'Rechters maken te veel fouten'

Deze opmerkelijke bevindingen zijn afkomstig van advocaat-generaal Jörg, een adviseur bij de Hoge Raad. Jörg greep een zaak over vrouwenhandel aan om een "veelbetekenend signaal van de Hoge Raad" in de richting van de rechtspraak "tot handhaving van een aanvaardbaar niveau van handhaving van de rechtspleging" af te geven. 

De advocaat-generaal kwam met een lijst op van procedures waarbij de Hoge Raad in de afgelopen jaren vormfouten, gebreken en fouten in arresten van gerechtshoven moest herstellen, overigens zonder die zaken terug te verwijzen voor nieuwe behandeling. 

Topje van de ijsberg
Jörg vindt dat de Hoge Raad moet rechters rechtstreeks aanspreken op gemaakte fouten. De Hoge Raad zou rechtbanken en gerechtshoven duidelijk moeten maken dat "de kwaliteit van de rechtspraak in hoogste instantie afneemt. Wat wij in de cassatieprocedures in toenemende mate waarnemen, stemt niet vrolijk. Het is de vraag of wat wij zien het topje van de ijsberg is, of de gehele ijsberg."'

Correcties van arresten hoeven niet te leiden tot nieuwe behandeling van die zaken, als duidelijk is dat vormfouten niet van wezenlijke invloed zijn geweest op de uitkomst van de strafzaak. Hernieuwde behandeling zou ook voor slachtoffers zeer belastend zijn. Jörg wijst ook nog op de beperkte financiële middelen die de rechtspraak heeft. Onnodige fouten kosten onnodig veel geld.

Fouten wegpoetsen
Jörg haalt uitspraken aan van D.R. Doorenbos (advocaat) een J.H.M. Willems (vice-president van het gerechtshof te Amsterdam). Beiden vinden dat de Hoge Raad te zeer geneigd fouten en vergissingen van lagere rechters weg te poetsen. Doorenbos vindt dat daarbij te weinig oog lijkt te bestaan voor het belang van de verdachte, Willems hoopt
dat de kwaliteit van de rechtspraak in feitelijke instanties zou kunnen worden verbeterd door de feitenrechter zijn fouten meer onder de neus te wrijven.

Gemakzucht
Een aantal reacties van feitenrechters over het maken van fouten slaan echt alles: "Als we later ontdekken dat we fouten hebben gemaakt in het verkorte arrest, dan kunnen we dat altijd nog verbeteren. Dat mag weliswaar niet van de Hoge Raad, maar die verbetert het dan vervolgens zelf." Een andere reactie op een moeilijk verweer: "
We beslissen op dit verweer zoals we denken dat het goed is, en dan zien we wel of er cassatieberoep wordt ingesteld. Dan kan de advocaat-generaal bij de Hoge Raad daar nog eens een mooi verhaal over schrijven, want die heeft tenslotte een heel wetenschappelijk bureau achter zich om het goed te laten uitzoeken."

Links:

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (10)

Alex J.J. Bruins
Fri, 04/01/2005 - 02:24

Als echt mocht blijken dat rechters een afwachtende houding hebben of eisende parteien al dan niet in cassatie gaan, en dit dan wordt gezien als dat ze pas vanaf dit moment die partij en hun zaak serieus gaan behandelen, dan zou ik zeggen sleep die rechter voor zijn collega, want dan wordt er niet alleen een wanprestatie geleverd, maar wordt iedereen die door die rechters van hun laatste centen berooft, zeg maar witte-boordencriminaliteit, en dan spelen dus economische belangen, dan is de rechtspraak in Nederland voor de rijksten te koop, maar bovenal:
We worden opgelicht !
Ook wij zitten midden in een cassatiezaak, en het is schrijnend te weten dat je je vakantiegeld van de afgelopen 5 jaren al kwijt bent, vooral eer er ook maar sprake kan zijn van een respectvolle en serieuze behandeling van de zaken die dan eigenlijk achteraf gezien dan, onnodige druk op de rechtbanken uitvoert, puur omdat de rechters hun dossiers niet kennen, laat staan zo onbeschoft zijn om hun werk te doen.
Kun je het werk niet aan, zoek dan een oplossing in je werkomgeving, of ander werk dat wel geschikt is.
Het wordt tijd dat ook rechters voor de rechters gedaagd mogen en kunnen worden, in gevallen waar aantoonbaar door hun fouten, en nalatigheden worden gemaakt, puur voor de centen en eigen winst-bejag.

Een zeer grote schande !!!!!!!!!

Drs. A.A.J. van Poppel
Sun, 04/03/2005 - 18:36

Wat nou? Rechters maken veel fouten, constateert de Advocaat-generaal bij de Hoge Raad! Is het in dit land niet zo dat een ieder geacht wordt de wet te kennen? Hoe kan het een rechter nu nog verantwoorden een verdachte te verwijten dat hij de wet niet goed genoeg beheerst? Over normen en waarden gesproken.

H.Brouwers
Tue, 04/05/2005 - 12:33

zo ook bij mij, rechters maken grove fouten. in mijn geval in scheiding werd de draagkracht van mij helemaal verkeerd berekend. hierdoor houd ik nog maar ongeveer 200 euro over om van te leven. nu moet ik verder procederen om dit recht te zetten terwijl ik helemaal het geld er niet voor heb. Ik begrijp nu heel erg dat op deze manier steeds meer mensen ( vooral mannen) op straat komen te staan en daar hun leven verder moeten zien te lijden. het is een schande dat de vrouw zo op handen wordt gedragen en vooral zo worden geloofd in het verweer bij rechtzaken. er moet eens goed gelet worden op de vrouwen want die zijn meestal gemener dan mannen. geld geld geld..

Khan
Fri, 04/15/2005 - 15:35

Ik ben het zeer eens met de de heer H.Brouwers. Mijn vriend is pas gescheiden en hij houdt ook geen 200 euro over om van te leven. Schandalig. Ook wij moeten nu verder procederen terwijl het geld op is. De rechter die onze zaak heeft behandeld is zeer partijdig geweest, en heeft een hele grove fout gemaakt. Mijn vriend houdt nu slechts de helft van zijn inkomen (740 euro om precies te zijn) over en dit komt zelfs onder het bijstandsniveau van 770 euro! De rechter veegde zo alle kosten die wij maken van tafel, en wilde nergens rekening mee houden. De rechter wilde bijvoorbeeld geen rekening houden met het feit dat mijn vriend een nieuwe partner heeft, en ook voor mij dus in de kosten van levensonderhoud moet voorzien. Ik heb nu echt het gevoel dat we gewoon beroofd zijn door de rechter. Zulke absurde bedragen voor alimentatie kan niemand betalen (500 euro voor ex + 250 voor kind = 750 euro per maand, met een netto inkomen van 1480 euro!)

Calimero
Fri, 06/03/2005 - 14:34

Volgens mij gaat dit nog veel verder als de rechters alleen. Als ik het verhaal van Khan lees, heb ik net het gevoel of dit door mezelf is geschreven. Zelf betaal ik ook €500,= partner en € 250,= aan kinderalimentatie. Alleen mijn netto-inkomen is hoger nl € 1.800,=. Wat ik hier probeer uit te leggen is nl dat de advocaten ook een handje-klap spelen onderling. Ik heb alle advocaats-kosten ad € 11.000,= (in 1 jaar) zelf moeten betalen, en dit met geleend geld, omdat ik volgens mijn eigen advocaat niet in aanmerking zou komen voor een toevoeging door mijn hoge inkomen. Dit blijkt achteraf gelul te zijn. Nu wil ze absoluut niet met terugwerkend kracht de toevoeging toepassen. Het enige wat ze zegt is: het spijt me!!.

Advocaten????? Witte boorden criminelen!!.

r.t.boomstra-ruyg
Thu, 09/01/2005 - 19:17

bij ons zijn 10 engelse staffords inbeslag genomen door de politie, in samenwerking met het AID.
deze honden hebben allemaal, behalve de laatste 4 pups, een officieel erkende stamboom van de raad van beheer, dus hadden zij deze honden niet mee mogen nemen. Helaas werden wij gelijk in de gevangenis gegooid (gegijzeld), dus konden wij ook de stambomen niet laten zien. De laatste 4 pups hadden wij geen stamboom van omdat wij niet binnen 1 week konden betalen. Hiervoor heb ik min. veerman nog een brief gestuurd, maar die kon niets voor ons doen.
de inbeslagname is gedaan op 9 nov.2004.
vervolgens heeft de burgemeester onze kennels laten verwijderen op 2 december 2004. dit had volgens onze advocaat nooit mogen gebeuren.
en nu................ is heeft de woningbouw aktie ondernomen om ons huurcontract te laten ontbinden.
Het probleem is dat de ambtenaren vast wel weten dat ze fout zijn geweest, maar ze moeten ten koste van ons leven winnen.
Wij hebben n.l. niets meer, dus ook geen geld. Om deze reden kan ik geen advocaat vinden die ons bij de cassatie kan helpen.
Trouwens onze stukken zijn voor de 4de maal weer spoorloos, dit gebeurt n.l bij iedere klacht die wij indienen. Er is ook helemaal geen zaak tegen ons ingesteld, wij zijn machteloos en overgeleverd aan de criminaliteit van de overheid. het is schandalig dat wij als eerlijke fokkers(die nu kapot gaan van verdriet) en oprechte burgers op maatschappelijk, sociaal, lichamelijk, geestelijk en financieel helemaal naar de hel zijn gestuurd. Voor ons heeft het leven geen zin meer en dat alleen maar omdat de rechter alleen maar van het expertiseverslag van het AID is uit gegaan. Wij hebben de stambomen toch nog steeds niet kunnen laten zien.

Gino
Wed, 01/04/2006 - 21:26

HET IS GEWOON ALLEMAAL VIEZE VRIENDJES POLITIEK STELLETJE ONRUSTOKERS VOOR NIX

CLH Winkelman
Sun, 04/09/2006 - 20:21

Toen ik in het verleden verhalen hoorde over rechters die beslissingen maken die niet sporen dacht ik: “Dat zullen wel uitzonderingen zijn. Rechters zijn toch de slimste meest capabele mensen die er zijn?"

Ik heb de laatste jaren van steeds meer zaken gehoord waarop mijn eerste reactie was: "Die rechters hebben vast zitten slapen of ze kunnen niet lezen en dan oordelen ze maar wat." Ik zit nu zelf in een dergelijk zaak die ik niets anders dan een rechtelijke dwaling kan noemen. Ik ga niet in detail want de zaak loopt misschien nog maar als je ziet dat er fouten zijn gemaakt die een gemiddelde tiener al ziet (ik bedoel niet oordeelfouten maar oordelen op basis van zaken welke aantoonbaar onwaar zijn. . .de juiste informatie zit bijv. in het dossier om een rechtmatig oordeel te vellen maar als er 5 rechters een stelling van feiten op schrift zetten die aantoonwaar onwaar zijn dan beging ik toch te twijfelen of rechters wel wakker zijn als ze de stukken lezen. . .zoals al eerder is gesuggereerd kennen rechters kennelijk vaak de feiten niet, en oordelen ze maar wat.

Zoiets verwacht van rechters uit de Middeleeuwen maar niet uit 2006. Het is een schande dat het kennelijk regelmatig gebeurd.

Kim Sophie
Thu, 04/13/2006 - 00:44

Bericht aan H. Brouwers!
Nou "PAPA"!!! t is natuurlijk te begrijpen dat als een vader/man vreemd gaat en zijn vrouw en kind daarbij liegt en bedriegt (en daarmee bedoel ik u meneer H. Brouwers, dus voelt u bij deze aangesproken!) dat zon persoon als u daar ook eens een keer voor gestraft wordt!!!! Wel of geen geld...dat maakt geen bal uit! In dit leven, of een volgend leven, zelfs dat maakt geen zak uit!!! Goed dat u begrijpt dat er op deze manier steeds meer mannen op straat moeten zien te overleven.... had u aan moeten denken voordat u dit uw gezin allemaal heeft aangedaan!! Voor wat, hoort wat!! En wat betreft t op handen dragen van de vrouwen, dat is natuurlijk iets wat elke man in deze wereld zou moeten doen, want zonder ons zijn jullie helemaal NIKS!!! Trouwens, dat is leuk om te zeggen, terwijl u alweer een paar jaar een relatie heeft met de vrouw waarmee u voorheen ook de affaire had... plus t feit dat u ook net weer een nieuwe dochter heeft... Wat zullen die daar wel niet van vinden... Die zult u toch ook op handen moeten dragen.... Of wordt deze relatie ook een fiasco... Maar goed, dat terzijde "PAPA" Bij iedere blik in mijn ogen, zal je in ieder geval denken aan het verleden! ;) (knipoog)

Martin Peters
Tue, 12/17/2013 - 15:47

Je wordt dus gestraft voor het vreemd gaan. Het gaat hier over alimentatie en niet gestraft worden voor vreemd gaan. Hoezo zonder jullie zijn mannen niks? Ga lekker hard werken voor een eigen inkomen en niet teren op je ex of exen. Vandaar dat er veel mannen zijn die het niet meer kunnen betalen. De meeste vrouwelijke exen kunnen niet eens zonder hun exen omdat ze vaak het wel zo goed vinden. Zij het geld en man de straf.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur