Vel een vonnis (25): Ontslag docent na relatie met 17-jarige?

Voorgeschiedenis
Een 29-jarige docent economie werkte sinds 2007 bij de onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia in Haarlem. Nadat bekend was geworden dat hij een relatie onderhield met één van de leerlingen (17 jaar), diende hij zijn ontslag in. Enige tijd later trok hij zijn ontslag weer in waarop de rector van het gymnasium hem op staande voet ontsloeg. Daarbij werd als dringende reden opgegeven, dat hij met een minderjarige leerlinge van de school een (seksuele) relatie was aangegaan. Hierdoor had hij misbruik gemaakt van zijn positie als docent. Bovendien had hij een misdrijf tegen de zeden gepleegd.

Ontbinding arbeidsovereenkomst
Om zeker te zijn van zijn zaak, stapte de werkgever naar de rechter en verzocht dat de arbeidsovereenkomst met de docent werd ontbonden wegens een dringende reden, namelijk de relatie met de leerlinge. De school had hierdoor alle vertrouwen in de docent verloren. Volgens de docent was er geen sprake van een dringende reden tot ontslag. Er was tussen hem en de leerlinge geen seksueel contact geweest. Daarnaast was er volgens hem geen reden voor het verlies van vertrouwen in hem, althans hoefde te zijn, of van een verstoorde arbeidsrelatie.

Waarschuwing
Het stond vast dat de docent een relatie was aangegaan met een leerlinge, die in de klas zat waaraan de docent in het schooljaar 2008/2009 en ook in het begin van het schooljaar 2009/2010 les gaf. De relatie was aangegaan nadat de rector in maart 2009 met de docent had gesproken over diens positie ten aanzien van deze leerlinge, die eerder dat jaar 17 was geworden. Bij die gelegenheid raadde de rector de docent ten sterkste aan om geen privé-afspraken te maken die hem in de omstandigheid brachten dat hij met deze leerlinge alleen is.

Eigenwijze docent
Het stond ook vast dat de docent zich hiervan niets had aangetrokken. De docent was met de leerlinge contact blijven houden. De twee hadden elkaar in de zomervakantie van 2009 veelvuldig ontmoet, waarbij de man het meisje ook bij hem thuis heeft ontvangen. In die zomer sloeg, in de woorden van de man, de vriendschappelijke relatie om in een liefdesrelatie. Tot slot heeft de man die zomer het meisje ook elders in het land bezocht en heeft hij de nacht bij haar doorgebracht.

Vind jij als rechter in deze zaak het gedrag van de docent dusdanig kwalijk dat het een dringende reden voor ontslag oplevert? Of valt het allemaal wel mee en is ontslag een te zware sanctie?

De poll van deze 'Vel je vonnis' is inmiddels gesloten.
Je vindt de
uitslag hier.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (14)

George Kerstholt
Wed, 12/30/2009 - 12:48

Als docent heb je altijd een afhankelijks relatie met je leerlingen. Daar mag geen gebruik of misbruik van worden gemaakt. In een afhankelijksrelatie. De leerling is afhankelijk van de leraar met betrekking tot de overdracht van kennis (en kennis moet hier heel breed worden uitgelegd), en een dergelijke relatie moet en mag het wederzijds vertrouwen nooit ter discussie staan.
Als je als docent merkt, of gewezen wordt op (!), grensoverchrijdend gedrag van of jezelf of van een leerling dan moet je maatregelen nemen ter bescherming van jezelf en de leerling, bijvoorbeeld door niet alleen te zijn metd e leerling(e). Doe je dat niet dan is een schoolleiding haast verplicht in te grijpen in de situatie. Dat is hier blijkens de informatie gebeurd. Als de docent dan niet wil luisteren dan heeft de schoolleiding eigenlijk als enig middel een ontslagaanvraag, De docent schondt het vertrouwen van de school in hem en stelt door zijn gedrag zijn fucntioneren met betrekking tot de vertrouwensbasis als docent versus leerlingen ook publiekelijk ter discussie.
Daarom is het ontslag terecht.

Alwin
Wed, 12/30/2009 - 14:59

Als docent is het wenselijk zorg te dragen voor een ontspannen orde.
Nu er een liefdesrelatie bestaat, sluipt er een vanzelfsprekende roddelcircuit de klas in, welk niet alleen onstuitbaar is, maar meer ten koste gaat van de concentratie en het vertrouwen in de docent.
De docent heeft de kans gehad zich te herstellen, door het gesprek met de schoolleiding. Dat mocht niet baten.

Gelet op het schadelijke imago van docent bij zijn leerlingen en zijn hardnekkig doorzetten in een foute relatie, lijkt ontslag mij terecht.

Anomiem, persoonlijk, en misschien te rosekleurig...
Wed, 12/30/2009 - 15:17

Daar spreekt de bewuste geest. Wat overigens gezond en verstandig is... Maar we blijven wel mensen met een hart. Wat als het nou toevallig het stel is dat elkaar gevonden heeft? Gezien de leeftijden van elkaar is dat niet vreemd ze zijn immers nog vrij jong. Persoonlijk voel ik hier een iets van belemmering van het geluk dat men mag ontvangen met elkaar. Misschien is het een slimmere aanpak om oudere mensen als leeraar te plaatsen. Weten immers veel meer. Zijn rijper in hun leven en zullen niet snel vallen voor een relatie daar ze zich reeds in een andere levens fase bevinden dan deze leerkracht van in de twintig die nog zijn weg en geluk moet mogen vinden en liefde kruipt nou eenmaal waar het niet kruipen mag. In het bericht proef ik meer van de intimiteit die hij heeft kunnen hebben gehad dan dat men vermeld over hoe fijn zij beiden het wel niet hebben kunnen gehad. Emotionele steun, een arm om iemand heen. En zonder liefde voor elkaar is deze wereld nou eenmaal waardeloos. Het is maar een reactie, ieder zo de zijne. Allen gegroet.

Ron
Wed, 12/30/2009 - 16:46

Hoewel we praten over "verhoudingen tussen leraren en leerlingen", praten we imho vooral ook over "mensen", met menselijke gedrag. Als 2 partijen verliefd op elkaar worden, kan daar niets aan gedaan worden. Daarnaast is een 17-jarige legaal in staat tot het hebben van een (seksuele) relatie met een volwassene.

Als ik de leraar zou zijn, had ik zelf ontslag genomen. Een gedwongen ontslag gaat mij echter te ver.

Bas van der Heijden
Wed, 12/30/2009 - 16:50

Toegestaan.

G T
Wed, 12/30/2009 - 18:52

Verliefdheid kan gebeuren maar de leraar moet zich hier tegen wapenen als het een leerling van hem zelf betreft. Hij hoort veiligheid te creeren ook ten opzichte van de rest van de leerlingen. Een arts of psycholoog mag ook geen relatie aan gaan met zijn patient. Er hoort afstand te blijven. Lukt dat niet dan moet de leraar inderdaad zelf ontlag nemen en doet hij dit niet dan is op staande voet ontslag juist.

Edo
Thu, 12/31/2009 - 12:26

Ik ben zelf docent (14 en 15 jarigen)en ik vind het vanzelfsprekend dat je een bepaalde afstand bewaart t.o.v. de leerlingen. De docent in kwestie had gewoon zelf ontslag moeten nemen, wat hij dus ook had gedaan, maar daar niet meer op terug moeten komen. Nu kon de school niet anders dan deze maatregel. Ik vind dat terecht!

Ben
Thu, 12/31/2009 - 13:42

Hij was en is bekent met de regels en wetgeving.
Als hij verstandig was geweest, dan had hij zijn ontslag ZELF doorgezet en dan was het waarschijnlijk met een sisser afgelopen.
Als hij ook nog een jaartje had afgewacht, dan had niks of niemand er iets tegen kunnen doen.
Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.
Ontslag is in mijn ogen TERECHT.

joyce
Thu, 12/31/2009 - 15:50

Laat die docent zon pubermeisje nog eerst lekker in de wei daartelen. Hij heeft er verre van te blijven. Die kinderen komen niet voor een relatie met een leerkracht, hoe aantrekkelijk de docent ook mag zijn.
De leerlingen nen hun ouders verwachten dat de leerlingen kennis van de docenten krijgen en dat hun sociale ontwikkeling door hun medeleerlingen gevormd wordt onder toezicht van................juist. En dan moet je als docent niet mee gaan spelen. Of erger nog het meisje uit haar sociale omgeving halen.
De docent ontslaan met een aantekening want dit mag niet weer gebeuren.

Anomiem, persoonlijk, en misschien te rosekleurig...
Thu, 12/31/2009 - 16:33

Misschien een optie om een hoopje stof niet te doen opwaaien, zelf ontslag te nemen. Of dat normaal is, is wat anders. Regels zijn er omdat er in een overgrote deel men er niet mee om weet te gaan. Een kleine deel waarschijnlijk wel. In de klas ontstaat geen vreemde sfeer wat overigens niet uit het verhaal blijkt. Wanneer men in de les zit zou je al bijna geen tijd moeten hebben om uit het raam te kijken, muziek te luisteren danwel een jointje te draaien. Als de leraar een stevige hand weet te houden zoals doorgaans gebruikelijk zou moeten zijn heb je daar controle over maar misschien tegenwoordig iets veiliger achter kogelvrij glas. Leerlingen zouden beter moeten luisteren en misschien is dat het eerste wat men de nieuwe generatie moet leren. Een relatie met wie de leraar die ook heeft gaat niemand wat aan. Helemaal niemand. En dat geldt voor elk beroep met regels overigens. Dat is de vrijheid die wij mensen hebben. Deze zaak gaat over vrijwel 2 volwassen jongeren en de opmerking in het bericht van de misdrijf tegen de zeden is naar mijn idee van toepassing wanneer het schade zou toebrengen aan de persoon. Men kan het verhaal natuurlijk zoveel opblazen als men wil. Heeft de werkgever in de bosjes gelegen en zich versnapperd op wat ie door zijn verrekijker heeft gezien? Waarom zou de bewuste leraar een verklaring afleggen bij zijn werkgever? Hij hoeft zich tegen niemand te verklaren. In het geval dat de leraar dat wel heeft gedaan, denk ik dat hij zelf op deze manier de zaak heeft aangeslingerd. Eerlijk, weet ik niet of het verhaal wel helemaal waarheid is en of dat er dingen zijn die net even anders zijn. Het aantal hoofdletters in de reacties komt bij mij over dat men daar een zeer strenge oordeel over heeft. Ik kan me daarin vergissen. Ik vind het heel apart dat er weinig gevoel voor liefde is te vinden in sommige reacties. Er rijst bij mij dan een vraag... Kan iemand die echt gelukkig verliefd is en of een gelukkig en bevredigend huwelijk heeft het kunnen om een dergelijke mate van strengheid te hanteren? Allen gegroet.

pietjepuk
Fri, 01/15/2010 - 10:59

Dit is een verhaal dat wel vaker voorkomt. Ik zou het in de eerste instantie absoluut afkeuren als het mijn eigen kind zou betreffen. Maar mocht ik dan zien dat mijn kind toch gelukkig is, met een man die 10 jaar ouder is, nou dan is dat maar zo.

Toen ik zelf 16 was, heb ik ook een relatie gehad met iemand van 25. Denk je ook als eerste: nou dat is niet goed. Achteraf is het super geweest, we zijn nu niet meer bij elkaar maar wij hebben nogsteeds een zeer goed contact. Leeftijd is echt niet alles. Als dat meisje nou 13 was geweest oke, dan kan ze echt nog niet nadenken over haar acties, maar 16/17/18jr, dan kun je het prima overzien in de meeste gevallen.

Ook wil ik opmerken dat de wet in sommige gevallen ook vind dat kinderen jonger volwassen zijn, dus met een leeftijd van 16/17. Als je bijvoorbeeld een kindje gekregen hebt op jonge leeftijd kun je de rechtbank verzoeken je meerderjarig te verklaren, als de rechtbank vindt dat je voldoende over je acties na kunt denken dan zal hij je volwassen verklaren.

17jr vs 29jr. groot verschil, 12jr. Maar niet te accepteren? ONZIN.

En over het ontslag: denk dat het beter was geweest het stil te houden, gezien het feit dat dat niet het geval is geweest vind ik ontslag wel op zijn plek. Echter zou ik de eer aan mijzelf gehouden hebben en op een andere school zijn gaan werken.

byssch
Thu, 02/11/2010 - 11:49

WAT IS HET PROBLEEM...!

Als het meisje 18jr was geweest was er waarschijnlijk niks aan de hand. En als beide het goed en leuk vinden, wat is het probleem dan.
Natuurlijke driften laten zich niet leiden door regels zowel jong & oud.

Maar als docent, moet je je wel afvragen, wil ik dit wel en roept dit geen vragen op. Tja, politieman drinkt ook welles biertje te veel in zijn vrije tijd etc.

ongeloof
Wed, 09/01/2010 - 21:48

In de brutaliteit van de huidige puber en de overtuiging waarmee de puber deze dagen leeft?

bescherm de docent!!

schop de leerlinge van school!

Ze zijn er op uit!
omdat ze weten dat ze beschermd zijn...

Anoniem
Fri, 05/27/2016 - 01:43

Als 2 partijen verliefd op elkaar worden, kan daar niets aan gedaan worden.Als ze gelukkig zijn waroom dan maar niet? Ik vind het niet terecht.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur