Smartengeld ouders na misbruik kinderen?


Mike en Miranda hebben drie kinderen. Over een periode van meerdere jaren had een neef van hen hun kinderen meerdere malen seksueel misbruikt. De man werd daarvoor strafrechtelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.

De strafrechter veroordeelde de man ook tot het betalen van een vergoeding wegens studievertraging en smartengeld aan elk van de drie kinderen. Nu eisten de ouders via de burgerlijke rechter smartengeld voor het leed dat zijzelf hadden ondervonden door de gepleegde ontucht.  

Geleden schade
Voor de rechtbank verklaarden de ouders dat zij door het misbruik materiële en immateriële schade hadden geleden. Ze eisten daarom een bedrag van 10.000 euro per kind aan immateriële schadevergoeding (affectieschade en shockschade) en een voorschot van ruim 41.000 euro aan materiële schade. Dit laatste gold als vergoeding voor opgenomen vakantiedagen, vrije tijd, verlies commissariaat en overige kosten.

Wettelijk kader
De wet kent een aantal mogelijkheden voor vergoeding van schade die niet door het slachtoffer wordt geleden, maar door een derde (zoals een partner, kind of ouder van het slachtoffer). Denk hierbij aan smartengeld en vermogensschade bij letsel of overlijden.

Dit systeem komt erop neer dat deze personen recht hebben op vergoeding van schade, maar wel beperkt tot de materiële schadeposten die de wet noemt. Slechts bij hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken.

Shockschade
Wanneer iemand door overtreding van een veiligheids- of verkeersnorm een ernstig ongeval veroorzaakt, dan handelt hij niet alleen onrechtmatig ten opzichte van het slachtoffer, maar ook ten opzichte van degene die door het waarnemen van het ongeval of de gevolgen ervan schade lijdt.

Indien uit deze emotionele schok geestelijk letsel voortvloeit, dan bestaat er recht op vergoeding ervan. Omdat er echter geen sprake was van 'waarnemen' door de ouders of 'directe confrontatie met de gevolgen', wees de rechtbank deze vergoeding af.

Affectieschade
Ondanks dat de ouders als gevolg van de gepleegde ontucht verdriet ondervonden, was dit leed volgens de rechtbank niet als een inbreuk op het recht op eerbiediging van familie- en gezinsleven te kwalificeren, een voorwaarde voor toekenning van affectieschade.  

Materiële schade
Ook de vergoeding voor materiële schade wees de rechtbank af, omdat het verlies van vakantiedagen niet voor vergoeding in aanmerking komt. Het betreft namelijk vermogensschade van de ouders die niet als door de kinderen geleden schade kan worden aangemerkt. Ook de schade die voortvloeit uit het verlies van het commissariaat betreft geen inkomensderving die voor vergoeding in aanmerking komt.

'Geen afbreuk'
De rechtbank merkte nog wel op dat zij met haar afwijzing van alle vorderingen geen afbreuk wilde doen aan de ernst van wat de ouders en hun kinderen was overkomen. Daarna veroordeelde de rechtbank de ouders in de kosten van het proces, die ruim 2.600 euro bedroegen.

Wat vind jij hiervan? Vind je dat de ouders zelf ook een vorm van schadevergoeding hadden moeten krijgen? Geef nu je mening in de poll!

Wat vind jij hiervan? Vind je dat de ouders zelf ook een vorm van schadevergoeding hadden moeten krijgen? Geef nu je mening in de poll!

Deze poll is inmiddels gesloten. Je vindt de uitslag hier.

Wil je meer weten over vergoeding van letselschade, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees meer: School aansprakelijk voor letsel kind tijdens gymles?
Lees meer: Tandarts klaagt jochie aan wegens zere duim
Lees meer: Neertrappen tegenstander niet onrechtmatig

Bron: ECLI:NL:RBMNE:2014:418

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (10)

Kar
Tue, 04/15/2014 - 02:57

> Daarna veroordeelde de rechtbank de ouders in de kosten van het proces, die ruim 2.600 euro bedroegen.

En nog een trap na van het "rechts"systeem in Nederland.....

Heemskerk
Tue, 04/15/2014 - 22:07

Inderdaad een trap na.....dit gad zorgvuldiger gekunnen en gemoeten

geluk
Tue, 04/15/2014 - 23:54

Riekt ernaar dat ouders er ook een slaatje uit wilden slaan . . . . . . .

Raymond Stomp
Wed, 04/16/2014 - 16:22

Vindt het terecht dat ze niets kregen. Hoe durven ze. Meerdere jaren niet in de gaten hebben dat je kinderen worden misbruikt.

Gerard
Wed, 04/16/2014 - 19:54

En af en toe val je stil van de reacties die sommige mensen durven geven. Er lopen er nog zat rond met doorlopend hersenletsel.

Floor
Thu, 04/17/2014 - 18:00

Die kinderen hebben recht op Smartengeld en niet de ouders!

moeder van 2
Thu, 04/17/2014 - 18:47

Als je kinderen iets dermate traumatisch overkomt, word je als ouder ook gekrenkt tot in je diepste vezels. De zinsnede "geen sprake van directe confrontatie met de gevolgen" begrijp ik werkelijk niet. Alsof je als ouder niet geconfronteerd wordt met de emotionele schade die je kind heeft opgelopen en de nog lang naslepende gevolgen daarvan? En of dit door een naast familielid geschonden vertrouwen geen schending van de eerbiediging van het gezinsleven is?! Als de ouders daarnaast ook nog eens aantoonbare materi?le schade hebben opgelopen door toedoen van deze pedofiel, dan vind ik het onbegrijpelijk dat ze geen schadevergoeding toegekend hebben gekregen. Geld kan het verdriet niet goedmaken of de vreselijke herinneringen bij de kinderen wissen, maar effectief gemaakte kosten om de kinderen in hun rechten bij te staan, zouden m.i. wel vergoed moeten worden door de dader, nu die eenmaal veroordeeld is (Off topic: met een belachelijk lage straf tot gevolg).

faat
Fri, 04/18/2014 - 00:08

Ze hebben naar mijn mening dubbel en dwars recht daarop. De ouders ondervinden degelijk wel schade die niet meer te herstellen is....
En dan nog wel 3 de kinderen dat ze nog niet gek zijn geworden.
Ik wens de ouders heel veel sterkte

Stef
Fri, 04/18/2014 - 12:16

Raymond Stomp: Dat je dit serieus durft op te schrijven. Neem aan dat alle ouders van de kinderen die door bijvoorbeeld Robert M (minimaal 83 kinderen), Benno L. (minimaal 57, misschien wel honderd meisjes) etc ook allemaal schuldig zijn dat ze niets gemerkt hebben? Kinderen vertellen misbruik vaak niet aan ouders uit angst. Gedragsveranderingen gaan geleidelijk en zijn moeilijk op te merken. De puzzelstukjes vallen vaak pas op zijn plaats nadat het misbruik ontdekt is.

Roan
Thu, 04/24/2014 - 11:45

Het lijkt erop dat de ouders niet eens zijn met de straf die de neef heeft gekregen. Daar ligt ook de fout in deze zaak; jaren misbruik gepleegd en (slechts) drie jaar veroordeeld. Zoals zo vaak weegt de straf niet op tegen de ellende die is aangericht. De gevraagde bedragen vind ik altijd zo uit de duim gezogen. Het zou realistischer zijn als ze met precieze misgelopen salaris bedragen zouden aankomen en kosten van therapie die gemaakt zijn en nog jaren gaan duren. Dan overtuig je een rechter eerder, die is ook maar een mens. Als de straffen te laag blijven gaan slachtoffers in de toekomst eigen rechter spelen vrees ik, met alle gevolgen van dien.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur