Uitslag poll: meeste stemmers zetten kind niet op straat

In ons laatste Dilemma vroegen we de lezers wat ze ervan vonden als een verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst verzoekt, omdat de huurder - een vluchteling met drie inwonende minderjarige kinderen - een huurachterstand heeft. Doordat er in dit geval geen andere opvangmogelijkheden waren, zou de ontruiming ertoe leiden dat de huurder inclusief drie kinderen op straat zouden komen te staan. 

De meerderheid van de stemmers vindt het een slechte zaak als het gezin op straat zou komen te staan. 43% Van de stemmers vindt het zelfs onmenselijk. 46,1% kan zich er wel in vinden als de ontruiming zou worden toegewezen.

Wat zei de rechter?
De huurder had zich beroepen op het IVRK en EVRM. Daar had de rechter het volgende op te zeggen.

Volgens het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) moet de rechter bij de beoordeling van een vordering tot ontbinding van een huurovereenkomst en ontruiming rekening houden met de belangen van kinderen die in de betreffende woning bij de huurder verblijven.

Hoewel het niet ondenkbaar was dat een toegekende ontbinding en ontruiming nadelige gevolgen zou hebben voor kinderen die in de betreffende woning verblijven, vond de kantonrechter dat het allereerst op de weg van de huurder lag om zelf de nodige voorzieningen te treffen om die eventuele nadelige gevolgen voor de kinderen zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door een beroep te doen op hulpverlening, zoals (nood)opvang. Op hun beurt zijn hulpverlenende instanties gehouden om voor adequate hulpverlening zorg te dragen voor de kinderen.

Het EVRM
Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) bepaalt dat iedereen recht heeft op respect voor zijn familie- en gezinsleven en zijn woning, en dat inmenging van openbaar gezag slechts is toegestaan als dit bij wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, o.a. ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Dit betekent dat in dit geval een belangenafweging moest worden gemaakt tussen huurder en verhuurder.

Onder de geschetste omstandigheden diende het recht van de verhuurder op betaling van de huur zwaarder te wegen dan het recht van de huurder op respect voor zijn familie- en gezinsleven en zijn woning.

De rechtszaak waar het om gaat, staat hier gepubliceerd.

Poll

Kinderen op straat zetten?
Als een vluchteling zijn huur niet meer betaalt, dan kan de rechter hem en zijn inwonende kinderen op straat zetten, ook al zijn ze daardoor dakloos. Dat vind ik:

» Terecht  46,1% » Onterecht  10,1% » Onmenselijk  43,7%

Stemmen: 661

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (3)

A.A.A.
Thu, 07/28/2011 - 14:13

Ik blijf erbij dat dan een probleem van de Staat (het huisvesten van vluchtelingen) wordt verlegd naar een particulier (de huiseigenaar die verplicht wordt een wanbetalende huurder in zijn pand te houden). En dan vraag je je af waarom er te weinig huurwoningen zijn: de verhuurder loopt veel te veel (financieel) risico!

D.T.
Thu, 08/04/2011 - 00:47

Maar die kunnen wel als wanbetaler in t huis blijven, maar anderen worden op straat gezet, dat is toch ook oneerlijk...betaal je altijd je hele leven premies en bouw je zgn. rechten op, maar ondanks de plicht van het betalen van premies is het geen garantie dat je ook maar iets krijgt, terwijl sommigen dat allemaal wEl krijgen, dat is ook superoneerlijk...
evenzo voor de verhuurder, hoewel die t vaak doorberekend aan andere huurders...die dokken met zijn allen, net als het belastingstelsel in NL...

harm
Sat, 12/03/2011 - 01:36

De herkomst van iemand maakt in deze in feite niet uit. Ik bevind mij momenteel in een vergelijkbare situatie en moet binnen 14 dagen mijn woning verlaten al heb ik kinderen. Ook ik heb een huurachterstand en deze is eveneens simpelweg te verklaren.Ik heb er niet voor gekozen om de huur niet te betalen Het is me overkomen en ik vecht er al maanden voor om uit deze situatie te komen. Maar ook aan mij werd uitgelegd dat alles behoort tot mijn eigen verantwoording. Door hulpverlenende instanties is aan de rechtbank uitgelegd dat dit juist voor de kinderen zorgwekkend en schadelijk zou zijn, ook hier ligt de verantwoording bij. Zwart/wit gezien en volgens de letter van de wet mag dit wel zo zijn, waar is echter de menselijke gedachte, het inleven in een situatie. Mij is inmiddels wel duidelijk geworden waarom mensen het soms maar gewoon opgeven. Het is nl heel erg mensonterend en je voelt je verdomd eenzaam door dit alles

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur