Sterilisatie mislukt, ziekenhuis aansprakelijk?

Eind 2001 besluit een man, die al drie kinderen heeft, zich te laten steriliseren. In 2002 blijkt bij een spermacontrole dat er nog steeds levende zaadcellen aanwezig zijn. Een assistente van de chirurg geeft de uitslag telefonisch door aan de echtgenote van de man en zij noteert in het dossier: "6-9-02 Uitslag doorgegeven. Nogmaals". De huisarts van de man werd niet op de hoogte gebracht van het resultaat. Volgens de echtgenote heeft de assistente aan de telefoon gezegd dat de sterilisatie was gelukt en dat er geen levende zaadcellen meer waren aangetroffen. In november 2003 bleek de echtgenote zwanger te zijn van het vierde kind. De chirurg bevestigde dat de sterilisatie inderdaad was mislukt. Ook een tweede controle gaf hetzelfde resultaat. 

Klacht gegrond
De man diende een klacht in bij de klachtencommissie van het ziekenhuis. Die commissie vond de sterilisatieprocedure en de manier waarop de uitslag wordt bekend gemaakt onzorgvuldig en achtte de klacht gegrond. Het is niet meer te achterhalen welke assistente de verkeerde uitslag heeft doorgegeven en hoe dit heeft kunnen gebeuren. Verder is niet duidelijk wat er met het woord "nogmaals" in het dossier wordt bedoeld. De verslaglegging is onvolledig geweest. De uitslag is niet schriftelijk bevestigd aan de man, wat mede oorzaak is van het feit dat de man niet opnieuw is opgeroepen voor nader onderzoek. Verder heeft de chirurg geen voorgesprek gehad met de patiënt, terwijl de chirurg als hulpverlener een eigen verantwoordelijkheid heeft voor het juist en volledig informeren van zijn patiënten omtrent de ingreep. Ten slotte heeft de commissie zich verbaasd over het feit dat de huisarts, die de man had doorverwezen, niet is ingelicht over het mislukken van de ingreep. 

Schadeclaim
Gesterkt door het oordeel van de klachtencommissie, stelde de man het ziekenhuis aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade. De verzekeraar van het ziekenhuis wees de aansprakelijkheid echter van de hand. De man legde het geschil vervolgens voor aan de rechter.

Wie stelt, moet bewijzen
De rechter beoordeelt het geschil puur juridisch, waarbij de bewijsregels een grote rol spelen. Als uitgangspunt geldt: wie iets beweert, moet dat bij betwisting ook kunnen bewijzen. Het belangrijkste verwijt van de man is dat een foutieve uitslag is medegedeeld, hetgeen het ziekenhuis ontkent. De man krijgt daarom de opdracht te bewijzen dat de assistente inderdaad per telefoon verkeerde informatie heeft verstrekt. 

Er zijn soms situaties waarin de rechter aanleiding ziet om de bewijslast om te draaien. Het maakt namelijk nogal wat uit of de man moet bewijzen dat mondeling een verkeerde mededeling is gedaan, of dat juist het ziekenhuis moet bewijzen dat wél de correcte uitslag is doorgegeven. Maar in deze zaak houdt de rechter vast aan de normale verdeling van de bewijslast. 

Het is redelijk dat het ziekenhuis alle relevante gegevens ter beschikking stelt aan de man zodat hij zijn stellingen kan onderbouwen. Ook kan het ziekenhuis daarmee de stellingen gemotiveerd betwisten. In dit geval, oordeelt de rechter, heeft het ziekenhuis voldoende gegevens ter hand gesteld. 

Volgens de rechter is het ziekenhuis niet verplicht precies bij te houden welke assistente welke uitslag heeft doorgegeven. De rechter vindt het woord "nogmaals" voldoende duidelijk: dit woord kan slechts betekenen dat het onderzoek nogmaals moet worden gedaan. Ook het telefonisch doorgeven van de uitslag is op zich geen bijzonder risicovolle handelswijze. Om deze redenen ziet de rechter af van het omdraaien van de bewijslast.

Tussenuitspraak
Vooralsnog staat dus - juridisch gezien - nog niet vast dat de verkeerde uitslag is doorgegeven. De man en de vrouw krijgen de opdracht om te bewijzen dat tijdens het telefoongesprek is gezegd dat de sterilisatie was gelukt en dat er bij de controle geen levende zaadcellen meer zijn aangetroffen. 

Het is ons niet bekend of er inmiddels een vervolguitspraak is gekomen in deze zaak. Maar gezien de moeilijkheid om te bewijzen wat er in het telefoongesprek is medegedeeld, zullen de man en de vrouw op dit punt waarschijnlijk aan het kortste eind trekken, of zij moeten toevallig het telefoongesprek op band hebben opgenomen, maar dat lijkt hier niet het geval. 

Overigens zal de rechter ook nog moeten oordelen over een aantal andere verwijten, namelijk het verwijt dat de uitslag niet schriftelijk wordt bevestigd, dat er geen uitnodiging is gestuurd voor een hercontrole, dat er geen toezicht is geweest en dat de huisarts niet is ingelicht. Het ziekenhuis heeft bovendien nog de mogelijkheid opgeworpen dat de man niet eens de vader is van het vierde kind, dat is immers ook nog mogelijk. Wellicht zal uiteindelijk een DNA-test de doorslag moeten geven. 

Rechtbank Arnhem, 12 juni 2006, LJN: AY7461

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (1)

Binladen
Wed, 03/12/2008 - 17:04

NOU DAT VIND IK ECHT NIET NORMAAL HOOR!

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur