Rechter aansprakelijk voor verduistering door bewindvoerder

Wat is bewind?
Bewind is een financiële maatregel die wordt toegepast op mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn om hun eigen financiële belangen te behartigen. Zij mogen dan niet meer zelf beslissen over goederen die onder bewind staan. De kantonrechter benoemt een bewindvoerder die de financiële belangen van de onderbewindgestelde moet behartigtigen. Hij of zij mag bijvoorbeeld niet meer iets verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. Bewind kan worden aangevraagd door de betrokkene zelf, de partner, familieleden of het Openbaar Ministerie. In principe kan iedereen die meerderjarig is, tot bewindvoerder worden benoemd. De rechter volgt de voorkeur van de betrokkene, tenzij er redenen zijn om dat niet te doen. In veel gevallen neemt een familielid de taak op zich. Er zijn ook professionele dienstverleners die voor meerdere personen het bewind voeren. De bewindvoerder krijgt een beloning van 5% Van de opbrengsten van wat onder het bewind valt. De rechter kan eventueel een andere beloning vaststellen. De bewindvoerder dient jaarlijks aan de kantonrechter rekening en verantwoording af te leggen.

Bewindvoerder legde geen jaarlijkse verantwoording af
De bewindvoerder werd door een Amsterdamse kantonrechter aangesteld het geld van een tweetal personen te beheren. De bewindvoerder geen verantwoording af of deed dit veel te laat. Pas na lange tijd is de bewindvoerder door de kantonrechter ontslagen.

De bewindvoerder had kans gezien geld dat hem was toevertrouwd, ruim 85.000 euro, te verduisteren. Hij is hiervoor inmiddels door de strafrechter veroordeeld tot een taakstraf en terugbetaling van het bedrag.

De betrokken gedupeerden vonden dat de kantonrechter niet twee jaar had mogen wachten met het ontslaan van de bewindvoerder toen deze geen verantwoording aflegde over zijn handelen. Doordat de kantonrechter geen gebruik maakte van deze bevoegdheid, had de bewindvoerder de tijd gehad de verduistering te plegen. 

De rechtbank in Den Haag vond dat de gedupeerden gelijk hadden. Als de kantonrechter zijn toezichthoudende taak ernstig verwaarloost, is sprake van een onrechtmatige daad jegens degene die onder bewind is gesteld. De kantonrechter heeft de taak toezicht te houden op het door hem ingestelde bewind. Hij kan alleen toezicht houden als de bewindvoerder binnen een beperkt aantal maanden na afloop van het jaar waarover rekening en verantwoording moet worden afgelegd, verslag doet. 

De rechtbank oordeelde dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor een groot gedeelte van de geleden schade van de betrokkenen. 

Rechtbank Den Haag, 23 mei 2007, LJN: BA5762

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (7)

P. Bakker
Thu, 07/05/2007 - 22:03

Als ik dit zo lees - ik heb zelf onder bewind gestaan - lijkt het mij geen aantrekkelijke gedachte om een "onafhankelijke" bewindvoerder aan te stellen.
Je mag als onderbewindgestelde toch hopen, dat je belangen goed worden behartigd?
Je bent dan immers aan zon bewind en bewindvoerder overgeleverd en mijn beleving van bewind is, dat je je een kind voelt, wat om zijn zakgeld moet vragen.
Ook als de familie - zo lees ik het tenminste - niet bereid is (geweest) om de belangen van deze betrokkenen op financieel gebied te behartigen.
Het zal zijn redenen hebben, dat de kantonrechter in deze gevallen voor een onafhankelijke bewindvoerder heeft gekozen, maar mijns inziens zou er na verloop van tijd - tijdens zon bewind - gekeken moeten worden, of het bewind nog wel voldoet.
Uiteraard is het altijd mogeliijk om het bewind stop te zetten, via een schriftelijk verzoek, maar ik bedoel hiermee, dat niet alleen de bewindvoerder gehoord dient te worden tijdens de duur van het bewind, maar ook de onderbewindgestelde.
Van tijd tot tijd met alle betrokkenen overleggen, lijkt mij beter, dan alles schriftelijk of telefonisch af te handelen.

Ute Zakrzewski
Wed, 06/04/2008 - 06:31

Sinds 3jaar wordt het gezinsinkomen van mijn partner en mij door een bewindvoerder beheerd .Hiervoor werd door Mentrum Amsterdam op mijn verzoek aanvraag gesteld .Mijn partner had nog een rm wegens nabehandeling en regelmatig problemen met medicatie, bijverschijnselen, zware reactie en concentratieverschijnselen, extreme vermoeidheid, pijn en het verwerken van zijn behandeling, zijn ziektebeeld en ernstig problemen met zijn zelfvertrouwen. Destijds was hij niet in staat onze uikering in orde te houden, ikzelf kon geen grip krijgen op onze situatie, omdat met zijn medewerking geen rekening gehouden kon worden .
Bewindvoering werd nodig, omdat hij permanent al ons geld op maakte en niets meer betaalde .Ik kon dit niet tegenhouden en heb hiervoor begeleiding bij Mentrum gevraagd, want het lukte mij niet mijn partner te bewegen samen ons inkomen goed in orde te brengen . Het was niet eens mogelijk een aanvulling van de sociale dienst aan te vragen .Of het nu papieren of de aanwezigheid van mijn partner was, alles verbleef in gebreke met alle gevolgen .Ons gezinsuitkering bleef onvolledig en schulden en boetes kwamen erbij .
Ten slotte werd mijn partner onder bewind gesteld.
De rechter verklaarde mij, dat ik zelf niet onder bewind sta, maar met de genoemde bewindvoerder regelmatig afspraken moet maken, want ons inkomen word op naam van mijn partner uitgekeerd .
Hierna bleek, dat de samenwerking tussen mij en de bewindvoerder niet functioneert .Wij verkregen geen gezamenlijke bankrekening en ook maar een pas . Onze bewindvoerder verklaarde, dat ik dit met mijn partner moet bespreken, want hij ziet zich niet genoodzaakt ook mijn belangen te behartigen . Ik zou mijn eigen uikering aan vragen . Maar ook hier is hij in gebreke gebleven . Ik heb nooit voldoende gegevens voor de sociale dienst verkregen, werd steeds afgewezen wegens onvoldoende informatie .Bovendien bestond een gezinsaadeel voor mij van ruim 350 euro van het uwv onder zijn bewind .De gehele tijd weigert de bewindvoerder mijn rekeningen, belasting en leefgeld uit te keren .Ten slotte zij mijn partner en ik samenwonende zonder huwelijke voorwaarden en geen geregistreerde partners.
.Terwijl ik inmiddels, boetes en schulden door gewone lasten en zonder enige koophandeling schuldig ben, blijkt gen oplossing in zicht .
Het is niet mogelijk, persoonlijk contact te verkrijgen met de bewindvoerder en mijn partner krijgt wekelijks een bedrag van 30 en 50 euro uitgekeerd, zijn persoonlijke schulden en boetes worden afbetaald. I ben niet op de hoogte wat voor schulden betaald worden, maar mijn partner heeft binnenkoert een schone lei van ons gezamenlijk leefgeld, terwijl ik in schulden ga stikken en moeite heb voor mij en onze huishoud te zorgen
, want mijn partner geeft hieraan amper aandacht en geen geld aan uit.
Pas op het eind van het afgelopen jaar heeft Mentrum maatschappelijk werk in beweging gezet, nadat ik hierover geklaagd heb en ons totaal verarmd huishouden kon tonen .
Pas hierdoor was de bewindvoerder bereid om medewerking te verlenen . Inmiddels is de uikering geregeld, maar nog steeds onvolledig geklaard. Ikzelf heb 3jaar lang schade en schulden opgelopen .Het dwi keert mij nu 70 euro maandelijks uit .De rest gaat weer na de bewindvoerder . Over de ontbrekende begeleiding bij Mentrum voor mijn partner wordt niet meer gepraat .Het lijkt erop, dat ik geen rechten heb, tenzij ik niet onze relatie verbreek, verhuis en alle voor mij ontstaande schade zelf moet oplossen en betalen . Volgens mij klopt dit niet .
Uiteindelijk was er toch geld voor mij . Ik weet niet hoe ik dit probleem moet oplossen.

Ute Zakrzewski
Wed, 06/04/2008 - 06:56

Overigens is de bewindvoerder nog niet voor mij bereikbaar en de situatie niet verandert.Ook nu is de bewindvoerder niet bereid met mij rekening te houden .Mijn partner heefd nog steds 50 eoro per week .
Of dit nog recht te zetten is valt af te wachten.

Ute Zakrzewski
Wed, 06/04/2008 - 08:27

Jammer genoeg heb ik niet genoeg geld om met mijn prepay-telefooncard via HelloLawom advies te vragen. Ik ben echter heel blij , dat er advocaaten zijn , die aan bewinvoerderproblematiek serieuze aktie ondernemen . Mensen onder bewind zijn vaak erg kwetsbaar.Het blijkt , dat een partner
maar hellaas ook begelijders van mentrum
hebben vaak zeer veel onduidelijke kontacten met bewindvoerders ,die trouwens zelf ook voor hun moeilijk berijkbaar blijken en handen vol te doen hun clienten gerust te stellen . Ikzelf zoek al lang naar een betrouwbare , bereikbare advocaat in Amsterdam .

Ute Zakrzewski
Wed, 06/04/2008 - 09:01

Jammer genoeg heb ik niet genoeg geld om met mijn prepay-telefooncard via HelloLawom advies te vragen. Ik ben echter heel blij, dat er advocaten zijn, die aan bewindvoerderproblematiek serieuze actie ondernemen . Mensen onder bewind zijn vaak erg kwetsbaar. Het blijkt, dat een partnermaar hellaas ook begeleiders van Mentrum vaak negeert worden . Voor zover ik weet, hebben maatschappelijk werker daar zelf onduidelijke contacten met bewindvoerders, die trouwens zelf ook voor hen moeilijk bereikbaar blijken en handen vol te doen, hun cli?nten gerust te stellen . Ikzelf zoek al langer naar een betrouwbare, bereikbare advocaat in Amsterdam .

Marina
Wed, 04/09/2014 - 22:53

De bewindvoerder heeft heel wat vertrouwen beschaamd! Jammer genoeg bestaan er inderdaad bewindvoerders die niet te vertrouwen zijn! Geld verduistering is een ernstige misdrijf! Ik wens slachtoffers heel veel sterkte

r.p leppink
Thu, 09/18/2014 - 18:19

zo hier mij storry ik ben nu op een punt dat ik de mafiose pratijke bewind openbaar wil maken

het begin:

in 2002 ben ik onder bewind gesteld door rechtbank middelburg ik heb van 2002 tot 2007 onder hem gestaan tot ie 1 ene met de norde zon vertrokken was en mij met 80.000 euro schuld heeft achter gelaten. ik ben met 9000 eur onder m gekomen ik heb in al die jaren getracht hulp te vinden via advogaten juridiche lokket ect heel veel.
echter 2012 ben ik opnieuw naar rechtbank gegaan alles uitgelegt erkent door rechtbank maastricht dat de oude bewind idd mij opgelicht had .
en ben nu weer onder een bewin d voerder maar die belazerd de hele zooi ook.
ik mdit keer wijzer dan 10 jaar geleden en het volgende

deze twee bewind voerders runne samen een kantoor beloven mooi dat ze elke dag ma tot do van 9 tot 5 bereikbaar zijn (niet dus)
ze beloven van alles maken afspraken met je kom je bv op zo afspraak terug beweren ze dingen niet gezegt te hebben 1 van die bewind voerders maakt altijd een grootje tering zooi en die andere lost het dan weer op.

omdat ik sinds twee weken geen weekgeld meer ontvang omdat de bewind beweerd 200 euro kwijt is geraakt aan een rekening (zeg die) maar bewindvoerders hebben als het goed iedere schuld eiser ingelicht niet dus ze komen nog elke dag 3 jaar lang aan de deur en de eisers zeggen duidelijk geen mail van deze bewind gehad te hebben terwijl de bewind (kennelijk dan ook op vervalste wijze) documenten laat zien waarin dit wel gebeurd is maar als schuld eiser dit niet ontvangen hebben kan het nooit gestuurd zijn ja dat 1 het een keer niet ontvangt oke maar allemaal??????? nee da lijk mij niet.
het volgende omdat ik nu krities ondervoed ben heb ik een behoorlijke lichaamlijk letsel door onzorgvuldig handelen van mij bewind voerder ik wil eten maar kan t simpel weg niet omdat hier geen eten is .
sowieso dat dit kan in nederland is beschaamlijk en dat onze staat hier niukism aan doet nis nog veel erger.
hoe ziek ben je als regering dat je de armste mensen ook nog effe hun laatste centjes laten afpakken.
niet normaal.
ik heb vanbdaag gebe3ld met de tweede kamenr hele goede en nette mensen gesproken en beried willig mij te helpen met dit probleem.
ik heb 30 set afspraak bij juridich loket (dit zal wel weer niks mee brengen ) juridich lokket segt op hun site wel dat ze advies geven maar doen het simpel weg niet!!!!!! ze maken een afspraak je kan een 15 min je shit droppen en ze sturen je dood leuk weer met lege handen terug op hun site beloven ze van alles maar doen dus niks.
echter HelloLawken ik niet ik ga die maar eens bellen. kijken wat die zeggen!!!!

zer zeker als je dit gaat volgen kom ik nog terug omdat ik nu dit niet meer ga los laten ik ga door tot het einde en zal ook een schade vergoeding gaan eisen van de verantwoordlijke dus of dat nu de staat is (zolas je hier ooki kunt lezen op de site) of de bewindvoerder of rechtbank maastricht het intereseert me niet wie maar mijn recht xal behaald worden ook dit verhaal gaat diverse tv programas toe (wat ik al eerder voor elkaar heb gekregen ) en ik ga de strijd net zo lang aan tot hier van mij part een veel beter controlle toezicht op gehouiden word achtelijk gedoe hier in dat land....

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur