Ouders en recht (2): Omgangsrecht van grootouders

Ouders
Als bij een echtscheidingsprocedure het gezag over de kinderen door de rechter aan een van de ouders wordt toegewezen, heeft de andere ouder een wettelijk recht op omgang met het kind. Ook de man die het kind heeft erkend of van wie het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld heeft als juridische ouder recht op omgang. De rechter gaat ervan uit dat het nodig is dat het kind contact houdt met de andere ouder. 

Geen recht op omgang
De rechter spreekt alleen dan geen omgangsregeling uit wanneer: 

 • omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind; 
 • de ouder kennelijk ongeschikt of niet in staat moet worden geacht tot omgang; 
 • omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind; 
 • het kind (van 12 jaar of ouder) heeft laten blijken ernstige bezwaren tegen de omgang te hebben. 

Grootouders 
De rechter kan naast het vaststellen van een omgangsregeling voor de ouders, op verzoek ook een omgangsregeling vaststellen tussen het kind en degene die in een ‘nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind’. Of er sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking, ook wel ‘family life’ genoemd, hangt af van de feiten en omstandigheden. Grootouders kunnen op grond van deze regel de rechtbank verzoeken een omgangsregeling tussen hen en de kleinkinderen vast te stellen.

De rechter kan het verzoek tot omgang afwijzen indien het belang van het kind zich tegen toewijzing van een omgangsregeling verzet of indien het kind, dat twaalf jaar of ouder is, bezwaar maakt. In het algemeen moet er van uit worden gegaan dat het in het belang van kinderen is om omgang met hun grootouders te hebben onder andere om zo hun herkomst beter te leren kennen. 

Uitspraak Gerechtshof Arnhem
Op 2 augustus 2005 heeft het Gerechtshof Arnhem echter bepaald dat de betreffende grootouders geen recht hadden op omgang met hun kleinkinderen. Er was geen sprake van echtscheiding, maar in dit geval werd de vader belast met het gezag over de kinderen nadat de moeder was overleden. Hierna raakte de verstandhouding tussen de vader en de ouders van zijn overleden vrouw helaas ernstig verstoord.

De grootouders hadden de rechtbank Arnhem verzocht een omgangsregeling tussen hen en de kleinkinderen vast te stellen. De rechtbank Arnhem had dit verzoek afgewezen. De grootouders zijn tegen deze uitspraak in Hoger Beroep gegaan. Het Gerechtshof te Arnhem heeft het verzoek tot een omgangsregeling tussen hen en de kleinkinderen nogmaals afgewezen. Het Gerechtshof te Arnhem heeft dit op grond van de volgende overwegingen gedaan. De kinderen hebben in het verleden steeds goed gedijd bij omgang met de grootouders, in beginsel is het dan ook wenselijk dat er omgang is tussen de kinderen en de grootouders. 

Echter, de vader van de kinderen is van mening dat door incidenten aan de zijde van de grootouders het vertrouwen in hen verdwenen is en de gewenste rust in zijn gezin zozeer verstoord is dat van een omgangsregeling geen sprake meer kan zijn. De grootouders erkennen het bestaan van deze incidenten en erkennen dat de communicatie tussen partijen nog ernstig is verstoord. Daarom is het hof van oordeel dat er geen basis bestaat voor het vaststellen van een omgangsregeling in het belang van de kinderen. Het hof geeft echter ook aan dat het in het belang van de kinderen is dat er na één jaar gezamenlijk overleg gevoerd wordt om een omgangsregeling tot stand te laten komen. 

Wil je meer weten over gezag, omgangsregeling of alimentatie, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook: Omgangsregeling: de kinderen willen geen omgang meer
Lees ook: Machtsspel omgangsregeling leidt tot werkstraf moeder
Lees ook: Heeft een vader altijd recht op omgang met zijn kind?

Bron: Gerechtshof Arnhem, 2-8-2005, LJN: AV0194

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (17)

karel
Fri, 03/17/2006 - 19:02

mijn oudte dochter stuurde mij,na de scheiding, meerdere smss met de tekst ik maak je koud als die andere vrouw iets van je/ons geld krijgt.
de andere zegt mij niet meer te willen zien als ik niet meer betaal dan mij is opgelegd.
verder dreigt mij ex. vieze praatjes over mij te gaan vertellen als ik niet extra gelden betaal.
het 1e is een doodsbedreiging het 2e is een afpersingszaak en het laatste is een smaad aangelegenheid.
wat kan ik doen?

arife
Fri, 08/10/2007 - 10:22

ik wil graag weten hoe het zit met de omvangregeling tussen opa en oma van een overleden vader, omdat de grootouders geen contact meer hebben met de schoondochter vanwege schieding die nog niet door is ondertussen vader zelfmoord gepleegd.

moeder en kinderen hebben wij geen adres of dergelijke.

wat kan ik hier doen?

gerarda
Fri, 01/04/2008 - 22:25

wij zitten in net zon situatie
alleen betrefd het hier mijn moeder die mijn kinderen van mij niet mag zien dit om verschillende reden en incidenten die niet door de beugel kunnen
dit bericht stelt mij gerust ik sta net zo sterk al dan niet sterker dan die vader dus van mij mag ze het proberen
goed komen doet het nooit meer

Kinderombudsman
Fri, 12/19/2008 - 11:16

Kinderombudsman
Velp (GLD)

Kleinkinderen en grootouders hebben ook rechten.

Is dat mogelijk om ook een bezoekregeling te treffen voor de grootouders?

Ja dat is mogelijk grootouders hebben ook rechten.. Veel kinderen , kennen hun vader/moeder, grootouders en families niet eens meer !
Want hoe moet een klein kind aangeven dat het zijn ouder mist ? Want hoe moet een klein kind aangeven dat het de grootouders Mist ?En hoe moet een klein kind aan geven dat de familie mist , als zij hen al jaren niet hebben kunnen/ mogen zien! Daar gaat het al helemaal fout met de normenwaarden , met de opvoeding , met het recht op familieleven , met de mensen/kinderrechten ! Een scheiding betekent voor de kinderen nog veel te vaak het verlies van een van de ouders, maar ook het verlies van de helft van zijn grootouders.

Een verschrikkelijke en onmenswaardige zaak vind de kinderombudsman het! En het gaat niet om een paar kinderen, want op ieder school in iedere klas zitten er wel een paar kinderen die dit mee moeten maken met alle gevolgen van dien. De kinderombudsman die vroeger als (alias zorro) op de daken van paleizen en overheidsgebouwen klom moet helaas constateren dat er nog steeds tig kinderen per dag worden weggehouden bij ouders. Er komen tig telefoontjes, mails en brieven binnen per week bij de kinderombudsman, van verdrietige kinderen die hun andere ouder niet meer mogen zien. Dit kinderleed dat nog te vaak door ouders uit rancune, egoisme of omdat de een jaloers is op de ander, over de ruggen van kinderen uitgevochten, en dat moet stoppen .

Ook Defence for Children International staat in deze achter de kinderombudsman , en heeft ook in een brief aan minister Rouvoet van Jeugd en Gezin aandacht gevraagd voor de huidige problemen met betrekking tot omgangsregelingen. In veel gevallen kunnen ex-partners het tijdens een echtscheiding niet eens worden over de kinderen. Voor de kinderen heeft dit soms het gevolg dat zij een van hun ouders niet meer zien. Er zijn op dit moment wel mogelijkheden tot omgangsbegeleiding, maar deze mogelijkheden zijn er niet in heel Nederland. Ouders moeten hiervoor soms veel geld betalen en er bestaan lange wachtlijsten. Het aanbod aan omgangsbegeleiding is versnipperd en onvoldoende. Defence for Children International en de kinderombudsman zijn van mening dat minister Rouvoet hier zelf een sturende rol in moet gaan spelen door zowel op gemeentelijk niveau (voor de relatief lichte omgangsproblemen) als op provinciaal niveau (voor de ernstigere problemen) een uniform aanbod van omgangsbegeleiding te realiseren.

Stuur daarom deze kaart rond om de mensen bewuster te maken: krabbelplaatjes.com/index.php?topic=3903.0

Klein-kinderen, grootouders, ouders, verzorgers kijken dus vanavond. Kijken dus: Door ruzies, overlijden van een partner en echtscheidingen zien kinderen sommige familieleden minder vaak. Het komt ook voor dat grootouders de kinderen helemaal niet meer mogen zien.

Bij een scheiding kan er voor vaders vaak een bezoekregeling getroffen worden, maar voor de grootouders ligt het net even anders. Is het mogelijk om ook een bezoekregeling te treffen voor de grootouders?

Meer lezen: omroepmax.nl/knelpunt

W.v. Oosten
Wed, 01/06/2010 - 23:17

Het gerechtshof Arhem gaat bij zaak 268/2005 voorbij aan het belang van de kinderen en van grootouders. Er wordt niet nagegaan of hetgeen de vader van de kinderen allemaal beweert wel re?el is.Het ziet er naar uit van niet. Het hof bekrachtigt het associale gedrag van de vader. De grootouders, die zich zeer sociaal gedragen hebben het nakijken. Wie moet terecht worden gewezen resp. worden veroordeeld: de vader en niet de grootouders. Die vader moet ontheven worden van zijn taak als ouder. Hij is geen goede opvoeder. Hij gedraagt zich associaal. Geeft een slecht voorbeeld aan zijn kinderen.. Het gerechtshof bekrachtigt onrecht. Kiest voor onrecht!.De kinderen hebben recht op hun grootouders en niet over een jaar! De rechter geeft nu aan de kinderen aan, dat hun vader zich associaal mag gedragen. Die kinderen zullen zich dus ook associaal gaan gedragen. Grootouders ga in hoger beroep. Jullie hebben " nu" recht op jullie kleinkinderen. Dat is in hun belang. Laat je niet afschepen door dat gerechtshof, dat geen beslissing neemt in het belang van de kinderen, maar van de vader. In Belgie doen ze zoiets ook anders. Daar zijn wel dezelfde kleinkinderen en grootouders. Het wordt tijd, dat de gerechtshoven in Nederland ook verantwoordelijk en niet associaal gaan handelen. Zij moeten eens wat dieper nadenken over hetgeen zij aanrichten. Zij brengen veel schade teweeg aan kinderen, ouders en grootouders.Zij zetten in op verwijdering van partijen en niet op samenvoeging. Het hof had moeten beslissen, dat de grootouders recht hebben op de kinderen
en de vader therapie moet gaan volgen voor goed gedrag
of anders van vaderschap zal worden ontheven. Hem leren hoe hij zich sociaal t.o.v. zijn medemens dient te gedragen Sociaal gedrag tussen mensen. Daar gaat het om. Nu dat regelen. Grootouders zijn meestal al wat oud en het kan voor hun soms te laat zijn. Het gerechtshof mag zon risico niet nemen bij de oplossing van het probleem.
Voor de kinderen kan het tevens op latere leeftijd een trauma teweegbrengen. Zij hebben liefde en aandacht van hun grootouders moeten missen, omdat het Hof zodomme beslissing nam. De vader mag voortgaan met zijn associale gedrag. De kinderen zullen zeker hem op latere leeftijd daarvoor niet dankbaar zijn. Er zal weer verwijdering tussen de kinderen en hun vader ontstaan. Van de moeder zullen ze echt houden, (maar die is overleden) maar van de vader beslist niet. Op de huidige wijze van uitspraken zadelen de gerechtshoven de kinderen al bij voorbaat met problemen op. Als ouders zich associaal gedragen heeft dat zijn invloed op de kinderen.

eva polak
Sat, 01/09/2010 - 17:26

Wat als de vader te lui is om fatsoenlijk contact te onderhouden.
Wat als zijn ouders ook weinig (0%) contact zoeken zelf geen kaartje sturen voor hun kleinkind.
Het woord respectwordt ten onrechte gebruikt waar ze fatsoen bedoelen.
Steeds meer mannen gedragen zich als verwende moederskindjes om maar vooral niets te hoeven doen en betalen maar wel te eisen van een vrouw dat ze : én werkt, en opvoed,én thuis blijft ,maar toch ook geen uitkering krijgt,tegelijkertijd burenhulp geeft en ouders verzorgt en dan ,zonder de heren te ontrieven laveert tussen werk muziek en sport lessen van de kinderen, file voor het werk boodschappen .En dan moet je ook nog zélf ja zelf ,het kind ,op eigen kosten naar hem toe brengen anders ben je een slechte moeder .Nou laat die grootouders dan ook maar zitten. Dan zoek ik wel nieuwe ,normale.
Gewoon accepteren dat sommige mensen nu eenmaal een beetje getikt zijn en het dus niet waard zijn om grootouder te zijn.

Dalton
Tue, 01/12/2010 - 02:17

at eva polak 09.01.10 16:26

Wat als een kaartje sturen door grootouders bij ex wordt gezien als stalken? Ex heeft namelijk volgens diverse bevriende psychologen een borderline syndroom.

Wat als elk cadeautje van vader en grootouders door kind zelf moet worden weg gegooid omdat moeder dit zo wil maar dat na 2 jaar procederen er wel wordt aangevoerd dat vader en grootouders de laatste verjaardag ongemerkt voorbij hebben laten gaan omdat ze geen cadeautje hebben gestuurd?

Wat als vader door ex als zeer slechte vader wordt neergezet en grootouders als waardeloze mensen, naderhand zelfs "ondersteund" door een rapport opgesteld door een psychologe? Dat het ruim een jaar duurt voordat het NIP de bewuste psychologe officieel berispt.

En wat zijn mijn broer en ouders er mee opgeschoten? Helemaal niets! Met dank aan een advocaat van de tegenpartij die alles uit de kast haalt in belang van cli?nt, nee, niet in belang van het kind.

Dus graag niet zo kort door de bocht!

Maar ook al zou er bij hen een steekje los zitten, wat is slechter voor het kind? Jarenlang geen contact? En het wil niet per definitie zeggen dat een minder goede vader ook wil zeggen dat er sprake is van minder goede grootouders.

gescheiden vader uit delftse hout
Sun, 01/24/2010 - 23:06

hallo dalton
ze zouden een zwarte lijst moetn oprichten voor zulke psychologen en advocaten
mijn zaak is nog niet afgerond maar ik blijf hoop houden
het verhaal lijkt wel heel erg op dat van die marianne-noten collet op dwaze vaders
ik krijg op google geen zwarte lijst gevonden

Dalton
Fri, 01/29/2010 - 23:39

at gescheiden vader uit delftse hout 24.01.10 22:06

Je hebt jouw huiswerk goed gedaan maar ik vrees dat je niet voor niets op dit weblog bent aanbeland gezien jouw niet afgeronde zaak.

Het gaat inderdaad over M.P. Noten-Collet. Haar rapport heeft het er voor mijn broer niet bepaald makkelijker op gemaakt. Over enkele weken is er weer een zitting en dan hopen we dat de prinses in kwestie van de rechters weer naar haar grootouders mag in de weekeinden op de week.

Zondag kijken naar Das Je Goed Recht om 21.30 uur op SBS 6 van John van den Heuvel over Bureau Jeugdzorg. Zal voor veel vaders een bevestiging zijn.

chiara
Thu, 08/11/2011 - 12:59

mijn vriend wil scheiden van zijn vrouw,, maar de kinderen hebben gedreigd dat hij geen kontact meer met hun en de kleinkinderen mag hebben, als hij niet meer bij hun moeder wil blijven en voor mij kiest. dit is een enorm dilema. kan hij juridisch omgang met de kleinkinderen afdwingen?

C.E. goldberg
Sat, 06/09/2012 - 10:01

kan iemand mij vertellen dat als als grootmoeder naar de
rechter stapt er een grotere of kleine mogeljkheid is dat je wint? heb altijd zeer goed contact met ze gehad en hun eerste levens jaar tweeling mee opgevoed ze zijn nu 2 en half jaar. graag reactie dank c

Janneke
Wed, 06/27/2012 - 18:33

Volgens mij vergeten al die grootouders wat ze zijn, namelijk GROOTouders en niet de ouders. Het is natuurlijk belachelijk dat je als ouder niet meer zelf mag beslissen met wie je kind nu wel of geen omgang heeft. Een bloedrelatie moet niet betekenen dat je dan meteen recht hebt op omgang, zonder toezicht, met een kind. Als moeder wil ik dat altijd nog zelf bepalen. Je weet zelf immers wat het beste voor je kind is en niet een aantal oudjes die hij moeder/vaderschap gevoelens opnieuw willen beleven.

Janneke
Wed, 06/27/2012 - 18:36

Dan wil ik ook nog even toevoegen dat het natuurlijk nooit bevorderlijk is voor een kind om omgang te hebben met mensen die geen respect tonen voor de ouders, in dit geval grootouders. Dat lijkt me altijd schadelijker.

gescheiden moeder
Tue, 08/28/2012 - 15:37

Janneke
jij legt in mijn geval precies de vinger op de zere plek. de grootouders van mijn kind hebben omgang geeist bij de rechter, ben in afwachting van de uitspraak. Ik snap best dat grootouders omgang mogen hebben met hun kleinkinderen, maar er zijn helaas ook grootouders bij die vinden dat zij de ouders zijn van de kleinkinderen en niet de grootouders! Dit zijn de grootouders die geen respect hebben voor hun eigen kinderen en hun kleinkinderen via kaarten op een commanderende manier toespreken dat ze kaarten brieven tekeningen etc. MOETEN sturen. volgens mij is een kind niet echt gebaat als hij als hond behandeld wordt.

Alleenstaande moeder
Fri, 05/29/2015 - 22:48

Ik ben het ook met Janneke eens: mijn schoonouders/ schoonfamilie zijn de oorzaak van onze scheiding! Continu hebben zij het welzijn binnen ons gezin verstoord. Bovendien hebben ze mijn ex man lange tijd mishandeld, zowel fysiek als mentaal (denigrerend gedrag, manipulatie, chantage) en hebben zij totaal andere waarden dan die wij onze kinderen mee willen geven. Mijn ex zelf vindt dit alles ook kwalijk, maar durft niet tegen hen in te gaan uit angst hen (weer) te verliezen. Moet ik nu als moeder accepteren dat deze mensen nog wel op mijn kinderen mogen passen etc., puur omdat zij mijn ex nog in hun macht hebben? Of heb ik een nog (juridische/ ouderschapsplan etc.) mogelijkheden? Vast bedankt iedereen!

ik
Sun, 07/05/2015 - 11:37

Ik bepaal zelf wel wie mijn dochter mag zien of niet.
Ik heb voor haar geleden, mijn (schoon) ouders niet!
Na een traumastiserende bevalling, schoven ze me aan de kant als een stuk vuil en vlogen meteen door naar mijn dochter.
Geen wonder dat ik niet wil dat ze mijn kind niet mogen zien!
Kom zeg. Vergeet niet wie er voor gezorgd heeft dat je een kleinkind hebt!!!
Het is toch van de zotte als grootouders recht zouden hebben op hun kleinkind?!?!
Zij hebben geen énkel recht (van spreken)!

Maurits
Sat, 06/03/2017 - 15:09

Deze regeling is echt belachelijk. Mijn vrouw is 3 jaar geleden in 1 dag uit huis weggevlucht met haar dochter van 3. Jaren lang heeft zij geleden onder emotionele mishandeling van haar moeder. Narcistische heks is het. Grootmoeder heeft dus na die stap in totaal rond de 50 berichten verstuurd met de meest negatieve inhoud die net niet grensde aan bedreiging. Politie vond het geen stalking, daar waren het niet genoeg berichten voor...
Grootmoeder heeft uiteindelijk het recht ingezet om contact met kleindochter af te dwingen. Mijn vrouw was toen nog niet sterk genoeg om tegen haar moeder in te gaan. Zodoende kwam er een omgangsregeling. Nu, 3 jaar verder, breekt het ons gezin op. Wij hebben een dochter die elke maand verplicht in een naar ons gevaarlijke situatie moet gaan. Wij houden ons uiteraard stil tegenover dochter, maar onze zorgen zijn groot. Ondertussen kan je ook niet alles rationeel houden, gevoelsmatig begint de spanning rondom dochter steeds meer een kwalijke zaak te worden voor ons. Kort gezegd: wij beginnen steeds minder te houden van onze dochter, omdat wij verplicht worden om grootouders omgang te geven.

Dat.

Dat is het effect van deze bizarre regeling. Het breekt een gezin op dat grootouders omgang afdwingen. Dat kan toch niet in het belang zijn van een kind?
Wat voor toekomst wordt er verwacht? Wij krijgen van de rechter constant weer te horen dat er een oplossing gevonden moet worden, zodat we: "weer bij elkaar op de bank een kopje thee kunnen drinken".

Dat is nooit de relatie geweest tussen mijn vrouw en haar ouders! "Oplossingen" worden gestuurd zoals de rechtbank het nodig acht, maar echte beslissingen durven ze niet te maken.

Aanbrengen van de weinige bewijzen die we konden aanvoeren voor emotionele mishandeling worden simpelweg genegeerd. We moeten gewoon handjes vasthouden en aardig zijn tegen elkaar. Zelfs al ligt mijn vrouw nog steeds tijdens haar slaap te tanden knarsen van verleden trauma's. Het maakt niet uit, "grootouders hebben ook rechten", rechten die voorbij het gezag van ouders gaan voor de veiligheid van hun kind waarborgen.

Het is dat ik door 5 jaar ziek te zijn geweest geen kapitaal heb kunnen opbouwen. Anders waren we allang geemigreerd. Weg uit dit land dat het scheiden van gezinnen motiveerd. Alsof we nog niet genoeg hiervan hebben...

Nog even voor de duidelijkheid; mijn vrouw en ik zijn en gaan niet scheiden van elkaar. Wij blijven vechten voor onze dochter. Als wij toekomst, carriere en financiele/emotionele stabiliteit op moeten geven om haar iets van een toekomst te geven, dan doen wij dat.

Maar mijn vraag aan u: "Is dat in het belang van een kind?"

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur