Ouder frustreert band kind met andere ouder

Het ouderlijk gezag geeft een ouder niet alleen rechten, maar ook plichten. In het geval de andere ouder geen gezag heeft, dan dient de gezaghebbende ouder onder meer de andere ouder te informeren over de gezondheid en voortgang van het kind. Ook omvat het gezag de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van het kind met de andere ouder te bevorderen.

Kinderbeschermende maatregel
Als er een omgangsregeling of ouderschapsplan is en de gezaghebbende ouder frustreert de omgang van de andere ouder met het kind, dan kan dat gevolgen hebben voor de eerste ouder. Zo kan er een dwangsom opgelegd worden en in het uiterste geval kan het gezag van de frustrerende ouder ingeperkt worden. Indien een ouder de ontwikkeling van de banden van het kind met de andere ouder frustreert, dan kan dit eveneens gevolgen hebben, zoals het opleggen van een kinderbeschermende maatregel.

Ondertoezichtstelling
Toen Els en Hans nog bij elkaar waren, hadden ze nooit problemen. Nu ze uit elkaar zijn, kunnen ze nog maar moeilijk met elkaar omgaan. Aangezien ze samen twee kinderen hebben, worden ze nog regelmatig met elkaar geconfronteerd. Els kon dat helaas niet aan, en stookte de kinderen op tegen de vader. Omdat dit de kinderen in hun opvoeding bedreigde, werden de kinderen onder toezicht gesteld. Els ging tegen deze uitspraak in hoger beroep. Els vond echter geen gehoor bij het gerechtshof.

De moeder had stelselmatig de wettelijke verplichting genegeerd om de banden tussen kind en de andere ouder te bevorderen, aldus het hof. Het gevolg hiervan was dat de kinderen zich in een loyaliteitsconflict bevonden, waarbij zij naar de vader toe verschijnselen vertoonden van ouderverstoting. Bij de kinderen was sprake van een negatief vaderbeeld en de kinderen werden belast met emoties van de moeder rondom de echtscheiding van de ouders. Hierdoor was het beeld van de kinderen ten aanzien van de vader negatief gekleurd en konden zij niet onbezwaard het contact met de vader aangaan.

De moeder werkte niet actief mee aan het bevorderen van contact tussen de vader en de kinderen en kon een zodanig contact ook niet ondersteunen. Dit had zijn weerslag op de emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit alles leidde het hof tot het oordeel dat de kinderen ernstig in hun ontwikkeling werden bedreigd. De ondertoezichtstelling bleef dan ook van kracht.

Wat vind jij hiervan? Vind je het terecht dat een kind onder toezicht kan worden gesteld, indien de ene ouder de band tussen het kind en de andere ouder frustreert? Geef nu je mening in de poll!

Deze poll is inmiddels gesloten. Je vindt de uitslag hier.


Wil je meer weten over ouderlijk gezag, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook:  God heeft geen plaats bij ouderlijk gezag

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19 juni 2012, LJN BW8796

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (91)

Bovenstaande is echt onzin
Thu, 06/28/2012 - 22:25

De rechter beperkt de band met vader tot een bezoekregeling. Welke vader die afscheid genomen heeft van zijn partner wenst zijn kinderen in huis bij de moeder te bezoeken indien het tussen beide niet botert?! Omgang in omgangshuis afgewezen, omgang op neutraal terrein afgewezen, omgang waarbij vader zelf de keuze heeft van omgangsbegeleider afgewezen.

Er wordt op geen enkele manier aan waarheidsvinding gedaan, niet bij de rechtbank, niet bij de raad voor de kinderbescherming, en niet bij jeugdzorg.

Als je niet naar de rechter stapt krijg je geen omgang met je kinderen, doe je het wel krijg je juridisch gemotiveerd geen omgang of slechts een marginale bezoekregeling. Moeder frustreerd slechts de omgang als zij zich niet houdt aan een bij de rechter vastgestelde omgangsregeling. Laat nu juist dat laatste dus niet gebeuren, de zaak wordt gewoon eindeloos aangehouden. Op basis van een mening zonder enige vorm van waarheidsvinding. Het is gewoon een ingenomen standpunt.

Dat is juist precies wat de rechtbank eist. Ik heb mijn kinderen al 3 jaar niet thuis mogen ontvangen, en achter de gesloten deuren van de kinderrechter wordt alleen gesproken wat hun in het belang van het kind vinden. Niet wat voor vader acceptabel is, of überhaupt uitvoerbaar is.

Allemaal zelf meegemaakt.

Ik vind het echt zeer begrijpelijk, hoe laakbaar ook, dat er familiedramas bestaan in dit land. Dat is dan wel in het belang van het kind, gezien die ouder dermate getergd en getreiterd wordt dat die geen andere uitweg meer ziet, of uiteindelijk maar opgeeft.

Mijn kinderen leven nog, ik zou ze nooit iets aan doen, maar het betekend helaas wel dat ik ze niet eerder op bezoek zal krijgen dan dat ze zelf de dossiers kunnen lezen en inzien dat de niet zorgende ouder gewoon geen rechten heeft.

Ben van Dijk
Tue, 07/03/2012 - 15:03

Ik zou het algemener en principi?ler willen stellen, en systematisch geregeld willen zien.
Kinderen hebben theoretisch recht op, en behoefte aan, twee ouders die elkaar idealiter harmonieus aanvullen en complementeren.
Maar in de praktijk bestaan volmaakte relaties hoogstens uit momentopnames, en zitten kinderen dus onvermijdelijk soms tussen twee vuren.
Zelfs binnen goede relaties (die standhouden) kunnen of willen veel ouders de verleiding al niet altijd weerstaan om hun kinderen bewust of onbewust te misbruiken en betrekken in een incidentele of structurele machtsstrijd.
Des te erger, kwaadaardiger en ziekelijker, wordt deze ernstige vorm van kindermisbruik, en psychische kindermishandeling, inderdaad als het tot een scheiding komt.
Daarom zou niet alleen geen scheiding toegestaan moeten worden zonder ouderschapsplan, maar evenmin zonder objectief toezicht, verslag en verantwoording naar de kinderen toe.
Al is het maar voor later, als een dergelijke begeleiding al niet direct meer therapeutisch werkt om met elkaar en de waarheid in het reine te komen.
Want dat kan ook nog: verplichte therapie voor mensen die hun kinderen zo nodig met een scheiding en een kapot gezin op willen zadelen, een al te jeugdige ontgoocheling, en al te vaak een emotionele spagaat die ook weer leidt tot onthechting, scepsis en wantrouwen.
Een brevet van onvermogen en gemakzucht, èn een grove nalatigheid van een overheid die ook en juist kinderrechten moet beschermen als de ouders in gebreke (dreigen) te blijven.

LEB
Tue, 07/03/2012 - 17:24

Wat een onzin. Aan dit soort dingen heb je niks. Je mag leuk bij elke misstap die moeder zet een advocaat in handen nemen en alles van moeder aanvechten. Duizenden euros kost het, en je krijgt er helemaal niks voor terug. Alleen maar stress. Van een bijstandmoeder die zich niet aan regels houdt valt niks te plukken. Leuk hoor, die dwangsommen, maar wat als moeder ze niet kan en wil betalen?

Bibi
Tue, 07/03/2012 - 17:53

En wat als de weigerende ouder voor haar idee terecht weigert? Als die vader echt niet spoort, mishandelt, maar wel zo slim is om dat niet te laten merken in het bijzijn van anderen?
Wat kan de kinderbescherming doen als ze de ene partij wel gelooft en de andere partij niet? Moet de rechter beslissen aan de hand van deskundigenoordeel. Wat als de rechter heeft uitgesproken dat vader behandeld moet worden voor zijn gedrag, maar dat uit de stukken van de kinderbescherming verdwijnt om dat meneer heel aardig overkomt?

Waar 2 vechten hebben 2 schuld, zou een simpele voogd daar iets aan kunnen doen? Een OTS, wat schiet het kind daarmee op dan? Je krijgt als jongere een voogd, die je eenmaal per maand ziet als je geluk hebt. Voor de rest mag je moeder nergens meer voor tekenen, moet je naar je vader die je echt vroeger nooit zag, waarom nou ineens dan wel die aandacht? Omdat hij het niet kan verkroppen dat hard werken en niet voor je kind zorgen uiteindelijk inhoudt dat de moeder het alleen deed. En lekker alleen blijft doen, na de scheiding.
Wat wil een voogd nou doen aan het geruzie tussen ouders? Hoezo recht op beide ouders, dan mag je alle gezinnen waarbij allebei de ouders moeten werken om het hoofd boven water te houden onder toezicht stellen!
Dat kan niet zeker, geen geld voor jeugdzorg.

Dus een OTS is geld weggegooid, problemen veroorzaakt voor het kind doordat het hele systeem van Voogdij in de praktijk niet werkt.

Lieke
Tue, 07/03/2012 - 18:34

Helaas, er is geen regel voor.
Ook kun je er geen regel voor maken.

Mensen zijn mensen en soms gaat er wat fout.

Al dat geren naar rechtbanken is niet ten behoeve van het kind, dit is ten behoeve van gekwetste egos van de ouders.

Wel is het goed om te kijken of de kinderen op hun plek zitten bij de moeder ( want meestal zitten ze daar )

Tja en misschien is het wel goed om gescheiden mensen met kinderen relatietherapie te geven, er ligt vaak erg veel hartezeer.
En ook om kinderen te vertellen dat ze tegen de ouder die de boel stagneert en rotverhalen aan het vertellen is, mogen zeggen dat hij/ze gewoon zijn/haar mond moet houden.
Dat kind mag zeggen: ik heb hier allemaal niet om gevraagd, hou je rommel maar bij je en los die problemen lekker zelf op.

j.janssen
Tue, 07/03/2012 - 19:36

Wat ben ik bly dat ik met belgisch familierecht te maken heb. By niet nakomen van omgangsrecht kun je aangifte doen. Als mams dan nog niet wil meewerken kan het kind zelfs met politie en deurwaarder worden gehaald

angelien
Tue, 07/03/2012 - 19:47

de situatie moet per kind bekenen worden, maar dan ook echt. een kind heeft recht op beide ouders in dien er juridische argumenten zijn. kindermishandeling , moet er niet de andere kant op gekeken worden. indien het frustratie vanuit een eerdere relatie is, moet de verzorgende ouder gedwongen worden. en inderdaad. waarheids bevinding is gemakkelijk te krijgen als het kind wat ouder is. aan de meneer hier boven , bestaande is echt onzin zou ik willen zeggen. ga met de kinderen naar de raad. de kinderen worden apart gehoord, (best heavy) en zullen indien ze oud genoeg zijn. de waarheid vertellen. er wordt echt gekeken of de kinderen echt vinden dat ze vader niet willen zien, of dat het ze is aangepraat. (als je een goede hebt) de raad geeft advies aan de rechtbank. soms zijn moeders bezig met een haatcampagne en dat mag nooit. de kinderen zeggen de waarheid. ook als het andersom is een ze vader niet meer willen zien

angelien
Tue, 07/03/2012 - 19:48

de situatie moet per kind bekenen worden, maar dan ook echt. een kind heeft recht op beide ouders in dien er juridische argumenten zijn. kindermishandeling , moet er niet de andere kant op gekeken worden. indien het frustratie vanuit een eerdere relatie is, moet de verzorgende ouder gedwongen worden. en inderdaad. waarheids bevinding is gemakkelijk te krijgen als het kind wat ouder is. aan de meneer hier boven , bestaande is echt onzin zou ik willen zeggen. ga met de kinderen naar de raad. de kinderen worden apart gehoord, (best heavy) en zullen indien ze oud genoeg zijn. de waarheid vertellen. er wordt echt gekeken of de kinderen echt vinden dat ze vader niet willen zien, of dat het ze is aangepraat. (als je een goede hebt) de raad geeft advies aan de rechtbank. soms zijn moeders bezig met een haatcampagne en dat mag nooit. de kinderen zeggen de waarheid. ook als het andersom is een ze vader niet meer willen zien

renz
Tue, 07/03/2012 - 19:55

kerst 2006 wilde de kinderen mij (vader) niet meer zien
de partner waar ik nu mee samen woon had in de zomervakantie van dat zelfde jaar dingen gezien die een normaal niet zou moeten zien de jongste zat met een foto van moeders over haar geslachtdeel te vrijven
zij heeft toen de politie om raad gevraagd en aangifte gedaan mijn ex is toen opgehaald en de kinderen moest ik van school halen toen mijn ex na een dagje cel werd vrij gelaten omdat iets zien geen bewijs is
kwam zij de kids van school halen dat terwijl de politie had gezegd dat tijdens het onderzoek de kids bij mij moesten blijven
omdat de kids door het lint gingen heb ik het maar gewoon laten doen huilende en schreeuwende kids dat kon ik niet aan en de politie hield zig afzeidig dus
de omgang heeft nog een half jaar stand gehouden
ben ook nog naar de rechter geweest dit resultaat was niet super mediation verliep eerst goed maar na een omgang stopt de mediation en gelijk ook de omgang nog een keer naar de rechter denk het niet ik was immidels 4000 euro armer en niets wijzer
nu 2012 moet ik zeggen ben ik zo hard geworden dat ik kinderalimentatie zie als kinder belasting maak het over volgend jaar word de oudste 18 en ben ik van dat geld verlost op naar de volgende

Ria
Tue, 07/03/2012 - 19:58

EN OUDER DIE OMGANG MET GROOTMOEDER FRUSTREERT?

Henry
Tue, 07/03/2012 - 21:04

Lieve mensen ik ben € 60.000 euro lichter ja u leest het goed. Ik zal blijven vechten tegen dit conservatieve systeem van scheiden en hoezo rechtsgelijkheid. Mijn exvrouw probeerde ook de kinderen bij mij weg te houden is ze helaas niet gelukt maar die omgang kost mij wel ff 60 k plus van de 2.400 salaris ff 968 aan partner en kinderalimentatie. Pluurt ff allemaal op zeker die RvK en BjZ waardeloos. Komt dat ze niet aan waarheidsbevinding doen. Ik ben voor het uitgangspunt altijd te vertrekken met co-ouderschap en zo nee omdat het niet mogelijk is verplichten het wel voor beiden mogelijk te maken. Dan gaat het namelijk om en over de kinderen. Mijn ex liegt ales bijelkaar puur en alleen voor de alimentatie en die rechters gaan daar nog mee in ook nog. Conservatief, hopeloos ouderwets, niet meer van deze tijd en sterk achterhaald en dat systeem heet familierecht. Familie vandersonrecht. Kan daar een heel verhaal over schrijven en dat doe ik ook binnenkort komt mijn boek uit met een flinke misachtende wijsvinger naar dit mislukte rechtssysteem.

Henry
Tue, 07/03/2012 - 21:12

Een kind kan onder toezicht worden gesteld, als de ene ouder de band frustreert tussen kind en andere ouder. is op te stemmen boven op deze pagina. Er zou bij moeten staan als een ouder (bewezen na waarheidsbevinding die helaas niet gebeurd) de omgang frustreert krijg de ander automatisch het recht van gezag en volledige omgang. En niet meteen OTS daar ligt nog een stap voor is mijn mening.

Marianne
Tue, 07/03/2012 - 21:33

Hier zijn kamervragen over gesteld in januari 2012, in februari heeft Minister van Veiligheid en Justitie Dhr Teeven op geantwoord. Dit ook naar aanleiding van Artikel 279 Wetboek van Strafrecht. Hiermee kan de ouder aangifte doen bij de politie wanneer een ouder de bezoekregeling frustreerd. De aangifte MOET opgenomen en er MOET vervolging plaatsvinden. Dit is al een hele vooruitgang. Licht ook altijd Jeugdzorg hierover in al vallen de kinderen nog niet onder toezicht.
Mocht de politie de aangifte weigeren, wat na de antwoorden van Dhr Teeven niet meer kan deze zein gepubliceerd in de Staatscourant, kunt nog naar het Hof om Artikel 12 aanhangig te maken, deze kan ook de politie verplichten tot vervolging.
Een gewone gang naar de civiele rechter, wat een hoop geld kost hoeft dus niet meer.
Ook ik en mijn vriend hebben te maken met zijn ex en het gestructureerd weg houden van de kinderen. Moeder en de 2 kinderen staan nu onder toezicht van Jeugdzorg. De oudste (15) die bij ons woont en geen omgang wil met haar moeder hoeft ook niet van de rechter en staat niet onder toezicht.
De moeder is nu gewaarschuwd door Jeugdzorg dat ze de zeggenschap over de jongens kwijt raakt als ze zo door gaat. Er spelen nog wat aspecten wat dit bevorderd
Dus wanneer u een omgangsregeling heeft met uw kind wat door een rechter bekrachtigd is en uw ex werkt daar niet aan mee, doe dan aangifte.

Esther W
Wed, 07/04/2012 - 00:52

Ik zelf ben een moeder die sinds anderhalf jaar alleen gezag heeft over mijn 2 kinderen, toegewezen door de rechter en waarom? Omdat vaders zelf al (nu 5jr) niet naar de kinderen omkijkt niet eens laat weten waar hij woont enz. En dan zou IK volgens bovenstaande hem op de hoogte moeten houden van het wel en wee van zijn kinderen?? Dacht het toch niet, als het hem zo zou interesseren deed hij zelf wel meer moeite om ze te zien ed. Nu 5jr niet gezien en daarvoor kwam hij 2x in 2jr om de hoek kijken.
Dus zoals hierboven staat gaat in mijn ogen niet op in alle gevallen en zal iedergeval apart bekeken moeten worden.

Esther C
Wed, 07/04/2012 - 01:08

Ik sluit me aan bij mijn naamgenote. Het moet maar eens ophouden met die hetze tegen moeders en we moeten maar eens leren accepteren dat kinderen met één ouder heel goed groot kunnen worden. In ieder geval is dat beter dan opgroeien met twee ouders, waarvan de een niet goed in zijn rol zit.
Het heilige huisje van "omgang tot de dood ons scheidt" mag wat mij betreft wel afgebroken worden en er moeten meer mogelijkheden komen voor omgang onder begeleiding en dan bedoel ik echte begeleiding. Dus niet een of andere sukkel van de raad voor de vaderbescherming die het twee tellen aankijkt en denkt: dat gaat wel goed. Daarnaast kunnen we afstappen van het idee dat een verzorgende ouder alle macht in handen heeft want in werkelijkheid staat die met de rug tegen de muur.

yanny
Wed, 07/04/2012 - 02:01

ik sluit mij aan bij beide esthers!! sommige mannen die willen niks mee te maken hebben met hun eigen kinderen. ik zeg mannen want vaders zou je ze niet mogen noemen. Die vertrekken en laten nooit meer wat van zich afweten. ik heb zelfs te maken met een die geheim adres heeft genomen!, zijn kids ontkent en overigens al 2 jaar uit hun leven is verdwenen zonder geen kaartje, telefoontje of wat dan ook!! en die zou ik dan op te hoogte van de kids moeten houden?? hahaha dacht het toch echt niet!!! ik kan best in mijn uppie de kids opvoeden! ze zijn beter af met een ouder.

Cor
Wed, 07/04/2012 - 06:23

Achjee hoor het gedwee van deze laatste drie vrouwen, hoor ik nu goed dat ze wel de kinderen hebben maar klagen dat hun ex-mannen niks van zich laten horen?

Voor veel gescheiden papas zou t een droom beeld zijn wanneer ze de kinderen hadden en hun ex niks van zich liet horen..

denk daar maar eens over na..

Naam
Wed, 07/04/2012 - 11:36

Als ik zo de reacties lees (bovenstaande 4) dan is er veel frustratie en pijn, een OTS werkt alleen negatief. Dit is mijn ervaring vanuit het werk. Verantwoordelijkheid neem je, die kan niet onder dwang opgelegd worden. Ook ik heb een ex die onder dwang van nieuwe vriendin geen contact met zijn kind mag hebben. Het laat diepe wonden achter want ieder kind wil zich gewenst voelen.

Menno
Wed, 07/04/2012 - 14:01

Heel goed van de rechter.

Of het effectief is of nog verder averechts werkt, weet je nooit. Maar point is dat het ook als waarschuwing is voor andere zielige ouders die met wrok zitten en dat voorop stellen. Zoals ik er al een aantal zie aan de reakties te zien ;-)

patricia
Wed, 07/04/2012 - 14:07

ouderschapsplan is verplicht, maar bij wie werkt het? als een ouder zich niet houdt aan de afspraken uit het ouderschapsplan, dan kan je daar weinig tegen doen.
jammer vind ik het dat er mannen zijn die alle vrouwen als hetzelfde zien. nare moeders die alleen vaders dwars willen zitten. gelukkig is dat niet zo.
ik ben moeder van wie de kinderen een jaar hun vader niet hebben gezien. mishandeling vader tegen moeder en kinderen, alcohol, drugs, geweld ging daaraan vooraf. gelukkig kunnen de kinderen hun vader nu weer zien via omgangshuis. en hopelijk langzamerhand weer opbouwen tot redelijke omgang.
belang van de kinderen moet juist altijd voorop staan. en niet eigen belang van ouders!!! zowel vaders als moeders kunnen dit belang uit het oog verliezen. daarom denk ik dat het goed is dat ouders na scheiding vorm van mediation moeten hebben. trouwen doe je samen en scheiden ook. je wordt expartners en geen exouders!
kinderen zijn hoe dan ook de dupe bij een scheiding, maar door als volwassene verantwoordelijkheid te nemen kan het beperkt worden.
daarnaast vind ik ook dat kinderen begeleid dienen te worden. En vooral dat er geluisterd dient te worden naar kinderen. kinderen hebben enorme voelsprieten. en ik vind dat kinderen hoe klein ook op eigen niveau een eigen stem dienen te hebben.
wij als ouders zijn verantwoordelijk voor onze kinderen, ook na de scheiding. en dus ook voor het welzijn, veiligheid en geluk van de kinderen!!!

Ton
Wed, 07/04/2012 - 15:27

Welke ouder wil nu dat de kinderen als ze volwassen zijn, had ik mijn vader maar beter gekend, of zelfs wie is eigenlijk mijn vader... Het gaat altijd om het belang van het kind, leuk of niet leuk voor de ouders. De kinderen kunnen er niets aan doen dat de situatie zo is. Het is een keuze geweest van beide ouders en komen die er samen niet uit dan maar gestuurd lijkt mij. Reken er maar op dat een vader altijd zijn kinderen wil zien, maar de dames kunnen maken het hem vast niet gemakkelijk.

marcus
Wed, 07/04/2012 - 18:05

ik vind dat er veel vaker een rechter met kijken of de beiden ouders zich houden aan de gehouden afspraken tijdens de echtscheidings procedure.
De afspraken (het niet nakomen ervan)moeten directe gevolgen hebben waneer zaken niet kunnen worden bewezen.het rechtsysteem klopt zowiezo niet meer als het gaat om de verhouding tussen man en vrouw in de samenleving.De vrouw krijgt in de overgrote meerderheid van de uitgesproken echtscheidingen de kinderen toegewezen,zonder daar een gedegen onderzoek aan vooraf te doen.Het is heel erg ouderwets en dus erg achterhaald. Vroeger bleef de vrouw thuis en zorgde voor de kinderen en vader werkte buiten de deur. tegenwoordig is dit zeker niet meer het geval.Er zijn natuurlijk meer factoren die meespelen.Maar er moet beter worden gekeken naar de ouders bij toewijzing.
Waneer je je niet houd aan de afspraken mag je daar voor "gestraft" worden.In het belang van de kinderen.Je moet je zelf maar bewijzen dat je er voor kunt gaan en dus ook de andere ouder betrekt in het leven van je kinderen.Ik ben zelf 12 jaar geleden gescheiden en 15000euro lichter aan advocaten en rechters die mijn inziens niet naar de realiteit kijken maar luisteren naar gezwets van een rancuneuze ouder.......wanneer houd dit eens op.

Jan Lodewijk
Wed, 07/04/2012 - 19:33

Een vrouw hoeft zich niet zo goed te houden aan de afspraken. Ze heeft meestal het voordeel van de twijfel.
De vrouw wordt eerder geloofd door de rechter.
De rechter moet vaak op zijn gevoel afgaan. Een goed acterende vrouw wint het dan.
Bijv. tijdens een rechtszaak gaf de man aan dat hij zijn kind graag iets vertrouwds mee wilde nemen bij de overgang. De vrouw wilde dat niet.
De rechter vertelde ze dat ze het juist goed vond voor het welzijn van het kind om iets vertrouwds mee te nemen.
Let wel. De dag erna kreeg het kind iets vertrouwds mee, wat het kind graag wilde. De vrouw pakt het uit de handen van het kind (kind huilen) en gooit het weg.
Zo jammer dat de rechter dit niet zag.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Heel frustrerend. Maar wat doe je eraan ? Een huilende vrouw scoort vaak, en dat weten ze.

Mark
Wed, 07/04/2012 - 19:41

Zeker buitenlandse moeders zoals Braziliaanse die proberen eerst geld van de ex uit de zak te kloppen en daarna met een rijke vent gaan samen wonen en de kinderen mogen alleen komen les het haar uit komt of als ze in de weg zitten.

Linda
Wed, 07/04/2012 - 20:45

Ik weet natuurlijk niet de hele situatie, maar ik hoor vaak genoeg om mij heen. En ook eigen ervaring dat hun moeder hun best doen om contact te houden met de vader. Samen gaat het moeizaam en de vader zegt dan zij stook de kinderen op. In mijn geval is dus niet zo. Ik promoten juist dat ze naar hun vader gingen. Hun vader was juist jezelf degene die tegen de kinderen zei dat hun moeder een slechte vrouw was blabla. Daar kwamen de kinderen mee thuis of het waar was wat papa had gezegd over mij. Ik heb alleen gezegd dat het niet waar was en dat papa dit niet mag zeggen. Gegeven moment wilde mijn dochter niet meer naar haar vader omdat er veel ruzie samen was. Wat zei vader hun moeder stook de kinderen op. sorry maar dit was echt niet het geval. Ik heb zelf oma gebeld om te proberen dat het tussen vader en kind beter zou worden. Het lukte mij niet want ik kreeg alleen maar te horen jij stook de kinderen op. Het heeft nooit goed gezeten tussen vader en dochter en dat was mijn reden om te scheiden. Ik dacht ik kies voor mijn dochter en niet voor de vader. Wij zouden uit elkaar gaan als de kinderen oud genoeg waren. Maar de situatie werd zo vervelend hier in huis dat ik koos voor rust in het huis.
Maar ondertussen word ik wel aangeklaagd voor opstoken tegen de vader. Sorry ik heb dat absoluut niet gedaan en probeer dit maar hard te maken. Kinderen worden ook niet echt gelooft door de jeugdzorg, want moeder stook op.
Pas op met zeggen dat moeder de vader opstookt. Ik denk dat je beter moet luisteren of het waar is. Ook fout om de kinderen uit huis te zetten. Ze zijn slechter af bij de jeugdzorg dan thuis. De vader kan beter proberen om het probleem samen op te lossen. Zoek hulp bij een maatschappelijk werk en kom er samen uit. Dit zou een hoop ellende bezorgen.
Ik zelf heb steeds verdriet om hoe hier alles gaat. En ik blijf tegen de kinderen zeggen dat het hun vader is en dat ze naar hem moeten luisteren. Zelfs zijn vriendin moeten de kinderen van mij accepteren. Ook al hebben ze een hekel aan haar. Ik heb uitgelegd dat het voor haar ook niet makkelijk is. En wat krijg je van vader weer te horen. Jij stook de kinderen tegen mijn vriendin op. Ja, zo blijft het door gaan.

arjan
Wed, 07/04/2012 - 21:43

ik vind het gek dat de rechter dan bepaalt of je het kind mag zien of niet terwijl de meeste een ouderconvernat hebben voor de scheiding waarom wordt er niet op toe gezien door jeugdzorg want het komt ten goeden voor een ieder die bij de scheiding betroken is dat de afspraken na geleeft worden onder toe zien van jeugdzorg.

sillylove
Wed, 07/04/2012 - 21:52

ik vind het erg belangrijk dat de vader goed contact houdt met zijn kinderen, en andersom. Ik als moeder kan er alles aan doen zodat de kinderen keer op keer de fouten van hun vader vergeven. Maar wat als de vader elke keer weer de kinderen teleursteld?? zo heeft hij afgelopen 2 maanden de kinderen helemaal gek gemaakt dat ze twee weken op vakantie naar frankrijk zouden gaan. Nu twee dagen voordat de kinderen voor 3 weken naar hun vader zouden gaan laat hij via een email weten dat hij de kinderen niet kan hebben. Vertel dan eens eerlijk.... moet een moeder in zon geval dan maar de vader de hand boven het hoofd houden en tegen de kids zeggen dat hij hier niets aan kan doen? niet dus!!! Sommige vaders zijn een goede band met hun kinderen gewoon niet waard, en dan vind ik de gemoedsrust van de kinderen veel meer waard.

Jos
Thu, 07/05/2012 - 08:59

Met Mark ben het helemaal eens.De afgelopen jaren zijn veel Brazilianen met razias in Nederland met vervalste reisdocumenten en identiteitsbewijzen enkele reis teruggestuurd naar land van herkomst. Maar helaas lopen er nog steeds Brazilianen in Nederland vrij rond die nog niet gepakt zijn en gewoon doorgaan met mannen uitbuiten . Ze zijn erg gewiekst en deinzen nergens voor terug om hun doel te bereiken. Ook de Nederlandse staat en andere instanties worden door hun opgeligd. En natuurlijk als ze een kind hebben spelen ze hun spel tot grote ergenis van zo,n ( kunst !)vader die machteloos wordt en ook de dupe is van deze schandalige pratijken..

Jaco
Thu, 07/05/2012 - 10:07

Ik heb mijn kinderen jaren niet gezien. Na de scheiding bleek ik in eens, op pro deo papier, de gevaarlijkste vader van het westelijk halfrond te zijn. Ik heb alle fases van PAS meebeleefd en kon niets anders doen als een vermogen ertegenaan gooien, naast PA en KA, om mijn "recht" proberen te halen. BJZ wenste mij heel veel succes in deze vervelende situatie en adviseerde mij een advocaat, omgang borgen zoals uitspraak rechter was kennelijk niet in het belang van de kinderen. Zo blijft de molen een beetje draaien over de ruggen van een heleboel kinderen. Vind het een schijnheilig verhaal zoals beschreven door de HelloLawhelemaal bovenaan, een enkeling zal met zijn neus tegen de lamp lopen maar normaal gesproken kan er naar hartenlust gefrustreerd, gelogen, bedrogen en kinderen opgezet worden tegen vader zonder consequenties want die zijn niet in het belang van het kind.

Lb.Koppenol
Thu, 07/05/2012 - 15:55

Beste mensen. Petitie begonnen lange tijd terug alweer, omdat de druk op de ketel moest en moet, inzake de aandacht. Een paar landen die eindelijk Passyndroom in de wet gaan verankeren. Ik zie kind van een borderliner nu niet sinds 2002, mevrouw bedroog en bedriegt alles incluis kind. Bijzonder curator heeft sch..t aan mijn verklaring. Rechters verdommen het zelfs na verzoek eerste zaak al na 2000 onderzoek in te doen stellen naar reilen en zeilen van zon moeder die bekend staat in de ggz als ernstig borderliner. Riagg aangeklaagd en wel verzweeg en verzwijgt die hele handel ook nog eens en een AMK waar een arts probeerde te melden logischerwijze met dat beeld pakt de zaak niet op. Schandalig en zeker na artikel arts van AMK Brunsting.
Mijn kind, ons kind dames en heren is nu 12 jaar, opzettellijk dus vervreemd of erger, en zulke moeder kunnen ongelimiteerd doorgaan met zetten van streepjes op geboorteaktes en mannen en vaders belazeren. Ik neem er dan ook geen woord van terug dat zult u als lezer begrijpen. De materie kreeg men op Goudschaal in de 2e Kamer en al. Nu eindelijk dringt het dan een beetje door. Hoefnagels zei het al tegen me tijdens het eerste Congres Passyndroom 2003, door mij georganiseerd/ ik ben initiatiefnemer geweest.
"Dus u bent de aanstichter". Ik zeg jazeker.
Dat is in belang van duizenden en dat blijkt ook nu...2012.
Uiteraard hebben een aantal anderen ook hun best gedaan op dat terrein en nog.
Dat dient gezegd.
En nog pakt Familierecht betreffende vrouwen met en zonder ernstige geestesstoornissen nog steeds niet aan. Dat is de echte afgang. Want ze kweken de afwijkingen bij kinderen zo, plegen en medeplegen Verduisering van Staat zo, en wanneer wordt en bent u nu wel waker geachte Rechters Familierecht, kinderrechters en zegt wel wat hier aan de orde is in dit land?
In belang kinderen. In plaats van rapportages die nooiut hebben gedeugd en valsheid in geschrifte toe te laten. Immers u controleert allen niet eens de afgelegde verweerschriften door zulke dames. Die nog op papier blijven staan ook.
Zorg ervoor a.u.b. zodat ook mijn kind(eren) hun kinderrechten terug hebben zonder criminaiteit door zulke "lieden".

alleenstaande moeder
Thu, 07/05/2012 - 17:58

Jammer dat de hoofdrolspelers in het drama weer vergeten worden, nl de kinderen zelf. Ik ben nu drie jaar gescheiden en heb voor de oudste het aleen hoederecht. Hij heeft daar specifiek zelf om gevraagd bij de rechter die hem voor de zitting heeft gehoord. De jongste was nog te jong om zelf te mogen meepraten. Daar is nu een onderzoerk van de raad van de kinderbescherming voor geweest waardoor de omgang met de vader is verminderd naar 1dag in de 2w weken. En
Dat. Moet uitgangspunt zijn. Als de kinderen een goede band hebben met de niet verzorgende ouder dan kunnen ze dat zelf aangeven. Nu zit je te vaak met een situatie waar kinderen veroordeeld zijn tot omgang met een ouder in een vorm die zij niet willen. Ik ben heteens met Ester dat kinderen binnen 1 oudergezinnen prima en geborgen kunnen opgroeien. Staat niemand dat stil bij het feit dat omgang met de vader misschien niet altijd in het belang van het kind is??
De omgangsregeling moet eerst en vooral uitgaan van het kind en zijn wensen!
Al dat geneuzel dat wanneer omgang met de vader niet goed gaat, dat moet en kan. Niet anders dan de schuld van de moeder zijn... de grootste onzin! Waarom zijn juist die vaers dan zo bang voor een onderzoek van de raad? En gaan ze snel snel effe een therapietje volgen voor hun jarenlange alcooholisme??

Lb.Koppenol.
Thu, 07/05/2012 - 18:23

Beste reageerder hierboven. Ga eens lezen: www punt rgardner punt com onder andere.
Voordat u met dergelijke afleidingen reageert.
De paar die u bedoelt als vader, alcoholist enz. geldt dat niet voor uiteraard.
Doch besef even dat in 90 procent kinderen nog steeds naar moeders gaan. Dan hebben we het nog niet eens over de duizenden ongeregistreerde partnerschappen waarin vrouwen letterlijk valsheid in geschrifte aantoonbaar hebben gepleegd..Lijdend aan ernstige geestesstoornissen en al. Borderline is een van de ergste. De ggz had geen meldplicht jammergenoeg, doch dat komt nog wel. En dan is dat gezag niet meer ter sprake wanneer voor die beschikkingen eerst zulke dames worden doorgelicht zowel in antecedenten als in geestesgesteldheid waar geen z.k aangebeurt. Nota bene de aandacht is eindelijk op de vele kindermoorden gesteld gelukkig tenminste gepleegd ook door dergelijke vrouwen, die daarvoor gezag hadden en verkrijgen konden! Als ernstige borderliner, waar er zat van rondlopen momenteel. Dat soort lui dient zowiezo al geen mogelijkheid meer te kunnen krijgen tot manipulatie van kinderen.
En dat geldt ook voor die andere duizenden vrouwen. Die men niet al te graag als dader wenst te zien terwijl ze kindermishandeling plegen want dat doen ze en dat is het ook!!
Pure criminelen zijn dat. Onder de plu van een rechtssysteem en al!

Marije
Thu, 07/05/2012 - 18:41

Mijn ex man is bezig met het ompraten van de kinderen. Zo krijgen ze elke week te horen dat ze vanaf 12 mogen kiezen dat ze daar elke dag kunnen spelen en voetballen en dat Logopedie en bijlessen niet nodig zijn. Mijn oudste heeft een leerprobleem. Dit klinkt in de oren van de kinderen erg aantrekkelijk maar ze geven wel aan dat ze bij mij (moeder) willen blijven wonen. Mijn oudste van 11 heeft een mobiel maar mag geen contact met mij hebben als hij bij zijn vader is want het is dan mijn tijd niet!!! Waar ben je dan als vader mee bezig. Ik kan nog wel even doorgaan op deze manier. Binnenkort volgen de gesprekken met jeugdzorg want ik ben van mening dat kinderen niet met de problemen van volwassenen belast mogen worden.

Els
Thu, 07/05/2012 - 18:59

Ik ben absoluut voor co-ouderschap.
veel en veel te vaak frustreren de moeders de omgangsregeling.
In de meeste gevallen een vader die zijn kind(eren) één schamel weekendje mag zien.
Deze moeders zouden niet alleen een boete moeten betalen maar tevens opgesloten moeten worden.

En ja, kinderen zijn altijd de dupe.

Arie
Thu, 07/05/2012 - 19:06

Jeugdzorg (en OTS e.d) is in het belang van het kind als het ze uitkomt dat het in het belang van het kind is. Als het jeugdzorg niet uitkomt dat het in het belang van het kind is,wordt het een protocol.
We praten uit (helaas) ervaring,en zie vele overeenkomsten hierboven.
En 4 kinderen zijn de pineut.

Onno
Thu, 07/05/2012 - 20:10

Kinderen hebben een vader EN moeder nodig. Via de rechter de omgangsregeling afdwingen werkt ook niet positief op kinderen. Het is zo triest dat ouders, die kinderen in liefde hebben verwekt, hun frustraties via die kinderen uiten.
Ik ken zowel vaders als moeders die dit doen. Wie is van buitenaf nou in staat om daar een oordeel over te vellen.
Mijn kinderen zijn ook gehersenspoeld door een (h)ex. Inmiddels zijn ze volwassen maar doorzien het niet. Ik wil de strijd niet meer. Het gaat om hun geluk. Dan maar zo, maar nog wel met elke dag pijn in mijn hart!!!

Peter
Thu, 07/05/2012 - 21:04

Ik heb ondertussen moeders leren kennen met exen die in de opvoeding disfunctioneerden maar dat wel met een goede babbel in de rechtszaal wisten te verbergen, en vaders die hun stinkende best deden om hun kinderen goed te begrijpen en te begeleiden maar daarin door hun exen niet bepaald werden gewaardeerd. De waarheid is dus moeilijk te achterhalen, zeker niet door (alleen) inbreng van jeugdinstanties. Misschien eerder door veel informatie van familie en huisvrienden. Maar die worden door instanties weinig serieus genomen. Ik vermoed wel dat de waarheid in dit soort zaken niet vaak in het midden ligt. Rechters die daar vanuit gaan maken dus veel fouten, vrees ik.

Bovenstaande is echt onzin
Fri, 07/06/2012 - 00:03

Nog even ter aanvulling. De manier waarop mijn ex om gaat met de kinderen is omschreven als kindermishandeling. Na scheiding draait men dit om, en zegt men het gaat nu goed met de kinderen, en vader veroorzaakt onrust bij moeder en kind, terwijl in hetzelfde rapport te lezen is dat de kinderen blij en vrolijk reageren op hun vader, waar de rechter dan weer van maakt dat er een vertrouwensbreuk is tussen vader en dochter. De misdragingen van moeder naar kind toe blijven onverminderd doorgaan.

Alles wordt gedraaid, en verdraait tot het bij de eigen mening past. Je mag achteraf een wijzigingsverzoek indienen op die onzin, maar het veranderd niets aan de beslissingen (of beschikkingen zoals ze bij de rechter heten).

Ik zou iedere vader ontraden om naar de rechter, jeugdzorg, en raad te stappen, en daarbij alle moeders ook.

De moeders die met die lieden in aanraking geweest zijn hebben evenmin positieve ervaringen. Het is echt niet alleen een probleem van vaders, maar helaas trekken die wel altijd aan het kortste eind.

Onze mening is onze mening.... maak het mee en je begrijpt ouders die aan de verkeerde eind van die mening staan. Daarna begint het grote graaien.

De wet doet er in elk geval helemaal niet meer toe, en daar hadden we het nou net over. En als de rechter toe staan dat de wet niet gehandhaafd wordt, waarom dan nog naar de rechter gaan? Om hun portemonnee te spekken? Of die van de advocaten? Of die van Jeugdzorg? Of die van de Raad voor de Kinderbescherming? Of die van zorginstellingen die evenmin aan waarheidsvinding doen? Of die van je ex die nooit iets hoeft te bewijzen als niet-dagvaardende partij.

Rechtspraak heeft kennelijk niets met handhaving van de wet te maken, dus niets met het rechtsgevoel van de mensen, en derhalve kan je het maar beter afschaffen. De daders worden in Nederland beter beschermt dan slachtoffers, zo is het helaas. Of dat ooit gaat veranderen?!

De dossiers liggen er voor mijn kinderen later, maar je mag natuurlijk als niet zorgende ouder je kinderen niet betrekken in het conflict. Dat de zorgende ouder dit voortdurend doet, daar wordt dan weer geen onderzoek naar gedaan. Dan laat je je negatief uit over die ouder, en dat kunnen we natuurlijk niet hebben.

Pfffffffffffffff

Bovenstaande is echt onzin
Fri, 07/06/2012 - 00:09

En als je dan al met bewijzen komt, dan komen die niet in de dossiers terecht, men doet die af als derden betrekken in het conflict.

En ik kan nog veel meer vertellen hoe het er echt aan toe gaat bij deze commerci?le haaien.

this is the land we live in, this is the land were given,..... is the land of confusion.

Edwin
Fri, 07/06/2012 - 09:32

Wat moet je als de andere ouder helemaal niets wil?
- kort geding procedure opstarten, geen verbetering?
-bodem procedure opstarten, geen resultaat en de andere ouder blijft zich onttrekken?
- aangifte doen art 279 Sr. De andere ouder loopt een grote kans te worden veroordeeld.

Let op: de politie moet aangifte opnemen. Meestal willen agenten dat niet en verwijzen ze terug naar de civiele rechter, maar dat is niet correct. Artikel 279 Sr werkt ook tegen een van de ouders als die het kind onttrekt aan het wettelijk over dat kind gesteld gezag. Oók als het de verzorgende ouder is, die het kind onttrekt!

Jaco
Fri, 07/06/2012 - 10:34

Prachtige punten die 1e twee, het lijkt zo eenvoudig mooi. Ik mis die 280 euro per uur die dat voor mij kosten er echter bij. Naast KA en veelal PA is dit natuurlijk voor velen geen enkel probleem en slapen we graag onder een brug.

bezorgde ouder
Fri, 07/06/2012 - 14:14

Alle verhalen en de frustraties die eruit spreken zijn begrijpelijk. Beide partijen die zich laten horen hebben vaak allebei vanuit hun eigen standpunt gelijk. Ik denk dat het probleem in het systeem zit. Het systeem heeft een standpunt en past het probleem aan net zolang totdat het standpunt wordt gerechtvaardigt. Hierbij wordt vergeten dat elke situatie iets unieks is en een standpunt een uitgangspunt of een richtlijn moet zijn om tot een beslissing te komen. Waarheidsbevinding is hier wel het middel die hier op dit moment door instanties geschuwd wordt. Met als gevolg beide partijen met flinke katers en nog grotere verwijderingen, maar de grote verliezers zijn nog altijd de kinderen.
Ik ben het er mee eens dat er meer naar kinderen geluisterd moet worden. Vooral zij moeten een stem hierin hebben. Op dit moment is mijn ervaring dat je moet bidden en smeken of je kind ook zijn mening mag zeggen. Ondanks het feit dat een kind gehoord mag en moet worden door de rechter wordt dit veelal niet gedaan. Zelfs niet na herhaaldelijk verzoek.De kinderen worden door het systeem het lijdend voorwerp in plaats van het onderwerp en een deel van het geheel.
Mijn kind is zo een kind die een uitgesproken mening heeft en zeer duidelijk weet wat hij wil. Maar Jeugdzorg weigert met hem te praten en ook rechters hebben tot voor kort hem niet willen horen ondanks zijn leeftijd van 12 jaar.
Het zijn de ouders die het welzijn van de kinderen voorop moeten plaatsen, maar als je eenmaal in deze situatie terecht komt zoals vele ouders zijn het ook de rechters en de kinderbeschermende instanties die dit moeten doen. Maar helaas ontnemen ze vaak de ouder de middelen om voor het welzijn van het kind te waken en doen ze meer schade dan goed. Jeugdzorg en de Kinderbescherming helpen kinderen en gezinnen verder de afgrond in.
Al mel al wil ik alleen maar zeggen dat zolang het uitgangspunt "kind" is het wel goed komt. Nu zegt de wet dat dit het uitgangspunt is, alleen in de praktijk is dit niet het geval.

Lb.Koppenol
Sat, 07/07/2012 - 00:26

Toch niet voor te stellen dat Nederland gewoonweg meewerkt in familierecht al jaren aan deze soort van vervreemding van vaders meestal eigen vaders terwijl in Wet gelukkig een aantal andere landen inmiddels dit doorvoeren als zijnde strafbaar feit-misdrijf.
Want dat is het ook mensen KINDERMISHANDELING. Toen ik in 2003 eindelijk dat eerste Congres kon organiseren,
als initiatiefnemer, was ik blij dat eindelijk aandacht werd besteed aan deze ernstige materie. Uiteraard houden we al jaren een groter probleem en dat is dat gewoonweg de borderliners 3 procent zo van bevolking vrij rondloopt vele vrouwen dat is bekend en ook met kinderen nota bene terwijl ze geestesgestoord zijn volgens dezelfde deskundigen ggz al jaren. En dan zeggen die ggz mensen niks tegen Familierechters in Nederland!! Die vorm van verzwijging van zaken en naar mijn idee medeplegen van kindernmishandeling c.q. minstebns in stand houden van is misdadig!
Jeugdzorg loopt er vol mee aan gevolgen (Gardner) en de GGZ loopt vol met jeugdigen beschadigd hierdoor! Die kinderen moeten ze gewoonweg geen gezag meer over geven aan zulke vrouwen. Dat kan niet en bovendien het mag niet eens.
Vervolg ze Justitie want het wordt tijd dat die doofpot wordt opengetrokken.
Tweede Kamer hou eens op met dat hypocriete rotgedoe dat veel aan kindermishandeling gebeurt terwijl de oorzaken zoals deze niet worden aangepakt en dat is zulke daders-moeders in veel van deze zaken vervolgen voor door hen gepleegde misdrijven t.o.v. kinderen!! En t.o.v. andere vele gedupeerden!

Miranda
Sat, 07/07/2012 - 19:37

Prima als ze het zo aanpakken, maar dan moeten ze ook eens de vaders aanpakken die de omgangsregeling niet nakomen en de verzorgende ouder frustreren door ze dwars te zitten, niet op te komen dagen en niets van zich laten horen.
Pak die mannen eens aan!!!!

alleenstaande moeder
Sun, 07/08/2012 - 11:20

Ik ben het helemaal eens met bezorgde ouder en herken heel veel in haar/zijn relaas.
Ik heb geluk gehad dat de rechter mijn oudste wel heeft uitgenodigd voor een gesprek voor de zitting. En mijn jongste heeft gehoor gevonden bij de Raad van Kinderbescherming. Het is idd ook een kind dat heel goed weten wat hij wil en dat gelukkig ook goed kan verwoorden. Ik besef dat het ook anders had gekund ..
Het heeft idd heel wat voeten in de aarde gehad voor aleer de rechter de raad heeft ingeschakeld. Misschien is het een oplossing als ouders niet samen een goed ouderschapsplan kunnen opstellen dat de Raad van Kinderbescherming automatisch een gesprek aangaat met jonge kinderen om hen bij de beslissing te betrekken. Het gaat tenslotte om hen. Er klakkeloos van uit gaan dat kinderen onder 12 jaar geen eigen mening hebben of dat die mening alleen maar kan zijn ingegeven door de verzorgende ouder is afbreuk doen aan de intelligentie en eigenheid van het kind. We verwachten steeds meer van steeds jongere kinderen op school, in de maatschappij .. maar als het hier op aan komt, dan zijn kinderen opeens domme wezens zonder mening?
Omgangsrecht voor de niet-verzorgende ouder verwordt dan niet automatisch omgangsplicht voor het kind!!

Ik wil hier ook aan toevoegen dat ik echt wel meeleef met alle vaders (en moeders) die door hun ex-partner uit wraak worden gedwarsboomd in hun omgang. Ik besef echt wel dat er genoeg vaders zijn die zowel tijdens als na het huwelijk een goede en zorgende vader zijn.
Het is alleen jammer dat de "uitzonderingen" die van hun huwelijk een potje hebben gemaakt en van hun vaderschap een lachertje hebben gemaakt, zich bedienen van de verwijten te worden gedwarsboomd in de omgang met de kinderen en dat dit allemaal alleen de schuld is van de moeder. Het doet onrecht aan de legitieme klachten van "echte vaders" en moeders in dergelijke situaties.
Door de kinderen zelf bij de beslissing te betrekken wordt ook voorkomen dat hij het kind van de rekening zijn. Niet alleen vaders/moeders hebben recht op omgang maar ook kinderen hebben recht en GEEN plicht op omgang met de niet verzorgende ouder.

Bezorgde vader
Sun, 07/08/2012 - 19:28

Waar moet ik naar toe om dit te regellen,moet ik naar de kinderbescherming of moet ik weer maar de rechter,dat kost mijn geld.ik hebt dat al een keertje mee gemaakt,dank zij de regels en weten heb ik mijn kinderen niet gezien en nu zijn ze groot heb ik geen behoefte aan ze.Na zoveel jaren heeft die *B* gewonen,maar ik denkt dat de kinderen zetten meer er mee, Nu kan de moeder trots zijn. Ik hebt de beste van de kinderen gemist en ik gaat verder met mijn leven en ik hebt mijn plichting als vader gedaan maar hier win die *B-thes* altijd en de rechters en de wet is gemaakt door hun voor hun.gelukkig moeten ze dat ook mee maken.

Anders om
Fri, 07/13/2012 - 13:30

BJZ/OTS? RVDK? Laat me niet lachen zeg! Vader heeft de kinderen wijs gemaakt dat praten niet helpt. Gevolg, kinderen willen niet praten. BJZ/OTS, gezinsvoogd: als de kinderen niet willen praten, ben ik weer weg, daag! RVDK moet onderzoek doen en bepalen bij wie de kinderen gaan wonen. Zij voeren twee gesprekjes met de kinderen, twee met vader en twee met moeder. Daaruit moeten zij zien te halen wat er in 12 jaar tijd is gebeurd. Gevolg: kinderen wonen nu bij vader dankzij manipulatie en omkoperij. Wel beide nog het gezag, maar zodra vader geen info verzorgd, is er niemand die daar iets aan doet. Het contact bevorderen wat de rechter heeft opgelegd... gebeurd volgens beschikking: om de twee weken een weekend en meer ook niet! Niemand die kijkt of vader zich houd aan de beschikking van de rechter. En zou je het melden, dan is het weer zijn woord tegen het jouwe. Je staat er helemaal alleen voor hier in nederland. Als vader zijnde, maar ook zoals ik als moeder zijnde. Want het gebeurd aan beide kanten.... ouderverstoting. Ik heb er jaren tegen gevochten, maar ik heb me er nu bij neer gelegd. Het is aan de kinderen nu dat als ze ouder zijn en het misschien beter begrijpen, wat te doen. Er is ook nog een ik. En aangezien ik niet word bijgestaan, omdat ik zelf de kinderen niet meer kan beschermen, door die zogenaamde hulpverleners en kinderbeschermers die mijn kinderen helemaal niet beschermen waar ze wel voor betaald worden, kies ik maar voor mijn eigen weg. Dat klinkt heel erg egistisch, maar ik weet me gewoon geen raad meer. De oudste is zo gemanipuleerd dat hij bij vader wil wonen, wie ben ik dan hem te dwingen naar mij te komen? De jongste moest mee van de kinderbescherming, omdat ze broers en zussen niet uit elkaar halen, wat ik overigens wel goed vind en in het belang van de kinderen. Maar dat ze kinderen naar een man sturen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis en die de kinderen 5 weken lang uit elkaar heeft gehouden en de oudste 5 weken lang bij moeder heeft weg gehouden.... ongestraft... kan er bij mij niet in! En als dankjewel de kinderen toegewezen krijgen, omdat de oudste bij vader wil wonen en, omdat vader en diens vriendin meer geld hebben dan moeder!!!! Dan vraag ik je toch! Het hele rapport van BJZ/OTS en RVDK staat vol met tegenstrijdigheden tegen zichzelf, staat vol met beschuldigingen naar vader toe, geen verkeerd woord over moeder, maar toch krijgt vader de kinderen toegewezen. Mijn oudste is gehoord door de rechter. Maar als een kind van 12 is gemanipuleerd en omgekocht met dure dingen en beloofd nog meer te krijgen en leuke dure vakanties... hebben de kinderen mij zelf verteld, dat papa dat allemaal beloofd heeft... snap ik zon BJZ/OTS, RVKDKen rechter niet! Ik denk dat er iest heel anders bij ons gebeurd is. Iedereen om ons heen begrijpt niet waarom hij de kinderen heeft toegewezen gekregen. Maar ik denk dat wij een voorbeeld zijn geweest van het tegenovergestelde. Meestal krijgt de moeder de kinderen. Soms terecht, soms onterecht. In mijn geval wilde ze even laten zien, dat ze wel degelijk een vader de kinderen durven toe te wijzen. Maar dan hebben ze het dit keer bij de verkeerde gedaan, want mijn kinderen gaan hier nog heel veel van lijden. Niet door mij, want ik heb me erbij neer gelegd en ik zie wel hoe het gaat lopen. Maar wel dankzij hun vader. En daar zullen ze zelf achter moeten komen. Zeer jammer dat het zo moet, maar mochten ze ooit bij mij komen in hun pubertijd voor hulp.... stuur ik ze naar BJZ/OTS, RVDK of een rechter. En dan mogen zij uitleggen aan mijn kinderen hoe, wat, waar, waarom en wanneer.

radja
Sat, 11/17/2012 - 23:00

Beste Andersom, heel veel sterkte en kracht.Het is sterk van je.Herken jouw verhaal mijn zoon moet na 4jaar geen erkenning toch erkenning omgang en ook gezag krijgen,dan v de vader.Ik heb ook met een narcist te maken.ik ben niet tegen omgang maar hij wil in eens alles...dat kan dus zomaar..zonder dat hij geen plicht heeft getoond...liegen ect.Ik wil en denk vanuit mn zoon maar ben bang.

kelly
Tue, 02/05/2013 - 22:30

Mijn exman heeft bij jeugdzorg, kinderbescherming en kinderrechter alles bij elkaar verzonnen en gelogen.Na dat ik 8jaar voor 2kids te hebben gezorgd,terwijl hij omgang had en erop los leefde.Was zijn opzettelijke doodsteek naar mij toe.De kids bij hem plaatsen,en weg bij mij..In de hoop dat ik tottaal onderuit zou gaan,en hij heeft me ook zwart gemaakt in ons dorp,waar ik woon.Ik maak je het nog heel moeilijk had hij al gezegd,maar dat hij zijn eigen kids ervoor gebruikt had ik nooit verwacht.Blijkbaar komt hij geloofwaardig over,want ze zijn nu 4jaar bij hem.Na al de strijd en ruzies,probeer ik nu de rust weer op te pakken.Ik heb inmiddels een derde kindje gekregen,mis de 2anderen ontzettend,maar touwgetrek en liegen over de ruggen van kids,daar verlaag ik me niet toe.In het begin zag ik ze amper,maar de laatste tijd zie ik ze gelukkig veel meer.Ze worden een keer 18jaar en hij kan ze niet vastbinden of eeuwig bij me weg houden.Ik heb uit mijn moederhart en liefde voor de kids,besloten om een eind aan geruzie en getouwtrek te stoppen.Het zijn dus ook vaders die kids bewust bij hun moeder wegpikken en weghouden,om haar nog eens goed hard te kunnen raken.En alleen aan zichzelf denkend.Wat hij wil zal en moet,alles pakken wat hij kon.De kinderen hebben maar 1jeugd en kunnen ze nooit meer over doen.

een gescheiden mama
Thu, 02/07/2013 - 12:18

Zelf heb ik ook geen relatie meer met de vader van mijn kinderen. En mijn wens is echt om hem nooit meer te hoeven zien of horen. Toch zal ik never nooit de kinderen bij hem weg houden. En zal ik ook never nooit bewust kwaad over hun vader spreken, juist erg positief! Kan niet zeggen dat de kinderen niks mee krijgen van wat er gaande is tussen ons en dat je toch wel een iets zegt wat achteraf niet zo slim is geweest. Maar dan nog kan je met je kinderen praten en hen uitleggen dat als zij ruzie hebben met hun vriendjes of vriendinnetjes ook wel eens onaardige dingen zeggen omdat ze boos zijn. En dan grote mensen dat ook wel eens doen als ze boos of verdrietig zijn. En vertel ze vooral dat hun papa én mama veel van ze houden, ondanks dat zij niet meer samen willen zijn.
Ouders alsjeblieft zet je eigen problemen opzij, in het belang van je kinderen. Kijk eerlijk en oprecht of contact met de andere ouder de kinderen kan schaden. Ik denk dat dit in werkelijkheid maar heel weinig zal voorkomen. Bijvoorbeeld als de andere ouder zijn/haar kind niet eer wil zien, een zware crimineel is, ernstig geestelijk ziek enz.
En daarmee moet inderdaad beide ouders verplicht worden om mee te werken om een goede band met je kinderen op te bouwen en onderhouden. En als zoals hierboven omschreven Els dat niet kan, misschien is het dan beter dat de kinderen bij hun vader gaan wonen en kan hij ervoor zorgen dat ze daarnaast de goede band met hun moeder behouden.
Hoe dan ook blijven dit soort zaken altijd heel ingewikkeld. Kinderen zijn zo be?nvloedbaar dat je echt veel gesprekken nodig hebt om erachter te komen wat ze werkelijk willen en nodig hebben.
Ben van 1 ding wel heel zeker, kinderen groeien op en gaan dingen vanuit hun eigen perspectief zien. Een ouder die zijn/haar kind door leugens bij de andere ouder weg houd, zal later door hun eigen kinderen daarop aangesproken worden. De waarheid komt altijd uit en je eigen leugens zullen daardoor tegen je keren.
Rechters en alle anderen die oordelen over het leven van kinderen, luister naar de kinderen! Niet even snel, luister goed en aandachtig, neem de tijd!

Naam
Tue, 02/19/2013 - 12:58

scheiden is kindermishandeling en kind/ouder-gezins vervreemding om mee te beginnen! de scheidende ouder is ongeschikt en dient paradoxaal direct te worden verwijderd van kind&gezin om zsm te herenigen na gedeprogrammeerd&genezen te zijn van bijv. femini$$me en/of enige andere geestesziekte, gescheiden kinderen worden levenslang beschadigd in hun welzijn en ontwikkeling (dat gaat niet om welbevinden en welvaart!), gescheiden kinderen worden gediscrimineerd!

Vera
Wed, 03/06/2013 - 13:52

Vaders worden idd. vaak buitenspel gezet. Als moeder iets niet wil omdat zij een geschil heeft met vader is het kind de dupe. Zo ook met mijn zoon. De rechter legt op, maar moeder doet het niet. Je kan als vader alleen maar slikken. Helaas. Moeders hebben de macht. Gelukkig zijn er ook andere verhalen en daar houd mijn zoon zich aan vast. Zijn gevecht is nu 2 jaar bezig en hij mag zijn zoon elke 2 weken bij moeder thuis 2 uurtjes zien. Het is niet veel, maar er is een begin. Probleem is dat moeder absoluut niet ver wil gaan en begint met het kind op te zetten tegen vader. Geen handje geven, negeren en dat blijkt uit dat het kind vaak vraagt "zo goed mama?" Het is schreiend. Nu moet er een brief komen met bevindingen en die moet ook ook nog politiek correct zijn. Iemandt tips???

ikke
Thu, 03/28/2013 - 20:52

Moeders hebben inderdaad de macht, ik ben ook van mening dat die het meest voor het kind hebben gedaan en doen. Je draagt je kind 9 maanden, en daarna ben jij degene die er dagelijks voor zorgt. Papa komt savonds een keer thuis en is er af en toe in het weekend.
Dus wat willen mannen nou? Dat ze ineens belangrijker gaan worden??
Je kan niet tussen de moeder en een kind inkomen, mits je als moeder je kind zelf niet wilt.
Hoe werkt het in ons dierenrijk? Daar leven de moeders met de kinderen en de vaders zijn de hort op. Niet anders dan bij ons mensen toch.
Er zullen best mannen zijn die wel het beste met hun kind voor hebben, maar volgens mij zijn dat ook de mannen die niet zomaar gaan scheiden omdat het gras groener is bij een ander of omdat het vuur gedoofd is.
Er zijn heel veel vrouwen die juist met een vrijheid behoevende man te maken hebben en zomaar een dotje doet met de kinderen en vervolgens de kinderen vervelend en overprikkeld terug bij mama komen. Mannen die de kinderen behandelen als een pronkstuk voor even en als het moeilijk word terug naar mama brengen. Aangezien mannen in hun mannelijkheid worden aangetast als ze iets niet kunnen winnen, ben ik van mening waarom er zoveel aangevochten word en terecht word afgewezen.

kim
Thu, 03/28/2013 - 21:05

mijn ex wilde zijn kinderen niet ieder weekend zien want dan had hij geen tijd voor zichzelf.
nu een anderhalf jaar later hoeft de oudste (4) niet meer te komen want die is lastig en wil hij alleen de jongste nog (3). als ik dan vertel dat de jongste erg veel last heeft van de nieuwe situatie krijg ik de mededeling dat ik niet alles daarop moet steken en dat hij ouder word en zijn gedrag veranderd.
hoezo kop in het zand steken en een situatie voor ons alle drie moeilijk maken, behalve voor hemzelf want hij wilde het zo.

kim
Thu, 03/28/2013 - 21:11

vera, wat is de reden dat jij buitenspel bent gezet??

@Vera
Thu, 04/04/2013 - 21:49

Meteen stoppen met dat contact. Dit heeft niets meer te maken met een goede relatie met ouder/kind. Het kind schiet er niets mee op, zit tussen twee vuren. Neem het op, documenteer het, en berust er in. Het kind is kennelijk dermate bang gemaakt dat het geen eigen inbreng meer heeft. Ons rechtssysteem vindt het prima dat kinderen ge?ntimideerd en bedreigt worden bij omgang. Dit soort zaken gebeurt ook bij mijn dochters helaas. Die manipulaties etc gaan alleen maar door bij contact, blijf er zo ver mogelijk bij vandaan. Al was het alleen maar omdat je kinderen daarmee de kans krijgen om in te zien hoe verknipt de zorgende ouder kennelijk is. Kinderen zoeken altijd een uitweg bij deze vorm van kindermishandeling, maar maak er geen deel van uit. Hopelijk zien de kinderen in dat de andere ouder een deel is van de oplossing, en zoeken ze die op op latere leeftijd.
Geen liefhebbende ouder zou omgang in stand willen houden ten koste van de kinderen. Het aankaarten van die vorm van loyaliteitsconflict is aan dovemansoren gericht, en heeft slechts tot gevolg dat instanties jou als boeman gaan zien. Ook rechtspraktijk.

kim
Sat, 04/06/2013 - 10:56

reactie op vera, maar hij wil het contact niet stoppen... en de huisarts zegt dat een vaderfiguur belangrijk is voor een kind, vooral voor een jongen en ik heb er twee..

pas alleenstaande moeder van baby van 3 maanden
Thu, 04/18/2013 - 15:52

graag zou ik willen horen wat ik dan kan verwachten, ik ben net uit elkaar van de vader van mijn zoontje (3maanden). ik ben bij hem weggegaan omdat hij losse handjes kreeg en zelfs dit deed als ik mijn zoon van toendertijd 5 weken op de hand had en mij ondertussen deed bedreigen met een wapen. we zijn nu 2 maanden verder en hij blijft mij bedreigen en zeggen dat als ik mn zoon aan hem een dag geef dat ik hem dan nooit meer zal zien. hij heeft op dit moment geen gezag, maar wil dit wel gaan aanvechten. ook staat alles bekend bij de politie van de mishandelingen, de dreigenementen en vernieling van auto wat hij ook heeft gedaan bij mijn ouders. (opa en oma van mijn zoon). ik heb alles op papier staan, want hij stuurt de bedreigingen ook via gsm en social media. wat kan ik precies nog gaan verwachten. mijn zoon komt nu onder jeugdzorg omdat ik aangifte heb moeten doen.

# Redactie JuroFoon
Fri, 04/19/2013 - 18:02

Tav alleenstaande moeder: zolang de vader je kind niet heeft erkend of gezag heeft, ben je niet verplicht je kind aan hem mee te geven.

@Arthur
Tue, 06/11/2013 - 01:00

Nee, het zijn gewoon kut niet-zorgende ouders en diens kant van de familie die dit on-rechtssysteem blijven sponsoren door jarenlang zinloze, kansloze, en boven-de-wet staande aantoonbare gehandhaafde leugenachtige meningen blijven aanvechten in de hoop er iets mee op te schieten.
Hoe dan ook betaal je voor je eigen vertrouwen in een rechtsstaat en de bijbehorende veroordeling.
Laat je kinderen daar maar over oordelen.

hetty
Wed, 07/10/2013 - 15:57

marije. erg herkenbaar. hetzelfde meegemaakt. triest. hoop dat kinderen toch als volwassene eens gaan nadenken.
j.jansen. aangifte doen kan ook in NL. ze doen er helaas niets mee.

Vader
Sun, 07/14/2013 - 22:49

Vervelend te horen dat er zoveel verschillende moeders en zoveel verschillende vaders zijn met allemaal meningen en manieren van handelen.

Zoveel geuren en smaken. Bah.

Belang van de kinderen ? Wie bepaalt dat, wie zegt waar en wanneer ze het gelukkigst hebben ? Dat kan ook in 1 dag veranderd zijn. Ik maak nu niet anders mee.

Ik zit met de situatie dat ik iedere avond gewoon thuis was, ook in het weekend Altijd bij mijn kinderen was, altijd iets met de kids ging doen samen met moeder.

vanwege ziekte van mijn ex en belang van de kinderen verder weg ben gaan wonen van mijn werk, daarop een andere baan heb gezocht, niet naar mijn zin had. Relatie achteruit en geflopt (beide schuld) mijn ex met kind?ren woont nu lekker 300km verderop en ik mag mijn kinderen ineens 2 van de 14 dagen zien.

En dat noemen ze rechten van het kind, sorry hoor maar mijn dochter (9) geeft al vanaf het begin aan dat ze bij mij wil wonen, nooit weg wou bij papa, maar mee moest van mama.

Ik probeer mediation, word telkens uitgesteld, nu naar de rechter. Omdat zij dat wil. Reden: onbekend, maar mijn advocaat denkt geld en omgangsregeling vastleggen omdat mijn dochter aangeeft wat anders te willen.

Zij wil niets, heeft alles al zoals zij het wil....(denk ik) en woont nu lekker op de centen die ze niet meebetaald aan het huis.

Na het lezen van alle verhalen ben ik bang dat ik de handoek in het belang van mijn dochter en zoon maar in de ring moet gooien ?!

Maar mijn dochter "wil" is iets anders.....

Waren bepaalde zaken maar niet strafbaar dan...tja wat dan.!

AMK, JZ, OTS maken meer kapot dan je lief is.

Wil
Thu, 08/08/2013 - 16:42

Wie gaat nu eens eindelijk iets schrijven over de nadelige gevolgen van naaste familieleden als het over de omgang met kinderen heeft na scheiding van partners. Vooral grootouders zijn de dupe (weleens gelezen dat die omgangsrechten hebben; dat moet dan in hun belang ook bij de rechter geregeld worden indien men gaat scheiden). Tja, ik heb niet eens kinderen maar heb wel neven en nichten die ik daardoor nooit meer zie; de vaders van kinderen zijn al blij met omgang maar ik woon te ver weg elders in Nederland en ik ben rond de 70, geen nakomelingen maar gelukkig wel tientallen jaren getrouwd, veel ouderen hetzelfde verhaal als ik met gezondheidsproblemen omdat ze geen kleinkinderen mogen zien is toch zielig?

Aniita
Sun, 09/01/2013 - 12:22

ik lees veel dezelfde verhalen. Af en toe moeders de onrecht aangedaan wordt, maar de praktijk is dat vooral vaders de dupe zijn. De Raad van de kinderbescherming doet absoluut niet aan waarheidsvindingen, zij raadplegen alleen professionals zoals de huisarts en de school. Alsof er geen anderen zijn die iets over de gezinnen kunnen zeggen. Als moeder het bezoekrecht van vader negeert, de kinderen beinvloed en ze niet naar vader laten gaan. Kijkt de Raad daar niet naar, zelfs de rechtbank niet, ondanks een eerdere rechtsuitspraak. Voor de instanties is de huidige situatie ineens: kinderen gaan niet naar vader, kinderen willen niet.
Ongelooflijk dat men de moeders niet aanpakt. Laat men de alimentatie intrekken, boetes uitdelen dan binden de meeste moeder wel in. Ik ben gescheiden en mijn kinderen gaan 50 % Naar hun vader. Mijn hudige partner ziet zijn kinderen al 2 jaar niet meer, terwijl hij 15 jaar de meeste verzorging deed. Zijn ex doet de juiste stappen om de Raad en de rechtbank aan haar kant te krijgen. Ik lees hier veel dezelfde verhalen en schrik van de hoeveelheid en de overeenkomsten. Waarom gebeurt er niets voor de vaders? Ook volwassen kinderen vinden het heel erg dat hun moeder (soms vader) ze heeft weggehouden bij hun vader. en idd niet alleen kinderen, vaders maar ook opas en omas zijn de dupe. Zij zien hun kinderen ook niet meer!

geen
Thu, 10/10/2013 - 20:25

wat opvallend is is dat moeders overal mee weg kunnen komen. in mijn geval werdt mijn dochter aangewezen als incest slachtoffer en ik vader als dader. na een onderzoek bleek dat het een groot onzinverhaal was. van 12 jaar valse beschuldigingen moet nog maar 1 ding onderbouwd worden. een kind aanwijzen als slachtoffer van incest met als doel om de andere ouder uit beeld te krijgen is niet alleen ziek maar buitengewoon egoistisch. wij beide waren bijna voor het leven getekend. in de rechtzaak die liep kreeg ze ook nog eens haar gelijk. bjz en rvdk waren niet blij met de uitspraak maar doen niets. bjz en rvkd zijn ook maar een mooie verpakking met weinig inhoudt. mijn dochter wil niets liever dan bij papa wonen maar mag dit niet van haar moeder en alles wat papa doet wordt tegen mij gebruikt. een kind mag zelfs niets zeggen wat ze echt wil. de wetsregels zijn leuk maar in de werkelijkheid is het zo dat de rechters naar vrije keuze een beslissing nemen. belang van het kind wordt dan naar gelieve gebruikt.

Het staat er al voor wie het wil lezen
Mon, 03/17/2014 - 22:29

Een regel uit het ouderlijk gezag:

"Moeder heeft van rechtswege het ouderlijk gezag, beide ouders voeren het ouderlijk gezag uit."

Lees nou eens goed. Er is geen gezamenlijk gezag. Moeder heeft het alleen gezag over kinderen, ook bij gezamenlijk gezag. Ze hoeft dus niet te informeren, niet te consulteren, en kinderen gaan altijd met de moeder mee.
Ben je het er niet mee eens, dan is er strijd tussen ouders, en raak je het ouderlijk (mede)gezag kwijt, maar hoe dan ook zal er nooit een fatsoenlijke omgangsregeling komen als de moeder dat niet wenst.
Formeel juridisch is namelijk bezoekrecht/informatieplicht ook een vorm van (minimale) omgang. In geen enkele wet/regelgeving is opgenomen hoeveel een niet-zorgende (gezaghebbende) ouder omgang dient te krijgen met de eigen (biologische) kinderen.
De Raad voor de Kinderbescherming adviseert nagenoeg altijd een dag en een weekend per maand voor de niet-zorgende ouder. De rechtszaak daarover duurt ongeveer een jaar, dus de omschrijving is dan ook altijd:
"Vader/moeder en kind hebben elkaar al geruime tijd niet gezien, er dient dan ook een bezoekregeling te komen uit te breiden naar een dag en een weekend per maand. Het is van belang dat het kind een vader/moeder beeld ontwikkeld." Dat beeld is dan natuurlijk wel een ouder die de kinderen 10 minuten per twee weken ziet in eerste instantie, en na maanden/jaren een dag een een weekend per maand. Op het daadwerkelijk nakomen van die ongelijkwaardige omgangsregeling, laat staan over de haalbaarheid er van als de zorgende ouder naar de andere kant van Nederland verhuisd, daar bemoeit de Raad zich niet mee.
Hoezo voortgezet ouderschap na scheiding, hoezo gelijkwaardig ouderschap?!
Dit was er niet, is er niet, en zal er nooit komen. Iedere schijn daar aan is alleen bedoeld om (met name vaders) niet-zorgende ouders en overige familieleden te verleiden zich nog tot de rechter/advocaat te laten wenden. Anno 2014 is dit nog immer rechtspraktijk. Bij voortdurende vechtscheiding roept de RvdK gewoon dat ouders een zorgregeling dienen af te spreken, zo ook de rechtbank, alle hulpverleners, etc, etc, etc.
Waarom dan nog naar een rechter/advocaat/jeugdzorg/raad voor de kinderbescherming/etc?
En die onzin over onttrekking ouderlijk gezag is daarmee ook een farce. Immers als de rechtbank geen (fatsoenlijke) omgangsregeling op legt, maar de beslissing (jarenlang) aan houdt, kun je geen aangifte doen.
Je hebt slechts 3 keuzes: geen/marginaal contact/omgang, jarenlang zinloos juridisch gevecht, of een familiedrama na maanden/jaren getreiter door de zorgende ouder, diens familie, met volledige steun van rechters, advocaten, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg, AMK, etc.
Hoeveel bewijzen je ook hebt, er wordt niets mee gedaan. Sterker nog, het zal tegen je gebruikt worden. Maar kinderen blijven geen kinderen. Bewaar alles voor je kinderen, zodat zij zelf wel een eigen mening kunnen vormen over de handelswijze van de eerder genoemde ontouderende instanties.
Het wordt tijd dat kinderen zelf aangiftes gaan doen tegen deze instanties, en deze ook publiekelijk gaan confronteren met hun eigen commerci?le meningen.
Laat die instanties zelf maar gaan uitleggen waarom gelijkwaardig ouderschap niet in het belang van kinderen is in dit land, en waarom de wetten zo gericht zijn op één ouderschap, met name moeder-gezinnen.

poemaka
Wed, 04/09/2014 - 13:54

Misschien moeten we het geheel eens proberen anders te benaderen. Zelf ben ik een ex die er alles aan doet om een goed contact te behouden tussen kind en vader ondanks geestelijke en lichamelijke mishandeling tijdens relatie. Anderzijds heeft mijn huidige partner met 3 kinderen een ex die aan ouderverstoting doet op allerlei manieren. Hieronder valt ook het achterhouden van informatie over welzijn en activiteiten van kind. Voorbeeld: zwemdiploma A, kind heeft geen idee wanneer het moet afzwemmen, moeder geeft geen informatie en bij navraag bij betreffende zwembad krijgt vader geen informatie omdat moeder gezegd heeft "doodsbang" te zijn. En juist hier wil ik een verandering proberen te krijgen. Dit zal op allerlei gebied onderzocht moeten worden, wettelijk, juridisch en allerlei andere mogelijkheden. Ik wil informatieavonden geven aan sportscholen, verenigingen, gemeentes en allerlei instanties die te maken hebben met kinderen en de gescheiden ouders om ervoor te zorgen dat, indien het ook maar enigszins mogelijk is aan beide ouders de nodige informatie te verschaffen wat in het belang van het kind is en waar de andere gezaghebbende maar niet verzorgende ouder recht op heeft. Of het gaat lukken weet ik niet, maar ik hoop het wel. Misschien dat we op zon manier iets positiefs voor het kind kunnen bereiken.

angela
Fri, 05/23/2014 - 19:34

Mijn ex heeft wel gezag maar al bijna een half jaar geen contact met zijn zoon en is ook niet bereid moeite te doen via de rechtbank of mee te werken met mediation... Ben ik wel verplicht hem op de hoogte te stellen als hij 5 juni buisjes in zijn oortjes moet krijgen of hoef ik die moeite ook niet meer te doen?

Linda
Mon, 05/26/2014 - 19:54

Mijn ex heeft zijn woede richting mij overgebracht op onze zoon die bij hem woont, hierdoor denkt onze zoon dat het zijn gedachtengang is en daardoor heb ik hem nu al 2 jaar niet gezien... RvK doet er niets mee....
Duidelijk geval van ouderverstoting dacht ik zo... :(

Pamela
Sun, 06/29/2014 - 18:38

Iedere heeft het over moeder in mijn geval heeft vader mijn kinderen van toen 11 maanden en vier jaar weggehouden van mij. Inmiddels zijn de kinderen 6 en bijna 10 jaar. Hij kwam met beschuldiging van seksualle mishandeling, hij is fiscalist dus juridisch op de hoogte met universitair niveau. De strafzaak is pas dit jaar afgehandelt, vijf jaar later dus.
Ik zag mijn kinderen onder toezicht voor vier en half jaar tot vader nu beweert dat kinderen niet wil komen. Ik heb mijn kinderen nu 7 maanden niet gezien. In maart 2014 in rechtbank geweest, rechter heeft BOR opgelegd, mediation maar vader werkt absoluut niet mee. Hij is een keer hetrouwt en gescheiden na onze huwelijk. Woont nu weer samen met een nieuwe vriendin maar maakt absoluut geen ruimte de kinderen mij te lerenkennen.
Ik betaal nu al drie en half jaar kinderalimentatie. Ik ben hoog opgeleid met goed werk maar ik ga dood van de situatie.
Gelukkig doen wij het anders in mij kultuur. Waarom zijn nederlandse mensen zo gemeen? Veel vrouwen doen dat maar nu een man heeft het gedaan.
With apologies for spelling mistakes I work only in English.

ellen
Tue, 07/22/2014 - 19:58

Wij hebben twee kinderen. Mijn ex is van het type: wie is toch die man....die op zondag het vlees komt snijden.. omdat hij 7 dagen per week van s morgens tot in de nacht werkte om zijn (niet: ons) enorme erf te bekostigen. Ik werkte evenveel uren als hij, op dat erf, en mocht van hem de hele huishouding bekostigen, hij heeft in 8 jaar niet noemenswaardig bijgedragen, alles ging in de verbouwing van zijn bezit. Omdat hij beide kinderen meermalen aan groot gevaar heeft blootgesteld, we praten over serieuze onverantwoordelijke levensgevaarlijke risicos nemen, en hij niet wist, welke schoen bij welk kind hoorde, of welk detaill uit hun leven/van hun persoonlijkheid kende ook, en niet aanspreekbaar was op zijn gedrag, heb ik hem, na jaren geduld en wegcijferen en pijn, verteld dat ik hem wilde verlaten. Waarop hij een poging tot doodslag deed, waar de kinderen bij waren. We zijn maar net ontkomen, vol gas in de auto het erf af, achtervolgd tot in school 35 km verder. Wij wonen aan de grens in Nederland. Vader aan de Duitse kant. Wij hadden veel dieren, op het erf. Ik stond van het een op het ander met 2 kleine kinderen en 23 dieren op straat. Ik vond een noodoplossing net over de Duitse grens, een boerderij met een huurcontract voor 4 maanden om van daaruit een oplossing te zoeken. Terwijl vader bezig was zijn derde erf te kopen, om te verhuren, als belegging, kregen wij geen enkele steun van hem. Wel misbruikte hij de situatie, dat ik over de grens was tijdelijk, terwijl de kinderen en ik altijd in Nederland ingeschreven zijn geweest en daar naar school en dokter etc. gingen, om VAN DE DUITSE RECHTER GEDEELDE VOOGDIJ TE KRIJGEN. Omdat ik telkens op tijd ingegrepen heb WAREN ER GEEN BEWIJZEN VANUIT EEN ZIEKENHUIS DAT HIJ EEN GEVAAR VORMDE.
ALLE Nederlandse advocaten en grensadvocaten zeggen dat ik er ben ingeluisd. MAAR NIEMAND DOET WAT. Omdat ik niet genoeg geld heb. En omdat ik, na JAREN zwijgen, ben geknapt, en tekeer ben gegaan tegen hem, word ik nu afgeschildert als: de bitch. De kinderen willen regelmatig niet naar hem toe. Ze zijn bang voor hem, maar worden ook gekweld door verlangen naar die ene zachte kant van hem die af en toe opkomt, al is het dan altijd als er klanten bij zijn, dat verdringen ze dan, de tranen komen later. Ik moet ze dwingen, zegt de rechter, maar dat doe ik NIET. Laat hij maar tonen dat hij de moeite waard is om naar toe te gaan. Ik leer mijn kinderen een eigen mening te vormen! Los van mij! Hij doet er alles aan om Jeugdzorg op zijn hand te krijgen. En omdat ik daar ook al tegen tekeer ben gegaan, lukt hem dat. Na de scheiding, met grof geweld van het erf gejaagd, kwamen wij, midden in de winter afgelopen jaar, op het platteland terecht in een huis waar geen stroom en stromend water was. Dag en nacht naar een oplossing gezocht, uitgeput van het zware werk, is het me gelukkig gelukt de kinderen goed te verzorgen. Jeugdzorg, door mijn ex gestuurd, is in 8 maanden tijd 1x komen kijken, alleen maar voor de deur, om te verifieren of wij daar woonden, ja of nee, en of wij voor de Duitse rechtbank hoorden dus. Aan de deur constateerde de man van Jeugdzorg dat dat zo was, hoewel wij de plek slechts tijdelijk als stalling voor onze dieren gebruikten en als opslag voor onze inboedel, en elke dag in Nederland waren en daar alleen sliepen. Jeugdzorg heeft mijn kinderen nooit gezien, of gesproken. Maar omdat mijn ex mooi toneel spelen kan om zijn ego te verdedigen, sinterklaas speelt opeens, een eigen huis heeft en een vast inkomen (1 trap van een paard kan dat voorgoed veranderen) EN ZIJN ADVOCAAT ZIJN KLANT EN BUURMAN IS en ik een WAO-uitkering heb ben ik opeens de mindere, en degene die de band met de kinderen frustreert. En omdat ik dagen voor hij weer komt, voor het bezoekweekend, op mijn benen sta te trillen en vreemde stem krijg, onvermijdelijk voor de kinderen, wordt mij geweten dat het door mij komt dat zij niet willen. De kinderen wordt niets gevraagd. Die zijn te jong, 6,5 en bijna 9. MAAR DIE ZIJN NIET DOM HOOR! Die van 8 kijkt het liefst naar de Lamas en Cabaret. Nu hij gedeelde voogdij heeft moet ik opeens zijn toestemming vragen voor dingen waar hij nooit interesse aan had. Maar het ergste is, dat ze bij hem kunnen komen als er met mij iets gebeurt!! Dat willen ze niet!! Mensen, hou toch eens op, met dat gedoe van de mannen tegen de vrouwen. Het zijn de mannen niet, het zijn de vrouwen niet, er zijn mannen en vrouwen die de relaties kapot maken. De waarheid ligt niet in het midden, waar rook is is echt niet altijd vuur.

Linda
Tue, 08/12/2014 - 14:40

Het valt me enorm op dat de vader hier in Nederland niks te vertellen heeft,een zogenaamde moeder mag hier alles,en komt overal mee weg.

Sandra
Tue, 08/12/2014 - 14:45

Vreselijke gasten die rechtbank en Lbio,als je vragen hebt of er zijn veranderingen,kost het de vader weer geld,en moeder hoeft niks te betalen.
Het zijn echt dieven.
Wat mij ook opvalt is dat een vader hard word aangepakt,terwijl moeder word hier erg beschermd.
En vaak spelen de moeder en kinderen onder 1 hoedje,ja want helaas moet je tot de 21 jaar betalen,dat is toch niet meer van deze tijd.
Kinderen worden hier te veel beschermd,en ze worden te veel verwend door dat vele geld wat ze krijgen.
Want het slaat toch nergens op,als een vader niks kan betalen,krijgt het kind ook niks,en als vader wel wat geld heeft,dan moet hij veel betalen.

Mark
Tue, 08/12/2014 - 14:47

Ik zou me doodschamen als ik mijn vader niet meer wil zien,terwijl ik wel elke maand van hem geld ontvang.

Theo
Tue, 08/12/2014 - 14:50

Wat ook zo erg is dat als je even te laat betaald,het geld even niet hebt,heb je meteen het lbio op het dak.
En als vader word je in de gaten gehouden,maar moeder mag alles en word niet gecontroleerd,want zij hoeven geen verantwoording af te leggen,dus moeder kan alles kopen wat zij wil.

Karin
Tue, 10/14/2014 - 15:56

Iedere zaak moet afzonderlijk bekeken worden.
En helaas is het zo dat vaak te laat wordt beseft dat de ouder die gemeden wordt echt fout is.
We kennen allemaal wel mensen die goed kunnen verbergen.
Ook de hulpverleners vind ik vaak slecht bezig, en als zelf hulpverlener stijgt het schaamrood me naar de kaken als ik zie wat voor klets daar uitkomt.

Kokervisie en vinden dat zij het weten.
Zogenaamde afspraken die ze maken....maar die zijn niet uit vrije wil gemaakt.
ècht, krommende tenen krijg ik van mijn collegas.
Ouder die kind brengt in vreselijke posities brengen, ze moeten het eens zijn met beleid....alsof je zelf geen mening hebt.

Er is meer wat een kind schaad dan alleen maar geen omgang met een van de ouders hebben.

A. Vogelzang
Mon, 11/17/2014 - 13:33

Wat Karin zegt, er zijn meer zaken die een kind schaden dan geen omgang met één ouder te hebben.

Het frustreert mij, dat ik na 2,5 jaar proberen een normale en gezonde omgangsregeling te treffen met de vader van mijn zoon welke ernstige verslavingsproblematiek heeft, mijn zoon moet blootstellen aan een vader welke op dit moment geen vat heeft op zijn eigen leven.

Een vader waarvan zijn 24 uurs begeleider zegt dat deze in zijn ogen nog jarenlang hulp nodig zal hebben en een vader die in diezelfde ogen zeker nog verslaafd is.

Ja, ik moet ervan uitgaan dat mijn kind veilig is in het omgangshuis, ik werk dan ook mee.
Want ja, ik erken zeker het feit dat een kind recht heeft op beide ouders, ook al is er een ernstige problematiek.

Wat ik echter aan bovenstaande reacties schadelijk vind is dat (door frustraties) moeders als borderliners, leugenaars en bewuste tegenwerkers worden gezien.

U kunt alleen uw mening geven over datgene wat u zelf heeft meegemaakt, niet over de beweegredenen van een ander. Door stereotypering, verwijten, miscommunicatie zijn al veel te veel kinderen verloren gegaan in het systeem.

Ik hoop met heel mijn hart dat mijn zoon een goede, stabiele en veilige band met zijn vader kan opbouwen. Ik heb nog nooit een slecht woord over zijn vader tegen mijn kind gesproken. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je kinderen zoveel mogelijk uit het proces laat, zij van dit alles de minste schade zullen ondervinden.

Natuurlijk herken ik het verhaal over moeders die moedwillig en om het eigen verdriet de kinderen niet bij vader willen hebben, dit gebeurd helaas.

Houd echter in uw achterhoofd dat geen verhaal hetzelfde is, dat sommige moeders wel degelijk hebben geprobeerd omgang te laten gebeuren en dat zij wel degelijk het belang van het kind voorop stellen.

marion
Sun, 12/14/2014 - 12:36

kan wel zo zijn maar als de raad een uitspraak doet en t kind is 13 jaar dan is het kind toch ook verplicht zich aan een afspraak te houden never nooit heb ik een bezoeksregeling meer mogen krijgen onze zoon cq stiefzoon vond ze niet lief nu nodigt ze hem uit op facebook en praat met Mark wat mag ik nu gaan eisen en dan een brief sturen deze vakantie niet afspreken omdat het weer teveel word creeert bij een moeder woede en frustratie en mijn moeder mag die een kind belasten met dat ik bijvoorbeeld onder een psygoloog val nee toch belast je een kind toch niet mee

maron
Sun, 12/14/2014 - 12:41

Want ik krijg nu te maken bij een kind van 16 met een gespleten loyalitieitsconflict en hoe pak je dit aan mijn dochter wil me niet meer zien weer een vakantie verprutst toe maar wat een begeleiding zeg echt waardeloos maar wat mij opvalt is de envelop is een beetje erg gehaast geschreven lijkt me op een beetje gefrustreerd iemand en een kind die een beperking heeft is snel beinvloedbaar en ik geloof dat er hulp gezocht moet worden een verleden moet je een kind niet steeds mee blijven confronteren met dat rotterdam niet veilig is en of mama kan niet voor je zorgen en of mama is niet lief dat mag niet volgens de wet is toch mishandeling kom op waar blijft de hulp daar in huis zit hulp en wat doen ze niks ja is celine haar keus kom op is dat mens heel de dag daar ja verwarring want de ene begeleiding zegt dit en de andere zegt dat en niks komt er op gang afspraken die gecancelt worden het kind zegt is te ver voor papa en mamma nou echt schandalig waaaaaaaaaaar blijft de hulp dan

erica
Thu, 12/18/2014 - 23:27

En wat nu als het de vader en zijn nieuwe vriendin de omgang frustreerd door het zwartmaken van de moeder, hacken van email aanmaken valse emails enz. Echt alles er aan doen om kind bij zijn moeder weg te krijgen. Moeder wordt hopeloos ervan en stuit steeds tegen die bewuste muur op. Al bijna 1jaar brengt ze haar zoon naar hem toe en haalt hem op vader doet niets zelf geen alimentati. En nu Bjz dat moeder niet zo raar moet doen is niet sterk genoeg moet ze maar boven staan. Kind is gelukkig een vrolijk kind!!!! Daar niets mis mee.Omgekeerde hier!!

Daan
Wed, 04/22/2015 - 14:05

Als mijn kind een goede band heeft met zijn vader, hij gaat er met alle plezier naartoe, vertelt in geuren en kleuren hoe zijn weekend was, ik merk dat hij het heerlijk vind en de juiste aandacht krijgt en ik als moeder goed word ge?nformeerd... Geen enkel bezwaar!!!
Dan juich ik het volledig toe!!!!

Maar als je 6,5 jarige geen band voelt, als naar een bekende kennis gaat die de titel vader draagt, omdat hij voor de scheiding amper naar zn kind omkeek, na de scheiding idem en zijn kind ook nog eens een jaar niet zag uit eigen keuze en vervolgens weer in de picture komt, omdat mama een vriend heeft!?

Alweeeeer???, roept als je m voorbereid op een weekendje bij zijn vader en spontaan in zn broek en bed begint te plassen.

Hij zwijgt over de weekenden die hij bij zn vader verblijft; dat mag ik niet, ik stel teleur als ik geheimpjes verklap... als ik vraag: Heb je t naar je zin gehad?

Woedeaanvallen, verdriet, bed en broekplassen en veel onrust heeft als hij thuis komt...
En vervolgens roept: Bij jou ben ik veilig en als ik doorvraag een zwijgend zielig en verdrietig hoopje mens op schoot heb...

Mn ex thumbs up doet als ik hem vraag: Goed weekend gehad en hij wegloopt...
En dan?????

Mijn kind heeft 4 dagen nodig om weer te settelen/herstellen en bereid ik m voor op het omgangsweekend is het gelijk mis...
In wiens belang is het omgangsweekend dan?
Voor het kind? Voor de vader?

Niet in mijn belang in ieder geval, ik krijg een compleet ontregeld kind in huis, loop te sussen en te incasseren en mn tong af te bijten als ik weer een minachtende opmerking hoor uit de mond van mijn ruim 6 jarige, wat hijzelf niet kan bedenken!!!

Een omgangsregeling werkt, als de partijen respectvol met elkaar omgaan en volledig in het belang van het kind denken, zoniet....

Dan ondersteunen/stimuleren alle instanties toch jeugdproblematiek, delinquentie en verdere ellende!?
Tja... ook zij moeten aan het werk blijven...

En wie is er uiteindelijk verantwoordelijk als t uit de hand loopt? Naar wie wordt de vinger gewezen, ook al trek je aan alle alarmbellen!?

De Nederlandse wet en strafregelingen kloppen van geen kant!

anoniem
Fri, 05/01/2015 - 13:43

het is belachelijk ik zit met mijn partner nu ook in een moeilijke positie met zijn twee meiden waarbij moeder het meeste contact frustreerd, waarom omdat zij zelf door haar moeder ook is gefrustreerd met de afwezigheid van vader, toen haar partner sorry maar waarom moet je zo laf zijn om het over de rug van je kinderen te gooien kun jij in hun koppies kijken nee het zwaarste delict die je kan plegen is geestelijke manipulatie of het belemmeren van oudercontact, en het de andere ouder waar je een kind mee hebt omdat je daar samen mee instemde en uit liefde het mensje hebt laten geboren worden ( als er verder geen ernstige zaken aanwezig zijn uiteraard) zo frustrerend mee om gaat je maakt je eigen kind kapot jezus neem een derde erbij zorg dat jouw kinderen trots kunnen zijn ondanks dat er een breuk was dat jullie de kinderen bovenaan hadden staan, zorg dat jullie die kinderen een goed voorbeeld geven zodat zij die kans kunnen krijgen om het zelf straks beter te kunnen doen in hun leven wat een fucking voorbeeld is dit om het kind of helemaal weg of gedeeltelijk te frustreren bah walgelijk

je ex is geen zaaddonor dan had je naar een zaaddonor bureau moeten gaan

en daarnaast het is godverdomme geen kijkgeld wat vader moet betalen van zo jij wilt de kinderen zien ik wil geld zien bah bah

Ron
Fri, 05/15/2015 - 10:56

Ach, het verschilt per situatie. Mijn ex bouwde vanaf het begin mijn weekend vol met activiteiten voor de kinderen, verjaardagen etc. Zelfs op moederdag wilde ze de kinderen houden terwijl het in mijn omgangsweekend viel en ik de kinderen maar twee weekenden per maand zag. Het is bijna elke dag moederdag en dan tegen de kinderen zeggen jij mag niet van papa op zaterdag weg ipv dat ze zou zeggen je vader is belangerijk en dit weekend ben je fijn bij hem. Nooit werd er overlegd m.b.t. sport etc of andere dingen. Moest ik maar van de kinderen vernemen. Bellen uit eigen beweging deden ze niet omdat ze nog jong waren. Mijn ex zij dan, als ze niet uit hun zelf willen bellen dan bellen ze niet. Belde ik dan was het computerspelletje belangerijker en werd dit ook niet gecorrigeerd. Maar wel elke maand 800 piek opstrijken, zelf maar 3 dagen per week werken en een luxe leventje lijden. Denk maar niet dat ik om die reden naar de rechter stap hoor, er is niets meer aan te redden, mijn kinderen ben ik allang verloren.

w.v.
Sat, 05/16/2015 - 10:19

Het kan ook anders. Ik ben zelf moeder en probeer juist uit alle macht mijn dochter en de vader bij elkaar te houden. De omgang te stimuleren vakanties te verdelen eerlijk, maar ik krijg er voor terug dat hij zelf zijn eigen plan trekt. Werken gaat voor en dan kan ik opvang regelen terwijl ik zelf ook moet werken.
Hij gaat op vakantie wanneer hij wil niet komend naar het schema en hij doet er alles aan om mij dwars te zitten, wanneer ik na 2,5 jr daar niet meer op reageer, dan gaat hij verder met zijn dochter erin te betrekken.
Ik ben het met sommige reacties eens in Nederland neemt niemand de verantwoordelijkheid om te zorgen dat het niet uit de hand loopt. Cjg mag hem niet bellen gaan niet in gesprek. Het enige wat ik wil dat we normaal proberen om te gaan en in overleg omgang hebben. Maar in gesprek gaan moet vrijwillig (niet dus) of via de rechter. Nu dat laatste zal de situatie ook niet ten goede komen.
Ook ik vraag me af wanneer de omgang niet meer opweegt tegen het gestook van vader.
Wat A. Vogelzang zegt ieder verhaal is anders ik heb ook geprobeerd om het goed te doen maar wordt daar telkens voor afstraft en dan houd het ook een keer op. Ik zal nooit moedwillig om gang in de weg staan maar wel als het slecht is voor mijn kind.
Ik heb van vader te horen gekregen dat hij nooit zal ophouden met mij het leven zuur te maken en wanneer ik daar op aanraden van anderen niet meer op reageer dan gaat dus verder met het enige wat me raakt en dat is mijn dochter.
Maar helaas sta ik er voor nu toch alleen voor niemand die daar zijn vingers aan brand.
Gelukkig heb ik lieve ouders en vrienden om me heen die me daarin steunen. Maar Hulp v buitenaf is lastig er zit niets tussen vrijwillig meewerken en rechtszaak in. Toch een gemiste kans lijkt mij.

johanna
Wed, 06/17/2015 - 16:40

ik vraag mij af waarom mannen en vrouwen het op elkaar afreageren. Mijn kinderen moge gewoon naar hun vader. Hij komt hier op de feestjes,oud en nieuw vieren we samen enz geen probleem. Alleen als er iets is problemen op school of wat dan ook wil hij niets van horen. Hij is autistisch en kan daar niet tegen. Dus iedere keer draai ik overal voor op en moet ik het oplossen. Geen probleem na 10 jaar gescheiden te zijn hebben wij er een weg in gevonden die werkt voor ieder van ons. Bij mij zit het probleem met de school. Die iedere keer ons lastig valt. Op de basisschool, waar mijn middelste ook autisme etiket kreeg. Hij ging naar het voortgezet onderwijs met gewone puber streken en uitproberen. De school wist van het etiket nu heet het dat hij een probleem is. Er wordt een probleem van gemaakt. GGD zei er zijn nu geen problemen thuis, maar hij moet weer opnieuw onderzoeken krijgen. En ze hebben nog meer voor hem in petto. Maar je gaat ze wel krijgen zei ze. Dus ik zei tegen haar dat gaan jullie veroorzaken, jullie gaan problemen maken. Dit is heel het verhaal achter alles. Als je als ouders op een goede manier samen afspraken kunt maken is dit veel beter. Wat maakt het uit waar het kind zit als het maar gelukkig is daar. Minder is het als de hulpverlening hun in de vingers krijgen die hersenspoelen de kinderen. En uiteindelijk worden ze de straat opgegooid en krijg je een verknipt kind terug. Mag jij er nog een band mee zien te krijgen. Als ouders zou jij er tegen moeten zijn om die richting op te gaan.Ik heb hier genoeg van in de directe omgeving gezien. En omdat de school bij mijn kind veel fouten maakt de juf kan niet met de klas overweg. Wordt zijn etiket gebruikt om van hem een probleem te maken wat dan aangepakt moet worden. Terwijl het allemaal goed gaat in omgang enz zitten overal bij,krijgen genoeg te eten enz. Het is ongelooflijk wat er in dit land allemaal gebeurt. Zijn er geen problemen dan maken we problemen. Je moet die hebben anders kunnen wij die niet oplossen en worden er zoveel hulpverleners en instanties werkeloos en dat kan niet.

KM
Thu, 06/18/2015 - 18:58

Wat een hoop verhalen en wat herkenbaar. Ik maak deel uit van een moza?ekgezin, waarbij de oudste 3 kinderen van 1 moeder zijn en ik moeder ben van het jongste kind. De oudste twee kinderen hebben dezelfde vader en de twee jongste kinderen hebben dezelfde vader (mijn huidige man). Het oudste kind heeft altijd bij ons gewoon na het stranden van het 2e huwelijk van zijn moeder (is dus bij stiefvader blijven wonen), het tweede kind is uit huis geplaatst en het derde kindje groeit op in een co- ouderschap.

Helaas ben ik dagelijks getuige van de onmogelijke positie waarin dit jongste kind (nu 14 jaar oud) wordt gezet doordat communicatie tussen haar ouders zeer moeizaam verloopt. Op dit moment is er sinds november 2014 helemaal geen overleg met meer mogelijk en zelfs een van de ouders niet meer bijdraagt in kosten voor school, bril, sport, etc. Dit meisje probeert het overleg over te nemen en ziet niet in hoe zij hierdoor verder in een zeer schadelijk spinnenweb komt.

Hierin valt ook mij op dat de ouder die wel bereidt is te praten/ te overleggen/ mee te betalen in een zeer moeilijke positie komt. Dit gaat van kwaad tot erger, bijv. geen aangifte doen van strafbare feiten tegen de andere ouder (bij inbraak, bedreiging, kind meenemen naar buitenland zonder overleg, etc) omdat ook dit negatieve gevolgen heeft voor dochter.

Ondanks meerdere pogingen door verschillende hulpverleners, die tevens aangeven dat dit meisje klem zit, is er geen bereidheid bij een van de ouders om hierin verandering te brengen. Als vanuit wetenschappelijk kennis wordt aangegeven wat langere termijn gevolgen zijn voor het kind, wordt geantwoord dat deze ouder het hart volgt en niet naar regels van anderen wil leven. Verbazend, dat iemand dit zo gemakkelijk naast zich neerlegt en wat mij betreft het ouderschap onwaardig!

Ik hoop dat dit kind later haar beide ouders op waarde gaat schatten.

Ik ben voorstander van het gegeven dat beide ouders betrokken blijven bij de kinderen nadat ouders uit elkaar zijn gegaan. Kinderen zouden niet moeten kiezen en hebben recht op liefde, aandacht en tijd van beide ouders.

Helaas zijn ruzie makende ouders nooit bezig met hun kind, maar alleen met zichzelf.

Daarom ben ik er tevens voorstander van dat indien er gekozen wordt voor een co- ouderschap, een verplichting voor beide co -ouders bestaat tot het geven van inzicht in de uitvoering van het co - ouderschap.

Op deze manier kan voorkomen worden dat:
- een van de ouders het co- ouderschap langdurig ontwricht (er kan altijd sprake zijn van tijdelijke conflicten of meningsverschillen)
- een van de ouders het veranderen van (afspraken binnen) het co -ouderschap kan frustreren om weer vorm te kunnen geven aan co- ouderschap
- het co- ouderschap in stand gehouden kan worden terwijl er in praktische opzicht geen sprake meer is van co- ouderschap (omdat de ene ouder niet meer bereidt is te overleggen met de andere ouder) en dit leidt tot schadelijke en bedreigende situatie voor het kind.

Hoewel het overgrote deel problemen zal ervaren na een scheiding, zijn er ook gescheiden ouders die dit anders vorm geven. Hulde aan deze mensen!

Totall loss
Sat, 09/12/2015 - 19:27

Allereerst wens ik iedere ouder het beste voor zijn of haar situatie want er is geen enkele situatie gelijk. Zo ook de mijne. Ik had als alleenstaande ouder graag een nieuw samengesteld gezin in liefde opgebouwd, helaas bleek ik niet de enige vrouw te zijn, mijn ex deelde ik zonder te weten met vele anderen (mannen en vrouwen, ik weet het niet exact. Ik moest er zelf achter komen en ga er vanuit dat dat maar het topje van de ijsberg is). Nu word ik beschuldigd van alcoholisme, drugsverslaving, ik lijd aan manische depressiviteit of iets anders wat slaat op geestelijk mindere staat en zouden kinderen bij mij met seks worden ingelaten. Als ik aan mijn ex denk, denk ik aan alcohol in het verkeer in combinatie met de kinderen vervoeren, drugsgebruik, geldverkwisting (ook uit de spaarpotten van onze zoon en mijn dochter die hij niet heeft verwekt), stiekum vreemdgaan alleen om seks te krijgen, dochter van andere ex niet op tijd terug brengen naar eigen moeder, opa en oma voor de kinderen laten zorgen of andere familieleden, agressieve houding waar de kinderen bij zijn, spullen kapot maken en mij met kinderen in een onverzekerde auto laten rijden en vervolgens als er een boete achter weg komt door je ouders laten betalen. Ik voel mijzelf schuldig voor twee en dat ik ben verhuisd (meer dan 200km) om bij hem te wonen zodat hij heel veel voor zijn zoon kon doen. Mij eigen kind woonde toen daardoor 200km bij haar vader vandaan. En dit verhuizen moest ook wel omdat deze vader zo erg heeft geruzied op mijn oude adres dat hij de buren van mij kwaad heeft gemaakt en alledrie de kinderen getuige heeft laten zijn van een vechtpartij tussen de buren en hem in mijn huis. Nadat vader ons zonder inkomsten angstig en zonder ook maar iets goed gelovende ons heeft laten zitten moest ik de jongste na een weekendje bij pa met hulp van de politie moeten terug krijgen. Wij zijn daarna terug naar familie en in opvanghuizen zonder nog verder in de problemen te komen er nog beetje zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Ondertussen deed meneer zijn best zijn eigen ongenoegen via politie en bureau jeugdzorg te uiten door mij zwart te maken, zie boven. Ook via Facebook kon mijn dochter en ik het ontgelden en zijn eigen zoon werd volgens hem vermist en de politie zou mij wel pakken. Ondertussen hield hij mijn eigendommen en speelgoed en kleren van de kinderen achter en wilde zijn auto terug. Nadat dit via de kantonrechter niet op bleek te gaan, beschadigde hij onze spullen zo dat ik het als grofvuil dan wel bij zijn ouders mocht ophalen. Tot nu toe houdt hij nog steeds dingen achter en staat de politie nog steeds niet sterk genoeg om o.a. alle babyfoto′s van onze zoon terug te krijgen, al heb ik zwart op wit wat hijzelf tegenover de rechter heeft verklaard, dat ze niet van hem zijn en dat hij er ook geen belang bij heeft. Toch eist deze vader dat hij zijn kind volledig aan hemzelf krijgt toegewezen nadat hij hem ruim anderhalf jaar niet heeft gezien, dat moeder wel een omgangsweekend mag en dat terwijl hij voor het eerst in zijn leven een 40 urige werkweek heeft en 25 euro per maand aan alimentatie mag betalen. Voor de afgelopen 12 jaar heeft hij 0 euro aan de moeder van haar betaald en zij zorgt ook volledig voor zijn kind. En ik moet het goed gaan vinden dat deze man überhaupt omgang krijgt? Ikzelf zit nu al zolang ik hem ken in de stront door schulden en in ee sociaal isolement. Ik vertrouw helemaal niemand meer en tot overmaat van ramp geeft de rechtbank hem ons geheime adres, krijg ik twee operaties voor de kiezen en zakt mijn rug in elkaar van alle zorgen. En nu mogen wij weer gaan verhuizen omwille een veilige situatie. En wat denk je, tegen de raad van de kinderbescherming zegt hij dat er vertrouwen is in de vrijwillige hulp die ik inmiddels krijg terwijl hij op de zitting alles mbt mij in twijfel trok. Hoe moet ik nou in godsnaam omgaan met zo′n man die zichzelf tegen spreekt en in alle waarschijnlijkheid van zijn zoon net zo′n beest maakt en vrouwen enkel als lustobject ziet. Is het dan zo slecht te begrijpen dat je als vrouw nadat je zelf vele malen contact voor omgang hebt gezocht en hij wil niet denkt ik doe helemaal niets meer zonder medeweten van een hoge macht. Ik ben voor het leven getkend en ik weet ook niet meer hoe ik mijn kinderen van overlast van deze man kan ontzien op e vele gevolgen die dat ik onze persoonlijke sfeer aantast. En inderdaad nee van mij hoeft hij niet meer in beeld. Als hij dat zelf zo graag wil, zal ik alle punten aangrijpen om aan te geven dat ik niet meer oe dan de wet me zal verplichten. En dat is mij al teveel geworden. Ik heb express mijn kinderen laten erkennen omdat ik vind dat ze moeten weten wie hun pa is.

Cas
Tue, 03/28/2017 - 09:30

Ik heb te maken met een gestoorde borderline moeder, die al zolang als ik bij haar weg ben, de band tussen mij en mijn kinderen frustreert. Ze liegt alles aan elkaar vast, ik ben meermalen vals beschuldigd en ze zet de kinderen tegen mij op. Daardoor veroorzaakt ze een loyaliteitsconflict waar niet tegen op te vechten is. Ik als vader vertik het om mijn kinderen te belasten met volwassen zaken en een vete die moeder op mij heeft. Ze is zichtbaar jaloers en vol afgunst, wat ik niet snap want ze is zelf erg snel in een huwelijk gestapt en weer moeder geworden. Zij probeert al jaren te frustreren en mij compleet uit te kleden en uit te wissen. Ze had vroeger altijd al een gat in de hand en creeerde schulden achter mijn rug om. Bij de rechtbank gaat ze zitten als een slachtoffer een zielig hoopje verdriet, zodat ze de aandacht weer is krijgt. Ze maakt mij overal zwart en belast de kinderen zichtbaar. Nu heb ik zelf een nieuw gezin en voedt hierbij al 2,5 jaar mijn twee stiefkinderen op, die door de praktijken van mijn gestoorde ex, ook veel hinder ondervinden. Als vader moet je je keer op keer bewijzen, wat mijn vrouw al helemaal absurd vind. Hoe kan het zijn dat het met mijn gezin juist erg goed gaat, alleen als mijn kinderen komen, worden wij en mijn stiefkinderen weer overladen door de negatieve invloeden van de moeder. Mijn stiefkinderen ervaren dat als heel vervelend en snappen hier niets van. Op deze manier zorgt ze voor onrust hier in huis, terwijl wij er alles aan doen om juist de stabiliteit en rust voor de kinderen te waarborgen. Het rechtsysteem heeft al is ernstig gefaald, dankzij leugens van moeder in een traject, wat dus uiteraard mislukt is. Het is duidelijk dat met haar niet te communiceren valt, is nog nooit gelukt. Het traject waar ik ingedrukt was zou omwille van de kinderen gaan, waarop ik het maar accepteerde, maar zoals al snel bleek, kwam de moeder ernstig aandacht te kort en draaide het om haar. Waardoor je weer in een positie gedrukt word, dat je geen eigen leven kunt leiden, dankzij de grillen van de gestoorde moeder. Duizend en een keer aangegeven dat ik mij zorgen maak om mijn kinderen, waarvan er ook een een gedragsstoornis vertoond. Dezelfde uitlatingen vertoont als moeder, waardoor de schade al geschied is. Je voelt je machteloos, het frustreert mateloos en het zorgt voor onrust in mijn gezin, dat ik er wel zo klaar mee ben. Ik ga mijzelf niet meer bewijzen, heb alles gedaan voor mijn kinderen wat ik kon doen. Als er niemand is die dat wil zien, ondanks dat er bewijs zat is, dan laat ik het los. Ik ben het zat om constant met kinderen gemanipuleerd te worden en dat ze de kinderen ook nog is negatief beinvloed. Een moeder die de kinderen bij je weg houdt uit eigen belang, dat zegt genoeg over haar. Ik heb hier nog twee kinderen te waarborgen, en laat mijn leven niet meer verzieken wat ze nu al jarenlang doet door haar wangedrag. Zij heeft hulp nodig, de kinderen ook want ik geloof niet dat ze zo stabiel in het leven komen te staan, zeker niet de jongste, die echt dringend hulp nodig heeft. Wat begon als een mooi samengesteld gezin, waarbij de kinderen elkaar echt gevonden hadden en we een eenheid hadden in huis, is door de moeder afgebroken door ze maandenlang ons te ontnemen., met allerlei leugens en excuses. Puur omdat moeder mij het geluk niet gunt. Het traject heeft het alleen maar verslechterd en de duur heeft ervoor gezorgt, dat zij alle tijd heeft gehad om de kinderen te hersenspoelen. Mijn vrouw is er ook klaar mee, want het beinvloed ook haar kinderen, waarop mijn ex zegt: Je hebt wel geld voor haar kinderen, maar niet voor de jouwe. Terwijl ze mij compleet geruineerd heeft en het geld voor de kinderen wat ze heeft gehad, is besteed aan haar schuldregeling waar ze in terecht kwam gezamelijk met haar man, die bij haar kwam met schulden van zijn expartner. Ik heb met recht daar het hele gezin onderhouden, door mijn betaalde alimentatie (wordt gezien als haar inkomen) en dat was ruim 400 euro per maand, wat niet aan mijn kinderen toe kwam. Zij kreeg 100 euro leefgeld per week. ( 1+1=2) Hier moeten wij ook ieder dubbeltje omdraaien en mijn gezin zal ik toch ook moeten voorzien van een normaal leven. Dit allemaal is dan ook de reden dat ik nu geen alimentatie meer kan betalen, terwijl zij dan zielig doet, je betaald nooit alimentatie. Ik heb al lang en breed genoeg betaald en daarbij heeft zij hier met al haar capriolen zelf voor gezorgd. De uitspraak dat mijn stiefkinderen niet van mij zijn, heeft ze ook gericht tegen mijn stiefdochter via mijn eigen dochter, die dat meermalen uitgesproken heeft. Het is te ziek voor woorden om zelfs kinderen zo tegen elkaar op te zetten en zo verdrietig in het leven gezet worden. Ik weet zeker dat ik juist wel een vader ben voor mijn stiefkinderen, die kans heeft zij mij nooit gegeven voor mijn eigen kinderen. Kinderen volstoppen met leugens over mij, mij zo zwart mogelijk afschilderen en als ik het dan niet ben dan is het wel mijn vrouw die de gebeten hond word, door haar. Mijn vrouw staat altijd nog perplex over het feit, wat haar overkomen is sinds zij haar heeft leren kennen. Haar punt is ook hoe kun je als moeder, zo omgaan met je kinderen, geen begrip voor. Conclusie: Voor de rust en een normale gezinsopbouw met mijn gezin, houden we op om nog te communiceren met deze zieke geest. Mijn hoop dat er via onderzoek en het rechtsysteem de juiste conclusies getrokken worden dat mijn kinderen ernstig belast worden door deze gestoorde moeder. Zij blijft voor altijd uit mijn leven dat is wat ik zeker weet, na al deze ellende en frustraties. Ik doe ook geen moeite meer voor een advocaat, allemaal extra kosten om niets en de kinderen worden er immers niet mee geholpen. Hier houdt het voor mij op, ik wil niet dat mijn kinderen keer op keer zo belast worden, wat niet op houdt zolang de gestoorde moeder geen professionele hulp zoekt.

Daniel
Thu, 02/28/2019 - 04:28

Goedemorgen

Ik went mij tot jullie omdat ik zelf niet goed
Meer weet wat ik moet doen.

Ik ben vader van 2 dochters Faye 8 en Femm 4 .

Deze zijn van 2 verschillende moeders.

Het contact met Faye is uitermate slecht ik als vader moet overal achter aan zitten om afspraken te maken om Faye te kunnen of mogen zien en het komt nooit van de kant van mijn ex . Die heeft een zoon bij haar huidige vriend.
Mijn Ex doet er volgens mij erg weinig aan om het contact met mij te bevorderen.
Dit tot grote frustratie van mij .

Ik ben sinds 1,5 jaar verhuisd naar Duitsland net over de grens bij Oldenzaal omdat ik meer rust in mijn leven wilde.
Ik voelde mij door de familie van mijn laatste ex niet meer veilig.

Ik heb een mooi appartement een vaste baan dus kan makkelijk de kinderen ontvangen in een veilige omgeving.

Mijn ex werkt totaal niet mee aan bevordering om mijn dochter mee te laten gaan naar Duitsland en laat alles van Faye afhangen.
Die wil dus niet een eind rijden om
Naar haar vader te gaan omdat dit niet hoeft van haar moeder .
Ik heb verschillende pogingen gedaan maar tot op heden is mij dat niet gelukt en mijn ex helpt dus niet mee om daar met mijn dochter over te praten.
Ik ben gestopt met proberen tot grote verdriet van mij zelf. Omdat dit voor mijn gevoel toch geen zin heeft. En mij super veel
Stress geeft.
Mijn dochter word ook niet geprikkeld om mij te bellen of contact met mij te zoeken dus is er nu al weer een aantal
Maand geen contact meer geweest.
Enige wat haar moeder doet is dat ze bij mij maar geld kan gaan halen want daar ben ik dan wel goed genoeg voor. Zowel bij faye als bij Femm.

Ik heb een 2e dochter van 4 deze woont met haar moeder in Kamerik.
Hier heb ik vanaf het moment dat wij uit elkaar zijn gegaan geen contact meer mee gehad. Mijn ex houd alles wat ik ook probeer tegen. Ik heb brieven geschreven , kaartjes gestuurd , e-mails verstuurd maar tot op heden heeft dit geen bereik gehad.

Haar familie houd zich bezig met drugs handel wat dus totaal strookt tegen mij als werkende vader in de overheid en beveiliging.
Er zijn al
Verscheidenen aangiftes gedaan tegen haar familie en zelfs zijn er invallen geweest.
Haar zus heeft al vast gezeten voor drugs handel en haar zwager ook
Hierdoor is de relatie toen de tijd op kapot gegaan.

Mijn kind loopt daar rond . Dit kan toch niet goed zijn ?

Ik maak elke maand de alimentatie netjes over waar ik dan een boodschap voor mijn dochter bij zet maar ook dit heeft geen bereik bij mijn ex.

Er is een rechtszaak geweest voor de alimentatie waardoor ik nu nog een schuld heb lopen bij mijn advocaat , geld voor een nieuwe rechtszaak is er op dit moment niet .

Wat zouden jullie kunnen betekenen in deze 2 moeilijke situaties ?

Ik wil erg graag een goede stabiele omgang met mijn oudste en heel graag een omgang met mijn jongste .

Het is toch niet goed dat beiden kinderen hun vader word ontnomen ?

Wij als vaders hebben al een hele slechte invloed op wanneer je uit elkaar gaat op de opvoeding van het kind .

Het kan toch niet zo zijn dat dit zomaar kan ? En niemand daar mee aan de slag wilt ?

Ik zou graag hulp willen om de omgang met beide kinderen op te starten .

Wat zouden jullie hier in voor mij kunnen betekenen ?

Met vriendelijke groet

Daniël
* wegens privacy redenen zijn gegevens uit dit bericht verwijderd.

Leonie van HelloLaw
Thu, 02/28/2019 - 08:22

Beste Daniël, wat een complexe situatie zeg! Ik heb je even een e-mail gestuurd om te kijken hoe we je het beste kunnen helpen.

Nanc
Sun, 09/15/2019 - 15:04

Ik vind het terecht, maar helaas van dichtbij meegemaakt dat bij een ondertoezichtstelling het ook meer naar moeders voordeel lijkt te gaan dan dat men ook rekening houdt met de vader zn emoties..vader is helaas samen met kind nog steeds dé dupe. Moeder heeft na meerdere malen leuke omgang via omgangshuis wederom het contact verbroken .. om de meest onzinnige redenen, omgangshuis doet hier niks tegen. Nou zo voel je je echt gesteund maar niet heus. En dat in Nederland echt schande .. ondertussen maar weer wachten op de uitspraak. Als je een l*l tussen je benen hebt hangen sta je sowieso al 2-0 achter.. ook al was je als vader nog zo goed voor je kind. Nu 2 jaar later is hij zo vergiftigd dat hij een verstoord beeld heeft van zijn vader. Maar het kan allemaal in Nederland.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur