main image

Veilige werkplek voor zzp’ers: wie is er verantwoordelijk?

Geschreven door mr. Jeroen Wullems

Soms huur je als werkgever een zzp’er in om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Jij bent dan de opdrachtgever en de zzp’er is opdrachtnemer. Een financieel adviesbureau huurt bijvoorbeeld een zelfstandig adviseur in om de extra drukte op te vangen. De zzp’er verricht in dat geval dezelfde werkzaamheden als de werknemers. Het kan ook zijn dat ditzelfde adviesbureau een schilder inhuurt om de boel een mooie nieuwe uitstraling te geven. Tijdens het verrichten van werkzaamheden door de zzp’er vindt er een ongeval plaats. Voor werknemers geldt dat jij in principe aansprakelijk bent, maar hoe zit dat bij een zzp’er? Ben jij dan ook aansprakelijk?

De wettelijke regel: veilige werkplek voor werknemers en anderen
In de wet is een artikel opgenomen dat de aansprakelijkheid voor werkgevers regelt bij een onveilige werkplek. Ten opzichte van je werknemers moet jij zorgen voor een veilige werkplek. Vindt er een ongeval plaats, dan ben je als werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt. Hier zijn slechts twee uitzonderingen op, de eerste is dat de werknemer opzettelijk deze schade veroorzaakt. Een andere mogelijkheid om onder je aansprakelijkheid uit te komen, is door aan te tonen dat je aan je zorgplicht hebt voldaan door voldoende maatregelen te treffen om je werknemers veilig te laten werken.

In datzelfde wetsartikel staat ook hoe je aansprakelijkheid geregeld is ten opzichte van andere personen die jij inhuurt. Wanneer je namelijk voor de uitoefening van je beroep of bedrijf iemand werk laat verrichten zonder dat diegene een arbeidsovereenkomst heeft, kun jij ook aansprakelijk zijn als deze persoon schade lijdt. Kortom, als werkgever kun je ook verantwoordelijk zijn voor iemand waarmee jij geen arbeidsovereenkomst hebt, maar die wel voor jou werkt op basis van een andere overeenkomst. Lange tijd was de vraag of deze bepaling ook op zzp’ers, zij werken op basis van een overeenkomst van opdracht, kan worden toegepast.

Hoe zit het dan met de zzp’er? De Hoge Raad geeft antwoord
In 2012 heeft de Hoge Raad al bepaald dat een werkgever als opdrachtgever aan een zzp’er op dezelfde manier aansprakelijk is voor een onveilige werkplek als bij een werknemer. Maar dat geldt alleen als de zzp’er werkzaamheden voor je verricht in de uitoefening van je beroep of bedrijf. Dus huurt jouw financieel adviesbureau een zelfstandig adviseur in of je dakdekkersbedrijf een zelfstandige dakdekker, dan ben jij als opdrachtgever aansprakelijk voor een onveilige werkplek. Huur jij de schilder in om de boel op te knappen bij je financieel adviesbureau, dan geldt dit, op basis van dit wetsartikel, niet. Wel kun je aansprakelijk zijn op basis van andere gronden.

Let op: de werkzaamheden die de zzp’er verricht hoeven niet per se tot de kern van de werkzaamheden binnen jouw bedrijf te horen om tot aansprakelijk te leiden. Het gaat ook om werkzaamheden die er nauw mee verbonden zijn. In de zaak die voor de Hoge Raad is gekomen ging het om een houtsnipperfabriek. Het bedrijf had zelf een onderhoudsmonteur voor de machines, maar huurde ook een zzp’er in voor het onderhoud. Het onderhouden van machines vormt niet de kernwerkzaamheden, maar omdat de fabriek zelf ook een onderhoudsmonteur in dienst had,vond de Hoge Raad dat ook die werkzaamheden tot de beroepsuitoefening van dit bedrijf behoren.

Zorg voor een veilige werkplek voor iedereen!
In de praktijk blijkt dat veel werkgevers niet weten dat zij eenzelfde zorgplicht hebben voor zzp’ers als voor een eigen werknemer. Dat jij je hier wel bewust van moet zijn laat de praktijk kort geleden nog zien. In een uitspraak van de rechtbank over een kwestie waarbij een zzp’er zonnepanelen hielp installeren, werd de uitspraak van de Hoge Raad gevolgd en was de opdrachtgever aansprakelijk voor schade van de zzp’er.

Zorg er dus voor dat je alle denkbare maatregelen vooraf treft om een ongeval te voorkomen. Neem instructies op over hoe iedereen veilig dient te werken en zorg ervoor dat dit wordt nageleefd. Op die manier is de kans groter dat jij aan je zorgplicht voldoet en dus niet aansprakelijk bent voor eventuele schade.

Wil jij weten of jij aansprakelijk bent voor een door jou ingehuurde zzp’er? Wil je weten of je aan je zorgplicht voldoet of hebt voldaan? Aarzel niet, bel dan met een van onze juristen op 088 1411 011 (lokaal tarief), WhatsApp ons op 06 40 81 22 14 of chat met ons via Facebook Messenger.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur