Vel een vonnis (18): losgeraakte sierstrips

Begin 2008 bezocht Thomas een autowasstraat in Amsterdam. Hij liet zijn auto door de wasserij onder handen nemen. Tijdens het wassen is de sierstrip van de linkervoordeur eraf geborsteld, waardoor de strip vervangen moest worden. Thomas vulde een klachtenformulier in en liet de schade repareren door een ander bedrijf voor een bedrag van 252 euro.

Wasserij schiet tekort
Thomas vroeg de wasserij om de schade te vergoeden. Daar had de eigenaar van de wasserij geen trek in. Thomas liet het er niet bij zitten en stapte naar de rechter. Voor Thomas was het een principezaak geworden. Hij mocht als gebruiker van de wasserij ervan uitgaan dat de wasstraat geen schade aan zijn auto zou veroorzaken. De wasserij is daarom tekort geschoten bij het uitvoeren van de werkzaamheden (het wassen van de auto) en dient daarom de schade te vergoeden.

Algemene voorwaarden
De wasstraat hanteerde algemene voorwaarden. Volgens een beding in de algemene voorwaarden werd de wasstraat geheel bevrijdt van de wettelijke verplichting tot een eventuele schadevergoeding. Volgens Thomas waren die algemene voorwaarden niet van toepassing, nu deze hem niet ter hand waren gesteld of op een andere manier hem kenbaar waren gemaakt. Evenmin was aan de informatieplicht voldaan omdat de algemene voorwaarden niet waren opgehangen op een voor klanten duidelijk zichtbare plaats in de wasserij of bedrijfsruimte. Tot slot, de algemene voorwaarden zouden onredelijk bezwarend zijn nu de klant een wettelijk recht op schadevergoeding wordt onthouden.

Geen aansprakelijkheid
Volgens de wasserij was er op grond van de algemene voorwaarden van aansprakelijkheid geen sprake. Op meerdere plaatsen op het terrein werd de klant bovendien gewezen op het eigen risico en algemene voorwaarden. Ter onderbouwing had de eigenaar diverse foto’s overgelegd, waaruit bleek dat klanten op het eigen risico en algemene voorwaarden werden verwezen.

Wat zou jij als rechter in deze zaak doen? Vind je dat Thomas de schade zelf moet betalen of moet de wasserij zijn schade vergoeden? Vel nu je vonnis in de poll!

De poll van deze 'Vel je vonnis' is inmiddels gesloten.
Je vindt de
uitslag hier.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (9)

Huib Barkey
Wed, 11/11/2009 - 12:51

De vraagf is of de stirp wel goed is bevestigd en ook goed vast zat.
Hoe toon je dat aan.
Als de eigenaar geen risico wilt nemen moet hij het apparaat buiten werking stellen.

K. Idzerda
Wed, 11/11/2009 - 14:25

als de voorwaarden nergens te lezen waren en niet ersoonlik aan de man zijn gegeven is de wasstraat volgens mij aansprakelijk en moet dus betalen

Edgar
Thu, 11/12/2009 - 11:44

De voorwaarden doen in deze zaak niet ter zake. Dit is hetzelfde als in een restaurant staat dat men niet aansprakelijk is voor diefstal van jassen uit de ter beschikbaar gestelde garderobe. Het is leuk dat het er staat maar als het ter beschikking wordt gesteld door het restaurant dan is men er ook verantwoordelijk voor.

In mijn ogen is de wasstraat verantwoordelijk voor de kwaliteit en als er als gevolg van een handeling of defect (onrechtmatige daad) van de (medewerkers van) de wasstraat schade ontstaat die direct voortkomt uit die handeling of defect (causaal verband) dan is de wasstraat aansprakelijk. Maar ja, bewijs dat allemaal maar eens...

Ik denk dat de bewijslast in deze bij de automobilist ligt om aan te tonen dat zijn auto helemaal in orde was voor hij de wasstraat in ging. Als de sierstrip al een beetje los zat (denk aan de waarschuwing uitstekende delen) dan is het niet toe te rekenen aan de wasstraat.

Ik denk dat de rechter besluit tot het niet betalen door de wasstraat.

Natascha
Thu, 11/12/2009 - 11:51

In dit geval zou het twee kanten op kunnen. De bestuurder zegt de wasstraat is aansprakelijk en andersom.

Als inderdaad klopt wat de wasstraat aangeeft dat de algemene voorwaarden op meerdere plekken zichtbaar waren, dan zijn die wel degelijk geldig. Het zou in zon geval de wasstraat vrijpleiten, echter dan moet er geen sprake zijn van een defect van de apperatuur of nalatig handelen van personeel, dan gaan hun algemene voorwaarden niet op.

Ik zou zeggen laat de wasstraat maar aantonen dat zijn apperatuur in orde is en dat zijn personeel geen fouten heeft gemaakt.
De eigenaar van de auto moet kunnen aantonen dan zijn auto 100% in orde was.

Als beide het bovenstaande kunnen aantonen is het een toeval gevalletje en zou ik zeggen 50/50.

Als een van de twee niet kan aantonen dat het aan zijn kant helemaal in orde is, dan moet diegene de schade betalen.

Joan
Thu, 11/12/2009 - 14:41

Er zijn 2 kanten van het verhaal...
1) De wasstraat zegt dat er op de werkplek aangetoond is DAT de "klant" zelf verantwoordelijk/aansprakelijk is voor de "schade" welke aangebracht zou kunnen worden. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan is Thomas wel verantwoordelijk en moet hij zelf voor de kosten opdragen. De algemene voorwaarden zijn dan wel van toepassing.
2) Thomas zegt dat hij niet is gewezen op de algemene voorwaarden. Echter dient de algemene voorwaarden als bijlage worden toegevoegd bij het goedkeuren van een "opdracht" c.q. het wassen van de auto. Mochten deze algemene voorwaarden niet bijgevoegd zijn. dan is de Wasserij verantwoordelijk voor de schade en dienen zij dit te vergoeden.

Nu is hier de vraag? zijn deze algemene voorwaarden toegevoegd als bijlage van de factuur/opdracht? zo ja, de wasserij is verantwoordelijk en draait op voor de kosten.

J. Eringa
Thu, 11/12/2009 - 14:43

Ook het ophangen van de algemene voorwaarden ontslaat de wasstraat niet van zijn verantwoordelijkheden.
Deze wasstraat zal echter wel vaker autos gewassen hebben met sierstrips en indien er nooit sprake van schade geweest is, mag men ervan uitgaan dat de sierstrip niet deugdelijk bevestigd was.
Natuurlijk zal ook de leeftijd van de auto een rol spelen.

Delize
Tue, 11/17/2009 - 14:40

Naar mijn mening is de wasserette degene die de schade moet betalen. ten eerste omdat je als eigenaar van een wasserette echt wel hoort te weten wat wel door de wasserette moet en wat niet. als je een auti hebt met srtip dingen aan de zijkanten en dat door de wasserrette haalt hoort een eigenaar te weten na vele klanten die dat waarschijnlijk ook al hebben gedaan dat de strip los raken. weet hij dat niet dan had hij dat moeten onderzoeken voordat je weet wat je door de wasserette laat gaan en wat niet. want autos zijn er in allematen en soorten. betreft de algemene voorwaarden die dienen duidelijk zichtbaar te zijn en uiteraard eventueel uitgelegd te worden waarom... heel sinpel omdat niet iedereen de juridische taal begrijpt.

Delize
Tue, 11/17/2009 - 14:41

Naar mijn mening is de wasserette degene die de schade moet betalen. ten eerste omdat je als eigenaar van een wasserette echt wel hoort te weten wat wel door de wasserette moet en wat niet. als je een auti hebt met srtip dingen aan de zijkanten en dat door de wasserrette haalt hoort een eigenaar te weten na vele klanten die dat waarschijnlijk ook al hebben gedaan dat de strip los raken. weet hij dat niet dan had hij dat moeten onderzoeken voordat je weet wat je door de wasserette laat gaan en wat niet. want autos zijn er in allematen en soorten. betreft de algemene voorwaarden die dienen duidelijk zichtbaar te zijn en uiteraard eventueel uitgelegd te worden waarom... heel sinpel omdat niet iedereen de juridische taal begrijpt.

M.G
Wed, 01/06/2010 - 15:20

Ik ben van mening dat de wasserette niet hoeft te betalen.

Algemene voorwaarden zijn in beginsel geldig als ze ter hand gesteld zijn. Dit houdt niet in dat ze letterlijk gegeven moeten worden maar indien ze beschikbaar zijn bij bv. de kamer van koophandel is dit al voldoende.

Vraag is dan: of de bepaling in de algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend is en dus vernietigbaar is. In mijn optiek kan dit in casu. Echter zal Thomas dan de oorzaak van de schade en de toerekenbaarheid aan moeten tonen.

Dit zal hij niet kunnen daar er nooit bewezen kan worden wat de staat van de auto was voordat hij in de wasstraat ging. Ook het feit dat dit bij vele anderen niet gebeurd, spreekt in zijn nadeel.

Zelf opdragen voor de kosten dus

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur