Vader eist inenting dochter

De man eiste dat zijn ex-vrouw zorg zou dragen voor het inenten van hun dochter tegen meningokokken C en tegen DTP-BMR (difterie/tetanus/polio/bof/mazelen en rode hond). Hij vond dat de vaccinaties als preventieve en noodzakelijke medische handelingen moeten worden beschouwd. In 2003 en 2004 gaf de vrouw geen gehoor aan landelijke oproepen van de overheid voor het inenten van kinderen. 

Volgens de vrouw zou binnen de medische wereld geen overeenstemming bestaan over het nut en de noodzaak van de betreffende inentingen, omdat de inentingen ernstig nadelige bijwerkingen kunnen hebben. De vrouw heeft verder gesteld dat het kind naar aanleiding van een eerdere DKTP-inenting zware koortsstuipen heeft gekregen.

De rechter vond het belangrijk dat het kind de inentingen ondergaat aanwezige risico op besmetting met een levensbedreigende ziekte. De rechter wijst verder op het feit dat het overheidsbeleid, dat uitgaat van de preventie van levensbedreigende ziekten door inenting op jonge leeftijd, ook in medische kring wordt gedragen.

De beslissing van de rechter houdt in dat de vrouw binnen zeven dagen het kind moet laten inenten, op straffe van een dwangsom van 50 euro per dag en een maximum van 25.000 euro.

Link:

Uitspraak Rechtbank Haarlem, 15 april 2005 (Rechtspraak.nl)

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (21)

P. Schell
Wed, 05/18/2005 - 17:01

Hele goeie zaak dat deze vader gewonnen heeft. Immers, stel dat het kind inderdaad ziek wordt en blijvende schade daaraan over houdt. Bij wie kan het kind dan terecht voor schadevergoeding???

p.c.brinkman
Thu, 05/19/2005 - 12:08

Ik dacht dat het prevemtief enten in Nederland op vrijwillige basis was. Als de rechter zich hiermee gaat bemoeien, wanneer word ik dan via de rechter gedwongen mijn kind de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit te verstrekken? (Dit zou immers bepaalde vormen van kanker remmen)

H. Reinink
Thu, 05/19/2005 - 23:15

Onvoorstelbaar dat de rechter dit kan dwingen. Vaccinatie is in Nederland niet verplicht. Een heftige koortstuip kan zeker gevolgen hebben voor de toekomst en geeft aan dat het kind een verhoogd risico loopt op bijwerkingen van vaccinaties.
Ik begrijp echt niet dat een rechter ook op de stoel van de regering kan gaan zitten. De regering heeft een heel ander belang dan dat van de ouders!

Sloendregt
Fri, 05/20/2005 - 00:16

Heel erg raar dat de rechter dit heeft beslist; vaccinatie is idd niet verplicht en niemand kan iemand dwingen om een medische handeling te ondergaan. Daarnaast is het nog maar de vraag, in ieder geval nooit onderzocht laat staan bewezen, of we met vaccinaties beter af zijn dan zonder.

Zaak met een bijsmaak

J. van den Heuvel
Fri, 05/20/2005 - 00:17

Ronduit belachelijk! En bij wie kan het kind terecht voor schadevergoeding als het ziek wordt van de inentingen???

m.weertman
Fri, 05/20/2005 - 02:16

Ik ben werkelijk diep geschokt door deze uitspraak.Dit is onmogelijk.Vaccins zijn gelukkig nog steeds facultatief.En dan zou een rechter mijn door een vaccin beschadigde kind kunnen opleggen haar nog meer te laten beschadigen tot de dood erop volgt of zo?Twee biljard wordt er in de VS uitgegeven aan beschadigde kinderen na jaren procederen is dit het topje van een ijsberg. SCHANDELIJK.Ik heb er geen woorden voor.Elke Koortsstuip geeft hersenbeschadiging. .Beschadigen kunnen ze wel maar er iets aan doen niet. Dus mag ik alles zelf betalen Extra zorg .Prive leesles want op school leert ze het niet.Alternatieve artsen. Als er iets akeligs gebeurt na zo een vaccin trekt iedereen zijn handen ervan af. Ik vind dan ook dat deze rechter verantwoordelijk is en moet tekenen voor het betalen van alle kosten.die gaan ontstaan.Exeem, ADHD, eiwitoverdrachtelijke ziekte,je kunt er van opaan dat er met zo een voorgeschiedenis iets gaat gebeuren.

J.Jaarsveld
Fri, 05/20/2005 - 11:48

Afschuwelijk!
Ik kan bijna niet geloven dat een rechter in Nederland iemand kan dwingen een zware medische ingreep te ondergaan, die de dood tot gevolg kan hebben!
In de uitspraak staat genoemd dat er al ernstige bijwerkingen geweest zijn.
Het lijkt me strijdig met de europese grondwet, artikel II-62 en artikel II-63.

E.Prent
Fri, 05/20/2005 - 12:43

Mag een rechter op de stoel gaan zitten van een medicus?
Bovendien heeft een medicus ook nog slechts een adviserende en informerende rol. Vaccineren is vrijwillig.Bovendien heeft de moeder een reden om kritisch te staan t.a.v. vaccinaties , gezien de stuipen die op de eerste prik zijn gevolgd. Die zoals de onderzoekslitteratuur bewijst, niet onschuldig zijn, alhoewel de overheden het tegendeel beweren.
Moeder , bij wie het kind woont is verantwoordelijk voor de zorg en ook de begeleiding bij ziekte, in samenspraak met de geneeskundige die zij voor haar en haar kind uitkiest.
Het is van de zotte dat een ex-vader op deze wijze de moeder tot dingen kan dwingen waar zij niet voor kiest.

W,Tuinenbreijer
Fri, 05/20/2005 - 22:11

Dit is de omgekeerde wereld.
Kunnen wij nog trots zijn om Nederlander te zijn, met zon krom rechtsysteem?
Ik wens de moeder heel veel sterkte.

L. Duijster
Tue, 06/21/2005 - 12:30

Mijn broertje heeft door de inenting een hersenbeschadiging opgelopen. De artsen hebben erkend dat deze beschadiging het gevolg is van de enting. Mijn broertje is nu levenslang gehandicapt. Hij is nu 21 jaar en heeft het geestelijk vermogen van een kind van 3 jaar!!!
Men moet eens beginnen met de juiste informatie verstrekken aan ouders en de voor en tegens mededelen. Een Rechter zou hierover niet mogen beslissen.

s mets
Tue, 06/21/2005 - 13:02

dit is een ondoordachte uitspraak!
waarom heeft de rechter niet gevraagd aan de moeder wat de reden was voor haar weigering?
waarschijnlijk had ze hem prima kunnen uitleggen, dat er nu ernstige bedenkingen zijn over de inentingen die babys nu krijgen!
mijn dochter heeft hoogstwaarschijnlijk haar adhd (met inderdaad vèèl bijkomende kosten!!) te danken aan de cocktails die ze gekregen heeft! er zijn inmiddels veel onderzoeken gaande, vooral in amerika, (www.mothering.com , zie Barbara Loe Fischer ,boek, "a shot in the dark")
je geeft je kind het liefst een gezond en gelukkig leven, maar op grond van de nu opduikende feiten, zou de vader goedbedoelt mischien een grote fout willen, en was moeder niet in staat het te onderbouwen. jammer, dat een rechter zich hier in heeft gemengd!!!

R. Hopmans
Tue, 06/21/2005 - 13:10

De rechter heeft blijkens zijn uitspraak het belang van het kind voorop gesteld en heeft overwogen dat het belang van vaccinaties in de medische wereld breed wordt gedragen. De tegenwerpingen, niet onbegrijpelijk, maar emotioneel van aard en zonder deugdelijke onderbouwing, ook in onze samenleving gevoed door actievoerders die nogal eens op onjuistheden zijn betrapt, hebben m.i. terecht, onvoldoende gewicht in de schaal geworpen.
Een uitspraak van een onafhankelijke rechter kan niet worden gekwalificeerd als overheidsdwang.

anoniem
Tue, 06/21/2005 - 21:36

Ben diep geschokt door deze uitspraak van de rechter,kan de moeder in hoger beroep gaan hier tegen?
Het is toch geen verplichting om je kind te laten inenten, kunnen ze de Vereniging
Kritisch Prikken niet hierin betrekken er zijn genoeg bewijzen dat in veel gevallen er heel nadelige gevolgen kunnen zijn door inentingen!

angelette van der lip
Wed, 06/22/2005 - 20:55

helaas betreur ik wat die rechter heeft gedaaan, want hij heeft er dus geen verstand van. vele ouders hebben nu kinderen met een beperking door dat de coctail prikken desatreus kunnen uitwerken. mijn kind kreeg reuma en ach het zou wel over gaan, en ach wat zeurt ik nou wel helaas is ze nu 1 van de 500. 000 kinderen met juveneille reuma die bijna blind is omdt het op haar ogen is geslaan en dat door de cocktail moeder niet doen dus, als je gevoel als moeder nee zegt, volg dat altijd wat er ook gebeurt denk niet die deskundige weten het wel, wanat samen moet jehet doen en niet alleen. vul die deskundige aan en niet aanvallen overtuig hen van je geloof in je zelf.
die rechter weet niet waar hij over praat, hier moeten we als moeders iets mee en het aan de grote klok hangen
fovig@planet.nl

r. van der lip
Sat, 06/25/2005 - 14:24

beste allemaal, weet wat je doet als je laat prikken, de cocktail kan dus levens bedreigend en vernietigend zijn. het is te veel voor sommige kinderen.
als ze per stuk zouden worden gegeven dan zou dit vermoedlijk niet ontstaan,
maar vele ouders wten niet hoe desztreus de cocktail prik kan zijn voor je kind, onze kinder arts heeft gezegd dat ons kind daar dor nu dus ernstig ziek is heeft ook niet de nekkramp prikken gehaald , want je weet nu wat je hebt een gehandicapt kind en verliezen is nog erger. dus denk twee keer na vor je laat prikken alles te gelijk veroorzaakt koorts, en kan verstandelijk, gestelijke, lichamelijke gevolgen hebben, weet wat je doet en laten we het publikelijk maken. kritisch prikken moet hier iets mee. de gevolgen vermelden voo
r dat die coktail gegeven wordt.

e.v.bokhoven
Sun, 11/27/2005 - 14:06

is er iemand die mij kan helpen met goede informatie over vactinaties voor kinderen en de eventuele gevolgen ?

anoniem
Fri, 05/12/2006 - 11:33

De mortaliteit (het aantal mensen dat doodgaat van een ziekte) bij difterie is 3-10%, bij tetanus 30%. Bij polio sterft 1/10.000 kinderen en 1/2000 volwassenen. Het rode hond virus geeft 20-25% geboorteafwijkingen als een zwangere vrouw het virus oploopt.

Reacties op het vaccin zijn er zeker, maar - hoe erg ook - wegen deze risicos niet op tegen de voordelen. De rechter heeft duidelijk geoordeeld in het belang van het kind.

anoniem
Thu, 01/17/2008 - 17:18

Mythen en sagen rond inenting
maandag 22 mei 2006
Dit artikel is verschenen in "de Brug", het antroposofische tijdschrift voor Belgi?

Onderstaand arikel is van Alan Philips, directeur van "Citizens for Healthcare Freedom" (Durham, North Carolina). Het verscheen in april 1996 in Wildfire Magazine. De auteur verwijst natuurlijk naar Amerikaanse instituten.

De voornaamste zijn: - FDA, Food and Drug Administration, een dienst die beslist of een product, bestemd voor menselijk gebruik, op de markt mag komen. - CDC, Centers for Disease Control and Prevention, een soort centra van het Ministerie van Volksgezondheid. Voor wie niet vertrouwd is met de materie:

DKT staat voor difterie, kinkhoest, tetanus. Deze drie inentingen worden meestal samen gegeven, evenals MBR, mazelen, bof, rode hond. In ′t Engels is dat resp. DPT en MMR.

Sabin en Salk zijn twee verschillende poliovaccins, genoemd naar de uitvinders.

Inleiding
Toen mijn zoon aan zijn eerste reeks inentingen begon, hij was twee maand oud, wist ik niet dat daar risicos aan verbonden waren. Maar in de informatie die het hospitaal verstrekte vond ik een tegenstrijdigheid: de kans dat het kind verkeerd reageert op het DKT-vaccin (difterie, kinkhoest, tetanus) was 1 op 1750, terwijl de kans om te sterven door kinkhoest slechts 1 op miljoenen was. Toen ik een dokter daar op wees, werd die boos, hij sprak dat tegen en stoof de kamer uit, mompelend: "Dat moet ik toch eens nagaan ..."

Kort daarna hoorde ik dat er een kind voor altijd gehandicapt was ten gevolge van een inenting, en ik besloot om de zaak zelf eens na te gaan. Mijn bevindingen waren zo alarmerend dat ik mij verplicht voelde om ze openbaar te maken. Daarom dus: dit rapport.

De medische wereld wijt de vermindering van ziektes aan inentingen en verzekert ons dat ze veilig en effectief zijn. Toch worden deze beweringen, die ondertussen als het ware dogmas geworden zijn, openlijk tegengesproken door overheidsstatistieken, medische studies, rapporten van de FDA en CDC, en door gereputeerde onderzoekers van overal ter wereld. Het is zo dat infectieziektes aan t verdwijnen waren tientallen jaren vóór er inentingen waren. Dokters in de V.S. signaleren duizenden ernstige tegenreacties per jaar, waarbij honderden doden vallen en levenslange handicaps; er doen zich epidemie?n voor bij volledig inge?nte bevolkingsgroepen; onderzoekers schrijven ettelijke chronische immunologische en neurologische afwijkingen toe aan de massale inentingscampagnes.

Honderden medische studies zijn er al gepubliceerd over het falen van inentingen en over negatieve reacties, tientallen boeken geschreven door dokters, onderzoekers en onafhankelijke researchers leggen serieuze leemtes bloot in de theorie en de praktijk van inentingen. Maar, ironisch genoeg zijn de meeste kinderartsen en ouders niet op de hoogte van deze bevindingen. Nochtans begint dit de laatste jaren te veranderen; een groeiend aantal ouders en zorgverstrekkers beginnen de problemen onder ogen te zien en durven de alomtegenwoordige, verplichte inentingen in vraag stellen.

Ik ben er niet op uit om de mensen te vertellen of ze al dan niet moeten inenten, maar ik wil wel zeer dringend de aandacht vestigen op enkele goede redenen waarom iedereen de feiten zou moeten kennen vooraleer hij besluit tot inenting. Als kersverse vader was ik geschokt toen ik ontdekte dat kinderartsen noch door de wet, noch door deontologie verplicht worden om volledig ge?nformeerd te zijn, en toen ik zag hoe de overgrote meerderheid van de dokters ingrijpen op basis van incomplete -en in sommige gevallen totaal verkeerde- informatie.

Voor vervolg zie: www.hetnieuwedenken.com en kies dan menu gezondheid.
Het totale atikel is dermate groot dat het hier niet in zijn geheel geplaatst kan worden.

Moeder
Thu, 03/06/2014 - 21:07

Sinds de eerste vaccinatie groeit ons zoontje niet meer. De eerste 2 maanden was hij bijna 4 kg aangekomen. Hij blijkt een chronische darmziekte te hebben gekregen na de vaccinatie. Dat betekent binnen een jaar 3 bloedtransfusies, 12 weken ziekenhuis, weet ik hoeveel onderzoeken, sondevoeding omdat hij niet meer eet en hele zware medicijnen. De bijsluiter van paracetamol is zelfs een meter lang. Wat voor info krijg je voor de vaccinaties??

bert (familienaam maathuis)
Tue, 03/11/2014 - 15:34

Als 60-plusser liep ik ook vaccinaties op. Gelukkig niet zoveel als er tegenwoordig rondgestrooid worden. Had ik de vrije keus, dan had ik nóóit één vaccin willen ontvangen.
Een helder boek over dit onderwerp is geschreven door Door Frankema:
Zie op haar eigen site.
(misschien iets voor e.v. bokhoven?):

Waardevolle artikelen op de site van Wanttoknow; o.a.:
vaccinbedrog-is-voorbij

Denk ook aan de informatie van dokter Moolenburgh!

Er valt genoeg over dit onderwerp te lezen op www; kijk bijvoorbeeld eens op de site nieuwemedianieuws onder de "v".

Ik
Thu, 05/15/2014 - 01:31

Belachelijk dat een recter dit zomaar kan verplichten. Het is toch niet normaal dat de rechter zich nu ook al met de opvoeding van je kind bemoeid?? Ik begrijp die vader ook niet. Als je echt om je kind geeft en je kind heeft al ernstige bijwerkingen gehad van de vorige vaccinaties dan laat je je kind toch niet weer met nog meer rommel inspuiten om dan te kijken hoe je kind er verder op reageert of misschien wel dood gaat!! Je zou denken dat het hem niet om het kind gaat maar gewoon om zijn ex vrouw dwars te zitten! Heel heel erg voor de moeder en voor het kindje wat door de vader al die rommel ingespoten krijgt met alle gevolgen van dien misschien! Heel triest!! :-(

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur