Reprorecht

Achtergrond

Op 1 februari 2003 is de Wetswijziging Reprorecht in werking getreden. De belangrijkste regel is dat fotokopiëren van auteursrechtelijk beschermd werk (kranten, tijdschriften, vakbladen, delen van boeken) is toegestaan, mits de auteurs hiervoor een billijke vergoeding ontvangen. De Stichting Reprorecht is aangewezen om jaarlijks deze vergoedingen te innen. 

U hoeft geen vergoeding te betalen voor fotokopieën voor strikt privé-gebruik. Ook als u kunt aantonen dat u rechtstreeks met de rechthebbenden afspraken over de vergoeding heeft gemaakt, bent u verder geen reprorecht verschuldigd (de opt-out regel). 

Anders dan de Stichting Reprorecht doet voorkomen, is de factuur een aanbod om een overeenkomst te sluiten over het betalen van de jaarlijkse vergoeding. Indien u de factuur betaalt, of wanneer u niet binnen 30 dagen reageert, wordt automatisch de overeenkomst gesloten en bent u betalingsplichtig. Het is dus van belang snel actie te ondernemen.

De schatting

Om de hoogte van de vergoeding vast te stellen heeft de Stichting Reprorecht gekeken naar de branche waarin uw bedrijf opereert, en naar het aantal werknemers. Deze gegevens zijn van de Kamer van Koophandel afkomstig. Op basis van deze gegevens is vastgesteld welk percentage van alle kopieën die in uw bedrijf gemaakt worden, reprorechtplichtig zijn. Deze percentages volgen uit een groot onderzoek onder 3000 Nederlandse bedrijven. De Stichting heeft zo een schatting gemaakt van uw kopieergedrag.

Natuurlijk is geen enkel bedrijf hetzelfde. Sommige bedrijven bezitten niet eens een kopieerapparaat, maar hebben wel een aanslag ontvangen. Het is dan ook zaak om de gegevens op de factuur goed te controleren, en zo nodig aan te passen aan de werkelijke situatie. 

Branche en aantal werknemers

BRANCHE WERKNEMERSKLASSE   1 t/m 49 50 en meer Industrie, productie 3,9 %  8,4 % bouwnijverheid, bouwinstallatie 10,5 % 5,4 % detailhandel food 17,3 % 8,8 % detailhandel non-food 7,6 % 3,6 % groothandel, tussenhandel  4,3 % 6,2 % horeca 8,4 % 7,3 % autoreparatie, garagebedrijven 13,2 % 13,2 % transport, opslag & communicatie 3,8 % 7,3 % bank- en verzekeringswezen 2,5 % 16,5 % overige zakelijke dienstverlening 10,3 % 11,1 %

In bovenstaand schema vindt u de percentages reprorechtplichtige kopieën per branche en werknemersklasse. De Stichting Reprorecht gaat er bijvoorbeeld vanuit dat in een industrieel bedrijf met meer dan 50 werknemers 8,4 % Van alle kopieën die gemaakt worden, auteursrechtelijk beschermd zijn. 

Link:

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (1)

G. Bosman
Thu, 03/31/2005 - 19:25

Ik heb een factuur ontvangen van de stichting reprorecht. Hierin melden zij mij dat ik al eerder een factuur heb ontvangen. Dit is niet het geval. Ik heb nu slechts tot zes april de tijd om te betalen. Ook heeft mijn bedrijf geen (foto)kopieerapparaat en maar één werknemer in dienst. Thuis hebben we wel een fotokopieerapparaat, maar dit wordt alleen voor privé-doeleinden gebruikt. Hoe kan ik nu het best mijn factuur aanvechten? Doormiddel van de website, door de mutatiekaart of door te bellen met de stichting reprorecht?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur