Ouders en recht (40): Echtscheiding zonder ouderschapsplan

Praktijkvoorbeeld
Een stel was in 2003 getrouwd en wilde onlangs scheiden. Uit het huwelijk waren twee kinderen geboren. De vrouw had een verzoek tot echtscheiding met nevenvoorzieningen bij de rechter ingediend. De man wilde ook dat de echtscheiding zou worden uitgesproken maar met andere nevenvoorzieningen. Een nevenvoorziening is een verzoek dat samenhangt met de scheiding. Zo is een verzoek tot alimentatie een veelvoorkomende nevenvoorziening.

Geen ouderschapsplan
Bij het verzoek tot echtscheiding had de vrouw ook het verplichte ouderschapsplan overlegd. Dat is verplicht als je als ouders uit elkaar gaat en je hebt beide gezag over de minderjarige kinderen. In het ouderschapsplan staat onder meer de omgangsregeling beschreven. Volgens de vrouw was samen met de man overeenstemming bereikt over het ouderschapsplan. Uit het verhaal van de man bleek echter dat de man en vrouw het helemaal niet eens konden worden over hoe de zorg- en opvoedingstaken ingevuld moesten worden. Ook over de hoogte van de kinderalimentatie waren ze het niet eens.

Rechter beslist
De conclusie van de rechter was simpel: het vereiste ouderschapsplan was niet aanwezig. De rechter probeerde nog tot een minnelijke regeling te komen, maar de ouders konden het niet met elkaar eens worden. De ideeën van vader en moeder liepen dusdanig uiteen, dat de rechter gedwongen werd zelf een beslissing te nemen. Hierdoor kon de rechter, ondanks dat er geen ouderschapsplan was, wel in een ouderschapsregeling voorzien.
 
Praktische invulling
Wat betekende dit concreet voor de hoofdverblijfplaats van de kinderen, de kinderalimentatie, de omgangsregeling, de informatieregeling, de partneralimentatie en de toewijzing van de echtelijke woning? Heel simpel: als partijen er zelf niet uitkomen, beslist de rechter. De maatstaf daarbij is het belang van de kinderen. Zo wilden in deze zaak zowel de vader als de moeder in de woning blijven. Aangezien de vrouw wel en de man niet de vaste lasten van de echtelijke woning alleen kon dragen, werd het huis aan de vrouw toegewezen. Op vergelijkbare manier stelde de rechter de omgangsregeling, partner- en kinderalimentatie en andere voorzieningen vast.

Conclusie
In de praktijk verandert er dus niet zo heel veel. Als voorheen partijen het niet eens konden worden, dan hakte de rechter ook de knoop door. De verwachting was dat met het verplicht stellen van het ouderschapsplan partijen gedwongen werden beter te communiceren en overleg te plegen, allemaal in het belang van het kind. Zonder ouderschapsplan zou het zelfs niet mogelijk te zijn om te scheiden. In de praktijk blijkt die vlieger dus niet op te gaan.

Wil je meer weten over gezag, omgangsregeling of alimentatie, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook: Omgangsregeling: de kinderen willen geen omgang meer
Lees ook: Omgangsrecht van grootouders na echtscheiding 
Lees ook: Machtsspel omgangsregeling leidt tot werkstraf moeder
Lees ook: Heeft een vader altijd recht op omgang met zijn kind?

Bron: Rechtbank Utrecht, sector civiel, 2 september 2009, LJN BJ6994

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (5)

AdVader
Thu, 09/17/2009 - 16:05

Er veranderd niets, de onwillige misdadige ouder wordt weer beloond althans zolang vaders gezinsleven maar afgebroken gedeconstrueerd c.q. gesloopt wordt, dat is niet uit liefde of in het kindbelang, dat is bedrog en uiterst zware schendingen met (kind)misbruik obstructie en foltering.

illarny
Thu, 09/17/2009 - 18:42

Dit vindt ik weer zon "kul"opmerking! Net alsof het altijd aan de verzorgende ouder ligt (meestal de moeder). AdVader, er zijn ook veel vaders en hun nieuwe partners die hun relatie met kind of kinderen grandioos verpesten!!
Het ligt niet altijd aan de moeder hoor!

vriendin
Thu, 10/01/2009 - 16:04

de verzorgende ouder gebruikt wel vaak de kinderen als machtmiddel.
de andere partij is toch vaak de dupe.

ouder
Thu, 10/01/2009 - 16:55

In Nederland is altijd het kind de dupe. Het familierecht in Nederland wordt bepaald door de emotie van de zittende rechter en het manipulatief vermogen van de best kletsende ouder. In alle andere rechtsgebieden wordt altijd de van toepassing zijnde wet en artikelen benoemd in het vonnis.
In Nederland niet! Wordt het niet eens tijd dat in het familierecht de rechter dit ook gaat doen en het belang van het kind objectief baseert op wat de Wet zegt en in vonnissen de wetsartikelen gaat benoemen die van toepassing zijn. Of moeten kinderen maar overgeleverd blijven aan "gevoels" oordelen.

dennis van manen
Mon, 07/19/2010 - 02:09

22-06-2010 heeft het hof amsterdam, zitting houdend in arnhem, in een hogerberoep zaak met betrekking tot wijzigingverblijfplaats van 2 kinderen ,de vader, die de kinderen misbruikt in een macht en haat strijd tegen zijn ex, de moeder, carte blanche gegeven.

de vader heeft op uiterst manipulative wijze beide kinderen onder het gezag van de moeder ontrokken.

tijdens de zitting rechtbank utrecht d.d.30-10-2009 heeft de rechter aangegeven dat de ouders een ouderschapsplan moeten cre?eren.

de moeder heeft de appéltermijn gebruikt om te ervaren hoe de vader omging met de regels zoals deze in het concept opgemaakt waren.

de vader heeft totaal nagelaten het concept ouderschapsplan na te leven.

alle contact met de moeder is sinds de beschikking d.d. 25-11-2009 gefrustreerd en sinds verstrijken van appéltermijn geheel afgesloten, als dwang maatregel om de moeder af te laten zien van indienen appél.

wel is er in deze termijn een vorm van mediation geweest wat eenmalig is gebleven, conclusie van mediators is dat de situatie uiterst zorgwekkend is.

het hof heeft ter zitting geconstateerd dat er blijkbaar een loyaliteits conflict ( lees loyaliteitsmisbruik, strafbaar gedrag art.300 Wb v Str.) is bij de kinderen, maar heeft het verzoek van de moeder , die aanwijsbare reden heeft tot een ouderschapsonderzoek, naast zich neer gelegd.

dit zelfs ondanks dat het hof heeft geconstateerd dat door de kinderen ,13 en 16, woorden gebruikt zijn die niet kind eigen zijn (o.a. het woord stiefouderadoptie).

ook heeft het hof de problematiek versimplificeerd door in de uitspraak te vermelden dat het een communicatie probleem betreft tussen de ouders en dat als de ouders tot dialoog zouden komen de kinderen wellicht weer contact met de moeder zouden willen.

er aan voorbijgaand dat de vader alle contact compleet frustreerd, en dat er al een poging is geweest hiertoe.

het hof heeft ook nagelaten te zorgen voor hernieuwde mediation in deze.

met andere woorden.

de vader mag doorgaan de kinderen te misbruiken in zijn doel hun moeder het leven zo moeilijk mogelijk te maken.

het kweken van een PAS syndroom is bij deze in nederland toegestaan.

ik kan alleen nog maar constateren dat het hof in deze uitermate nalatig is geweest gezien de ernst in deze zaak, en dat het hof geen notie heeft genomen met betrekking tot de wettelijke ontwikkelingen m.b.t. het ouderschapsplan.

het hof heeft nog geen 3 weken de tijd genomen tot het vormen van een uitspraak.

datum beschikking 13-07-2010

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur