Ouders en recht (42): Misbruik machtiging uithuisplaatsing

Ondertoezichtstelling (ots)
Als een ouder de zorg voor zijn kind(eren) niet meer aankan en de ontwikkeling van het kind komt in gevaar, dan kan de kinderrechter het kind onder toezicht stellen. Het gezag van de ouders wordt in dat geval beperkt. De rechter geeft alleen toestemming voor een ots als daarom gevraagd wordt. Een ots kan verzocht worden door de (pleeg)ouders, de verzorger / opvoeder (geen ouder), Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en officier van justitie.

Uithuisplaatsing (uhp)
In principe blijft het kind tijdens de ots thuis wonen. Als het voor de verzorging en opvoeding van het kind noodzakelijk is, kan de gezinsvoogdijinstelling of RvdK de rechter verzoeken om het kind uit huis te plaatsen. De rechter bekijkt of uhp nodig is en bepaalt hoe lang die mag duren. Het kind komt dan in een tehuis of pleeggezin. Soms wordt er een uhp verzocht, terwijl de gronden daarvoor niet (meer) aanwezig zijn. De rechter kan dan de uhp per direct opheffen. Dat gebeurde onlangs voor de rechter in Den Bosch.

Stok achter de deur
De rechter had Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant een machtiging uithuisplaatsing gegeven voor een kind dat al onder toezicht stond. Volgens de ouders gebruikte de stichting de machtiging als 'stok achter de deur' zodat de vader, de moeder en het kind hulpverlening zouden accepteren. Dat had het gezin echter al gedaan. Jeugdzorg gaf bij de rechter ook toe dat er op dat moment geen reden was om het kind uit huis te plaatsen. Door de machtiging kon de stichting direct ingrijpen, indien de omstandigheden zodanig zouden wijzigen dat een time-out noodzakelijk was.

Oneigenlijk doel
Voor het Hof stond niet vast dat er tijdens de eerste behandeling bij de kinderrechter, sprake was van een crisissituatie die de aanvraag van een uithuisplaatsing rechtvaardigde. Evenmin was de machtiging bedoeld voor het bieden van een time-out voor de ouders en het kind. Jeugdzorg had de machtiging dus op oneigenlijke gronden verzocht en verkregen. De stichting gebruikte de machtiging om druk uit te oefenen.

Zo stelde Jeugdzorg aan de moeder voor om weg te gaan bij de vader en alleen met haar zoon een nieuw leven op te bouwen. Het ligt voor de hand dat de moeder zich onder druk gezet voelde om te kiezen tussen haar man of haar zoon, nu er een machtiging uithuisplaatsing was die ieder moment door de stichting ten uitvoer kon worden gelegd. Daar was een dergelijke machtiging echter niet voor bedoeld. De rechter hief de machtiging per direct op.

Wil je meer weten over ondertoezichstelling of uithuisplaatsing, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook: Kinderalimentatie betalen tijdens uithuisplaatsing?

Bron: Gerechtshof Den Bosch, 9 september 2009, LJN BJ8326

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (16)

A.H. Balledux
Thu, 10/08/2009 - 14:10

Goed artikel, alleen dient m.i. niet over de rechter (in Den Bosch; hief machtiging op) maar over het Gerechtshof of het Hof of de rechters van het Hof gesproken te worden. Een uitspraak van een Hof heeft ook meer gewicht dan de uitspraak van een rechtbank.

Yvon
Sat, 07/16/2011 - 17:49

hallo

Ik vindt dit aardig op mijn verhaal lijken Ik was op advies van de politie gevlucht omdat het onveilig was op het adres waar we woonde.
We waren net tot rust aan het komen toen er met n hoop poeha politie en bjz voor de deur stond om mijn dochter uit huis te plaatsen omdat het niet veilig zou zijn

18 dagen heeft mij dochter in n gevangenis gezeten
haar baantje kwijt alles kwijt en n trauma van hier tot ginder
Eer dat n rechter inzag dat het niet goed was dat dit zo ging
machtsmisbruik door bjz en dat kan en mag allemaal.
n meid van toen 16 als n crimineel door de politie afgevoert.
is nu traumatisch en depressief door die zogenaamde hulpverlening
maar omdat we niemand meer vertrouwen is nu alles van de baan want wij willen juist alle ellende achter ons laten en elders opnieuw n toekomst opbouwen zonder al die zogenaamde hulpverleners die niets doen als je iets vraagt maar juist doen aanmachtsmisbruik en dat zou ik graag gestopt willen zien en daar wil ik graag voor strijden laten ze hun werk doen voor degen waar het voor nodig is maar daar zijn ze te bang voor. en mijn dochter is voor dr leven getekend door n trauma wat ze opgelopen heeft door dit soort Hulpverleners die niet weten wat hulpverlenen betekend.

vader van 3
Fri, 09/09/2011 - 18:55

het zijn mensen met veel LEUGENS...
als je zegt dat je kind is gevallen dan maken hun ervan "vader en moeder hebben het kind van de raam naar beneden gegooit" !!

ALS JE ZOIETS OVERKOMT MOET JE GELIJK DE STAP ZETTEN NAAR HET BUITENLAND..!!!!!

Adoptievader
Thu, 01/26/2012 - 14:28

BJZ (bureau jeugdzorg) gebruikt veel vaker dat wat we onder de naam Spook-OTS of Spook-UHP kunnen vatten. De gezinsvoogd bedreigt of chanteert ouders om de wsch. verkeerde hulp te accepteren, en wanneer je als ouder om een diagnose (rapport) vraagt, dan ben je een slechte ouder en wordt je gechanteerd om die vraag in te trekken. Immers een diagnose is veel slechter voor een kind dan verkeerde hulpverlening, toch? Uch.
Niet luisteren naar de gezinsvoogd, die het kind niet kent, heet tegenwerking van de OTS! Dat is heeeeeel slecht; zeker als je beter wil, diagnostiek, voor je kind. IVRK 24 wordt genegeerd door BJZ.

slachtoffer van BJZ
Thu, 02/09/2012 - 14:21

Dit geeft de burger moed. Ook mijn meid is zomaar uithuis gehaald. Zo ineens waren we potenti?le moordenaars en zwaar geestesziek.
Gelukkig bevestigen de aangehaalde bronnen van BJZ dat zij dat niet gezegd hebben. Ook maars een poging wagen!

slachtoffer van BJZ
Mon, 02/20/2012 - 11:26

Halverwege, er is ons een zitting voor be?indiging toegewezen!!!

Slachtoffer van de kinderbescherming
Mon, 03/12/2012 - 21:38

Ik heb sinds 2 jaar een ots voor allebei mijn kinderen.
De instelling waar de ots door uitgevoerd word werken bijna niet meer zonder machtiging uithuisplaatsing.
In 9 van de 10 gevallen word er bij een ots ook een machtiging uithuisplaatsing aangevraagd.

Mijn kinderen wonen allebei al niet thuis en dat is allemaal op vrijwillige basis gegaan.
Ik heb binnen de vrijwillige hulpverlening altijd goed samen kunnen werken met de desbetrefende instantie"s.
Vanaf het moment dat er een ots is gekomen is de kinderbescherming continu blijven zoeken naar een reden om toch die machtiging uithuisplaatsing er doorheen te krijgen.
Zodat ze meer macht hebben en sneller tot actie kunnen overgaan.

Vorig jaar toen de ots verlengt moest worden hebben ze daarbij een machtiging proberen te krijgen via de rechter.
De rechter heeft dat verzoek afgewezen omdat er geen duidelijke gronden waren.

Nu 9 maanden later hebben ze opnieuw een machtiging aangevraagd bij de rechter, met als argument dat zij wil beslissen hoe de bezoeken gaan lopen(terwijl ze dat nu ook al bepaald)

Zodra je het niet eens bent met de voogd of een andere mening hebt , word je gezien als lastig en werk je in hun ogen niet mee,

Wij hebben dit als argument gebruikt in de rechtszaak, en zitten nu te wachten op de uitslag.

Hebben wij als ouders ons dan te schikken naar de mening en wil van dit soort instanties???

ots uithuisplaatsing
Fri, 07/20/2012 - 10:05

Op 1-6 heeft de rechter bepaald dat mij zoon geen ots kreeg en uithuisplaatsing.
De instelling waar mij zoon verbleef, heeft mij zoon gelijk in de isoleercel gedaan, en hebben ze opnieuw een ots met uithuisplaatsing aangevraagd.
14-5 mij zoon wordt gesloten geplaatst, komt 1 juni weer eruit en gaat naar de instelling waar mij zoon al verbleef, dan gooien ze hem in de isoleercel en naar 3 weken mocht mij zoon eruit.
Mijn zoon mocht niet naar buiten hij had geen enkele vrijheden.
En zit al vanaf oktober 2011 binnen. Zo gauw mij zoon de kans kreeg liep hij weg. En dat is de reden dat mij zoon opnieuw in een gesloten setting zit.
Het is te gek voor woorden dat het zo gaat hier in Nederland.
Volgende week een rechtszitting, hoop zo dat de rechter weer niet met de kinderbescherming eens is, en alles opgeheven gaat worden.
Van ons verwachten ze dat we eerlijk zijn, maar wat doen hun, ze verzinnen maar wat om te kunnen winnen.

marcel
Fri, 09/21/2012 - 21:41

leuk maar bij een ots heeft de ouder het volledige gezag en bepaal;t hij wanneer en waar en hoe er iets gebeurt art 257 vertelt dit nhet is door jeugdzorg aangevochten tot hoge raad in vermeende ontvoeringszaak

Jan
Fri, 02/15/2013 - 13:35

Inderdaad, zoals Marcel al zegt. Bij een ots heeft of behoud de ouder volledig het wettelijke gezag.De ouder in kwestie heeft vervolgens niks meer te vertellen, want hij moet precies doen wat de gezinsvoogd zegt.De gezinsvoogd is in de meeste gevallen een dame van een jaar of 25, nog niet droog achter de oren. Maar ja , alle dames moeten vandaag de dag ook een baantje hebben.
Let wel , het opvolgen van de instructies van een gezinsvoogd MOET. Niet van bjz , RvdK of een andere instantie. Nee, dit moet omdat het in de wet staat.
Geeft men hier geen gevolg aan, dan volgt alsnog het hele circus van : voogdij naar bjz.
Dan is men dus als ouder het gezag kwijt.
Ter verduidelijking . Is men de baas over zijn eigen kinderen, dan heeft men het gezag.
Is iets of iemand anders de baas over deze kinderen dan hebben zij het gezag, maar het heet dan voogdij.
Stribbelt men dan nog tegen als ouder, dan volgt de uhp. Nu is men niet alleen het gezag maar ook het kind kwijt.
Voor deze hele gang van zaken bestaat een term, MACHTSMISBRUIK.

yvonne , 18
Fri, 03/22/2013 - 14:00

hallo allemaal,
ik ben yvonne ben 18 jaar en sta zelf onder toezicht bij jeugdzorg ik ben al vanaf me 6e uithuis dankzij jeugdzorg ze hebben me zoveel geflikt in die tijd als ik zei dat ik naar me vader wou zeiden ze van ja dat mag dit dat en dan als het moment daar is dan zeggen ze dat me vader me niet wou zien en zo ging dat tot mijn 17e door tot dat ik weg gelopen was in het pleeg gezin waar ik toen zat ook zei jeugdzorg altijd dat me vader en of me moeder niet voor mij en mijn 2 zusjes konden zorgen mijn ouders zijn gescheiden een maal toen me zusjes en ik uit huis werden gehaald werden we alle 3 van elkaar gescheiden een van mijn zusjes was me tweeling zusje ik zie ze beide niet meer en dat vind ik heel jammer en dat dankzij jeugdzorg nu woon ik al een maandje niet meer thuis maar op mezelf want bij me vader ging het niet echt geweldig want de huidige vrouw van me vader wou me in een gesloten zetting hebben omdat ik volgens haar niet te vertrouwen was en ze zei altijd dat ik niet voor mezelf kon zorgen ik doe nu de opleiding tot militiar en daar zei ze ook over dat dat me niet zou lukken maar zit nu in mijn laatste jaar en alles gaat heel goed en de leraren zeggen al dat ik het ga halen jeugd zorg misbruikt hun macht te veel tegen over jeugdigen sommige jeugdigen zijn zo kwetsbaar dat jeugdzorg dan hun kans pakt om juist die jeugdige ergens te plaatsen waar ze het nog slechter hebben ze maken gewoon heel erge MISBRUIK VAN HUN FUNCTIE ZIJ HEBBEN GEEN DICIPLIENE OF RESPECT VOOR JEUGDIGEN EN HUN OUDERS.....

Vader van twee dochters met OTS en UHP
Wed, 04/16/2014 - 00:54

Afgelopen jaar bleek dat in een vrijwillig traject Bureau jeugdzorg niet meer als case-manager mag fungeren.Dit wegens een wetswijziging. De door BJZ geindiceerde hulpverlening draaide daarmee ouders de rug toe en dwongen bij BJZ en de RvdK een OTS af voor onze beide dochters. Mijn jongste is nog een baby. Vlak na de uitspraak van de rechter kreeg ik een ontzettend goed werkaanbod. De hele familie verhuisde mee en netjes meldde we dit bijn BJZ. 5 maanden later valt er een briefje in de bus met de mededeling dat de uitvoering t.a.v. de OTS overgenomen wordt door een voogdij-stichting. Niet slecht zou je verwachten. Wel dus. Binnen 2x24 uur waren onze beide dochters uit huis gehaald. 11 dagen daarna mochten we als ouders ons zegje doen bij de rechter. Hier bleek in eens dat ik mijn beide dochters misbruikt zou hebben. Er was geen indicatiebesluit en ook geen verslag van het verhoor waaruit dit bleek. De rechter natuurlijk erg bezocht om onze beide kinderen gaf het Leger des heils nog eens 14 dagen de tijd om hun indicatiebesluit toe te sturen. Hierna zou hij een uitspraak doen. De dag na de rechtszitting hebben we ,na 12 dagen, voor het eerst onze kinderen kunnen zien en spreken. Mijn oudste had maar liefst 50 tekeningen gemaakt, met op elke tekening 100de hartjes voor moeder. Aan haar was reeds het vervolgtraject door de gezinsvoogd uitgelegd. Ze hoefde nog maar 60 nachtjes te slapen en daarna mag mama komen logeren bij het pleeggezin. In de tussentijd 1 keer per 14 dagen 1 uur bezoekregeling. En geen telefonisch contact aangezien dochter in een vreemde taal spreek met moeder, wat de gezinsvoogd niet verstaat.
En Vader? Die moet maar scheiden van moeder, anders komen de kinderen nooit meer terug. Lekker.. Ben je getrouwd en heb je ruzie met de gezinsvoogd. Dan moet je scheiden van die gene waar je van houd. Dat is Nederland. De driehoek tussen ouders kinderen en de staat.

En hoe stom het ook mag klinken. Ik was de gene die om hulp heeft gevraagd. Maar nu 11 maanden verder nog niks van heb gezien.
Hulp geindiceerd door BJZ of een andere Voogdij-stichting mag als waardeloos worden beschouwd. Er is geen en er zal nooit een vertrouwensrelatie kunnen groeien tussen ouders en hulpverlening, zolang er gedreigd wordt. Zelfs als je om hulp vraagt wordt je nog bedreigd.

Anoniem
Sun, 08/03/2014 - 17:12

Bjz te gek voor woorden. Mogen ze ots uhp uitspreken als kind niet in beeld is( bevond zich in buitenland) en mag er aangifte door bjz gedaan worden als ouder voor ots uhp is vertrokken naar buitenland

Jeugdzorgvluchteling
Sat, 11/22/2014 - 03:53

Vluchten naar buitenland.

Oma
Wed, 07/22/2015 - 23:47

Kinderen worden al te snel en gemakkelijk uit huis geplaatst en bovendien durven kinderen op scholen en buurten meer vrijuit te spreken over prive zaken en wat er thuis gebeurd! Daar hoefde ik op school en waar dan ook niet mee aankomen want dan kreeg ik een pak slaag! En als het erop aan komt dat ik zal vertellen dat ik pak slaag had gekregen kreeg ik nog een schepje er boven op! Toen was ik zelf weg gelopen! Ik ben na zo veel jaar blij dat ik niets met hun te maken heb! Nu zijn de tijden anders! Het hoef niet altijd aan de ouders te liggen! Opvoeden is eenmaal moeilijk! Me oudste zijn was ook uit huis geplaatst omdat hij moeilijk te hanteren was thuis! Maar hij is goed terecht gekomen!

Ans
Thu, 05/16/2019 - 20:53

Mijn klein dochter is16 jaar
Ze heeft van de voorzitter van arhem gehoren gekregen dat ze met 16 jaar het aders kon veranderen en dat het voor de voogd molijk was om dat terug te draaien maar nu drijgt ze met de politie dat ze haar ophalen kan dat zo maar

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur