main image

Opzegtermijn bij einde arbeidsovereenkomst

Let op: dit artikel is alweer flink op leeftijd. Sinds 2006 is het arbeidsrecht weer flink veranderd. Lees de meest recente informatie over de opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst

Een werkgever en werknemer moeten in de gaten houden dat opzegging tegen het einde van de maand moet gebeuren. Dit houdt in dat de opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de volgende maand. De laatste werkdag is hierdoor gelijk aan de laatste dag van de maand waarin de opzegtermijn eindigt.

Uitzondering
Uitzondering op deze regeling is mogelijk wanneer werkgever en werknemer dit schriftelijk overeengekomen zijn of wanneer het binnen het bedrijf een gewoonte is dat hiervoor een andere dag wordt aangewezen.

Opzegtermijn voor werkgever
De werkgever kan de arbeidsovereenkomst pas opzeggen, wanneer hij de ontslagprocedure volgt bij het UWVWerkbedrijf en een ontslagvergunning krijgt.

De opzegtermijn voor de werkgever is afhankelijk van de tijd dat de werknemer bij de werkgever werkzaam is. Hoe langer de werknemer in dienst is, des te langer de opzegtermijn van de werkgever wordt.

 • Bij een arbeidsovereenkomst die korter dan 5 jaar geduurd heeft, is de opzegtermijn voor de werkgever 1 maand.
 • Bij een arbeidsovereenkomst die 5 tot 10 jaar geduurd heeft, is de opzegtermijn voor de werkgever 2 maanden.
 • Bij een arbeidsovereenkomst die 10 tot 15 jaar geduurd heeft, is de opzegtermijn voor de werkgever 3 maanden.
 • Bij een arbeidsovereenkomst die 15 jaar of langer geduurd heeft, is de opzegtermijn voor de werkgever 4 maanden.

Berekening duur dienstverband
Om de duur van de arbeidsovereenkomst te berekenen wordt gekeken naar het totale dienstverband dat de werknemer bij de werkgever heeft gehad. Dit houdt in dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die voorafgegaan zijn aan een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd ook meetellen. Voorwaarde hiervoor is wel dat er niet meer dan 3 maanden tussen het aangaan van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten heeft gezeten.

Opzegtermijn voor werknemer
De opzegtermijn voor de werknemer bedraagt 1 maand. Deze wettelijke opzegtermijn kan alleen schriftelijk worden gewijzigd. Dit kan in de individuele arbeidsovereenkomst (let hier dus op als je een nieuw contract tekent) maar ook in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Ondanks deze mogelijkheden om af te wijken van de wettelijke regeling mag de opzegtermijn voor de werknemer nooit langer zijn dan 6 maanden.

Let op!
De opzegtermijn voor de werknemer kan alleen langer zijn dan de wettelijke termijn wanneer de opzegtermijn voor de werkgever 2 keer zo lang is. Wanneer de werkgever de opzegtermijn voor de werknemer verlengt en deze verlenging niet volgens de regels is gedaan, geldt de wettelijke regeling.

Voor uitzendkrachten
Voor uitzendkrachten en uitzendbureaus geldt een andere regeling. Deze regeling is vastgelegd in de CAO van de uitzendbranche. Deze CAO is algemeen verbindend verklaard en geldt zodoende voor alle uitzendkrachten.

Voor de uitzendkracht in fase A of fase B geldt geen opzegtermijn, deze kan op ieder moment opstappen. De enige voorwaarde waar hij aan moet voldoen is dat hij hier 1 dag van tevoren melding van maakt.

Voor het uitzendbureau in deze fases geldt dat wanneer er voor de uitzendkracht geen afspraak is gemaakt over de duur van de werkzaamheden en deze ergens 2 maanden of meer heeft gewerkt, moet het uitzendbureau 7 dagen van tevoren de uitzendkracht ervan op de hoogte stellen dat de werkzaamheden op gaan houden. Met uitzondering van de voorgenoemde situatie is de opzegtermijn voor het uitzendbureau gelijk aan de wettelijke opzegtermijn van 1 maand.

Ook de uitzendkracht die een contract heeft voor bepaalde tijd moet rekening houden met een opzegtermijn:

 • Bij een arbeidsovereenkomst korter dan 3 maanden is de opzegtermijn voor de uitzendkracht 1 week.
 • Bij een arbeidsovereenkomst tussen 3 en 6 maanden is de opzegtermijn voor de uitzendkracht 2 weken.
 • Bij een arbeidsovereenkomst langer dan 6 maanden is de opzegtermijn voor de uitzendkracht 1 maand.

Uitzonderingen

1.  Na het verkrijgen van een ontslagvergunning
Wanneer de werkgever een ontslagvergunning heeft gekregen van het UWVWerkbedrijf, mag de opzegtermijn verkort worden met 1 maand. Voorwaarde is echter wel dat er minstens een maand opzegtermijn overblijft.

2. CAO
Het is mogelijk om af te wijken van de wettelijke opzegtermijn door een bepaling in de CAO. Alleen via een bepaling in de CAO mag de opzegtermijn van de werkgever verkort worden. Ondanks de bepaling in de CAO mag de opzegtermijn voor de werkgever nooit korter zijn dan de opzegtermijn voor de werknemer.

3. Faillissement of surseance van betaling van de werkgever
Ook bij het faillissement of surseance van betaling van de werkgever geldt een andere regeling met betrekking tot de opzegtermijn. De werknemers en de curator van de werkgever kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen met de wettelijke termijn of de termijn die in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. De arbeidsovereenkomst kan in ieder geval beeindigd worden door een opzegging met een termijn van 6 weken.

4. Oudere werknemer
Doordat er sprake is geweest van een wetswijziging kan het zijn dat er voor oudere werknemers een andere opzegtermijn geldt. Deze uitzondering geldt voor werknemers die in 1999 de leeftijd van 46 jaar bereikt hebben. Voor deze werknemers kan het zijn dat zij recht hebben op een langere opzegtermijn waar de werkgever rekening mee moet houden. Is de werknemer echter na 1 januari 1999 bij een andere werkgever gaan werken dan vervalt het recht op de langere opzegtermijn en geldt de wettelijke termijn, of de termijn die in de arbeidsovereenkomst is bepaald.

Gevolgen als men zich niet aan de opzegtermijn houdt
Wanneer de werkgever na het verkrijgen van een ontslagvergunning bij het UWVWerkbedrijf zich niet aan de opzegtermijn houdt, doet dit niets af aan de opzegging. De arbeidsovereenkomst is na de opzegging beëindigd, de werkgever is niet meer verplicht om loon te betalen en de werknemer is niet meer verplicht om werkzaamheden uit te voeren.

De werknemer kan in die situatie echter wel van de werkgever eisen dat deze de schade vergoedt, ook wel een schadeloosstelling genoemd. Deze schade is gelijk aan het loon dat de werkgever had moeten betalen wanneer deze de opzegtermijn wel in aanmerking had genomen. Dit wordt ook wel 'gefixeerde schadevergoeding' genoemd. Dit houdt in dat de rechter de hoogte van deze schadevergoeding niet kan matigen.

Verder kan de werknemer nadat de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd zonder het hebben van een ontslagvergunning, binnen 6 maanden de opzegging vernietigen.

Voor het opzeggen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst gelden andere regels.

Wil je meer weten over de opzegtermijn of ontslag, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook: Eén dag te laat opgezegd: betalen aan de baas?
Lees ook: Kan ik mijn tijdelijke baan tussentijds opzeggen?

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (75)

miriam van aller
Wed, 07/05/2006 - 17:20

Ik heb dit stuk gelezen maar mij staat bij dat als er een tijdelijk contract is dit contract eindigt door het enkele verloop ervan en dat geen ontslagvergunning van het CWI nodig is. Een dergelijke clausule staat ook vaak in tijdelijke contracten. Door bovenstaand stuk kan de indruk worden gewekt dat zulks wel het geval is.Ik zou graag zien dat u bovenstaand stuk op dat punt wat duidelijker maakt, dit om misverstanden te voorkomen.
Met vriendelijke groet,

Miriam van Aller.

kj
Tue, 10/03/2006 - 17:29

Volgens artikel 7:672 lid 6 Burgerlijk Wetboek kan de opzegtermijn voor de werknemer kan alleen langer zijn dan de wettelijke termijn wanneer de opzegtermijn voor de werkgever 2 keer zo lang is. In lid 8 staat echter dat er afgeweken kan worden van de 2 keer zo lange opzegtermijn voor de werkgever.

nicole
Tue, 11/21/2006 - 08:39

als je een halfjaar contract hebt kan je dan 2 maanden opzegtermijn hebben?? ik hoop het niet.. wie kan me dat zeggen??

Janneke
Wed, 02/14/2007 - 11:51

Wat zijn de gevolgen als de werknemer zich niet aan de opzegtermijn houdt?

Miriam van Aller
Sun, 02/18/2007 - 12:19

Janneke, als de werkgever zich niet aan een opzegtermijn houdt zul je zelf actie moeten ondernemen. Als de bliksem naar een advocaat. Ik raad elke werknemer overigens aan om een rechtsbijstandsverzekering te nemen want de werkgevers dringen aan op versoepeling van het ontslagrecht en er wordt heel wat afgeknoeid door werkgevers, onder meer in het onderwijs. Ook al heb je een laag inkomen en kom je in aanmerking voor een "pro deo"advocaat, dan zijn toch de bedragen die je moet betalen behoorlijk hoog. Bedenk wel dat je niet een rechtsbijstandsverzekering kunt afsluiten voor een probleem dat je al hebt. Je kunt dat dus alleen maar doen, als er geen vuiltje aan de lucht is.Succes,
Miriam.

Miriam van Aller
Sun, 02/18/2007 - 12:29

Nicole als je het bovenstaande stuk leest kun je een langere opzegtermijn dan een maand overeenkomen. Dat moet dan wel schriftelijk. Als het dus in jouw contract staat en werkgever en werknemer hebben dat getekend, dan heb je dat afgesproken en dan geldt dat. Pas iets tekenen dus als je hebt uitgezocht of het klopt.
Het beste,
Miriam.

miranda
Thu, 02/22/2007 - 19:54

kan iemand me vertellen wat ik kan doen?? en/of mijn werkgever in zijn recht staat?? na mijn idee niet..
het volgende is het geval: ik heb een half jaar contract met een proeftijd van 2 maanden. tijdens die 2 maanden breek ik mijn voet (onder werktijd) de dag dat ik me ziek meld vanwegen mijn voet krijg ik savonds een telefoontje dat ik ontslagen ben,omdat ik tijdens de proeftijd in de ziektewet zit...
groetjes miranda

Michelle
Sun, 02/25/2007 - 11:49

Hoi,

Ik heb een contract voor onbepaalde tijd en heb tegen het einde van de kalendermaand opgezegd. Nu is het zo dat in mijn contract staat dat ik een opzegtermijn van 2 maanden in acht moet nemen. Als ik 23 feb 07 heb opgezegd, kan het dan zo zijn dat mijn contract op 22 apr 07 eindigt , aangezien in het contract een opzegtermijn van 2 maanden is opgenomen ipv een opzegtermijn van 2 kalendermaanden?

Groetjes

wim beun
Sat, 03/03/2007 - 10:31

Ik heb een opzegtermijn tot 01 april 2007.
Nu heb ik mij per 28 februari 2007 ziek gemeld ivm hart problemen.
Hoe gaat het nu verder met mijn ontslag.

Pol
Tue, 03/06/2007 - 13:01

Ik heb momenteel 1 maand opzegtermijn in mijn contract. Werkgever stelt voor deze naar 2 mnd te wijzigen met mijn goedkeuring. Persoonlijk lijkt mij dat geen prettig idee, omdat ik bij een nieuwe werkgever dan aankom met pas over 2 mnd beschikbaar. Iemand een advies wat te doen?

Groet.

Louise
Tue, 03/20/2007 - 00:24

Nicole, als jij een halfjaar contract hebt dan geldt niet langer dan 1 maand opzegtermijn. Dit is bij de wet zo geregeld als er wat anders in je contract staat is dat nietig. Bij een halfjaar contract geldt alleen een maand opzegtermijn.

Henk
Tue, 03/27/2007 - 23:14

Kun je een contract van bepaalde tijd eenzijdig tussentijds opzeggen?

Ab
Mon, 04/02/2007 - 13:27

Momenteel 53 jaar, ontslag (bedrijseconomisch) volgens oude regeling (22 jaar in dienst)Geldt hier nu ook de regel met goedkeuring CWI 1 maand korter opzegtermijn ??

Dirk
Fri, 04/20/2007 - 19:42

weet iemand het opzegtermijn voor iemand met een 0 uur contract.

Ron
Mon, 05/07/2007 - 13:39

Er heb/had een tijd. arbeidsovereenkomst die liep tot 1 mei 2007.Enige weken geleden is voorgesteld om nog eenovereenkomst van een jaar aan te gaan. Echter ik heb geen contract getekend of i.d..Omdat ik een andere baan heb aangenomen heb ik op 1 mei 2007 mijn baan opgezegd. Met een opzegtermijn van 1 maand kan ik op 2 juni 2007 mijn nieuwe baan aanvaarden. Nu meent mijn werkgever dat ik tot 1 juli 2007 moet blijven werken.M.i. is dat onterecht, mijn tijd. arbeidsovereenkomst is immers verlopen en ik ben geen schriftelijk nieuwe arbeidsovereenkomst aangegaan. Daarnaast heb ik op correcte wijze 1 maand opzegtermijn in acht genomen.
Graag verneem ik of het door mij gestelde juist is. bvd voor uw reactie

Marliek
Sat, 06/09/2007 - 19:53

Ik heb een 6 maanden contract en ik wil graag weg bij mijn werk. Het bevalt me gewoon niet.

Ze verplichten me echter tot begin augustus te blijven. Ik heb vandaag gezegd dat ik niet wil blijven werken.

Ik heb al een ander baantje gevonden en daar kan ik begin juli al beginnen.

Kunnen ze stappen ondernemen als ik toch begin juli weg ben??

B.v.d

Ed
Wed, 06/13/2007 - 22:30

Ik werk 20 jaar bij dezelfde werkgever en ga veranderen van baan, is mijn opzegtermijn dan 1 of 2 maanden?

Arbeidsrechtertje
Sat, 06/23/2007 - 19:19

Ed, opzegtermijn van 4 maanden (zie art. 7:672 2d BW

Noud
Tue, 07/31/2007 - 17:14

Louise, dat klopt niet wat je zegt, als je met je werkgever afspreekt dat je een half jaar werkt en je hebt contractueel geen opzegtermijn afgesproken, ben je gebonden aan dat half jaar.Wettelijk is opzegtermijn 1 maand, mits je dat ook in je contact hebt afgesproken.

Ramona
Sat, 09/15/2007 - 12:22

Ik heb nooit een contract getekend en werk al bijna vier jaar in dezelfde winkel. Nu heb ik daar ontslag genomen, omdat ik in een andere winkel ga werken. Volgens mijn baas moet ik tot en met 31 oktober 2007 blijven. Is dit zo? Of mag ik al op 15 ontober 2007 stoppen?

Wilco
Fri, 09/28/2007 - 22:14

Beste Ramona,

Helaas, wanneer je geen eigen contract hebt getekend met een afwijkende regeling, moet je op het eind van de maand opzeggen en de daaropvolgende kalendermaand afmaken dus in dit geval heeft je werkgever gelijk

David
Tue, 10/09/2007 - 18:12

Ik heb een contract voor onbepaalde tijd en opgezegd vanwege een nwe baan. Officieel is mijn laatste werkdag 31 oktober. Ik wil graag de laatste week van oktober onbetaald verlof opnemen (ik heb geen verlofuren meer)voordat ik aan mijn nwe baan begin. Mijn huidige werkgever gaat daar echter niet mee akkoord. Wat kan ik nog doen???

letcare@hotmail.com
Tue, 10/30/2007 - 12:08

mijn man wil huisvader worden,is sinds 1999 in dienst.Hij weet als hij zich aan de opzegtermijn van 1 maand houdt,heeft ook nog 14 verlofdagen,dat voor hem het werk onmogelijk wordt gemaakt om uit te werken,wat kan hij doen nu?

Kai
Sat, 11/10/2007 - 15:43

in april van dit jaar heb ik promotie gemaakt bij mijn huidige werkgever echter gemaakte mondelinge afspraken worden niet nagekomen. Nu wil ik graag weg, ooit toen ik voor dit bedrijf begon heb ik een half jaar contract getekend voor een functie die ik nu niet meer bekleed. Voor mijn huidige functie heb ik nog nooit een contract ondertekend.
Kan ik opstaande voet ontslag nemen, of zit ik vast aan een maand opzeg termijn?

Marcel
Wed, 11/14/2007 - 15:07

In mijn contract staat dat ik een opzegtermijn van 1 maand heb. Ik heb op 9 november opgezegd. In de bepalingen rondom mijn contract staat niet dat ik voor het einde van de maand op moet zeggen. Hoe lang kan de werkgever mij verplichten om te blijven?

Sanne
Sun, 12/30/2007 - 19:17

Als je nou een half jaar contract hebt en er staat geen opzegtermijn in,moet je dus dat half jaar afmaken?Ik vind dat erg raar.En wat voor stappen kunnen ze dan ondernemen als je toch eerder weggaat?

Suzanne
Sat, 02/23/2008 - 00:35

Als mijn tijdelijke contract afloopt, kan ik dan stoppen op de einddatum van dit tijdelijke contract, wat over 1 week is of heb ik dan toch 1 maand opzegtermijn?

Noa
Sun, 02/24/2008 - 17:14

Ik heb een jaarcontract met een opzegtermijn van twee maanden conform de wet Flexibiliteit en Zekerheid. Nou kan ik nergens een andere baan krijgen, omdat een opzegtermijn van twee maanden te lang is. Zolang gaat een werkgever niet wachten. Elk uitzendbureau vindt dit absurd en zegt dat dit niet klopt. Is dit zo?

marga van dijk
Tue, 04/15/2008 - 19:37

ik werk bij een uitzendbureau ik heb een contract voor een half jaar dat 9 juni afloopt moeten ze mij nu een maand van te voren aangeven dat hij niet verlengt word of kunnen ze 9 juni zomaar zeggen dat ik niet meer hoef te komen

j.dokter3@chello.nl
Mon, 05/12/2008 - 18:00

Ik ga van baan veranderen, na 8 jaar chauffeur te zijn geweest, Jan een baan krijgen in de hovenierswereld.
Heb mijn baan zowel mondeling , als schriftelijk per 13 mei opgezegt.
Hpe;ang moet ik uitdienen?

arie
Sat, 05/17/2008 - 13:10

hallo,

wat ik me afvraag is:

Bij een tijdelijk dienstverband, laten we zeggen 2 jaar contract, met een opzegtermijn van 2 maand.

Ik als werknemer moet 2 maand van te vooren aangeven als ik wil vertrekken.
Maar hoe zit dat met de werkgever? Moet hij mij ook 2 maand van te vooren aangeven dat ik wel/geen verlenging krijg of is het zo dat einde contract ook het einde verhaal is?

Alvast bedankt.

Mvg Arie

Raymond
Tue, 06/10/2008 - 01:52

mijn opzegtermijn is 2 maanden, maar in het contract staat dat het opzegtermijn van de werkgever afhangt van het advies van het CWI. Geld mijn opzegtermijn van 2 maanden nu? Of kan ik gewoon 1 maand doen?

nazoo
Tue, 06/17/2008 - 11:39

?????:(

lexy
Sat, 08/09/2008 - 23:52

ik heb een vraag, ik heb in juli 2007 een half jaar contract gekregen, in januari 2008 is ie verlengd, maar ik ben toen gedetaceerd( of zoiets) bij een andere werkgever. De verlening liep 8 juli jl af, ben ziek uit dienst gegaan, is het dan normaal dat je geen verlening meer krijgt? naar mijn mening moeten ze jou half jaar contract 3x verlengen, of geld dat niet als je ziek bent?

jos
Wed, 08/13/2008 - 15:08

ik heb een opzegtermijn van 2 maanden maar ik ga vasthouden aan 1 maand. Kan mijn werkgever me aanpakken ? En hoe ?

Rachel
Wed, 08/20/2008 - 12:54

Ik had een opzegtermijn van 1 maand.
Mijn contract eindigd op 1 September maar ik heb 30 juli (schriftelijk) ontslag per direct genomen vanwege de stress en onprettige sfeer op mijn werkvloer.
Tot de dag van vandaag heb ik mijn loon van juli en mijn vakantiegeld nog niet ontvangen. Wat moet/kan ik doen?

Mijn werkgever dreigt namelijk met zijn opzegtermijn en die kosten die daaraan zijn verbonden.

Paula
Thu, 11/20/2008 - 13:19

Dag, ik werk in het hbo en val onder de hbo-cao. Daarin staat dat ik me moet houden aan 3 maanden opzegtermijn, maar ik lees in het bovenstaande dat de werkgever dan met 6 maanden rekening moet houden. Dat gebeurt nu niet. Kan ik dan onder die 3 maanden opzegtermijn uitkomen?

Dirk
Sun, 11/23/2008 - 14:34

Is het als uitzendkracht mogelijk dat als je een contract hebt van 2 jaar dat de werkgever in het contract mag zetten dat je tussentijds dit contract NIET mag opzeggen? M.a.w. na je proeftijd zul je hoe dan ook je twee jaar vol moeten maken? Lijkt me nog al nadelig.

Tom
Wed, 11/26/2008 - 12:32

Een 45-jarige werknemer met 20 dienstjaren is al een half jaar overspannen thuis, maar hij gaat de komende week weer voor halve dagen aan de slag. Jij twijfelt echter aan zijn inzetbaarheid en zijn functioneren; je verwacht dat de werknemer binnenkort weer thuis zal zijn. Eigenlijk vind je dit een reden om zijn dienstverband te be?indigen. Mag je deze werknemer ontslaan?

pr
Tue, 12/16/2008 - 14:16

Mag je, Rekeninghoudend met een maandopzegtermijn, ontslag nemen als je overspannen thuis zit?

Tom
Wed, 01/28/2009 - 11:20

wordt er nog eens gereageerd op mijn vraag of krijgen we hier helemaal geen adviezen of antwoorden??

Ed
Mon, 02/23/2009 - 21:20

Een contract van 6 maanden loopt af! moet ik dan alsnog één maad opzegtermijn in acht nemen of kan ik na dat half jaar gewoon weg.

S.G
Thu, 02/26/2009 - 12:57

Hallo,
ik heb een contract voor een half jaar dat 1 maart afloopt moeten ze mij nu een maand van te voren aangeven dat hij niet verlengt word of kunnen ze 1maart zomaar zeggen dat ik niet meer hoef te komen?
hoor graag jullie advies

groet

John Dam
Tue, 03/03/2009 - 13:59

Hallo,
Ik heb van 1 dec 1985 tot 23 sept 2000 gewerkt voor de firma X en daarna voor een ander bedrijf, Y. Op 15 maart 2001 ben ik weer gaan werken voor X. Wat zijn mijn dienst jaren nu, in het kader van de ontslagregeling?

bvd,

John

Henk V
Fri, 04/17/2009 - 12:42

Goedendag, Ik heb even een advies nodig:
Vorig jaar jaarcontract gehad, opzegtermijn 2 maanden. een week voordat m\`n contract afliep hebben ze me een halfjaarcontract gegeven met dezelfde voorwaarden ( 2 maanden opzegtermijn) Dit is al vreemd !!. Wat kan er gebeuren wanneer ik 1 maand van te voren hoor dat hij niet verlengt wordt. ( is dat niet te laat ? ( 2 mnd opzegtermijn) . normaal gaat mijn contract dan over op onbepaalde tijd toch als de werkgever te laat is.
Graag z.s.m. reactie.

Lin
Thu, 05/28/2009 - 16:47

In bovenstaande staat als je arbeidscontract korter dan 5 jaar geduurd heeft heeft je werkgever een opzegtermijn van 1 maand. Hierdoor kan hij je niet verplichten tot een opzegtermijn van 2 maanden want:
De opzegtermijn voor de werknemer kan alleen langer zijn dan de wettelijke termijn (1 maand) wanneer de opzegtermijn voor de werkgever 2 keer zo lang is (artikel 7:672 lid 6 Burgerlijk Wetboek).
Dus staat er in je contract een opzegtermijn van 2 maanden dan moet je werkgever een opzegtermijn hebben van 4 maanden (= 2 keer zo lang).

teun
Fri, 09/04/2009 - 22:49

ik heb ook een vraag. ik heb 27 augustus heb ik ontslag genomen bij me baas omdat ik het niet eens met het slaris wat ik krijg. nou mag ik dus 30 september weg als ik het goed begrijp. maar nou komt me vraag, ik heb ongeveer nog 15 vrije dagen. kan ik die altijd opnemen? want dit zou dus betekenen dat ik 15 september weg mag.?? of is er een soort van regeling dat dit niet mag??
met vriendelijk groet teun!

Peter
Sat, 09/05/2009 - 02:02

teun --> lees je contract, zijn er voorwaarden aan het opnemen van vakantie gesteld? B.v. bij meer dan 1 dag minimaal een week van tevoren aanvragen en dan goedkeuring werkgever?
Henk V --> in de meeste tijdelijke contracten staat dat deze tenzij anders overeengekomen automatisch beeindigd worden.
Johan Dam --> Er zit meer dan 3 maanden en 1 dag tussen de 2 dienstverbanden. Het oude dienstverband telt niet mee in aantal jaren dienstverband
pr --> als je overspannen thuis zit mag je ontslag nemen (zal je werkgever waarschijnlijk alleen maar toejuichen) MAAR bedenk wel dat je daarmee het recht op WW verspeelt.

Jack
Sun, 01/31/2010 - 14:37

Wanneer gaat de opzegtermijn in:
vanaf datum ontslagbrief of vanaf datum ontvangst van deze brief? Dus, indien de brief bijvoorbeeld 29 januari is verzonden, maar de werknemer door omstandigheden deze op 1 of 2 februari onder ogen krijgt en de opzegtermijn is 1 maand, is het contract dan per 1 maart of per 1 april be?indigd? En uw antwoord graag met onderbouwing.

Martijn
Sun, 04/11/2010 - 15:11

Te laat ontslagen?

als ik drie keer een jaarcontact heb gehad en de werkgever ontslaat mij drie weken voor het aflopen van mijn derde jaarcontract heb ik dan eigenlijk niet het recht op een vaste baan?
de werkgever moet toch ook de wettelijke termijn van een maand in acht nemen?

Met vriendelijke groet,

Martijn

Tom
Tue, 04/13/2010 - 11:09

Martijn,

Een jaarcontract loopt van rechtswege af. Een werkgever is derhalve niet verplicht om een opzegtermijn acht te nemen. Dit is alleen het geval indien er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd of indien een contract voor bepaalde tijd tussentijds opgezegd wordt. In het laatste geval dient deze mogelijkheid dan wel bepaald te zijn in de arbeidsovereenkomst.

Met vriendelijke groet,
Tom

....
Wed, 06/16/2010 - 21:33

hallo,
ik ben niet meer op komen dagen ik zat in mijn opzegtermijn nu wil mij baas er een rechtzaak van maken en hij zegt dat ik mijn geld niet meer krijg en de uren die ik nog moest werken dat ik die aan hem moet betalen kan dit?

Corina Jansen
Tue, 08/10/2010 - 00:04

Hallo, ik heb een jaarcontract en ik werk al 2 en een half jaar bij dit bedrijf. Ik kreeg vandaag ( 9/8/10 ) te horen dat 22/8/10 ( 13 dagen! ) mijn laaste dag is.

Dit is niet een opzeg termijn van 1 maand... Wat/hoe kan ik hier het beste van zeggen?

mvg

remco
Sat, 08/28/2010 - 20:48

ik heb een cotract van een half jaar en die hebben ze vrijdag opgezegd terwijl die maandag afloopt 3 dagen later.

mag dat of mag dat niet????

Wouter
Wed, 09/01/2010 - 23:53

Dat mag, is immers binnen de contract datum aangegeven. Of het netjes is, dat is een ander verhaal.

Charlotte
Tue, 11/30/2010 - 16:49

Even geciteerd uit mijn contract:
"Indien deze arbeidsovereenkomst overgaat in een contract voor onbepaalde tijd, dan dient er een opzeggingstermijn van 2 maanden in acht te worden genomen, behoudens in die gevallen waarin de wet geen of langere opzegtermijn voorschrijft"

Verder staat er niks in dat de werkgevers in dat geval dan 4 maanden opzegtermijn heeft.
Nou is het contract idd overgegaan naar een contract voor onbepaalde tijd.
In hoeverre kan hij mij nou vasthouden aan de 2 maanden opzegtermijn?

Younes Trezuqeut
Tue, 04/19/2011 - 15:03

JA dat klopt helemaal

Marc
Sat, 05/07/2011 - 02:29

Ik heb een aantal vragen over een contract dat mij voorligt.
Betreft contract voor bepaalde tijd voor 6 maanden.

Wil iemand de geldigheid checken van de volgende bepalingen:

1. Opzegtermijn van werknemer en werkgever van 1 maand

2. Verklaring geen voor uit te oefenen functie relevante medische beperkingen/ziekte te hebben

3. Werkgever behoudt zich recht voor om overeenkomst eenzijdig te wijzigen, indien zij daarbij een zodanig gewichtig belang heeft...

Cindy
Thu, 06/30/2011 - 13:12

Ik heb 1 week geleden een half jaar contract getekend en 2 dagen geleden word ik ontslagen.
Heb ik nu recht op 6 maanden door betalen door het bedrijf?
Want ik had er nog een baan bij en die heb ik na het tekenen van het contract opgezegd.Nu heb ik helemaal geen inkomen meer.

lejla
Sun, 07/03/2011 - 12:11

Ik werk nu al bijna 9 maanden in een grote winkel,nog nooit een contract gezien ik heb wel loonstroken en heb zeker 3 maanden lang gezeurt om een een of ander contract.Laats had ik een gesprek met min werkgever ..niet hier over....en die zei: binne kort werk je hier 6 maanden dan hebben we zoiezo een functionerings gesprek en wat betreft jou contract :D ik: beste meneer: ik zit nu in mijn 8e maand,en welk contract?? nu maakt ik mij toch enigzins zorgen wat betreft ontslag of z.g.n. niet verlengen jaar contract? We hadden mondeling afgesproken eerst een 6 maanden contract maar die kreeg ik maar niet zwart op wit:P echt raaarr

Albert
Thu, 07/14/2011 - 19:44

Ik had een halfjaar contract bij mijn baas die per 31 juli afloopt.Nu heb ik vandaag 14-07-2011 te horen gekregen dat mijn contract niet word verlengd dan is mijn vraag; is dit rechtsgeldig en zo nee wat kan ik hier aan doen?

sanne
Tue, 07/26/2011 - 01:23

ik werk nu 1,5 maand ong in een winkel maar ik heb het totaaal niet naar mn zin daar! kan nooit wat goed doen en wordt de hele tijd afgesnauwd,
nu had ik eerst een proeftijd van 1 maand (tot 12 juli 2011) en nu is mn contract nog steeds niet verlengd,
als ik nu zelf ontslag neem, moet ik dan ook nog 1 maand doorwerken?
Gr.

natascha
Fri, 08/05/2011 - 01:21

ik ben net moeder geworden en ik moet mijn ontslag geven wegens mijn vriend in de nacht werkt en ik in 2 ploegen dus is dat onmogelijk voor men dochter mijn vraag is nu ik kan mijn opzeg termijn niet doen wat kan ik doen ???

Leroy Janssen
Mon, 12/26/2011 - 19:27

Ik heb een contract voor bepaalde tijd en deze eindigt op 3 januari 2012 van rechtswege. Ik wil graag morgen mijn ontslag indienen (per 27 december 2011). Moet ik dan nog 1 maand uitdienen in verband met de opzegtermijn of is dat dan slechts tot 3 januari 2012? Het liefst wil ik na morgen niet meer hoeven werken, zou dat ook mogelijk zijn?

Kim
Thu, 04/12/2012 - 00:17

Ik heb twee maanden geleden een jaarcontract ondertekend en nu krijg ik te horen dat ik niet naar wens presteer. In mijn contract staat dat beide partijen bevoegd zijn om tussentijds op te zeggen, nl tegen de einde van een kalendermaand, waarbij de volgens de wet geldende opzegtermijn van toepassing is. Betekent dit dat mijn opzegtermijn pas vanaf 1 mei ingaat? Daarnaast wil ik graag een overeenkomst laten ondertekenen waarin staat dat zij het contract willen beeindigen, maar dat we wel in goed overeenkomst dit willen doen. Hoe kan ik dit het beste bereiken? Ik wil nl geen negatieve referentie op mijn CV hebben. Alvast bedankt voor uw reactie!

Reactie Kim
Tue, 04/17/2012 - 11:26

Beste kim,
Er is in jouw geval inderdaad gewoon een opzegtermijn van 1 maand.
Je moet de maand mei dan dus nog gewoon werken.
Ik snap niet waarom je een overeenkomst wilt laten ondertekenen?
Je kan een ontslag brief indienen zodat het op papier staat wanneer je weg mag..
En betreft je CV, je zou nog eens een goed gesprek kunnen hebben met de werkgever waarin je aangeeft het spijtig te vinden dat je niet naar behoren hebt gefunctioneerd. En waarin je bijvoorbeeld aangeeft dat je wel altijd je best hebt gedaan?
Voor de rest kan je de werkgever niet dwingen om positieve dingen over jou te zeggen als een toekomstig werkgever hem belt i.v.m. referentie

Algemeen
Tue, 04/17/2012 - 11:29

Een contract voor bepaalde tijd loopt af op de einddatum van het contract.. Tenzij je contract of CAO nadrukkelijk vermeld dat het tussentijds opzegbaar is..

Bij een contract voor bepaalde tijd hoeft een werkgever geen opzegtermijn te hanteren wanneer hij het contract niet wilt verlengen.. Wel wanneer hij deze tussentijd wil be?indigen..

Algemeen
Tue, 04/17/2012 - 11:30

Een contract voor bepaalde tijd loopt af op de einddatum van het contract.. Tenzij je contract of CAO nadrukkelijk vermeld dat het tussentijds opzegbaar is..

Bij een contract voor bepaalde tijd hoeft een werkgever geen opzegtermijn te hanteren wanneer hij het contract niet wilt verlengen.. Wel wanneer hij deze tussentijd wil be?indigen..

nvandijk
Sun, 04/29/2012 - 13:14

Ik heb een half jaar contract, in het contract zelf is geen opzegtermijn opgenomen. Moet ik dan gewoon vanuit gaan van 1 maand? Ik heb ook ergens gelezen dat je werkgever kan eisen toch het half jaar af te maken en anders een geldboete kan eisen? Wat is hier van waar?

Anoniem
Tue, 09/11/2012 - 02:12

Heb een contract voor onbepaalde tijd, opzegtermijn is vastgesteld op twee maanden. Heb er drie jaar gewerkt nu. Geldt voor mijn werkgever een termijn van twee maanden of van vier, aangezien in de overeenkomst wordt afgeweken (verlenging) van de standaard opzegtermijnen? Alvast bedankt!

Julio
Sun, 10/26/2014 - 23:42

Grappig is het niet maar wel raar. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af. Uit fatsoen kan de werkgever een brief sturen om het mede te delen. Al is het niet nodig. Gebeurd mij nu dat de ex-werkgever een beeindigingscontact naar me toe stuurt om te tekenen. Daarin staat o.a. tegen finale kwijting. Er was niet eens een eindafrekening. Dit komt me vreemd voor. Het contract is in juni 2014 op houden te bestaan.

Brenda
Tue, 12/01/2015 - 14:15

Hij mijn werkgever wil mijn arbeidsbeeindiging wat hij opgesteld heeft met een advocaat niet meegeven en moet hem na inzagen tekenen anders krijg ik hem niet mee.Moet ik dat doen ik wil hem eerst na laten lezen door iemand die er verstand van heeft maar ze beroept zich steeds erop dat ik het na 14dagen kan ontbinden.Ik wil niet eerst tekenen en me laten dwingen of is het inderdaad zo.

Brenda
Tue, 12/01/2015 - 14:15

Hij mijn werkgever wil mijn arbeidsbeeindiging wat hij opgesteld heeft met een advocaat niet meegeven en moet hem na inzagen tekenen anders krijg ik hem niet mee.Moet ik dat doen ik wil hem eerst na laten lezen door iemand die er verstand van heeft maar ze beroept zich steeds erop dat ik het na 14dagen kan ontbinden.Ik wil niet eerst tekenen en me laten dwingen of is het inderdaad zo.

Marcel
Thu, 07/19/2018 - 12:44

Hoi mag mijn baas min dagen dus dagen van het vorig jaar die ik vrij gehad heb maar geen dagen meer had vorig jaar mag hij die nu bij het uitwerken erbij tellen ik moet nu 2 weken langer uitwerken daardoor. dat zijn dus dagen van het vorig jaar

Lisanne van HelloLaw
Mon, 07/23/2018 - 14:17

Beste Marcel, bedankt voor je reactie. Ik heb je een mail gestuurd om te kijken hoe we je het beste kunnen helpen. ^Lisanne van HelloLaw

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur