Uithuiszetting minderjarig of meerderjarig kind

Uithuiszetting minderjarig of meerderjarig kind? Dit zijn de regels

Het is nooit leuk om je kind uit huis te moeten zetten, vooral als je kind meerderjarig is en weigert weg te gaan. Wat je ook doet hij of zij vertrekt niet. In Amerika hebben de wanhopige ouders van een 30-jarige man het afgelopen jaar daarom de hulp van de rechter moeten inroepen. Want wat ze ook deden, zoonlief was niet van plan om te vertrekken. Hij was ‘er nog niet klaar voor om op eigen benen te staan’. De rechter oordeelde anders en de zoon moest zijn spullen pakken. Gelukkig gaat het in de meeste gevallen niet zo ver in ons kikkerlandje. Wat de regels precies zijn en hoe je de uithuiszetting in jouw geval het beste kunt aanpakken, lees je in deze blog.

Uithuiszetting minderjarig kind

Kinderen jonger dan 18 jaar mag je uit huis zetten, maar hieraan zijn strenge voorwaarden verbonden. De wet bepaalt dat je als gezaghebbende ouder voor je minderjarig kind onderdak moet verschaffen, maar niet dat dit in je eigen huis moet zijn. Op grond daarvan kun je je minderjarig kind de deur wijzen. Uiteraard ligt hier wel een verschil tussen een kind van 10 en een kind van 17 jaar. Belangrijk is dat een kind in zo'n situatie wel voor zichzelf moet kunnen zorgen. Die zelfredzaamheid verschilt van kind tot kind, waarbij de leeftijd een grote rol speelt. Tegenwoordig is het tenslotte niet ongebruikelijk dat een 17-jarige op zichzelf gaat wonen. Kort gezegd, hoe jonger het kind, hoe minder snel die zelfredzaamheid zal worden aangenomen door de kinderrechter. Zit jij in een moeilijke gezinssituatie? Neem dan contact met ons op. Onze juristen kunnen jouw situatie in kaart brengen en samen met jou bekijken wat je het beste kunt doen. 

Fatsoenlijk onderdak

Als je ervoor kiest om je kind niet bij je in huis te laten wonen, dan dien je zelf voor fatsoenlijk onderdak voor je kind te zorgen. Ook moet je ervoor zorgen dat het kind over voldoende financiële middelen beschikt om in eigen onderhoud te kunnen voorzien.
Minderjarigen zijn volgens de wet handelingsonbekwaam. Dit betekent dat toestemming nodig is van een ouder of andere wettelijke vertegenwoordiger om rechtshandelingen te kunnen verrichten. Dat is bijvoorbeeld het geval als je kind in een huurwoning of op kamers gaat wonen en de huurovereenkomst ondertekend moet worden. Is je kind minderjarig, dan moeten jullie samen de huurovereenkomst tekenen. Je blijft als ouder verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de huur!

Uithuiszetting meerderjarig kind

Je hebt als ouder gezag over je kind totdat hij of zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Vanaf dat moment is je kind meerderjarig. Dit betekent echter niet dat je onderhoudsplicht naar je kind toe vervalt. De wet verplicht ouders hun kind te voorzien in de kosten van het levensonderhoud en hun studie. Deze zorgplicht om je kind te onderhouden, vervalt pas als je kind 21 jaar wordt. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat een kind van 21 jaar of ouder in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Het kan voorkomen dat een kind na zijn of haar 21ste levensjaar ‘behoeftig’ blijft. Bijvoorbeeld als je kind een (ernstige) handicap heeft. Zit jij een zo een situatie en heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op. Onze juristen helpen je graag op weg. 

Vrijwillige en onvrijwillige uithuiszetting

Als je een moeilijk opvoedbaar kind hebt, bijvoorbeeld met ernstige gedrags- of ontwikkelingsproblemen, kan het zijn dat je niet meer de zorg kunt geven die je graag wil. Dit kan de beste overkomen! Gelukkig kun je hier hulp bij krijgen. Hulpverleners zullen samen met jou gaan kijken of de situatie thuis inderdaad onhoudbaar is geworden. Er wordt gekeken of het mogelijk is om je kind thuis te kunnen houden, want dat is natuurlijk wel het fijnst. Als je een onhandelbare puber hebt, zijn er ook speciale hulpverleningsprogramma’s waar je puber aan kan deelnemen. Alles zal eraan gedaan worden om ervoor te zorgen dat je kind gewoon thuis kan blijven wonen. Maar soms blijkt uiteindelijk toch dat uithuisplaatsing het beste is voor jullie allebei. Je kind kan dan (tijdelijk) uit huis geplaatst worden. Omdat je hiermee instemt wordt deze uithuisplaatsing ‘vrijwillig’ genoemd. In de Richtlijn Uithuisplaatsing vind je allerlei informatie over het uithuisplaatsen van je kind.

Naast de vrijwillige uithuisplaatsing, is er ook de onvrijwillige uithuisplaatsing. Een onvrijwillige uithuisplaatsing gebeurt in situaties waar de uithuisplaatsing niet door de ouders wordt verzocht. Dit komt voor in situaties waar een kind ernstig wordt verwaarloosd of mishandeld. Dan komen instellingen als Bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis in beeld om te kijken of zij de noodzakelijke hulp kunnen bieden. Mocht dit uiteindelijk niet lukken, dan zal de kinderrechter worden ingeschakeld. De kinderrechter zal beslissen waar het kind het beste (tijdelijk) kan wonen. Meestal legt de rechter de maatregel ondertoezichtstelling op, maar wat is dit nu eigenlijk?

Ondertoezichtstelling

De kinderrechter kan een maatregel opleggen om het gezag van de ouder(s) te beperken. Ondertoezichtstelling (ots) is een maatregel die bij jeugdbescherming het meeste wordt opgelegd. Deze maatregel kan alleen worden opgelegd in situaties waar minderjarige kinderen bij betrokken zijn. 

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je kind niet voldoende meewerkt met de geboden hulpverlening. Dus de hulpverlening die Veilig Thuis of jeugdzorg of een dergelijke instantie biedt. Of dat de hulpverlening niet het gewenste effect heeft gehad waardoor de situatie onveranderd blijft. De hulpverlener zal dan de Raad voor de Kinderbescherming moeten inschakelen. De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek naar de vraag of de ontwikkeling van het kind in de huidige situatie in gevaar is. Komt uit het onderzoek naar voren dat dit inderdaad het geval is? Dan zal de Raad de kinderrechter verzoeken om een ots.

Een ots is dat je vanuit een gecertificeerde instelling een gezinsvoogd krijgt toegewezen, die het gezin begeleidt en ondersteunt. Het is de bedoeling dat de ouders wel de meeste verantwoordelijk blijven dragen tijdens de ots, bijvoorbeeld als het gaat om geldzaken of de vertegenwoordiging van het kind. Meestal kan het kind ook gewoon thuis blijven wonen. De gezinsvoogd bekijkt of dit het beste is gezien de situatie. Als de gezinsvoogd vindt dat het beter is dat het kind met ots (tijdelijk) in bijvoorbeeld een pleeggezin te plaatsen, zal de kinderrechter hier toestemming voor moeten geven. Je gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de ots en zal ervoor zorgen dat je een gezinsvoogd toegewezen krijgt. Ben je het als ouder niet eens met het verzoek tot ots? Dan kun je bezwaar maken, maar dan moet je wel gezag hebben over je kind. In deze blog lees je hoe dat werkt. Kom je er niet uit? Onze juristen helpen je hier graag verder bij.

Ondertoezichtstelling: de regels

Soms is de situatie voor de veiligheid van een kind dusdanig onhoudbaar, dat het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming niet kan worden afgewacht. De kinderrechter kan dan een voorlopige ondertoezichtstelling (vots) opleggen. Deze vots duurt maximaal drie maanden. Vervolgens wordt er beoordeeld of de voorlopige ondertoezichtstelling moeten worden omgezet naar een ondertoezichtstelling, of dat de maatregel beëindigd kan worden. Als ‘normale’ ots wordt opgelegd, is dit in eerste instantie voor één jaar. Vervolgens kan dit jaarlijks worden verlengd. De gezinsvoogd zal voor een verlenging moeten aantonen dat de gronden voor de maatregel nog steeds gelden. Maar wat zijn deze gronden eigenlijk?

  • de ontwikkeling van je kind wordt in de huidige situatie ernstig bedreigd. Bijvoorbeeld dat je kind niet goed presteert op school;

  • zorg van hulpverleners die noodzakelijk is om deze bedreiging te verminderen, wordt door de ouders niet genoeg geaccepteerd.

Er moet wel een reële verwachting zijn dat de ouders binnen een bepaalde tijd weer zelf voor het kind kunnen zorgen.

Bevind jij je in een thuissituatie die voor jou en je kind(eren) onhoudbaar is geworden? En wil je na het lezen van deze blog meer weten? Neem dan contact op met één van onze juristen. Wij zijn bereikbaar op 088 1411 0 11, via WhatsApp op 06 40 81 22 14 en via Facebook Messenger.

Deze blog is geschreven op 01 februari 2013 en geüpdatet op 07 december 2018.

Geschreven door Leonie Koopman

Afbeelding: Hassan Khan

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (65)

Jolet van der Meer
Wed, 02/06/2013 - 10:45

Is het dus zo dat wanneer een moeder haar zoon van 17 bijna 18 de deur uit doet ze wel moet zorgen dat hij zijn ziektekosten enzo kan betalen en niet tegen hem kan zeggen: " zoek maar een baantje"?

Tata1966
Wed, 02/06/2013 - 22:02

Je kind de deur uitdoen?? tis geen hond!! maar je kan hem wel ten verstande geven dat hij een baantje moet zoeken. En de kosten? tja..als hij geen geld heeft ben je (helaas) wel verantwoordelijk voor hem.

# Redactie JuroFoon
Thu, 02/07/2013 - 10:39

Tav Jolet: ja, dat is inderdaad juist. Ouders met gezag zijn - als het gaat om noodzakelijke kosten - financieel verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen, ongeacht of ze wel of niet thuis wonen.

A.A.A.
Thu, 02/07/2013 - 11:35

Ik heb de volgende situatie van dichtbij zien gebeuren: Vader en moeder vechten al 16 jaar om ouderlijk gezag en omgang, kinderen hebben afwisselend bij de vader gewoond, daarna bij de moeder, daarna weer bij de vader. Uiteindelijk is de moeder uit het ouderlijk gezag ontzet en had de vader dus als enige ouderlijk gezag, en dan zet hij de dochter op haar 17e verjaardag op straat en die gaat dan dus maar bij haar moeder wonen (wat zij altijd al wilde) - maar de moeder heeft geen ouderlijk gezag. En de vader - de enige ouder met ouderlijk gezag - betaalt geen cent. Als jullie het snappen, snap ik het.

@AAA
Fri, 02/08/2013 - 20:30

Simpel

De overheid, lees Rechters, Advocaten, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg, hulpverleners, AMK, MJD, etc etc, hebben geen direkt belang bij het kind in kwestie. Zij hebben belang bij het uitlokken en in stand houden van de strijd (hoe mooi verpakt ook), en zij hebben altijd gelijk. Zij verschuilen zich immers achter hun eigen (on)deskundigheid en handelen onder de noemer het belang van het kind, zonder die te specificeren. Er is geen onderscheid tussen feiten en meningen, en veronderstelde feiten zijn vaak gedocumenteerde onbewezen incidenten om een bepaalde indruk te wekken waaruit de rechtvaardiging volgt voor het ingenomen standpunt.
Ten slotte wordt het kind 17, en trekt iedereen de handen er van af. Het kind wordt dan immers volwassen geacht te zijn, mar zalf op zoek naar de waarheid. Daarna gaan diezelfde kinderen bij gebrek aan zelfredzaamheid de psychiatrie in, en.......
hun kinderen........ die leren dat instanties een eigen (vaak commercieel) belang hebben bij het ontouderen van kinderen, waarna die instanties zich beroepen op de onmacht van de ouders....
Een oplossing is er niet zolang deze hulpverleners niet aangepakt kunnen worden en hun eigen waarheid schrijven. Wat de kinderen later herkennen en terug lezen in de rapporten..... tja....

Barry
Fri, 02/08/2013 - 23:45

Mijn ex heeft haar zoon van 11 jaar eruit gegooid, hij woont nu bij mij

ouder
Mon, 02/11/2013 - 00:05

Ouder die gezag opeist en daarna kind voor 18e de deur wijst is natuurlijk raar, maar: ouders hebben altijd onderhoudsplicht, ook als ze geen gezag hebben (net als b.v. een vader die direct al is afgehaakt of sic vermeden), dus de óntzette; ouder had dat ook toch al. Betreffend kind kan zo wie zo zelf geld eisen tot zijn 21e (behalve bij voldoende eigen middelen), er is zelfs nog kinderbijslag. Minderjarige hoeft volgens mij niet eens duur te procederen kan dacht ik gewoon de rechter schrijven. Ja toch?

Kom voor je zelf op
Thu, 04/11/2013 - 14:42

Ik begrijp tata niet helemaal.
Je kind niet de deur uit doen t is geen hond?
Een hond doe je ook niet de deur uit!
Daarbij kan een kindeen baan nemen net als de rest van de wereld en een hond niet....
It is de manier waarop je een kind de deur uitzet.....maar daar staat niks omschreven in het stukje.

Ik heb er geen echt probleem mee.
Sommige gaan nu eenmaal al vroeg studeren en gaan op een studenten flatje wonen met 16 of 17, niks mis mee toch?

Het is wel zo dat je als ouder verantwoordelijk bent voor je kind ( op zekere hoogte) en opvoeding is een juist iets, moraal, waarden, normen, respect bij brengen.
Een zin als"it geen hond is ook een onderdeel van juiste opvoeding.
Met een juiste opvoeding doe ook niet zomaar een hond de deur uitzetten! Een dier is net als de mens een zoogdier met gevoelens...en daar hoort respect bij. Opvoeding is hetzelfde; zijn ze stout geef je straf zijn ze lief beloon je ze...

emiel
Sun, 07/14/2013 - 15:26

Het is de laatste maanden niks anders dan gekut en gezeik hier in huis omdat ik geen baan kan vinden, ik ben 21 jaar en nu wil me pa me het huis uit schoppen, geen probleem mee. maar dan moeten die wouten me ook met rust laten als ik voor me eigen zorg, hetzij door te jagen of te stelen, als de regering mij niet kan/wil helpen dan help ik mezelf wel.

Stefanie
Mon, 10/07/2013 - 01:05

Een vriendin van mij is net 18,
en haar ouders willen haar het huis uitgooien.
Ze heeft nog geen baan, en ze is vorige week noodgedwongen gestopt met school omdat zij het niet meer kon betalen en haar ouders niks mee betalen.
Ik maak me hele erge zorgen.
Ze hebben een gezin van heel veel kinderen, en van 2 of 3 van haar broers en zus hebben die ouders al het huis uit gegooid. een van de broers heeft nachten lang op straat geleefd. Iedere keer als een kind 18 word dumpen ze het kind. Tenminste tot nu toe. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je als ouders je kind op straat kan gooien en buiten dat als het nog thuis woont, niet financieel helpt, en daarna ook niet meer. De andere kinderen worden tegen haar opgestookt. Gister moest haar jongeren zusje van haar moeder haar slaan. Dat doe je toch niet als ouder. Ik maak me heel erge zorgen. En ik wil hier graag iets aan doen, aan gezien ze ook nog zusjes heeft onder de 18. de jongste is 8. Dit kan zo niet. Je kunt niet je kinderen tegen elkaar opstoken, en na hun 18 de het huis uitzetten en niet meer voor ze zorgen (ook financieel gezien.) Je houdt toch van je kinderen en hebt er toch alles voor over? De eerste die ze het huis uitgegooid hadden was nog niet eens 18.
Ben je als ouder zo gierig dat je je 18 jarige niet meer gunt om überhaupt iets te betalen? Dat ze moet werken oké, maar het huis uit gooien? Verplichten om de ouders van haar vriend om haar in huis te nemen?
Ze durft zelf niks te doen, ook al heeft ze heel haar leven al best een rot leven omdat zij de enige is die anders is dan haar broers, zus(jes). Ze is namelijk emo/alto en dat accepteren ze daar niet.
Ik wil er graag iets aan doen, vooral voor haar maar ook voor die anderen god weet wat hun nog te wachten staat.
Ik weet alleen niet wat :( Wie kan mij helpen met wat ik precies kan doen.

Alsjeblieft

gr Stefanie

moeder
Sat, 11/23/2013 - 15:39

Mijn 26 jarige zoon weigert het huis ui t te gaan.Ik word gekort op uitkering en huurtoeslag waardoor mijn huur stijgt ,moet volledig door zijn inwoning gemeentelijke belastingen betalen waar ik anders vrijstelling voor kreeg, heb boetes gekregen voor teveel ontvangen huurtoeslag door zijn meegerekende inkomen , een verhoging van ruim 60 euro energiekosten enzovoort.Maar hij weigert dit te compenseren waardoor ik nu zelf enorm in de financi?le problemen kom en nog nauwelijks in staat ben om mijn lasten te betalen.Er hoeft maar een kleinigheidje te gebeuren en ik sta zélf op straat. Hoe krijg ik mijn zoon uit huis en kan ik de extra kosten zoals de boetes ten gevolge van zijn meegerekende inkomen op hem verhalen.Enig advies?

# Redactie JuroFoon
Mon, 11/25/2013 - 11:10

Tav moeder: U heeft twee opties, de juridische en de praktische.Juridisch gezien stapt u naar de rechter en praktisch gezien verandert u de sloten. Wat het geld betreft, u kunt uw zoon alleen via de rechter dwingen om u te compenseren.

Shakie
Tue, 12/17/2013 - 15:23

Hier heeft de ex van mijn partner het kind op zijn 18e eruit gezet! Reden ze wilde nog steeds zijn alimentatie ontvangen. Kind moest al zijn rekeningen zelf betalen zoals schoolgeld/boekengeld en ziekenfonds. En daarnaast ook nog eens 200 euro elke maand aan zijn moeder geven. En zijn inkomen was maximaal 400 euro en zijn schoolgeld 180 per maand. Hij studeert nog netjes dus reken maar uit wat die jongen dan overhoudt. Hij woont nu dus bij ons. Wij helpen hem met zijn schoolgeld en boekengeld. Ik vind dat meer dan normaal. Totdat ze 21 zijn moet je ervoor zorgen als ouder dat ze een normale opleiding kunnen volgen.

monika
Thu, 08/07/2014 - 14:23

IK heb ook een dochter van 22 nog thuis wonen.uitspraken van haar zoals ik haat je trut met de klemtoon op trut zijn voor haar heel normaal. Ze doet thuis gewoon haar zin,haar kamer ligt steeds overhoop en is vuil, ik moet dat oprommelen en opkuisen want zij vind dat niet nodig.Haar vader is ne zak en ne sukkel terwijl dat die vader wel in ploegen staat om het gezin te onderhouden en draagt echt goed zijn verantwoordelijkheid voor het gezin, maar dat is blijkbaar niet goed genoeg voor ons juffrouw die wel op ons kap leeft.Wij zijn ook van plan onze dochter het huis uit te zetten want moeder of vaderliefde voelen we niet echt meer, alleen heel diep vanbinnen misschien waardoor ze ons nog steeds kan kwetsen.Mijn dochter ontwricht mijn gezin en tis voor ons niet meer mogelijk om gelukkig te zijn.Miin andere dochter blijft hiervoor zo veel mogelijk van huis weg en begint haar studies te verwaarlozen.Ik heb nog een jonger dochtertje dat ik zo veel mogelijk bij haar zuster brobeer weg te houden maar dat is heel moeilijk daoordat hier ook nog huishoudelijk werk moet gebeuren waar mijn oudste dochter natuurlijk nooit bij helpt want zoals ze zegt: ze is niet graag bij mij.Wel, dan moet ze opstappen, en zo vlug mogelijk en ik voel mij hierover helemaal niet schuldig.Eigenlijk kun je dit alleen maar goed begrijpen als je moeder bent en dit ook meemaakt.

julia
Mon, 11/03/2014 - 20:31

ik heb ook zon probleem geval thuis hij is bijna 20 ziekt me waar hij kan. is agressief en intimiderent... luisteren doet hij niet. ruimt niks op al zijn vaat of afval en kleding ligt door mijn hele huis ,muziek keihard aan als ik er iets van zeg grote mond en scheldpartijen van hier naar tokio..ik wil m ook uit huis hij wil geen kostgeld betalen of wat dan ook.met mijn vaste lasten is mijn uitkering ook meteen op ik hou niets over voor eten..hij verdient de helft wat ik heb als uitkering. .maar kostgeld geven ho maar hij roept ik geef je geen ene euro..als ik zeg ik gooi je uit huis begint hij van probeer t ik ga schulden maken en jij kan ze betalen. .dus chantage wat kan ik aan deze jonge man doen ..zie m liever vandaag nog t huis verlaten dan morgen dit is echt geen leven voor mij

Anton
Sun, 11/09/2014 - 12:50

Ik (inmiddels 61 jaar) zit met een probleem en ik hoop dat er iemand is die daar een oplossing voor - of een antwoord op heeft. Ik ben een weduwnaar met twee zonen en ik ben ongeveer 7 jaar geleden gaan samenwonen met een weduwe die op haar beurt twee dochters heeft. We hebben samen een woning gekocht en zijn daar toentertijd met z’n zessen in gaan wonen. Twee jaar later zijn mijn beide zonen zelfstandig gaan wonen. Mijn relatie is slecht verlopen en ik wil weer alleen gaan wonen. Ik probeer alles netjes op te lossen maar dat lukt mij niet. Ons huis staat inmiddels vier jaar te koop maar er is zeer weinig animo voor. De twee dochters van mijn (ex) partner, nu inmiddels 24 en 27 jaar oud wonen nog steeds thuis. De dochter van 24 jaar is afgestudeerd en heeft werk maar de dochter van 27 jaar zit nu al in haar 9e jaar van haar HBO opleiding en er is nog geen uitzicht wanneer zij zal afstuderen, als dat al gaat gebeuren. Ze is een groot aantal jaren uitermate lui geweest. Dagelijks na 12 uur uit bed en lang leve de lol. Beide dochters betalen nu ruim een jaar lang € 200 per maand aan kostgeld aan hun moeder. Een bedrag dat zij met z’n drie?n zijn overeengekomen. Ik had daar geen stem in. Mij wordt echter niets betaald terwijl ik al die jaren voor 50% de rekeningen heb voldaan, inclusief die van het eten en drinken. Dat heeft er nu voor gezorgd dat ik aan het eten en drinken niet meer meebetaal, maar ook niet meer met hun mee-eet. De verhoudingen zijn er na al die tijd niet beter op geworden en ik mag stellen dat ik niet meer het woongenot heb wat ik zou mogen verwachten als (mede)huiseigenaar. De dames (dochters) werken mij behoorlijk op de zenuwen. Regelmatig zitten zij met hun vriendjes aan de eettafel en blijven de vriendjes tegen mijn zin in ook hier slapen. Soms lijkt het wel of een van de vriendjes hier in de kost is. Ik zou heel graag willen dat haar twee dochters het huis verlaten. De dames vinden het echter prima zo en maken zeker geen aanstalten. Ik heb daarom twee vragen. 1. Kan ik met succes eisen dat de twee dochters binnen bijvoorbeeld 2 of 3 maanden het ouderlijk huis verlaten, ook al is hun moeder het daar niet mee eens? 2. Kan ik mijn (ex) partner dwingen tot een snelle verkoop van het huis zelfs als de prijs naar een niveau moet dat onder de hypotheek ligt?

radeloos
Tue, 11/18/2014 - 09:32

Ook ik weet niet meer wat te doen. Mijn 19 jarige zoon werkt niet en gaat ook niet naar school. Hij heeft verder geen inkomen. Ik heb op dit moment een alleenstaande ouderuitkering en mijn ex draagt niets bij. Nu ben ik er achter gekomen dat mijn zoon honderden euros schuld heeft aan ziekenkostenverzekering. Deurwaarder is geweest. Want hij woont bij mij. En gaat als er in de toekomst niets gaat veranderen blijven komen. Ik weet niet wat te doen. Ik moest de deurwaarder betalen!(dit moest omdat ik voor mijn ander kind niet wil dat we in een situatie komen dat de deurwaarder met politie en slotenmaker spullen uit ons huis haalt) Ik heb nooit schulden gehad en ik kon altijd net rondkomen. Maar nu kom ik financieel echt in de problemen.

verward
Sat, 12/27/2014 - 15:45

Mijn vraag is of het mogelijk is om als minderjarige een eigen woning gefinancierd te krijgen voor een tijdelijke periode tot 18 jaar, dat betreft momenteel 7 maanden. Is er een wet die ervoor zorgt dat een kind met bijzondere omstandigheden daartoe in aanmerking komt?

ado17
Sun, 01/04/2015 - 17:55

Ik ben 17 en wil en mag van mijn ouder alleen gaan wonen. Hij zal me nog financieel helpen. Mag dat in dit geval wettelijk? En zijn er wettelijke voorbereidingen hiervoor nodig?

roro
Sun, 02/01/2015 - 23:08

Ik heb een vraagje zit onder budged beheer en bezig met schuldhulp sanering.mijn oudste zoon is 21 jaar en momenteel heeft hij geen vast werk wel soms oproep kracht bij schoonmaak bedrijf dus of geen inkomen of weinig als hij wat geld heeft betaald hij gelijk iets aan zn eigen schuld af bij deurwaarder .probeert zn best te doen om vast werk te vinden .nu werd ik gebeld door schuldhulp sanering word afgewezen of mijn oudste zoon moet terug naar school of hij moet een vaste baan hebben nu willen ze dat ik hem uit mijn huis laat schrijven omdat hij geen kostgeld betaald ik ga mijn zoon toch niet opstraat zetten. Mogen zij dit eisen ben radeloos bvd

WateenWereld
Sun, 02/15/2015 - 15:37

wat een kille, botte en verrotte mensheid is er in dit westerse wereld.

In de niet-westerse wereld is dit echt niet toepasselijk. Want laat ik even een voorbeeld geven: als je je eigen kind uit huis schopt omdat hij een duivelse moordenaar is, kan ik dat goed snappen. Maar ik kan het niet goed snappen dat de ouders hun bloed eigen kind uit huis willen schoppen omdat ze nog geen baantje hebben kunnen vinden..

Dus als je je eigen kind uit huis schopt omdat hij:

-een duivelse moordenaar is
-een manipulator is
-een echt slecht hart heeft van binnen

Kan ik het mij goed voorstellen... Maar anders gezegd zou je je echt diep moeten schamen!!!

Want waar zijn die warmtevolle Nederlanders met een goud hart van binnen?? Blijkbaar zijn die inmiddels overleden of ge?migreerd..

Ook zie ik tegenwoordig bijna geen hechte warmtevolle families meer.

Op de 1 of andere manier ben ik zoo blij dat dit hele aarde ooit op zal raken en dat de mensheid automatisch ook minder wordt. Gelukkig zullen de aantal Nederlanders in de toekomst sterk dalen. Lang leve de Crisis :-)

mathilde
Wed, 04/01/2015 - 07:26

ik heb een hartprobleem en heb een inkomen van 951 euro moet ik alles van doen. Mijn pleegkleinzoon krijgt 649 euro zit op de vavo. Hij schreeuwt dat hij geen kostgeld wil betalen 300 inclusief eten internet wonen alles. Shampoo etc koop ik. Voor de hygiene. Vorig jaar had ik huiswerk instituut betaald zodat hij maar zijn mavo kan halen. Schreeuuwt hij tegen mij jammer dan hij daar niet naar toe wilde. Destijds was afgesproken met hem dat hij daar naar toe ging om te halen. Lacht hij mij uit kost jouw geld mij niet zegt hij. Vanwege zijn grote mond vroeg ik hem of hij op kamers wilde gaan wonen hebben we alle twee rust. Wil hij niet. Weer grote mond en schreeuwen. Kword misselijk bij de gedachte dat ik hem zie. Voor de hond uitlaten vraagt hij 10 euro per uut. Kben zijn oma. Schandalig. Daarom gooien ouders oma het kind eruit respectloos gedrag. Geen empathie.

keith de vos
Thu, 06/11/2015 - 20:28

hallo,
ik ben 19jaar, en kan dmv verschillende ziektes(pdd-nos, dispraxie, adhd) bijna tot geen werk vinden, en als ik werk vind is het na 2weken alweer klaar terwijl ik wel wil werken, mijn moeder is juist genezen van kanker dus leeft op de ziektewet, mijn vader werkt wel voltijds maar aangezien wij met 3kinderen thuis zijn zijn zij niet in staat om mijn rekeningen, kleding, ziektekosten etc te betalen, alles komt op mijn eigen kost en aangezien met geld omgaan voormij moeilijk is (ook deels omdat ik op onregelmatige tijden onregelmatige bedragen binnenkrijg) geraak ik hierdoor in de schulden, ik weet mijzelf echt geen raad meer, alles wat ik binnenkrijg gaat op aan rekeningen of kleding, en nu ziet het er naar uit dat ik binnen een paar weken het huis uitgezet word... iemand tips? HELP!

allesevenzat....
Fri, 07/03/2015 - 21:43

hier even een reactie op "wat eenwereld":
het bestaat niet dat u kinderen hebt , en zeker geen ene van 18 ...

Ben ik verplicht???
Sun, 08/23/2015 - 14:10

Hallo.
Ik ben alleenstaande moeder van 2 kids.
Een jongen van 9 die autistisch is en een dochter van 19.
Dochter is begin dit jaar gaan samenwonen maar wil nu weer hier wonen.
Het botst echt vreselijk tussen ons en haar broertje.
Toen ze hier nog woonde ..Elke dag ruzie..schelde me uit voor k*****hier en *utwijf. Smeet de wasmanden de trap af en gooide 10 x achter elkaar heel hard haar slaapkamerdeur dicht. Mijn zoontje zat dan met zijn handen voor zijn oren op de bank te huilen. Zelf heb ik last van depressies en Fibromyalgie en ik wil haar hier echt niet terug. Ze terroriseert hier de boel. Helpt niet mee omdat ze het altijd te druk heeft met school. Wat niet zo is want ze luistert dan muziek of is met haar laptop of mobiel bezig. Houd haar slaapkamer niet bij.

Kortom ik wil haar niet terug.
Bij haar vader wil ze ook niet want die is alcoholist.
Haar oma is ze ook niet welkom.
Ben ik dit wel verplicht??

Help!!!
Mvg s

Vaya
Tue, 11/17/2015 - 02:00

Reactie op advies medewerker dd 25 nov 2013 hierboven: "praktisch gezien verandert u de sloten". Ben die theoretische adviezen zo zat. Zoonlief komt thuis en hup..ineens een ander slot. En dan?? Oorlog, drama, politie en wie helpt moeder? Moeder die geen leven meer heeft in haar eigen huis met een dwarse 23 jarige! En die al 100 instanties heeft gebeld voor hulp die niet geboden wordt omdat zoonlief al volwassen is? Moeder die ondanks chronisch ziek zijn keihard werkt om een normaal leven te leiden, maar door zoonlief enkel gedwarsboomd wordt. ... Ja, dit is mijn situatie en niemand die helpt en ook maar denkt aan consequenties. Ik zou willen dat er een systeem bestaat dat zoonlief kan verplichten per bepaalde datum uit huis te zijn. Een stok achter de deur voor zoonlief en eindelijk vrije adem voor moeder!

Stefan
Sat, 12/12/2015 - 15:57

Wateen wereld,

Las toevallig jou reactie. En je mening is zeer scherp en correct. De westerse wereld gaat kapot. De mentaliteit van iedereen is simpelweg achterlijk.
Ik heb 5 jaar in thailand geleeft, niet als sextoerist maar als alternatieve en eigenwijze persoon. Het waren de goedkoopste jaren uit mijn 39 jaar. Het verwonderd me hoe mensen overal zo gelijk zijn, en toch ook zo verschillend! En de verschillen ontstaan voornamelijk door de maatschappij. De maatschappij die ons manipuleert, en zogezegd een luxebestaan geeft met alle vrijheid in deze sociale democratie.
Hier is niets sociaal meer. Mensen hier, genieten niet, hebben geen leven, denken aan hun pensioen op 65, hebben geen eigen onbeinvloede mening meer, denken alles beter te weten, streven naar onbelangrijke dingen, zijn volledig de realiteit kwijt. En zowel de ouderen als de jongeren zijn verloren.
Ouderen vinden een pensioen op 55 normaal, alsof het altijd zo geweest is. En jongeren zijn lui, maar de toekomst die een jongere van 20 krijgt van die oude wijze, daar zou iedereen moedeloos van worden.
Dit is moderne slavernij. Mensen hebben hun kop in hun gat steken. En zitten vast in hun wereldje, door de plichten van de maatschappij, en hun bekrompen geest.
In asie, cambodia, laos, thailand... Leven mensen met bitterweinig geld, en geen vorm van scholing, en toch zijn ze wijzer en gelukkiger dan wij als westerse zwakke zieltjes, die het nooit zouden redden in een land waar iedereen vrij is om te gaan en staan wat ze willen. Waar geen vakbond, ocmw, kinderbijstand, werkloosheidsuitkering, en alle andere vormen om de zwakke onder ons een leven te geven. Ginder kies je zelf of je het maakt of faalt.
De schoonheid van eenvoud, zowel politiek als menselijke omgang.... Zonder een land dat ons gebruikt als een koe die dagelijks gemolken moet worden, en alles wilt weten met excuus voor onze veiligheid.
Wij leven allen in een soort matrix, een valse wereld. Waar we met zen allen als kuddedieren inlopen, omdat we allemaal kijken naar onze buur, en niet verder. En denken dat het buitenland voor vakantie is.
Het is normaal dat we met zen allen zoveel medicatie slikken, zolang we maar mooi onze belastingen betalen is alles prima.....
We staan aan het begin van een grote verandering. Deze crisis is niet enkel financieel.

Groetjes,
Testoken at hetemeel inde kom :)

Peter
Wed, 01/06/2016 - 20:31

Vriendin van mijn 16 jaar heb alleen maar ruzie thuis en nu wil ze het huis uit naar iemand anders maar haar vader laat haar niet gaan haar vader heb onlangs nog gezecht je ben me dochter niet maar laat er niet gaan wat kan ik hier aan doen

Vera
Mon, 01/11/2016 - 21:43

Mag ik vragen welke wetsartikelen hier gebruikt zijn?

glenn
Mon, 09/26/2016 - 00:17

ik heb verstandelijke beperking en ben vandaag uit huis gezet door vader samen met ex vriend dus dit mag dit zomaar mij op straat zetten ik zou hier graag woordje meer uitleg over hebben ik snap wel dat die mijn ex uit huis kan zetten maar zijn eigen zoon met een verstandelijke beperking kan dit zomaar ?????

June
Sat, 11/19/2016 - 00:27

Ik wil mijn minderjarige dochter buite heeft nul respect doet wat ze wil dreigt naar haar broer en mij kortom zij is baas en ik kan dit niet meer aan

Joost Vlot
Wed, 04/05/2017 - 19:10

Onze zoon 17 jaar is niet meer te handelen thuis hij is ook p.c. spelletjes verslaafd. Hij heeft totaal geen respect voor zijn ouders want als hij niet kan doen wat hij wil Kunnen we de kanker krijgen (waar heeft hij het lef vandaan om dit tegen zijn ouders te zeggen). Wij zijn het nu meer dan zat ook omdat hij muren etc. sloopt in huis.
Wij willen niet meer onder een dak met hem wonen. A.U.B. kunt U ons helpen wij er helemaal kapot van.

saskia
Tue, 05/09/2017 - 13:00

wij hebben zojuist onze zoon van 16 het huis uitgezet
na mishandeling
1punthoorn en parlan ingelicht
die gaan maar met hem verder

Maria
Mon, 05/15/2017 - 17:12

Ik ben een meisje van 14 jaar en ik heb een vraag, mijn moeder zegt dat als ik 16 ben dat ze mij zo het huis uit kan zetten zonder mijn toestemming, is dit waar?

je mama's droom
Mon, 05/22/2017 - 11:25

al die ouders hier e, stop me kinderen, as ge het nie aankunt, begint er dan nie aan shit, ge bezorgt u kind ook alleen maar problemen zo.

Marokko bot
Wed, 07/26/2017 - 13:43

Echt niet normaal dat dat mag😡😡

Conny
Tue, 01/02/2018 - 15:12

Geachte,mevrouw/meneer. Graag wil ik advies van u vanwegen 2kinderen van 26en24. en niet mee willen betalen aan de woon kosten .ik heb maar een inkomen van 836,00euro en door hun ook geen huur toeslag .wat kan ik doen om ze verplicht mee te laten betalen .hoop antwoord te krijgen bvd

Patricia
Sun, 06/24/2018 - 15:33

Ik ben alleenstaande met 2 kinderen. Ik heb een vriendinnetje van hun in huis genomen. Die was op haar 18de verjaardag door haar moeder buiten gezet. Ze sliep bij vrienden en soms in auto's. Maar toen zij nergens meer terecht kon heb ik haar in huis genomen. Ik ben sinds 6 mij baan kwijt en probeer alles weer oo de rit te krijgen. Ik heb het de laatste tijd heel zwaar. Maar ik kan een meisje van 18 niet op straat laten leven. Mijn vraag is nu kunnen wij. Jet ergens hulp krijgen? Ze gaat hier niet weg. Voor het eerst in haar leven krijgt ze liefde. Maar soms is het zwaar. Nu moet ik echt ieder dubbeltje omdraaien. Heeft iemand een ider?

HelloLaw
Mon, 06/25/2018 - 11:00

Beste Patricia, bedankt voor je bericht. Ik heb je een email gestuurd om te kijken hoe we je het beste kunnen helpen. ^Lisanne van HelloLaw

Vera vervliet
Sun, 09/23/2018 - 16:16

Hallo een vraag
Mage ik de deur weigeren voor mijn volwassen stiefkinderen die op bezoek willen komen naar ons huis in Italië waar we huren momenteel ISBN gehuwd 6 j met de man van zijn volwassen kinderen die elk j kwamen met kerst maar met de bedoeling mij te pesten oppakken mogelijke manieren voet hun vader te plezieren

Lisanne van HelloLaw
Mon, 09/24/2018 - 10:30

Hoi Vera, ik begrijp je vraag niet helemaal. Ik denkt dat je wilt weten of je je stiefkinderen mag weigeren als zij op bezoek willen komen. Dat mag (naar Nederlands recht). Je hoeft niemand (die volwassen is) in je huis te laten als jij dat niet wilt. Bel gerust met een van onze juristen op 0031(0)88 1411 011 als je verdere vragen hebt. 

YH
Thu, 10/04/2018 - 10:51

Al heeft het niks met mishandeling te maken, maar het zit zo dat de dochter van mijn man de mobiel van zijn kleinzoon gebruikt heeft zodat hij geen contact met ons kan hebben. Dit noem je toch geestelijke mishandeling? Hebben opa en oma geen rechten?

Lisanne van HelloLaw
Thu, 10/04/2018 - 11:35

Hoi YH, grootouders hebben zeker rechten voor wat betreft de omgang met kleinkinderen. Deze rechten hangen wel volledig af van de omstandigheden en de relatie die er is met de kinderen. Ik heb je een e-mail gestuurd om te kijken hoe we je het beste kunnen helpen.

monique
Wed, 12/05/2018 - 12:54

Geachte lezer. Ik heb een vraag ik heb een zoon van 20 waar ik al een enigen tijd problemen mee he. Hij heeft aan de drugs gezeten en blowd nog steeds. Hij doet niks leg de hele dag op ze bed. Het is hier al mederekeren uit de hand gelopen dat de politie is geweest om hem voor 48 uur uit huis te halen. Maar omdat mijn zoon volwassen is voor de wed kan ik blijkbaar maar heel weinig of niks doen tot dat het echt helemaal uit de hand loopt. Heb aan me ex man ook niks die heeft hem het huis toen der tijd uitgegooid en vind het wel prima zo. Wat kunnen jullie mij adviseren. Met vriendelijke groet monique

Lisanne van HelloLaw
Wed, 12/05/2018 - 14:00

Hoi Monique, je zit dan inderdaad in een lastig parket. Ik heb je een e-mail gestuurd om te kijken hoe we je het beste kunnen helpen

Edith
Sun, 12/09/2018 - 15:04

Volwassen kind het huis uit. Als het 'kind' staat ingeschreven op het adres en h/zij wil niet weg, volgens mij heb je dan als ouders niet zoveel mogelijkheden. Wellicht alleen via een kort geding, waarbij dit voor kopers weer makkelijker is dan voor huurders. Klopt dat?
vriendelijke groet, Edith

Lisanne van HelloLaw
Mon, 12/10/2018 - 12:34

Hoi Edith, als de situatie spoedeisend is dan kan dat inderdaad middels een kort geding. In andere gevallen kan het meerderjarig kind ook verplicht worden de woning te verlaten, tenzij deze persoon zelf ook het huurcontract heeft getekend (officieel medebewoner is) of op andere wijze kan aantonen dat het 'zijn' of 'haar' woning is. Alleen geregistreerd staan op het adres is niet voldoende. De registratie bij de gemeente is puur een administratieve eis en heeft in beginsel geen juridische waarde.

Willy
Mon, 01/21/2019 - 11:38

Mijn vriendin heeft haar dochter voor twee maanden in huis genomen. De dochter heeft zich op dat adres laten inschrijven. De dochter (en 11-jarige kleindochter) drijven mijn vriendin in de hoek. Vriendin heeft nog maar één kamer tot haar beschikking. De kleindochter gaf aan die kamer te willen, omdat hij groter is dan die van haar. De dochter heeft haar eigen moeder al van 7-hoog naar beneden willen gooien. Daarbij is politie betrokken geweest.
Mijn vriendin wil van die dochter en kleindochter af, blijvend.
Wat zijn de mogelijkheden?
Stel dat mijn vriendin een ander slot zou laten plaatsen op het moment dat dochter en kleindochter buiten zijn en de spullen in de boxruimte zou zetten om ze af te laten halen. Zou dat voor mijn vriendin problemen kunnen gaan opleveren? Ze is toch niet verplicht om die dochter, die 30 jaar oud is in huis te houden ?
Met vriendelijke groet,
Willy Duinkerken

Tessa van HelloLaw
Mon, 01/21/2019 - 14:24

Hoi Willy, je vriendin zit inderdaad in een vervelende situatie! Ik heb je een e-mail gestuurd om te kijken hoe we haar het beste kunnen helpen.

Irene
Tue, 01/22/2019 - 16:24

Goedemiddag,
Mijn dochter verblijft in een huis van sherpa 24 uurs begeleiding dit ivm disharmonisch is profiel
Zij woont vanaf haar 14 e niet meer thuis omdat dit niet ging ze heeft in verschillende groepen gewoonte en is zo'n 2 jaar geleden toegelaten op sherpa , eindelijk r plekje gevonden.
Maar nu komt het: van het CIZ is er een test gedaan en nu is van indicatie 6 helemaal geen indicatie meer want volgens het CIZ heeft mijn dochter een psychische stoornis en kan ze daar niet meer wonen er word geen andere oplossing gezocht dus van 24 uur begeleiding naar op straat! Ja op straat want ze heeft 10 dagen om andere woonruimte te zoeken! Hoe en waar dat moet ze zelf uitzoeken. Haar begeleidster helpt haar aan alle kanten en snapt er niks van in haar hele loopbaan is ze zoiets nog nooit tegengekomen maar ze kan niet veel doen en thuis wonen is geen optie er word gekeken wmo misschien beschermd wonen maar of dit lukt is nog te graag ik vind dit zo verdrietig hoe er word omgegaan met de zwakkere in deze maatschappij dit kan toch niet??? Help alstublieft

Tessa van HelloLaw
Wed, 01/23/2019 - 13:18

Hoi Irene, wat een vervelende situatie! Aangezien jouw verhaal erg specifiek en persoonsafhankelijk is, heb ik je een e-mail gestuurd om te kijken hoe we je het beste kunnen helpen met deze situatie. 

Marit
Sun, 03/17/2019 - 15:34

Hoi,

Ik ben 15 en mijn ouders dreigen wel eens dat ik maar een andere woonplek moet zoeken als ik het niet eens ben met hoe De regels thuis zijn (de regels worden dan vaak plotseling verzonnen en gelden vaak alleen dan. En zijn altijd in mijn nadeel nooit in dat van mijn broer die over een paar maanden achttien wordt. Engels die overigens nooit bedreigd wordt). Maar dit wil ik niet. En ik weet dat niet altijd even makkelijk ben ( ik heb Asperger). Mijn vraag is dat ook kunnen mijn ouders hun dreigen doorzetten Engels mij uit huis gooien. Ik haal wel goede cijfers op school sport veel en ben op zoek naar een baantje.

Barbara van HelloLaw
Wed, 03/20/2019 - 11:15

Hoi Marit, Jouw ouders hebben een onderhoudsplicht tot je 21e, het zou best eens kunnen zijn dat dit voor jou langer is omdat je Asperger hebt. Ze kunnen je in ieder geval niet zomaar het huis uitzetten vóórdat je 18 jaar bent. Ik wens je heel veel succes met de situatie!

Marlou
Mon, 03/25/2019 - 13:38

Hallo had graag advies,mijn zoon van 18 met een lichte beperking ontspoort en op school gaat het ook niet goed.Doet wat ie wil hebben geen vat op hem,op school heeft hij regelmatig gesprekken met mentor en bier maar dat heeft ook geen vat.Mijn zoon woont nu weer gelukkig 3 jaar bij mij (moeder)heeft 2 jaar in een instelling gewoonte onder toezicht.Heeft zo hard aan zich zelf gewerkt en nu zó n omedraai en dat vind ik zo jammer.Krijg alleen maar tehoren hij is 18 hij kan elke vorm van hulp weigeren,dat kan toch niet zo maar.
Wat kan ik doen????

Leonie van HelloLaw
Tue, 03/26/2019 - 09:18

Beste Marlou, ook voor meerderjarige kinderen zijn er natuurlijk mogelijkheden tot hulp. Ik heb je een e-mail gestuurd zodat we samen kunnen kijken hoe we jou het beste kunnen helpen met deze situatie. 

Rik
Sat, 04/06/2019 - 18:44

Wat een onzin. Steeds meer onvrijwillige uitzettingen betreffen volwassen kinderen die blijven 'plakken'. Precies zoals waar dit stuk (in de USA) mee begint.
Hier komt geen jeugdzorg bij kijken. Maar wat te doen als een volwassen zoon of dochter als een parasiet 'thuis' blijft wonen?

Barbara van HelloLaw
Mon, 04/08/2019 - 16:13

Beste Rik,  het hangt van een aantal omstandigheden af, ik heb je een e-mail gestuurd met informatie. 

Sharelis
Wed, 05/01/2019 - 21:15

Moet iemand voogd zijn voor een teener die 17 jaar is om naar Nederland te gaan wonen in een eigen huis ?

Leonie van HelloLaw
Thu, 05/02/2019 - 09:25

Hi Sharelis, ik begrijp niet helemaal wat je vraag is. Daarom heb ik je even een e-mail gestuurd zodat we contact met je kunnen opnemen om je te kunnen adviseren naar aanleiding van je vraag. 

l.j
Tue, 07/23/2019 - 09:04

Ik zou graag even willen reageren op sommige reacties hieronder. Onze regering heeft bepaald dat vanaf 18 jaar een kind zgn volwassen is. Je wordt overal op gekort uitkering, sociale toeslagen, ed
Hoe kun je met nog geen 400,- al je vaste lasten betalen?iemand daar al aangedacht?Je staat zelf op straat als je het niet meer kan betalen. Verder maak je vanaf 16 mee dat je als voetveeg behandeld wordt door je kind ook al doe je er alles voor. Op een gegeven moment houdt dat op, dan mag je als ouder voor jezelf kiezen, er is ook nog een andere ouder die het leuk en relaxed gehad heeft. Nooit betaald wel de lusten maar niet de lasten. Beiden ouderschap dan ook beiden de lasten. Nu is vaak de moeder de klos, die ook nog eens weinig inkomsten heeft ook al werkt ze. Dus of de wet moet veranderen dat zo'n moeder niet als alleenstaande geteld wordt omdat dat niet zo is. Of kinderen moeten gewoon vanaf 18 werken en meebetalen met de rekeningen zodat ze mogen blijven wonen en eten en wifi krijgen. Dat is een normale gezonde situatie.

Ryanne van HelloLaw
Wed, 07/24/2019 - 10:21

Beste l.j, bedankt voor jouw reactie. Ik kan me voorstellen dat dit moeilijke situaties te weeg kan brengen. Zit jij zelf ook in zo'n situatie?

Marion
Sun, 07/28/2019 - 08:42

Mijn zoon is 35 en weigert het huis uit te gaan,ik ben alleen,en woon in een 55 pluswoning,ik ben beperkt mobiel.ik zou van alles gaan doen met mensen van.mijn leeftijd,had een vriend,maar hij blijft terukomen .hij heeft een goede baan,maar gebruikt alles voor zijn verslaving.ik ben te bang om politie in te schakelen.fysiek doet hij mij niets maar geestelijk maakt hij mij kapot.

Leonie van HelloLaw
Mon, 07/29/2019 - 12:10

Beste Marion, wat een vreselijk dilemma. Ik heb je een e-mail gestuurd zodat we samen kunnen kijken hoe we je het beste kunnen helpen hiermee. 

Diamond
Mon, 10/21/2019 - 08:27

Graag dringende advies, mijn dochter haar vriend van 16 jaar is al vanaf 12 jaar uithuis gezet al 2 x en nu voor de 3de x in een gesloten inrichting. Jongen is vanaf jongs af aan mishandeld door ouders. 1ste xuithuisplaatsing omdat hij terug had geslagen heeft ouder aangifte gedaan. 2de x omdat ze zeiden dat hij thuis niet te houden was en nu de derde x ingesloten setting hebben ouders gezegt tegen mij dat hij met spoed uit huis is geplaats omdat hij niet solliciteerde, niks deed enzovoort. Na aantal dagen belde hij ons op en vertelde dat zijn ouder heeft verklaard daar in de instelling dat hij met een mes bedreigd heeft, hij weet van niks. Is met veel politie etc uit huis gehaald. Hij is nog steeds verbijsterd wat er gebeurd is. Hij heeft samen met advocaat gevraagd of hij bij ons mag komen wonen bij de rechter, ik had een heel plan gemaakt voor zijn toekomst. Weer naar school diploma halen en dan werken wat hij wilt etc dus helemaal verzorgt. Die jonger kent geen liefde van zijn ouders wel can ons en mijn dochter. Ouders hebben nu ook voor gezorgt dat we geen contact meer mogen hebben. Die jongen kwijt weg daar. Durft niet aan onderzoeken mee te werken omdat hij bang is, zijn ouder heeft al dat hij klein was verteld dat hij heel ziek was. Dat er dan uit de onderzoeken komt dat hij echt ziek is en vergoed word opgesloten. Vanaf zijn 13de kan hij niet naar school wegens de instellingen en is ziek iedere x vreselijke buikpijnem. Daar heeft hij nu nog steeds last van. 1 en al stress natuurlijk. Ik kan hem een stabiele omgeving met liefde rust etc aan bieden maar het word afgewezen omdat voogd en ouders dwars liggen. Mijn hart huild hij zit er nu al bijna 2 maanden in de gesloten inrichting, ik wil hem eruit hebben dit verdiend niemand zo, hoe kan ik hem helpen?

Ryanne van HelloLaw
Mon, 10/21/2019 - 13:58

Beste Diamond, wat een vreselijke situatie. Het ligt wat ingewikkeld doordat hij nog minderjarig is en onder de onderhoudsplicht van zijn ouders valt. Wellicht kan je met ons contact opnemen om de situatie nader te bespreken. Je kan ons bereiken via 088 - 14 11 011.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur