Uit huis gezet wegens een hennepplantage

Stel dat u op de zolderverdieping van uw huurwoning een hennepplantage met zo’n honderd planten heeft. De politie neemt na ontdekking alle planten en bijbehorende apparatuur in beslag. Uw verhuurder raakt hiervan op de hoogte en begint een gerechtelijke procedure om de huurovereenkomst te beëindigen. U bent van mening dat het exploiteren van een hennepplantage geen reden is om de huurovereenkomst te beëindigen, er staat immers in de huurovereenkomst geen verbod op het exploiteren van een hennepplantage. Bovendien bent u van mening dat u waarschijnlijk strafrechtelijk al voldoende gestraft zult worden. 

Verplichtingen huurovereenkomst
Indien een huurder en een verhuurder een huurovereenkomst sluiten, ontstaan er wederzijds rechten en verplichtingen. De verhuurder heeft twee hoofdverplichtingen, te weten de woning ter bewoning aan de huurder ter beschikking te stellen en te laten en ten tweede gebreken verhelpen indien de verhuurder dit wenst. De huurder heeft ook twee hoofdverplichtingen. Ten eerste moet de huurder de overeengekomen huurprijs op tijd voldoen en ten tweede moet de huurder de woning als een goed huurder gebruiken. 

Ontbinding huurovereenkomst
De huurovereenkomst kan ontbonden (beëindigd) worden als de huurder zijn verplichtingen op grond van de huurovereenkomst niet nakomt, tenzij de ontbinding niet gerechtvaardigd is door de geringe betekenis van deze niet-nakoming. De verhuurder kan de kantonrechter verzoeken de huurovereenkomst te beëindigen en verzoeken dat de kantonrechter een ontruimingsdatum vaststelt.

"Goed huurder"
Het verzoek van de verhuurder aan de kantonrechter is gebaseerd op het feit dat de huurder zich niet als een goed huurder gedraagt. ‘Goed huurderschap’ houdt immers in dat de huurder goed voor zijn woning en de omgeving van de woning moet zorgen. Het enkele feit dat er een hennepplantage aanwezig is, kan er al voor zorgen dat de kantonrechter oordeelt dat de huurder zich niet als goed huurder heeft gedragen. Hiervoor is niet vereist dat een verbod tot het exploiteren van een hennepplantage is opgenomen in de huurovereenkomst of de algemene voorwaarden van de verhuurder. 

Het bestaan van een hennepplantage brengt gevaar met zich mee, bijvoorbeeld brandgevaar door de slecht aangelegde elektriciteitsvoorzieningen, waardoor de huurder zichzelf en zijn omgeving in gevaar kan brengen. Of dit gevaar zich daadwerkelijk heeft verwezenlijkt, is op zich niet relevant. De huurder dient zich te realiseren dat de verzekeringsmaatschappij bij brand- of waterschade als gevolg van een illegale hennepplantage niet tot uitkeren zal overgaan. 

Bovendien wordt het exploiteren van een hennepplantage al snel als bedrijfsmatig gekenmerkt, ook bij relatief kleine aantallen planten, waardoor de huurder in strijd handelt met de bestemming van de woning, te weten een woonbestemming. 

Of de huurder strafrechtelijk vervolgd wordt of niet, is in de civielrechtelijke uitzettingsprocedure niet relevant. De strafrechtelijke norm (bezit van maximaal vijf planten wordt als voor eigen gebruik gezien in welk geval het openbaar ministerie niet tot vervolging overgaat) kan wel een rol spelen maar biedt geen garantie voor de civielrechtelijke beoordeling of de plantage bedrijfsmatig dan wel voor eigen gebruik is. 

Deze omstandigheden zorgen er voor dat de huurder zich niet als een goed huurder gedraagt. 

Is ontbinding gerechtvaardigd?
De rechter moet oordelen of de aangetroffen plantage een zodanig ernstige tekortkoming is van de huurder dat ontbinding van de huurovereenkomst gerechtvaardigd is. Huisuitzetting is voor de huurder immers een zeer ingrijpende gebeurtenis. De huurder komt dan op straat te staan, ook wanneer er kinderen in het huis wonen. Bovendien bestaat de kans dat de huurder ook niet meer bij een andere woningcorporatie een woning kan huren. Aan de andere kant heeft een verhuurder er belang bij dat de woning in goede staat blijft, dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan, dat er geen overlast wordt veroorzaak en dat de buurt niet verpaupert. 

De rechter kijkt bij de belangenafweging naar een aantal factoren, zoals de schaal waarop wordt verbouwd, of de planten voor eigen gebruik zijn of voor de verkoop, of de kweek stank- of andere overlast geeft, of er gevaarlijke situaties zijn gecreëerd (bijvoorbeeld door met de elektriciteit te knoeien), of er inmiddels water- of brandschade is geweest, of uitzetting tot een noodtoestand bij de huurder zal leiden, of de kweek eenmalig was dan wel al vaker heeft plaatsgevonden, of de huurder spijt heeft en beloofd heeft niet nog eens te gaan kweken, hoeveel jaar de huur al geduurd, of de woningcorporatie haar strenge beleid van bekend heeft gemaakt aan de huurders.

Meestal trekt de huurder aan het kortste eind. Slechts in uitzonderingsgevallen laat een rechter een huurder, bij wie een hennepplantage is aangetroffen, in de huurwoning zitten. In 2005 deed Aedes, de belangenorganisatie voor woningcorporaties, onderzoek naar huisuitzettingen wegens het hebben van een hennepplantage. Daaruit bleek dat 64 procent van de corporaties een verzoek tot ontbinding van de huurovereenkomst indient bij de kantonrechter. In vrijwel alle gevallen (negentig procent) stelde de rechter de verhuurder in het gelijk. Bij 58 procent van de corporaties volgt altijd uitzetting. Een waarschuwing en uitzetting bij tweede constatering is gebruikelijk bij zeventien procent van de corporaties. Bij de overige achttien procent is het beleid afhankelijk van de situatie. Vaak vraagt hier de corporatie aan de huurder om zelf het huurcontract op te zeggen. De meeste huurders kiezen dan eieren voor hun geld.

Enkele voorbeelden van rechtszaken:

Net als een bloemenkas
De - kennelijk ruimdenkende - kantonrechter Eindhoven (26 augustus 2004, LJN: AQ9850) oordeelde dat een verhuurder moet bewijzen dat er daadwerkelijk sprake is van gevaar, overlast of kans op schade, anders mag de huurder niet worden uitgezet. Deze rechter vond dat "een hennepkwekerij die volgens de regels van de kunst is ingericht niet gevaarlijk is, geen overlast bezorgt en geen relevante schade veroorzaakt, evenmin als een bloemenkas dat bijvoorbeeld doet." En het enkele feit dat wiet kweken volgens het strafrecht illegaal is, wil nog niet zeggen dat de huurder civielrechtelijk wanprestatie pleegt. 

Echter de meeste andere rechters denken anders over de vraag of er daadwerkelijk schade moet zijn geweest, zie bijvoorbeeld Gerechtshof Leeuwarden (14 december 2005, LJN: AU8181): "Het enkele feit dat de omvang van de installatie beperkt was en dat de genoemde risico's zich niet hebben verwezenlijkt, kan niet tot de conclusie leiden dat sprake is van een tekortkoming van zo geringe betekenis dat ontbinding van de overeenkomst naar wettelijke maatstaven niet gerechtvaardigd zou zijn." 

Zielig geval
Ook persoonlijke omstandigheden zijn van belang. Zo gaf de rechter (Kantonrechter Bergen op Zoom, 26 jan 2005, LJN: AT5873) geen toestemming om een terminale kankerpatiënt, die voor eigen medicinaal gebruik enkele wietplanten kweekte, uit huis te zetten. 

"Ik wist het niet" 
Het feit dat de huurder geen weet heeft van de aanwezigheid van een hennepkwekerij, staat aan ontbinding van de overeenkomst niet in de weg, zo heeft de Hoge Raad bepaald (9 december 2005, LJN: AU3255).

Onderbouwing
De verhuurder dient de vordering uiteraard wel voldoende te onderbouwen. De kantonrechter Roermond (1 juli 2003, De Praktijkgids 2003, 6086) wees een ontruimingsvordering af, omdat nergens concreet uit bleek waaruit de overlast voor de omgeving zou hebben bestaan: "Er kan niet worden volstaan met de enkele suggestie dat het houden van een illegale hennepkwekerij overlast impliceert." Als de huurder beweert dat er sprake is van een brandgevaarlijke situatie, dan had die stelling onderbouwd kunnen worden met verklaringen van politie en/of brandweer. En de verhuurder had ook moeten onderbouwen dat, hoewel vast staat dat de huurder in een kamer van de huurwoning hennep heeft geteeld, dit op een bedrijfsmatige wijze plaatsvond. 

In kort geding
Verhuurders spannen nogal eens een kort geding aan om zo snel mogelijk de huurder te kunnen uitzetten, maar rechters wijzen zo'n vordering niet altijd toe. Voorbeelden: de voorzieningenrechter in Groningen (22 augustus 2003, NJF 2003, 31) wees in kort geding onmiddellijke ontruiming af omdat de huurder al zeer lang - namelijk 35 jaar - de woning huurde. Het gerechtshof Amsterdam (24 mei 2005, LJN: AU6523) wees directe ontruiming af omdat de wietkweek een eenmalig voorval was en de betreffende huurder beloofde het niet nog eens te doen. 

Conclusie
Kortom, het exploiteren van een hennepplantage in een huurwoning is een rechtsgrond om de huurovereenkomst te ontbinden. Rechters zullen een ontruimingsvordering van de verhuurder vrijwel altijd toewijzen, ongeacht de verstrekkende gevolgen voor de huurder. 

Een uitgebreid overzicht van uitspraken in drugszaken is te vinden op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (59)

hennepje
Mon, 04/16/2007 - 02:30

THIS GEWOON KLOTE!!

word je uit huis gezet door een paar onschuldige plantjes!

Dhr.S
Sat, 07/14/2007 - 03:09

Kunt u mij invormatie geven over De uitzeting doelgericht u zegt in bijne alle gevallen ik vind het triest dat het altijd zo gruwlijk afgehandeld word .
is er een kans dat de (kweker) zijn huis niet word uitgezet (bij)een goed advocaat in zijn arm neemt?

JENNIFER
Fri, 10/05/2007 - 16:15

hallo kan iemand mij helpen?
Ik zoek jurisprudentie waarbij de huurder in het gelijk treedt en dus niet uit het huis kan worden gezet vanwege haar financiele problemen maar ook vanwege haar kinderen..
Dringend hulp gezocht

Alvast bedankt.

wanhopige moeder
Wed, 03/26/2008 - 15:05

hoi, ik zit met dezelfde problemen!! ik weet geen uitweg meer,ik ben alleenstaand. Ik ben hart patient en ik heb 2 kinderen: 1 van 6 en 1 van 17, die notabene in zijn examen jaar zit. ik moet binnen 2 en een halve week me huis uit.

nu is mijn vraag: kun je iemand zo op straat zetten? mijn kinderen hebben toch ook rechten..?

als iemand een suggestie heeft of mij zou kunnen helpen op wat voor manier dan ook, alsjeblieft. ik kan geen kant op.
lionhardeman(apestaart) hotmail.com

lady
Wed, 04/30/2008 - 10:45

Ik ben in 2006 ook gepakt met 100 plantjes IN ME SCHUUR! had er stekken staan, moest ook me woning verlaten en kreeg 2 maanden de tijd om iets anders te zoeken, na een jaar vechten krege ik uiteindelijk van de woningbouw met bepaalde voorwaarden toch weer een woning, geloof me een jaar lang rechtzaken heeft geen zin, ben ook alleenstaand met kind en deed het voor de eerste keer omdat iemand me zogenaamd wilde helpen, maar moest er ook uit, veel geluk met het zoeken naar een nieuwe woning! want de rechter zet je er gewoon uit.

Sjaak
Fri, 05/09/2008 - 23:25

stel je hebt 5 planten staan puur voor eigen gebruik , netjes in een kast met brandblusser en rookmelder . Zetten ze je dan gewoon keihard op straat ?

harry
Sun, 08/31/2008 - 23:03

nee

Jerfie van Wijk
Sat, 08/01/2009 - 03:10

Bij het huurhuis van mijn ouders is ook een hennepkwekerij ontdekt, met honderden planten. Op de eerste verdieping en op zolder. Een enorme schadepost. Het plafond lekt door, door de hoeveelheid water wat men nodig heeft voor die planten. In de kamers en badkamer grote gaten gemaakt in de muren waar een voetbal door heen kan, om de stroom door te trekken. Illegaal stroom getapt. Dus de nuon heeft alles afgesloten. Natuurlijk, een huurder moet beschermt worden, maar bij moedwillige schade gaat mij dat een beetje te ver. Bovendien heeft deze man al maanden zijn huur niet betaald. Maar goed als hij alles weer in orde maakt volgens de politie, en de achterstallige huur betaald kan hij er gewoon blijven wonen. De huurder belooft dat hij alles in oude staat terug zal brengen en huur zal betalen, maar er lagen aanmaningen op tafel waar je het hele huis mee kan behangen, dus ik heb er een hard hoofd in. De politie is je beste vriend zeggen ze dan. Nou ik vraag me af of dat van de gewone burger is of van de crimineel. Het lijkt op het laatste. Ik vind het van de zotte dat zon man daar kan blijven wonen.

willemien
Mon, 01/11/2010 - 20:43

dat is mij ook gebeurd kon finaseel niks meer met 2 kinderen van 4 en6 en mij ex met alles er vandoor is gegaan en mij met allelei schulden liet zitter waaronder huur tot ik dreig briefen kreeg van huis uitzetting toen koos ik voor een wietplantage van 30 planter om zo mij huur te kunner betalen dat ik veraden was door buren raakten mij huis kinderen kwijt dat ik het in mij schuur had staan nu zitter mij kinderen in pleeggezin en ik op straat en soms bij kennisen ma krijg hier mee nooit meer mij kinderen trug omdat ik geen onderdak heb zeggen ze ben daar gewoon kapot van is dit nou nederland die klaar staat voor de mensen wat ze zeggen ????

Mein
Tue, 07/06/2010 - 18:47

Tjonge jonge, al die zielige verhalen van mensen die uit hun huis zijn gezet omdat ze illegaal bezig zijn. LOGISCH TOCH! Als je iemand beroofd of verkracht krijg je toch ook straf?!
Als je financieel niets meer kunt, dan moet je schuldsanering aanvragen, werken om die schulden weg te werken. En als je kinderen hebt die naar school gaan, dan kun je ZEKER wel ergens een baantje krijgen.

Mein
Tue, 07/06/2010 - 18:48

een dal is niet zo diep om er nooit meer uit te kunnen klimmen, zo steekt het hier in NL echt niet in elkaar.

gerard
Tue, 08/03/2010 - 14:56

Ik ben afgelopen maand op straat gezet voor een wietplantage van 10 jaar geleden.
Na 2 jaar procederen door de woningbouw heeft de rechter besloten dat ik mijn woning moet verlaten.
De woningbouw kwam met het argument dat zij 10 jaar geleden niet op de hoogte waren van die hennepplantage.
Ik was er 10 jaar geleden al door de rechter veroordeeld.
Mijn advocaat gaat nu in hoger beroep,maar ik ben nu alles kwijt.
3 jaar geleden is mijn vrouw overleden,nu heb ik alleen nog mijn meubels en voor de rest niets meer.
Kan nergens onderdak vinden omdat ik een hond heb.
Ik weet niet hoelang het hoger beroep gaat duren,maar mijn advocaat ziet mogelijkheden om deze zaak te winnen,omdat het convenant in het jaar 2006 van kracht ging met politie gemeente en woningbouw.
Het is niet te begrijpen dat de rechter in deze zaak zo heeft beslist.
gerard

leiden
Wed, 09/01/2010 - 23:47

Hee mein hoop dat jy ook iets meemaakt lykt me heerlyk perfecto bah

ellen
Thu, 09/02/2010 - 17:19

zijn vijf jaar bezig met vier planten,zijn nu gepakt ,had elf zaadjes waarvan er inderdaad weer vier op de slab stonden,de andere stonden niet op een medium,maar in een bakje ernaast, kregen geen water en zouden worden weggegooid,we weten dat de woningbouw geen bedrijfmatige teelt toestaat.
de plantjes waren nog geen tien cm groot.
toch heeft de woningbouw een uitzettingsprocedure opgestart,wat zijn mijn kansen?

ingrid
Thu, 09/30/2010 - 17:21

MEIN.........

heb jij nooit geleerd dat je niet zo maar mag en kan oordelen over mensen zonder dat je weet of jezelf hebt afgevraagd wat er speeld en waarom sommige mensen bepaalde keuze,s hebben gemaakt of hebben moeten maken.

ik weet natuurlijk niet wat jij wel of niet hebt meegemaakt
en dat gaat me ook niets aan ,
maar als je zelf het een en ander voor je kiezen hebt gehad zou je denk ik wel anders praten en kijken naar het geen wat er achter zit.

ikke
Sat, 10/02/2010 - 16:07

Mijn huurbaas dreigt met uitzetting vanwege 5 wietplantjes BUITEN!!!Dat is toch belachelijk....

H vd Graaf
Mon, 11/01/2010 - 13:43

Hallo Mein
Ik weet niet hoe oud je bent en hoe rijk ??
Want anders zou je deze DOMME dingen Niet uitspreken.
Wat jij benoemt als oplossing krijgen deze mensen niet !!
Zij worden op Geen enkele manier geholpen.
En ook Kinderen en Babys worden net als grof vuil op straat gezet.
Zal hun Eigen schuld wel zijn nietwaar ????
Een Oma ben ik die moet toekijken hoe moordenaars worden vrijgesproken of een leger dure Hulpverleners krijgen toegewezen.
Maar voor een paar Wietplantjes staan mensen en kinderen op straat ZONDER enige Vorm van Hulp.
Ik hoop dat jij hiervan Lekker kunt slapen in je onetwijfelde Lekkere Warme Bed.

Robbert
Mon, 11/01/2010 - 16:55

TERECHT DAT HUURDERS ER UIT WORDEN GEZET! KAN NIET SNEL GENOEG GAAN!

chris
Mon, 11/08/2010 - 12:22

vind sneu ze kunnen het ook legaliseren is het niet zoveel meer waard.maar dat doen ze niet dan lopen ze inkomste mis moet je kijken wat die koffieshops aan belastingen betalen dat willen ze niet mislopen.gr chris

chris
Mon, 11/08/2010 - 12:24

en het is logish dat mensen het doen als je financieel in de put zit kan je beter paar onschuldige plantjes kweken want je moet toch voor jezelf zorgen dat doet nedeland niet voor je alleen als het hun wat oplevert dan wel

Geerd Wilders
Tue, 02/15/2011 - 21:37

Eigen schuld dike bult!!! KUT WIET!! is voor buitelanders!!

pipi
Sat, 05/21/2011 - 22:39

ik weet niet wat jij bent maar het is niet alleen voor buitenlanders dus ik denk ook zekers voor jou voor jouw bedoeld want je hebt het in elk volk

slachtoffer
Tue, 06/21/2011 - 12:51

toevallig ben ik de gelukkige bewoner van een apartement dat binnen 5 minuten blauw stond van de zwaar giftige rook omdat de buurman het verantwoord vond om zijn eigen wietplantage in ons apartementencomplex te bouwen. Gelukkig werd ik op tijd wakker van de rooklucht en had ik nog geen 5 minuten om mijn familie in veiligheid te brengen, de brandweer te bellen en in pyama op straat te wachten om te kijken wat er over bleef van al onze spullen en het huis. De schade is enorm, het vertrouwen in de goede buur die verantwoord om gaan met hun mede bewoners is weg en slapen is voorlopig niet zo makkelijk aangezien de schrik er toch wel in zit.

Mensen alsjeblieft...het is prima als je je eigen wietplantje wil hebben maar doe dit lekker in een moestuin, ver van de slapende buren met kinderen en andere mensen die hier niets mee te maken willen hebben en jullie ook niet tot last zijn.

Long
Thu, 11/03/2011 - 01:51

Wat is de straf voor een stekken plantage?

Groeten
Long John

joop
Sun, 12/04/2011 - 20:23

en als je een koopwoning hebt? wat gebeurt er dan met je? wordt je hypotheek ook zo makkelijk opgezegd of gaat dit pas van een bepaalde hoeveelheid planten

Ruby
Thu, 01/05/2012 - 17:34

Wat een uitspraken allemaal op de site mensen geven hun verhaal komen van die mensen die zeggen met bepaalde woorden eigen schuld dikke bult mijn verhaal is ik heb ook mijn vriend 2 planten buiten laten zetten omdat ik een tuin had en hij niet maar ze werden een beetje groot die buiten planten en toen hij ze voor eigen gebruik heeft geknipt en in mijn tuinhuisje te drogen legde werd ik aan gescheten en jawel daar kwam een inval door een aangifte vermoedelijk hennepplantage in tuinhuis alles in beslag van 2 buiten planten en een hoop leugens van politie op papier na een kut advokaat te hebben die al 2 jaar de zaak aan het rekken was en niet genoeg op tafel gooide van bewijzen zei de eerste kanton rechter huurovereenkomst beeindigen ik in hoger beroep gegaan in den bosch maar die hebben ook niet naar de fieten gekeken of het alleen om 2 buiten planten ging dus conclusie ook daar ik moet het huurhuis verlaten en niemand die ook maar iets wil doen zodra je uitspreekt hennep dan is het nee ik kan niks voor u doen particulier kan ik niet huren en van een stichting nooit meer iets krijgen ja dat noemt zich nederland en ik zeg je wordt nog erger gestraft als een moordenaar als die uit de gevangenis komt krijgt hij hulp en huisvesting toch?? Wat ik k... Land is dit maar ik zeg jullie je bent genaaid door deze burocratie in dit land en voor wat ik had geeneens een plantage gvd maar 2 buiten planten die wat groot werden en nu ?? Geen idee ik moet eruit met hondjes en een dochter die ook de weg helemaal kwijt is nou dit is niet om zielig te doen maar om eens duidelijk te zeggen ik wist niet beter dat er gezegd werd oh 5 planten worden gedoogd bedankt voor het lezen

meee
Wed, 03/07/2012 - 13:38

ik vindt het heel erg voor de mensen die uit hun huis zijn gezet, maar je weet het van te voren!!!
de ex van mijn man kweekte in een huurwoning in de woonkamer!!! kind mocht erniet komen en leefde dus boven, kon geen vriendjes laten komen geen verjaardag niks. en waarom omdat mevrouw te lui was om te werken. Ze heeft een goede opleiding genoten, is niet dom, en dan toch dit soort dingen doen. Ik bedoel iedereen kan aardbeien plukken of schoonmaak werk. dus wil je echt je leven op de rit hebben hoef je geen wiet te kweken.

mijn vraag is wel: mag zij het kind houden? of kunnen wij het kind eindelijk in huis nemen

ookeentj
Sun, 03/18/2012 - 17:55

Ik ben er dus ingetrapt door iemand die mij met praatjes wijsmaakte dat ik van me schulden af kon komen door een wietplantage heb "toestemming" gegeven het te doen kheb een kleine ben met haar bij me moeder gaan wonen en heb er verder nix mee te maken gehad totdat k een brief kreeg dat de politie was geweest. Kben er natuurlijk uit gezet heel logisch maar nu vraag ik me af kan ik dan nog wel in aanmerking komen om een andere huis bij woningbouw te krijgen of is dit gwn een superdomme vraag :s ?

Ano
Fri, 03/23/2012 - 17:49

Ik lees dat Ruby met 2 planten eruit is gezet??? Hoe zit het dan? Je mag er toch max 5 hebben? Kan iemand dan antwoord geven of je er 1 mag laten groeien in de tuin. Niet voor gebruik, simpelweg omdat je die plant mooi vindt. 1 plant wordt dan ook het huurcontract ontbonden?

Groen
Thu, 04/26/2012 - 04:01

eerste vraag..
is het mogelijk om je huurcontract zodanig te laten aanpassen omdat de eisen die de woonstichting eist niet haalbaar zijn. zoals: je mag niet in het bezit zijn van wietplanten. maar heb je een volière dan bestaat de kans al dat er een wiet plant in je tuin groeit.. als ik zo de verhalen lees, zou wel heel gek zijn als ik het huis word uitgetrapt omdat ik geknoeid heb met kanariezaad. Dus om vergissingen in de toekomst te voorkomen zou ik graag mijn huurcontract willen laten aanpassen zodat ik in de toekomst niet beschuldigd kan worden als er toevallig kanariezaad ontkiemd tot een wietplant terwijl ik op vakantie ben.

tweede,
aangezien er geen concrete duidelijke regels zijn omtrent de hennepteelt, mag je dan kweken in zon kweekkast als je zorgt dat het brandveilig is en binnen de norm max 5 blijft?

voor zo ver ik weet mag je niet veroordeeld worden voor het in bezit zijn van max 5 planten omdat het een gedoogbeleid is. Dus je mag in het bezit zijn van max 5 planten.. belangrijk is wel om te weten, staat er in de wet "het word gedoogd maarrrrrrr, je mag niet kweken onder een lamp want dan is het strafbaar"

hoop dat er iemand is die met feiten duidelijkheid kan scheppen..

alvast bedankt..

p.s voor de mensen waarvan de huurcontract word ontbonden..

als in je contract staat dat je niet mag telen of in het bezit mag zijn van wietplanten dan heb je geen poot om op te staan.. sorry.. maar zo gaat dat hier..

een pedo, dief of een moordenaar laten ze niet op straat staan.. maar iemand die kweekt omdat hij/zei de kosten niet meer kan betalen omdat alles ook zo verrekkes duur is geworden..

tjah.. hoe durf je!! ga iemand beroven ofzo!!

wietje
Fri, 04/27/2012 - 12:00

ik wil wel eens weten mogen ze je eruit zetten als je wiet in je tuinhuisje hebt staan die je zelf geplaatst heb is toch niet gehuurd??
Is uiteindelijk je eigendom en heeft niks met huren te maken of wel?
groetjes wietje

marco
Mon, 05/14/2012 - 16:03

ik heb een stichting,en als je mij tijdens de rechtzaak,laat spreken is het nog maar de vraag of je uit huis gezet zal worden,ik doe een keer per maand huisbezoek,dus dekans dat de kweker weer gaat kweken is onmogelijk,want als stichting zal ik dit voorkomen.een stok achter de deur zeg maar intressen om het onrecht aan te vechten? ik denk dat er een kans bestaat tot het voorkomen van herhaling dus is het overbodig om iemant uit huis te zetten,hoewel de wet de wet is bied ik aan tegen vergoeding van onkosten,mvg marco

zwanger
Thu, 10/04/2012 - 10:55

Mijn man en ik moeten morgen naar de rechter wij zijn door en oude kennis van mijn man onder dwang een kleine kwekerij 60 planten in en ruimte van anderhalf bij drie meter neer te zetten
we hebben een keer gedraaid en zijn opgerold door politie maar ik ben nu 36 weken zwanger was net zwanger voor ze kwamen zou door misschien een verzachtende omstandigheid kunnen zijn want alles is klaar voor die kleine de ruimte waar kwekerij stond is nu baby kamer nooit geen huurachterstand gehad en huur al 17 jaar bij deze woonstichting het is naar mijn idee ook een kwestie van de rechter en zijn mening over kwekerijen

leon
Tue, 11/20/2012 - 03:18

ook ik ben gepakt 5 stuks in een kweektent alles veilig en geen brand gevaar,, de rechtzaak komt nog,, we hopen te schikken nu we met een andere woningbouw in overleg zijn.. iedereen sterkte met de moeilijke tijd.. het is te hard!

Mo
Sun, 12/09/2012 - 03:45

hoi, heb een woning sinds 3 weken en heb die verhuurd aan een vriend van me... is een en huurhuis en je mag geen ondervehuur regelen! maar we hebben ondeling wat geregeld.. maar hij had een wietplantage gedaan en er zaten stekken in van 1 dag en er was nog geen stroom afgetapt.. dus op dat moment geen stroom gevaar! en wat blijkt nu dat de politie naar binnen is geweest vanwege een waterschade melding van de buren denk ik.. maar dat kan niet want de kraan was dicht en het is onmogelijk dat er water kon vrij komen.. nu moet ik maandag nar de politie nadat die vriend van me dit heeft verteld baal ik er ontzettend van! mag ik de huis nu nog behouden? en er was geen stroom aangesloten of iets alleen de stekjes stonden erin want de volgende dag wou hij beginnen en alles aansluiten maar ze kwamen na paar uur al naar binnen, wel raar maar het is echt waar.

wat kan ik nu verwachten? heb wel een huurovreenkomt opgesteld op papier met hem maar daar weet de corporatie nog niks van.

carlijn
Tue, 01/08/2013 - 15:00

Ik lees hier veel reacties van mensen die gepakt zijn voor het houden van wietplanten.Bij mijn buren is op zolder is een wietplantage opgerold,en als zij er uit gezet worden vind ik dat prima.Wat had er mij kunnen overkomen als daar brand was uitgebroken of een watersachade bij was ontstaan?dan is er geen verzekering die tot uitbetaling over gaat omdat het om een illegale wiet plantage gaat.Deze mensen hebben anderhalf jaar geleden hun huur contract getekend waar duidelijk in staat dat je je de woning niet mag gebruiken voor wiet teelt,zou je dat wel doen dan volgt uit zetting.
Dit soort mensen zoekt een woning met een grote zolder er vaak op uit.
Ook lees ik dat het vaak uit geld gebrek gedaan word,en mijn mening daarover is dat je gewoon moet werken voor je geld.
Na het oprollen van zon plantage zijn je schulden nl. nog groter doordat je alle kosten van het opruimen ,en je moet belasting betalen over de winst die je eventueel bij verkoop zou hebben gemaakt moet betalen.

Bart
Sat, 02/23/2013 - 03:00

Mensen, wetten handhaven is gewoon wetten handhaven, daarom heeft de wet niets te maken met humanisme, alleen met de wet, daarom kan het nooit anders, lees eerst goed de wet.

Clown Bassie
Tue, 05/07/2013 - 23:46

Mensen die een hennepkwekerij op zolder hebben dienen uit hun woning te worden gezet. Ze veroorzaken overlast en zorgen ook voor criminele activiteiten. Meestal gaat het hier over zogenoemde Tokkies. Mensen meldt deze criminele activiteiten bij politie anoniem. Werk maar voor je geld i.p.v. die stinkplanten.Hoe meer Tokkies worden opgerold hoe beter. Het beste is om al deze Tokkies in 1 buurt bij elkaar te plaatsen en dan een groot hek eromheen.

ries
Tue, 05/14/2013 - 17:35

9 plantjes in een tent die in de schuur staat moet je daarvoor ook je huis uit

Wim
Fri, 05/17/2013 - 16:36

Ik heb wel eens meegemaakt dat een huurder in een voor mijn toegang afgesloten ruimte stiekum wiet verbouwde zonder dat ik dat wist. Hij had een sleutel van een deur op zolder en ik niet. Bij een politiecontrole werd hij gesnapt. Toen moest ik ook het huis uit echter er werd besloten dat ik een nieuwe woning toegewezen zou krijgen omdat mij redelijkerwijze niets te verwijten viel. Er werd een of andere uitzonderingsclausule gebruikt. Ik moest het aanbod echter in 1 x aannemen vrije keuze was er niet bij. Ik voel me genaaid.

Ranz
Tue, 11/26/2013 - 16:18

Als je door de woningbouwvereniging je huis uitgezet bent doordat je hennep teelde, na hoeveel tijd verdwijnt dan die aantekening bij hun om in aanmerking te komen voor een nieuw huis? Of kan ik het bij mijn zelfde woningbouwvereniging vergeten? Ik spreek nu over 10 jaar gelden. Mogen zij mij og steeds wijgeren?

Sandra S
Tue, 12/24/2013 - 18:46

door problemen met mijn ex-man, broer enz zit ik zo diep in de schulden dat er niets anders op zit dan schuldsanering aan te vragen. Helaas ben ik recentelijk veroordeeld voor het telen van hennep. De energiemaatschappij heeft al een vordering opgelegd, op justitie wacht ik nog. Maak ik een kans op schuldsanering? De schulden van mijn ex-man zijn hyphotheekschulden en mijn broer heeft nooit energie betaald toen hij op mijn adres woonde en ik bij een (ex)vriend..

Chantal
Tue, 01/14/2014 - 11:35

Hallo,

Mij is het ook overkomen ik heb net te horen dat ik mijn huis uitmoet. Er is een kweektent gevonden bij met 30 plantjes. Ik heb gelijk wel de huuropzeging getekend, dit was omdat ik niet wist dat ik dit niet hoefde te doen. Zoals ik lees ben ik daar blij mee omdat je hele kleine kansen maakt, en dan moet je alle kosten ook nog een betalen zelf. Hier is het zo dat ik via de woningbouw 2 jaar geen woning daar mag huren het is echt een kut situatie! Ik heb ook nooit geweten dat je daarvoor je woning uitgezet zou worden. Beetje naief misschien maar in sommige situaties kun je niet anders of je ziet geen andere uitweg. Ik heb geen stroom gestolen. Iedereen die ook in deze situatie zit wil ik heel veel sterke wensen

Hoe nu verder
Sat, 02/22/2014 - 16:11

Na alle antwoorden op deze site gelezen te hebben,het volgende.Mijn man is zwakbegaafd en heeft borderline en neiging tot psychose heeft hiervoor medicatie en staat onder behandeling van een psychiater.Onze jongste dochter heeft adhd/odd/cd heeft ook medicatie en staat o.a.onder behandeling bij accare,mst yorneo en via het leger des heils hebben wij
een gezinscoch.Onze dochter heeft veel meegemaakt en zeer onveilig gedrag getoond.wat uiteindelijk heeft geleid tot een gesloten machtiging..Vanaf 0ktober 2012 woont zij weer thuis en mede dankzij de hulp en het vangnet om ons heen(buren familie en vrienden die allemaal binnen een straal van 1 kilometer om ons heen wonen)kunnen wij functioneren als een normaal gezin.Mede door de kosten die deze diagnoses met zich meebrengen hebben wij besloten om onder bewindvoering te gaan met als resultaat,70 euro in de week en de voedselbank,geen vakantiegeld en geen kinderbijslag.Wij hebben geen schulden bij telefoonmaatschapijen,postorderbedrijven of leningen en ook aan luxe is niets te vinden bij ons!Onze dochter kreeg ddor alles wat was gebeurd een vakantie aangeboden door een fonds met een eigen bijdrage van 150 euro en eigen reiskosten.De bewindvoerder zou fat geld reserveren!!!Onze oudste dochter uitwonend samen met haar dochtertje van 2 kreeg in die periode bericht dat zij geen vakantiegeld zou krijgen omdat het geld er niet was en dat er een faillisement aangevraagd zou worden en dat zij wel moest werken maar niet uitbetaald zal worden.Dit heeft mijn man er toe doen besluiten om 20 plantjes op zolder te zetten(samen met iemand waarvan ik de naam niet ken.Dezev persoon heeft hem wijsgemaakt dat 5 plantjes per persoon mag(wij wonen met 4 personen) en dat de politie binnen een tijdsbestek van 3 maand niet binnenvalt.3 week voor de inval ben ik er achtergekomen en heb gezegd dat hij de plantage weg moest halen.Het toeval wilde dat er in deze 3 week politie bij ons aan de deur zou komen dus dat was een obstakel maar even wachten dus!Uiteindelijk toch de inval,2 politieagenten in burger en een man van het energiebedrijf.In het politierapport stond dat er geen aanwijzingen waren voor eerder oogsten en dat de plantage al gedeeltelijk was opgeruimd!Wij kregen van de wonigbouw een brief dat als we de huur op zouden zeggen binnen 12 dagen dat wij dan 3 jaar niet meer in onze stad konden huren en als wij het op een kort geding aan lieten komen 5 jaar niet.Ondanks de hulp van alle instellingen heeft de rechter besloten om de ontbinding door te laten gaan omdat de woningbouw had verklaard dat wij mogelijk via een ander woningbouwcorperatie of stichting tweede kans iets kunnen huren.Dit blijkt niet waar te zijn en er is nog veel meer hulp ingeroepen maar we staan gewoon op straat en met de rug tegen de muur.Tevens woon ik al 23 jaar op dit adres en in totaal 41 jaar in de straat,mijn ouders wonen op 3 minuten afstand van ons.Via woningnet geeft de woningbouw een huurdersverklaring af daarin staat dat je door een wietplantage bent ontruimd/vrijwillig bent weggegaan en daarom wordt je niet ingeschreven bij andere woningbouwcorperaties,ook niet in andere steden of provincies.!Wij gaan tevens in hoger beroep omdat wij en iedereen die met deze zaak begaan zijn denken dat we sterk staan maar mogen dat niet afwachten in deze woning!

dave
Mon, 06/23/2014 - 01:18

mag ik samen met me vrienden een kas huren en dat ik samen met hun allemaal 5 planten neer zet in die kas dus 20 vrienden dat wordt 100 planten
???
of een kas huren en opdelen in moestuinjes en dan huren al me vrienden moestuintje in die kas ;)

Terecht
Fri, 08/08/2014 - 20:57

Beste mensen, ik vind het terecht dat je je woning uitgezet wordt bij hebben van een wietplantage, het is beschamend om je te beroepen op je kinderen en de schuld aan instanties andere te geven. Neem je verantwoordelijkheid, als je een wietplantage in je huurwoning begint en op straat wordt gezet maak je zelf het leven van je kinderen kapot, niet de woningbouw de rechter of andere instantie maar JIJ! Als je op straat komt te staan en geen woning krijgt aangeboden moet je in de spiegel kijken. Sociale woningbouw is voor mensen met een laag inkomen en wordt door alle nederlanders betaald, al die nederlanders willen helpen, maar mensen die de hulp misbruiken hebben geen recht op een vangnet!

WatIsTerecht
Thu, 09/04/2014 - 19:06

Beste Terecht, Oordelen is lekker makkelijk of niet ?! Door de opmerking over sociale woningbouw vraag ik mij af of u ooit langere tijd op een echt minimum heeft geleefd ?
Ik vind dat de rechterlijke macht op zijn minst de werkelijke situatie van gevaarzetting en overlast moet overwegen, en niet zonder meer de woningco?peraties gelijk moet geven zonder dat er een waarschuwing is geweest.
Eigenlijk moet het hele beleid worden aangepast, nu gaan de grote jongens gewoon door, en worden de kleine kwekers ongeacht alles keihard gepakt, Hey OM ga eens echte boeven pakken

criminelen harteloosheid
Mon, 09/29/2014 - 15:05

Mijn huis is gehuurd door een man, achteraf een crimineel die kennelijk met opzet er op uit was een pand te vinden voor huur en om er een hennep plantage te starten.
Hebben deze mensen geen moraal besef je niet wat je een particulier aandoet drijven tot faillissement, mensen in gevaar brengen door brand risicos zijn dit wel mensen hoe kun je iemand zo ruineren. IK zou de dood straf willen instellen voor di soort gespuis, er zit niks menselijks aan dit soort leiden waarom dan als een mens behandelen.
En maar zielig doen kind ziek ,moeder ziek. Gewoon je bed uit stuk verdriet werken voor je geld ,afblijven van andermans spullen gewoon vingers en armen afhakken en voeren aan de dierentuin dieren . dit soort mensen horen niet op deze aarde dat is mijn mening.
Het zijn altijd e elfde die criminelen tatoeages oorringen. We kunnen de oor geringden tatoes gebruiken om ze te ketenen en ons vies werk te laten doen. Laat ze werken. gebruik ze voor de wetenschap maar laat hun bestaan nuttig zijn van deze parasieten
Hoe minder opgeleid hoe verder ik dit soort mensen van me af wil bah die criminelen.
Ik droom over een wereld zonder dit gespuis
I

Eva Polak
Fri, 10/24/2014 - 13:14

Ik ben zowiezo tegen alle vormen van wiet. Dit rotspul, geimporteerd na 1960 door de Maroccanen en de Arabieren heeft voor de nodige ellende gezorgd. Afgzien van de geestelijke stoornis door een beschadiging aan je hersenweefsel.De verslaving op den duur,Vaak overgaan naar harddrugs.De aphatie die het geeft,Familie ellende.Je raakt je kinderen erdoor kwijt.Stank.Criminaliteit.Politiewerk wat ook door de niét gebruiker betaald moet worden is het wel duidelijk dat wiet niet,nooit in woonhuizen terecht hoort.Als iemand het in zijn hoofd zou halen wiet te planten op mijn zoler zou ik hem stante pede eruit zetten.
En tegenwoordig vinden we een eenvoudig sigaretje,terecht,al erg genoeg.Wel vraag ik mij af of
er niet een mogelijkheid bestaat om dit eventueel beperkt in een volkstuintje is toegestaan. Mits voor eigen gebruik en in een gesloten ruimte/tent.
Maar wel stoort het mij enorm dat pedante dikke reten gaan bepalen dat iedereen een baan kan vinden en dus lui is als hij of zij niks vindt. Vaak is dat zo maar zeker niet altijd.Vooral mannen die hun gezin in de steek hebben gelaten, of vrouwen die maar even hoeven klaar te liggen bij hun rijke echtgenoot die het hardste oordelen over mensen die
in de problemen zijn geraakt. En dan spreek ik niet van mensen die gewoon lekker levend het geld over de balk hebben gegooid.Als ik zie hoe alleenstaande moeders of vaders soms moeten leven, omdat hun echtgenoot-e een ander leuker vond. Als je een zaak samen begint en de ander stopt is dat contractbreuk.Volgens mij staan daar boetes op. En dan hoor ik vrouwen zeggen: ja ik ben zwanger maar die ex met haar 3 kinderen zeurt en moet gewoon dat huis uit. Of : moet ik voor dat exwijf betalen met die kinderen? heb ik toch niks mee te betalen. Heel simpel: niet iedereen met kinderen kán nog buitenshuis erbij werken.Niet iedereen heeft ze genoeg op een rijtje om een goede baan te vinden.En als je tegenwoordig boven de 46 werkeloos wordt door een faillissement zie dan nog maar een baan te vinden. Maar de wet snijdt ook weer in zijn eigen vingers.Waar zijn ze,die promotors van ZZP????Al die mevrouw kleinsmas Klein is ze zeker.in haar rolsoel. Wellicht steekt straks een van haar collegas een stokje tussen haar spaken. Eigen bedrijfje in je huis?Daar hadden ze zeker nog niet bij stilgestaan.De grote jongens.

Zo krom als de weg naar Rome
Tue, 11/25/2014 - 01:25

Beste mensen , mij is het ook overkomen ....
Ik mag 5 jaar niet huren bij de wooncorperatie .
De kans dat je nog een huurwoning krijgt is erg klein.
Ook al zeggen ze van alles ,, in deze tijd word er weer een beerput opengetrokken .
Ook al heb je je straf uitgezeten ,, het lijkt mij dan dat je toch wel recht hebt om met een schone lei weer te beginnen.
Een kat maakt rare sprongen in het nauw en iedereen maakt wel eens een ernstige fout in het leven.
Het vreemde vind ik : Als ik iemand morgen dood schiet krijg je hier ook 5 jaar ,,daar gaat dan nog eens 16 maanden voor goed gedrag af
Al met al ,,kom je dan gewoon weer in de maatschappij en krijg je nog alle hulp aangeboden en zelfs een huis !!!
Coffeeshops mogen bestaan maar het kweken niet ..... ik vraag me af of je na 5 jaar nog niet genoeg bent gestraft ???
Maar tegenwoordig is het zo ,, er wordt gekeken of je schulden hebt ,,of je werkt en of je in die 5 jaar je goed gedragen hebt ....
Maar of je werkt hebt ??? Hoeveel Nederlanders hebben een huis en een uitkering ??? Met andere woorden moet je het dan maar uitzoeken ? Dit land is werkelijk naar ze gallemiezen ,, en dan praat ik niet eens over de pedofiel uit Rotterdam ,, die gewoon weer in zijn eigen buurt word geplaatst en zo een huis weer toegewezen krijgt !!! Ach die man moet weer normaal de maatschappij in kunnen en een normaal bestaan opbouwen ..... ja tuurlijk en dat kan wel .
Zo zie je maar ,, je kunt beter iemand overhoop schieten want dan heb je wel weer recht op een normaal bestaan . Hoe krom zit de wet in Nederland toch in elkaar ?? Ik verbaas me elke dag weer ..... heeeel bijzonder allemaal.
Ze zouden eens een waarschuwing moeten geven en na de 2e x iemand ze huis uit zetten ,, ik ken een woningbouwvereniging die afgelopen jaar 600 man de straat heeft op gegooid ,,, vraag me af waar al die mensen heen moeten ??? Zon woningbouw moeten ze ook eens aanpakken ,, want deze stond zelfs onder curitele !!!

gaby
Thu, 02/05/2015 - 19:12

Inderdaad die klotewoningbouwenn denken dat ze alles kunnen flikken, gemeentelikkers.
Eerst geven ze ze je hoop dat je mag blijven reageren, dan krijg je een huis aangeboden willen ze een antecedantenonderzoek, want ja je hebt een een crimineel verleden, maar ze zeggen er niet bij dat ik jarenlang mijn huur netjes heb betaald.
En o ja, ik krijg bij geen ene woningbouw nog een huis want ze moeten het melden, oftewel, Nederland geeft je geen kans meer.
Nederland is naar de klote idd.
En Marco met jou zou ik in contact willen komen als jij een huis voor mij kan regelen, ik zit nu in een kamertje met junkies om me heen, en of je gestraft word.

ff normaal
Sat, 03/28/2015 - 01:09

Er zijn ook nog mensen die een kweekje hebben om zelf lekker op te smoken en ook gewoon werken en geen tokkie zijn

dome mensen
Wed, 10/14/2015 - 03:30

jullie zijn allemaal dom incl mezelf met jullie blije irritante reacties allemaal
zoek een leven man
ga faceboeken ofzo als je geen verstand hebt net als de rest van de schapen die de kude volgen jullie weten niks scooiers
gewoon allemaal bek houden en lekker dom blijven sukels

marco
Wed, 04/06/2016 - 02:23

13 planten en de rest van me leven dakloos krijg nooit meer een woning voor het leven getekend

Frank
Sat, 04/23/2016 - 03:54

Waarom kunnen ze 5 planten onder 1 lamp met afzuiging en genoeg brandveiligheid niet gewoon legaliseren?
Gewoon maximaal 1.20m x 1.20m
1x 600 watt en maximaal 5 planten. KLAAR , maar nee helaas..

tamso
Sat, 05/21/2016 - 10:55

Eva Polak | 24.10.14 | 11:14

Wiet wat de grondstoffen zijn voor hash bestaat al zolang.
Dat heeft niks te maken met de arabieren/marokanen.
In feite bestaat dit al eeuwen en werd het ook eeuwenlang gebruikt,totdat er een verbod kwam,wat we de opiumwetten zijn gaan noemen.
Het gaat niet zozeer om de verdovende werking,maar dat je wiet zoveel meer kan doen.Denk aan touw,kleding,papier,vogelzaad,etc en etc.
Door het te verbieden,er een monopolie op bestaat.
De (r)overheid wel het kweken toelaat aan kwekers,die medicale wiet maken en verkopen aan apotheken.

ghuus
Mon, 06/27/2016 - 03:43

tja ga je lekker ititant lope doen lekker 12 lampe aftappen en tomaten kweken in je woonkamer laat ze maar kome

Marco
Wed, 10/19/2016 - 00:08

De overheid mag gvd wel kweken en niet een beetje ook ongeveer 6000kg per jaar.
Ik mag niet zelf kweken 13 plantjes koste me mijn huis
Maar de overheid heeft een monepoly positie gecreëerd met bedrocan wereldwijd verkocht als medicijn we hebben het over meer dan 200 miljoen omzet per jaar
Ik ben nu levenslang veroordeeld ik krijg nergens meer een woning met een negatieve huurderverklaring komt ik nergens meer in maar de ministers wonen allemaal prima
Ik kan beter emigreren en met een tafellaken terug komen dan krijg ik nog meer voor elkaar als nu
Ik moet wel belasting betalen maar mag nergens wonen

Fictieve ambtenaar
Tue, 02/19/2019 - 15:24

had u maar ambtenaar moeten worden..
Ik [naam van ambtenaar], mag namelijk wel dealtjes maken met criminelen..

weet u wel dat wij met opzet het hebben verwoord als drugs..
Zodat wanneer wij het in handen krijgen.. het ook van ons is.. en u het kwijt bent..

Alle burgers van nederland..
wij bepalen wat mag en wat niet mag..
als je het er niet mee eens bent..
Daaaaag!

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur