Ouders en recht (12): Contract ouderlijke bijdrage soms niet rechtsgeldig

'Zwaarwegend advies aan ouders'
De ouderlijke bijdrage is het bedrag dat ouders kunnen bijdragen in de school- of studiekosten en in het levensonderhoud van het kind. De ouderlijke bijdrage wordt vastgesteld door de Informatie Beheer Groep (IB-Groep) aan de hand van de inkomens van de ouders. Het bedrag geldt als een zwaarwegend advies naar de ouders. Er wordt van uitgegaan dat de ouders dit bedrag ook daadwerkelijk betalen of in natura vergoeden. Het betalen van dit bedrag is echter geen verplichting. Wordt het bedrag niet betaald, dan zijn daar geen sancties aan verbonden. Het kan in het nadeel zijn van het kind, als het bedrag niet wordt bijgedragen.

Rechtszaak
Voor de rechter te Rotterdam speelde een zaak waarin de ouders van een schoolgaand minderjarig kind met de school een schriftelijke overeenkomst waren aangegaan waarin zij akkoord gingen met het betalen van de ouderlijke bijdrage. Het schooljaar loopt vervolgens op zijn einde en de ouders hebben de bijdrage nog niet betaald. De school verzoekt nog een aantal keer om te betalen maar als dat uitblijft, geeft de school de vordering uit handen aan een incassobureau. De ouders blijven weigeren en de school stapt naar de rechter.

Vrijwillig of niet?
De rechter ziet zich voor de vraag gesteld of het vrijwillige karakter van de ouderlijke bijdrage verandert in een verplichting zodra hierover een overeenkomst is gesloten. De school meent dat dat inderdaad het geval is. De ouders stellen zich op het standpunt dat het om een vrijwillige bijdrage ging en dat het inkomen van de ouders ontoereikend is om een bijdrage te leveren. Bovendien zou de overeenkomst onder dwang zijn getekend omdat anders het onderwijs voor het kind in haar laatste schooljaar zou worden beëindigd. De school stelt daar tegenover dat er van dwang nooit sprake is geweest. Noch de wet, noch de overeenkomst biedt namelijk niet de mogelijkheid voor de onderwijsinstelling om een kind van school te sturen als de ouderlijke bijdrage niet wordt betaald. 

Ondertekening niet verplicht 
De rechter verwijst bij zijn beoordeling naar artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Daaruit blijkt dat overeenkomsten waarbij ouders van schoolgaande kinderen verplicht worden een bijdrage te betalen, niet rechtsgeldig zijn tenzij de overeenkomst na toelating van de leerling tot de school is aangegaan. Bovendien moet uit het contract blijken dat de ouders kenbaar is gemaakt dat de bijdrage vrijwillig is en dat ze op zich niet verplicht waren het contract te ondertekenen. Maar als het contract eenmaal is ondertekend, dan bestaat de verplichting tot betaling uiteraard wel.

Kwijtscheldingsregeling
Ook stelt de wet de eis dat in het bijbehorende reglement waarnaar in het contract moet worden verwezen, een reductie- en kwijtscheldingsregeling moet zijn opgenomen. Dit was in deze zaak niet het geval en omdat de ouders hadden aangegeven niet draagkrachtig genoeg te zijn voor het betalen van de bijdrage, heeft de rechter de school in het ongelijk gesteld. 

Een school kan dus alleen de ouderlijke bijdrage afdwingen van de ouders als hiertoe een overeenkomst is gesloten die aan alle wettelijke eisen voldoet en waarvan het de ouders duidelijk is dat ondertekening niet verplicht is. 

Kantonrechter Rotterdam, 15 augustus 2007, LJN: BB4233

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur