Vel een vonnis (27): Ontheffing van de ouderlijke macht?

De zaak
Een man en een vrouw zijn getrouwd. Uit hun huwelijk werd Susanne geboren. In augustus 2006, toen Susanne 13 jaar was, werd ze onder toezicht gesteld en uit huis geplaatst. Ze werd opgenomen in het Medisch Centrum te Groningen, waar ze een paar weken verbleef. Daarna is ze in een pleeggezin geplaatst. De ondertoezichtstelling en de machtiging tot uithuisplaatsing zijn bij beschikking van de rechter meerdere malen verlengd. In november 2008 verzocht de Raad voor de Kinderbescherming (de raad) de rechter om de ouders van Susanne te ontheffen van hun ouderlijke macht. De ouders zijn tegen dit verzoek in verweer gegaan. 

Münchhausen by Proxy
Uit de stukken in het dossier bleek dat er in 2000 voor het eerst overleg was gevoerd met de Jeugd- en Zedenpolitie, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), de schoolarts, de basisschool en de vertrouwensinspecteur onderwijs over de ernstige zorgen ten aanzien van de ontwikkeling van Susanne. Omdat er geen melding of aangifte was gedaan, was het niet mogelijk om een nader onderzoek in te stellen. Wel werd toen al het vermoeden uitgesproken dat de moeder aan het syndroom Münchhausen by Proxy zou kunnen lijden.

Voorgeschiedenis
Begin 2004 was er bij de politie een zorgmelding gedaan over Susanne. Naar aanleiding hiervan werd contact opgenomen met de vertrouwensinspecteur van haar school. De ouders hebben de schoolarts toen geen toestemming gegeven om haar te onderzoeken. De inspecteur zag in de informatie waarover hij beschikte wel voldoende aanleiding om aangifte te doen. De door de politie opgevraagde declaratiegegevens van de zorgverzekering zijn in het  strafrechtelijke onderzoek beoordeeld door een forensisch arts van de GGD. Daaruit bleek dat Susanne een groot aantal medisch specialisten had bezocht. Ook waren er diverse ingrepen gedaan en er was een zorgwekkend grote hoeveelheid medicijnen ten behoeve van haar verstrekt.

Beroepsgeheim
De forensisch arts maakte zich op grond van deze informatie grote zorgen over het welzijn van Susanne. Hij adviseerde een nader onderzoek. Verschillende medici die Susanne hebben gezien, beriepen zich echter op hun beroepsgeheim, zodat het voor politie en justitie niet mogelijk was om vast te stellen of er onterecht medische ingrepen waren gedaan en of de ouders daarvoor verantwoordelijk waren. De officier van justitie heeft daarom besloten het strafrechtelijk onderzoek te sluiten en een melding bij het AMK te doen.

Raadsrapportage
Uit de raadsrapportage van augustus 2006 bleek dat de lichamelijke en geestelijke toestand van Susanne de voorafgaande jaren ernstig was verslechterd, zonder dat daarvoor een duidelijk medische verklaring was te geven. Het was niet duidelijk of de pijnlijke onderzoeken en zware ingrepen, die ze had ondergaan, werkelijk nodig waren.

De raad concludeerde dat de ouders haar zieker maakten dan zij werkelijk was. De ouders hadden diverse specialisten ingeschakeld, die zijn afgegaan op de informatie en mededelingen van de ouders en op grond daarvan ingrepen hebben verricht en medicijnen hebben verstrekt. Binnen korte tijd nadat Susanne in het pleeggezin was geplaatst, gebruikte ze geen medicijnen meer en lichamelijk ging het snel beter met haar. De ouders trokken die mededelingen omtrent de gezondheid van Susanne in twijfel.

Ontheffing ouderlijke macht
Een ouder kan worden ontheven van het gezag over zijn kind op de grond dat de ouder ongeschikt of onmachtig is zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen, mits het belang van het kind zich daartegen niet verzet.

Wat zou jij als rechter in deze zaak doen? Zou je de ouders ontheffen van de ouderlijke macht of vind je dat die maatregel te ver gaat? Vel nu je vonnis in de poll!

De poll van deze 'Vel je vonnis' is inmiddels gesloten.
Je vindt de uitslag hier.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (20)

wetswijziging
Tue, 01/12/2010 - 11:50

ik zou die laffe artsen, die ten nadele van de gezondheid van het betrokken kind zich beroepen op een beroepsgeheim, eens even flink veroordelen tot obstructie tot uitvoering van de wet. Zeker bang dat de door hun toegepaste methodieken niet door de beugel kunnen? Nog belachelijker vind ik dat een rechter dit beroepsgeheim niet kan tenietdoen in een uitzonderlijk geval.
Maar die ouders zou ik in 2004 al van hun macht ontzegt hebben als het aan mij lag.

wendy
Tue, 01/12/2010 - 21:07

ouders hun gezag afnemen..
en heel snel ook!!
laat ze maar opsluiten twn gronde van marteling.
om al die medicijnen aan haar te verstrekken al die combinaties ook!
als je eens wist wat het met doet.
het kon haar fataal worden!!
kijk naar mensen die een overdosis medicijnen nemen dat kun je zo goed als vergelijken met teveel verschillende medicijnen.

Betty
Wed, 01/13/2010 - 12:20

Arm schaap! Laat ze maar voorgoed wegblijven bij die ouders! Ze had al veel en veel eerder daar weggemoeten..!
En wat zijn dat voor artsen die zomaar naar aanleiding van wat ouders zeggen, ingrepen ( en nog zware ook!) uitvoeren?
Als arts dien je toch eerst een fatsoenlijk onderzoek te doen met bijbehorende onpartijdige diagnose?
Die artsen moeten net zo aangepakt worden en voor het Medisch Tuchtcollege gesleept!
En mensen die het ouderschap niet verdienen, verdienen ook geen kinderen; dus laat Susanne lekker gezond verder opgroeien bij mensen die wél het goede met haar voorhebben, van haar kunnen houden en haar een verder onbezorgde jeugd kunnen scheken zoals ieder kind verdient.

Wellicht dat ouders die die naam niet verdienen, chemisch gesteriliseerd dan wel gecastreerd kunnen worden. gewoon om herhaling te voorkomen en weer zon jong leventje onnodig de dupe te laten worden van zieke geesten. Is al veel te vaak het geval geweest...

Anne
Wed, 01/13/2010 - 13:58

Susanne moet weg bij deze ouders, ze moet wel contact blijven houden, onder begeleiding. Als ze 18 is kan ze een beslissing nemen.
De ouders hebben zeker psychische hulp nodig.
De artsen moeten in dit soort gevallen onslagen kunnen worden van hun geheimhoudings plicht.

wilelely
Wed, 01/13/2010 - 16:09

Ontheffen van ouderlijhke macht. Het kind kan er alleen maar beter van worden. De ouders dienen geholpen te worden.

marian
Wed, 01/13/2010 - 17:03

moeilijk, want wat als het meisje nu wel echt ziek was.
er zou eerst een heel nieuw medisch onderzoek moeten plaatsvinden bij dit meisje, (onafhankelijk). wat wel vreemd is, is dat het meisje op knapt nu ze geen medicijnen meer slikt. als de ouders echt de oorzaak zijn, dan moeten ze per direct uit de ouderlijke macht gezet worden, en zoals in bovenstaande reactie al te lezen was, het meisje wel onder toezicht contact laten houden, zodat ze uiteindelijk als ze 18 is zelf de keuze kan maken, om haar ouders te blijven zien,of beslissen of ze het contact wil verbreken.
ik hoop dat dit meisje nu wel in een heel lief pleeggezin is.

Getty
Wed, 01/13/2010 - 22:34

Na haar 18e zelf laten beslissen of ze contact wil houden, nu onder strenge toezicht!

Ouders hulp geven en ook een straf tegelijk!!

De artsen voor het Medisch Tuchtcollege slepen en laat zon advocaat zn werk ook eens grondig aanpakken, wat nou geheimhoudingsplicht!!

Anoniempje
Wed, 01/13/2010 - 23:50

wat een geschreeuw mensen...

Persoonlijk denk ik hierover...

Bij constatering van verwaarlozing, een onderzoek instellen. Beroepsgeheim medici is lariekoek. Als een rechter echt wilt kan ie dat inzien en gebruiken maar dan moet het volgens mij om een strafrechterlijke zaak gaan.

Ik vind te allen tijde het kind iets belangrijker dan de ouders, het kind heeft ook een mening, ook wanneer ze nog heel klein zijn. De meeste schade aan een kind wordt berokkend door er niet naar te luisteren wat het voelt en te helpen waar nodig... (Ik kan hier jammer genoeg over meepraten)

Hiermee bedoel ik niet die losgeslagen jeugd van heden, daar dien je eerst de ouders te heropvoeden en vervolgens apart hun kinderen. Aan de reacties te lezen komen er een aantal voor in aanmerking geloof ik.

ingrid
Thu, 01/14/2010 - 13:25

Ongelooflijk mensen hoe snel jullie allemaal oordelen.

Ik ben ook beschuldigd geweest van munshauchen by proxi, terwijl ik het niet heb.
Het erge is dat mensen zo ongelooflijk snel mee gaan in kletspraatjes.
Denk beter na mensen en oordeel niet zo snel.
Soms liggen zaken heel anders dan jij denkt.
Ik weet dat er veel mensen zijn (familie, vrienden) die mij het liefst dood hadden gezien, zo hard is deze wereld.
Dus niet eens een sterilisatie hadden toegewenst maar gewoon dood.
Dat is momenteel de maatschappij waarin wij leven, we veroordelen we vullen in we roddelen en bedenken ons geen moment meer of het allemaal wel klopt.
Want we trekken vervolgens onze voordeur dicht en sluiten ons letterlijk af voor wat zich daarbuiten plaatsvind.
Inmiddels probeer ik met de onterechte beschuldiging mijn leven weer op te pakken en dat lukt maar je moet niet vragen hoe.

Jeroen
Thu, 01/14/2010 - 14:22

Ook ik begrijp de reacties in deze zaak niet.
Mensen roepen maar dat het "beroepsgeheim" niet deugd.
Dit staat hier niet ter discussie.
(in een geheel andere context zouden dit soort opmerkingen niet gemaakt worden)

Op basis van de feiten die hier genoemd worden blijkt wel dat de ouders niet geschikt of onmachtig zijn de opvoeding van het kind uit te voeren.
mijn mening is dan ook dat ze uit de ouderlijke macht gezet dienen te worden.
Wat overigens niet inhoud dat ze geen contact meer met het kind kunnen hebben.
(hier heeft het kind ook een stem in)

Englebert
Thu, 01/14/2010 - 18:37

Blijkbaar heeft de ondertoezichtstelling zodanig geholpen dat ze beter gewordenn is. Dat kan zijn omdat de ouders niets meer te zeggen hadden en/of de medici eerst keken en dan pas deden. Maar in beide gevallen was de ouders in de laatste twee jaar niet de ouderlijke macht ontzegd. Kortom wat voegt ontzeggiung van de ouderlijke macht nu nog toe? Waarom eend ergelijk zware matregel terwijl de huidige situatie blijkbaar werkt.

Alexandra
Thu, 01/14/2010 - 21:53

Wat voegt een officiele ontzegging uit de ouderlijke macht nu toe? Zo te lezen gaat het nu beter met het kind, of de ouder nu wel of niet het syndroom Münchhausen by Proxy heeft , het kind heeft recht om zijn of haar ouders, onder toezicht te zien. Natuurlijk zou het goed zijn om de ouders te laten onderzoeken, zodat de kern van het probleem kan worden aangepakt. Maar een feitelijke ontzegging heeft m.i. nu geen meerwaarde. Laten ze zich maar richten op het kind en het pleeggezin, om alles te verwerken en stabiliteit te bieden, zodat het kind straks mee kan draaien in de maatschappij.

André
Fri, 01/15/2010 - 00:17

Ik ben benieuwd of er nu nog contact is tussen ouders en Susanne en hoe dit wordt ervaren door beide partijen? Ben het met Alexandra eens dat de huidige situatie werkt en hoe noodzakelijk is het dan nog om een ontheffing in te stellen? Susanne is immers binnenkort 18 jaar en kan dan zelf haar keuze maken. Ik zou de huidige situatie handhaven en inderdaad de ouders wel willen laten onderzoeken.

Yvon
Fri, 01/15/2010 - 14:41

Geheimhoudingsplicht, als de rechter wil kan dit alsnog bij de juiste mensen bekend worden gemaakt en worden gekeken of de ouders in samenwerking met de ouders correct hebben gehandeld.
BLijkt Susanne niks te mankeren of het was niet nodig geweest, dan moet er een melding bij tuchtcollege worden gemaakt en ouders onder psychische toezicht worden gesteld en een strafzaak worden begonnen. Dit omdat de ouders van een gezond kind een ziek kind maken.

Pas aan de hand die uitslagen kan je pas zeggen of de ouders correct of oncorrect hebben gehandeld.

Qua medicijnen kan het zijn dat ze die uiteindelijk niet nodig had maar misschien wel andere of helemaal geen en de ouders haar niet goed in de gaten hebben gehouden dat het slechter ging dmv gebruik vd medicijnen, dit is een tekortkoming vd ouders!

Ontzegging van ouderlijke macht.
Als de ouders haar zieker maakten dan ze was dan vindt ik uiteindelijk wel dat de ouders uit ouderlijke macht moeten worden gezet.
Als het niet gebeurd blijven zij hoe dan ook het voor het zeggen houden en als men er niet mee eens is kunnen ze eerst weer naar de rechter toegaan en noem maar op ook al is het maar voor 5 jaar.
Ongeacht hoe de ouders bewust of onbewust door ziekte of psychische problemen hebben gehandeld het blijven Susanne haar ouders.
Ik vind dus ook dat zij het contact met haar ouders moet blijven houden, tenzij Susanne psychisch in orde is gebleven dankzij alles en er bewust voor kiest het niet te willen, maar omdat zij nog zo jong is stel ik wel voor om onder toezicht 1x per 6 maanden even contact te hebben met haar ouders. Mocht ze wel contact willen onderhouden moet ze psychisch in de gaten worden gehouden of het wel goed is voor haar na alles wat haar ouders haar hebben aan gedaan, want soms wil iemand wel iets maar is het beter voor de gezondheid en ontwikkeling van de persoon in kwestie om het niet te doen.
De ouders moeten ook onder toezich komen te staan en hulp krijgen om de normale wegen te kunnen gaan te bewandelen. Als de ouders dit niet bewust hebben gedaan dan alsnog maar als de ouders echt helder zijn vindt ik wel dat zij ook nog een straf opgelegd moeten krijgen vand e rechter wegens bewuste kindermishandeling.

jan
Sat, 01/16/2010 - 11:59

je moet heel erg oppassen met beoordelen.
een kind zal het toch ervaren als verraad van de samenleving
omdat ze niet meer bij de ouders mag verblijven. Waar is de
liefde?? Het kind zak inwendig kwaad worden en de schade is groot. Dus inplaats vh kind te helpen, verzieken ze de boel.
Dat we in een politie staat leven dat weten we allemaal.
Ga zo maar door nederland, moet je kijken waar het naar toe
gaat.!

Susan
Sun, 01/17/2010 - 13:15

ABSOLUUT uit de ouderlijke macht zetten..ik ben zelf slachtoffer van hetzelfde ..ik las het verhaal en dacht wow dat kan niet waar zijn zo precies herkenbaar...zelfs de naam :-)

nee maar echt dit is traumatisch en verschrikkelijk..daar komt nog veeeel meer bij als wat je leest

ABSOLUUUT UIT DE OUDERLIJKE MACHT 100%

groetjes Susan

kees
Sun, 02/07/2010 - 20:53

mensen die dit zomaar over iemand zeggen die zijn zeker zelf bij hun ouders weg gehaald door die vieze verhaalen van de raad en de ggd wand daar zijn ze goed in ze kunnen daar niet eerlijk in zijn het moet met liegen en bedriegen wandt anders hebben ze geen werk meer nee die ouders moeten niet uit hun ouderlijke macht worden gezet laat ze het eerst maar een opnieuw laten testen en dan eens een oordeel geven wand een kind mist wel haar ouders en dat is ook de opzet van de raad en de ggd

kees
Sun, 02/07/2010 - 20:54

mensen die dit zomaar over iemand zeggen die zijn zeker zelf bij hun ouders weg gehaald door die vieze verhaalen van de raad en de ggd wand daar zijn ze goed in ze kunnen daar niet eerlijk in zijn het moet met liegen en bedriegen wandt anders hebben ze geen werk meer nee die ouders moeten niet uit hun ouderlijke macht worden gezet laat ze het eerst maar een opnieuw laten testen en dan eens een oordeel geven wand een kind mist wel haar ouders en dat is ook de opzet van de raad en de ggd

Annoniem 22 februari 2012
Wed, 02/22/2012 - 21:47

Ikzelf zit op dit ogenblik in een ontheffingszaak aangaande mijn eigen zoontje van 14 jaar oud.
Ik ben in 2004 gescheiden van mijn vrouw en heb mijn zoontje zelf opgevoed t/m oktober 2006.
Eind 2006 ben ik in de problemen geraakt, geestelijk was ik de situatie niet meer meester en heb ik bij de Raad v.d. Kinderbescherming een verzoek tot tijdelijke uithuisplaatsing aangevraagd. Omdat ik nadat mijn zoontje uit huis was geplaatst heb ik mijzelf vergrepen aan een strafbaar feit en heb ik een 4 jaar in detentie doorgebracht. In deze periode heb ik ten alle tijden het ouderlijk gezag gehad totdat ik vrij kwam en de raad van mening was dat zij mij moesten ontheefn uit het gezag.
Mijn stelling nu is de volgende, waarom nu en niet direct na 18 maanden?
Tevens ben ik van mening dat er in de meeste gevallen snel geconcludeerd wordt dat het aan de ouders ligt en dat zij niet of nooit meer in staat zouden zijn hun kind(eren) op te voeden. Ik ben van mening dat als het kind geen schade heeft opgelopen op zijn of haar tijdelijke verblijfadres, er Altijd een mogelijkheid moet zijn tot terugkomst thuis, m.u.v sexueel/lichaamlijk/geestelijk geweld.

monq
Sun, 11/03/2013 - 21:10

Ik zit nu zelf in het schuitje. Ons kind wordt al bijna 2 jaar gevolgd met verdenking stoornis die aangeboren kan zijn. Buren hebben veel last van krijsen. Opeens heeft school een GGD zorg melding gedaan. School is op de hoogte dat zij al onder behandeling loopt zegt tegen ons ouders alles prima. En achter ons medeweten om hebben deze smeerlappen een valse beschuldiging gedeponeerd. ook heeft ons meisje geheimen met de juf die wij niet mogen weten. de juf heeft haar gemanipuleerd op de volgende manier..je moet tegen mama zeggen dat jij wilt dat ik kom spelen. Het blijkt echter andersom te zijn. Ook opmerkingen die ik terug hoor van ons kind het is geen echt zwempakje zei de juf (is het wel) het zijn echte gympen zei de juf( hello kitty gympen). En zelfs de woorden papa slaat mama. Ons kind is 4. Ik ga morgen een aangifte doen bij de politie want wij doen NIETS, maar de juf is vals. Ook heeft zij gezegd en jij komt een keertje bij mij thuis spelen. Over het spelen zei de juf dat doe ik bij andere kinderen ook. ouders navraag gedaan en nee nergens geweest. Ik wiol per direct ons kind van deze school weg halen. laat nu die juf ene goede staat van dienst hebben. En waar staan wij? als leugenaar te boek en moeten nu vechten. Mag hopen dat de ggd school arts ons begrijpt. Gelukkig hebben wij nog ggz en thebe achter ons.Wat bezielt iemand dit te doen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur