Tweet kost docent zijn baan
Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) is, kort gezegd, de opvolger van de Commissie Gelijke Behandeling. Werknemers die denken dat zij gediscrimineerd worden of zijn, kunnen het CRM verzoeken om een oordeel hierover te geven. Ook werkgevers kunnen over hun eigen beleid een oordeel vragen. Het CRM oordeelt dan over het beleid van de werkgever. Recentelijk moest het CRM een oordeel geven over een docent die zich door zijn schorsing gediscrimineerd voelde.

Achterlijkheid
De man werkte als docent Mens en Maatschappijvakken bij een katholieke VMBO-school. De man was naast docent ook gemeenteraadslid voor Leefbaar Leiden en PVV aanhanger. Hij plaatste in de periode dat hij als docent werkte onder meer het volgende bericht op Twitter: 'De islam is geen geloof maar een barbaarse achterlijkheid'. De school heeft vervolgens de docent vanwege deze tweets per direct geschorst.

Geen verlenging contract
Tijdens zijn schorsing werd hem door de school medegedeeld dat zijn contract voor bepaalde tijd na de zomervakantie niet zou worden verlengd. De docent was het hier niet mee eens en stapte naar het CRM. Hij stelde dat de school door zijn schorsing verboden onderscheid op grond van politieke gezindheid had gemaakt.

Voorbeeldfunctie
Het College oordeelde echter dat de school hem niet gediscrimineerd had op grond van politieke gezindheid door hem te schorsen. De reden dat hij was geschorst had niets te maken met zijn politieke overtuigingen. Wat relevant was dat hij niet alleen Twitter had gebruikt in zijn hoedanigheid als politicus, maar ook als docent. Zo had de man, naast zijn politieke uitlatingen ook gemeld dat hij docent was van de specifieke VMBO-school.

Respect is een van haar kernwaarden en de docent heeft een voorbeeldfunctie, aldus de school. Een bijzondere school als een katholieke VMBO-school mag ook verwachten van haar docenten dat ze handelen volgens het gedachtengoed van de school.

Door de woordkeuze van de docent en de omstandigheid dat de man door het gebruik van het social medium een breed publiek bereikte - waaronder ook leerlingen van de school - was de schorsing gerechtvaardigd, aldus het CRM. De docent kon dus op zoek naar een andere baan. 

Wat vind jij hiervan? Vind je het terecht dat de docent wegens zijn tweet is geschorst en hij hoogstwaarschijnlijk daardoor geen contractsverlenging heeft gekregen? Geef nu je mening in de poll!

Deze poll is inmiddels gesloten. Je vindt de uitslag hier.

Als je bent ontslagen of je wil zelf ontslag nemen, meld je ontslagzaak dan aan via ons ontslag intakeformulier

Lees ook: Ontslag na 6 jaar door YouTube-filmpjes
Lees ook: 5 Misverstanden over ontslag

Bron: CRM, 31 januari 2013, Oordeel 2013-9

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (70)

bennie
Tue, 02/19/2013 - 12:19

belachelijk !! en als dat tuig ons beledigt worden ze gehuld ! wij kunnen en mogen onze mening niet meer geven in ONS eigen land. waar gaat dit heen?? nog even dan hebben wij nederlanders geen rechten meer..

Tessa
Tue, 02/19/2013 - 12:55

Het lijkt erop, dat de docent zelf niet het onderscheid tussen docent en politicus heeft aangebracht. Hij had de opmerking UITSLUITEND als politicus moeten maken en nimmer het docentschap daarin moeten verwerken of gebruiken.
Ik kan de strekking van dit vonnis, in die voege, wel billijken.

Gupke
Tue, 02/19/2013 - 13:53

Is er niet zoiets als vrije meningsuiting of geld dat niet voor iedereen.
Voor mij heeft hij gelijk maar om het zo te ventileren is niet slim van hem.

Hetty
Tue, 02/19/2013 - 14:14

De docent maakt een stelling en geeft geen mening. Zeer ongepast om zich zo uit te spreken ook omdat leerlingen dit lezen. Zo praten kun je doen met vrienden in een huis niet op social media. Zeer terecht, de uitspraak van de rechter.

Harry010
Tue, 02/19/2013 - 15:04

Terecht, opgeruimd staat netjes!
Ieder zijn overtuiging, hoewel zijn uitspraken wat mij betreft minstens zo achterlijk zijn.

Maar dat terzijde.... vanuit een voorbeeldfunctie hoor je deze dingen niet te doen. Een ieder die dit niet inziet, tja.....is in de ogen van sommigen net zo achterlijk!

Ansell
Tue, 02/19/2013 - 15:21

Een docent heeft een voorbeeldfunctie. Lijkt mij niet gepast met zon uitspraak. Zegt al iets over deze persoon.

Robine
Tue, 02/19/2013 - 15:33

Terecht, discrimineren is verboden (en terecht).

Naam
Tue, 02/19/2013 - 16:05

Docent heeft een voorbeeldfunctie, maar hier in Nederland heeft men de vrijheid over denken enz. Ik vind het dus niet kloppen dat de docent ontslagen is. Bestond de social media niet was dit ook niet gebeurd.

Eep
Tue, 02/19/2013 - 16:13

Hoezo voorbeeldfunctie? Geldt dat niet voor het bestuur dan? Een waarschuwing had hetzelfde effect gehad en bij herhaling had ontslag altijd nog ingezet kunnen worden. Je straft kinderen toch ook niet bij de eerste overtreding? Ben het overigens wel eens met de strekking van het betoog dat dit soort uitlatingen niet kunnen. Maar de straf is buiten alle proporties!

Angelique
Tue, 02/19/2013 - 16:22

een waarschuwing was genoeg geweest, en erg voorzichtig zijn met wat men zoal schrijft op de sociale media.

Anissa
Tue, 02/19/2013 - 17:06

Vrijheid van meningsuiting is een recht. Hij heeft een religie - de islam - bekritiseerd. Plaats voor het woord islam het woord katholiek, protestant, bhoedist of atheist en geen haan had ernaar gekraaid.....

chantal
Tue, 02/19/2013 - 17:28

geen haan had ernaar gekraaid als hij katholiek had bekritiseerd?? En hij is docent van een katholieke school...sorry maar als je een voorbeeld functie heb horen zulke uitspraken niet...heeft islam niks mee te maken...vrijheid van meningsuiting mag, maar bedenk wel wanneer je zoiets zegt en in welke positie je verkeerd...

Karel
Tue, 02/19/2013 - 17:53

Chantal: als deze docent Katholicisme (of een andere levensbeschouwing) voor "achterlijke barbaarsheid" had uitgemaakt, was hem hetzelfde overkomen.

Vrijheid van meningsuiting is overigens niet onbeperkt; ook niet voor PVVers. Bijvoorbeeld: ik kan een politie-agent die mij een bekeuring geeft een "hondenlul", "eikel" of iets anders van vergelijkbaar proza vinden, maar dat is een belediging en levert een (nieuwe) boete op. Uiteraard geldt het verbod op beledigen ook tegenover mensen die geen politie-agent zijn.

Tessa: vanwege het beledigende karakter denk ik dat hij ook ontslagen was als hij dit bericht niet in hoedanigheid van docent had gemaakt. Docenten horen zulk taalgebruik niet te hanteren, vanwege hun voorbeeldfunctie. Het was wellicht anders geweest als hij had geschreven dat hij de Islam als een bedreiging voor tolerantie of de Nederlandse cultuur of iets dergelijks had gevonden. Dan kun je verdedigen dat hij slechts een mening heeft geuit waar je het mee oneens kunt zijn, maar die niet per se beledigend is. (Al zou die ongetwijfeld beledigend worden opgevat, maar je hoeft geen allochtoon te zijn om lange tenen te hebben).

Hella
Tue, 02/19/2013 - 18:09

Lijkt hier echt iets Nederlands, zoals Cda naar het suikerfeest, ik heb niets tegen buitenlanders maar dit is in Nederland een erg gevoelig punt aan het worden. We moeten ZO correct zijn tegenover de Islam.
Als een moslim en ik zal er geen politieke partij bijzetten die ik in gedachten heb.. op een school voor moslims hetzelfde over Christenen had gedaan.
DAN HADDEN WIJ ER NOOIT VAN GEHOORD

Peter
Wed, 02/20/2013 - 00:00

Terecht, discrimineren is niet toegestaan en dus al helemaal niet door een leraar op school. Ik vind dat Nederland zich trouwens sowieso moet schamen dat we steeds meer mensen hebben die zo schaamteloos rasistsch zijn. In het buitenland hebben we inmidels al een hele slechte naam gekregen. Nationaal socialisme hoort natuurlijk niet in het onderwijs thuis!

Sieger
Wed, 02/20/2013 - 09:33

Terecht. Als je docent bent, heb je een voorbeeldfunctie. Daarnaast werkte meneer op een katholieke school; dan is het niet zo slim je zo ongenuanceerd kritisch uit te laten over een religie, ook al is dat een andere. Als meneer zijn persoonlijke mening had willen ventileren op twitter, wat zijn goed recht is op persoonlijke titel, had hij beter een alias kunnen gebruiken. Kortom, zoals onze toekomstige koningin ooit zei: "Hij was een beetje dom".

Claire
Wed, 02/20/2013 - 11:48

Absoluut niet acceptabel dat deze man is geschorst. De wereld op zn kop.

Jeanet Floridas
Wed, 02/20/2013 - 11:50

Jammer dat hij is geschorst/ontslagen.Maar het recht op vrijheid van meningsuiting heeft ook zijn grenzen. Er is al terecht opgemerkt dat de docent als politicus deze uitspraak mag doen. Maar als docent, (mens en maatschappij), moet je natuurlijk op je woorden/uitlatingen passen. Je bent docent voor alle leerlingen en daarnaast moet de school toegankelijk zijn voor een ieder ongeacht geloofsovertuiging. De uitlating komt over als ondermijnen van het beleid/de visie/missie van de werkgever.
De politieke uitspraak is in deze dus wel een beetje dom. Van een politicus mag je toch een zekere vorm van diplomatie verwachten.

Boss
Wed, 02/20/2013 - 12:04

Aan de hand van zijn uitspraken is duidelijk dat de persoon niet meer volgens de kernwaarden die zijn school voorstaat kon handelen. Dit is niet in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Meneer kan zeggen wat hij denkt, maar moet tegeliijkertijd ook beseffen dat dit niet zonder consequenties is. Als hij zijn mening zo rigoreus ventileert, had hij ook al tot de conclusie kunnen komen dat hij niet op deze specifieke school thuishoorde. Met ander woorden, de school heeft gedaan wat de man naliet. Bovendien prevaleert de man zijn politiek carriere boven een docentschap. Anders had hij zijn uitlatingen wel gematigd.
Sowieso kan het geen kwaad om je af te vragen wat de rol van een docent in de maatschappij zou moeten/kunnen zijn.

René
Wed, 02/20/2013 - 12:06

Volgens mij is er (weer) een verwarring gaande, namelijk; het verkeerde gebruik van feiten en meningen. De docent poneerde zijn MENING als een FEIT! Er is een groot verschil tussen deze twee, maar ik zie en hoor ze toch regelmatig door elkaar gebruikt worden. Ik weet niet of het voor de schorsing iets had uitgemaakt, maar misschien was het beter geweest als de docent had gezegd wat hij van de islam VINDT (ik vind de islam een enz.), inplaats van de islam IS enz. Want dat laatste is geen mening maar suggereerd dat het een feit zou zijn. Dat wordt in dit geval beschouwd als beledigend en kwetsend. Vind ik niet zo slim van de docent.

Ali
Wed, 02/20/2013 - 12:21

Deze naar mijn mening onverantwoorde en intolerante docent is alle fatsoensnormen te buiten gegaan. Zowel als leerkracht en als mens.Hij hoopte op deze wijze natuurlijke onschuldige kinderen te besmetten met zijn angst voor het onbekende. Misschien heeft hij deze uitspraak wel gedaan om in de politiek PVV-achtige zieltje te winnen. Sterk van het bestuur om hem de laan uit te sturen en van het College om dit besluit te bekrachtigen.

sabine
Wed, 02/20/2013 - 12:24

Ik denk dat vrijheid van meningsuiting niet moet en discriminatie goed uit elkaar moeten houden. In nederland lijkt men de grenzen niet meer te kennen tussen die twee. Wordt tijd dat daar verandering in komt. Uitspraak rechtbank is meer dan terecht en de islam wordt meer dan eens onder de loep genomen dus het is niet waar dat als zij wat zeggen over andere religie dat daar niets mee wordt gedaan. Elke moskee en alles wat op internet geplaatst wordt 1000 keer gecontroleerd. Je zou eerder zeggen waarom hoor je niks over de preken in de kerken die immers hetzelfde concept naleven??? Dat is pas met twee maten meten!

wetering
Wed, 02/20/2013 - 12:25

weet je dat in die achterlijke landen op groffen manier kinderen worden misbruikt denk maar aan uithuwelijken van meisjes van 12 en 13 jaar
schandelijke vertoning van de islam en moslims

wetering
Wed, 02/20/2013 - 12:27

en als je in die achterlijke landen kometaar levert dan slaan ze je kop er af

Naam
Wed, 02/20/2013 - 12:38

De docent brengt een mening als feit. Doet dit niet voor de klas maar gebruikt andere canalen. Ik vind dit niet oke. De strafmaat vind ik erg hoog. Mooie leerschool: 1. Verschil tussen feit en mening, 2. Risico sociale media. 3. Hoe kun je van acties leren. Het laatste betekent wel, dat een maatschappijleer docent wel een tweede kans zou moeten krijgen. Ik denk dat niet alleen de docent maar een hele school hiervan zou kunnen leren.

sabine
Wed, 02/20/2013 - 12:43

Beste Jan,

Mensen met jouw mentaliteit en IQ zorgen ervoor dat ook de goeie onder de moslims tegen nederland keren. Laat je aub onderwijzen voordat je zulke uitspraken doet.

sabine
Wed, 02/20/2013 - 12:47

Wetering,
Niet alles en iedereen over een kam scheren. Pedofilie komt onder nederlanders veelvuldig voor dus eerst naar jezelf kijken en dan over anderen oordelen.

Hella
Wed, 02/20/2013 - 12:56

sabine wrote | 20.02.13 | 11:43
Beste Jan,
Mensen met jouw mentaliteit en IQ zorgen ervoor......

sabine wrote | 20.02.13 | 11:24
Ik denk dat vrijheid van meningsuiting niet moet en discriminatie goed uit elkaar moeten houden

Sabine wrote: Dat is pas met twee maten meten!

**** waar ben jezelf mee bezig? Ken jij Jan? Hoe weet jij in 1 regel hoe zijn IQ is ten opzichte van dat van jou en medeNederlanders :) Of van dezelfde kerk, want kennelijk weet jij precies wat daar gezegd wordt. Volgens mij niets anders dan wat er in de Bijbel staat

Nachtuil
Wed, 02/20/2013 - 13:07

Dat hij deze mening over de islam heeft, dat is prima en zijn goed recht. Dat hij in zijn hoedanigheid als docent via zijn tweet deze mening ventileert is niet prima. Je beledigt hiermee leerlingen uit je eigen klas of school. Hij heeft hierarchisch een hogere positie dan de leerlingen, dus hij heeft er voor te zorgen dat de leerlingen in zijn klas zich veilig en gerespecteerd genoeg voelen om "wat dan ook" te mogen geloven.

Paula
Wed, 02/20/2013 - 14:07

Terecht! Is goed dat school voortvarend optreedt. Als ouder verwacht je dat je kind op een school terecht komt waar op een neutrale wijze kennisoverdacht plaatsvindt.

wetering
Wed, 02/20/2013 - 14:15

sabine het zou je dochter maar eens overkomen en daar bij het hele land waar we het overhebben is zo dus je lult maar wat

Remy
Wed, 02/20/2013 - 14:38

Het lijkt mij toch wel terecht dat deze man zijn baan niet mag houden. De fout die hij zelf gemaakt heeft is m.i. de belangen van de school te schaden. Had hij zijn twitter puur gebaseerd op zijn politieke achtergrond dan had de school hiermee niets van doen en ook niets tegen in kunnen brengen. Door deze (de school en politieke achtergronden) binnen 1 account te vernoemen heeft hij er zelf aan bijgedragen belangen van een van de twee organisaties (die in beginsel al redelijk haaks op elkaar staan gezien de achtergrond) geschaad raken dan al niet enige verweving van ieders moreel.

Dit is in ieder geval voor mij de keus geweest om sociale media te splitsen. Zo gebruik ik (wanneer ik werk had) LinkedIn voor mijn zakelijke contacten en Facebook laat ik me prive vrij en behoorlijk open in uit. Een werkgever die daar wat van vind is een werkgever die in eerste instantie mij netjes zal moeten aanspreken op mijn Facebook-gedrag en daarna is het aan mij of het overtuigend is dat er enig raakvlak tussen mijn werk en prive-account bestaat. Wanneer de werkgever dan niet kan aangeven ik hem schade berokken zal hier weinig of niks mee kunnen (wel bestaat er dan nog zoiets als normen waarde en fatsoen waarmee je er altijd al pratende uit zult komen)..............Zo niet DAN PAS moet de rechtspraak zich hierover buigen.

Ali
Wed, 02/20/2013 - 14:40

Sommige hier doen uitspraken over Islam en moslims alsof ze kennis van zouden hebben. In het echt bezitten ze slechts "kennis" die Wilders zijn aanhangers wijs maakt. Ik zou zeggen verdiep je je maar in deze religie en je zult heel snel van mening veranderen. Je gaat ook niet naar een maatschappelijkwerker als je last hebt van kiespijn?

Samia
Wed, 02/20/2013 - 14:48

Goed gezegd Ali en helemaal terecht dat hij per direct is geschorst. Zulke docenten wil je niet hebben en zijn alles behalve een voorbeeldfunctie.

sabine
Wed, 02/20/2013 - 15:07

Beste Wetering,

Als het jouw dochter is overkomen dan spijt me dat heel erg, maar de manier waarop jij je mening verwoordt duidt erop dat je niet voldoende kennis beschikt om een belangrijke religie en daarbij een hele groep mensen die jij helemaal niet kent over een kam te scheren.

sabine
Wed, 02/20/2013 - 15:09

Beste Hella,

Lees de bijbel, de thora en de koran en ga dan oordelen. Vrijheid van meningsuiting is in Nederland een middel geworden om je gal te spuien en meer niet. Jammer!

Remy
Wed, 02/20/2013 - 15:11

Ali, hoezo verdiepen in die religie.......kunnen we ook omdraaien maar dan blijven we nog wel even bezig. Wat een hoop mensen niet begrijpen is dat er al heel snel over discriminatie wordt gesproken. Een punt gaan we denk ik met zn alle aan voorbij en dat is (ik noem het even oneerbiedig) de grondslag van jullie en ons geloof...............Als je heel ver terug wilt gaan kom je er ook achter dat als ik iets over jullie geloof vind ik mezelf ook tekort doe..........echter jullie aanbidden dat geloof op jullie manier en wij op de onze.........kijk dan heb je het weer over moreel en normen en waarde..............Als eenieder zich nu eens niet aangevallen voelt en mensen als Geert Wilders nu eens wat meer links laten liggen......dan zijn we een heel eind.......Bedenk je dat ik zelf uit Venlo kom en ook wij hier weten net zo goed als jullie wat Wilders waard is............een hoop geschreeuw zonder resultaat!!!!!!..............Ik wil nog net niet zeggen.........laten we een moskerk starten hahaha

Nan
Wed, 02/20/2013 - 15:12

BENNIE: leer eerst eens Nederlands.

Remy
Wed, 02/20/2013 - 15:13

Aanvulling op Sabine, ik denk dat we beide hetzelfde bedoelen!!!!

Nan
Wed, 02/20/2013 - 15:17

neemt niet weg dat moslims te veeleisend zijn, te gevoelig en te snel beledigd. En het Nederlandse politiek klimaat geeft ze de ruimte om zich zo te gedragen. Als iemand wat zegt gaan de werklozen in 1 of ander moslim land de straat op om dingen in de fik te zetten. Je wil echt niet weten hoe er over ons wordt gepraat. De ruimte en tolerantie die zij ontvangen, die krijgen de ongelovigen echt niet. De Islam windt er geen doekjes om: ze gaan voor wereld dominantie. Op dit moment worden gebieden in Africa met geweld en dreiging geislamiseerd. Ik begrijp daarom de weinig intelligente onderbuik reacties wel. Het is instanct, instinct dat als de islam zijn zin krijgt, alle anders denken vernietigd worden.

Remy
Wed, 02/20/2013 - 15:27

Nan, ik kan je heel ver volgen en ben ook zelf van mening (na het zien van een filmpje nota bene door een pater hier in Venlo onder mijn aandacht gekomen) dat de getallen waarin families groot worden het ook niet anders kan zijn als dat we na 2020 een moslimwereld hebben. We zien dit allemaal echter iets er aan doen kunnen we niet (of we moeten als, ik mee china, max. 1 kind per gezin toelaten). Ze zeggen wel eens angst is een slechte raadgever. Als je de cijfers er op loslaat heb je ook reden genoeg om voor dit geloof angst te hebben maaaaaar......................het verleden heeft uitgewezen alle geloven hun balans herstellen!!!! Laten we nu niet op de zaken vooruit lopen want daar is gister op RTL8 nog een goed voorbeeld van geweest..........Schindlers list.............Moeten we werkelijk zo doorslaan dat dadelijk het hier zo ver weer gaat komen????? D8 het niet..........er is plek zat voor ons allen op deze aardbol.......Let op mijn woorden......Er zal hier nooit een winnaar in te vinden zijn enkel als we zo doorgaan allemaal verliezers!!!! Maar laat vooral goed de angst en daarbij behorende irrationele gedachte de overhand krijgen...........dan verliest iedereen!!!!

Frank
Wed, 02/20/2013 - 15:34

Ben het volledig met het niet verlengen van zijn contract door deze school eens.
Vind dat je als met name docent Mens en Maatschappijvakken bij een katholieke VMBO-school je van te voren voor je zon bericht de wereld instuurt jij je even moet realiseren wat hiervan de consequentie kan zijn.
Want gezien zijn functie als leerkracht in maatschappelijke leervakken ben je dan voor zo een school natuurlijk niet meer te handhaven.

JenK
Wed, 02/20/2013 - 16:02

Terecht ontslag. Als docent heb je nu eenmaal een voorbeeldfunctie en kan je niet alles zeggen/schrijven wat je denkt.

Hans
Wed, 02/20/2013 - 16:21

Islam is een ACHTERLIJKE CULTUUR die 600 jaar achterloopt.

Anika
Wed, 02/20/2013 - 17:03

Volkomen mee eens. Zou ook geschorst moeten worden als politicus deze knaap! Van een politicus in ons land, mogen we toch een iets eloquenter, verfijnder en beleefder taalgebruik verwachten...

Popeye
Wed, 02/20/2013 - 17:31

Ontslag juist. Docent vraagt met zijn actie om reactie, zoekt de grens. Goed dat er direct is ingegrepen. Goed voorbeeld voor andere rechters die met slappe taakstrafjes komen, bij nog veel ernstiger situaties.

wetering
Wed, 02/20/2013 - 19:30

Allemaal gelul op niks wat is geloof, we geloven iets wat we niet weten, we vechten met z,n allen om iets wat er denk ,dat het er niet is we zijn door de ouderen generatie wat wijs gemaakt en we vechten hierom als honden en dat doen we al honderden jaren

wetering
Wed, 02/20/2013 - 19:38

Hans
Ik ben het met jou eens dit geld voor alle geloof idioten

Wilders heeft vaak ook gelijk
Wed, 02/20/2013 - 19:51

het is wel degelijk dat wanneer islamieten iets prediken wat beledigend is gehuld worden en zodra iemand het oneens is dat het dan ineens discriminatie is. Belachelijk. Iedereen, vooral islam en mensen van buiten Nederland mogen hun mening geven, maar zodra Nederlanders het doen, dan zijn ze meteen discriminerend en beledigend! Waar slaat dat op! Wilders is 1 van de weinigen die het nog een beetje voor de Nederlanders durft op te nemen en niet zon farce is zoals het CDA of Groen Links. Jorg Haider (RIP) was eerst ook niet zo geliefd, tot de mensen echt gingen luisteren, toen wel! Toen eindelijk begrepen ze het en snapten het dat er juist voor hun eigen mensen eerst geknokt moest worden. Niet dat buitenlanders niet werden geholpen, maar ook niet dat buitenlanders WEL en eigen mensen NIET werden geholpen. Daar lijkt het in Nederland ook wel op. Ze weten van de vele fraude, zoals kinderbijslagen etc. en dan wegsluizen en hotels bouwen in bijv Marokko. Ze weten het! Meteen schrappen. Vind dat de wereld van iedereen is, maar het stelstel/systeem hier, is opgebouwd door mensen van hier, mensen die eerst plichten hebben voldaan hebben daar pas recht mee opgebouwd, niet gelukszoekers of iets dergelijks. Als die zon grote mond blijven houden, moeten ze dat in hun thuisland doen, in het land waar ze vandaan komen. Onee, daar mogen ze zogenaamd niets zeggen, dan moeten ze hier ook es niet zon grote mond hebben en zulke eisen stellen!
Sneu voor de leraar, dat hij is gebruikte, hoewel het eigenlijk ook wel een beetje is. Islam is eigenlijk geen geloof, maar een politieke overtuiging, met hun Sharia, gewoon duidelijk dat de meesten daarvan niet echt ontwikkeld zijn. Die landen kunnen gewoon hier niet integreren, dat is heel lastig. Niet voor niets dat het telkens zon heikel punt is.
Een waarschuwing voor die leraar zou ook afdoende geweest zijn. Maar ja, je ziet wel: mensen zijn bang voor de barbaarse acties van islamieten. Met name de extremisten.
Let wel, ik heb het NIET over Moslim. Maar bijv. zelfmoordbommen, dat is absurt, die raken iedereen, ook onschuldige Moslims.

Ik geloof!
Wed, 02/20/2013 - 19:53

als je nergens in gelooft, geloof je dus ook niet in jezelf!
Geloof geeft je structuur, normen en waarden. Hoe je er naar leeft om mee omgaat mag eenieder weten. Doch is het niet zo dat per definitie het geloof oorlog en ellende veroorzaken, dat doet de mens nog altijd zelf!
Respect voor elkander, leven en laten leven!

Nan
Wed, 02/20/2013 - 19:59

Remy: vergelijking met Joden loopt helemaal mank. Vergelijk wat mensen zeggen en denken over moslims nooit met wat toen gebeurd is. Want: Joden vormden geen bedreiging voor wie dan ook, er waren geen dode schrijvers, filmmakers, geen critici op dodenlijsten, geen terreur daden op welke schaal dan ook, geen ambassades in de fik, geen bedreigingen etc. De joden willen en wilden niet het grootste geloof op aarde worden. En ze gebruiken al zeker geen geweld om het Joodse geloof te verspreiden. Joodse mensen klagen weinig over discriminatie of belediging en vroeger gebeurde dat al helemaal niet. Men wilde zo onopvallend mogelijk door het leven schuiven.

Verder waardeer ik je nuchterheid. Ik hoop echt dat het allemaal meevalt.

Er is alleen een probleem, de paradox van een democratische maatschappij: wat doe je met ondemocratische elementen die de democratie misbruiken om macht te vergaren?
Leef ik straks nog in een vrije wereld waar ik in een korte broek over straat kan? Er zijn nu al buurten in Amsterdam waar je dat bijna niet kunt doen.

Ondemocratische elementen verdienen geen plek in de publieke ruimte (dus ook de sgp niet)
Als overheid kun je die verbieden, maar onze regering durft niets. Behalve die idioot van een Wilders die zoveel onzin uitkraamt dat een echte intelligente discussie niet meer mogelijk is. Wanneeer je kritisch bent over de Islam, word je automatisch in zijn kamp ingedeeld.
En niemand luistert nog naar je.

sep
Wed, 02/20/2013 - 20:33

Wat hij in zijn vrije tijd doet is zijn vrije tijd, en een eigen mening geven moet ook kunnen , niemand verplicht iemand om het te lezen.
Maar het valt me wel op zodra er maar moslim of islam genoemd word dan heb je de poppen aan het dansen , maar als je op islam/moslims sites kijk en leest hoe daar over NL ers gepraat word (ook door mensen met een voorbeeld functie) , dan moet er weer zo nodig tolerant gedaan worden , er word wel met 2 maten gemeten .

Laten we vooral ons bezig houden met wat iemand op zijn eigen site/profiel zet dan kunnen we elke keer wel weer een vinger wijzen en foei roepen maar dan wel op alle sites kijken.
Hoera internet , hm

Naz
Wed, 02/20/2013 - 21:01

Ik heb dertig jaar van mijn leven in Nederland geleefd. Ik hou van dit land! Omdat mijn vader mij als kind hierheen heeft gehaald (zijn beslissing) noem ik Nederland mijn VADERLAND. Zo voel ik het ook intens, ik zou kapot gaan van verdriet, als dit land iets overkomt!!! Turkije is mijn MOEDERLAND, omdat mijn moeder mij daar heeft gebaard. Omdat ik dus al dertig jaar vaak hoor dat ik moet oprotten naar mijn grot, behoud ik mijn dubbele nationaliteit. En ja, ik ben Islamitisch. Wat die zin met mij doet? De islam is geen geloof maar een barbaarse achterlijkheid. Dit lees ik als: " deze meneer vindt mij een achterlijke barbaar" Dit is reden genoeg om mij rot te voelen. Wat de heer Wilders allemaal heeft geroepen was enorm krenkend. Zijn naasten, aanhangers roepen ook van alles en nog wat onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Ik hoop dat hij ooit inziet hoe kwetsend het voor de mensen is, om zulke uitingen te horen. Onzeker word je ervan. Ik heb geen moeite met het feit dat men zijn/haar mening uit; echter soms gaat het gewoon te ver in beledigingen. Het is onmogelijk om het niet persoonlijk op te vatten. Ook al wordt de mening over de islam gegeven, het wordt persoonlijk als je islamitisch bent. Mensen die de islam als terroristisch neerzetten, beweren impliciet dat ik dat ook ben; dat is tevens erg kwetsend omdat ik geen vlieg kwaad kan doen, laat staan een mens. Wat beweerd wordt over de islam is eveneens niet waar; men neemt een zin wat over de oorlogstijd ging, en baseert dat op het heden wat niet relevant is. Er zijn inderdaad wel bepaalde extremisten die onder het van mom de islam gewetenloos mensen van hun leven ontnemen. In de Koran staat ook: Wie een mensenleven redt wordt beloond alsof ie de hele mensheid heeft gered. Wie een persoon van het leven ontneemt wordt gestraft alsof ie de hele mensheid heeft gedood. Dus die extremisten zijn niet alleen voor jullie maar ook voor mij onbegrijpelijk bezig, maar vooral niet volgens de regels van het geloof. Dus wat deze docent heeft geschreven is meer een stelling en geen mening, dus zeer kwetsend. Beledigen en mening uiten mag niet met elkaar verward worden. Ik hoop hier geen beledigende reacties terug te lezen en zeg aub niet weer dat ik moet oprotten naar mijn grot want dat heb ik maar al te vaak gehoord.
En, de islam is voor mijn beleving geen achterlijk barbaars, maar juist een vredelievend geloof.

sep
Wed, 02/20/2013 - 21:44

Als iemand zich gekwets voelt door zo berichtje , moet men toch bij zichzelf na gaan wat het is want als men zeker van zichzelf en/of geloof is zou zoiets niet kunnen deren en staat men erboven, niet hatelijk bedoelt .

Denk dat het probleem is dat de "goede" moslims zo weining de "slechte" op de vingers tikken of tot de order roepen jong en oud en daarom veel over 1 kant gegooit word .

Maar bedenk als je gekwetst voelt je eigen gevoel is en misschine daar iets mee doen , zodat de volgende die iets negatief neer zet het je niks kan schelen en denk , wat je vind mag je houden :P

Nan
Wed, 02/20/2013 - 21:49

In mijn ogen is elk geloof achterhaald. Mensen die geloven in een soort mensachtig god die in een hemel zit en op je wacht als je dood bent, kiezen er bewust voor om niet goed na te denken over het leven en de dood.

De goden van de grote religies die wij kennen zijn allemaal mannen, allemaal op een bepaald punt bedacht om andere geloven die ruimdenkender waren te vervangen. In de geloven die gezien worden als heidens, de religies die vervangen werden, speelden vrouwen een grotere rol. En vrouwen hadden in die werelden ook een belangrijkere rol in de maatschappij. Niet alleen babymaker en manbehager.
Als je de oude religies bestudeert en naast de huidige groten legt, rol je van je stoel af, hoe veel er gejat is. Alleen het belangrijkste zijn ze vergeten: Een god zoals die aan ons gepresenteerd wordt is een symbool. In de oude religies kon alles het symbool van het goddelijke zijn, en men wist dat ze met hun beperkte menselijke brein het goddelijk niet konden uitleggen of verklaren. Maar men wilde er wel over denken en erover mediteren en bidden. Om meditatie makkelijk te maken worden iconen gebruikt. (nog steeds in de RK kerk bijv) dat is iets waar je je aandacht op kunt focussen terwijl je bezig bent met het goddelijke, onverklaarbare. Helaas is er ergens iets vreselijk mis gegaan. Sommige symbolen werden verboden (bomen, zon, maan, dieren, vrouw) en andere werden het object van verering zelf: de man god, patriarch. En ergens is men vergeten dat die man slechts een symbool is en is men hem gaan vereren als god zelf.

Mensen kunnen niet meer voorbij dit symbool kijken en focussen zich volledig daarop. En beperken zichzelf enorm.

Maar goed dit soort dingen hoef je niet aan gelovigen te vertellen, want alle wetenschap en alle ratio in de wereld kan een gelovige niet overtuigen. Want een gelovige is niet rationeel en kiest er express voor een deel van de wereld en de wetenschap te ontkennen.

Ik wens ze veel plezier in hun illussie die zeer beperkend is. Maar ik wil dit soort onzin niet opdrongen krijgen.

Dit geldt voor katholiek (wie dit nu nog kan aanhangen....) protestant, Jodendom en Islam. Geloof in deze vorm is vooral bedacht om mensen eronder te houden. Het is allemaal politiek. Het is niet bedoeld om mensen dichter tot het goddelijke te brengen en is zeker niet spiritueel.

Goed bekeken is geen enkel geloof vredelievend. Het gaat allemaal om territorium. En hoe uitgebreider de onderscheidende kledingwijze van de gelovige is des te sterker de territorium drift. En voor de moslims gaan klagen: ik denk dan ook aan orthodoxe joden in bijv. Antwerpen, maar ook in Israel.

Ik heb een goede religieuze opvoeding gehad en alle boeken gelezen die mij aangeboden werden. Hoe meer ik studeerde, hoe meer ik mij realiseerde dat ik ten eerste als vrouw geen reet te zoeken heb binnen welke monotheistische religie dan ook. En als vrijdenkend mens ook eigenlijk niet. Dat al die geloven een politiek gebeuren zijn en dat de geschiedenis van geen enkel geloof vredelievend is. Het is 1 groot rookgordijn om mensen te manipuleren een bepaalde kant op te gaan.
Mensen wordt wijsgemaakt dat ze het geloof nodig hebben en de gemeenschap die daarbij hoort en durven niet meer zelfstandig te denken.

Naz
Wed, 02/20/2013 - 22:24

Sep, als je jarenlang, herhaaldelijk dergelijke zinnen/ beledigingen hoort of leest wordt het moeilijker om je er niets van aan te trekken en wordt het toch wel kwetsend.
Een voorbeeld:
Misschien weet je Ayaan Hirsi Ali nog? Zij werd in Somalie besneden als kind, waarschijnlijk is het daar in haar dorpje gebruikelijk. Zij beweerde dat dit van de islam moest. Veel landgenoten geloofden haar. Hoe ik dit weet? Ik kreeg regelmatig de vraag te horen of ik ook besneden was omdat ik islamitisch ben. Na een tijdje irriteert het je gewoon en wil je niet meer uitleggen dat besnijden van meisjes NIET in de Koran staat.
Kortom, dat slecht voelen wordt hoe dan ook gevoed, hoezeer je ook het wil negeren.

sep
Thu, 02/21/2013 - 00:29

net als jaar en dag horen hoe slecht Christenen zijn en die trekken zich er niet veel van aan.

Het ligt toch veel aan je eigen of je alles aantrekt en als persoonlijk beschouwd .

Dus uitleg geven over je geloof vind je vervelend en raak je gefrustreerd van , als men intressse heeft is het niet goed en mening geven ook niet, denk toch dat je je eigen eerst moet accepteren en dan denken wat een ander zegt deer me niet , of verwacht je dat ieder maar de koran moet lezen en begrijpen ? enig idee hoe vaak Christenen het geloof uitleggen zonder geirriteerd te worden ?

Dat voeden van je gevoel doe je echt zelf als ik het zo lees , want je vat veel te veel dingen persoonlijk op .

Een ander kan je niet veranderen alleen je eigen .

Enig idee hoe vaak en hoeveel jaren andere zinnen en beledigingen naar de oren gegooit krijgen en dan met namen NL vrouwen in bv rokjes ? ook jaar en dag .

te veel negatieve gedachten zorgen zelf voor slecht gevoel .

neem dingen minder persoonlijk , geeft misschien rust in je .

Robert
Thu, 02/21/2013 - 06:57

Een mening hebben over een geloof of het geloof in het algemeen heeft niets met discriminatie te maken. Religie is een fout op je "harde schijf."

Esther
Thu, 02/21/2013 - 12:57

In 1 woord belachelijk. Wie wordt er nu werkelijk gediscrimineerd? Juist, de docent omdat hij een eigen mening heeft. Of is het eigenlijk een straf omdat hij zich negatief uitlaat over de Islam, en we weten allemaal welke gevolgen dit kan hebben.
Als hij zich negatief uitgelaten had over de plofkip dan had er geen haan naar gekraaid.

Nan
Thu, 02/21/2013 - 13:19

Los van alles, de docent had dat nooit mogen doen uit naam van zijn docentschap. Wel op persoonlijke titel.

Ontslag is een beetje te veel, waarschuwing was beter geweest, omdat we ook met zn allen nog moeten leren omgaan met de ethiek en mores van alle neiuwe technische mogelijkheden.
Maar wie weet wilde men al langer van die man af en had men nu eindelijk de stok om mee te slaan.

Jer van Nes
Thu, 02/21/2013 - 13:53

Vrijheid van meningsuiting is een groot recht! Dat van deze docent tijdens de schorsing (die ik ook daarom onterecht acht) het contract niet werd verlengd geeft ruim voeding aan een causaal verband met de tweetaffaire. Alleen al daarom had de docent verklening van het contact moeten krijgen om alle schijn van medeweging van de tweet te vermijden. Onterechte beslissing van het schoolbestuur.

Marcel
Thu, 02/21/2013 - 14:12

Leefbaar Leiden, PVV, VMBO, Katholiek ... wat verwacht je dan ook? Maar als in de politiek een uitspraak over de islam als zijnde een barbaarse achterlijkheid valt onder de vrijheid van meningsuiting, moet dat ook in het onderwijs gelden. Helaas roept iedere bevolkingsgroep het hardst om het eigen gelijk, en daar krijg je ruzie van. Overigens vind ik - als volslagen athe?st - iedere vorm van geloof in een hogere macht achterlijk en dom, maar dat is een andere discussie.

Nelly
Thu, 02/21/2013 - 15:09

Gelukkig leven we in een land waar we recht hebben op vrije menignsuiting. We mogen daarmee onze eigen persoonlijkheid uitdragen en beleven. Een school, een kerk, een werkgever, alle hebben ook het recht hun eigen mening/geloof/richtlijnen te hebben en uit te dragen. Wie zich in dienst stelt van een school/kerk/werkgever kent deze overtuigingen en hoort zich hierbij goed te voelen en ook deze overtuigingen te dragen. Heeft men tegenovergestelde overtuigingen, dan mag men die uiteraard uitdragen, maar moet ook de gevolgen dragen, zijn/haar verantwoordeliojkheid nemen, en een andere school/kerk/werkgever zoeken. Het is allemaal erg eenvoudig: respecteer ieders overtuiging maar gedraag je niet als wolf in schaapskleren; heb je een mening, sta er dan voor maar draag ook de gevolgen. De docent had al lang zelf moeten begrijpen dat hij aan de verkeerde school onderrichtte.

Tanja
Thu, 02/21/2013 - 15:25

Ik sluit mij aan bij Tessa 11:55.
De man was docent Mens en Maatschappij.
Dit heeft niets te maken met vrijheid van meningsuiting. Een dergelijke zienswijze zou te zwart wit zijn naar mijn smaak. Het gaat om de context in relatie tot de (overtuiging van de) school: respect als kernwaarde.

Shafir
Thu, 02/21/2013 - 15:41

Stelletje slapjanussen daar op die school.

Bernard Roerink
Thu, 02/21/2013 - 19:43

De docent slaat de spijker op zijn kop. Maar dat wisten we al. Wat we niet weten dat komt straks als een zeer koude douche over ons heen.

hanneke
Thu, 02/21/2013 - 21:13

Hoewel ik voorstander ben van vrije meningsuiting en van het feit dat nederland van de nederlanders behoort te zijn ben ik toch van mening dat iemand in een voorbeeld
functie zijn mening wat genuanceerder dient te geven.

Bovendien is het niet nodig iand waarmee je het niet eens bent moedwillig te beledigen
Dat is gewoon gebrek aan fatsoen

Chill
Thu, 02/21/2013 - 21:18

Terecht van het CRM, zowel als politicus en als docent dien je iedereen met respect te behandelen. Dat begint in je taalgebruik. Ook al zou ik mij als christen gediscrimineerd voelen door moslims, dan nog keur is dit taalgebruik af. En als docent en politicus vervul je een functie waarin je weet dat je hierop kan worden afgerekend, een waarschuwing is dus mijn inziens niet afdoende. Een terechte uitspraak!

Adriaan J.
Thu, 02/21/2013 - 22:46

Een paar simpele vragen
is de ontslagen docent misschien niet erg gezienbij zijn collegas.Schort het bij hem aan populariteit?
Is er een soort reactie geweest bij de leerlingen.in de vorm van meningsuitingen op gangen in het schoolgebouw, een soort antie-mentaliteit?
Wie heeft de kat de bel aangebonden, hoe is de verstandhouding geweest met directeur en met conrector vooral.
Hoe wordt nu over de genomen maatregel gedacht door collegas en leerlingen

Nan
Fri, 02/22/2013 - 16:11

er zijn nog steeds mensen die denken dat je het recht van vrijheid van meningsuiting hebt. Nergens in de nederlandse wet is dit gewaarborgd. Je kijkt te veel tv dat is in Amerika.

Sterker nog er zijn zelfs dingen beschreven die men niet mag zeggen. Denk aan de zg majesteitsschennis en het ontkennen van de holocaust .

Iedereen roept maar wat, maar weet heel weinig.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur