Ouders en recht (26): ‘Machtsspel ten koste van het kind’

Deze indringende vraag stelde de Officier van Justitie zichzelf bij de voorbereiding van een zaak waarin een 38-jarige moeder zeven jaar de omgang van haar 11-jarige zoon met de vader tegenhield. Na vele civiele rechtszaken bereikte het langslepende conflict onlangs het dieptepunt met de behandeling van de strafzaak tegen de moeder wegens onttrekking aan het ouderlijk gezag.

Smoesjes
Elke keer dat de moeder in het kader van de omgangsregeling hun zoontje diende mee te geven aan de vader, weigerde ze dit. Ze had hiervoor telkens een ander excuus:
• ‘Het kind wilde niet.’
• ‘Ik was niet thuis op advies van politie / gezinsvoogd / Kinderbescherming.’
• ‘Ik was niet thuis vanwege vakantie.’
• ‘Vader had zelf vakantie en kwam niet opdagen’.
• De vrouw van de vader wilde het kind ophalen maar dat was niet de afspraak’.

Onmacht of onwil
De Officier beantwoordde zelf zijn vraag: het was pure onwil van de moeder. Hoewel de moeder er alles aan deed om elke frustratie van omgang tussen vader en kind af te schilderen als onmacht, was het de Officier duidelijk dat het een kwestie was van onwil, omdat de vrouw onder meer stelselmatig alle rechterlijke uitspraken naast zich neerlegde.

Therapie
Dat de opstelling van de moeder niet in het belang van het kind is, blijkt onder meer uit het feit dat het kind inmiddels onder toezicht is gesteld, omgang tussen vader en kind nog steeds niet heeft plaatsgevonden en zowel vader, moeder als kind afzonderlijk in therapie zijn gegaan.

Werkstraf
Het is zeer ongebruikelijk dat er bij omgangszaken een strafrechter aan te pas komt. De uitspraken van de civiele rechter over de te verwachten tegenwerking van de moeder deed de officier ertoe overgaan de moeder strafrechtelijk te vervolgen. Dat dit evenmin in het belang van het kind is, is overduidelijk. De officier eiste daarom geen gevangenisstraf of boetes. Een werkstraf van 100 uur leek de officier gepast. Uitspraak van de rechter volgt op 4 februari. Wordt vervolgd..

Wil je meer weten over gezag, omgangsregeling of alimentatie, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook: Omgangsregeling: de kinderen willen geen omgang meer
Lees ook: Omgangsrecht van grootouders na echtscheiding 
Lees ook: Machtsspel omgangsregeling leidt tot werkstraf moeder
Lees ook: Heeft een vader altijd recht op omgang met zijn kind?

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (44)

Corine
Thu, 01/29/2009 - 15:21

Onvoorstelbaar, niet te geloven en in werkelijkheid is het in ons land naar mijn mening nog veel en veel slechter gesteld dan hier geschetst wordt.
Vader onthouden van alle relevante informatie. Nergens bij betrekken. Overal op een zijspoor zetten. Allemaal onder dezelfde argumenten.
"Ja ik had gebeld! (op een tijdstip dat de zuurverdiende allimentatie verdient moet worden!) Met de vrouw van de vader heb ik geen afspraken. Mijn computer is gecrasht! Mijn gsm uitgewassen! Hij weet de school ook te vinden. Ik wil zo graag communiceren maar hij wil helemaal niet! Ik was op vakantie. Jij was op vakantie!"
Moeders die een vader afschilderen voor van alles en nog wat. Ten opzichte van familie, vrienden, omgeving, buurt, trainers en begeleiders op clubs van de kinderen en het meest gruwelijke nog: ten opzichte van de kinderen. En wat kunnen die vaders? Niets! lijdzaam toezien! Sloten allimentatie betalen. Welke vervolgens niet aan de kinderen besteed wordt maar om de vaste lasten te betalen. waardoor de kinderen er in voddenbalen bij lopen. En als ze de kinderen dan iets extras kadeau doen.....Wordt vader weer verguist. Hij koopt de kinderen! En heeft moeder weer wat extras voor zichzelf en haar nieuwe echtgenoot(die niet mee hoeft te betalen voor haar kinderen). Want samen 3keer per jaar op vakantie moet wel kunnen. En komt het nog niet ten goede als extraatje op de toch al zo karige garderobe.
Voor een allimentatie plichtige vader is er geen LBIO! Hij kan op eigen kosten naar de rechtbank als hij het belang van zijn kinderen en hetgeen de kinderen recht op hebben wil waarborgen! Waar vervolgens een met krokodillentranen overvallen ex-echtgenote verschijnt.
En zo kan ik een boek vol schrijven. De titel zal zijn: Het kind als creditcard!!!

esther
Thu, 01/29/2009 - 18:57

Ik ben een moeder die met exact dezelfde situatie zit als deze vader. De vader van mijn kind onthoudt mij al jaren elke vormvan normaal contact, geen telefoon, geen mail, geen bezoek. Ook ik heb vele uitspraken dat hij moet meewerken, dwangsommen etc. vandaag besloot een in mijn ogen totaal partijdige rechter dat dwangsom uiteindelijk niet door de vader betaald hoeft te worden, niet omdat hij geen geld heeft, nee hij heeft geld zat 2800 euro per maand. De rechter was van oordeel dat hij had meegwerkt aan de opgelegde omgang ondanks dat de hele omgang niet door was gegaan omdat hij op het laatste moment het kind niet bracht omdat hij moest werken en ik het kind moest ophalen!!
het probmeem is echter dat het een internationale omgangsregeling is; ik moeder de tickets voor ,mijn dochter koop en alles regel vanaf luchthaven schiphol en dus niet in nederland woon en dus ook niet naar NL kan reizen! maar.;;; de rechter vond dat geen argument.
In nederland worden kinderen niet de dupe van onwil van ouders maar van onvermogen van rechters om schurken te ontmaskeren, want ouders die het kind weghouden bij de andere ouder zijn niets anders dan schurken en schurken moeten strafrechterlijk aangepakt worden. Daar naast zouden alle rechters op scholing moeten en kennis moeten hebben van psychopatie en gedragsstoornissen, want dat is de oorzaak dat een ouder het kind onttrekt aan de liefde van de andere ouder. Het is pure emotionele kindermishandeling, maar nederland wil dat niet zien.
In nederland werkt het al oude begrip van Niet horen; niet zien en vooral zwijgen.
In Zweden waar ik woon wordt in het familierecht uitspaak gedaan vanuit de wet en bestaat het formele begrip omgangssabotage. Hierdoor is het strafrecht niet nodig. Het familierecht en kennis van geestesstoornissen maakt de familiekamers geschikt om in het belang van het kind uitspraak te doen. Het belang van een ouder moeder of vader is totaal inrrelevant. De ouders worden wel psychologische onderzocht! niet de kinderen zoals in Nederland. Onze kinderen zijn normaal maar ze worden desfunctionerend door de schadelijke ouder bij wie ze verblijven.

R&T
Thu, 01/29/2009 - 23:31

Geachte redactie,

naar aanleiding van uw artikel wil ik hier inhoudelijk op reageren.

1. uw aanname dat "Het is zeer ongebruikelijk dat er bij omgangszaken een strafrechter aan te pas komt." is een feitelijke onjuiste. Als vaders namelijk hen kind bij hen houden omdat, bij de gewoonlijke verblijfplaats bij moeder, bijv. sprake is van erkend alcohol misbruik of verwaarlozing worden deze vaders met regelmaat voor de strafrechter gebracht. Ook via het onttrekken aan de gezaghebbende ouder.
2. uw aanname "De uitspraken van de civiele rechter over de te verwachten tegenwerking van de moeder deed de officier ertoe overgaan de moeder strafrechtelijk te vervolgen. Dat dit evenmin in het belang van het kind is, is overduidelijk." is onbegrijpelijk voor ons. Uw artikel vangt aan met dat diverse rechterlijke uitspraken hebben bepaald dat omgang tussen kind en vader in het belang van het kind is. En dan is opeens een OvJ verkeerd bezig als hij uitvoering aan deze rechterlijke besluiten wenst af te dwingen ? Dus als een politieagent een moeder aanhoudt omdat zij zonder gordel haar kind vervoert is de politie en mogelijk later de OvJ tegen het belang van het kind bezig als zij deze wettelijke richtlijnen toch afdwingen ?

Mogelijk kunt u uw artikel verbeteren, hierbij een suggestie:

1. "Bij vaders die hen kind weg hielden bij moeder was het al gebruikelijk dat deze strafrechtelijk vervolgd werden. Het lijkt erop dat de OvJ nu ook moeders gelijkwaardig gaat behandelen."
2. "De uitspraken van de civiele rechter over de te verwachten tegenwerking van de moeder deed de officier ertoe overgaan de moeder strafrechtelijk te vervolgen. Dat dit in het belang van het kind is, is overduidelijk, immers, meerdere rechters hebben geoordeeld dat omgang van het kind met de vader in het belang van het kind is."

Adoptie
Fri, 01/30/2009 - 22:19

Wordt de journalist, die deze suggesties alsof het nieuw is, heeft geschreven en dus zijn huiswerk niet heeft gemaakt nog aangesproken op zijn makkelijk ervan af komen, opdat hij zijn artikel verbetert naar de werkelijkheid? De bovenstaande reacties zijn juist. Meer....

In de adoptiewereld is het begrip long term family life en het belang om alle ouders te kennen bekend; waarom doen alsof dit de eerste rechtszaak is voor het echte psychologische belang van t kind: "ouders (met een s) kennen", en niet alleen (hier) de moeder die dus erg met onpsychologische boodschappen ook het kind fout (ja, mishandelend) be?nvloed.

Bureaus jeugdzorg die dit maanden tot zelfs jaren laten aanlopen, geven blijk misdadig (immers: psychologische kindermishandeling door moeder) en ondeskundig te werken. Ga nimmer naar zon bureau jeugdzorg, maar ori?nteer u bij ouderorganisaties en op internet!

Waarom is de journalist niet duidelijker dat het gaat om het belang van het kind? De eis van de officier is nog te slap, blijkt als de journalist zijn onderzoek bij de wetenschap doet.
Moeder was al niet te bewegen door dwangsommen e.d., en gaf daarmee al aan geen psychisch inzicht te tonen wat het belang van haar kind integraal is. Verder bij moeder blijven is dan kindermishandeling qua psychische ontwikkeling. Dus nu deze moeder blijkt kwaadwillend te zijn en de rechters kennelijk te slap, had de officier voor het kind een gezags-wisseling naar de vader moeten eisen als kennelijk nog enige mogelijkheid!

Dat slappe werkstrafje voor een onwillige ouder is haast geen motivatie tot het aannemen van een betere pedagogische houding, waar fundamenteel de beide ouders kènnen bij hoort. Programmas als Vermist en Opsporing verzocht kent bijna iedereen. . .
Dat er pedagogische en psychologieboeken in de bieb te vinden zijn, helaas minder mensen, maar zou echt goed zijn om die eens te lezen in deze eeuw.

Het ontnemen van een goede psychologische ontwikkeling, zowel door een ouder als door het bemoeien van bureau jeugdzorg, heet in Nederland tot Kindermishandeling te horen.

Zag de journalist dit niet?

Sanne
Fri, 01/30/2009 - 23:42

Indien er strijd is om het kind door ouders, kan het zelfs beter voor het kind zijn om geen contact met de andere ouder te hebben. Beter 1 ouder zonder ruzie dan 2 vechtende ouders. Ook dat is in het belang van het kind.
Dit is wetenschappelijk onderzocht overigens.

René
Tue, 02/03/2009 - 17:03

Reactie op "Sanne".

Ik hoop dat je beseft hoeveel pijn en verdriet dit veroorzaakt bij de ouder die het kind niet ziet. Ja zelfs de wil en zin om te leven je vergaat....ik kan het weten.
Sanne, kinderenb hebben recht op beide ouders en dit moet TE ALLEN TIJDE worden gewaarborgd. In het belang van iedereen...ook familie en vrienden etc.
Het is overigens een Europees recht waar justitie in Nederland haar reet mee afveegt.....
Vele 10 duizenden Dwaze Vaders (en enkele moeders) als gevolg van een falend justitieel orgaan....een gedrocht!
Lieve Sanne, je hebt het helaas mis....
Ruzie dient opgelost te worden door mensen die er verstand van hebben. De wet moet het goede gedrag van en bij ouders afdwingen op laste van gevangenisstraf. Wie niet meewerkt wordt dus gestraft. Dit dmv een zeer korte en snelle procedure.....!
Enkel bij een dwingende en/of dringende reden mag hiervan worden afgeweken. Bijvoorbeeld inzake incest, fysieke mishandeling etc. In alle andere gevallen behoren kinderen, ouders en familie elkaar te blijven zien....

René, vader van Sanne en Lisa.....
Toen net 11 jaar....nu 17 .....en nooit meer mogen zien.
Elke dag sterf ik een beetje.....meer.

Sanne
Wed, 02/04/2009 - 00:19

Rene, niet ingaand op je persoonlijke situatie, indien er ouderlijke strijd is heeft dit gevolgen voor het kind, dit is psychische mishandeling! en kan dus ook als dringende reden gezien worden. Strijd tussen ouders, en er als kind tussen staan, dat is absoluut niet in het belang van het kind. Ruzie kan niet worden opgelost "door mensen die er verstand van hebben", goed gedrag kun je niet afdwingen middels dwangsommen. Hiermee word de strijd zelfs verergerd.
Kinderen hebben recht op beide ouders indien dit niet in het nadeel van het kind is, dus niet te allen tijde. Zolang er strijd is is dit zeer zeker niet in het belang van het kind.

Rene
Thu, 02/05/2009 - 08:59

Hoi Sanne, dat is nu juist het probleem. Je moet WEL kijken naar het individuele/persoonlijke.....!
Er lopen helaas teveel mensen rond zoals jij die denken er verstand van te hebbben. De werkelijkheid is bitter triest.....
Overigens heb ik niets persoonlijks tegen jou en is dit geen aanval maar puur gebaseerd op feiten en kennis.
Ik ken alle procedures, omstandighede, uitvluchten en excuses....
"Vrouwen/moeders" hebben in dit land het recht om een vader geen papa meer te kunnen laten zijn en dat is een vreselijke constatering. Die zgn strijd waar jij het over hebt wordt alleen maar veroorzaakt doordat de zaken hier niet GELIJKWAARDIG verdeeld zijn. Een man heeft gewoon geen enkel recht van spreken meer vanaf het moment dat de kinderen 12 jaar zijn geworden. Dat is een grote schande en een misstand van de eerste categorie.....!
KInderen worden overmatig beschermd. Een kind is zelf heel flexibel en kan een hele hoop aan maar als je meteen begint te smijten met termen als "Psychische mishandeling"....tja waar blijven wij dan als vaders....!??
IK zou je heel erg graag persoonlijk willen spreken om e.a. goed uit te kunnen leggen. Ik zie het als mijn taak om mijn omgeving te laten delen in mijn verdriet en pijn zodat er nu eindelijk eens gerechtigheid kan komen in de vele onhoudbare en machteloze situatie die helaas maar al te vaak uitmonden in fysiek geweld waarbij een vader, tot het uiterste getergt en gedreven, zijn "gram" haalt op zijn ex....en helaas soms ook op de kinderen.......
Ik zou het heel fijn vinden om je te spreken.
Groetjes,
Rene

Rene
Thu, 02/05/2009 - 09:30

Hoi Sanne, je kan mij bellen op 0646040897.

Groetjes en een fijne dag.

Rene

Wil
Fri, 02/06/2009 - 00:51

Tja wat moet ik hier op zeggen.

Alleen dat ik mijn zoontje voor het laatst vast heb gehouden toen hij 8 maanden is,is vandaag 9 jaar geworden.

Mijn dochter moest nog 4 worden is inmiddels 12 en ook ik heb beide al die tijd niet meer gezien.

Als ik al contact heb met mijn dochter via msn en ze aangeeft dat ze wel iets leuks met me wil doen dan springt moeders achter de computer met het verhaal dat ik haar er mee overval en dat ze er over na moet denken.

Kortom ook hier is er sprake van frustreren van de omgang en ben ik al jaren als een boeman weg gezet.

Jammer dat het zo moet en dat er vele met mij door deze moeilijke tijden moeten maar zolang de regering niet optreed bijv. door verplichte mediation toe te passen als mensen gaan scheiden zullen er nog heel veel volgen in de nabije toekomst.

Het kind vraagt immers niet om een scheiding die wordt er mee geconfronteerd en wordt gevormd door de opvoedende ouder die er alles mee kan daar de niet opvoedende ouder niet meer in het spel is.

Probeer een kind later als ze volwassen is maar eens wijs te maken dat je als vader geen crimineel bent wat er jaren lang in gepeperd is.

Dat is niet te doen,erger is dat het kind al die jaren is voorgelogen puur uit eigenbelang.

Ook voor mij is het niet gemakkelijk en ik zie mensen denken "had een advocaat in de gand genomen en naar de rechtbank gestapt".

Dat klopt en is een feit echter is ook dat niet ten gunste van het kind want na 2 x omgang kan moeder rustig gaan beginnen met smoesjes waar niemand vrolijk van wordt en zeker je kind niet.

Vandaar dat de meeste advocaten in deze op een gegeven moment roepen "leg je er bij neer want dit is dweilen met de kraan open".

Nogmaals tijd voor de regering om in deze op te treden en niet voor al die zielige vaders, wat ik overigens niet ben en wil absoluut niet als dwaze vader gezien worden maar voor die kinderen die al dit leed voorgeschoteld krijgen en er op latere leeftijd last van krijgen.

Groetjes,

Wil

Sanne
Fri, 02/06/2009 - 02:49

Rene, je gooit m.i. een aantal zaken doorelkaar. Ik ga niet op jouw persoonlijke situatie in. Hier wordt een "mening" gevraagd, geen mening op jouw persoonlijke situatie, vandaar dat ik zeg niet op jouw persoonlijke situatie in te gaan. Natuurlijk is elke omgangskwestie individueel, en dient elke omgangsproblematiek separaat te worden onderzocht, indien er aanleiding toe is. Vanzelfsprekend wens ik elk kind beide ouders toe, tenzij....
Echter, ik ben het niet eens met jouw mening. Ook mijn mening is gebaseerd op feiten en ervaringen, maar dit terzijde, net zoals de mening van vele anderen. Echter, ik redeneer niet vanuit een ouder maar vanuit het perspectief van een kind. Ook ben ik het niet eens met je mening dat kInderen overmatig beschermd worden. Een kind kan heel flexibel zijn, echter een kind kan ook heel kwetsbaar zijn, mede afhankelijk van het kind. M.i. wordt er nog teveel aandacht besteed aan het "recht van de ouder" (zowel vader als moeder). Te allen tijde dient primair uit te worden gegaan van het perspectief van het kind. Ik betreur het dat je de term "psychische mishandeling" niet serieus neemt. Ook hier is wetenschappelijke onderzoek naar gedaan. N.a.v. je uitspraak "tja waar blijven wij dan als vaders....!?? " proef ik toch wederom iets van dat het zg. recht van de vader prevaleert voor het welzijn van het kind. Feit is dat kinderen "kapot gaan" aan ouderlijke strijd met alle gevolgen vandien.
Er zijn "gevallen" waar het verstandiger is om als ouder een stap terug te doen, ten bate van het kind, ondanks dat deze ook ouder is. Dat is ook verantwoordelijkheid nemen, in de gegeven situatie.
Ik zal het heel zwart/wit stellen: enerzijds een gedwongen omgang met strijd, met als gevolg een kind met psychische problemen en anderzijds geen omgang voor de ouder i.v.m. strijd dan gaat mijn voorkeur uit naar geen omgang: 1 ouder zonder strijd is m.i. beter voor (psychologisch) welzijn dan 2 strijdende ouders.
Ik besef wel degelijk "hoeveel pijn en verdriet dit veroorzaakt bij de ouder die het kind niet ziet", echter het welzijn van het kind prevaleert (bij mij).

Ook ben ik het niet eens dat het uberhaupt gelijkwaardig verdeeld zou moeten zijn. B.v. was er geen/nauwelijks zorg door de ene ouder voor de scheiding, waarom dan wel na de scheiding? M.a.w. gelijkwaardigheid vind ik een loos begrip.

Rene
Fri, 02/06/2009 - 10:14

Hoi Sanne,

Jammer dat je mij niet belt......
Het blijft zo een heen en weer van woorden.
Woorden en meningen waar kinderen en vaders(en een enkele keer ook een moeder) KAPOT aan gaan.
JIj bent in feite net zo "schuldig" als de rest.
Denk daar maar eens over na.
Sorry, maar is zo.
Lees de reactie van WIl......
Moet ik nog meer zeggen?
Het feit dat je het persoonlijk contact naast je neer legt bevestigt jouw angst om te falen.

Jammer.....

Groetjes,

Rene

Rene
Fri, 02/06/2009 - 10:20

O ja....., en Sanne.....heb je gisteravond SBS 6 gezien? DE vader van een minder jarig kind kreeg na 7 jaar gedwarsboomd te zijn door "moeder"...van de Rechbank te Leeuwarden "gelijk"....
Heb je ook gehoord wat de vader na zijn intervieuw met SBS6 concludeerde.....??
Ondanks het gelijk van de rechtbank aan zijn zijde.....de "moeder" kan nog altijd de omgang dwarsbomen.....en geloof me.....zal dat blijven doen.
Mijn mening: "moeder" (dit is geen moeder!) uit de ouderlijke macht zetten als de omgang niet gewaarborgd wordt. Oplegging van een gevangenisstraf als zij het contact tussen beide ouders blijft verstoren. Sowieso het recht (!) op partneralimentatie METEEN laten vervallen.......(dan zullen dit soort MONSTERS moeten werken voor hun geld en minder tijd hebben voor deze minne streken en fratsen.)

Ben je het met mij eens??
Nu de regering nog......

Groetjes en fijne dag.
Had me maar even gebeld.......

Rene

Rene
Fri, 02/06/2009 - 10:31

Hoi Wil......

Allereerst wil ik je zeggen dat ik het zeer moedig van je vindt dat je deze reactie plaatst. Ten tweede weet ik als vader hoezeer jij lijdt.....
Het verdriet en de pijn zijn onmenselijk. JOuw kinderen waren nog heel erg jong toen je afscheid van ze moest nemen....die van mij waren net 12 jaar. We hadden samen al zoveel beleefd......en toen werd onze band van de ene op de andere dag doorgesneden.....vreselijk.
Ik weet dat jij je niet zielig wilt voelen/voelt en dat dwingt diep respect af. Ik zeg je heel eerlijk dat ik mij elke minuut van de dag dat wel voel....onbegrepen......machteloos en vol haat en wrok. Gisteravond bekroop mij voor de zoveelste keer het gevoel om mijn ex te vermoorden. Zij heeft het meest dierbare in mijn leven, twee meisjes van nu 17, op een weerzinwekkende manier van mij afgepakt......geen justitie/regering die zich er ook maar een minuut druk om maakt......
Getergt en gedreven door emoties sta en ben ik moederziel alleen.....
Elke dag weer is het oorlog in mijn hart en voelt het als een tikkende tijdbom.

Sterkte......in gedachten verbonden...wens ik jou je kindjes!!

Groetjes,

Rene

Rene
Fri, 02/06/2009 - 13:45

Wil......nog even......

Ik heb alle procedures gevolgd. Een advocaat in de arm genomen, kort gedingen vanaf het allereerste moment, rechtzaken waarbij waarbij de rechter keer op keer 6 maanden "RUST" voor bleef schrijven.....pfff, en uiteindelijk het Hooggerechtshof........helemaal een grote teleurstelling. De rechter heeft daar letterlijk gezegd dat ik maar "mijn schedel moest laten lichten"........

Het kind wordt beschermd tot en met, het monster dat zich "moeder" noemt viert daar haar overwinningen mee, keer op keer.....vader/papa gaat kapot.......ruim 20.000 euro ben ik in 5 jaar armer geworden..........

Niemand die het ziet, niemand die het echt snapt, niemand die je helpt.........niemand.

Als ze morgen voor mij auto opduikt rijd ik door.....
Nog eens in zijn achteruit......en weer vooruit.....

Geen traan zal ik laten.

Als goed mens ben ik geboren maar gemaakt tot een gevoelloos, getergt en gedreven moordzuchtig persoon als het om mijn ex gaat........ ...

Bespaar je die lijdensweg jongen.

Ik gun je zoveel meer.....

Take care.

Rene

Peter
Fri, 02/06/2009 - 15:07

In de hele discussie rondom de juridische strijd tussen ex-en en kinderen gaat het in feite om 1 vraag: kun je als ex-partner je wrok, woede, haat en emotie onder controle houden als het gaat om het zo soepel mogelijk laten verlopen van de omgangsregeling voor de kinderen!!
Dat lukt dus bij velen absoluut niet; vandaar die eindeloze juridische procedures en het allerergste: de kinderen die hierdoor emotioneel beschadigd raken.
Wat er moet gebeuren is duidelijk: ex-partners moeten zichzelf vermannen en het belang van de kinderen absoluut voorop stellen. Lukt dat niet dan moet de rechtspraak in ons land dusdanig gewijzigd worden dat onwillige ex-en hard aangepakt worden en onmiddellijk dreigen het kind/de kinderen bij deze dwarsligger weg te halen. Juist deze flinke dreiging helpt wrokkige ex-en weer in het gareel te krijgen!

Sanne
Fri, 02/06/2009 - 18:18

Rene, jammer dat je de mening van anderen niet respecteert en er volgens jou maar "een mening" mag zijn, nl. die van jou.
En nee, ik heb absoluut geen behoefte om persoonlijk contact met je te hebben.. vooral niet als ik dan ook nog bovenstaande tekst lees over de gedachtes die je hebt. Teveel op de ik-persoon gericht, niet aan het kind denkend. Blijkbaar is iedereen schuldig als ze niet dezelfde mening hebben als jij.

Wil
Fri, 02/06/2009 - 20:43

Ik wil hier toch even op reageren want het loopt behoorlijk uit de klauwen pfffff

Kijk 2 kijven 2 schuld dat is heel simpel in een scheiding,ik zit hier dan ook niet om mijn ex zwart te maken of zoals Rene aangeeft dat hij met gedachtes rond loopt om zijn ex te vermoorden.

Dat kan je doen, je haalt de voorpagina en het nieuws maar geloof me Rene dan ben je zeker je kinderen kwijt.

De kinderen hebben 2 ouders dat is inderdaad zo en de moeder kan de vader na een scheiding niet vervangen.

Mijn ex blijft echter wel de moeder van mijn kinderen alleen begrijp ik haar beweegredenen niet.

Dat is iets anders dan een persoon helemaal zwart te maken en dat hoort niet ondanks wat men doet.

Verlaag je niet tot het niveau waar de ander zich bevind want dat is zeker niet goed voor je kind ;-)

In mijn situatie is het zo dat inmiddels de nieuwe vriend van mijn ex en zijn kinderen ook al vieze spelletjes spelen echter krijgen ze mij er niet onder.

Ik heb me bij de situatie dusdanig neergelegd dat mochten mijn kinderen oud en wijs genoeg zijn en er behoefte aan hebben om mij op te zoeken dan staat de deur wagenwijd open en ben ik de laatste die tegenover mijn kinderen hun moeder zwart zal maken.

Neemt niet weg dat ik wel achter mijn ideeen en voorkeuren sta betreffende een scheiding dat er dan een verplichte mediation plaats moet gaan vinden in het belang van de kinderen.

Kortom : de ouders dusdanig op hetzelfde spoor brengen wat gedachte betreft t.o.v. de kinderen.

Dat die er niet te veel onder lijden,sterker nog niet onder hoeven te lijden en gewoon beide ouders kunnen zien onder de gemaakte afspraken op papier gezet met de desbetreffende mediator.

Wat het zielige betreft "Nee ik ben en voel me niet zielig" voor mijn kinderen is het zielig dat ze dit moeten doormaken en ook hun opa en oma al die tijd niet meer hebben gezien.

Dat is iets wat je een kind niet aan kunt doen maar zoals je ziet gebeurt het wel en op grote schaal in ons land.

Een echtscheiding eindigt vaak in een vechtscheiding zonder ook maar na te denken wat de gevolgen kunnen zijn voor de kinderen.

Daar moet iedere volwassen ouder eens over nadenken en eerst eens tot 10 tellen voor er iets wordt ondernomen of wordt gezegd.

Dan zijn we al een eind op de goede weg.

Groetjes,

Wil

Rene
Fri, 02/06/2009 - 21:55

Sanne....

Ik denk al 5 hele lange jaren aan de kinderen......!
Dag en nacht....iedere minuut van de dag....!!!!!!!!!!!!!!

Als ik niet aan de kinderen had gedacht, zou denken en nog altijd denk.....dan was mijn ex er al niet meer geweest!!! Besef je dat???
Als er een is die alleen maar aan haar eigen ik en mening denkt dan ben jij dat wel.....
Anders had je mij wel gebeld. Toch?

Ik ben met jou nu dus uitgepraat. Niet omdat ik dat zo wilde....Blijf vooral hangen in je zielige beleving dat je kinderen zo overmatig moet beschermen dat 10.000den vaders eraan kapot gaan. Het contact verlies van kinderen met hun vader is OOK KINDERMISHANDELING........!!!!!

Als je ook maar iets om al die kinderen geeft dan stel jij je mening bij.

Kennelijk sta jij ver buiten de werkelijkheid,,,,
Veel te ver.....

Wat ben je? Moeder of monster? Ex..? Kind van gescheiden ouders? Wat en wie....????

Na al die mails van je weten we nog niks.
Je bent net als de hele wereld die het zo goed weten....veel woorden maar helaas geen daden. Nog steeds vaders die geen papa mogen zijn. Iedere dag weer.........

Rene

Rene
Fri, 02/06/2009 - 22:28

Hoi Wil,

Het loopt uit de klauwen omdat Sanne een vrouw is. Andere, zeg maar de bekende, gevoels en belevingswereld. Niet die van ons......
Als ik mijn diepste emoties op tafel leg en mij heel erg kwetsbaar opstel is er meteen dat verwijtende en wijzende vingertje....voor haar een geldige reden om geen contact op te nemen....ik noem het een excuus. Het zoveelste......
Plaats mij maar in een hkje, deksel erop en in de kast zetten. Weg ermee....lastige vent...vervelend....confronterend.

Ik wil graag nav het stukje van Peter even iets uitleggen.
In het begin van mijn scheiding had ik deze (haat)gevoelens en emoties echt niet. Het is allemaal begonnen met de onwennige situatie waar de kinderen en ik in zijn beland. Ik moest de echtelijke woning verlaten en kwam op twee kamers te zitten bij mijn broer. Ik had geen geld voor een andere (huur)woning. Pas toen 1,5 jaar later (mijn ex heeft ook de verkoop gedwarsboomd!) de woonboerderij verkocht werd kon ik weer een nieuwe woning betrekken. Echter had ik vanaf het moment dat ik bij mijn broer woonde al problemen met de kinderen. Zij voelden zich(uiteraard) niet thuis. Waren "op visite" en ik was op de woensdag ook nog vaak thuis aan het werk. (vvor de alimentatie!) Ze wisten niet hoe snel ze dan weer naar huis moesten gaan. Daar stond immers hun paardje etc etc.....Dat was hun thuis. In feite was een hele normale en logische woordenwisseling, vanwege opgebouwde spanning omdat we allemaal aan de nieuwe situatie moesten wennen, de oorzaak en het begin van alle ellende. Nogmaals....ik had op dat moment geen enkele wroeging naar mijn ex....
Dat is pas vanaf dat moment gegroeid. Beetje bij beetje...
In de eerste twee tot drie weken heb ik middels een heel normaal briefje mijn ex vriendelijk verzocht snel in actie te komen omdat ik vreesde dat als zij dat niet zou doen de afstand alleen maar groter zou worden en het voor de kinderen alleen maar moeilijker zou worden.(Tuurlijk gaf zij hier geen gehoor aan.....het was koren op de molen voor haar.) Uiteindelijk is dat dus de bittere waarheid geworden....( Ja Sanne, ik had en heb dus gelijk (gekregen)....maar daarmee nog niet mijn kinderen).
Nu na al die jaren, rechtzaak na rechtzaak...etc etc....is de haat tot een hoogte punt gerezen.
Ik wil dit niet maar iets in mij neemt de overhand. Het gebeurd gewoon, automatisch....

Wat jij kan, nl afstand nemen van je kinderen, kan ik gewoonweg niet... Ik heb het al die jaren geprobeerd. Soms lukt het maar ik val telkens weer terug in een diep zwart gat.
Ik ben jaloers op je dat jij dat wel kan maar weet dat ook jij het heel erg moeilijk moet hebben. Besef jij wel hoelang het nog kan duren voordat jouw kindjes weer bij je zijn? Kan jij dat aan? En hoe zit het met een nieuwe relatie? Heb jij die? Ik kan die namelijk niet aan.....
Ik projecteer mijn woede en frustratie op degene die het dichtst bij mij staat. Nu is dat vooral mijn moeder.....triest.
Zij is Sanne en Lisa hun Oma en heeft er zelf al zo moeilijk mee. Mijn broer praat niet meer met mij over de situatie omdat hij het niet aankan. Tja....
Kortom een hele familie kapot gemaakt.

Ik weet niet waar jij de kracht vandaan haalt maar ik word soms bang van mijzelf.....

Ben het met je eens dat er mediation moet zijn maar als we echt te maken hebben met een onwillige ex (en dat blijkt snel genoeg) dan ben ik het volkomen met Peter eens.
Tijd van praten is voorbij....
Geen psychologisch gelul meer, geen wetenschappelijke onderzoeken ...Sanne, geen geitenwollensokken theorien maar.......

AKTIE!!!

Onwillge ex-en zet je meteen zonder partneralimentatie, vervolgens als dat niet helpt uit de ouderlijke macht of in ieder geval uit de verzorgende taak en als dat alles niet helpt een gevangenisstraf.

Wedden dat het probleem geen probleem meer is.........

Ik ga dit weekend naar Zee, anders komt het niet goed...
Allemaal een fijn weekend.

Jij ook Sanne.

Rene

Wil
Fri, 02/06/2009 - 23:02

Ik wil er toch nog even het volgende op zeggen.

Ik zie dat Sanne voor alles en nog wat wordt uitgemaakt en dat is niet op zijn plaats.

Iedereen mag zijn of haar mening geven en ik vind het zeer ongepast om zo tegen iemand te keer te gaan,dat doe je gewoonweg niet en dan moet je ook niet raar opkijken dat de reacties heftiger en heftiger worden.

M.a.w. dat het niet vreemd is dat een ex de kinderen niet aan een dergelijk persoon toevertrouwd met zulke woedeuitbarstingen.

Nogmaals beheers je en denk aan jezelf en aan je leven wat je nog voor je hebt.

Geniet van de kleine dingen in het leven.

Laat het geen obsessie worden wat het mijn inziens al is gezien je reactie en dan is het einde echt zoek.

Als je dagelijks met verhalen bij je familie aankomt en er elke keer maar anderen mee confronteerd dan hou je 1 geen vrienden of familie meer over en 2 je gaat er zelf aan onderdoor.

Je hebt zelf ook nog een leven en op een gegeven moment ga je inzien dat je het moet laten rusten.

Ik weet wel dat sommige mensen denken "die doet er wel heel koeltjes over" maar geloof me op een gegeven moment ga je inzien dat het vechten is tegen de bierkaai, dat je kinderen er niet beter van worden en dat je eigen leven er door wordt benadeeld.

Je komt tot bezinning en die periode komt bij jou niet omdat je er te veel mee bezig bent.

Ik ben niet de aangewezen persoon om je aan te raden hulp te zoeken maar ik doe het toch voor we je vandaag of morgen op de televisie zien wat ik absoluut niet wil.

Denk in godsnaam positief over de situatie hoe moeilijk het ook is en niet heel de tijd dat negatieve want daar bereik je totaal niks mee.

Sterker nog je breekt steeds meer af en na een bepaalde tijd zijn het je eigen kinderen die zeggen "ik ga niet of wil niet naar dat monster".

Ik dacht niet dat dat de bedoeling was alles.

Je wil juist dat je kinderen positief over je denken en je zien als papa,gedraag je daar dan ook naar.

Ik vind het een beetje jammer dat weer verwezen wordt naar ik tienduizenden vaders ?

Dat is het dwaze vader verhaal die denken met hun ludieke akties potjes te breken wat absoluut niet lukt want die worden niet serieus genomen.

Als je vader bent en je vader voelt dan laat je die dwaze vaders gedachte,die feeling los en ga je op je eigen gevoel af en wat je gevoel zegt.

Daar bereik je heel wat meer mee.

Groetjes,

Wil

Rene
Sat, 02/07/2009 - 09:36

Hoi Wil,

Nog even een reactie van mij.

Ik maak Sanne niet uit voor "alles en nog wat", althans dat was niet mijn bedoeling maar Sanne heeft, en dat moet je met mij eens zijn, een mening die heel erg gemakkelijk onderuit te halen is...nergens op berust, niet de werkelijkheid.

Ik snap al hetgeen jij schrijft heel goed maar.....
Wat verandert er in Nederland als jij "je eigen strijd" in stilte blijft voeren.....??? Daar verander je niks mee.
En dat is wat we toch allemaal wel willen nietwaar? Dat dit soort dingen, dat jij nu al jaren zonder je kindjes zit, gewoonweg niet meer kunnen voorkomen als daar geen dringende en dwingende reden voor is.

Nogmaals, ik was een man en vader ZONDER woede uitbarstingen en haat. (lezen jullie wel goed?) Ik ben zo GEMAAKT en GEWORDEN........!

De strijd die we hier op het net voeren is dezelfde als die met ex-en....discussie over discussie.....net als advocaten en de rechtbanken.

Wil, ik ben geen dwaze vader en heb mij nooit als zodanig gedragen. Ik voer, net als jij, mijn eigen strijd.....voornamelijk met mijzelf ja. (en tegen alles en iedereen, ik houd idd niemand over....)

Dan nog een vraag, Jij bent er goed in mij te vertellen wat ik vooral niet moet doen maar heb jij wel de oplossing dan om de omgang met mijn kinderen weer mogelijk te maken...?? Die hoor ik niet. M.a.w. wat doe jij om "dat potje te breken"..???

Jij wacht kennelijk jarenlang lijdzaam af, is jouw goed recht, net als dat het mijn recht is om vandaag of morgen op televisie te komen........

"MIjn eigen gevoel"....die zegt juist maar een ding. Wraak...!
Met de knip van mijn vingers druk ik het licht en leven uit dat ziekelijke wijf.....
Is niet wat ik wil maar mss komt ooit die dag en daar ben ik vreselijk bang voor.

Ik denk dat we (vaders) dat maar meer moeten doen, het vermoorden van onwillige, door de regering overbeschermde ex-vrouwen, dan zal de regering wel andere wetten gaan maken.

Het bekende kalf.......

Als ik Sanne heb gekwetst dan spijt me dat en bied ik bij deze mijn excuses aan. Dat komt door mijn emoties en frustraties......iets waar zij zich niet in kan verplaatsen dan alleen met niets zeggende woorden.

Wil, laat me weten wat jij en ik eraan gaan doen. Of gaan we samen met al die andere vaders, net als jij, lijdzaam afwachten.........??? Is dat wat je echt wilt??
Ik ben liever een voorvechter.
Een lansbreker....

Braveheart.

Wil
Sat, 02/07/2009 - 11:44

Nou daar gaan we weer al moet ik er eerlijkhiedshalve bij vermelden dat ik hier geen discussiefora van ga maken wie er schuldig is ja of nee en alles elke keer op hetzelfde neer komt.

Maar goed om te antwoorden op je vragen :

Wat er in nederland verandert in deze kwesties (HELEMAAL NIETS),niet als je overal je beklag loopt te doen en niet als je de fout in gaat.

Geloof me ik heb in de begintijd gecorrespondeert met onze regering "Jan marijnissen" maar ook onze minister president betreffende het recht van de vader maar ook de plicht van de moeder in het belang van het kind.

Het ging dus om verplichte mediation wat ze er niet door konden voeren.

Waar ze mee bezg waren was een soort van contract op laten maken door de aanstaande ouders (mocht men ouder worden en mocht men uit elkaar gaan na verloop van tijd dat men dan ten alle tijde de omgang met beide ouders normaal zou laten verlopen) door beide ouders ondertekend.

Wat die haat betreft dat doe je echt zelf en niet een ander,je laat je meeslepen in machtsspelletjes die geloof me je ex wint want zij heeft het gezag en is moeder van je kinderen (opvoeder in dit geval).

Dus wat dat betreft kunnen we daar lang over discussieren dat heeft geen enkel nut.

Zolang jij mee gaat in dat spel en je kwaad maakt worden de dingen er niet beter op en je ex heeft daar totaal geen last van alleen maar je kinderen.

Wat ik overigens doe om een potje te breken is niets.

Kort maar krachtig.

Je kan van alles proberen en denken iets te bereiken maar je ex heeft alle touwtjes in handen en je moet lijdzaam toekijken waar je zoals eerder vermeld op den duur achter komt dat het geen zin heeft deze zinloze strijd voort te zetten.

Ook ik heb lang van alles geprobeerd tot mijn ex vertrok,kinderen naar een andere school en dan houdt het op want dan weet je niets meer en kan je helemaal niets meer,geen kaartje niets dus tja dan kan je weer van alles gaan proberen wat echt niets uithaalt.

Als jij wraak voelt en zonodig op televisie wilt komen tja doen wat je gevoel zegt maar ik zei al dan vrees ik dat je de kinderen echt nooit meer zal zien en dan denken je kinderen later inderdaad "ma had toch gelijk dat hij een bruut is en daar wil ik nooit niets meer mee te maken hebben".

Ik vind het een domme uitspraak dat je vaders aanspoort om hun ex te vermoorden.

Daar bekruipt me een akelig gevoel en dat soort dingen moet je maar in de kroeg verkondigen onder het genot van een drankje maar niet bij je volle verstand want dan wordt het echt hoog tijd dat je dringend hulp zoekt.

Als heel nederland er zo over dacht zoals jij dan was het een bende en liepen er veel kinderen zonder moeder rond.

Scenario voor een horrorfilm waar ik niet graag aan denk dus dat vegen we maar van tafel als je het niet erg vind.

Ik hou niet van dat soort uitspattingen.

Even voor de duidelijkheid Rene (WIJ ) gaan niets samen doen.

Deze discussie is voort gekomen uit het artikel ‘Machtsspel tussen ex-echtgenoten ten koste van het kind’ en was niet bedoeld om een clan op te gaan richten tegen exen die de omgang frustreren.

Een gezonde discussie is goed maar hier gaat het duidelijk de verkeerde kant op.

Ik wens je ondanks alles veel succes toe in je strijd Braveheart.

Groeten,

Wil

Rene
Sat, 02/07/2009 - 12:54

Oke, duidelijk.

Wacht jij maar lijdzaam af op iets dat niet komen gaat.

Stem maar in wat instanties, regering en wetshandhavers ons willen wijs maken.
Nogmaals je komt met een veroordeling maar helaas niet met een/de oplossing.

Ik ga het anders doen..........

Jij ook oprecht succes.

Rene

Rene
Sat, 02/07/2009 - 13:45

O ja,.....

Die "horrorfilm" van jou is NIETS vergeleken bij de HORROR die zich elke dag in mijn hart en ziel afspeelt......

En ik "spoor" vaders niet aan.....
Ik gaf de regering alleen een reden om dan eindelijk wel in aktie te komen. Das al......

Ik blijf het een wonder vinden dat jij je kennelijk zo gemakkelijk in de hoek laat zetten en murm laat slaan.....
Is niet mijn "ding".

De gelatenheid waar jij mee reageert....
Dus als deze missatnd in Nederland bestaat leg jij je daar maar bij neer om vervolgens 12, 15 of 20 jaar lang op je kinderen te gaan zitten wachten.....???
En wat voor kinderen denk jij aan te treffen na al die jaren? Jouw kinderen?? Ik denk dat je ze niet meer herkent Wil.
Totaal uit elkaar gegroeid.....en jij bent daar zelf verantwoordelijk voor geweest als je niks blijft doen.

Misschien moest ik me maar eens gaan bezatten in de kroeg.....goed idee.

Ben echter teveel sportman om dat te doen....ik drink niet, helaas.

Groetjes,

Rene
(die nu eindelijk naar Zee gaat)

Rene
Sat, 02/07/2009 - 13:52

Jij zegt:

"Als heel Nederland er zo over dacht zoals jij dan was het een bende en liepen er veel kinderen zonder moeder rond.."

Dezelfde kinderen die nu zonder VADER rondlopen....!!????

En dat is wel oke Wil.....??????

Zeg nou zelf......

Je spreekt jezelf wel heel erg tegen vind je ook niet?

Braveheart

mieke burhenne
Thu, 02/12/2009 - 16:55

mijn zoon is het zelfde overkomen je moet kwaad niet met kwaad vergelden maar als je ziet hoeveel pijn dat doet kom je wel eens op die gedachten mijn zoon is alle bezoek ontnomen en wij als opa en oma ook dat zijn niet verwerkte haat gevoelens van de moeder wat ik nog een beeeetje wil begrijpen mijn visie is ze gebruiken het kind als [schild] of als[wapen] en de vader komt er bekaaid af en als slecht afgeschilderd maar als het huis opgeknapt wordt is de vader er voor alles te doen dus zon slechte vader is hij ook weer niet maar dat wordt als normaal ervaren dank u voor uw begrip met een gebalde vuist zul je nooit tot een oplossing komen

Dieneke
Sat, 03/07/2009 - 00:09

Ik heb met gemengde gevoelens de hierboven geschreven verhalen gelezen. Het moet wel van mijn hart dat de vaders in deze verhalen in mijn ogen gelijk hebben met hun verhaal. Steeds weer merk ik dat de moeders de macht hebben om hun kinderden tegen hun vaders op te zetten. Jammer maar waar. Als je ziet hoe moeders zich opstellen tegenover de vaders krijg ik echt krullen in mijn nek. Hoezo handelen in t belang van de kinderen? Nee dan hebben we nog een hele lange weg te gaan hoor. Ik heb heilig respect voor die ouder die echt voor hun kind vecht. Jezelf weg cijferen zogenaamd voor het kind is niet de oplossing. N kind heeft zijn vader en moeder nodig. Daarnaast heb je ook nog eens de opa en oma die gestraft worden. WAAROM? Nee er moet snel iets veranderen in de wet. Ik blijf maar hopen dat t ooit gebeurd. Verder wens ik alle vaders ( en ook moeders ) alle wijsheid toe. Groeten, oma Dieneke.

mandy
Fri, 03/13/2009 - 12:22

hallo mensen ik ben een hele bezorgde moeder van een zoon van 7
weet je ik hoop dat ik ook zo moeder kan zijn en de kracht en de power heb om mijn zoon bij zijn vader weg tekunnen houden

want ik als moeder moet mijn ex al een 2 jaar achter zijn reet aan zitten om zijn eiegn zoon tezien en niet elke keer vergeten
en dan de omgeving waar hij woont er word gedealt hij is zelf verslaaft aan coke en drank enzoenzo
en weet je wat zo zielig is mijn zoontje kijkt nog tegen hem op ook want tja pap doet mij elke keer vergeten dus moet ik heeel lief zijn want dan vergeet hij mij niet
weet wat ik dat vind zielig je kind geestelijk kapot maken
ik ben een goede moeder die alles zelf heeft geprobeert om omgang met papa en zoon gaat telaten verlopen maar helaas deze vader is een loser een die totaal geen gevoelens heeft voor zijn zoon

ik begreep nooit dat moeders kinderen zo weg kon houden bij vaders vond ik hart en gemeen
maar nu begrijp ik het helemaal

en rene hoe jij praat tja jij bent ook iemand die graag zielig gevonden wil worden ik geloofde je in je eerste verhalen ,,maar toen kwam de waarheid ,,,en hoe je sprak over de moeder van je kids
als je dit ook zo tegen haar gedaan hebt vind ik het niet zo raar hoor dat jij je kids niet meer ziet
vind heel erg ,,geef niet alleen je ex de schuld zoek hem ook eens bij jezelf

lutjeboerinke
Wed, 04/29/2009 - 03:59

*******quote VAN RENE*********haar overwinningen mee, keer op keer.....vader/papa gaat kapot.......ruim 20.000 euro ben ik in 5 jaar armer geworden..........

Niemand die het ziet, niemand die het echt snapt, niemand die je helpt.........niemand.

Als ze morgen voor mij auto opduikt rijd ik door.....

Nog eens in zijn achteruit......en weer vooruit.....

Geen traan zal ik laten.

Als goed mens ben ik geboren maar gemaakt tot een gevoelloos, getergt en gedreven moordzuchtig persoon als het om mijn ex gaat........ ...
****************************************************************

Blijkbaar gaat het hier om geld, koste u al 20000 euries, en schuwd geen middelen om haar de dood in te jagen..gezien voor uit en achteruit.

respect naar u ex is er dan ook al niet echt, zulke uitlatingen zijn voorbeeldig voor de kinderen. Er zal wel meer aan mishandeling zijn geweest, als de uit spraken er zo liggen.

Blijkbaar is het eigenbelang groter dan die van u kinderen. En hoe waardig u uw expartner nog kunt zien.

Feit dat de rest er mee in de prak ligt deert u zeer zeker niet, van kinderachtige gestamp ik ben vader.
Zou zeggen zoek hulp in psychiatry, waar de rest van de familie misschien al loopt , en koel eens af van die woede.
Dat de wetten zo zijn, is juist gebaseert op feit van veelvuldig huiselijk geweld. Vandaar de reden vaak van de scheidingen tog?!?

ISIS
Wed, 04/29/2009 - 04:38

Het erge van dit alles vind ik, van veelvuldig huishoudelijk geweld , lichamelijk en psychisch, dat die gene die afknapt ,, nu blijkbaar gedupeert raken, van wege dit feit, gedwongen worden door instanties , met een mishandelaaar om tafel te gaan zitten, onder de noemer goede zorg van de kinderen.
dergelijke vaders niet door hebben dat de rest de psychiatry in moeten ,vanwege depressies ,zoals ik een situatie ken, en de vader stoer en sterk de gezonde uit hangt, en geen zorg behoeft, waarbij er voldoende buitenstaanders waren die hem zelfde advies gaven. dat er bij dergelijke instanties zoals jeugdzorg geen lampje gaat branden.
Dat hoe bepaalde psychopaten zonder te denken aan de gevolgen van wat het met de kinderen doet, de zorg langs zich neer leggen, en hun eigen beroepen op dat ze 18 zijn, kinderen er nog veel meer mee kwetsen, die depressies zijn, en nadien wakker worden hoe vader moeder werkelijk weg trapte, en ze in wesen gebruikte in de strijd om de situatie nog verder destabiliseren.
Dat kinderen hun eigen nu al op volwassen leeftijd wegdraaien, van dergelijke man die met emoties van anderen niet nouw neemt., totaal zelfs niet van de kinderen niet.
Nog raar vinden dat kinderen zelf geen contact willen met zon vader, die het alleen maar heeft over zijn lijden !!
Tussentijd zit de dochter bij vader verplicht een jaar, die dan getuige is geweest naar de geweld pleging van vader naar moeder toe!
Dus huiselijk geweld word door jeugdzorg toegelaten, en misbruik van pesonalia van desbetreffende slachtoffers word misbruikt, want dat vind ik het werkelijk van die situatie.
Niet te verzwijgen dat blijkbaar mensen onder behandeling van GGZ gelijk al een zwakkere positie hebben , en de gelijkwaardigheid weg is, en kind dus medeopgelegt door jeugdzorg een chantage middel is, en de depressies van moeders er mede in stand houden,Dus de rechten van dergelijke vrouwen van huiselijk geweld ontnemen.

Dus nu zullen er nog veel meer vrouwen weer slachtoffer worden vanwege het feit, dat mannen al geen alimentatie willen betalen, en zullen ze geen middelen schuwen, om dergelijke wijze de vrouw verder onder drukken.
Jeugdzorg werkt er wel aan mee namelijk. Belang van het kind?!?! Ze ontzeggen hiermee ouderlijke gezag en ontkennen het feit van de gewelddadigheden.

Hoe krom kun je het maken. Jeugdzorg zegt hiermee zelfs kind als je slaag krijgt , dan is dat normaal.

Tussentijd maar de verloedering aanzien, van deze zogenaamde zorg !! Tussentijd verdient de handel zorg er sloten geld aan,en lost het iets op, nadien nog meer mensen de prak in.
Dat las je al in de telegraaf, dat de jeugdzorg hun eigen zo bedreigt voelen, met hun radicale besluiten.

Kinderen die onder behandeling waren Juist van de jeugdzorg

Hard he de waarheid !!
Tussen tijd staan kinderen bloot aan de maatschappij, en krijgen ze zoals van de misbruik van burger nummer van de moeder, nog een trap achterna, want tja, die genoot ook zo van de zorg!! das de dank ervoor, het spekken van zorg..
Ruzie..
Tis big bisness..

Maar wat een overtredingen van wetten, in eerste plaats . Die van juiste zorg !!

In den beginne..

astrid
Sun, 05/03/2009 - 14:56

astrid 03-05-09
Zo heeft iedere scheiding zijn lijden. Ik heb drie kinderen en ben gescheiden sinds jan 2001 en inmiddels hertrouwd en deze man heet ook twee kinderen. Bij het ene gezin is het de vader die zijn kinderen niet komt halen voor een omgang. Nu zeker niet meer nu zijn oudste zoon bij hem woont sinds een jaar. De luxe was aaantrekkelijker dan de regelmaat.. En bij het andere gezin wordt de omgangsregeling eenzijdig uitgevoerd door de vader. momenteel is er sinds anderhalf jaar geen omgang meer. Meerder rechtzaken zijn er geweest en voor de vader positief beoordeeld, maar nog steeds niet uitgevoerd. Je kunt je er kwaad over maken, maar het heeft geen zin. Ik raad alle ouders aan om je eigen emoties t.o.v. je ex voor je te houden, probeer je zo neutraal op te stellen hiermee houdt je de deur open voor je kinderen. Kinderen heb je te leen daarmee wil ik zeggen: ieder kind heeft zijn eigen ontwikkeling om erachter te komen hoe en wie de ander is. Als ouder heb je niet het recht om de mening over de ander aan je kind op te leggen, je moet ze erin begeleiden. Het heeft mij veel verdriet gedaan dat mijn oudste zoon bij zijn vader ging wonen ik heb hem er niet om veroordeeld,hem de kans gegeven. Ik ben er blij om, want hij heeft op eigen kracht zijn vader leren kennen en dat is hem tegengevallen. Met de kinderen van mijn huidige man is momenteel geen contact. Je kunt natuurlijk de moeder de schuld geven, maar ze zijn 18 en 15 jaar oud en de redelijk in staat om zelf over dingen na te denken. Wij geven ze die tijd ik met andere gevoelens dan de vader. Dat heeft niets te maken met het feit dat ik niet hun echte moeder ben. Hun vader heeft hier veel moeite mee wat komt door machteloosheid en frustraties. Hij ziet nu ook wel in dat wraak geen oplossing is. Geduld moet je hebben. Geloof mij als de basis goed is aangelegd, veiligheid en liefde dan komen ze weer terug.

Willem
Sat, 03/20/2010 - 10:17

Dit soort zaken zijn altijd complex.

Mijn ex nam de kinderen mee onder de noemer twee weken rust en vakantie, trok bij haar moeder in, en wijzigde eenzijdig het hoofdverblijf op basis van de 10 dagen hoofdverblijf regel. Voorzieningenrechter liet het in stand, bodem procedure loopt nog, raad van de kinderbescherming onderzoekt de zaak, inmiddels 5 maand verder, en al die tijd de kinderen 2x gezien, en voortdurend en stelselmatig getreiterd worden door na een toneelstukje de telefoon op de haak te gooien, en al hun bellen de kinderen alles voor te zeggen waarna het gesprek afgebroken wordt. Op dit moment krijg ik een bang gemaakt meisje te spreken die over algemene zaken praat, en zsm de telefoon weer probeerd op te leggen.

Maar, 5 maand is nog geen 5 jaar, dus er is voor deze vader nog een lange juridische strijd te gaan, en de verwachting is zolang ik in beroep ga, er nauwelijks medewerking zal zijn voor omgang. Immers, iedere omgang werkt hoofdverblijfwijziging in de hand.... en het kind word onder dreiging van lijstraf ontmoedigd met papa te praten. Wat moet je dan? Precies ter zijner tijd het contact gewoon geheel verbreken om het kind te sparen, juridisch de strijd voort te zetten waar je onder noemer no family-life kansloos bent, en blijven vechten tot de kinderen volwassen zijn en hopelijk op zoek gaan naar papa, waar je vervolgens alle rechtzaken mag tonen in de hoop dat ze begrijpen hoe je geleden en gevochten hebt, en ze nooit bent vergeten. De liefde van een ouder mag nooit ten koste gaan van een kind, in de praktijk heeft het kind altijd te lijden.

De trieste waarheid.

marc
Wed, 07/14/2010 - 01:39

Ik zat voor dit artikel dit te lezen: Ouders en recht (18): Hoe krijg ik als vader gezag over mijn kind?

Het antwoord staat hier duidelijk: niet!.
Na 7 jaar(!) de bezoekregeling frustreren en wat krijgt ze? 100 uur werkstraf.
Gezag voor een vader bestaat alleen op papier en als de moeder niet wil meewerken kun je fluiten naar je kinderen, dat blijkt hier wel weer uit. Wie geeft hem die 7 jaar terug?

Salomon is echt dood he?

Een wanhopige moeder
Tue, 07/20/2010 - 22:58

Ik wordt echt moe dat vaders zoveel medeleven kunnen krijgen van mannen en (triest) van ook heel veel vrouwen. Ik zit nu in een zaak met mijn ex verwikkeld. Wij zijn hebben nooit samengewoond en zijn dus nooit getrouwd geweest. Tijdens mijn zwangerschap heeft hij wel duizendmaal geopperd dat ik abortus moest plegen, omdat hij er niet klaar voor was en dat ik geen goede moeder zou zijn. Hij heeft 3 maanden alimentatie betaald en daarna gestopt (op advies van de advocaat heb ik later vernomen). Ik heb nooit om geld gevraagd, omdat ik koos voor rust en niet voor zijn manipulatieve relatie. Maar blijkbaar zinde het mijn ex niet dat hij geen macht meer over mij had en heeft toen een kort geding gespannen. Ik was niet op het kort geding, omdat ik nooit de dagvaarding ontvangen en nu moet ik blijkbaar houden aan een omgangsregeling waarbij mijn zoon van 7 maanden aan de deur moet afgeven aan iemand die hij al 5 maanden niet heb gezien. Mijn ex wilt niet binnenkomen om de verzorging door te nemen en wilt 7 uur over straat met hem zweven. Als ik mijn ex verteld dat dat niet goed is voor mijn zoon. Werk ik volgens mijn ex alles tegen en krijg ik weer een boete. Ja, en dat is in het belang van het kind.

IK ZOEK NU NAAR VROUWEN DIE DIT OOK MEEMAKEN OF HEBBEN MEEGEMAAKT, WANT IK HEB STEUN EN RAAD NODIG. MIJN ADVOCAAT DOET WEINIG EN IK WIL OOK RAAD OVER EEN GOEDE ADVOCAAT.

Willem
Sat, 06/18/2011 - 13:34

Tja, 4de advocaat nu, de kinderen nu al meer dan een jaar niet meer gezien. Contact via de telefoon maar opgegeven, gezien de kinderen als wapens gehanteerd blijven worden.

Liegende, waarheidsverdraaiende, niet aan waarheidsvinding doende instanties met hun vooringenomen meningen, het is onmogelijk voor een vader een rol van betekenis te blijven spelen in het leven van zijn bloedeigen kinderen.

De juridische weg, zelfs via de kinderrechter, beschermt niet de kinderen, maar de ouder waar ze verblijven. Er is geen enkele wet/regelgeving waar een kinderrechter haar uitspraak op baseerd, slechts de term in het belang van het kind. Er is geen EvrM, geen EvrK, geen wet gelijkwaardig ouderschap na scheiding, en zeker geen handhaving van dit alles.

Eigelijk zouden deze instanties strafrechterlijk vervolgd moeten kunnen worden, zo niet zullen zij met deze praktijken van ontmoedering/ontvadering/ontoudering door blijven gaan onder noemer belang van het kind, en het kind is altijd lijdend voorwerp voor hun commerciele belangen.

Bram
Wed, 09/21/2011 - 17:25

Een heet hangijzer, wat een verdriet met alle reacties die hier staan. Een complexe problematiek, waarin het onmogelijke wordt gevraagd om de schade voor de kinderen te beperken.

Indien er sprake is van bewust onttrekken van minderjarigen aan de ouderlijke macht, dan wordt het tijd dat er eens een keer een maximale straf op wordt uitgesproken. Zo vaak als nodig om dit gedrag te stoppen. Dan is het 3,5 jaar tegenover 100 uur, kijken wie dan nog durft.

Schuldgevoelens, leugens, wrok - wat ook de aanleiding is voor dit gedrag en door welke partijen ook geinitieerd, het dient gestopt te worden. Helaas is het zo dat je niet kan onderhandelen met een partij die niet wil meewerken.

De schade bij de kinderen die slachtoffer worden van PAS (Parental Alienation Syndrome) zijn dermate ernstig, dat iedereen er goed aan doet zich hierop in te lezen. Je mag het niet vergelijken, maar de effecten van dit syndroom zijn psychisch ernstiger dan de gevolgen van seksueel misbruik. Nogmaals: niet om het een met het ander te vergelijken of te bagatelliseren, maar uitsluitend om de ernst van de schade te duiden.

Mooie SIRE campagnes lossen niets op, het toepassen van fundamentele rechtsgelijkheid bij de interpretatie en toepassing van familierecht wel. Familierecht wordt structureel verkeerd ge?nterpreteerd en toegepast - met alle gevolgen van dien. Google maar eens op Charlotte Lemmens en bekijk haar videocollumn.

Wie de schade wil beperken komt uiteindelijk voor een Salomonsoordeel te staan. In relatief opzicht is het beter voor de kinderen om je uit de directe omgeving terug te trekken. Zodra de kinderen zelf partij worden in het conflict en zich (ongewild) mee gaan afzetten tegen de "andere" ouder begint de verschrikkelijk vernietigende schade. Wie dat kan voorkomen heeft nog een kans op het herstel van goed contact met de kinderen. Vertrouw dan tenminste op het goede van de kinderen, maar houdt geduld en informeer je over wat er met de kinderen gebeurt. Zeker als je ouderlijke macht hebt dan raak je dat niet zomaar kwijt, en er is een informatieplicht jegens een ouder met ouderlijke macht!

Ja, kinderen hebben recht op beide ouders maar ze verdienen het niet om tussen beide te worden verscheurd. Ja, een kind is relatief beter af zonder een van hen - als dat betekent dat er geen conflict meer heerst, er geen vervreemding meer plaatsvindt.

Nee, in deze complexe problematiek past geen retoriek in de zin van: Als je geen onderdeel bent van de oplossing, dan ben je zelf het probleem. Al deze open deuren kunnen in de la.

Voor iedereen die hier mee te maken heeft, kinderen, vaders én moeders: Ga niet af op de meningen en oordelen van anderen, maar ga zelf in gesprek met de betrokken personen. Bedenk dat wijze besluiten niet altijd begrip en steun van de meerderheid krijgen, er is veel moed nodig voor de juiste besluiten. De enige die later kunnen oordelen zijn de kinderen die hier onder te lijden te hebben en te lijden hebben gehad - het is voor hen allemaal te hopen dat ze er op basis van hun ervaringen de inzichten door krijgen die herhaling uitsluiten.

Sterkte allemaal, alle kinderen die zich in deze situatie bevinden en alle vaders of moeders die hieronder te lijden hebben. Niemand kan zich de omvang van een dergelijk verdriet voorstellen, maar iedereen kan het overwinnen als ze de liefde koesteren die diep in ons hart nooit verloren gaat. Van alles wat je kan worden afgenomen, zijn herinneringen, hoop en liefde ongrijpbaar en bieden dié immuniteit.

Manon
Thu, 09/20/2012 - 17:33

"Wanhopige moeder",het gaat vaker zo.Familierecht advocaten helpen graag zichzelf.Geven je het advies om lief en rustig over te komen,al haalt de ex je het bloed onder de nagels vandaan! Die vertelt leugens aan de rechter en zijn agressie t.o.jou laat hij even niet zien.Bij familiezaken wordt gelogen dat het gedrukt staat en jeugdzorg doet hier lekker aan mee,want dat brengt geld in het laadje.Vaak is het wraak van de vader omdat hij opzij is gezet. Het gaat hem niet om het kind,verzorgen wil hij het niet,hij wil revanche. In Eindhoven is een advocaat die deze dingen erkent en je helpen wil(J.v.R.)Wens je veel succes en tijd.

Manon
Thu, 09/20/2012 - 17:46

"Wanhopige moeder",het gaat vaker zo.Familierecht advocaten helpen graag zichzelf.Geven je het advies om lief en rustig over te komen,al haalt de ex je het bloed onder de nagels vandaan! Die vertelt leugens aan de rechter en zijn agressie t.o.jou laat hij even niet zien.Bij familiezaken wordt gelogen dat het gedrukt staat en jeugdzorg doet hier lekker aan mee,want dat brengt geld in het laadje.Vaak is het wraak van de vader omdat hij opzij is gezet. Het gaat hem niet om het kind,verzorgen wil hij het niet,hij wil revanche. In Eindhoven is een advocaat die deze dingen erkent en je helpen wil(J.v.R.)Wens je veel succes en tijd.

Tja Bram
Fri, 05/10/2013 - 23:09

PAS syndroom is echt onzin. Rechters, Raden voor kinderbescherming, jeugdzorg, en andere ambtenaren cq instanties vinden het immers in het belang van kinderen dat kinderen eerst vervreemd worden van de eigen biologische ouders, om vervolgens die vervreemding maximaal in stand te houden zich beroepen op hun eigen professionele mening. Bij strijd tussen ouders roepen rechtbanken en Raden voor de Kinderbescherming dat ze geen oplossingen kunnen bieden voor ouders die blijven strijden?
Oh, en mocht je het nu nog steeds niet door hebben, bij een twee-advocaten-strijd, is die zogenaamde rechter zelf ook een advocaat die door jou gemachtigd is om zijn mening op papier te zetten, in overleg met de advocaten van beide partijen.
Rechters bestaan niet, en als ze al zouden bestaan, spreken ze geen recht meer en/of doen ze niet aan wetshandhaving.
Waarom worden de uitspraken gedaan op niet ondertekende, niet geparafeerde, blanco A4 papier, precies omdat aan welk document dan ook geen enkel recht ontleent kan worden.
DAT is wat kinderen en burgers moeten leren, er is geen rechtssysteem, en er zijn geen wetten, tenzij de overheid geschaad wordt.
Tot die tijd geldt vrijheid van meningsuiting en is de portemonnee van de deskundige in het belang van het kind, of die zich uit geeft voor rechter, werknemer van de overheid, of van welke andere instantie dan ook. Een professionele mening is verheven en staat boven iedere wet- en/of regelgeving.
Dat is namelijk deel van het recht op zelfbeschikking. Slimme criminelen met een goede advocaat komen om die reden overal mee weg, zolang het niet tot het strafrecht behoort, is iedere uitspraak van mediators/rechters/advocaten van geen enkele waarde. Meningen staan boven wetgeving, dat noemt men jurispudentie, of in eenvoudigere termen in het belang van. Het belang is een subjectief begrip die wet en handhaving buiten spel zet ;)

Zuster Anna
Sun, 01/12/2014 - 22:39

Een vrouw die als jaren als boks bal is gebruikt word door de raad van kinderbescherming gedwongen om met de geweldpleger geconfronteerd te worden,doe je dat niet dan ben je in hun ogen een zwakke moeder die niet moet zeuren maar vooral achter de aanrecht moet blijven staan.Dus gerechtigheid bestaat niet.....en vervolgens word je gedwongen om de 26 weken voor de rechtbank te verschijnen omdat geweldplegers meer rechten hebben dan kinderen in belang van het kind?hmm welke arterlijke idioot heeft dit verzonnen?Familie recht en strafrecht staan haaks op elkaar dus pas maar op ouders voordat je het weet zit je kind in een pleeg gezin ,en kan je dat weer aanvechten dus nog meer procedures en trauma,s voor heel het gezin

PaMavan3
Fri, 05/23/2014 - 12:26

Ik weet niet waarom de moeder haar kind niet mee wil geven. Maar sommige vrouw gebruiken hun kinderen gewoon als een pion in hun spel tegen hun ex. je moet blij zijn als de vader zijn kind wil zien. Die van mij kan het allemaal niet aan. En roept vervolgens dat hij het niet doet zodat ik niet kan gaan hoeren in het weekend. Volledig jaloezie over de rug van de kids

Marina
Tue, 10/21/2014 - 22:14

vanuit me jeugd heb ik een royaliteitscrisis door gemaakt en me twee zoons die ondervonden het ook! Ik mocht van me ex me kinderen niet zien! En bovendien was ik weggelopen terwijl ik mishandeld werd door zijn vader! want er word wel beweerd dat vaders het meest worden gestraft maar ook moeders krijgen het te verduren! Bekijk ook naar de belangen van de ouders!

Mr Boak Coma.
Mon, 01/11/2016 - 04:10

Att:

Ons bedrijf beheert een overwegend Amerikaanse / Canadese online netwerk bestaat uit meer dan 210 miljoen abonnees. De technologie die we gebruiken laat ons de mogelijkheid om onze mensen te laten zien een best voorkeur wanneer ze op zoek zijn op enige of belangrijkste zoekmachines. We zijn op zoek naar een beste, de voorkeur keuze om onze mensen en vrienden die op zoek zijn naar leningen in de Verenigde Staten, Canada, Europa en de omliggende markten te sturen. Alle leningen zijn beschikbaar op slechts 1% rente. Serieuze kandidaat alleen neem dan contact op voor meer informatie. Wij bieden leningen, vari?rend van 10.000,00 tot 500,000,000.00 en hoger. Wij bieden alle soorten leningen, waaronder: e-mail: (luisfinanciallsev at gmail.com)

Persoonlijke leningen:
Zakelijke leningen:
Studiefinanciering:
Bouwleningen:
Woningkredieten:
Bedrijfsuitbreiding leningen:
Consolidatie van schulden leningen:

We zijn snel en dynamisch getest en vertrouwd. krijg je zelf bevrijd van de financi?le problemen van vandaag en glimlach, want dit leven is te zoet om te vertrekken. en worden meer en meer bekende bij uw geslachten.

* WE lening tot 500,000.000.00 van 1 tot 25 jaar DUUR PERIODE *

Indien u interesse antwoord e-mail: (luisfinanciallsev AT gmail.com) voor meer informatie.
Wees wijs.
Mr Boak Coma.
Beste wensen,

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur