Ouders en recht (25): Kinderen ophalen anders boete betalen

Omgangsregeling
Een stel is in 2005 gescheiden na een 8-jarig huwelijk. Tijdens het huwelijk zijn twee kinderen geboren (6 en 10 jaar). Bij de scheiding was er een omgangsregeling vastgesteld die vorig jaar oktober is gewijzigd. De omgangsregeling hield onder meer in dat de kinderen het ene jaar oud en nieuw bij de vader en kerst bij de moeder zouden doorbrengen en het volgende jaar zou het andersom zijn.

Kerstmis
De moeder liet de vader in oktober vorig jaar schriftelijk weten dat, zoals afgesproken, hij de kinderen op 29 december kon komen ophalen. De vader antwoordde per fax dat hij daarop zou terug komen. Nadat hij nogmaals door de moeder is verzocht te reageren, berichtte de vader halverwege december dat de kinderen vanaf 1e kerstdag tot en met 31 december bij hem kunnen verblijven.

Kort geding
De moeder pikte dit niet en stapte naar de rechter in kort geding. Op de dag voor kerstmis stond ze voor de rechter om uit te leggen hoe het zo ver heeft kunnen komen. Omdat de vader niet op haar voorstel voor de planning van de kerstvakantie had gereageerd, had ze in overleg met haar baas verlof geregeld voor de kerstdagen en met oud en nieuw zou ze dan werken. De vader daarentegen hield vol dat de kinderen met kerst bij hem zouden verblijven. Daarom was ze gedwongen om naar de rechter te stappen.

Pure onmacht
De vader was niet bij de zitting aanwezig. Volgens zijn advocaat was dit omdat de vader geen verlof had gekregen van zijn baas. Het was pure onmacht dat de vader de regeling in de kerstvakantie niet kon nakomen. Het bedrijf waar hij voor werkt was tussen kerst en oud en nieuw gesloten, en dat was de reden waarom de kinderen wel met kerst maar niet na oudejaarsdag bij hem konden verblijven.

De rechter
De rechter ging niet in het verweer van de vader mee. Gezien de inspanningen en de belangen van de moeder, kon niet van haar verwacht worden dat ze haar verlof nog wijzigde en zich geheel richtte naar de wensen van de vader. Gebrek aan verlofdagen mocht geen excuus van de vader zijn om de regeling niet na te komen en als vanzelfsprekend aan te nemen dat de moeder wel een oplossing zou verzinnen, aldus de rechter. De man moest de regeling nakomen en de kinderen de 29e ophalen.

Boete
De rechter legde de vader een dwangsom op voor het geval hij zich niet aan de uitspraak zou houden: 300 euro per dag. Als de vader de kinderen dus de 30e op zou halen, moet hij 300 euro aan de moeder betalen. Haalt hij de kinderen de 31e op, dan is de boete 600 euro, enz. Maar is die ‘stok achter de deur’ onder de geschetste omstandigheden wel zinvol of in het belang van de kinderen? Het lijkt er eerder op dat de verhoudingen tussen vader en moeder nog meer op scherp worden gezet en wie worden daar ook al weer de dupe van?

Wil je meer weten over de rechten en plichten van ouders, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook: Omgangsrecht van grootouders na echtscheiding 

Lees ook: Machtsspel omgangsregeling leidt tot werkstraf moeder

Bron: Rechtbank Roermond, sector civiel, 24 december 2008, LJN: BG8982

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (20)

Anoniem
Thu, 01/15/2009 - 16:15

Tja, als de vader dan MOET werken en niet meer over verlofdagen beschikt en er anders ontslag dreigt en hij dan maar gaat werken en de kinderen alleen thuis laat en er gebeurd iets met de kinderen. Wie is er dan verantwoordelijk? Natuurlijk de vader.

R Cassteele
Thu, 01/15/2009 - 16:30

1 kind is inmiddels ouder dan 12, heeft dat dan geen recht om zijn/haar mening kenbaar te maken?
De rechter had ook naar de wens van de kinderen moeten vragen.
Vindt moeder kerst met de kinderen niet leuk genoeg, of heeft zij andere afspraken gemaakt waarin de kinderen niet passen?

Carla
Fri, 01/16/2009 - 00:35

Een omgangsregeling dient te worden nagekomen en enkel in onderling overleg (en dus met akkoord van beiden) te worden gewijzigd. Het werk van de man gaat niet voor op het werk van de vrouw. Enige flexibiliteit hierin van beide zijden is gewenst, echter dit houdt niet in dat de vrouw naar de pijpen van de man dient dansen, ook de vrouw heeft verplichtingen richting werkgever.
Daarnaast wordt de vrouw door de opstelling van de man gedwongen om bij niet nakomen enerzijds verlof op te nemen of anderzijds opvang te regelen (en dan mag de vrouw deze zeker ook betalen?). Lekker makkelijk, alleen als het je uitkomt een omgangsregeling willen nakomen. M.a.w. omgangsregeling nakomen tenzij in gezamenlijk overleg en met beider instemming ervan afgeweken wordt.
Overigens de man kan ook onbetaald verlof opnemen.

Karina
Fri, 01/16/2009 - 00:58

Kinderen hebben het meest aan duidelijke afspraken die door BEIDE ouders worden nagekomen.In dit geval is het de vader die ineens afwijkt en dit ook erg laat aan de moeder laat weten. Hopelijk denkt hij een volgende keer wel twee maal na nu deze uitspraak van de rechter er is en zal hij zich netjes aan de gemaakte afspraken houden. En ja, daar plukken de kinderen juist de vruchten van. Duidelijkheid daar draait het om!!

annonieme vader
Fri, 01/16/2009 - 17:25

prima, dat de vader wordt verplicht de omgang na te komen. Wie heeft de kosten van het kortgeding belaald? Ik hoop dat deze op de vader zijn verhaald. Ik hoop dat de rechter in omgekeerde situaties waarin de moeder de omgang niet uit voert er ook een verplichting is om de regeling uit te voeren of fors te betalen. Vele vaders procuderen aljaren om de omgang uit gevoerd te krijgen. Dit kost verschrikkelijk veel geld!

Carmen
Sat, 01/17/2009 - 20:30

En wanneer krijgen al die moeders nu eens een flinke boete of een stok achter de deur als zij de kinderen achter houden zonder reden en zich dus ook niet aan de gemaakte afspraken houden? Het hele systeem rondom omgangsregelingen is in Nederland super slecht geregeld en is hoognodig aan een goede update toe. Kinderen hebben het recht op omgang met beide ouders in plaats van gebruikt te worden als munitie door de ouders onderling. Ik ben een moeder en het volkomen eens met de anonieme vader uit bovenstaande reacties.

Carla
Sun, 01/18/2009 - 01:11

Die stok achter de deur is er al jaren, o.a. dwangsommen, gezagswijziging etc. Echter, in het verleden werd vnl. een dwangsom aan de moeder opgelegd (of dit uiteindelijk ook geincasseerd werd laat ik even in het midden) echter indien de vader de omgangsregeling niet nakwam was er geen sprake van dwangsom. Dit is ook scheef.
Dit is nu eens een geval waar ook de vader een dwangsom opgelegd krijgt i.v.m. niet nakomen omgangsregeling. Let wel, het gaat mij hier niet om het geslacht (vader of moeder) maar dat beiden (zowel vader als moeder) gelijk worden gesteld t.a.v. opleggen dwangsommen indien een omgangsregeling niet wordt nagekomen.
Of het middel (dwangsom) een goede optie is? Denk dat geen enkele vorm van dwang/boete o.i.d. een goede oplossing zal zijn. Een portie gezond verstand voor beide ouders is waarschijnlijk de oplossing (maar hoe krijg je beiden zo ver). Beide dienen verantwoordelijkheid te nemen. Om mensen daartoe te krijgen zal m.i. niet lukken met dwangsommen. Indien het een strijd oplevert komt het nooit ten goede van het kind. In sommige gevallen is het dan zelfs beter om geen contact meer met de andere ouder te hebben zodat de strijd verdwijnt. Onderzoek heeft uitgewezen dat een kind beter af is met 1 ouder zonder strijd dan twee ouders die continu met elkaar strijden. Zoals Carmen stelt "kinderen hebben het recht op omgang met beide ouders": enkel als de omgang/strijd niet ten koste van de kinderen gaat.
In het huidig systeem worden nl. ook omgangsregelingen opgelegd die niet in het belang van kind zijn en wordt er iets te vaak de kop in het zand gestoken, maar dit is een ander onderwerp ;-)

Een stiefvader
Thu, 01/22/2009 - 15:49

In dit geval is de regeling reeds in oktober gewijzigd en heeft de vrouw ook ik oktober naar de vader een voorstel gedaan. Vader reageert pas half december…Is dat laksheid? Vader had meteen in oktober kunnen onderzoeken of hij de kinderen al dan niet op 29 december zou kunnen ophalen. En als dat niet lukt door bijvoorbeeld onmacht dan zou hij met de vrouw kunnen overleggen.
Nu komt het over dat vader – bewust of onbewust- te lang gewacht heeft om zijn verantwoordelijkheid te nemen en te regelen dat hij aan de omgangsregeling kan voldoen?
Het kan niet zo zijn dat de vrouw zich of haar werk maar moet aanpassen aan de ex-man. Ik kan me goed vinden in de mening van Carla. Een omgangsregeling spreek je met elkaar af (of wordt opgelegd door de rechter) en je dient je er aan te houden, ook als je het niet uitkomt. ( En wanneer komt je het eigenlijk niet uit…je kinderen te zien????)
Of een dwangsom helpt?
Enerzijds is het wel een teken voor degene die zich er niet aan houdt dat zijn gedrag niet geaccepteerd wordt (in dit geval de man).
Als je geen boete/sanctie oplegt dan keur je eigenlijk het gedrag van de man goed en zal hij het gevoel krijgen dat hij er mee weg komt. Je krijgt dan in de toekomst een herhaling van dergelijke situaties met de bijbehorende spanningen.
Als je anderzijds wel een boete/sanctie oplegt dan kunnen de kinderen daar weer de dupe van worden. Helaas is vaak zo dat de ouder die de boete krijgt ,zijn frustraties bot viert op de kinderen door oa het zwart maken van de ander ouder…” Mama (of Papa) heeft er voor gezorgd dat wij niet op vakantie/bioscoop o.i.d kunnen want papa (of mama) moest heel veel centjes betalen door mama (of papa) ” …
Het is dus een dillema…Aan de ene kant wil je niet dat het negatieve gedrag van de ander getolereerd wordt (dus wel boete) en aan de andere kant wil je niet dat je kinderen door de boete emotioneel belast worden door degene die de boete opgelegd krijgt .
Carmen geeft aan:” Het hele systeem rondom omgangsregelingen is in Nederland super slecht geregeld en is hoognodig aan een goede update toe”
Maar is het wel het systeem dat super slecht is geregeld of is het de uitvoering van de ouders dat het slecht is ?
De enige oplossing is dus:
Ouders communiceer met elkaar ECHT in het belang van je kinderen en leg je frustraties van de scheiding niet op de schouders van de kinderen.

me
Wed, 01/28/2009 - 11:36

OK, kinderen worden er de duper van, maar wat moet moeder dan??!! Het is tenminste een vrouw die de kinderen omgang gunt met hun vader, men leest in de kranten zo vaak het tegenovergestelde.

Ze had gelijk en heeft ook nog eens gelijk gekregen.
Zoiets heet gerechtigheid.

zina
Thu, 03/26/2009 - 00:23

300 euro per dag?
Nou dan krijg ik nog een boel geld van mijn ex!
Die haald gewoon die kinderen niet meer op omdat zij volgens hem niet meer in zijn nieuwe gezin passen.
De 2de kerstdag wilde hij ze toch wel halen.
Maar ook dat belde hij af omdat hij een verjaardag had.

Natuurlijk zijn die geldboetes allemaal prachtig hoor!
Maar mijn kinderen zijn niet te koop!
Je ziet ze graag, of anders niet.
Het zou toch wat zijn dat hij de kinderen op MOET halen omdat het hem anders geld kost!
Het lijkt mij afschuwelijk wanneer je kind bent van zon ouder.

Mijn ex betaald niet en hij komt ook niet.
Dat steldt het ouderlijk gezag voor, voor deze man.
De kinderen worden helemaal gratis grootgebracht voor hem!
Is dat niet even handig? Kost hem geen tijd en geld.
Misschien wacht hij tot ze ouder zijn en denkt dan dat ze vanzelf wel komen.
Kinderen blijven toch loyaal naar hun ouders?
pffff

astrid
Sun, 05/03/2009 - 15:31

De afspraken die je maakt in een convenant moet je nakomen, de beide ouders zijn verantwoordelijk.Wat nou als deze afsprakenn niet nageleefd worden. je gaat je gelijk helen bij de rechtbank, er komen nieuwe afspraken of je wordt gewezen op de afspraken die al gemaakt zijn. We beloven beterschap aan elkaar en bevestigen dat bij de rechtbank, maar helaas het ware loze beloften. Weer naar de rechtbank, mediation weer nieuwe afspraken of naleven van de al gemaakte afspraken, helaas geen succes, Dan maar weer naar de rechtbank met dwangsommen afgewezen. Gevolg geen contacten meer!!!! en nog vele rekeningen te betalen van de advocaat. De ex kan via een tegemoetkoming een procedure starten, betalen wij inderect ook aan via de belasting. Wat ik wil aangeven we maken veel afspraken , kosten lopen hoog op, maar er is geen controle en uiteindelijk zien we niet diegene waar het om gaat de kinderen. Moeten wij niet het juiste voorbeeld laten zien, gemaakte afspraken kom je na of je laat op tijd weten dat het anders moet. Kinderen leer je zo dat afspraken zaken zijn waar je zo onderuit kan, zonder gevolgen voor de aanstichter en met gevolgen voor de achterblijver.

anoniem
Sun, 10/11/2009 - 18:17

Mij man krijgt naar anderhalf jaar omgang een keer in de twee weken die erg goed verloopt, 4 september jl zijn kinderen gewoon niet meer mee , het zou zo slecht gaan met hun , kinderarts alles is er bij gekomen er was niets zorgwekkends metde kinderen aan de hand , maar mijn man heeft ze 6 weken lang niet op mogen halen , na afgelopen dinsdag een kort geding kwam er geen straf op nee mijn man moet nu de omgang nakomen bij zijn ex-vrouw in huis en er is haar niets verteld over de omgang die in een beschikking nagekomen moet worden ,
het recht zit raar in elkaar ik vind het te gek voor woorden, mijn man is zo goed voor zijn 2 kinderen en dit mag allemaal en zijn ex vind het super hem over de vloer, wel ben ik blij dat die zijn kinderen nog ziet , maar in dit geval heeft hij plichten en de rechten vergezocht tot helemaal niet

Gr

jan
Tue, 12/22/2009 - 11:02

naar mijn mening staan beide ouders niet te springen om hun kinderen bij zich te hebben . bij mij is het helaas andersom ik ben een vader die alles opzei zal zetten om mijn kind te zien . alleen mijn ex werkt alles wat in haar macht ligt tegen ( en dat is voor een vrouw zo goed als onbeperkt ) het is nu 22 december en ik weet nog steeds niet of ik mijn kind met de kerst krijgt . ondanks dat de rechter mij al 3 keer in het gelijk heeft gesteld . ik zou graag met hun willen ruilen , want volgens mij vergeten ze allebij waar het werkelijk om gaat , de kinderen hebben hier niet voor gekozen . ja en dat je soms je plannen moet aanpassen , ook al past het niet in je agenda . dat is dan niet anders . vind het triest dat mensen zichzelf boven de kinderen plaatsen .

bas
Fri, 06/29/2012 - 18:57

ik heb meer een vraag.?ik heb een uitspraak van de rechter gehad! die gaat als volgt. mijn ex moet mij de gelegenheid geven mij mijn zoon te laten spreken 2 maal per week. en 1 keer in de 10 dagen mag ik mijn zoon zien. maar mij ex houd zig er niet aan. terwijl er een uitspraak is wat kan ik het beste doen ?hoop op iets dat wel werk . iemand?gr bas

Sara
Fri, 06/14/2013 - 15:37

Je vrouw is verplicht zich aan de uitspraak vd rechter te houden, beste bas. Nu is zij in Gebreke, ik zou er een zaak van maken. Jou zoon heeft het recht om je te zien en jij hebt recht om je eigen kind te zien.

valkje
Sun, 08/17/2014 - 15:41

Hier een moeder die de vader maanden de kans heeft gegeven om zo vaak te komen als hij wilde. Nou dat was misschien wel 2 x per maand even een paar uurtjes want hij had het druk. Heb er alles aan gedaan dat mijn zoontje van enkele maanden oud gewend zou raken aan zijn vader maar zelfs nu het bij het gerecht ligt komt hij niet op de afgesproken tijden omdat het niet uitkomt... echt ik heb respect voor vaders die vechten om hun kind te zien zou willen dat de vader van mijn zoon ook zo was...

Mama
Mon, 09/08/2014 - 15:10

de wet moet is hoog nodig aan gepast worden.
De vaders hebben niks te zeggen....zoals de vrouw het zegt zo gaat het...al wil de vrouw zelf weg....we zitten er nu midden in.....de vader heeft thuis altijd alles gedaan....en nu wordt hij bedankt....het is toch niet goed als hij maar 1x in de 2 weken zijn kinderen mag zien?kinderen van 2 en 3 jaar!

anoniem
Thu, 08/27/2015 - 23:28

Ik ben moeder van 3 kinderen. Sinds juli 2014 offiicieel gescheiden, wat goed verlopen is. We zijn er gezamenlijk goed uit gekomen en hebben goede afspraken gemaakt betreft de omgangsregeling etc. zodat een ieder zn baan kan blijven uitoefenen.

In augustus 2014 is mijn ex in een nieuwe relatie terecht gekomen, niets aan de hand.. maar oktober 2014 begonnen de problemen.. Zijn nieuwe partner heeft een vechtscheiding en doet er alles aan om de vader van haar kinderen uit de buurt te houden…
Mijn ex begint met alles moeilijk te doen, wil niets meer bespreken in belang van kinderen, ik doe niets goed in zijn ogen, wil de omgangsregeling niet meer naleven, kan het niet meer in regelen met zijn werk (eerder had hij 1 dag per week ouderschapsverlof waar hij voorlopig ook nog recht op heeft). Hij heeft 1 dag voor de grote vakantie aangekondigd dat hij na de vakantie de kinderen doordeweeks niet meer ophaalt omdat hij het niet in kan regelen. Ik sta voor het blok met mijn werk. Hij wil de alimentatie opnieuw berekend hebben volgens nieuwe wetgeving 1-1-2015 (waardoor de vrouwen met kinderen het slechter krijgen, en meer kosten dragen als de man, omdat deze alle kosten wegschuiven onder alimentatie)..

Al met al mijn advocaat zegt dat ik geen dwangsom kan eisen omdat hij de omgangsregeling niet nakomt, en ik me als verzorgende ouder er maar bij neer moet leggen dat alles op mij aankomt.

Officieel ben ik kostwinner, maar na de scheiding ben ik minder gaan werken om er te zijn voor mijn kinderen, nu word ik gedwongen tot extra kosten voor overblijf en bso. En hij kan het wegschuiven onder alimentatie wat volgens nieuwe regeling bijna 200 euro minder uitvalt!!

Ik als moeder met drie kinderen ben de dupe van de wetgeving, en de vader komt overal mee weg, geen zorg of het minimale, bijna geen kosten mee betalen.. En ik een hoop stress om alles draaiende te houden. Op dit moment ben ik in staat om mijn baan op te geven om een goede moeder zonder stress te zijn voor mijn kinderen.. alleen weet ik dat ik dan in een afhankelijke situatie kom en dat wil ik niet.

Ik heb het gevoel dat ik als moeder niets te vertellen heb en moet mee gaan in wat vader wil. Ik stimuleer de omgangsregeling en wil hem houden zoals het is. Ik heb een zoon van 10 en een zoon en dochter van 4, welke dol zijn op hun vader en daar graag zijn. Mijn kinderen hebben hun vader nodig, maar hij doet er alles aan om minder zorg te hebben en het liefst niet wil betalen.. Nee hij doet geen moeite om ze te zien of te bellen, maar als de kinderen daar zijn is ie goed voor ze… Waarom moet ik van de omgangsregeling afzien als de kinderen graag bij hun vader zijn, en ik zelf in een benarde situatie kom?

Hij komt niet meer maar er ligt ook geen nieuwe omgangsregeling, hij wil ze nu 1x in de 2 weken.

Het enige wat ik hoor van de instanties en advocaat, jij als hoofdverzorger moet het accepteren zoals het is, het komt op jou neer! Jij hebt geen keuze, want als jij het niet kan of wil inregelen.. hard gezegd gaan ze naar een pleeg gezin.. Dus vader mag overal vanaf zien maar moeder heeft geen keus. Ik zal er namelijk altijd zijn voor mijn kinderen!

Ik ben het hier niet mee eens, we hebben samen gekozen voor kinderen en we zijn er dol op.. Ik kan dit niet accepteren. Waarom moet de moeder (in mijn geval, alles dragen?)

Kapot
Wed, 09/30/2015 - 17:14

Dag Anoniem, jouw verhaal hierboven zou de mijne kunnen zijn. ik, gescheiden 5 jaar geleden , moeder van 3 kinderen 11 en tweeling van 8 alles ALTIJD goed kunnen regelen met mijn ex, nooit problemen gehad totdat meneer een nieuwe vriendin kreeg. .prima maar sindsdien is het ellende! Wil nieuwe omgangsregeling (minder dagen) wil minder alimentatie betalen (omdat hij niet meer kan aftrekken van de belasting) praten wil hij niet meer alleen per email, nu 2 x bij de mediator gezeten maar meneer wil geen kant op want oh zijn werk is zo zwaar.
Ik werk zelf ook 24 uur doe ALLES voor de kinderen *spreekbeurten; huiswerk sporten enz. Hij doet niks. Belt niet eens zijn zoon op op zijn verjaardag! (voorheen kwamen we bij elkaar langs als de kinderen jarig waren )
Ik dien nu maar zijn 4 dagen per maand op te vangen, heb niks in te brengen en heb alles maar te slikken. Kinderen missen hun papa die er altijd was maar die nu geen trek meer heeft in zijn kinderen sinds zijn nieuwe relatie Kinderen komen op de 2 e plaats zegt hij. Ik wil juist graag dat ze naar hun papa gaan maar papa vindt zijn nieuwe gezin/relatie belangrijke en 2 weekenden per maand vindt hij genoeg want dat doen alle gescheiden vaders zegt hij. Ik ben moe gestreden maar vind het vreselijk wat de kinderen nu na 5 jaar scheden moeten meemaken.

derk
Wed, 11/02/2016 - 12:22

hier een vader (28) jaar oud met 1 dochter van 5 ik struggel hier al wat jaren mee maar mijn ex vriendin sinds we uit elkaar zijn de situaties behoorlijk moeilijk gemaakt ik doe Lles wat de ouderschap vraagt maar tog laten zei en gezinsvoogd mij minimaal bij me kind zijn ik struggel er ook veel mee met de feestdagen of ouder avonden ze houden me nie op de hoogte maar als ze geld nodig heeft(voor onze dochter) belt ze altijd mij logisch aan de ene kant en ik heb ook altijd geld gegevwn maar dan verwacht je tog dat die medewerking wedezijds is? ik heb me ex zelfs geld gegeven op momenten dat ze zonder eten zat en dan word ik nu te kort gedaan omdat ze samen speelt met gezinsvoogd die niets bij mij toelaat als het gaat om me dochter ik snap niet waarom ik zo word ingekort op het zien van me dochter is er iets wat ik hier tegen kan doen ? iets juridisch mischien?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur