Overlast van buurtbewoners

Als de overlast aanhoudt, kun je natuurlijk naar de politie stappen om aangifte te doen of melding te maken van de overlast. De politie reageert hier niet altijd goed op omdat de politie dit als een geschil tussen burgers onderling ziet. Als je dat inderdaad te horen krijgt dan kun je nog proberen de politie te overreden door aan te geven dat het ook een taak is van de politie om orde te handhaven en op te treden tegen onrechtmatig of strafbaar gedrag. 

Bemiddeling door politie
Meestal is de overlast niet zo groot dat de politie ook daadwerkelijk effectief kan optreden. Een waarschuwing door de politie aan het adres van de veroorzaker van de overlast blijkt in de praktijk vaak geen zoden aan de dijk te zetten. Het gaat dan vaak om pesterijen, voetballen tegen muren of ramen, overlast door huisafval, stankoverlast door dieren, blowende jongeren, geluid van een radio die te hard staat en ga zo maar door.

Veel van dit soort zaken zijn op zich niet strafbaar maar kunnen wel vervelende overlast veroorzaken. De politie kan natuurlijk moeilijk optreden als er geen strafbaar feit is gepleegd. Je hoeft ook niet direct aangifte te doen. Het is vaak effectiever om bij de wijkagent melding te maken van de overlast. De wijkagent kan dan proberen te gaan bemiddelen tussen de twee partijen om tot een oplossing te komen. Maar wat als de bemiddeling geen verbetering brengt?

Overlast door huurders
Als je een woning of kamer huurt en de veroorzaker van de overlast huurt van dezelfde huurder dan kun je ook je verhuurder aanspreken. Deze kan de veroorzaker aanspreken op zijn of haar gedrag en - als de overlast aanhoudt - dreigen met huuropzegging. Je hebt als huurder namelijk recht op rustig woongenot. Daartegenover staat de plicht om je als als een goed huurder te gedragen. Dat houdt onder meer in dat je omwonenden geen overlast mag veroorzaken.

Als een huurder overlast veroorzaakt, dan komt de verhuurder zijn verplichting om rustig woongenot te verschaffen, niet na. Dat maakt het juridisch mogelijk om de verhuurder aan te spreken op de overlast die door andere huurders wordt veroorzaakt. 

Naar de rechter
Op het moment dat een verhuurder de huurder die de overlast veroorzaakt aanspreekt, is er een kans dat een huurder dit allemaal voor lief neemt. Een huurder geniet tenslotte huurbescherming en kan niet zomaar uit huis gezet worden. Dit houdt in dat als de verhuurder opzegt, bijvoorbeeld wegens een grote huurachterstand, en de huurder gaat niet akkoord dan kan de verhuurder de huur alleen via de rechter dwingen het pand te ontruimen.

In het geval van overlast door een huurder is dat niet anders. Het komt dus regelmatig voor dat een rechter het verzoek krijgt de ontbinding van een huurovereenkomst uit te spreken op de grond dat de huurder overlast veroorzaakt. 

Enkele praktijkvoorbeelden

Drugsverkoop
Een vader en een moeder wonen met hun drie minderjarige kinderen in een huurwoning. De rechter die het verzoek van de verhuurder tot ontbinding krijgt, stelt vast dat er inderdaad sprake is van overlast. Verklaringen van de buren en omwonenden die zich hadden beklaagd bij de verhuurder bevestigen het beeld dat de verhuurder van de huurders schetst. ’s Avonds en ’s nachts was er geluidsoverlast, er waren bedreigingen geuit naar de buurman en er was drugsverkoop vastgesteld vanuit de woning door de wijkagent. Bovendien was de man achter zijn woning meerdere malen aangehouden door de politie toen hij in het bezit van verdovende middelen was. 

De rechter was snel klaar met zijn oordeel. De overlast werd de huurder zwaar aangetekend, met name de omstandigheid dat de huurder ook drugs verkocht in de omgeving van zijn woning en de woning tegenover een school stond. Het verweer van de vrouw dat zij niet verantwoordelijk was voor het gedrag van haar (inmiddels ex-) vriend en dat het niet redelijk was dat zij en de kinderen nu ook op straat kwamen te staan, kon haar niet baten. De rechter meende dat zij evenveel verantwoordelijkheid had om er voor te zorgen dat buren en omwonenden van haar of haar vriend geen last zouden hebben. Zelfs na verschillende oproepen van de verhuurder om de overlast te staken, was hieraan door de huurders nog steeds geen gehoor gegeven. De rechter had dan ook geen andere mogelijkheid dan de huurovereenkomst te ontbinden. 

Zoon veroorzaakt overlast
In een tweede geval gaat het om een echtpaar waarvan de zoon van 20 jaar in huis woont. Het is de zoon waar de buren en omwonenden over klagen bij de verhuurder omdat deze de overlast veroorzaakt. De overlast bestond uit te harde muziek, bedreiging en zelfs mishandeling van een buurman. Ook hier had de verhuurder na meerdere klachten van omwonenden de huurders al vaker gewaarschuwd. De overlast hield echter aan: buren werden uitgescholden en bedreigd met een steekwapen en ook de geluidsoverlast hield aan. Hier ging het vooral om de vraag of dat het verwijtbare gedrag van de zoon ontbinding van de huurovereenkomst met de ouders kon rechtvaardigen.

De rechter meende dat de ernst van de overlast en het feit dat de zoon naar aanleiding van de bedreiging was gearresteerd, veroordeeld en gedetineerd, de ontbinding wel degelijk rechtvaardigde. Daar kwam nog bij dat de ouders ook, in mindere mate, overlast veroorzaakten. Bovendien hadden ze de taak om te zorgen dat hun zoon zich van overlast zou onthouden. Door dit niet te doen, was er voor de rechter voldoende grond om de huurovereenkomst te ontbinden. 

Wil je meer weten over burenconflicten of mediation, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees meer: Help, mijn buren bouwen aan mijn muur!

Bron:
Gerechtshof Den Bosch, 21 augustus 2007, LJN: BB2247
Kantonrechter Haarlem, 18 februari 2004, LJN: AP1716 
Gerechtshof Den Haag, 06 januari 2006, AV3303
Rechtbank Den Haag, 19 december 2006, AZ4620

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (54)

A. Kraag
Fri, 10/26/2007 - 10:42

Jammer dat jullie buurtbemiddeling niet in dit artikel noemen. In veel gevallen waarbij buren last van elkaar hebben, kan buurtbemiddeling zorgen voor een oplossing van het conflict. Getrainde vrijwilligers zetten zich in om door middel van bemiddelingsgesprekken de buren met elkaar in gesprek te brengen, zodat zij gezamenlijk een oplossing bedenken voor hun probleem. Veel steden kennen inmiddels een dergelijk alternatief.

anoniem
Sat, 02/02/2008 - 15:39

Bemiddeling in een conflictsituatie zou een eerste optie moeten zijn, meestal worden de klachten zonder meer aangenomen en de huurder het contract ontbonden. Zo gaan we in nederland toch met elkaar om, wegpesten lukt vrij aardig met een aantal mensen tegelijk, toon je onschuld maar eens aan!

Michel
Fri, 05/09/2008 - 23:11

Die buurtbemiddeling kan helemaal geweldig zijn ware het niet dat eea hier in Almere zo geregeld is dat dit ondergebracht is bij een stichting waar ook de preuterspeelzalen onder vallen. En laten nou de overlast veroorzakers net mensen van een peuterspeelzaal zijn. Ik mag dit misschien niet zeggen maar in de praktijk is gebleken dat ik ten aller tijde aan het kortste end trek.
Ze werken in de kinderbranche maar mijn twee kindjes kunnen voor 22.00u s avonds vaak niet slapen(zomers).
Nee das lekker normaal.

alex
Wed, 05/14/2008 - 14:58

als goedwillende burger heb je in feite geen enkel recht op plezierig wonen, terwijl elk moment in het jaar je woongenot verpest kan worden. het recht staat altijd aan de kant van de hufters. de oorzaak dat ramp- en achterstandswijken ontstaan komt dan ook doordat overlastveroorzakers niet of nauwelijks worden aangepakt door woningbouwverenigingen/justitie.
en de opmerking dat huurders het soms niet doorhebben dat ze overlast veroorzaken is ook onzin! als je keiharde muziek ophebt met ramen open o.i.d. dan weet zon figuur dondersgoed wat i aan het doen is. aangezien rechters, die lui van woningbouwverenigingen etc. zelf niet in die buurten wonen, zal overlast nooit bestreden worden, tenzij er heneepkwekerijen worden gevonden.

Anna
Sun, 05/18/2008 - 14:24

Wij hebben in ons portiek ook last van één bewoner, die zich zelf verkoop, drugs gebruikt en feestjes houdt tot diep in de nacht op doordeweekse dagen.
Ik dacht hier informatie te kunnen vinden. Helaas, het gaat over huurwoningen en niet over koopwoningen.

pc van gurp
Sun, 05/25/2008 - 18:18

mijn buren klagen over de vogels die zitten
in de vogelkooi in mijn achtertuin
tuin

Ruud
Mon, 07/21/2008 - 17:01

Anna,
Voor overlast van koopwoningen kan je contact opnemen met je gemeente.
In de bouwverordening/algemene plaatselijke verordeningen staan vast wel overlastbepalingen opgenomen.
De gemeente is hiermee belast.

Tanneke
Thu, 08/07/2008 - 11:40

Ik lees net het hele artikel door en inderdaad, het gaat alleen maar over huurwoningen. Ja, dat is geen probleem, de verhuurder kan de huurder er via de rechter uit laten zetten, maar hoe moet het met koopwoningen? De zoon van mijn buurman vernielt het portiek, blowt zich suf, speelt harde muziek af, breekt in bij andere buren en ga zo maar door en niemand die iets kan (wil?) doen. En de rest zich maar rot ergeren. Moet dit dan eerst escaleren voor er iemand iets doet????

Truus
Wed, 09/10/2008 - 20:29

Het wordt hopeloos als de verhuurder claimt dat het een burenruzie is. Dat ik getreitert wordt met harde muziek als er verder niemand thuis is. En zo blijft er dus 1 klager en vindt de woningbouw het niet hun werk. Dit moeten we maar onder elkaar uitvechten dus.

Florence
Thu, 12/04/2008 - 19:23

Wij hebben super veel last van onze buren, die niets beters konden bedenken dan hun trampoline pal naast onze schutting, een paar meter van ons terras hebben geplaatst. Hun kinderen en hun trampoline-vriendjes springen en daarbij schreeuwen uren achter elkaar. Rustig op je terras zitten of eten is er niet meer bij. We hebben ze gevraagd om dat ding te verplaatsen maar daar hebben ze geen gehoor aan gegeven. Wat kunnen we nog meer doen?

Sjaak
Fri, 02/20/2009 - 12:17

L.S.

Jammer dat jullie zo negatief zijn over de politie. De politie is juist de eerste die je moet bellen als je er niet uitkomt met je buurman/buurvrouw. De politie ziet problemen zeker niet als alleen maar een civielrechtelijk geschil, maar wel degelijk als een feit dat strafrechtelijk vervolgbaar is en i.s.m de verhuurder tot uitzetting kan leiden. Het is natuurlijk wel een goede manier om zieltjes te winnen voor deze fantastische juridische tiplijn. Veel succes
mvg,
Sjaak

anoniem
Sun, 02/22/2009 - 18:53

wij wonen in een huurwoning en hebben extreem last van onze buren
zij zijn de veroorzakers en zowel politie en bouwvereniging melden dat zij hier niets aan kunnen doen

onder.tussen is ons woongenot zover naar beneden gegaan

onze buren mogen zomaar het amk bellen, ons uitschelden op straat en ond zelfs voor alcohollisten en druggebruikers uitmaken tegen over buurtkinderen... dit doen zij al 11 jaar en niemand doet er wat tegen

anoniem
Sun, 06/07/2009 - 00:18

Wij wonen in een koopwoning . Ik ervaar veel overlast van de buren. De buurman is een enthousiast klusser die veelvuldig zijn lawaaierige apparaten gebruikt. Zijn zoon (16)houdt van harde muziek en motoren. Zijn vrienden hangen dagelijks voor de deur. Daarnaast wonen mensen die kinderen hebben die met droog weer in de tuin aan het basketballen zijn. Daarbij wordt geschreeuwd en het gestuiter en gedreun van harde ballen maakt het niet aantrekkelijk om met mooi weer in de tuin te zitten. Ik zeg hier niets van omdat ik niet graag getreiterd word, wat ik verwacht wanneer ik ga klagen. We denken nu aan verhuizen .

anja
Fri, 07/03/2009 - 19:28

Ik heb een heel ander probleem. Het huis ( koopwoning) naast mijn koopwoning werd v erkocht aan een woningstichting, die er 5 verstandelijk gehandicapten in zette, zodat ik nu geen leven meer heb. Keihard praten in de tuin, scheten en boeren laten
en omdat hun achterplaats uitloopt in een taartpunt in mijn tuin, moet ik hun recht van overpad verlenen. Na al deze overlast besloten het huis te verkopen en nu je raadt het al; het huis is onverkoopbaar. Niemand wil er naast wonen. Bij wie kan ik mijn recht halen?

Joke de Joode
Mon, 07/06/2009 - 21:09

nou, ik woon dus al ruim 10 jaar naast een gestoorde Poolse vrouw van 64 die al met de vorige bewoners ook ruzie maakte. Eerst was mijn volwassen middelste zoon het doelwit. Daarna is ze mij uit gaan lokken door op weekenden en op feestdagen een paar uur achter elkaar harde pianomuziek te spelen. Het is pesten, maar ik reageer er niet op. Daarom heeft ze blijkbaar wat nieuws bedacht: mijn zoon woont sinds januari dit jaar in een project van begeleid wonen. Ze heeft aangifte gedaan bij de politie dat hij in april, dus 3 maanden geleden met de fiets haar aangereden heeft, Zij was lopend. Mijn zoon is met zijn oudste broer vandaag naar de politie geweest....want hij was toendertijd getuige. Maar heeft verklaard dat zijn broer gewoon op de stoep liep en niet fietste. Hij liegt nooit. Maar werd door de politie voor leugenaar uitgemaakt. Ik ga nu over 2 dagen de woningbouwvereniging bellen want ik ben die buurvrouw spuugzat. Zij zat diverse malen mijn kat achterna, heb ook het vermoeden dat zij hem mishandelt. Ze heeft zelf 2 katten waar ik nooit met mijn handen aangekomen ben. Maar ja.....ze heeft volgens een buurvrouw in de straat achter mij in de periode voordat ik er woonde al diverse buren weggepest. Maar de woningbouw houdt zich van de domme als ik dat vraag: nee, dat kunnen we niet zeggen. Maar nu ga ik tegen hun vertellen dat ik een civielrechterlijke procedure wil opstarten wegens treiteren, pesten, herhaaldelijk mijn kat lastig vallen en het verspreiden van smaad en laster naar andere buren toe.
Ik wens degenen die ook overlast hebben van hun buren veel sterkte toe.

Woon zelf in Almere....en woon al bijna 40 jaar zelfstandig, maar heb dit nog nooit meegemaakt bij mijn vorige woonplaatsen.

moniek
Thu, 10/22/2009 - 10:33

MIjn buren hebben een zoontje van 3 jaar die elke ochtend om een uurtje of 6 het hele blok bij elkaar krijst.Of hij geslagen word dat weet ik niet.Alles is mogelijk.Het is nu herfstvakantie lekker een beetje uitslapen dacht ik.Maar helaas

Frans van der Velden
Tue, 10/26/2010 - 02:26

Ik heb enorm veel last van mijn buren
zei mishandelen hun hond regelmatig, zijn vaak tot erg laat aan t gamen met de basskist vol open dat je alles hoort
sigarettenpeuken voor op de stoep (ik benedenwoning stel erboven)

enorm hard praten en tot 08:00 09:00 sochtends met vrienden in huis waarschijnlijk drugsgebruikend erg hard praten lachen en roepen stampen door t huis
ik weet niet meer wat ik moet doen, politie is al eens langsgeweest, woningbouw doet helemaal niets etc etc
en het blijft maar doorgaan

nour
Fri, 11/05/2010 - 17:08

in onze gehorige oude flat, van 1959, woont boven mij een aardige man met 2 extreem drukke kinderen die bonken en schreeuwen en pas in de late nacht naar bed gaan. Naast mijn woont een nieuw gezin met ook een kindje, ik hoor alles van hen, zelfs als ze .. eh.. Ik kan het die mensen niet kwalijk nemen maar ik word er horendol van. Ik zou het liefst zien dat onze verhuurder deze flat afbrak. Maar.. helaas, woonruimte in amsterdam.. daar word je slapend rijk van.

gerdien
Mon, 11/22/2010 - 14:02

ik ben ook hard op zoek naar methoden die je kunt gebruiken als je allebei in een koopwoning zit. het is toch vreemd dat er dan niets gedaan wordt? ik heb zelf herhaaldelijk de politie gebeld en meldingen gedaan over onze buurman.
hij gooit zelf met water over de kinderen en scheld ze uit. ′s nachts gaat hij zodra wij naar bed gaan op de muur bonken.
ook slaat hij vaak met een stok tegen ons raam.
de vorige bewoers heeft hij weggepest. de vorige buurman heeft hij al eens geslagen en toen heeft hij een taakstraf gekregen.
het hele hofje staat gelukkig achter ons, en doen allemaal ook meldingen van gedrag wat niet normaal is.
wanneer gaat de politie eindelijk wat doen!!!!!
hij heeft inmiddels honderden meldingen in zijn dossier!!!
ik ben nu echt wanhopig!

Noor
Sat, 01/15/2011 - 15:28

Gerdien Wat verschrikkelijk! Zelf hebben wij last van onze onderbuurvrouw (muziek, geschreeuw, getreiter enz). Zij had het al met ons aan de stok nog voordat ze ons ooit had gezien. Ze had met de vorige bewoner van ons huis ook geen gezellig band. Wij hebben een koopwoning en zij ook. Nadat we eerst een aantal keren zelf bij haar aan de deur zijn geweest hebben we contact gezocht met de wijkagent (de wijkagent zal je misschien niet serieus nemen maar blijf "doorzeuren"). De wijkagent is een paar keer bij haar langs geweest en toen dat niet hielp heeft hij mediation (gesprekken die je dan voert samen met de overlastgever en een neutraal persoon om tot een oplossing te komen) voor ons geregeld. Mediation heeft voor ons niet gewerkt en nu bellen we maar steeds de politie wanneer we overlast van haar hebben. We bouwen ook een dossier (met tijden van overlast en wat de overlast inhoud) op zodat we die, als het ooit lukt, ooit aan een rechter kunne laten zien. Gelukkig heeft de onder buurvrouw zich zelf niet mee (zo gek als een deur ;) ) dus dat merkt de politie ook. Ze nemen ons gelukkig redelijk serieus. Blijf bellen met politie ook al is de overlast van korte duur (bij bv getreiter). Laat je niet afschepen door politie, wijkagent. Gemeente inlichten en om raad vragen kan soms ook helpen. Zit de overlastgever in dezelfde VVE als jij dan kun je de VVE ook om raad vragen! Vanmiddag hebben we helaas weer de politie moeten bellen (het went nooit) maar nu is (hopelijk) de overlast en het getreiter weer voor een dag wat over.

Succes!!

Albert Marinus
Tue, 04/12/2011 - 13:53

Beste lieve mensen op deze pagina, wat leef ik met jullie mee. Ik heb al op vele plekken in Nederland gewoont en heb daar redelijk wat geluidsoverlasten meegemaakt. Nu is het zover dat ik er niet meer voor verhuizen wil want ik ben al in de 40. Op het ogenblik woont er een jongeman beneden mij, wij wonen met zn vieren in één huis, die gameverslaafd is en via zijn dolby-surround een online oorlogs-/schietspel zo levensecht mogelijk wil meemaken zodat ik vele uren per dag een trillende vloer heb inclusief niet-om-aan-te-horen agressieve onvredelijke schietgeluiden. Veelal het liefst door mn journaal danwel films en/of talkshows heen, ik heb gevraagd of hij dan tenminste zijn basstonen s avonds later wat wil minderen omdat hij s middags ook al veel van die hardcore housemuziek draait. Dwars door mijn klassieke en/of jazz-muziek heen zodat ik heel vaak mijn geluidsinstalatie wat harder moet zetten om er enigzins nog van te kunnen genieten. Maar zegt dat ik dan door zijn muziek zit te ....., ahum. Ook heeft hij, en ik denk om te pesten, al drie keer mijn fietsbanden expres laten leeglopen. Deze persoon werkt maar een aantal uren per week op een sociale werkplaats maar op deze manier maak ik alleen maar asociaal gedrag van hem mee. Ik krijg zelfs door de schietpartij laatstgeleden te bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn een steeds meer onveilig gevoel/slapelozere nachten. Hij helpt zelfs ook nooit mee om onze algemene ruimte in ons huis een beetje schoon te houden, laatstgeleden gooide hij zowat een meisje uit zijn kamer met haar hele hebben en houden erachteraan. Inclusief chips en dergelijke wat nu nog steeds op ons gezamelijke trappenhuis ligt. Zo ook merk ik dat hij vaak met dingen in zijn eigen kamer smijt vanwege zijn onbeheersbare gedrag.
Afgelopen dagen heb ik onze huisbaas per email hierover bericht en via de Gemeente een e-formulier geluidsoverlast ingeleverd, maar nog steeds niets hiervan gehoord. Hierbij hoop ik dat de mensen op deze pagina maximale gerechtigheid zullen krijgen want ik weet minimaal hoe zij zich voelen. Sterkte, Ab.

geduldig
Tue, 05/03/2011 - 23:48

Bijna 13 jaar waarvan 10 met alle plezier woon ik hier nu alweer.
10 jaar dus met diverse buren (alleenstaanden,gezinnen, etc.) en nooit geen enkel onvertogen woord of vorm van overlast van elkaar gehad.

Helaas een kleine 4 jaar geleden een nieuw echtpaar naast me komen wonen .
Met deze nieuwe bewoners begon de ellende langzaam.
Deze mensen hebben klaarblijkelijk niet het denkvermogen dat er ook nog andere mensen op deze planeet rondlopen.
Slaan met deuren (hoeveel deuren heeft een huis pffff, geschreeuw, ruzies (nagenoeg letterlijk te verstaan) , shuiven met zware stoelen over een tegelvloer, door huis rennen, de trap op stormen, etc. etc. en dit gaat nagenoeg de hele dag door zeker met de komst van nieuw kroost. (Ze hebben inmiddels 2 kinderen)
Nu heb ik de buurvrouw hier diverse malen op aangesproken maar dit heeft geen soulaas geboden.

Enige tijd geleden echter >>> Rust .......maar na andere buren te hebben gesproken bleek dat na veel perikelen de kinderen en de buurvrouw uit huis waren gehaald wegens een zwaar overspannen buurvrouw.
Drie andere buren en een aantal instanties zijn hier bij betrokken geweest en uiteraard missen hier een paar details welke ik u zal besparen.

Het heeft even geduurd maar uiteindelijk rust .........

NOT > meneer woont hier nog en er is inmiddels een soort bezoekregeling in de weekenden met de kinderen en u kunt het al raden niets dan gestamp,geschreeuw,gehuil,slaan met deuren etc. etc. en dit begint soms al om 06:30 in het weekend dus.

Inmiddels ben ik langzaam een zaak aan het opbouwen want ik begin het echt een beetje zat te worden.
Helaas kan ik geen geluids en videofragmenten bijvoegen maar het is werkelijk triest, lachwekkend,zielig maar soms ook wel vermakelijk.
Ik zie uiteindelijk wel welke stappen er ondernomen gaan worden maar ik blijf me toch werkelijk verbazen wat voor een ongelofelijk asociale mensen er rondlopen bah en met name waar dit soort mensen allemaal mee weg komen in deze maatschappij.
Moet hier allemaal maar niet te lang bij stilstaan maar het is best wel diep triest en in dit geval zeker voor de kinderen die hier naar mijn mening nog het meest gedupeerd zijn/worden/blijven.

red.
Wed, 06/15/2011 - 16:00

ik heb buren die het leuk vinden om te zeiken en ruzie te zoeken zelfs zover dat ze anderen uit de straat tegen je opzetten, mensen die je niet kennen en nog nooit de moeite hebben genomen, zelfs naar mijn advokaat luisteren ze niet en ook mediation willen ze niet, maar wel worden ze gesteund door de politie, nu blijkt dat ze op 6 plekken al vertrokken zijn met ruzie, waarom worden ze zo toch beschermd, mag de beerput niet open ? de politie geeft mij de schuld draait het om hoort zelfs mijn getuigen en mijn bewijs niet, wat voor land leven we als slachtoffers daders worden en daders slachtoffers

Anoniem
Thu, 09/01/2011 - 20:24

Buurtbemiddeling helpt helemaal niet als de overlastgevers niet redelijke personen zijn. Ik heb sinds 2003 geluidsoverlast van mijn bovenburen (stampen, rennen, smijten met de deuren, ...) en nog steeds in 2011 is het niet opgelost. De dochter van de familie met haar kind wonen bij de ouders met ook een nog niet getrouwde zoon bij en ze nodigen hun famile en vrienden met kinderen ook uit op hun vloer. Zo kun je je voorstellen wat een gekkenhuis het meestal wordt. In 2008 werd ook buurtbemiddeling bij betrokken maar ze deden helemaal niks. Ik had het idee dat ze student-stagiares waren die ons als proefmuizen gebruikten en niet echt de intentie hadden het probleem te oplossen. Ze brengen de overlastgevers en de slachtoffer(s) bij elkaar om te praten en als het niets oplevert gaan ze gewoon weg maar hun doel is te oefenen in een praktische conflictsituatie. Ze zijn geen professionele mensen.

Anoniem
Thu, 09/01/2011 - 20:52

Buurtbemiddeling helpt helemaal niet als de overlastgevers niet redelijke personen zijn. Ik heb sinds 2003 geluidsoverlast van mijn bovenburen (stampen, rennen, smijten met de deuren, ...) en nog steeds in 2011 is het niet opgelost. De dochter van de familie met haar kind wonen bij de ouders met ook een nog niet getrouwde zoon bij en ze nodigen hun famile en vrienden met kinderen ook uit op hun vloer. Zo kun je je voorstellen wat een gekkenhuis het meestal wordt. In 2008 werd ook buurtbemiddeling bij betrokken maar ze deden helemaal niks. Ik had het idee dat ze student-stagiares waren die ons als proefmuizen gebruikten en niet echt de intentie hadden het probleem te oplossen. Ze brengen de overlastgevers en de slachtoffer(s) bij elkaar om te praten en als het niets oplevert gaan ze gewoon weg maar hun doel is te oefenen in een praktische conflictsituatie. Ze zijn geen professionele mensen.

Joyce
Fri, 12/02/2011 - 22:27

Na het overlijden van mijn moeder, nu bijna 3 jaar geleden, moest ik op zoek naar een andere woning. Ik kreeg toen een heel klein appartement aangewezen. Die moest ik accepteren, omdat ik binnen een half jaar andere woonruimte moest hebben. Wat ik toen nog niet wist, is dat er een psychisch gestoorde buurman naast mij woont. Hij begnt midden in de nacht tegen muren te bonken, heeft mijn kat al een keer vergiftigd ( ze heeft het gelukkig overleefd ), mij bedreigd, loopt al vloekend en scheldend de trap op, enz. Hij is bekend bij de politie en woningbouwvvereniging en hulpverlening. Ze gaan regelmatig een gesprek met hem aan, maar niets helpt. Het is niet persoonlijk tegen mij gericht ( hij zegt dat hij last heeft van zijn benedenburen, maar ik hoor die mensen nooit ), maar toch ben ik heel angstig en mijn kat ook. Iedere keer meld ik het bij de politie, maar als die ter plaatse komen, is hij er mee gestopt. Dus blijft het bij een waarschuwing. Nu moet ik iedere keer als hij weer overlast veroorzaakt, het schriftelijk aan mijn woningbouwvereninging melden. Als het dossier dik genoeg is, gaan ze er mee naar de rechter. Ik word er zo langzamerhand helemaal gek van. Maar ik sta machteloos. Ze kunnen niets doen en ik kan alleen maar afwachten. Een ding weet ik wel: hier blijf ik niet mijn leven lang wonen.

buren
Thu, 12/08/2011 - 11:25

Ook wij hebben een psychisch gestoorde buurman.Zielig vonden wij hem eerst,maar ondanks dat hij zichzelf al eens vrijwillig heeft laten opnemen denkt hij dat het alleen aan anderen ligt.Doodsbedreigingen voor alle buurtbewoners,rondsnuffelen in tuinen in de nacht,vernielingen,aggressief rond lopen schreeuwen,kinderen bang maken...En dik dossier is er al ,rechtzaken lopen al.Veel hulp gekregen van wijkagent,slachtofferhulp,buurtzorg,gg-net,gemeente.Het enige wat er tot nu toe kan is hem afentoe een nacht vast zetten.

buren
Thu, 12/08/2011 - 11:26

Ook wij hebben een psychisch gestoorde buurman.Zielig vonden wij hem eerst,maar ondanks dat hij zichzelf al eens vrijwillig heeft laten opnemen denkt hij dat het alleen aan anderen ligt.Doodsbedreigingen voor alle buurtbewoners,rondsnuffelen in tuinen in de nacht,vernielingen,aggressief rond lopen schreeuwen,kinderen bang maken...En dik dossier is er al ,rechtzaken lopen al.Veel hulp gekregen van wijkagent,slachtofferhulp,buurtzorg,gg-net,gemeente.Het enige wat er tot nu toe kan is hem afentoe een nacht vast zetten.

buren
Thu, 12/08/2011 - 11:34

(vervolg)Alle instanties doen wat in hun macht ligt,dat begrijpen wij.Maar ergens gaat er iets fout.Ergens is er geen regel om hem te stoppen,en te voorkomen dat hij ons allen iets verschrikkelijks aan doet. Ik blijf zoeken naar hulp voor ons en voor hem...Maar ik ben zo bang dat er een dag komt dat het te laat is ...omdat de regeltjes niet verder gaan om echt in te kunnen grijpen,voor niemand.Alleen hij en zijn zieke geest krijgen alle ruimte.

anoniem
Sun, 02/12/2012 - 16:16

ook ik heb last van mijn beneden buren het zijn mensen met 1 kind en hebben de dag met de nacht verwisselt.en ik hoor hele nachten de dolby surround.dus geen nachtrust meer ,ik zit er helemaal doorheen.weet niet meer wat te doen,en heb ze er al een paar keer over aangesproken.maar niets helpt,ben van plan om maar te verhuizen.

Anoniem!
Mon, 03/19/2012 - 13:24

het is hier zo, dat er bedreigd is met leven, dag latern een mishandeling heeft plaats gevonden, terwijl we al meerdere malen hadden aangeven , dat er overlast was, ook rond de tafel hadden gezetten etc. pas na de mishandeling wilden ze een emdiator inschakelen, voor ons veel te laat, er nu en moeder en kind met een trauma zitten en het kind zo hard achteruit gaat dat we genoodzaakt zijn om te verhuizen i.v.m recht op hulp voor der trauma( krijgt niet de hulp omdat we nog steeds hier wonen).maar ze komen totaal niet met een tegemoet koming, kunnen wij de woning corporatie aansprakelijk stellen, ze zijn nu wel bezich met een bodempricedure om de huurovereenkost te beeindingen meet de overlast geven,maar voor ons gezin niet de oplossing, de kans dat er nog meer bedreigingen zullen komen en eventueel mishandelingen is erg groot (overlast, harde muziek, tuin die als vuilcontainer wordt gebruitk, glas, drank,eten, papier ander afval etc... bedreigingen,intimidaties en mishandeling) blijkbaar als huurder maar je iemand niet aanspreken op hun gedrag. dit is al anderhalf jaar aan de gang

Lillian
Wed, 11/21/2012 - 08:13

Hallo,,

Ik woon sinds 4 jaar in een dorp kom uit de stad,, en mijn probleem is dat ik sinds het begin gecontroleerd word door de buren,, die wonen hier al rond 30 jaar en denken te bepalen hoe ik en of andere moeten leven,, om het minster geringster stonden ze voor de deur en bemoeien zich overal mee,, hiervoor heeft er een oude vrouw van 70 gewoond en woonde er al 40 jaar ja ik ben geen 70,, draai zelden muziek heel soms zachtjes een jukebox radio die niet een hard kan,, heb 2 grote honden die zelden blaffen,, alleen als de buren met hun fiets 4uur snacht hun post gaan doen en dan langs mijn tuin gaan ja blaffen ze wel eens,, zijn honden blaffen niet zomaar en laat ze lekker om lopen dan,, ik corrigeer ze gelijk,, probeer er rekening mee te houden maar als me hond aangeeft laat ik hem of haar naar buiten,, geen erg in,, ze blaffen niet lang en haal ze dan gelijk binnen, dan is er geschreeuw van mij snachts zal best wel eens gebeurt zijn,, maar de buren overtreffen en verzinnen er van alles bij,, de buren van 23 heb ik navraag gedaan en dan beweren ze weer dat het allemaal wel meevalt,, enz en dat het vooral van de andere buurman komt die hun alles verteld!!??
de andere buurman 27 ik woon 25,, heeft me al vanaf het begin bedreigd wacht jij maar jij gaat hier weg,, kijken hoe lang je hier het volhoud enz,, hij heeft alle villa bewoners en nog een aantal mensen opgestookt, en daarbij hebben de mensen meerdere malen valse aangifte gedaan,, en belagen mij en slaan en bedreigen mij en dan nog false aangifte doen,, en mijn aangifte word niet aangenomen,, politie doet niks heb al meerdere malen contact opgenomen zelfs afspraak voor aangifte wat ze toen als een aantekening.. in plaats van aangifte!??? echt vriendjes politiek.. mijn moeder en nog een aantal mensen zijn pas overleden dus ja ik heb wel eens hard gehuild!! zullen niet even vragen hoe het met me is of what ever,, nee achter me rug naar woningstichting,, dat ik uit het niets moet horen dat ze een hele opsomming van mij hebben bijgehouden,, waar ik niks van wist en daarbij de woningstichting zomaar hele rare brieven stuurde,,, zoals poep op de stoep van mijn honden jaa nou poepen altijd netjes in gras en anders rium ik het op,, hele rare brieven zomaar aangenomen die nergens over gaan,, woningstichting werkt ook mee,, aan vriendjes politiek,, ben ondertussen zwaar overspannen en depri van dit alles en dat mag gewoon en niemand die mij helpt,, En niet te vergeten de buurman 27 2 keffertjes heeft altijd zitten te keffen,, altijd in serre,, nooit correctie,,, en een hele duiven houderij,, duiven constand over je kop en op de daken heel irritant,, en dat mag!!?? wie kan mij helpen groetjes Lillian

frans
Sun, 01/20/2013 - 15:10

Ik moet ff mijn ei kwijt,ik woon in scheveningen in een rustig straatje,samen met mijn zoontje,en sinds een half jaar is er in de woning naast ons een zware herioneverslaafde komen wonen.en nu komen er allemaal junkies de hele dag door,gebruiken en dealen,binnen,buiten,voor en achter mijn huis.ze slapen voor mn deur,schreeuwen,bedreigen,stelen en vechten ons leven is veranderd in een nachtmerrie,en iedereen leeft in angst,voor bedreiging en intimidatie..ik heb meerdere malen gevraagt of het stiller kan,en als antwoord kreeg ikopkankeren,wat moet je dan? En werd meteen aangevallen.vervolgens verdedigde ik mij onverwachts en succesvol,en toen werd ik dus opgepakt,en hij gaat vrijuit...nu gaat het gewoon weer door,en word ik met de dood bedreigt..een nachtmerrie dus.. dit vind plaats in de willembeukelszoonstraat in scheveningen,mocht ik er over een tijdje niet meer zijn...

Truida
Mon, 01/21/2013 - 11:20

Sinds mei 2012, nieuwe buren 5 stuks,de hele zomer niet buiten kunnen vertoeven,schreeuwen,vechtpartijen,gluren en hangen uit het bovenraam muziek met een ritme waardoor je rust in huis weggenomen word,bezoekersoverlast tot diep in de nacht, stankoverlast op zolder waardoor wij nu de bovenverdieping moeten dichtkitten,vuilnis op hun erf waar je tegenaankijkt,resultaat van woningbouw en buurtbemiddeling nihil.
Deze laten je in je sop gaar koken,ben chronisch ziek, nu overspannen hartritmestoornis maagklachten enz,krijgen geen andere cociale huurwoning en zijn verplicht om de vrije sektor in te gaan wegens dat onze inkomens-norm iets meer is dan de toegestane norm,dat word 3 a 400 euro meer huur in de mnd!!
We hebben nu een advocaat in de arm genomen. Of wij weg, of hun weg.
23 jaar hier woonachtig, nooit geen overlast, in 10 mnd je leven vergald.
Sind kort een petitie opgestart,wegens meerder met ""burenoverlast aanpakken"".

anoniem
Wed, 05/08/2013 - 01:58

Overbuurman bedreigt onze voor de derde keer en hij gaat steeds een stukje verder..Eerst was het ..als je ..dan doe ik je wat..nu is het vandaag of morgen doe ik je wat aan en sta ik niet voor mezelf in..uiteraard ook deze bedreiging bij de politie neer gelegd woningbouw gebeld ja zeggen ze er is buurtbemiddeling die hebben deze week de dossier bekeken dus werd doorgeschakeld naar buurtbemiddeling is die griet een de hele week met vakantie..!!Maar ondertussen na 3 bedreigingen eieren tegen de deur stroop tegen de deur om uur of 2 en half 6 smorgens bellen gebeurd er nog niets..Dus ik heb gezegt wat nou als het escaleerd?Wat nou als ik een mes tussen mij ribben krijg?Wat dan?naast dat hij verantwoord is zijn jullie dat ook aangezien niemand wat doet..Dus leg mag mij nou eens haar fijn uit na 3 aangiftes bij de politie 3 klachten bij woningbouw eieren,stroop 2 en 6 s ochtends belletje lellen..waarom je nog vertrouwen zou moeten hebben als niemand wat doet????

Mark
Sun, 06/16/2013 - 00:46

Laat je niet aan het lijntje houden door verhuurder en/of wijkagent. Maar schakel rechtshulp in via het Juridisch Loket! Je kan zo heel makkelijk gesubsidieerde rechtshulp krijgen voor een advocaat gespecialiseerd in Huurrecht. Die schrijft vervolgens een brief naar de verhuurder om aan te geven dat het écht afgelopen moet zijn met de overlast. De verhuurder weet dan dat hij wordt gedagvaard als hij er geen werk van maakt. Ik schrijf dit ervaring, nadat woningbouw De Alliantie Eemvallei mij opscheepte met twee zwaar gestoorde hero?nejunks als nieuwe buren. Jarenlang getreiter, ge?ntimideer, zeer ernstige woonoverlast dag en nacht. Drugsdealers in en om de woning. Niemand doet iets; vooral verhuurder De Alliantie niet. Schakel dus een advocaat in, of ga verhuizen. Meer smaken zijn er niet.

kitty
Sat, 08/03/2013 - 23:06

het is te gek voor worden dat je tegen woordig niet eens meer normaal kan praten met je buren want het leg aan iedereen behalve aan hun

ik heb momenteel ook buren overlast maar ga een advocaat dr op zetten bij de woningbouw

schande gewoon dat tokkies je woon genot kunnen bederven

moet ook een wet voor komen

cherry8
Wed, 09/18/2013 - 14:32

nou lees ik over overlast dat men veroorzaakt,mijn situatie ligt nog ingewikkelder in elkaar,ik zit met buren die al jaren pesten op slinkse wijze,uiteindelijk toen ik hoogzwanger was wilde een man en vrouw mij slaan en scholden me uit ect.hebben hun de politie gebelt voor bedreiging dat ik hun heb bedreigd,en het werd nog geloofd ook,deze zaak moet nog voor de rechter,daarna hebben ze weer gebelt,dat zogenaamd onze hond los was,dat werkte niet,zijn ze 2 dagen later naar het bureau gegaan voor zogenaamde bedreiging en discriminatie,daarna hebben ze diverse meldingen gedaan heb diverse -meldingen gedaan bij politie en wijkagent niemand doet er wat aan en ze blijven maar meldingen maken,en nu is heeft de woning bouw brief gestuurt voor sommatie stoppen met overlast anders worden we eruit gezet,ik heb bezwaar op hun schrijven gemaakt en verzocht om een gesprek maar daar willen willen ze niet aan stuurden ze een mail met we zijn bezig met diverse instanties de vervolg stappen hoor je nog.nou in mijn geval tot nu toe heeft het rechtsysteem gevaalt,ben nu bezig met een advocaat,en voor alle duidelijkheid woon hier 10 jaar nog nooit politie of iemand aan de deur gehad met overlast,en nu krijg ik een brief en ze willen gelijk er werk van maken.
\

emmetje
Wed, 09/18/2013 - 20:39

hier doet de woningbouw dus helemaal niets. al jaren overlast van de bovenburen: nachtelijke herrie, bedreiging, stank , rommel in de tuin etc. Maar ook na herhaaldelijk klagen, lijsten bijhouden, fotos en filmpjes als bewijsmateriaal doen ze helemaal niets. Het enige dat ik te horen krijg: ga maar naar buurtbemiddeling. Nou, dat heb ik gedaan, maar mijn buren willen niet meewerken. En daar sta je dan. Met lege handen en een rotsituatie waar je niet uitkomt. Politie bellen heeft ook geen nut. Ze komen simpelweg niet en sturen je naar woningbouw of buurtbemiddeling. Kastje en muur verhaal. Ik weet het onderhand niet meer; ben radeloos!

Marie
Wed, 02/05/2014 - 18:17

Ik woon al bijna 6 jaar naast super aso,s .Ben vaak verdrietig , voel mij gek genoeg gesteund door hier te lezen dat het veel vaker voorkomt , ben inmiddels moe gestreden en radeloos.

annet
Tue, 02/11/2014 - 14:07

wat herkenbaar..alleen wat is t recht als huurder als je buren t huis gekocht hebben? De woningbouw doet niets..en ik moet maar steeds valse meldingen incasseren..ben zo zat van die lui naast mij..

Geduldig
Thu, 03/06/2014 - 13:03

Update op: geduldig | 03.05.11 | 21:48

Goed nieuws :) Woning komt een dezer dagen op de executieveiling (Hypotheekachterstand).

Blijft nog het probleem van mijn andere buurman (erfelijke aandoening waarbij zenuwcellen in de hersenen afsterven) welke na 2 veroordelingen,gesprekken met zijn hulpverlening, politie, buurtbemiddeling nog steeds gestoord gedrag vertoont middels dagelijkse, nachtelijke pesterijen etc. etc.
Logisch want het is een progressieve aandoening dus het wordt alleen nog maar erger.

Schande dat je als hardwerkende burger in dit land geen enkele medewerking krijgt van de diverse instanties.
Ja zelf gaan procederen waarvan nog maar af te wachten is welke (aanzienlijke) kosten er terug gevorderd kunnen worden.

Wordt vervolgd ;)

rustigebuur
Mon, 06/02/2014 - 12:48

Even mijn ei kwijt. Maandenlang heb ik last van mijn buren. Persoon is een opvang begonnen. Woningbouw, politie zijn hier ook al maanden mee bezig. Iedere dag heb ik er last van. Tokkie is het met zijn tokkie vriendjes. Om gek van te worden. Zowel binnen als buiten zitten ze. Ik zit niet meer buiten als hun buiten zijn. Het is werkelijk nooit nooit stil. Ook niet in de nacht, want dan zijn opvangvriendjes ook aanwezig. Alles wat hij doet is niet toegestaan! En politie is al zo vaak langs geweest. We praten over onder verhuur, overlast zowel binnen als buiten, de bekende d en d enz o en de bedreigingen niet te vergeten, want dat kan hij ook goed. Meneer is zelf extreem aanwezig en valt mij lastig maar hij vindt dat hij het recht heeft om mij dreigend aan te kijken! Ik kom alleen maar op voor mijn plekje, waar ik mij thuis zal moeten horen te voelen. IK TREK DIT NIET MEER! Mensen van buiten af beginnen zich ook mee te bemoeien, ze komen voor hem op. Buren hoef je ook niet op te rekenen die doen zachtjes hun gordijntjes weer dicht maar ondertussen wel schijnheilig klagen bij woningbouw. Handen ineen slaan gebeurt hier niet, want de mensjes zijn bang, bang voor meneer tokkie aso, met zijn dreigende blik. Hoe slap is dat? Het is tijd voor gerechtigheid. Tot ziens ook mijn al zijn tokkie vrienden en mensen van buitenaf moeten maar lekker met hun eigen leven bemoeien en buurtjes hier; trek je gordijnen open en sta op, in godsnaam! Jemig.

rustigebuur
Mon, 06/02/2014 - 12:54

Even nog een toevoeging. Zij leven in de nacht en ik overdag. Sta altijd vroeg op en ga redelijk op tijd naar bed, lees 22,00u en. Dan weet je wel hoe het gaat. Voor 13u hoef je niemand te verwachten maar in de nacht helaas wel. Zij leven een onrechtmatig leven maar rekening houden met mensen die wel hun leven willen beteren.

Mar
Thu, 06/19/2014 - 02:57

Ik kan me helemaal vinden in de reactie van Emmetje! Hier heb ik hetzelfde geprobeerd, zelfs urgentie proberen te krijgen omdat mn gezondheid dusdanig achteruit is gegaan door die jarenlange herrie dat ik 100% afgekeurd ben en zelfs dat krijg ik niet. Is niet leuk om altijd maar nee te horen te krijgen, 2,5 jaar lang van kastje naar de muur gestuurd te worden en uiteindelijk vertellen ze doodleuk dat je maar punten moet gaan sparen en geduld moet hebben voor een andere woning, nou ik ben nu al in totaal 4,5 jaar verder en heb nog geen andere geschikte woning gevonden want ik ben helemaal klaar met een flat/ portiek ed. (ook vanwege mijn gezondheid is dat niet meer haalbaar). Dus ook ik ben radeloos en zit dagelijks met mn handen in het haar en ben voor de zoveelste keer overspannen. En ondertussen vieren de 2 onderste buren op 1 en 2 hoog die dus de overlast veroorzaken vrolijk feest en doen ze lekker waar ze zin in hebben zonder ook maar rekening met iemand te houden (net als op dit moment). Hier beginnen ze ook in de avond en gaat door tot diep in de nacht en in het weekend het hele weekend. De overige buren durven en willen niet klagen al horen ze alles wel, tja kan ze moeilijk iedere keer dwingen aangezien ik herhaaldelijk gevraagd heb of ze ook een klacht in wilden dienen maar tevergeefs.. maarja die horen het minder dan mij want hun wonen aan de andere kant. Sta er dus helemaal alleen voor en enige dat ik hoop is dat ik snel een ander huisje heb zonder overlast! Maar dat dit zo kan hier (dat woningbouw en politie niks eraan doen en dat je dan voelt dat je niet serieus genomen wordt) dat drijft je gewoon tot waanzin!

Jasmine
Wed, 01/28/2015 - 18:47

Ook ik moet even mijn ei kwijt..
Sinds december nieuwe bovenburen (2 meiden van in de 20) Ik woon samen met mijn man en zoontje in een huurwoning, al 8 jaar en prima naar mijn zin. Het is er al super gehorig maar altijd is het goed gegaan met de vorige bovenburen. Totdat deze 2 galbakken er kwamen wonen. Harde muziek met een bass waar mijn ramen, lampen en vloer van gaan trillen, veel in en uitloop in het huis, gestamp (volgens mij weet die ene meid niet hoe je normaal moet lopen) geschreeuw uit het raam, blowen wat in de portiek te ruiken is en drukbezochte feestjes tot diep in de nacht waardoor wij alle 3 heel de nacht wakker liggen. Daarbij wordt er in de avond om 22:30 gestofzuigd, met ramen en deuren gesmeten en een communicatie naar elkaar...te bizar want het bestaat alleen uit gillen, hard lachen en dom gelul (veel vloeken) Wij hebben al een huis gekocht maar dit wordt pas vd zomer opgeleverd. We moeten hier dus nog ruim een half jaar mee doen. Verhuurder is ingelicht maar doet niets. Om nou een bemiddelaar in te schakelen, ik twijfel daaraan want ik voel mij soms wel onveilig als mijn man niet thuis is en als we nog meer actie ondernemen heb je kans dat ze nog meer pesterijen gaan uitvoeren. Ik ben al meerdere malen naar boven gegaan en netjes gevraagd of t zachter kan maar ze hebben er maling aan...Kan de verhuurder ons niet een half jaar een ander huis verhuren zodat wij in alle rust nog een half jaar kunnen wachten op ons nieuwe huis?

sandra
Sun, 02/22/2015 - 08:56

Ook ik moet even wat kwijt. Sinds een jaar hebben wij last van een klagende onder buurman. Ik heb zelf 3 kinderen van 7,4 en 3 ,wij wonen hier met zn 5en. De onderbuurman woont alleen met zijn hond. Hij komt overdag klagen en zelfs ook in het weekend over mijn kinderen dat ze te luidruchtig spelen of over vallend speelgoed enz. 2 van mijn kinderen zitten de hele dag op school en zijn pas om 16 uur thuis en om 19 uur liggen ze alweer in bed. Maar dit is niet genoeg voor meneer en hij dreigt met stappen en houd zelfs een lijstje bij met het soort geluid en datum. Ik ben echt werkelijk woedend want mijn kinderen mogen geen kind zijn in mijn huis en moeten maar de hele dag tv kijken om ze zo rustig mogelijk te houden, dus even piraatje spelen kan gewoon niet, vriendjes of vriendinnetjes over de vloer kan gewoon niet. Dit zorgt voor zoveel stress dat ik nu zoiets heb van klaag tot je erbij neervalt want meer kan ik niet doen. Hij wil ons hier weg krijgen ik ben benieuwd of hem dat gaat lukken.

Anoniem
Wed, 09/23/2015 - 00:14

Tja, als ik bovenstaande reacties lees... ik sta aan de andere zijde. 23 Jaar in het sekteachtig TM dorp gewoond. In 4 maanden tijd is er een lijvig dossier opgebouwd, inhoudelijk niet met ons besproken, woningbouw wilde geen bemiddeling (ze wilden immers van ons af) en naar de rechter ermee. Zij vond waarheidsvinding niet van belang, de hoeveelheid van de schrijvers voldeed. Staan nu sinds 6 weken op straat. Ik heb geen idee of beroep aantekenen zinvol is. In elk geval niet om terug te gaan, maar wel voor een schadevergoeding.
Besef goed dat een huisuitzetting mensen ongelofelijk beschadigd en enorme schulden met zich meebrengt.

Paul
Sat, 10/03/2015 - 17:22

Sandra, als je laminaat hebt kan ik de onderbuurman begrijpen. Als je goede vloerbedding en ondervloer hebt, kan hij zo goed als niets horen.

deboer
Fri, 12/25/2015 - 16:26

ik lees theoretische prietpraat ; ik wil niet flauw doen maar een van de buren heeft een drugsgerelateerde politieinval gehad, een andere buurman veroorzaakte overlast door hysterische vrouwen voor de deur op blo nivo dan is er nog een gezin met kinderen die door het huis heen stuiteren en op speciaal onderwijs zitten mede door adhd en een vorm van autisme of zwaar verstandelijk beperkt, een ander gezin die het normaal vind om ballen tegen mijn raam te schieten , en dan heb ik het niet over de rest van de straat die in jelaba door het winkelcentrum heen rende om paniek te zaaien in de jaren na 9-11 -- volgens bovengenoemd artikel zou de rechter dan al die huren laten opzeggen ? Er bestaan gewoon wijken waar de normen opgelegd worden door een ander dan de coorporatie en de rest buigt en houdt de mond, vervolgens krijgt de klokkeluider een nekslag - dat is hoe het werkt in correct nederland

ladyboss
Sun, 01/10/2016 - 01:57

Buurtbemiddeling is vrijwillig dus als ze nee zeggen sta je nergens. Ik heb een huurhuis en de overlast komt van (buitenlanders) in een koophuis. De woningbouw doet er dus ook niets aan.. Net weer de politie gebeld en die doen ook geen donder.. Dus wat moet je dan ?? Tegenwoordig is verhuizen ook geen oplossing vanwege financi?le tekortkomingen. Iemand een tip of idee ? Ik ga sowieso deze week weer klagen bij de gemeente en woningbouw. Er MOET iets gedaan kunnen worden..

sandy
Thu, 07/06/2017 - 18:01

ikzelf heb vandaag onterecht een sommatie van de woningbouwvereniging aangetekend ontvangen. Er staan regelrechte leugens in de klacht van overlast. de woningbouw wil hier niets aan doen en gaat er klakkeloos vanuit dat wat er gemeld is ook waar is. hoe kan ik mijn recht halen en hiertegen bezwaar maken??

gerda blumenschein
Tue, 01/30/2018 - 13:58

hallo ik heb nu al geruime tijd last van de beneden buurman S.D Mook op num 135
nu is er al 1 x iemand langs geweest maar hij blijft me stangen met geluiden nu had ik al eerdere x en
geluid gehoord bonken tegen mijn balkon maar iedere x als ik keek was het weer stil nu heb ik van de andere beneden buurman op num 133 gehoord dat hij heeft gezien dus hij is getuigen dat sd mook met een boomstam onder aan mijn balkon aan het stooten is bonken dit is niet het enige hij is aan het bonken om 3 uur in de nacht tegen mijn plafond met een stok of weet ik veel wat en tegen de centrale verwarming aan het slaan is hij is mij in iedere geval aan het pesten stangen en ik doe geen oog dicht daardoor meer en buiten dat heeft hij zijn brommer in de huiskamer staan beetje link met brand ik wil dat er nu echt iets gebeurd hiermee want ik kan er niet meer tegen hij maak mij helemaal gek dus bij deze hoop ik iets te horen van u vriendelijke groet gerda blumenschein rotterdam * Persoonlijke gegevens zijn om privacyredenen verborgen

Moedeloos
Thu, 08/09/2018 - 16:36

Wat naar om toch zoveel berichten te lezen hoe het woongenot verpest kan worden. Door onredelijke mensen die denken dat ze stuk voor stuk het recht hebben het bloed onder andermans nagels weg te krabben. Bah. Ik zit voor de tweede keer in een dergelijke situatie en ik blijf erbij: meestal ben je gewoon de Sjaak en kan je geen hulp verwachten van woningbouw danwel politie. Een paar jaar terug kneuzing opgelopen van een "handtastelijke buur".... ze komt er gewoon mee weg, de wijkagent moet nog steeds contact met me opnemen. Het interesseert ze niet. Als ik op het bureau kwam was hij er niet/niet bereikbaar, druk druk, en werd er notitie gemaakt. Als ik belde, was hij ook nooit bereikbaar, werd nooit terug gebeld. Toen ik eens met een stapel dreigbrieven op het bureau kwam, uiteraard was de wijkagent weer druk druk, vroeg ik of de kopietjes op het bureau van de wijkagent konden komen. Nou, moeilijk moeilijk. Ik vroeg om een agent, maar kreeg een secretarieel medewerker die met zijn hemd half uit zijn broek en zijn haar recht overend mij chagerijnig en luid zuchtend half te woord stond. Schandalig, wat een visitekaartje!
En de woningbouw idem dito, terugbellen is een dingetje en uiteindelijk na jaren bieden ze via de gemeente counceling aan. Diverse gesprekken en een huisbezoek geweest. Dame in kwestie begreep de situatie, dat was al erg fijn. Vervolgens werden we afgewimpeld met een brief, het was 'immers niet de taak van de woningbouw'... We zijn een paar jaar verder en situatie nog hetzelfde.
En het ergste is, tussen de bedrijven door zijn er brieven naar mij en woningbouw verstuurd, waar de honden nog geen brood van lustten, allemaal leugens en bloedverziekende treiterijen. En als de woningbouw een klacht (lees leugen) kreeg, dan sprong men in de bres. Iets wat wellicht meerdere mensen herkennen, waardoor je steeds meer kwaadheid opbouwt; jij wordt nooit gehoord, de ander zuigt wat uit zijn duim om te irriteren (geen gezelllig leven => geen hobby's => dus dan maar een andere treiteren, want hey, wat houden we toch van sensatie). Ben nu op het punt beland dat ik het spuugzat ben. Laatst weer een klacht, sloeg kant noch wal, en ja hoor, de woningbouw stond weer op mijn deurmat. Als men nu niets met mijn klachten doe, dan ben ik genoodzaakt al mijn principes opzij te zetten en grijp ik er een paar bij de strot.
Wat dergelijke instanties niet willen begrijpen, is dat zij door geen actie te ondernemen (als ik het maar in de vorm van waarschuwingen), ervoor zorgen dat de ander(en) zich steeds "machtiger" voelen en een bevestiging krijgen dat hun gedrag normaal is en steeds verder gaan (hey, ze doen toch niks, lachen man....).
Kortom, ik woon tussen een stelletje lowlifes die blijven etteren, want ze hebben zelf geen leven en dan hebben ze weer een leuke dag gevuld met sensatie, achterklap en treiterijen. Applaus voor niveautje nul. En een tweede applaus voor al die instanties die alles uit de boekjes halen en het verdommen om tussen de regels door ook een beetje te "voelen". En owee als je als sociale burger door jarenlange frustraties en verdriet uiteindelijk het heft in eigen handen neemt. Een asociaal mag dat, maar jij niet. En het wordt alleen maar erger. En dat is te wijten aan dergelijke instanties die hun werk niet goed uitoefenen. Klaar.
Ik wens iedereen sterkte en hoop echt dat er voor iedereen een tijd van rust en woongenot aan mag breken.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur