Rechter haalt streep door baatbelasting Maastricht

Gemeenten leggen allerlei voorzieningen aan van openbaar nut zoals wegen, riolering, straatverlichting, parkeergarages en winkelgebieden. De gemaakte kosten kunnen gemeenten door middel van een baatbelasting verhalen op de eigenaren van onroerende zaken. Voorwaarde hierbij is dat de onroerende zaken baat hebben bij de voorzieningen. Aanslagen baatbelasting kunnen variëren van enige duizenden tot tienduizenden euro.

Voorwaarden
Wanneer een gemeente besluit om baatbelasting te heffen, is zij aan strikte voorwaarden gebonden. Zo moet de gemeente tijdig een bekostigingsbesluit vaststellen en de Verordening baatbelasting op tijd klaar hebben. Verder moet de gemeente aantonen dat een onroerende zaak gebaat is en dat zij alle gebate onroerende zaken in de heffing heeft betrokken.

Het niet of onvoldoende naleven van deze voorwaarden kan er toe leiden dat de Verordening baatbelasting door de belastingrechter onverbindend wordt verklaard. Veel gemeenten zijn in de loop der jaren geconfronteerd met een Verordening baatbelasting die door de belastingrechter onverbindend is verklaard. De aanslag baatbelasting die op deze Verordening is gebaseerd, moet dan worden vernietigd of verminderd. Een mooi voorbeeld hiervan is een zaak die onlangs speelde in Maastricht.

Maastricht wilde meetellen als internationaal koopcentrum. Om dit te bereiken hadden de gemeente en diverse private partijen in 1998 het ‘Convenant Integrale Aanpak Kernwinkelgebied Maastricht’ ondertekend. De herinrichting van het kernwinkelgebied was een van de actiepunten in het convenant. Afgesproken werd dat de kosten daarvan gedragen worden zowel door de gemeente als door iedereen die baat heeft bij de herinrichting.

In het najaar 2004 werd aan alle eigenaren de mogelijkheid geboden een overeenkomst met de gemeente te sluiten die voorziet in deze bijdrage. Om te voorkomen dat eigenaren profiteren van de voorzieningen zonder ervoor te hoeven betalen, is met de private partijen afgesproken een baatbelasting te zullen heffen. Alle eigenaren die per 1 januari 2005 geen overeenkomst met de gemeente hadden gesloten, hebben eind januari een aanslag baatbelasting ontvangen ter voldoening van hun bijdrage in de kosten van de herinrichting van het kernwinkelgebied. Een aantal van die eigenaren heeft de bevoegdheid van de gemeente om een aanslag in de baatbelasting op te leggen aangevochten.

Terecht naar de rechtbank nu heeft geoordeeld. Verhaal van kosten op door middel van een baatbelasting is slechts mogelijk indien het geheel van voorzieningen in het heringerichte centrum, in vergelijking met de toestand waarin dit geheel zich zou bevinden indien de voordien aanwezige voorzieningen in staat van nieuw zouden verkeren, naar inrichting, aard of omvang wezenlijk veranderd is.

De oude bestrating is vervangen door nieuwe bestrating met een herkenbaarder profiel en voorts zijn de nieuwe voorzieningen in tegenstelling tot de voorheen aanwezige voorzieningen moderner vormgegeven en van hoogwaardiger materialen gemaakt, maar een wezenlijke verandering in vergelijking met de oude toestand is dat niet. Volgens de rechtbank is van een wezenlijke verandering in dergelijke zin dan ook geen sprake.

Of het centrum van de stad als gevolg van de uitgevoerde herinrichting daadwerkelijk een aantrekkelijkere uitstraling als winkelgebied heeft gekregen, is voor beantwoording van de vraag of de gemeente de kosten door middel van één baatbelasting kon verhalen overigens niet van betekenis.

Rechtbank Maastricht, 9 november 2007, LJN: BB7609
 

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur