main image

Samenwonen zonder samenlevingscontract

Lees ook meer over het geregistreerd partnerschap.

Als twee mensen samenwonen en hun relatie niet formeel vastleggen, betekent dit niet dat hun samenwonen geen gevolgen heeft. Zo verbinden veel overheidsinstanties wel degelijk gevolgen aan het samenwonen indien er een gezamenlijke huishouding gevoerd wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval op het gebied van uitkeringen en belastingen. 

Toch zijn er nog wel (juridische) verschillen, die vooral aan het licht komen wanneer de samenwoonrelatie eindigt zonder dat de partners afspraken hebben vastgelegd. Een schrijnend voorbeeld: komt een van de partners te overlijden, dan erft de ander niets. 

Wanneer samenwoners besluiten uit elkaar gaan, moeten zij op dat moment beslissingen nemen over een aantal zaken, bijvoorbeeld: de woning, de spullen die men samen heeft gekocht of die men al had, de (kinder)alimentatie, de omgangsregeling met betrekking tot de kinderen en het ouderlijk gezag. De wet kent geen specifieke regels voor hoe samenwoners hun zaken moeten regelen als zij uit elkaar gaan. Het is daarom erg belangrijk een samenlevingscontract te hebben. 

Koopwoning
De eigenaar van een koopwoning is degene die bij het kadaster als eigenaar staat geregistreerd. Als het huis op naam van beide partners staat, kan de ene partner de andere partner uitkopen. Daarbij moet worden uitgegaan van de marktwaarde, verminderd met de nog openstaande hypotheekschuld. Als geen van beiden de ander kan of wil uitkopen, dan zal de woning verkocht moeten worden. In dat geval hebben beide partners recht op de helft van de overwaarde.

Huurwoning
Als de oorspronkelijke huurder de huur opzegt, dan wordt de medehuurder automatisch de nieuwe huurder. Als de partijen het niet eens kunnen worden over de vraag wie in het huis mag blijven wonen, dan zal de rechter een beslissing moeten nemen. 

Boedel
Voor de boedel geldt dat de goederen eigendom zijn van degene op wiens naam de koopbonnen staan. Maar in veel gevallen staat er geen naam op de bonnen of zijn er geen bonnen meer. In dat geval worden de goederen beschouwd als gemeenschappelijk eigendom en zal men onderling tot een verdeling moeten komen.

Partneralimentatie
Als samenwonenden uit elkaar gaan, bestaat geen recht op partneralimentatie, zelfs niet als de samenwoonrelatie lang heeft geduurd en eigenlijk precies op een huwelijk lijkt. 

Kinderen
Kinderen die buiten een huwelijk worden geboren, staan in principe alleen in familierechtelijke betrekking tot de moeder. De vader kan wel door erkenning juridisch vader worden. Het kind kan door erkenning ook de naam van de vader krijgen. Hoewel er geen recht bestaat op partneralimentatie na beëindiging van de samenwoning, hebben de juridische ouders wel een onderhoudsplicht ten aanzien van de kinderen. Bovendien is het mogelijk dat de samenwoners nadat de man het kind heeft erkend, de ouders het gezamenlijk ouderlijk gezag hebben aangevraagd. 

Samenlevingscontract
Als men gaat samenwonen is het verstandig om een samenlevingscontract op te stellen. Een samenlevingscontract is een overeenkomst waarin mensen afspraken maken over allerlei zaken die met het samenwonen te maken hebben, zoals bijvoorbeeld: de financiële bijdrage in de kosten van elkaars levensonderhoud, de verdeling van de kosten van de huishouding, de verzorging en opvoeding van eventuele kinderen, wat er moet gebeuren als één van de partners overlijdt, een onderhoudsplicht na beëindiging van de samenwoning, het gebruik van bankrekeningen, de verdeling van de bezittingen bij beëindiging van de relatie en afspraken over alles wat met de woning te maken heeft. 

Notaris
U kunt samen onderling een overeenkomst maken, maar u kunt daarvoor ook naar de notaris gaan. Een notarieel samenlevingscontract wordt in de praktijk wel als voorwaarde gesteld om in aanmerking te komen voor bepaalde regelingen, bijvoorbeeld partnerpensioenregelingen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook voor het aanvragen van een hypotheek, kunnen banken vragen om een samenlevingscontract.

Buitenstaanders
Een samenlevingscontract geldt alleen tussen de samenwonende partijen, het heeft dus geen werking ten opzichte van derden. Stel u bent beiden aansprakelijk voor een bepaalde schuld maar u legt in het samenlevingscontract vast dat één van de partners de hele schuld op zich neemt, dan nog kan de schuldeiser de schuld op beiden verhalen want de schuldeiser heeft niets met het samenlevingscontract te maken. De ene partner moet dan vervolgens zelf de geïnde schuld op de ander verhalen. 

HelloLaw stelt voor u een samenlevingscontract op
Een samenlevingscontract laten opmaken kost een paar honderd euro maar is de investering zeker waard: u koopt daarmee een hoop zekerheid voor het geval de relatie onverhoopt stuk loopt. HelloLaw kan voor u een samenlevingscontract opstellen. Bel met onze juristen op 0900-1411 (80 cpm) voor meer informatie.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (29)

mr f kaan , notarieel jurist
Sun, 06/10/2007 - 23:53

samenwoners die niet gehuwd zijn of geregistreerd partners zijn kunnen geen rechten ontlenen aan het personen en familie - en huwelijksgoederen- recht in Boek 1 Bw en het erfrechtin Boek 4 BW. Mitsdien is het evenzeer geboden dat beide samenwoners een testament maken. Daarvoor dient een notaris te worden ingeschakeld die dan óók kan adviseren mbt het samenlevingscontract.

J. Huisman
Wed, 12/12/2007 - 19:35

nadat een realatie als vrijblijvende samenwoner is beeindigd, wat voor recht heeft een ex-samenwoner als men een vordering wil indienen aan de aan de andere persoon van een bepaald bedrag wat men heeft geinvesteerd in b.v. het huurhuis of van de andere persoon (die daar in blijft wonen) en die ten tijde van de samenwoning zijn gedaan b.v. klussen, schuur gemaakt? Is dat rechtsmatig terug te vorderen of zal men zelf een onderling een regeling moeten treffen ? Kan zoiets ook voor een rechter komen ? Of is dit al een juridische vraag ?

P.jacobs
Mon, 04/21/2008 - 17:19

Wij willen gaan samenwonen. Mijn vriend wil het koophuis op zijn naam laten zetten,en mij een soort van huur aan hem laten betalen.Mocht het onverhoopt fout lopen in de relatie, sta ik dan zonder ook maar iets te hebben op straat.Wat wordt mij aangeraden?

wie heeft antwoord op deze vragen?
Wed, 10/15/2008 - 14:14

nadat een realatie als vrijblijvende samenwoner is beeindigd, wat voor recht heeft een ex-samenwoner als men een vordering wil indienen aan de aan de andere persoon van een bepaald bedrag wat men heeft geinvesteerd in b.v. het huurhuis of van de andere persoon (die daar in blijft wonen) en die ten tijde van de samenwoning zijn gedaan b.v. klussen, schuur gemaakt? Is dat rechtsmatig terug te vorderen of zal men zelf een onderling een regeling moeten treffen ? Kan zoiets ook voor een rechter komen ? Of is dit al een juridische vraag ?

Emma
Thu, 10/29/2009 - 00:03

ik woon samen met mijn vriend in een huurhuis maar ik denk niet dat hij een samenlevingcontract aangevraagt heeft aangevraagt en hij is gene die de huur betaalt en stel je voor dat het uit ga tussenons heb ik geen woning? en als ik later kinderen heb sta ik dan op straat of heb ik dan geen recht op het huis?

Wouter L
Fri, 07/30/2010 - 21:02

Let op iemand die alleen bijtekend op een overwaarde en niet op het huis heeft juridiche niets te verhalen sterker nog de opgenomen overwaarde kan op je geheel verhaald worden als je geen samenleving contract heb dus vraag nooit iets over recht hebben op overwaarden dit werkt geheel financeel in je nadeel met allebijkomende gerechtelijke kosten.pak je draad snel op om op eigen benen te staan en het verlies daar dan te nemen je komt met niet sen zal ook gaan aldus het nederlandse strafrecht

Hein
Wed, 06/15/2011 - 05:39

Nou dan kan ik jullie wel iets vertellen::Ik heb meegemaakt dat mijn ex-vriendin-geen enkele beschreven samenleving--door een rechter in Haarlem ( en mijn foute advocaat) werd verwend met de helft van mijn vermogen ( toen 1.2 miljoen gulden in een door mij verbouwd/gefinancierd schip en ligplaats ) omdat hij ( en mijn adv) er van uit gingen dat wij leefden "als waren wij gehuwd" --zomaar

Naam
Sat, 12/17/2011 - 00:59

Dacht nieuwe partner te hebben gevonden na een scheiding. Was al wat jaren alleen.
Na slechte tijden mijn boeltje weer voor elkaar na heel hard werken en zelfs iets extra aflossen.
Besloten gezamelijk nieuw huis te kopen; die van mij was vrij snel verkocht. Op zijn huis een overbruggingshypotheek.. Afspraak bij notaris gemaakt. Werd toen ernstig ziek; afspraak is afgebeld door partner. Verkoop ging door maar niets op papier. Partner had geen zin aan mijn ziek zijn. Uiteindelijk ook nog zijn oude huis verbouwt met mijn geld; alles kwijt. Zo zuur!!!
Door toevoeging ZEER slechte advocaat.
Ben ik echt alles kwijt..? Wie wil mij helpen??

Vincent
Wed, 09/19/2012 - 11:40

Ik woon samen maar heb geen samenleven contract stel ik kom te over leiden is dan mijn vriendin Verand wood ijk voor mij

anoniem
Mon, 03/18/2013 - 18:05

ik woon samen met mijn vriend in een huurhuis die op mijn naam staat. We hebben geen samenlevingscontract.Ik betaal alles en ik ben de enige die inkomen heeft. Heeft hij ergens recht op als ik hem huis uit zet? en kan ik hem zo uit huis zetten?

# Redactie JuroFoon
Fri, 04/05/2013 - 11:42

Tav anoniem: Lees voor antwoord op je vraag op onze site het artikel: Ex dwingen huis te verlaten na einde relatie.

roos
Sat, 06/08/2013 - 19:52

als je samenwoont niet met samenlevingscontract,2 kinderen hebt die niet door de vader zijn erkend,wonend in een koophuis,kan je dan uitkering behouden?als vrouw zijnde.

anna van der wal
Tue, 11/18/2014 - 18:19

Als je na 25 jaar samenwonen uit eljaar gaat, met een samenlevingscontract dat alleen gunstig is voor mijn ex, en je hebt drie kinderen opgevoed terwijl hij carriere kon maken, heb je dan werkelijk nergens recht op? Geen inboedel, die hij heeft betaald, werkelijk helemaal niets?

anoniem
Tue, 03/31/2015 - 20:44

ik heb een koophuis en wij hebben 2 jaar geleden een samenlevingscontract laten maken nu laat mijn vriend weten doordat ik ziek ben geworden dat hij weg wil maar dat hij eerst uitgebreid gaat zoeken naar een ander huis, wij hebben in het samenlevingscontract laten vaststellen dat hij hiervoor 1 jaar de tijd krijgt ik vind dat erg lang duren, we leven nu als kat en muis, graag wat te doen.

Wilma Wilson
Fri, 10/14/2016 - 00:13

Hallo, Mijn partner en ik hebben een half jasr geleden een huis gekocht.Nu heeft mijn partner de relatie verbroken en mij uit huis gezet ik woon nu tijdelijk bij een vriendin. Maar over 2 maanden ben ik dakloos want ik stond maar net 4 maanden ingeschreven bij woningnet.We hadden geen samenlevingscontract en het huis stond op de naam van mijn expartner omdat ik een paar uur per week werk. Mijn vraag is wat zijn mijn rechten nu? En zijn er nu financiele gevolgen voor mij? Ook voor mijn pensioen?

Liz Kinkelaar
Wed, 12/14/2016 - 10:03

Wij zijn samenwonend in een koophuis zonder samenlevingscontract. Nu gaan wij goed uit elkaar en wil ik dat mijn vriend hier nog een tijd kan zitten. Moet hij mij dan uitkopen of kan het ook zonder mij uit te koopt?

Bianca
Tue, 04/04/2017 - 13:14

hoe gaat het dan als je samenwoont met iemand die gescheiden is en toen geen partneralimentatie hoefde te betalen, maar nu de sociale dienst van zijn ex wil alle inkomen van ons hebben voor een herberekening. moet ik als partner dat dan ook opgeven of kan je dat in een samenlevingsovereenkomst zetten dat mijn salaris voor mij is en niet mee wordt berekent?

Tika
Mon, 04/10/2017 - 11:25

Ik ben erven eigenaar van een koopwoning. Ik heb 2 kinderen die ook erfgenamen zijn. Mijn huidige partner woont nu 4jaar samen met mij in dit huis. Niet getrouwd. Geen slcontract. Waar heeft hij recht op? Klopt het volgens het nieuwe regelgeving voor samenwonen, dat de partner net zoveel recht heeft op de erfdeel (als bij getrouwde stel) bij overlijden van mij of bij beeindiging van de relatie?

Jermaine
Thu, 02/01/2018 - 23:40

Ik heb samen met mijn ex een koophuis.
Op 5 januari is ze bij mij weggegaan.
Wij hebben geen samenlevingcontract.
Ik ben bezig met de hypotheek over te sluiten en dit is niet 123 gedaan.
Ik zit in de wooning en zij heeft via een advocaat laten weten dat zij die hypotheek lasten verzekeringen woning en gemeente overlijdingsrisico en gemeente belasting per 1 maart niet meer gaat betalen omdat zij niet meer in de wooning verblijft.
En ik de eigenaars lasten per 1 maart alleen moet betalen.
Kan dit zomaar als de hypotheek op beide namen staat. En er geen samenlevingcontract is.
Als ik het huis over koop vraagt de advocaat wel overwaarde terwijl zij stopt met betalen per 1 maart.
Ik heb aangeboden jij 2 weken in het huis en dan ik 2 weken in het huis.
Je kan toch niet zomaar afstand doen van de hypotheek die op beide ons naam staat of je er nou woont of niet.
Deze moet toch gewoon door beide betaald worden.
Want dan ga ik er verlopig ook niet wonen tot ik weet dat het huis op mijn naam kan komen te staan.
Mocht het niet haalbaar zijn dat ik de hypotheek toch niet krijg.
En het huis word te koop gezet moet zij toch ook betalen net als ik.
Anders krijgen we toch beide problemen met de bank.
Wie er nou ook in het huis zou verblijven.
Daarnaast als zei bij de gemeente op het adres van de woonplaats staat in geschreven is ze toch verplicht om de lasten ook te betalen.
Kunt u mij aub antwoord geven zodat ik kan kijken wat ik het beste kan doen.
Mvg

Jean
Tue, 03/06/2018 - 08:27

Mijn ex woont al 16 jaar samen. Wordt dat gezien als “ getrouwd”?

kelly
Sat, 04/14/2018 - 13:46

mijn vriendin (eerste huurder) en ik (medehuurder) leefden samen met een bijlage-toevoeging aan haar originele contract van samenwoonst.
nu ik uitgehuisd ben weigert ze de bijlage te betekenen waarin neergeschreven staat dat ik uitgehuisd ben en niet langer aansprakelelijk als medehuurder.
Wat naar verluid maakt dat ik dus aansprakelijk blijf als medehuurder ookal woon ik er officieel al een maand niet meer, kan ik er niet binnen en staat mijn domicilie er ook al bijna een maand niet meer! wat moet ik doen opdat ik niet meer verantwoordelijk gehouden kan worden in haar huurcontract aub?
Mvg Kelly

Anoniem
Thu, 03/28/2019 - 11:58

Ik woon samen zonder samenlevingscontract. Wel samen een koopwoning en meerderjarige zoon (van ons beide) die nog thuiswoont. Partner is ZZP er. Nu wil ik een huis kopen. Mijn partner kan mij uitkopen met het geld wat op zijn zakelijke rekening staat. Of wordt dit geld ook automatisch voor de helft aan mijn vermogen toegekend?

Ryanne van HelloLaw
Fri, 03/29/2019 - 09:32

Beste, Indien je getrouwd of geregistreerd bent in gemeenschap van goederen is het vermogen van beide partners. Bij samenwonen zonder samenlevingscontract is dit anders. Ik heb je een e-mail gestuurd om te kijken hoe we je het beste kunnen helpen. ^Ryanne

Rogier
Thu, 09/12/2019 - 21:15

Ik heb 19 jaar bij mijn ex ingewoond. Het huis is haar eigendom. Alle 19 jaar heb ik meebetaald aan alle verzekeringen, gas water en licht. De inboedel
Nu is de relatie voorbij en sta ik met lege handen. We hebben geen samenlevingscontract. Waar kan ik vinden wat mijn rechten zijn.

Ryanne van HelloLaw
Tue, 09/17/2019 - 16:32

Beste Rogier, bedoel je jouw rechten met betrekking tot de woning? Als de woning enkel haar eigendom is en jullie geen samenlevingscontract, partnerschap of huwelijk hebben, heb je geen recht op de woning. Mocht je nog meer vragen hebben, kan je ons bellen op 088 - 14 11 011.

Anja
Mon, 09/23/2019 - 15:02

Hallo
Ik heb een vraag?
Mijn vriend wil dat ik bij hem kom wonen omdat hij een eigen huis heeft.
Ik heb een huurhuis en wil niet weg uit mijn woonplaats.
Hij zegt dat we niet samen kunnen gaan wonen omdat het hem dan per jaar heel veel geld gaat kosten want dan zien ze het als een vakantie woning!
Ik zou zo graag een samenlevings contract willen en dan blijven wonen in mijn huurwoning.
Hij zegt dat ik dan geen recht op zijn pensioen heb als ik niet bij hem ga wonen.
Hoe kan ik dit probleem oplossen want ik worstel hier erg mee.
Ik hoor het graag
Anja

Ryanne van HelloLaw
Thu, 09/26/2019 - 12:59

Beste Anja, ik begrijp dat dit ingewikkeld voor je is. Ik heb je een e-mail gestuurd om contact met je op te nemen.

Nathalia Vilela de Oliveira
Sun, 10/20/2019 - 03:11

Hi,

My partner and I bought a house when I still didn't have a job. Therefore, he had the hypotheek only on his name and no samenleven contract for us. Although, on the first month I found a job and since then, I started paying the mortgage and renovation of the house 50%.
We still don't have the samenleven contract. That means I have no rights on the house I am paying for right?

Can I still include my name on the house? How can I make sure I have my rights? Does the samenleven contract solve this problem?

Thank you.
Kind regards

Ryanne van HelloLaw
Mon, 10/21/2019 - 14:25

Dear Nathalia, there are a couple of things that could help you. The contract (samenlevingscontract) is not a sollution to make you also owner of the house. Perhaps you can contact us to discuss the possibilities for you? You can call us at 088 - 14 11 011

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur