Politieman ontslagen om XTC-gebruik in privétijd

De man was sinds 1 juli 1986 werkzaam bij de politie. In december 2003 werd de brigadier de straf van disciplinair ontslag opgelegd wegens het plegen van zeer ernstig plichtsverzuim. Hij zou zich herhaaldelijk schuldig hebben gemaakt aan het bezit en gebruik van verdovende middelen (XTC en GHB), het verstrekken van XTC aan een collega, het hebben van contacten met drugsdealers en het vermengen van professionele met privé-activiteiten. De brigadier maakte tevergeefs bezwaar tegen het ontslag.

Vervolgens ging de politieagent in beroep bij de rechtbank die hem in het gelijk stelde. De rechter vernietigde het ontslagbesluit. Volgens de rechtbank is onvoldoende komen vast te staan dat de man aan zijn collega een verboden vorm van XTC heeft verstrekt en dat hij contacten met drugsdealers onderhield. Omdat in het jaar 2001 het gebruik of voorhanden hebben van GHB geen strafbaar feit opleverde kon dat de man ook niet worden verweten. Wel staat vast dat de politieman een verboden vorm van XTC heeft gebruikt tijdens feesten waar de man in het kader van zijn functie werkzaam was zodat hij als politieambtenaar onvoldoende afstand heeft gehouden tussen werk en privé en dat deze gedragingen toerekenbaar plichtsverzuim zijn.

Maar ontslag ging de rechtbank te ver. Er was geen sprake van stelselmatig gebruik van XTC en er zaten maar liefst drie jaar tussen de gepleegde feiten en het uiteindelijke ontslag. De laatste jaren had de man juist goed gefunctioneerd.

De korpsbeheerder van de politieregio Amsterdam-Amstelland kon zich niet vinden in de uitspraak van de rechtbank en ging in beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

De Centrale Raad van Beroep:

Vast staat dat de brigadier uiteindelijk heeft erkend dat hij drie keer een halve pil van de verboden vorm van XTC heeft gebruikt en een keer tijdens een controle met zijn pink een druppel GHB tegen zijn tong heeft gehouden. Het feit dat GHB ten tijde van het gebruik niet strafbaar was is echter niet doorslaggevend. Binnen het politiekorp bestond al in 1999 aandacht voor de gevaren van GHB acht de Raad daarbij niet doorslaggevend.

Voorts moet gedaagde, die reeds geruime tijd werkzaam was als ambtenaar van de politie, zich beroepshalve bewust zijn geweest van de effecten en gevaren van het gebruik van GHB en had hij zich hiervan verre dienen te houden. Ook staat vast dat de man tot twee keer toe XTC aan een collega had verstrekt. Privé-contacten met dealers zijn echter niet vast komen te staan.

Ook het handelen buiten diensttijd kan onder omstandigheden strijdig zijn met hetgeen een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen en aldus plichtsverzuim opleveren. Het mag zo zijn dat gedaagde ten tijde van (een deel van) de in geding zijnde gedragingen nog niet specifiek was belast met de controle op en de opsporing van verdovende middelen maar dat neemt niet weg dat bij het gebruiken van XTC in openbare gelegenheden er sprake is van grensoverschrijdend gedrag dat ook zijn weerslag heeft op het functioneren als politieambtenaar en op het aanzien van het politiekorps. De Raad is dan ook van oordeel dat appellant deze gedraging terecht heeft aangemerkt als plichtsverzuim.

De Korpsbeheerder was daarom bevoegd de politieman te straffen met disciplinair ontslag.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (1)

Marit
Fri, 12/16/2016 - 11:24

Welk arrest is dit?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur