Schending privacy door camera van buren?

Buren A zijn eigenaar van de woning op de eerste verdieping en buurvrouw B huurt de woning op de begane grond. Buren A en buurvrouw B delen eenzelfde portiek waarin hun beider toegangsdeuren naast elkaar liggen in een omgekeerde V-vorm.

Buren A hebben op ooghoogte aan hun deurbel een intercom met camera bevestigd. Het intercomapparaat met scherm bevindt zich op ooghoogte in de hal van het trappenhuis van de woning van buren A.

Buurvrouw B is hier niet van gediend en vordert de verwijdering van de camera in hun gezamenlijke portiek op straffe van een dwangsom. Buurvrouw B geeft hierbij aan dat de buren A door middel van hun camera kunnen zien wanneer zij thuiskomt en weggaat en bovendien kunnen de buren A zien welke gasten haar woning betreden. Tenslotte stelt buurvrouw B dat er ook minder ingrijpende middelen zijn om na te gaan wie aanbelt (bijvoorbeeld een spionnetje).

Veiligheidsgevoel
Buren A stellen echter wel belang te hebben bij de handhaving van de camera. Immers deze camera draagt bij tot het veiligheidsgevoel van buurvrouw A die vaak alleen in de woning verblijft. Bovendien stellen buren A dat deze camera niet verbonden is met opname apparatuur. De weergave op het schermpje blijft slechts 1 minuut zichtbaar en de camera wordt enkel geactiveerd indien gebeld wordt. 

De rechter diende in haar beoordeling de belangen van beide partijen af te wegen (enerzijds recht op privacy, anderzijds het recht zich veilig te voelen in de woning). De rechter komt tot het volgende oordeel.

Buren A schenden door de plaatsing van de camera de privacy van buurvrouw B niet en wel om de volgende redenen:

  • Het scherm is geplaatst in het trapportaal van buren A en is bovendien te klein om vanaf grotere afstand te bekijken;
  • De camera wordt enkel aangezet indien men het vermoeden heeft dat er iemand aan de voordeur morrelt. Dat zal niet het geval zijn indien buurvrouw B en/of haar gasten in het portaal aanwezig zijn. In dat geval is immers de kans klein dat ongenode gasten zich eveneens in het portaal zullen bevinden;
  • De beelden worden maximaal 1 minuut op het kleine schermpje weergegeven en worden niet opgenomen middels opnameapparatuur. 

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat niet gesteld kan worden dat buren A middels deze camera de gang en wandel van buurvrouw B kunnen en zullen volgen. Van bespieden zal derhalve geen sprake zijn. 

Geconcludeerd wordt dat de plaatsing van de camera geen dusdanige inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer van buurvrouw B dat haar belang (privacy) zwaarder dient te wegen dan het belang van buren A (veiligheidsgevoel).

Uitspraak:
Voorzieningenrechter Amsterdam, 2 april 2009, BI0764

Heb je ook een geschil met de buren, neem dan contact op met onze juristen.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (3)

Vera
Thu, 04/16/2009 - 17:02

Helemaal met de rechter eens; maar men zou beter eerst met buren goed moeten overleggen en niet laten schrikken met opname-apparatuur. Dus lieve mensen, eerst buren laten meekijken zodat men het daarna zonder problemen met elkaar eens is. Echter, indien er niet valt te praten met buren dan eventjes met de huisbaas of huismeester overleggen omdat je toch niet als huurder weggepest wilt worden. Wat zijn de reglementen voor het appartement, voor zowel eigenaren als huurders? Eigenaren hebben vve-reglementen; bij twijfel wat er echt staat vermeld in de kleine letters van contracten en bijlagen kan knap ingewikkeld zijn. Mijn ervaring is verder nog dat zoveel procent van de mensen geen stadskranten of wijkbladen leest; in straten en wijken wordt ook veel gedaan in Nederland zodat mensen wel met elkaar kunnen opschieten. Het is vast niet beperkt tot dat ene kleine plekje beperkt tot die twee buren; het probleem is kennelijk dat de straat en mogelijk zelfs de wijk onveilig is. Dat gedeelte en de afspraken met overige buren zou in zulke situaties ook moeten meetellen, men woont toch niet op een eiland met maar twee buren/gezinnen? Met de beste bedoelingen geschreven, als suggestie voor betere sociale contacten tussen mensen onderling, begin eens met vriendelijker naar elkaar te kijken, geef een bloemetje of plantje aan de buren en zeg sorry. Praat vriendelijker op aangenamer toon en loop niet langs elkaar heen; dus beperk het niet tot aardig zijn met mensen met een lief hondje en/of met kleine kindjes. Respect voor ouderen zou ook wel meer mogen van mij vooral van tieners, meer opvoeding door leerkrachten en ouders of verzorgers; dan hebben we normen en waarden vooral als iemand acuut ziek wordt dan hulpvaardig zijn en niet doen alsof je je eigen buren niet hoeft te kennen. Buurvrouw B lijkt me mondiger dan Buurvrouw A in de verdediging (slachtofferrol om te beginnen en dan gaat Buurvrouw B het na doen tot en met de Rechtbank aan toe, immers zij wil niet vals beschuldigd worden als Buurvrouw A wat zou kunnen overkomen). Allemaal psychologie; misschien het systeem Vredesrechter op laag niveau betere oplossing en niet met zoveel zware poespas dus ook niet met getuigen en andere problemen erbij slepen. Hier is van een mug een olifant gemaakt en dat had in een eerder stadium gestopt kunnen worden! In dit geval is nog genoeg werk aan de winkel, het probleem is daarmee zeer zeker niet opgelost zo komt het over op mij als lezer. Reden waarom ik andere oplossingen ben gaan bedenken. Mensen moeten zich ook niet laten opjutten door anderen; teveel negatieve opmerkingen en/of reacties met andere bespreken kan ook de boel verzoeken als je het alleen moet verwerken en geen advies of overleg hebt met bijv. maatschappelijk werk of andere deskundigen. Deze simpele oplossing kan grote gevolgen hebben als anderen denken dat de camera er is om hun in de gaten te houden en er kennelijk niet echt helemaal is voor de persoon lees gebouw en ingang waar het voor bedoeld is. Wel of niet op film geregistreerd is niet zo belangrijk, ook een minuut lang en dat verhaal erbij is wel vreemd eigenlijk want dat zou misschien onvoldoende kunnen zijn als er echt wat gebeurt. Ook daar is niet echt een veilige oplossing of vinden deskundigen soms van wel? Indien dat zo was, waarom zijn er dan cameras die wel op film opnemen en dat voor een bepaalde tijd bewaren; dat is toch zeker ook niet voor niets vergeleken met TV uitzendingen programmas over het zoeken naar de daders van misdrijven (inbraken, mishandelingen, moorden, enz.). Veel filmopnamen zijn overigens veel te slecht van kwaliteit; wel jammer want zo kan men als burger amper meedenken....

A. Hulshof
Tue, 08/02/2011 - 14:43

een zeer onterechte beslissing van de rechter.
Temeer beste Mevr woont in een portiekflat , een portiekdeur is in 90% Van de gevallen goed beveiligd , dus een extra camera aan haar deur te bevestigen is onnodig , tevens is portiek een afgesloten ruimte , waar je bovendien niet iedereeen MAG filmen!!

hcon
Tue, 01/24/2012 - 21:28

Wij wonen met 6 personen in een trappenhuis en hebben allemaal een video-camera telefoon. Jammer dat dat tegenwoordig noodzakelijk is.Maar we gaan echt niet expres gluren bij elkaar naar wie belt. Of op visite komt.Pure noodzaak voor de veiligheid.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur