Vel een vonnis (13): ‘Omgang tussen oma en kleinkind?’

'Family life'
Je kunt als grootouder een omgangsregeling verzoeken met je kleinkind als er sprake is (geweest) van ‘family life’. Als dat niet het geval was, wordt je als verzoeker niet-ontvankelijk verklaard. Als er wel van ‘family life’ sprake was, moet de rechter beslissen of er redenen zijn die de omgangsregeling in de weg staan. Men spreekt van ‘family life’ als de verzoeker in een nauwe persoonlijke betrekking staat of heeft gestaan tot het kind.

De zaak Maren
In deze zaak gaat het om een omgangsregeling die door de oma van de 7-jarige Maren werd verzocht. Maren verblijft sinds 2006 met een machtiging uithuisplaatsing in een pleeggezin. De moeder van Maren heeft alleen het gezag over haar. In eerste instantie werd het verzoek van oma door de rechter niet-ontvankelijk verklaard. Ze liet het er niet bij zitten en vocht de beslissing in hoger beroep aan. De moeder van Maren wilde de omgang niet en wees de omgangsregeling af.

Nauwe betrekking
Volgens de grootmoeder had de rechter haar onterecht niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek. Zowel in de tijd dat de moeder met Maren in het ouderlijk huis woonde, als in de periode daarna tot aan de uithuisplaatsing van Maren, was er sprake van intensief contact tussen Maren en oma, omdat oma langdurig zorg en verantwoordelijkheid droeg voor Maren. Daarom was er sprake van een nauwe persoonlijke betrekking.

Contact verbroken
Volgens de moeder was oma terecht niet-ontvankelijk verklaard omdat er op dit moment in ieder geval geen sprake is van een nauwe band tussen oma en Maren, voor zover die al ooit heeft bestaan. Alleen tijdens de zwangerschap en het eerste levensjaar van Maren had oma voor de destijds nog minderjarige moeder en Maren gezorgd. Volgens de moeder is het contact tussen oma en Maren in de periode nadat zij met Maren elders is gaan wonen niet meer als family life aan te merken. Nadat de moeder ging samenwonen, is het contact met oma verbroken. De grootmoeder betwistte dit.

Problematiek
Volgens de moeder kampt Maren met diverse problemen. Maren bezoekt een medisch kinderdagverblijf en heeft hechtingsproblemen. Maren heeft een tekort aan zelfvertrouwen en veel behoefte aan structuur. Omgang met oma is daarom niet in het belang van Maren, omdat zij erdoor in verwarring zou worden gebracht. Oma betwist deze problematiek overigens niet.

Wat zou jij doen als rechter in deze zaak? Zou je de omgangsregeling tussen oma en Maren toewijzen of niet? Vel nu je vonnis in de poll!

De poll van deze 'Vel je vonnis' is inmiddels gesloten.
Je vindt de uitslag hier.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (32)

onbekend
Thu, 10/08/2009 - 10:47

Wat bezielt die oma uberhaupt om hier een rechtzaak over te beginnen? Als het kind er later behoefte aan zou hebben kan dat alsnog en is het een eigen keuze. Oma denkt in haar eigen belang en niet in het belang van haar kleindochter. Het belang van een kind is dat er rust is en rust die krijgt een kind thuis.

BOL
Thu, 10/08/2009 - 13:03

Vind het iets goeds.waarom zouden de grootouders niet de kleinkinderen mogen zien, als ouders gescheiden zijn, mijn vriend heeft een dochter die hij ook tijdje niet meer ziet,moeder zit het op alle manieren tegen terwijl ze kind moet laten gaan, en nu zien de overgrootouders haar ook niet meer. vind het egoistisch van de moeder...(Corrie B)

Mariska
Thu, 10/08/2009 - 13:19

Oma heeft alle recht om haar kleinkind te zien en het is alleen maar fijn dat zij er voor wil zorgen nu blijkt dat de moeder dit zelf niet kan doen. Een klein kind, hoe jong ook, hecht zich ook met het eerste levensjaar aan een stabiele factor, hetgeen de oma kan zijn voor het kind.
Gezien het kind de juiste opvoeding van haar moeder moet ontberen en kennelijk de vader in het verhaal ook ontbreekt, is het wel het minste dat oma als familie een omgangsregeling krijgt. Het kind moet weten waar haar roots liggen, wanneer zij eenmaal ouder is en geen contact heeft met een directe familielid zal zij zich vast eenzaam gaan voelen of niet weten wie zij is en kunnen hieruit veel persoonlijkheidsproblemen te verwachten zijn, hetgeen voor niemand wenselijk is.

A.O.
Thu, 10/08/2009 - 13:53

Heel goed dat oma dit probleem aankaart. Uit het verhaal blijkt dat oma een soort van stabiele factor is, die in tijden van moeilijkheden heeft klaar gestaan en gezorgd. Ze verdient het niet om zo aan de kant gezet te worden, tenzij er ook iets mis is met oma. Daarom is begeleiding wel goed in deze. Ik sluit me aan bij Mariska dat het weten waar je roots liggen ook erg belangrijk zijn voor een goede ontwikkeling die je niet zomaar mag afsluiten. Een kind heeft daarom het recht om haar oma te zien, tenzij het zelf niet wil.

Vianne
Thu, 10/08/2009 - 13:55

je moet eens kijken wat er zich allemaal heeft afgespeeld in het eerste levenjaar van Maren!Misschien bemoeide oma zich veel te veel met maren,misschien wilde zij Maren voor zich alleen dat weet je niet ik vind dat je te weinig weet om hier over te oordelen,mijn kinderen zien hun opa en oma van mijn ex zijn kant ook niet maar daar heb ik ook zo mijn redenen voor!En ik zal er ook voor vechten dat ze mijn kinderen niet zien.Het gaat in dit geval niet alleen om oma maar ook de moeder van Maren zij heeft ook gevoel waarom maren ook uit huis is geplaatst het is en het blijft haar kind!daarmee wil ik zeggen, je weet niet wat er voor die tijd allemaal is gebeurt,moeilijk om een conclusie te trekken.

Johan
Thu, 10/08/2009 - 14:44

Niet wetend of de moeder van Maren, de dochter of schoondochter van deze oma is, blijft het moeilijk om een juist advis te geven. zaak is dat het kind"Marenal vanaf he 1e levensjaar een moeilijke tijd moet doormaken. Ze heeft echter maar een moeder dat is har vaste band. door omstandigheden heeft oma haar verzorgd neem ik aan. Vader is een apart verhaal, niet beschreven of opgetekend????In ieder geval zou er een mogelijkheid kunnn worden gevonden om zowel de Oma alsook de moeder samen te brengen. Daar moet een opening in gevonden worden. ieder moet haar eigen trots opzij zetten t.b.v. Het kind Maren.
succes en wijheid voor alle drie de partijen.

jeannette
Thu, 10/08/2009 - 14:56

zou het af wijzen ,
gezien de problematiek , zo wie zo al tussen moeder en oma .
zou dat voor maren alleen maar gecompliceerder worden
en vind dat je in zo,n situatie het beste voor rust kunt zorgen en geborgenheid
dan een kind mee te treken in problemen van volwassenen ...
maren kan ... als hij ouder is altijd nog contact met z,n oma zoeken

kinderopvangjoukje@hotmail.com
Thu, 10/08/2009 - 15:08

Mijns inzien zijn er erg veel dingen onduidelijk gebleven.
Het feit dat Maren niet bij haar moeder woont geeft aan dat zij niet in staat is om voor haar kind te zorgen. Waarom heeft zij gezien de uithuisplaatsing toch nog de voogdij? Persoonlijk vind ik het een erg kromme situatie, dat wanneer ouders niet in staat zijn om voor hun kind(eren) te zorgen, de ouder(s) wel de voogdij mogen behouden. Zij hebben toch hun onkunde hiermee bewezen?
Ik denk dat het eerder aan de pleegouders is om te bepalen of en hoe vaak Maren haar grootouders mag/kan zien.

Saskia
Thu, 10/08/2009 - 15:45

Kijk op zon korte omschrijving en niet over alle gegevens te beschikken kan je hier niet echt over oordelen. Wat is er gebeurd voordat de moeder dit niet wilt? Krijgt oma geen kans? Ze zit natuurlijk ook niet voor niks in een pleeggezin. Als ze het bij haar moeder goed had had ze bij haar gewoond als haar contact met haar oma goed had geweest had ze misschien onder toezicht bij haar oma gewoond. Zo kan er wel meerdere dingen verzonnen worden maar men moet kijken naar wat het kind aankan op dat moment, heeft ze altijd goed contact met oma gehad voordat ze uit huis geplaatst werd en waarom wilt de moeder niet dat oma contact heeft met haar kleinkind.

Ik denk zelf dat het zeker in het begin rustig aan het pleeggezin moet wennen en laten ze dan beginnen met brieven naar elkaar te schrijven en dit op te bouwen als dat mogelijk is.

Gerda
Thu, 10/08/2009 - 16:12

Het is idd een te korte omschrijving om een helder beeld te hebben, maar uit de omschrijving blijkt wel dat oma klaar stond toen het nodig was. Achteraf blijkt ook dat moeder niet in staat is (misschien tijdelijk) om voor haar kind te zorgen. Mogelijk is oma inmiddels te oud om de opvoeding van Maren op zich te nemen. Als moeder beslist op basis van eigen gevoelens dat oma haar kleinkind niet meer mag zien, dan ben ik het daar niet mee eens.
Mijn vonnis zou zijn: omgangsregeling voor oma onder toezicht en als dat goed gaat dan volledige omgangsregeling voor oma want dan heeft Maren tenminste één stabiele factor in haar leven. Dat mag je haar nooit ontnemen.

onbekend
Thu, 10/08/2009 - 16:36

Ik wil me nog even aansluiten bij Vianne. Bravo!!!
want omas gedragen zich absoluut niet altijd zoals ze zouden moeten doen. Ik heb heb zelf toppie opa en oma gehad maar mijn koters zijn ook beter af zonder hun oma heks zoals ze haar noemen dan met haar

Dinaro
Thu, 10/08/2009 - 21:56

Heeft het kind gevraagd om de strijd tussen ouders, opas en omas? Wat is het welzijn van het kind? Wie bepaald dat?
Wie gaat het kind vertellen: "Je mag je oma niet meer zien"!
Misschien moeten moeder en oma eens beseffen wat ze met hun gedrag bewerkstelligen.
Hulp zoeken? Waar dan? Jeugdzorg? Nee! Nog meer ellende. Gezond verstand en afstand.
De liefde van het kind zal uiteindelijk zijn werk doen, loyaliteit maak je niet stuk>

oma-k
Fri, 10/09/2009 - 20:45

Het is heel belangrijk voor een kind, contacten te hebben met grootouders. Een kind kan zich identificeren aan zn familie en vindt er zijn roots.
Er is veel geschreven over de gevolgen van het weghalen van een kind uit zijn vertrouwde familie. In Belgi? is bij wet vastgelegd, wat een grootouder voor omgangsrecht heeft met een kleinkind. Nederland blijft wat dat betreft erg achter.
Het is helemaal niet ego?stisch van de oma om een omgangsregeling te willen hebben met het kleinkind. Waarschijnlijk weet deze oma maar al te goed wat voor haar kleinkind nodig is. Bravo oma, van uw soort zouden er meer in Nederland moeten zijn, dat is namelijk heel goed voor kleinkinderen. Deze oma hoeft beslist geen omgang met het kleinkind onder begeleiding te hebben. Ze is toch geen crimineel?
zie ook : opaenoma-verdriet op hyves

W. van Oosten
Fri, 10/09/2009 - 22:59

Het is normaal, dat grootouders en kleinkinderen met elkaar omgang hebben. Dat is ook opgenomen in wetten in diverse landen en internationale verdragen o.a. de Rechten van het Kind. Dus volwassen ouders dienen zich ervoor in te zetten, dat er een goed contact is en dat er niet niet op allerlei wijze tegenwerking wordt geboden, maar samen te werken. Jeugdzorg zet zich nauwelijks in voor een goede relatie tussen grootouders en kleinkinderen en dat is een bijzonder slechte zaak. Zij houden geen resp onvoldoende rekening met de rechten van het kind.

A.Verheul
Sat, 10/10/2009 - 18:15

Kind heeft altijd behoefte aan roots...hoe beroerd die roots ook kunnen zijn....moeder heeft voogdij, vreemd....
Laat beslissing maar bij pleegouders,die moeten instaat worden geacht om de omgang met oma goed te kunnen begeleiden.

opa oma
Sun, 10/11/2009 - 13:24

wij weten hoe het voeld .wij habben onze kleinkind vanaf geboorten af tot nu toe versorgd en nu wag wij haar niet meer zien waarom weten het niet daar moet er een nieuwe regeling kommen voor poa en oma
veel geluck

Bart K
Thu, 10/15/2009 - 15:13

Nog steeds niks geleerd in de rechtspraak.
www.rgardner.com
Passyndroom en aanverwante stoornissen.
Vaak door dwarsliggende moeders onterecht.
En dan nog dit.
Talloze valse verklaringen kunnen zondermeer worden afgelegd al in eerste verweren van dames, moeders.
Want wie doet dan gelijk aan waarheidsvinding immers?
Zelfs als kenmerken en risicos al bekend zijn of kunnen zijn,
en gemeld kan worden door de ggz of andere hulpverleners gebeurde dat gewoon niet in familierecht. Voordat die rechter
besliste over geven van gezag aan moeders.
Vinden we het nog gek dan dat we gestoorde jeugd hebben gekregen in die risicogroep.
De valse geboorteaangiftes in dit land (11.000 zo vernam ik getal)
lopen de spuigaten ook al uit.
Want de ambtenaar controleerde gewoonweg niet of vader er bestaat of niet.
Dat heet in normale termen verduisteren van afstamming en dat is behalve misdadig veelal een misdrijf gewoonweg.
Wat behalve kinderrechten aantast ook welzijn. In prima onderzoeken allang aangetoond dat hersenspoelende mensen in die procedures (de ego?stische mensen die niet in belang kind denken, ook vele moeders met of zonder stoornis bl o.a.)
niet de kans moeten krijgen kinderen schade aan te doen op die manieren.
En hier? Nog steeds niet wakker Rouvoet? en Regering?

elly
Thu, 10/15/2009 - 16:24

ik ben zelf ook oma en onze kleinzoon is ook een ots en zeker moet er een omgangs reeling getroffen worden want oma en opa"s zijn zeer belangrijk voor de kinderen en dat kun je via bur. jeugdzorg regelen hebben wij ook gedaan en gelukkig hebben wij nu de opvoeding gekregen van onze kleinzoon dit kun je aan vragen via jeugd en pleegzorg dit noemt men netwerkpleegouders hebben wij gedaan nu woont hij sins 3,5 jaar bij ons is net 4 jaar oud. sterkte ermee oma

oma k
Mon, 10/19/2009 - 07:12

Sinds maart van dit jaar is er een wetswijziging waaruit blijkt dat ook anderen dan alleen de ouders omgangsrecht kunnen hebben:

Artikel 377a komt te luiden: Artikel 377a

1. Het kind heeft het recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. De niet met het gezag belaste ouder heeft het recht op en de verplichting tot omgang met zijn kind.

2. De rechter stelt op verzoek van de ouders of van een van hen of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind, al dan niet voor bepaalde tijd, een regeling inzake de uitoefening van het omgangsrecht vast dan wel ontzegt, al dan niet voor bepaalde tijd, het recht op omgang.

oma k
Mon, 10/19/2009 - 07:15

Aan Elly
Kun je iets meer vertellen hoe je dat aanvraagt via jeugd en pleegzorg?
Ik heb namelijk de indruk dat daar per BJZ lokatie nogal verschillende me wordt omgegaan.

oma
Thu, 10/22/2009 - 12:10

wij willen graag wetten meer over de annvraagt via jeugdzorg want wij kraag geen help van hun

oma
Thu, 10/29/2009 - 21:47

Ten eerste vind ik het vreemd wanneer maren bij een plaaggezin geplaatst word de Oma niet heeft geprobeerd heeft dat het kind bij haar kon komen.
Ik zou me dood vechten daarom en geloof me ik weet waar ik over praat.
Verder vind ik dat de Grootouders nooit buitenspel gezet mag worden.
Er moet wel aangetoond kunnen worden dat grootouders een sterke band hebben met de kleinkinderen.
Tussen kinderen en grootouders zit een bloedband en dat mag je niet zo maar verbreken met te zeggen we plaatsen het kind bij vreemde mensen.
Ik vind dat er goed naar gekeken moet worden waarom moeder niet voor het kind kan zorgen.
Omdat Oma in het begin veel voor moeder en kleinkind heeft betekent mag men haar niet aan de kant zetten.
Goed van Oma dat ze toch weer een poging heeft gedaan,ik hoop dan ook dat zij het nu niet opgeeft en stug door blijft vechten om haar kleinkind alsnog te mogen zien of eventueel op te voeden.
Ik als Oma wens haar veel sterkte

Dennis
Wed, 11/04/2009 - 18:25

Ik ben het niet eens met oma over het feit dat grootouders niet buiten spel gezet mogen worden omdat er een bloedband tussen kind en grootouder is. Dit vind ik geen goed argument.

In geval van scheiding is dit een ander verhaal. Op het moment dat er veel contact is geweest tussen grootouders en kleinkind(eren), en dat het kleinkind zich er goed bij voelt om bij zijn grootouders te zijn, vind ik niet dat je de kleine zomaar weg kunt houden bij de grootouders, mits er geen vreemde dingen gebeuren bij de grootouders thuis.

Maar als het contact al ver voor de geboorte van het kleinkind verbroken was, dus ook nooit meer contact gehad, dan vind ik niet dat de grootouders het recht hebben om een omgangsregeling te treffen met hun kleinkind.

Daarnaast, en dat is mijn mening, vind ik dat wanneer de grootouders in het verleden geen goede ouders zijn geweest en dat het contact met het kind verbroken is, de grootouder(s) niet eens als grootouder(s) beschouwd mogen worden. Wettelijk gezien is dit zo, biologisch ook, principieel absoluut niet.

De informatie is, zoals velen al gezegd hebben, te minimaal om hier een oordeel over te geven. Meningen zijn een ander verhaal maar oordelen gaat niet. Hier ga ik dus volledig met Vianne mee, je weet niet wat de voorgeschiedenis is.

oma
Fri, 11/20/2009 - 22:18

ik ben ook oma mijn klein kind was geboren bij mij in huis en heeft bij mij in gewooned tot zij was 6 en half jaar en dan plosling op en dag haer mohter and haar gat bij haar friend morther thuis te woonen en ik mag mijn klein kind niet meer zien

annieta
Fri, 01/15/2010 - 19:55

ik zou wel willen weten hoe dit af loopt want zit zelf ook in zon positie .Want je ben alleen goed als ze in nood zitten en dan komt er in eens een snotnues van een jeugd zorg op je stoep die je ff komt vertellen dat je je eigen kleinkind niet meer mag zien terwijl ze verdomme bij je hebben in gewoond het is of je je eigen kind af moet staan schandalig gewoon en het ergste je staat met je rug tegen de muur de wet moet eerst na de kinderen kijken wat echt geen toekomst hebben bij ma of pa of oma of opa maar niet bij mensen die eraan kapot gaan als je kind word weg getrokken ja kind want zo voelt het.

leef echt met u mee sterkte

een moeder
Thu, 12/30/2010 - 18:15

Familiebanden zijn belangrijk voor een kind. Ook voor kinderen die te maken hebben met een verstoorde hechting. Of misschien is het juist voor deze kinderen wel belangrijk een sterk netwerk van volwassenen die van hen houden te hebben om bij problemen (nu en later) op terug te kunnen vallen.

Ben benieuwd naar de werkelijke reden dat moeder oma buiten de deur houdt. Wellicht voelt ze zich door oma niet respecteerd/ gesteund of is ze van mening dat oma anders met haar kind omgaat dan moeder zou willen. Andere reden kan zijn: als ik niet het plezier kan hebben van mijn eigen kind thuis, mogen anderen ook niet zomaar van haar genieten.

Handel in het belang van het kind: zorg voor sterke banden tussen kind en familie. Eerste 6 maanden: oma en kleinkind mogen elkaar 1x per 3 weken 1 a 2 uurtjes zien, onder begeleiding van moeder. Als oma buiten de deur wordt gehouden wegens gebrek aan respect/ conflict: Oma en moeder met een mediator praten om hun relatie te verbeteren, wat mogen/ moeten zij van elkaar verwachten mbt tot hun (klein)kind. Evaluatie en bijstelling van de omgangsregeling na 6 maanden.

oma
Mon, 01/27/2014 - 17:04

Wanneer een oma jaren voor haar kleinkind heeft gezorgd, vanaf dat het niet goed ging met de moeder want zo is het anders laat ze het kind niet achter. Dus onderscheid twee dingen moeder kan het kind niet opvoeden, de oma stelt zich beschikbaar omdat ze van het kind houd. En het kind een goed leven wil geven, heeft iemand van jullie gezien bij het nibud wat een kind kost juist erg veel en dan moet je wel erg veel van het kind houden anders doe je het niet en de kritiek van dochter accepteren en haar gedrag. Oma en kleindochter gaan een tijd in van verdriet dat mamma niet meer komt en dochter ophaalt, de oma troost haar brengt haar naar zwemles sport school noem maar op.Vriendjes komen thuis kind is gelukkig negen jaar woont ze bij mij. Moeder komt eraan gaat huilen en zegt ik mis je zo, kind gaat ervan uit dat het klopt. Moeder zegt tegen dochter, je mag van oma niet bij mij wonen, kind verdrietig en word boos op oma. En ze is 14 en zegt ik wil naar mamma, hele ruzies bij oma thuis en kind verwijt oma ze is jong 14 jaar en beseft niet dat moeder behoorlijk zit te liegen dat deed ze altijd al. Omdat ik vind (oma) dat kleindochter maar moet proberen bij mamma te wonen sindsdien heb ik niets meer van haar gehoord en dat na negen jaar van dag en nacht verzorging dokter brengen noem maar op de hele financiele verzorging komt daar ook bij kijken vlak dat niet uit, de ouders weigeren mee te betalen geen zin die hebben andere doelen met het geld. Dus die opmerkingen hierboven dat het misschien egoistisch is van de oma om een bezoek regeling af te dwingen vind ik niet raar in tegendeel, je wilt weten hoe het met het kind is, ik houd zielsveel van haar. Ik heb alle consequenties op mij genomen destijds. 9 jaar lang. Ze kan niet overzien wat goed voor haar is. De feiten zijn dat moeder kind heeft opgegeven en achter gelaten, de reden die heeft ze opgenoemd. Moeders die hun kind achterlaten bij omas opas derden is iets mee, in nederland zijn genoeg instellingen die moeder en kind kunnen helpen in vorm van kinderopvang tegemoetkoming werk en inkomen daar kan in begeleid worden zodat moeder en kind alles weer op de rit krijgen, daar moet ze wel voor open staan.Alles word er aangedaan, maar ze moet wel zelf willen en niet altijd op oma af reageren als het even niet meezit en kind ophalen als ze daar zin in heeft moeder zijn is zorgen en houden van het kind onvoorwaardelijk ik oma doet dat onvoorwaardelijke liefde naar mijn kleindochter toe.

Stichting Voor Mijn Kleinkind
Mon, 03/24/2014 - 12:08

Op 27 maart 2014 zal de website van de Stichting Voor mijn Kleinkind gelanceerd worden door een bekende Nederlander.

Dat sommige ouders na een scheiding een moeizame omgangsregeling met hun kinderen hebben, is bekend. Veel minder bekend zijn de problemen die grootouders ondervinden als gevolg van relatieperikelen bij een (vecht)scheiding. Soms loopt de situatie zó uit de hand dat grootouders hun kleinkind helemaal niet meer mogen zien. Dit veroorzaakt veel onbegrip, maar vooral onnodig veel verdriet.

Op onze website bieden wij grootouders een platform om persoonlijke berichten te plaatsen voor hun kleinkind(eren). Zij kunnen een persoonlijk profiel aanmaken, waarin ze ook een foto van henzelf opnemen. Die pagina kan men zelf bijhouden wanneer men dat wil. Op het forum kunnen grootouders ervaringen delen en bespreken met gelijkgestemde grootouders. Dit alles is geheel kosteloos.

Van harte welkom! website: voormijnkleinkind

jessica
Fri, 06/20/2014 - 09:57

Hier geld precies het zelfde onze zoon heeft hectingstoornis adhd en aandachtstoornis en asperger.
Hij heeft veel structuur nodig en continu dezelfde aanpak en regels opa en oma houden zich er niet aan en daar kan hij niet tegen ze doen liegen erover of doen dingen stiekem om hem continu naar zich toe trekken en opa en oma willen niet inzien wat hij heeft en menen dat dit niet erg is schopt slaat kinderen leraren ons ouders en hun menen dat hij een lichte vorm van autisme heeft woedeaanvallen grote mond voor hem is het ook beter als ze weg blijven want hun maken het kind helemaal gek

Jessie
Sun, 03/01/2015 - 23:30

Als je kind uit huis is geplaatst en in een pleeggezin is opgenomen geldt voor de Jeugdzorg het volgenden:
Het kind heeft andere ouders gekregen en een andere familie dus moet vervreemd worden van zijn oorspronkelijke roots.
Als grootmoeder krijg je dan nooit meer je kleinkind te zien. Het kind wordt niet alleen vervreemd van de moeder, dus haar protest komt jeugdzorg goed uit, maar wordt ook vervreemd van de gehele verdere familie, zoals neven en nichtjes, tantes en ooms. Niemand zal het kind ooit nog te zien krijgen. Ook de moeder niet meer, maar blijkbaar is zij daar nog niet van op de hoogte gesteld, want de jeugdzorg verdient er erg veel geld aan en in een jarenlang sluipende procedure zal ook zij van haar kind worden vervreemd, waarbij zij langzaam murw zal worden gemaakt en op alles van haar wordt gelet totdat zij defenitief haar kind kwijt zal zijn. Dit zijn methodieken die niet aan het daglicht mogen komen en nergens beschreven staan, maar een uithuis geplaatst kind wordt prakitsch nooit meer bij de moeder teruggeplaatst. Deze oma zal haar kleinkind dus nooit meer terug zien. De rechter werkt gewoon mee aan deze methodiek zonder deze oma hiervan op de hoogte te stellen of hij/zij weet niet dat het zo werkt. Dat het kleinkind onder deze omstandigheden niet stabiel te noemen is komt omdat een kind heel goed aan kan voelen dwat er speelt. met kinderen wordt in dit land niet gediscussieerd en rechters vragen aan deze kinderen ook niets, totdat ze de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt. De rechter had ook van te voren kunnen zeggen: "Oma u tracht het contact met uw kleinkind te herstellen maar dat zal nooit meer gebeuren, want eenmaal uithuis geplaatst betekent dat uw kleinkind een andere familie heeft gekregen met andere grootouders! Deze rechter heeft dus geld aan het leed van deze grootmoeder verdiend. Bovendien is de rechter niet eerlijk geweest. Wel makkelijk zon moeder die de consequenties van haar eigen gedrag nog niet kan overzien en ook nog niet weet dat zij haar dochter slechts eenmaal in de zoveel weken een uurtje mag bezoeken en liefst nog wat langer want het kind moet van de moeder worden vervreemd.

Greetje
Sun, 03/01/2015 - 23:41

Als rechter zou ik moeder en dochter verplichten om hulpverleners (dus geen jeugdzorg hulpverleners) in de hand te nemen en te bezien of de conflicten tussen moeder en dochter bij te leggen zijn en waar de problematiek overgaat.
Daarna zal een rapport worden opgemaakt door beide hulpverlenenden en de huidige stand van zaken tussen moeder en dochter.
Daarna kan de rechter beslissen of de grootmoeder haar kleinkind te zien mag krijgen en onder welke condities. Maar aangezien hier de Jeugdzorg tussen zit speelt deze ook zijn rol mee. mag de moeder over enige tijd haar kind weer zelfopvoeden of zal dat nooit meer gebeuren?
Het kind is gebaat met een goed contact tussen moeder en dochter! Moeder en dochter ook.

Lien
Mon, 06/20/2016 - 00:39

Veel omas denken dat ze een tweede moeder zijn... daarom gaat het vaak ook mis. Ouders beslissen wat goed is voor een kind, en als zij beslissen dat het beter is om oma niet te zien...dat moet oma zich daar bij neerleggen. Zou belachelijk zijn... zo kan straks iedereen een dag in de maand opeisen met een kind. Oma- opa- tante- oom... kinderen horen bij ouders. De rest is bijzaak.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur