Vel een vonnis (3): het kerkhof en de vleermuis

De feiten
Een man had zijn partner verloren en wilde haar op de begraafplaats van een rooms-katholieke begraafplaats begraven. De man gaf een bedrijf de opdracht om een grafsteen te maken en te plaatsen op het graf. Dit bedrijf vroeg daarvoor de toestemming van het parochiebestuur van de begraafplaats. De beheerder gaf telefonisch toestemming en het grafteken werd geplaatst. Op de grafsteen stond onder meer een witte afbeelding van een vleermuis.

‘Onmiddellijk verwijderen’
De parochie verzocht de man vervolgens om de grafsteen te verwijderen, omdat deze 10 cm te breed was. Bovendien was er geen vergunning aangevraagd voor de afbeeldingen op het monument, terwijl dit wel vereist was. Met name de afbeelding van de vleermuis was aanstootgevend, gezien de katholieke geloofsovertuiging. Zij was absoluut ‘in strijd met de geest’ die heerste op het kerkhof.

Eigenrichting
Veelvuldig overleg tussen de parochie en de man vond plaats, maar leidde niet tot een oplossing. Uiteindelijk verwijderde de parochie zelf de grafsteen en liet de man weten deze professioneel te hebben verwijderd en opgeslagen. De man liet het er niet bij zitten en in aanwezigheid van de pers plaatste hij het gedenkteken korte tijd later op het graf terug. De stenen die door de parochie op het graf waren geplaatst, nam hij mee.

Naar de rechter
De parochie was het beu en sleepte de man voor de rechter. De man moest bevolen worden om het grafteken te verwijderen en niet terug te plaatsen en de tijdelijke graftekens terug te geven. Ook eiste de parochie een verklaring dat de man onrechtmatig had gehandeld door tot twee keer toe een grafteken te plaatsen zonder vergunning. Tot slot meende de parochie dat de man inbreuk maakte op het beeldmerk van Bacardi door de vleermuis op het graf te zetten.

Het verweer
De man op zijn beurt beschuldigde de parochie ervan te streng op te treden en misbruik te maken van haar eigendomsrecht, omdat zij geen goede belangenafweging had gemaakt. De afwijkingen van de grafsteen waren tenslotte minimaal. Het verwijt van inbreuk op het merk Bacardi schoof hij ook terzijde omdat niet de parochie maar Bacardi rechthebbende op dat merk was.

Wat zou jij als rechter in deze zaak beslissen? Stel je de parochie of de man in het gelijk? Vel nu je vonnis in de poll!

De poll van deze 'Vel je vonnis' is inmiddels gesloten.
Je vindt de uitslag hier.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (10)

joocke
Thu, 07/30/2009 - 12:41

Ongelooflijk. Het parochie bestuur moet eens gaan kijken op Pere Lachaise in Parijs....zelfs na de dood mag je nog niet zelf beslissen !!!

Saskia
Thu, 07/30/2009 - 14:22

Dit is echt van het gekke. Dat bedrijf had telefonisch contact gehad en had dit bedrijf uitdrukkelijk op hun eisen moeten wijzen. Wat betreft de vergunning. Volgens mij behoort de begraafplaats een vergunning voor het gehele erf te hebben en niet dit ook nog eens aan nabestaanden af te laten hangen. Wanneer iemand zich laat begraven heeft men ook recht om een steen of ietsdergelijks te plaatsen.

SG
Thu, 07/30/2009 - 14:24

Moet je tegenwoordig ook nog een vergunning aanvragen om begraven te mogen worden?

k.
Thu, 07/30/2009 - 15:07

Ik wil graag een roze Freggle, mag dat ook niet??

Soraya
Thu, 07/30/2009 - 17:15

Als je dat wilt doen moet je niet gaan begraven op een aan religie verbonden bebgraafplaats. Als de vleermuis mag blijven dan mag later elk ander aanstoot gevend teken op dit soort begraafplaasten worden geplaatst
Maar het lijkt erop dat meneer geen kwade bedoelingen had.

Rob CK
Thu, 07/30/2009 - 17:58

De begraafplaats zal wel gelijk krijgen.

Helene M
Thu, 07/30/2009 - 21:44

Er is telefonisch toestemming gegeven. Blijkbaar is niet doorgevraagd naar waar precies toestemming voor gegeven is. Geen voorwaarden besproken?
Mondelinge toezegging is volgens mij rechtsgeldig.
Wat mij betreft krijgt de weduwnaar gelijk.

Anja
Thu, 07/30/2009 - 23:43

Ik zou de man gelijk geven. Omdat punt 1
DE stenen maker al moest weten,welke maten er gehanteerd werden. punt 2
Een ieder vrij is wat voor tekst er op de steen komt te staan.
punt 3
De beheerder van de begraafplaats, er niet gelijk bij heeft verteld welke regels er waren.
De man heeft wel degelijk informatie gevraagd of de overledende, welkom was .

analyticus
Fri, 07/31/2009 - 01:11

Lijkt me een moeilijke zaak voor die vent. Hij weet, dat vergunning moet worden vragen voor de omvang cq overschrijding van de steenomvang. Dus niet zeuren. Verder weet hij, of moet hij weten, dat tevoren vergunning moet worden gevraagd voor het type afbeelding. En hij wist zeker ook, dat als hij verteld zou hebben, dat het om een fledermaus zou gaan, dat geen toestemming zou worden verkregen! Dit achterhouden van belanrgijke info valt hem te verwijten. Het parochiebestuur valt te verwijten, dat ze vooraf geen goed onderzoek hebben gedaan (doorvragen). En zo is het..

Arie
Fri, 07/31/2009 - 01:54

Parochie pleegde grafschennis door het verwijderen van de gewraakte grafsteen. Immers behoort het plaatsen en verwijderen van een grafsteen toe aan de famiie van de overledene. Nu de parochie lelefonisch had toegstemd kon het parochie bestuur niet eigenhandig de grafsteen verwijderen maar had na confrontatie met de weduwnaar dit via gerechtelijke weg tot stand dienen te komen. Het zich achteraf beroepen op het grafreglement treft geen doel. Immers had het parochiebestuur bij de aanvraag voor het plaatsen van de grafsteen zich profesioneler dienen op te stellen. Dat het parochiebestuur achteraf meent een drankmerk Bacardi te moeten beschermen tegen inbreuk treft ook zeker geen doel.

Het einhandig optreden van de wedunaar is ook niet te billijken immers eigende hij zich ongeoorloofd toegang tot de grafsteen en plaatse het eigenhandig retour en nam stenen van hnet graf mee die niet zijn eigendom waren.. Echter vind ik dat het parochie bestuur onbillijk en onredelijk handelde. Weegschaal van justitie in het voordeel zou uit moeten vallen voor de weduwnaar

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur