Rechter: verzekeraar moet alle schade slachtoffer vergoeden

De zaak
In oktober 2005 reden drie personen in een Fiat over de A28. Op een gegeven kreeg de auto een klapband waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. De auto begon te draaien en kwam uiteindelijk tegen de vangrail bij de linkerrijbaan tot stilstand. De inzittenden waren gelukkig ongedeerd en stapten uit de auto richting de berm. Ter plaatse van het ongeval was geen openbare straatverlichting aanwezig.

Met een aantal personen is de bestuurder vervolgens teruggelopen naar de Fiat. Het was de bedoeling de Fiat van de linkerrijbaan naar de vluchtstrook te duwen. Op dat moment kwam een auto aanrijden die met de wettelijk toegestane snelheid van 120 kilometer per uur tegen de auto van het slachtoffer en het slachtoffer zelf knalde.

Door de aanrijding heeft het slachtoffer zeer ernstig, blijvend, letsel opgelopen: zijn rechteronderbeen moest geamputeerd worden, hij had een gebroken linkeronderbeen, een gebroken rechterhand, een hersenschudding, een C2-fractuur, een longkneuzing en meerdere snijwonden.

De verzekeraar
Het slachtoffer claimde zijn schade bij de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval. De verzekeraar weigerde echter de volledige schade te vergoeden: 75% Vergoeding van de schade was voldoende. De verzekeraar stelde zich namelijk op het standpunt dat het slachtoffer een automobilist was en geen voetganger. Volgens vaste rechtspraak heeft een voetganger recht op meer schadevergoeding dan de schadevergoeding voor een automobilist onder dezelfde omstandigheden.

Daarnaast is er sprake van eigen schuld aan de kant van het slachtoffer waardoor de verzekeraar niet gehouden zou zijn om de schade volledig te vergoeden. Het slachtoffer was het met dit standpunt niet eens en legde de zaak aan de rechter voor.

De rechter
Op grond van de feiten en omstandigheden concludeerde de rechter dat het slachtoffer op het moment van aanrijding niet meer was aan te merken als een persoon die werd vervoerd door een motorrijtuig. Hij diende dus als voetganger te worden beschouwd.

Gelet hierop, is Univé, op grond van artikel 185 lid 1 WVW, als verzekeraar van de veroorzaker, voor minstens 50% Van de door het slachtoffer geleden en nog te lijden schade aansprakelijk tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van de veroorzaker, of indien sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van het slachtoffer. Van overmacht bij de veroorzaker, is niets gebleken. . Univé heeft verder niet aangevoerd dat sprake was van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid bij het slachtoffer.

Eigen schuld?
Wel heeft de verzekeraar in het kader van de eigen schuld aangevoerd dat het slachtoffer zich op een roekeloze, althans zeer onvoorzichtige wijze heeft gedragen door de onverlichte auto van een onverlichte weg te willen duwen. Dit was volgens de rechter onvoldoende om vast te kunnen stellen dat sprake was geweest van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid voor wat betreft het doorkruisen van de 50% aansprakelijkheid op grond van artikel 185 lid 1 WVW.

Vervolgens keek de rechter of er andere factoren waren die met zich meebrengen dat er sprake is van eigen schuld aan de zijde van het slachtoffer. Daartoe dient te worden gekeken of het slachtoffer zich in de gegeven omstandigheden heeft gedragen zoals een redelijk handelend mens onder dezelfde omstandigheden zou doen.

Het slachtoffer stelde dat hij de Fiat wilde wegduwen vanwege het gevaar dat de auto zou kunnen opleveren voor andere weggebruikers. Hoewel deze gedachte op zich geen onredelijke gedachte is en ook begrijpelijk, is dat handelen niet geweest zoals van een redelijk handelend persoon kan worden verwacht.

Algemeen bekend
Het is algemeen bekend dat indien sprake is van pech op de (snel)weg personen wordt aangeraden het voertuig te verlaten, naar de vluchtstrook te lopen, achter de vangrail te gaan staan en de hulpdiensten te alarmeren.

De rechter vond dus dat er aan het slachtoffer toerekenbare omstandigheden waren die aan de schade hadden bijgedragen. Tot welke verdeling van de resterende 50% deze afweging precies leidde, kon echter in het midden blijven. De rechter zag in de omstandigheden aanleiding om de resterende 50% aansprakelijkheid voor de door het slachtoffer geleden schade bij de verzekeraar te leggen.

Ernstig verwijt
De veroorzaker kon namelijk een ernstig verwijt worden gemaakt van de aanrijding. Toen de veroorzaker werd geconfronteerd met, voor een snelweg ongewone omstandigheden, waaronder op de vluchtstrook stilstaande (verlichte) auto’s, heeft hij zijn snelheid niet aangepast. Toen de bestuurder zich ervan bewust werd dat er iets aan de hand was, had hij zijn snelheid moeten aanpassen, zeker gelet op het feit dat er geen openbare wegverlichting aanwezig was. Hij is echter met 120 kilometer per uur op de linkerrijbaan blijven rijden.

Daar komt bij dat het slachtoffer als gevolg van de aanrijding zeer ernstig, blijvend letsel ondervonden, waaronder een geamputeerd rechteronderbeen, waartegenover de veroorzaker slechts blikschade aan zijn auto heeft geleden. Dit brengt met zich mee dat de verzekeraar alle schade dient te vergoeden, aldus de rechter.

Rechtbank Amsterdam, 9 januari 2008, LJN: BC1802

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (1)

Alex
Thu, 10/29/2015 - 12:34

Vervolgens gaat de verzekeraar opzoek naar de medische achtergrond van de persoon die aangereden wordt en hoopt dan ergens iets te vinden zoals een psychische klacht of een lichamelijke gebrek om dan de persoon daar mee te confronteren want het kon wel een zo zijn dat de persoon een zelfmoord neiging had of iets in zijn vroegere verleden dat had en dus zou het wel een zo kunnen zijn dat.
En dan wordt ook nog eens de rechtszaak jaren lang gerekt en hopen ze dat de persoon alsnog besluit om de zaak af te kopen omdat deze in de financi?le problemen is gekomen want dat is wat de praktijk ons leert.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur