Vakantiedagen tijdens ziekte

In een rechtszaak vorderde de werknemer betaling van niet-genoten vakantiedagen. De werkgever stelde dat de werknemer de vakantiedagen tijdens de ziekteperiode van werknemer daadwerkelijk als vakantie heeft genoten en dat deze dagen dus als opgenomen moeten worden beschouwd.

De juridische vraag die in deze zaak speelt is of een werkgever de door een werknemer tijdens ziekte genoten vakantiedagen in mindering mag brengen op het aantal openstaande vakantiedagen.

De kantonrechter te Zwolle overwoog op 4 januari 2005 in de bovengenoemde kwestie het volgende:

Artikel 636 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat slechts met instemming van de werknemer vakantie die wordt opgenomen tijdens een al ingegane periode van ziekte als vakantieverlof kan worden aangemerkt. Volgens de kantonrechter het wetsartikel niet uit dat ook zonder de instemming van de werknemer de tijdens zijn ziekte feitelijk genoten vakantiedagen als zodanig worden aangemerkt. Om dit te beoordelen is onder meer van belang of de werknemer van de door hem opgenomen vakantie heeft kunnen genieten of niet. 

Heeft de werknemer kunnen genieten van de vakantie?
Uitgangspunt van de wettelijke vakantieregeling is dat een werknemer niet de bedongen arbeid hoeft te verrichten teneinde op die betreffende dagen of uren daaraan een eigen invulling te geven, waarbij hij niet gehinderd wordt door ziekte. Indien de werknemer als gevolg van zijn ziekte tijdens een vakantie die vakantie niet of in overwegende mate niet heeft kunnen genieten, geldt deze vakantie niet als opgenomen vakantiedagen. Indien daarentegen de ziekte van de werknemer er niet aan in de weg staat dat de werknemer zijn vakantie (vrijwel) onbelemmerd geniet, valt niet in te zien dat die dagen, ook zonder dat de werknemer daarmee instemt, worden aangemerkt als vakantiedagen, voor zover het de dagen betreft die het wettelijk minimum te boven gaan.

In deze kwestie lag een arbeidsgeschil ten grondslag aan de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Vast stond tevens dat de werknemer in de door de hem aangegeven periode feitelijk met vakantie is geweest. De kantonrechter te Zwolle oordeelt dan ook dat de werknemer van de vakantiedagen heeft kunnen genieten. Verder zag de ingeschakelde arbo-arts in de door de werknemer voorgenomen vakantie geen belemmering voor een herstel en/of reïntegratie.

De rechter nam aan dat de werknemer in die periode in de eerste plaats niet heeft gewerkt wegens vakantie. Het is dan ook, aldus de kantonrechter te Zwolle, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar te achten dat die vakantiedagen tijdens ziekte niet in mindering zouden mogen gebracht op het vakantiegoed.

Uitspraak: Kantonrechter Zwolle, 4 januari 2005, Rechtspraak Arbeidsrecht 2005, afl. 6, nr. 73.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (8)

M F Mulders
Tue, 04/04/2006 - 21:37

Nu is mij nog niet duidelijk

Werknemer heeft 1 week vakantie uren gepland. Is daarvan 3 dagen ziek.
Vakantietijd en geplande valt in duigen.
heeft werknemer dan alsnog recht op de 3 dgn vakantie?

graag hierop uw antwoord.

van Wieren
Wed, 06/21/2006 - 14:05

Ik zit eigenlijk met vergelijkbaar probleem. had een week vrij gepland, maar werd ziek. mijn stelling was: ik moet mij beschikbaar houden voor contact met werkgever en arbounie en dus kan ik niet ten volle genieten van vakantie. de werkgever zag dit anders. ik was gewoon vrij geweest en dus heb ik vakantie gehad.

kortom, het koste mij mijn vrije dagen.

Mag dit zomaar ?

graag reactie !

Pocorni
Wed, 08/30/2006 - 18:26

Ook ik zit met een vergelijkbaar probleem
Na mijn eerste knie-operatie(feb.2006)heb ik mijn zomervakantie geboekt in de veronderstelling dat ik tegen die tijd zeker beter ben. Helaas kreeg ik een infectie in de knie en werd er besloten om weer te opereren(half juni 2006). De eindcontrole vond plaats op 29 juni. De orthopeed gaf OK en ik mocht weer halve dagen kniesparend werk gaan doen. Nu is dat in mijn geval moeilijk omdat ik fitnessmanager ben.Van mijn baas kreeg ik toestemming om met vakantie te gaan(7 juli t/m 24 juli) mits ik voor minimaal 50% beter zou zijn.
Nu ben ik erachter gekomen dat mijn baas mij pas volledig beter heeft gemeld op 25 juli. Toch hebben zij mijn vakantiedagen in gehouden, mag dit?

Sjaak Scherpenisse
Tue, 05/29/2007 - 21:53

Ook ik heb een vergelijkbaar probleem, ik was ziek en in de periode dat ik ziek was viel mijn vakantie, omdat ik al een tijdje ziek was heb ik vroegtijdig mijn vakantie geanulleerd en ben dus gewoon thuis gebleven.
volgens mijn werkgever ben ik dus al mijn vakantieuren kwijt omdat ik vakantie gehad heb.
Deze uren zijn inmiddels ook ingehouden op mijn vakantiekaart, volgens de FNV heeft mijn werkgever geen gelijk, echter mijn werkgever zegt van wel.
wie heeft er nu gelijk?

Isabella
Sat, 09/20/2008 - 20:48

Ik was ziek tijdens mijn vakantie. Ik heb mijn baas tijdens de vakantie dat laten weten. nu wou ik deze vakantiedagen een maand laten opnemen. Mijn baas zei dat dat niet mogelijk was. Hij vind het jammer voor me maar volgens hem heb ik pech gehad. Volgens mij klopt dat niet!! Ik heb tog recht op die dagen??

john
Wed, 11/11/2009 - 17:19

Ik ben voor een onbepaalde tijd ziek, ben door de arbo-arts gekeurd. Is het nu ook mogelijk om een maand op vakantie te gaan, zonder mijn vakantiedagen op te nemen?

sandra
Thu, 01/20/2011 - 12:31

hallo,

Ik ben vorige jaar mei uitgevallen door een burnout.
ik had toen nog geen dagen opgenomen.
voorals nog zit er geen verbetering in die burnout, dus hoe zit het nu met mijn dagen ben ik die kwijt ??
en op dit moment bouw ik in het nieuwe jaar nog dagen op ??
wij hebben geen CAO en krijgen ieder caldendarjaar 24 verlofdagen.

Jolanda
Thu, 05/05/2011 - 08:59

Ik zit in de ziektewet van 31 januari 2011 en zit nog in de ziektewet ik heb mijn vakantiedagen vast moeten zeten in december 2010 maar toch nemen ze mijn vakantie dagen af dat kan toch niet ?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur