Rechtbank Almelo volgt eigen lijn in aandelenlease-zaken

De afgelopen tijd heeft de rechtbank in Almelo een groot aantal uitspraken gedaan in aandelenlease-zaken. Uit de gepubliceerde uitspraken blijkt dat de rechters in Almelo een eigen lijn volgen.

Geen huurkoop
Om te beginnen worden aandelenlease-overeenkomsten van Dexia in Almelo niet als huurkoop beschouwd, waarvoor de handtekening van de partner nodig was. Terwijl gedupeerden elders in Nederland met het argument van de ontbrekende handtekening hun volledige inleg kunnen terugvorderen, moeten gedupeerden in Almelo die in exact dezelfde situatie zitten, op andere manieren proberen een gedeelte van het verloren geld terug te krijgen. 

Wet op het consumentenkrediet
De rechtbank in Almelo beoordeelt aandelenlease-zaken aan de hand van de Wet op het consumentenkrediet (Wck). Omdat Dexia geen Wck-vergunning had, zijn de aandelenlease-overeenkomsten in beginsel nietig en moet Dexia een gedeelte van de schade vergoeden. 

In de Wck staat echter een grensbedrag. Als de kredietsom boven dat bedrag komt, dan is de Wck niet van toepassing en kan de gedupeerde geen beroep doen op de nietigheid van de overeenkomst. Dit grensbedrag is een aantal keren aangepast

De Wck kijkt naar de “kredietsom”, de geldsom die ter beschikking wordt gesteld. De rechtbank in Almelo kijkt echter niet alleen naar de kredietsom, maar naar de totale “leasesom”. In de totale leasesom zit niet alleen het ter beschikking gestelde bedrag (aankoopbedrag voor de aandelen), maar ook de te betalen rente. 

Door uit te gaan van een verkeerde definitie van “kredietsom”, heeft de rechtbank Almelo al diverse gedupeerden nog verder moeten teleurstellen, omdat deze gedupeerden door het optellen van de bedragen opeens boven het grensbedrag van de Wck uit kwamen. Een paar voorbeelden. 

Kredietsom plus rente 
Produkt: WinstVer10Dubbelaar, totale hoofdsom van 16.728,10 euro. Te betalen rente tijdens de looptijd van de lease-overeenkomst: 13.614,00 euro. Totaal overeengekomen leasesom van 30.342,10 euro. De rechtbank vindt dat de Wck in dit geval niet van toepassing is vanwege overschrijding van het op 13 november 2000 geldende grensbedrag van 22.652 euro. Dit terwijl de kredietsom toch duidelijk onder het grensbedrag ligt.
Rechtbank Almelo, 24 oktober 2007, LJN: BC0901


Optellen van verschillende overeenkomsten
Een man en een vrouw sluiten ieder een Capital Effect aandelenlease-overeenkomst af. Volgens de wet zouden beide overeenkomsten – gezien de kredietsommen van 10.639,80 euro en 4.255,92 euro - nietig moeten zijn, maar de rechtbank Almelo beschouwt de twee overeenkomsten als één overeenkomst en telt voor het gemak alle bedragen, inclusief de rente, bij elkaar op. Het totale bedrag komt dan opeens op 38.124,00 euro, dus hoger dan het grensbedrag. 

“De rechtbank constateert echter dat de WCK ten deze toepassing mist omdat de in aanmerking te nemen credietsom het op 16 oktober 2000 geldende plafond ingevolge artikel 3 dezer wet van hfl 50.000,-- overtrof, waarbij de rechtbank de beide door X en Y als echtelieden op hetzelfde moment tezamen gesloten overeenkomsten Capital Effect als één geheel beschouwt.”
Rechtbank Almelo, 17 oktober 2007, LJN: BC0897

De rechtbank in Almelo wijkt zozeer af van andere rechters in Nederland dat de belangrijke beginselen van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor aandelenlease-gedupeerden in de praktijk weinig blijken voor te stellen.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur