Redenen voor ontslag

Redenen voor ontslag:

- Dringende reden (bij ontslag op staande voet)

Een werknemer kan op staande voet worden ontslagen als de werkgever hiervoor een dringende reden heeft. Wat onder dit begrip valt is opgenomen in artikel 678 van boek 7 Burgerlijk Wetboek.

In dit artikel worden als dringende redenen genoemd:

 1. Als de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst valse of vervalste getuigschriften aan de werkgever heeft gegeven, of als hij valse inlichtingen heeft gegeven over de wijze waarop de vorige arbeidsovereenkomst is geëindigd;
 2. Werknemer mist in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid voor de functie;
 3. Er is sprake van dronkenschap;
 4. Werknemer maakt zich schuldig aan diefstal, verduistering, bedrog;
 5. Werknemer mishandelt, bedreigt of beledigt op ernstige wijze zijn werkgever of medewerknemers;
 6. Werknemer verleidt anderen tot het begaan van overtredingen of misdrijven;
 7. Werknemer beschadigt opzettelijk, of door roekeloos gedrag eigendom van de werkgever;
 8. Werknemer stelt zichzelf of anderen opzettelijk of door roekeloos gedrag, bloot aan ernstig gevaar;
 9. Werknemer maakt bedrijfsgeheimen openbaar;
 10. Werknemer weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten of veronachtzaamt op andere wijze grovelijk zijn plichten;
 11. Werknemer wordt door opzet of roekeloosheid ongeschikt om de arbeid te verrichten.

De in dit artikel genoemde gronden voor ontslag op staande voet zijn niet limitatief. Dit betekent dat er ook andere “dringende redenen” kunnen zijn voor ontslag op staande voet. Of er sprake is van een dringende reden moet van geval tot geval worden bekeken.

- Werknemer functioneert slecht

De werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen bij het CWI of ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen bij de rechter, vanwege het feit dat een werknemer niet goed functioneert. Het is daarbij natuurlijk wel van belang dat de werkgever door middel van een dossier kan aantonen dat er sprake is van slecht functioneren (beoordelings- en functioneringsgesprekken, waarschuwingen e.d.).

- Bedrijfseconomische redenen

Als het economisch slecht gaat met een bedrijf, kan het nodig zijn dat er werknemers ontslagen worden. Een bedrijfseconomische reden is dus een reden voor ontslag. Er kan door de werkgever in zo’n geval een ontslagvergunning bij het CWI worden aangevraagd. Ook kan er aan de kantonrechter gevraagd worden de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In principe geldt wel dat degene die er als laatste bij is gekomen in het bedrijf, als eerste moet vertrekken (het principe: “last in first out”).

- Ontslag op neutrale gronden (pro forma ontbinding)

Bij een pro forma ontbinding zijn werknemer en werkgever het eens over het ontslag. Als redenen voor ontslag kunnen dan worden genoemd ‘een verschil van inzicht in de door de werknemer uit te voeren werkzaamheden’ of ‘een bedrijfseconomische reden’. Deze methode van ontslag wordt meestal gebruikt om het recht op een ww-uitkering van de werknemer veilig te stellen. De hiervoor genoemde redenen hoeven dan ook niet werkelijk de reden te zijn voor het ontslag.

 

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (4)

jack van egmond
Wed, 11/23/2005 - 08:16

ik ben sinds 16-11-79 in dienst getreden
met een handicap tgv. hersenletsel, nu mijn baas reorganissert en ik niet al- tijd adequaat met deze snelle verander-ingen kan omgaan dreigt ontslag voor mij!

neuro-cognitief defect tgv. 12weken coma,
is mijnhandicap! WAT NU!!!

cema
Wed, 12/28/2005 - 23:21

werkgevers kunnen ook een reden verzinnen dat is zeker en weet ik zeker dat er andere redennen zijn maar daar kan ik en mag ik niks mee anders speel ik dus gegevens door over het bedrijf en dan geef ik ze een reden om mij er uit tegooien.
wat moet ik dan doen??????

Duvinck
Fri, 01/06/2006 - 12:20

Nog een reden voor ontslag is verstoorde arbeidsverhoudingen. Dat is een leuke daar kan de werkgever erg veel onder kwijt en is niet of heel moeilijk te bewijzen. dus voor een kantonrechter gaat dat altijd kunnen.

een belangstellende
Tue, 01/10/2006 - 15:19

Een voorbeeld van verstoorde arbeidsverhoudingen is te vinden in de uitspraak van de sector Kanton te Delft (kenmerk YK rep. nr. 05/80.935.

Zitting 12-04-2005

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur