Problemen met internetprovider

 Frits legde HelloLaw de volgende situatie voor: 

In december 2004 heb ik bij TweakDSL een gecombineerd internet- en belabonnement aangevraagd. Pas in maart 2005 werd de aansluiting gerealiseerd. Ik ontving wel een modem maar niet de bijbehorende gebruikersgegevens zoals telefoonnummer, emailadres en wachtwoord. De helpdesk verwees me door naar de website maar dat had weinig zin omdat ik immers nog niet kon internetten. Toen ik uiteindelijk wel verbinding had, begonnen de problemen pas goed. Ik heb last van een flinke echo op de telefoonlijn. Verder valt het modem regelmatig uit, werkt de functie ‘nummerweergave’ niet, kan ik sommige mobiele nummers niet bellen en regelmatig valt tijdens een telefoongesprek regelmatig de verbinding weg. 

De maand daarna begon een langdurige storing waardoor ik helemaal niet meer kon internetten en bellen. Volgens de helpdesk zou de oorzaak bij mij liggen. Pas na drie weken kwam een monteur langs maar hij kon het probleem op dat moment niet oplossen. Uiteindelijk na anderhalve maand deed mijn verbinding het weer. De vreugde was van korte duur want vier dagen later ging het modem stuk. Na een week kreeg ik een nieuw modem waardoor de verbinding het weer redelijk deed. Echter in september van dit jaar viel de verbinding weer uit en tot op de dag van vandaag kan ik nog steeds niet internetten of bellen.

Ik heb aangetekende brieven gestuurd om het contract tussentijds te ontbinden maar volgens TweakDSL zit ik vast aan een jaarcontract. Volgens mij mag ik ontbinden op grond van artikel 8 van de algemene voorwaarden van TweakDSL omdat er een wanproduct is geleverd. 

Ondertussen heb ik alle betalingen stopgezet en wil ik een kostenvergoeding omdat ik mijn mobiele telefoon heb moeten gebruiken. Nu ontvang ik alleen nog maar aanmaningen van Intrum Justitia vanwege de betalingsachterstand en hoor verder niets meer van TweakDSL. Inmiddels ben ik overgestapt naar ADSL van KPN wat me uitstekend bevalt. Nu heb ik een paar vragen:

Levert de internetaanbieder een wanproduct?
Voor de beantwoording van de vraag of de aanbieder een wanprestatie levert moet je kijken naar de overeenkomst die is opgesteld. Daarin is vastgelegd dat de provider zorgt voor een internet- en telefoonverbinding met een modem, en dat de klant daarvoor een vergoeding betaalt. Het gaat er om wat de klant mag verwachten. Natuurlijk kan het gebeuren dat er een slecht functionerend modem wordt geleverd of dat de verbinding niet optimaal is. Maar de klant mag verwachten dat de provider deze problemen snel en adequaat verhelpt. In de geschetste bovenstaande situatie is daar overduidelijk niet aan voldaan. 

Provider schiet tekort
Wanneer blijkt dat de producten of diensten niet overeenkomen met wat je als koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten, wordt dit met een moeilijk woord "non-conformiteit" genoemd. De provider schiet tekort in de nakoming van zijn verplichtingen. Juridisch is het verder van belang of de feiten die zich voordoen redelijkerwijs te voorzien waren ten tijde van de aanschaf van het product of dienst. Als dat niet het geval is, en de provider kan zich niet beroepen op overmacht, dan is er sprake van een toerekenbare tekortkoming, oftewel wanprestatie. In dat geval zijn er mogelijkheden om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen.

Om de problemen op te lossen ligt het voor de hand om eerst de klachten aan de provider voor te leggen. Dit heeft Frits meerdere keren - tevergeefs - geprobeerd. Kennelijk heeft de provider niet adequaat op de klachten gereageerd. 

Geschillencommissie opgeheven
Voor consumenten bestaan allerlei verschillende geschillencommissies, die snel en goedkoop een oordeel geven over klachten. Helaas is vorig jaar de klachtencommissie Internetproviders, de NLIP (www.nlip.nl), ter ziele gegaan. Consumenten met klachten over internetproviders kunnen op dit moment niet meer bij een onafhankelijke geschillencommissie terecht.

Vorig jaar heeft de Consumentenbond onderzocht in hoeverre internetters tevreden zijn over hun provider. Uit het onderzoek blijkt dat 20 to 28% Van de internetters de klantenservice en ondersteuning van de provider slecht vindt. Hopelijk wordt er een nieuwe geschillencommissie in het leven geroepen waarbij alle providers zijn aangesloten en die dezelfde algemene voorwaarden en geschillenregeling hanteren. 

Mag ik stoppen met betalen?
De wet voorziet in een oplossing voor gevallen waarin een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt. Wanneer de provider niet aan zijn verplichtingen voldoet en in verzuim is, dan mag je als wederpartij je verplichtingen opschorten, in dit geval stoppen met betalen dus. Verzuim wil zeggen dat de provider per aangetekende brief in gebreke is gesteld waarin tevens een termijn is geboden om de overeenkomst alsnog correct na te komen. Als de provider echter geen gevolg geeft aan deze ingebrekestelling is hij in verzuim. Je moet je niet gek laten maken door de aanmaningen van de internetaanbieder of het dreigen met een deurwaarder. Een deurwaarder kan pas iets doen wanneer de zaak bij de rechter is geweest. 

Mag ik de overeenkomst ontbinden?
Je kunt bij klachten de overeenkomst alleen ontbinden wanneer je de provider middels de ingebrekestelling de kans hebt gegeven de problemen op te lossen. Dit is inderdaad gebeurd: Frits heeft meerdere keren contact gezocht, zonder acceptabel resultaat. Ontbinding is in dat geval toegestaan. Er zijn twee manieren voor ontbinding: buitengerechtelijk, dat wil zeggen per brief, en gerechtelijk, via de rechter dus. Een voorbeeld hiervan is een recente zaak waarin de rechter oordeelde dat een mobiele beller zijn telefoonabonnement tussentijds mag ontbinden bij klachten (het ging hier om een slecht bereik) die niet spoedig en adequaat worden opgelost. 

Algemene voorwaarden
Frits verwijst in zijn vragen naar artikel 8 van de algemene voorwaarden van TweakDSL. Dit artikel gaat echter over niet-nakoming van de overeenkomst bij overmacht, dat is het geval wanneer de problemen aan iets of iemand anders te wijten zijn waar noch de provider noch de internetter iets aan kunnen doen. Het recht op ontbinding volgt gewoon uit de wet en hoeft niet in de algemene voorwaarden bepaald te zijn. 

Vergoeding
Het is redelijk dat je het abonnementsgeld terugkrijgt over de periode waarin je niet van de internetdiensten gebruik hebt kunnen maken. Wat veel consumenten niet weten, is dat zij bij een toerekenbare tekortkoming van de leverancier, ook recht hebben op vergoeding van de andere kosten die in dit verband zijn gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de telefoonkosten om de helpdesk te bellen en de kosten van een vervangend abonnement. 

Rechtszaak
Als de provider je niet tegemoet wilt komen, dan rest niets anders dan een rechtszaak aan te spannen tegen TweakDSL. Vorderingen tot 5000 euro worden door de kantonrechter behandeld. In zo'n procedure is een advocaat niet verplicht dus de kosten kunnen beperkt blijven. Een probleem is dat de vordering waarschijnlijk slechts enkele honderden euro's bedraagt zodat de kosten, tijd en moeite die met procederen gepaard gaan, niet opwegen tegen het eventueel te behalen resultaat. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat TweakDSL zelf besluit naar de rechter te stappen om betaling van het abonnementsgeld te vorderen. In dat geval kun je uiteraard een tegenvordering instellen. Mocht het zo ver komen dan kan HelloLaw je daarin met raad en daad bijstaan.

Dit artikel is eerder als bijdrage van HelloLaw verschenen in PC Consument.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (15)

Martin Buter
Fri, 03/17/2006 - 20:04

Ik ken dit probleem. Wij hebben hetzelfde ervaren, echter geudurende enkele maanden en zijn er uiteindelijk in geslaagde een redelijk stabiel werkende lijn te krijgen. Echter sinds 9 maart bij aanpassen van het abonenement ging het weer fout en wij zitten wederom zonder telefoon. Internet werkt echter wel redelijk goed.
Voorst hebben wij ontdekt dat de telefoonrekeningen van geen meter kloppen. Wij hebben reeds met SRK contakt gehad en dit heeft geresulteerd in een teruggave van een deel van de onterecht gedeclareerde kosten.

Het volgende is ook aardig:
Door de problematieken die er waren en wederom zijn, hebben wij besloten gebruik te maken van de terugkeeractie van KPN.
Na 6 weken wachten en een mailtje wordt er spontaan gereageerd door een medewerkster per email als volgt:
Geachte heer Buter,

Om u goed van dienst te kunnen zijn, vragen wij u vriendelijk de vraag toe te lichten en nogmaals te versturen.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben ge?nformeerd.

Ook daar valt tegenwoordig blijkbaar veel tussen wal en digibitjes. Ik verneem van diverse kanten dat de terugkeeracties en ook het interplusbellen veel problemen geven. Ook het zusterbedrijf HI van KPN levert wanprestaties. Die moeten ook met procedures gedreigd worden alvorens men zich aan de regels houdt. O.a. SMS buiten de bundel plaatsen zonder opgaaf van reden en het informeren van hun klanten.
Verder wordt er bij het niet verkrijgen van een verbinding vaak toch het starttarief verrekend en/of een minimaal aantal seconden.

Ik krijg sterk de indruk dat het flink oorlog tussen de bedrijven en de jacht op het geld ( van de klant )is wel erg de richting opgegaan van de witte boorden "maffia".

Ik hoop dat de OPTA positief werk gaat leveren t.a.v. de steeds grover wordende overtredingen en het misbruik van de bedrijven van de onkunde van de klant.

Tineke van der Haar
Fri, 03/17/2006 - 23:41

Bij mij speelt iets soortgelijks
In november aansluiting bij Versatel aangevraagd wat ik graag op 1 februari in wilde laten gaan.
door allerlei vage dingen van hun kant was het pas mogelijk op 17 februari.
Maar inmiddels is het 17 maart en nog steeds helemaal niets.
Het liefst zou ik het allemaal opzeggen en een andere provider zoeken want het vertrouwen in de service van Versatel is totaal weg.

Kan ik dat nu zomaar doen?
Wie weet raad?

Met vreindelijke groet,
Tineke vd haar

G de Vries
Sun, 03/19/2006 - 17:21

Ik lig in de clinch met mijn internet provider (Wanadoo/Casema).

Het gaat om het volgende:

Ik heb een abonnement bij Wanadoo en wel het z.g.n. Wanadoo premium broadband abonnement. Wanadoo schijnt n.l. een dochteronderneming van Casema zijn of anders om, Joost mag het weten.
Ik heb nu bij Casema, daar men op diens Site met reclame aanbieding adverteerde, besloten de volgende producten af te nemen: Casema Maxi abonnement met de daarbij inbegrepen abonnement voor digitale telefonie. Casema beloofd(e) in zijn advertentie alles te regelen, waaronder ook de opzegging van mijn KPN abonnement. Mijnheer zeiden ze..., nadat ik de bestellijn van Casema belde, alles zal door ons in orde worden gemaakt. Tevens ben ik ook nog eens ingegaan op de aanbieding om, met gebruik van een decoder (welke door Casema werd verstrekt) om digitale TV ontvangst te krijgen hiervoor een abonnement te nemen.

Alvorens ik al deze producten bestelde heb ik eerst mij, zowel telefonische (bestellijn van Casema) als via internet op de Site van Casema, mij laten informeren en voorlichten.
De aangeboden pakketten die Casema mij beloofde en de aantrekkelijke aanbiedingen, hebben mij doen besluiten om op het aanbod in te gaan.

Wat blijkt nu, het schijnt niet mogelijk te zijn om het Wanadoo premium broadband abonnement om te zetten in een Casema Maxi waarmee zij adverteren. Volgens Casema ben ik gebonden aan de opzeg termijn waar, volgens Casema, Wanadoo mij aan houdt.
Een bijkomstigheid is nu, Ik heb bij Wanadoo vorig jaar, d.d. 20 augustus 2005, een PC Antivirus abonnement afgesloten, je zou dus zeggen dat ik hier dus ook een jaar aan vast zou zitten. Volgens deze algemene voorwaarden geldt ook hier een minimum termijn van 12 maanden. Niets is minder waar.
Veertien dagen geleden, d.d. 4-3-06 kom ik tot de ontdekking dat mijn activatie code, welke ik vorig jaar heb ontvangen, voor dit abonnement hiervan is verlopen en ik hierdoor 14 dagen lang (zonder te hebben geweten) zonder Antivirusbeveiliging heb zitten surfen op internet met alle risico’s van dien. Gevolg hiervan is nu, ik heb 3 virussen en 12 Spyware bugs op mijn PC opgelopen.

Om dit te verhelpen word ik nu verplicht om een nieuw abonnement af te sluiten, zodanig door mij opnieuw voor deze dienst aan te melden en deze inhoud, dat ik m.i.v. de aanmelddatum weer een jaar vast zit. M.a.w. de dag van aanmelding is bepalend voor de periode van 12 maanden.
Als Wanadoo, eenzijdig zijn contract voor mijn PC Antivirus voortijdig (met onmiddellijke ingang) afbreekt, waarom kan dan niet mijn contract op Wanadoo premium broadband abonnement per direct ontbonden worden?

M.i.z. is er hier iets goed mis, hetzij bij Casema dan wel bij Wanadoo.

G de Vries

G de Vries
Sun, 03/19/2006 - 17:26

vervolg
Wat betreft Casema Digitale Telefonie, ook Casema is hierin zijn verplichtingen niet na gekomen, waardoor ik nu voor 2 telefoon abonnementen moet betalen. Zowel het Casema Digitale Telefoon abonnement en het abonnement voor KPN (omdat Casema mij te laat bij KPN heeft afgemeld) moet ik nu aan de KPN het abonnement over de maand maart en april gaan betalen en bij Casema nog eens van 25-2-06 t/m 1-3-06 en 1-3-06 t/m 1-4-06.

Februari van dit jaar, om precies te zijn, d.d. 6-2-06, heb ik bij Casema mijn bestelling gedaan, d.d. 22-2-06, heb ik het doehetzelf pakket voor zowel internet en telefonie bij mij thuis bezorgt gekregen. Diezelfde dag d.d. 22-2-06, heb ik de bedrading(en) aangelegd en geinstalleerd om zo de telefoonlijn te testen. Hiervoor heb ik een nummer opgekregen (070-88888378) om zo de verbinding te testen.

D.d. 6-2-06 heb ik bij Casema zowel telefonisch als via de internet bestellijn, de opdracht gegeven om de door mij bestelde producten te leveren. D.d. 9-2-06 ontving ik via de post van Casema een brief met de bevestiging van de door mij aangevraagde producten, hierbij zat(en) ook formulieren welke ik ingevuld en ondertekent retour moest sturen, waaronder de machtiging, zodat Casema de overstap van KPN naar Casema kon regelen.
Daar in deze bevestigingsbrief een van de genoemde producten niet klopte (het Wanadoo premium broadband abonnement stond ongewijzigd beschreven), heb ik telefonisch contact hierover opgenomen met de klantenservice omdat ik voor Casema Maxi abonnement met de daarbij digitaletelefonie abonnement had gekozen. Nu stond er vermeld dat de Wanadoo premium abonnement ongewijzigd zou blijven. De medewerkster die ik van de klantenservice te spreken kreeg vertelde mij sorry mijnheer wij gaan er voor zorgen dat het allemaal in orde komt en ik mij hierover niet ongerust hoefde te maken. Nou, dat heb ik geweten!!
D.d. 9-2-06, nadat ik de medewerkster gesproken had, heb ik deze formulieren in de bijgesloten retour enveloppe van Casema retour gezonden. Achteraf blijkt nu dat hier helemaal niets aan is gedaan.

Toen ik na 6 werkdagen, dus d.d. 28-2-06, en ik d.d. 22-2-06 de bedrading had aangesloten om de verbinding te testen, zo staat het n.l. ook in hun schrijven dat de omzetting 6 werkdagen zou gaan duren niets hoorde, heb ik wederom contact opgenomen met de klantenservice van Casema.
Daar werd mij verteld dat ik eerst de Test-Call had moeten uitvoeren en dit niet gedaan zou hebben, dit de reden was dat ik nog geen verbinding had. Dat deze medewerker uit zijn nek kletst is een ding wat zeker is.
Omdat ik nu, d.d. 7-3-06, van Casema de bevestiging binnen krijg, zo staat op de factuur, ik wel degelijk d.d. 22-2-06 naar Casema heb gebeld.
Van de KPN ontving ik een bevestigingsbrief, d.d. 5-3-06, dat ik m.i.v. 10-3-06 geen gebruik meer kon maken van de KPN lijn.
Zoals ik 1 alinea al eerder schreef, d.d. 22-2-06 heb ik de telefoonkabel op de modem van Casema aangesloten en heb hiervoor eerst mijn modem moeten activeren en daarna het speciale nummer 070-88888378(na dit gedaan te hebben volgens de handleiding van Casema) hiervoor gebeld. Het betrof hier een z.g.n. Test-Call. Wat blijkt..., ik kon wel bellen met de Casema telefoon lijn, maar niet gebeld worden. Daar wij wegens omstandigheden, in familiekring er iemand op sterven lag en regelmatig hiervan op de hoogte werden gehouden, konden wij niet het niet riskeren niet gebeld te kunnen worden. Diezelfde dag, d.d. 22-2-06, heb ik de bedrading weer van de modem losgekoppeld en heb tot, d.d. 10-3-06, gebruik gemaakt om via de KPN lijn te kunnen bellen en gebeld te kunnen worden.

Nu krijg ik van Casema, d.d. 7-3-06, een factuur binnen met daarin het overzicht van de gemaakte kosten, gedateerd 6-3-06. Ik moet betalen voor een dienst over een periode waar ik, geen gebruik van heb gemaakt laat staan gebruik van heb kunnen maken en niet gebruikt heb.
De factuurdatum is van 6-3-06, terwijl ik pas vrijdag 10-3-06, omdat, zo staat het in de brief van de KPN en ik op d.d. 5-3-06 ontvangen heb, ik de KPN lijn met ingang van, d.d. 10-3-06, niet meer kon gebruiken. Ik heb hierover de klantenservice van Casema gebeld dat zij maar eerst moesten zorgen dat ik een werkende telefoonverbinding had zodat ik zowel kon bellen maar ook gebeld worden. Daar dit laatste niet het geval was heb ik Casema laten weten dat ze eerst maar eens moeten zorgen dat de omzetting, zoals zij in hun reclamecampagne mee schermen, naleven en nageleefd dient te worden.

In hun brief staat immers vermeld dat de omzetting 6 werkdagen zou duren zodra alle bescheiden binnen waren. Wel, ik heb ervoor gezorgd dat deze bescheiden d.d. 9-2-06 met de post zijn verzonden, dit is uitgerekend t/m 28-2-06 negentien dagen.
Hoe komt het dan dat die medewerker van de klantenservice die ik, d.d. 28-2-06, aan de lijn had, mij durft te vertellen dat de door mij geretourneerde machtiging nog niet bij Casema binnen was gekomen?
Toen ik uiteindelijk, na dat ik ‘s morgens d.d. 10-3-06 om 08:30 uur, nog geen werkende verbinding had en toen dreigde, wanneer men bij Casema er niet voor kon zorgen ik voor 12:00 uur nog geen werkende verbinding had, ik alle bestelde producten bij mij zou laten weg halen, en ik pas uiteindelijk om 13:00 uur een werkende telefoonverbinding via de Casema lijn door Casema tot stand was gebracht. Ik kwam hierachter toen ik om 13:00 uur door een medewerker van Casema op dat tijdstip werd gebeld en hierdoor erachter ben gekomen dat eindelijk de verbinding tot stand was. Ik kon dus vanaf dat tijdstip bellen en voor mij het belangrijkste, gebeld worden.

Nu wordt mij het volgende in rekening gebracht: Gebruik van de Casemalijn in gaande op 25-2-06 t/m 1-3-06 een bedrag van € 2,14, Casema telefoonlijn (abonnement) 1-3-06 t/m 1-4-06 een bedrag van € 14,95 , Specificatie gesprekskosten, de z.g.n. Test-Calls: mobiel 2x 0:12 sec € 0,11 en 3 Casema nummers (Test-Call nummer) 3x 1:12 sec € 0,07. Deze gesprekskosten hebben betrekking op de dag 22-2-06, omdat ik de installatie heb aangesloten om de Test-Call te kunnen uitvoeren of ik wel signaal had via de Casema lijn. Daar uit de test bleek dat ik, d.d. 22-2-06, nog geen goedwerkende telefoonverbinding had(Ik kon n.l. niet gebeld worden via deze lijn) heb ik diezelfde dag nog, gelijk nadat ik de Test-Call had uitgevoerd, de bedrading van de modem losgekoppeld en de bekabeling weer terug heb gebracht naar de oude situatie, en ik dus weer via de KPN lijn kon bellen en gebeld worden. De onzin verhaal door de medewerker van de klantenservice dat ik de Test-Call niet zou hebben gepleegd slaat dus nergens op en ik mij hierdoor belazerd voel.
Is het dan fair dat Casema mij dit in rekening brengt en mij laat betalen voor iets dat niet werkt?

G de Vries
Sun, 03/19/2006 - 17:28

vervolg
Immers, Casema zou er voor zorgen en er alles aandoen, met de ondertekende machtiging welke ik, d.d. 9-2-06, aan Casema heb teruggestuurd de overstap van KPN naar Casema in orde zouden maken, zij hun afspra(a)k(en) niet zijn nagekomen.

Wat mij het meeste dwars zit, is dat een Casema medewerker mij verteld dat Wanadoo mij houdt aan mijn verplichting en dus nog bijna een jaar gebonden ben aan Wanadoo. A) Wanadoo heeft niet eens een telefonische helpdesk, B) wanneer je naar Wanadoo belt wordt je verzocht de klanteservice te bellen 0900-8896. Wat blijkt n.l., dit is hetzelfde nummer van de klantenservice van….., juist ja, Casema.
Toen ik naar aanleiding van mijn verlopen activatiecode de bestellijn van Wanadoo belde kreeg ik daar te horen dat ik zelf dit abonnement zou hebben opgezgd.
Mag en kan Wanadoo nu dan mij wel met onmiddellijke ingang mijn PC Antivirus eenzijdig de activatiecode als verlopen verklaren? Telkens wanneer ik mijn PC opstart krijg ik de melding dat deze is verlopen. Wel vreemd want voor dit contract staat ook minimaal 12 maanden. Daar ik deze 20-8-05 heb afgesloten, heb ik in feiten nog t/m 20-8-06 recht op mijn PC Antivirus abonnement en mogen zij dit niet zomaar ontbinden? Als dit dus wel het geval is dan eis ik dat het Wanadoo premium broadband abonnement ook met onmiddellijke ingang be?indigd wordt.

Om de tijd te overbruggen, omdat ik tot 20 augustus nog vast zit aan mijn Wanadoo premium abonnement, heb ik nu bij Casema een Security programma gedownload waarvan ik 3 maanden lang gratis gebruik van kan maken. Daarna moet ik een betaalde versie aanschaffen waarvan de prijs nog niet bekend is. Daar ik bij Casema de Casema Maxi abonnement heb aangevraagd omdat daar ook het beveiligingsprogramma hierbij in zat, wordt ik nu op extra kosten gejaagd.
Ik word verplicht om weer een nieuwe PC Antivirus abonnement af te sluiten waaraan ik dan tot 31-3-07 aan vast zit, mijn Wanadoo premium broadband abonnement uit dienen welke tot 20-8-06 maar mij verteld wordt door een Casema medewerker dat de datum waarop ik opzeg, dit bepalend is voor de duur van het beeindigen van het contract welke ik met Wanadoo zou hebben. Ik heb d.d. 6-2-06 mijn bestelling bij Casema geplaatst, ik krijg niet het Casema Maxi waarom ik heb gevraagd, mijn telefoonverbinding is door Casema niet volgens afspraak verzorgd terwijl ik om een combinatiepakket heb gevraagd wordt nu het telefoon abonnement los van deze combinatie geleverd.
Dit is niet de afspraak, dus ik denk er hard over om mijn abonnement voor digitale telefonie hierdoor dus maar op te zeggen.

Gaarne verneem ik van U een reactie op dit schrijven daar ik mij door Casema goed bedrogen voel. Als ik bij Casema vraag om uitleg, waarom ik niet het Casema Maxi pakket kan krijgen verschuilen zij zich achter de algemene voorwaarde van Wanadoo. Als ik vraag hoe het nou zit met mijn PC Antivirus van Wanadoo, dan geven beide bedrijven niet thuis.

M.i.z. is er hier iets goed mis, hetzij bij Casema dan wel bij Wanadoo.

In afwachting op Uw reactie teken ik,

Hoogachtend,

G de Vries

A. van der Velde
Fri, 03/31/2006 - 10:42

Helaas kan ik net zoals mijn zus niet anders concluderen dat TweakDSL een regelrechte ramp is. De onbekwame helpdesk weigert te helpen wanneer ze een profielloos modem leveren, zoek het maar uit. Sinds enkele weken heb ik zelfs meer dan regelmatig geen internet meer. Het lijkt erop dat ze iedere avond om 9 uur de stekker eruit trekken. Dit is al weken zo. Volgens TweakDSL is er geen probleem en ligt het aan mij.

m bekker
Tue, 04/04/2006 - 22:03

Wij hebben al vanaf december 2005 problemen met Tele 2. Telefonie gaat goed alleen adsl is een drama. We hebben al verschillende keren kontakt gehad met de klantenservice maar niemand kan ons daar echt helpen. Van de technische dienst hebben we ook nog niets gehoord. Ook wij willen nu van ons kontrakt af. Hier heb ik al wat handige tips gehad. Ik ga er nu echt werk van maken.

P Sindelka
Thu, 04/06/2006 - 16:02

Wij hebben vorig jaar ons ADSL abonnement bij Het Net opgezegd om over te stappen naar Tele2. In November 2005 de bevestiging gekregen van Het Net dat wij met ingang van 18 januari 2006 zouden worden afgesloten. Vervolgens kregen wij van de KPN een brief dat wij per 13 februari 2006 zouden worden afgesloten. (vreemd bijna een maand later) Echter wij zijn wel afgesloten maar Het Net blijft ons abonnementsgeld in rekening brengen en de KPN laat Tele 2 niet toe op de lijn omdat deze nog door Het Net in gebruik zou zijn. Ik heb daar eind januari een brief over geschreven naar Het Net, en elke week gebeld naar de Helpdesk maar zonder enig resultaat. Op 11 maart heb ik nogmaals een aangetekende brief verzonden naar zowel Het Net als de KPN maar ik heb nog steeds geen reactie en zit nu al sinds 18 januari zonder internetverbinding. Schandalig zoals Het Net (KPN) met de klachtenafhandeling omgaat en om ze te bellen moet je gebruik maken van een 0900 nummer voor 45 cent per minuut.En dat terwijl ik keurig op tijd heb opgezegd en daar brieven over heb ontvangen.

Sander de Vries
Wed, 04/19/2006 - 23:15

Op 24-06-2005 ben ik een internet/telefonie abonnement aangegaan met Casema/Wanadoo.
Op vrijdag 05-08-2005 is de telefoonmodem geinstalleerd.
De eerstvolgende werkdag 08-08-2005 besloot ik klantenservice (hierna cs) te bellen om de instellingen na te lopen. In dit gesprek kwam ik erachter dat het onbeperkt bellen niet gold voor 06-nummers. Ik heb dagelijks telefonisch contact met mijn vriendin die net als ik alleen mobiel belt. Daar ik in de voorverkoopfase deze info niet had meegekregen en daar het ‘onbeperkt’ bellen gelimiteerd blijkt tot 2000 belminuten vond ik dit misleiding; en het abonnement ‘niet passend’. Dezelfde dag 08-08-2005 heb ik via de email een onderbouwde klacht ingediend; met het verzoek om kosten gemaakt door onjuiste informatie (ongeveer twintig telefoontjes naar hoofdzakelijk mijn vriendin en cs; en abonnements en modemkosten) kwijt te schelden; en om het abonnement weer om te zetten naar mijn oorspronkelijke broadband basic abonnement.
Op 15-08-2005 heb ik dit verzoek per bief herhaald. In de week van 5 september belde ik om te informeren naar de voortgang. Na vele doorverbindingen wist de medewerker (Hij heeft een ‘log’ gemaakt) de brief van 15-08-2005 op te sporen. Hij besloot als service, na meermaals doorverbonden te zijn, om mij in de wacht te plaatsen en dit direct met de aangewezen afdeling te overleggen. Hij hervatte het gesprek met de mededeling dat de klacht ‘misleiding’ en mijn wensen, nadat gechecked was dat het om een miniem aantal gesprekken ging, terecht bevonden waren. Hij gaf mij een uitzonderlijk antwoordnummer waarmee ik de modem kosteloos mocht retourneren. Het omzetten naar mijn oude abonnement zou ongeveer een maand duren.

op 08-09-2005 is de telefoonmodem met succes uitgereikt.

De eerste factuur na de omzetting was conform afspraak; zonder telefonie-abonnementskosten. Elke andere factuur, tot en met vandaag, ongeacht meerdere mondelinge én schriftelijke bevestigingen van N.V. Casema, had weer telefonie/ abonnementskosten.
Het zou te lang worden om dit gedeelte ook mee te nemen. Daarom houd ik het bij het volgende.

Met verbazing ontving ik de factuur van 14-01-2006. Deze gaf aan dat er in de maand januari 2006 (terwijl de modem al drie maanden in het N.V. Casema beheer was)voor een bedrag van EUR232,52 telefoonkosten waren gemaakt.

Na vele toezeggingen, gevolgd door afwijzingen en weer toezeggingen, mails en brieven van Casema (in antwoordt op mijn vele boze brieven)werd er tot 7 keer toe, stellig bevestigd dat de telefoonkosten in december gemaakt waren. Verder werd er na vele malen gissen nu op de man af gevraagd naar het verzendbewijs omdat ‘in het geval de modem op dat moment toch werkelijk in het bezit van N.V. Casema zou zijn, terwijl er wel gebeld wordt met het telefoonnr.en modem, dat dat dan wel ‘enigszins vreemd’ zou zijn’.

Zo gezegd zo gedaan. Met het speciale billing-antwoordnr heb ik het verzendbewijs (zendingnummer3spe4881339) verstuurd.

In de eerstvolgende brief (van 13 april 2006).staat dat de modem, zoals het door mijn opgestuurde bewijs vermeldt, op 7 september naar N.V. Casema gestuurd is (8 september 2006 door N.V. Casema ontvangen). En nu komt het; ditmaal; n.b. in de brief die het ontvangen van het verzendbewijs onderstreept; het onomstotelijk bewijs van een conflicterende datum; zijn de telefoniekosten tussen meerdere gegevens, geruisloos in de maand augustus gemoffeld. Deze noodgreep was de enige mogelijkheid om er nog een kloppend geheel van te maken.
Deze noodgreep lijkt mij echter, na de talloze brieven waarin de maand december ,tot zeven maal toe, stellig als datum van de kosten bevestigd werd, niet geloofwaardig. Sterker nog; wat de suggestie van oneerlijk spel ondersteunt, is het feit dat de datumswijziging (antidatering) in dezelfde brief plaatsvindt waarin n.b., aan de hand van het net binnengekomen ontvangstbewijs, ook de conflicterende ontvangstdatum vermeld word.

Samenvattend:
-Er blijkt volgens N.V. Casema in december 2005 met de telefoonmodem gebeld te zijn. Dit is in bijna alle brieven bevestigd.
-Mijn toegewezen telefoonnummer is volgens N.V. Casema gebruikt.
-Het ontvangstbewijs laat zien dat de modem op 8 september 2005 door N.V. Casema ontvangen is.
Wat er na ontvangst door N.V. Casema met de modem gebeurd is, is door middel van dit bewijs niet te achterhalen. Wel maakt het ontvangstbewijs hard dat de modem niet in mijn huis gebruikt is. Het ontvangstbewijs maakt ook hard dat de modem niet onder mijn verantwoordelijkheid gebruikt is.

Dit bedrijf geeft dagelijks miljoenen door klanten opgebracht geld uit aan grootschalige wervingskampagnes; terwijl de klantenservice, ten koste van dezelfde klant, aan alle kanten hapert.
Dat zit me dwars.

Alle genoemde feiten kan ik onderbouwen met schriftelijk bewijs in de vorm van brieven,mails en het ontvangstbewijs. Volgens mij heb ik hierdoor een redelijk sterke zaak tegen dit,in mijn ogen, verschrikkelijk bedrijf. Is dat ook zo?

Alvast bedankt voor de moeite van het doorlezen en uitzoeken.
Vriendelijke groet,

Sander de Vries

Sander de vries
Thu, 04/20/2006 - 11:30

FF Herstellen>> In de samenvatting hoort het als volgt te staan:
In December 2006 is er volgens N.V.Casema gebeld terwijl de modem al in September 2005 weer in het bezit van N.V. Casema was!! (foutje bij deze hersteld)

S.de V.

Dina Leguit
Wed, 07/12/2006 - 11:39

Tele-2 heeft in april mij via KPN met een voorloopnummer laten bellen, wat veel ergnissen opleverde. KPN heeft hier niet adequaat op gereageerd, via een agressieve verkoop ben ik toch gezwicht voor Tele-2.
Omdat ik tot volgend jaar een abonnement bij Tiscali heb wil ik het abonnement opschorten, dit is helaas op een conflict uitgelopen, en na het gesprek werd ik abrupt afgebroken van internetten en telefoneren, gelukkig ben ik nog aangesloten bij KPN. Wat ik ook gebruikte het woord "mafiabende" want dat is het. Zelf ben ik in de veronderstelling dat Tele-2 lijnen illegaal overnemen en blokkeren!!!!

a.goijers
Fri, 08/18/2006 - 12:15

let op: Speedlinq
heeft ook aanbiedingen, trap er niet in.
met hun Mege-Deal van :2jarig contract ,voor €25,00,pm het 1e jaar €12,50 p.m. nou je kan fluiten naar die 12x €12,50.ze verwelkomen je gelijk met € 25,- p.m, en ga daar maar eens tegenin,ze doen net of ze gek zijn, post wordt ineens niet ontvangen via pbus.wie nog hun adres nodig heeft dat is: Saturnusstraat 60 2516 AH Den Haag.
intussen-net op tijd de €89,-..Terug laten boeken.SP.heeft Incasso is al ingeschakeld?
Goed advies v.HelloLaw, niet bang zijn voor incasso e.d. bedrijven.Ik snap echt niet dat onze regering/wet niets doet
aan dit soort praktijken.Je word met open ogen opgelicht, door de beloftes die dit soort bedrijven niet na kunnen komen,en alles moet je vooruit betalen zonder dat je nog iets gezien hebt, en maar beroepen op de afspraken die gemaakt zijn, maar dit soort bedrijven mag alles doen, als jij maar betaald, dus KIJK UIT MENSEN.Ik hoop op een normale manier uit deze rotzooi te komen. A.Goijers 18-8-2006 10.14

E de Vries
Sat, 05/19/2007 - 15:03

Hallo zijn er meer mensen met ditzelfde probleem?
Ik heb in maart mijn telefoon omgewisseld van kpn naar tele2 met de garantie dat ik ook kon internetten via asdl verbinding [toen had ik nog home kabel maar dit liep af ] dus ik dacht fijn kan ik zo overschakelen maar nee dus
ik geprobeert alleen inbelverbinding was mogelijk dit wilde ik niet.Verder gezocht kpnasdl lite kreeg ik een brief dit kon niet er was nog een andere kpn verbinding dit bleek tele2 gecodeert te zijn met andere woorden ik kan helemaal niets meer wie weet een oplossing dat ik toch een andere provider kan krijgen

A.j.
Fri, 07/27/2018 - 19:34

Ik zit met het zelfde probleem en nog erger bij NLEx.Heb tig x keer gebeld en het aantal aan hun gezonden e-mails zijn haast niet meer te tellen.Tot 2x toe een andere modem gehad maar werkte niet.Hoofd Telefoon doet het ook niet kan geen arts,leverancier of klant bereiken maar klanten en anderen kunnen mij ook niet bereiken.Bel met een geleend mobieltje waar ik mij scheel aan kosten moet betalen.Ze komen hun contractuele afspraak ook niet na want de overstap zou allemaal door NLEx gedaan worden.Kreeg subiet een heel ander telefoon nr terwijl ik duidelijk had gezegd dat ik mijn eigen nummer wilde houden.Vandaag weer afgesproken dat er weer een monteur moest komen kosten weer € 79,- maar geen respons op de afspraak.Gezien ik ook nog ondernemer bij ben kost mij dit klauwen vol met geld want geen klant kan mij bellen.Krijg wel boze klanten aan de deur waarom ik de telefoon niet op nam.Kun je weer het hele verhaal uit gaan leggen zodat ze het begrijpen.Contract datums worden zonder mijn toestemming geweizicht.Enzo kan ik nog wel uren door typen hoe dit shit bedrijf met hun klanten om gaat.Had hun mede gedeeld dat naar lang verstreken tijd hun ( NLEx)alles deze week hun laatste kans was om alles klaar te maken en dat ook alles goed moest werken...maar nee hoor geen enkel bericht van hun kant.Automatische afschrijving van mijn rekening heb ik stop gezet annulering ga ik alsnog per aangetekende brief aan hun sturen (volgens mij is dit overbodig want je word van de muur naar het kastje gestuurd) en heb al een andere provider maar word weer 4 weken wachten voor dat die alles geregeld hebben. Mijn motto is "BETER EEN IETS DUURDERE PROVIDER DIE GOED IS --DAN EEN GOEDKOPE PROVIDER WAT SHIT IS"Gelukkig ben ik lid van Hellolaw en samen komen we er wel uit. Maar 1ding staat vast het is bij NLEx einde verhaal en ze krijgen een dikke schade claim van mij die in de duizenden Euro's zal gaan lopen.Raad ook 1 ieder af om met deze boeven een contract af te sluiten. Wel raad ik ieder aan die dit leest word ook lid van Hellolaw ze zijn niet duur maar wel goed..!!!!!

Lisanne van HelloLaw
Mon, 07/30/2018 - 12:06

Beste A.J.

Bedankt voor je reactie. Wat vervelend dat je zo'n slechte ervaring hebt met dit bedrijf. Wel super om te horen dat wij je goed hebben kunnen helpen!

Lisanne van HelloLaw

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur