Taxichauffeur vergeet passagier en krijgt ontslag

De laatste ronde 
Een taxichauffeur belast met het ophalen en vervoeren van geestelijk en lichamelijk gehandicapte volwassenen is bij zijn laatste ronde van de avond minder oplettend: hij laat één van de passagiers de hele nacht in de bus zitten. Vanwege de gesteldheid van de passagier was zij niet in staat zelfstandig de bus te verlaten of andere stappen te ondernemen gedurende de nacht. 

Pas de volgende ochtend als hij de bus wil gaan gebruiken voor zijn ochtenddienst, komt de werknemer achter zijn ernstige vergissing. Op dat moment besluit de man om eerst nog zijn eerste dienst te draaien, namelijk het ophalen en afleveren van een aantal schoolkinderen, voordat hij de verwarde en angstige vrouw naar de plaats van de oorspronkelijke bestemming brengt. Hij meldt het incident niet aan zijn werkgever maar gaat verder met zijn dienst. 

Nadat zijn werkgever het incident ter ore was gekomen, wordt de werknemer van zijn dienst gehaald en volgt er een gesprek met zijn werkgever. Deze is dusdanig verontwaardigd over de hele gang van zaken dat hij zonder pardon de werknemer een aantal dagen later op staande voet ontslaat. De werknemer is het er niet mee eens en legt de zaak aan de rechter voor. 

Ontslag op staande voet
Als een werknemer zich misdraagt, dan kan een werkgever hem een sanctie opleggen. De meest vergaande sanctie in het arbeidsrecht is ontslag. De verstrekkende gevolgen van ontslag voor de werknemer brengen met zich mee dat ontslag door de werkgever aan strenge voorwaarden is verbonden. De werkgever moet een goede reden hebben om de werknemer te ontslaan, zeker als het gaat om ontslag op staande voet. Deze vorm van ontslag, ook wel ontslag wegens een dringende reden genoemd, kan gegeven worden door de werkgever als een werknemer zich op enig moment dusdanig misdraagt, dat van de werkgever niet langer verlangd kan worden om deze werknemer in dienst te houden. 

Voorwaarden
Ontslag op staande voet door een werkgever is rechtsgeldig indien:

 • er een dringende reden aanwezig is; en
 • het ontslag direct volgt na het verwijtbare gedrag van de werknemer; en
 • de dringende reden aan de werknemer wordt mede gedeeld.De dringende reden 
De dringende reden moet volgen uit daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer die dusdanig verwijtbaar zijn, dat ontslag gerechtvaardigd is. De wet noemt een aantal voorbeelden maar deze opsomming is niet limitatief: 

 • misleiding door valse of vervalste getuigschriften;
 • diefstal, verduistering en bedrog;
 • bedreiging of ernstige belediging van de werkgever of zijn familie;
 • dronkenschap;
 • grove veronachtzaming van de plichten uit de arbeidsovereenkomst;
 • schending van een geheimhoudingsplicht.

Indien een werknemer het niet eens is met de dringende reden die voor het ontslag gegeven wordt of de reden wordt door de werkgever geveinsd, dan kan de werknemer naar de rechter stappen. Indien de werknemer kan bewijzen dat er van de dringende reden die de werkgever aangaf geen sprake is, dan kan de rechter aan de werknemer een schadevergoeding toewijzen. 

De rechter ziet zich dus vaak voor de vraag gesteld of een bepaalde situatie een dringende reden oplevert voor ontslag op staande voet. De onderhavige situatie is niet anders. 

De rechter 
De werkgever verwijt de werknemer ernstige misdraging en grove nalatigheid. De wet bepaalt dat dit inderdaad een grond voor ontslag op staande voet is. Het verweer van de werknemer komt er op neer dat het gegeven ontslag niet in verhouding staat tot het gedrag wat werknemer nu verweten wordt. Bovendien is het ontslag niet direct na de gedraging van de werknemer gegeven: tussen de twee gebeurtenissen zaten verschillende dagen. De rechter moet nu antwoord geven op de vraag of het gedrag van de taxichauffeur dusdanig nalatig is geweest dat dit het ontslag op staande voet rechtvaardigt. 

Geen opzet, wel grove nalatigheid
Vast staat dat de werknemer niet met opzet heeft gehandeld en dat de gedraging van de werknemer een verwijtbare tekortkoming is. De rechter stelt vervolgens vast dat de gedraging van de werknemer wel degelijk grove nalatigheid oplevert: de gevolgen van zijn gedraging zijn voor de passagier in kwestie zeer groot geweest. De geestelijk en lichamelijk gehandicapte vrouw, die bovendien aan suikerziekte leed, is door het nalaten van de werknemer in een ernstige situatie terecht gekomen die door de werknemer makkelijk te voorkomen was geweest middels een kleine controle van de bus. Bovendien had het voor de chauffeur voor de hand gelegen om na ontdekking van zijn fout, dit direct aan zijn werkgever door te geven. Deze nalatigheid is eveneens verwijtbaar. 

Over de vraag of het ontslag snel genoeg gegeven is na de verwijtbare gebeurtenis, is de rechter kort en bondig. De gebeurtenis vond plaats op woensdagnacht en donderdagmiddag is het incident met de werknemer besproken. Op vrijdag is vervolgens besloten tot ontslag over te gaan en dit is op maandag aan de werknemer mede gedeeld. Volgens de rechter heeft de werkgever hiermee snel genoeg op het incident gereageerd om rechtsgeldig ontslag op staande voet te geven. De werknemer werd daarom op alle punten in het ongelijk gesteld. 

Conclusie 
Werkgevers geven niet snel ontslag op staande voet omdat hieraan veel juridische haken en ogen kleven. Echter, als een werknemer zijn plichten voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst dusdanig verzaakt, dan kan de werkgever dit wel degelijk sanctioneren. Het is uiteindelijk de rechter die in een dergelijke situatie antwoord moet geven op de vraag of de gedraging van de werknemer de sanctie van de werkgever rechtvaardigt of niet. 

Gerechtshof Den Haag, 27 april 2007, LJN: BA5784

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (4)

Actie Taxcie
Thu, 07/05/2007 - 18:54

Ik zelf ben ook taxi chauffeusse .Kan me niet voorstellen dat mij dit zou overkomen !!!Maar waar zou persoon(die achter bleef in busje ) in kwestie naar toe gaan ? Neem aan naar huis of naar een zorg instelling hebben die niemand gemist??? De verantwoording ligt zeer zeker bij chauffeur maar een en een is twee..dit had niet tot de volgende ochtend hoeven te gebeuren lijkt mij zo

henk
Wed, 04/16/2008 - 17:40

die chauffeur is zelf geestelijk gehandicapt

TK
Tue, 01/10/2012 - 20:39

Het is inderdaad vreemd dat het niemand opgevallen is, dat de chauffeur het überhaupt gelukt is om thuis te komen. In mijn ervaring hebben alle betrokken partijen altijd het telefoonnummer van de chauffeur/vervoersbedrijf.

Dat ze in de taxi vast is blijven zitten is een teken dat de chauffeur niet voldoende zorg draagt over zijn voertuig.

De suikerziekte maakt het vreemd, kennelijk was er tot de volgende ochtend niemand die insuline toe wilde dienen, was deze vrouw zelf verantwoordelijk voor de toediening?
Ook dat er blijkbaar geen voorbijgangers waren die haar hulproepen(?) hebben gehoord maakt het er voor de chauffeur niet beter op.

Dat hij de schoolkinderen nog wel bijtijds op school heeft gekregen tekent wel voor zijn dienstbaarheid, de kinderen zijn er niet de dupe van geworden.

Maar hij had zijn ontdekking s ochtends direct moeten melden aan de centralist, deze had bijvoorbeeld een andere chauffeur naar de kinderen kunnen sturen zodat de chauffeur genoeg tijd had om zijn excuses aan te bieden en e.e.a. uit te leggen.

Ik vind het jammer dat in deze de nalatigheid slechts bij de chauffeur wordt gezocht, dat hij ontslagen wordt staat buiten kijf, maar het is merkwaardig dat zowel de verzorgers als begeleiders er meer dan een etmaal over hebben gedaan om bij de centrale te informeren waarom een gehandicapte vrouw niet thuis geslapen heeft.

Veel van deze centrales moeten met aanbestedingsvoorstellen komen om dit soort gunningen te krijgen en deze zijn niet altijd even realistisch. Zon chauffeur heeft minimale opleiding en krijgt met een VOG de volledige verantwoordelijkheid over de meest kwetsbare mensen.

ikke ikke ikke...de rest kan stikke
Thu, 01/12/2012 - 01:37

Reactie op TK: ik lees hierbovenaan
"Pas de volgende ochtend als hij de bus wil gaan gebruiken voor zijn ochtenddienst, komt de werknemer achter zijn ernstige vergissing", Erger nog...dat zowel de verzorgers als begeleiders deze vrouw NIET hadden gemist,..in en in triest. Kenmerkend van onze geseculariseerde maatschappij. ,

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur