Rechter draait loonopschorting door werkgever terug

De zaak
Een vrouw was sinds juni 1999 werkzaam als medewerkster restaurant bij een hotel in Leusden. De werkneemster had zich met ingang van augustus 2006 arbeidsongeschikt gemeld in verband met ziekte. Zij had onder meer last van pijnklachten in haar nek en schouder.

Een maand later vervolgde de vrouw haar werkzaamheden gedeeltelijk. In de vijf maanden er na bleek het voor de vrouw steeds meer belastend om haar werkzaamheden uit te voeren. Ze meldde zich weer ziek waarop de werkgever aan de bedrijfsarts de opdracht gaf het ziektebeeld van de vrouw uitvoerig in kaart te brengen. De bedrijfsarts verklaarde vervolgens dat de vrouw lichamelijk in staat geacht werd haar werkzaamheden te hervatten. Hierover vond tussen de partijen een gesprek plaats in februari 2007 maar daarbij werd geen overeenstemming bereikt over het plan van aanpak ten aanzien van de reïntegratie van de werkneemster. De  werkneemster verzette zich met name tegen de door de werkgever aan haar aangeboden passend werk.

Werkweigering
De werkneemster ging vervolgens niet naar haar werk waarop de werkgever haar op staande voet heeft ontslagen vanwege ongeoorloofde afwezigheid dan wel werkweigering. De werkneemster stelde in kort geding een loonvordering in bij de rechter omdat ze het er niet mee eens was. Het ontslag vocht ze aan in de bodemprocedure. Volgens de vrouw bestond er tussen haar en de werkgever geen overeenstemming over de reïntegratie, zodat zij niet verplicht was om zich in februari 2007 te melden voor het verrichten van werkzaamheden.

De rechter
De kantonrechter stelde vast dat werkgever en werknemer in het gesprek van februari 2007 geen overeenstemming hadden bereikt over de wijze waarop de werkneemster haar werkzaamheden zou hervatten en over de inhoud van die werkzaamheden.

Hoewel er grenzen zijn aan de mate waarin van een werkgever mag worden verlangd bij het opstellen van een plan van aanpak rekening te houden met de wensen van de betreffende werknemer, waren die grenzen in dit geval niet bereikt. Bovendien bleek uit de feiten voldoende dat de voortdurende discussie over de arbeids(on)geschiktheid van de vrouw haar weerslag had gehad op de psychische gesteldheid van haar en dat die weerslag bij de werkgever bekend was. De werkgever had daar volgens de rechter meer rekening mee behoren te houden.

UWV
Daar kwam volgens de rechter bij dat uit de deskundigenoordelen van het UWV bleek dat de vrouw zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de haar aangeboden werkzaamheden onvoldoende passend waren. Gelet op alle omstandigheden van het geval kon de werkgever in redelijkheid niet verlangen dat de vrouw in februari 2007 haar werkzaamheden zou hervatten. De loonopschorting die volgde op de weigering van de werkneemster haar werkzaamheden te hervatten was dan ook onterecht en werd door de rechter teruggedraaid.

Kantonrechter Utrecht, 14 mei 2007, LJN: BC6759

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (1)

wjh.anonimus
Thu, 03/27/2008 - 23:34

Hoewel ik uit bovenstaande niet alle relevante informatie kan halen vraag ik mij, met alle respect en begrip voor standpunt van de medewerker, af waar de grenzen zijn/ liggen voor de werkgever.
Rechtsbescherming voor de medewerker is nodig daar is geen discussie over. Maar moet dat leiden tot een situatie waarin het de werkgever steeds moeilijker wordt gemaakt om werknemers aan te spreken op een eigen verantwoordelijkheid m.b.t functioneren, werkhervatting en vervangend werk? De werknemer gaat een overeenkomst aan uit vrije wil om x arbeid te verrichten voor het afgesproken salaris. Iedereen wil passend werk als het eigen werk niet meer kan. Maar als dat niet kan, zoek je buiten de deur (ook de werknemer) of je biedt zo passend mogelijk aan. Het gaat er toch om dat de werknemer een baan heeft, salaris en een reguliere functie.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur