Verhoging alimentatie 2005 1,1 procent

De verhoging (indexering) is afhankelijk van de ontwikkeling van de CAO-lonen. Hierbij wordt behalve met de ontwikkeling van de salarissen in het bedrijfsleven, ook rekening gehouden met de ontwikkeling van de salarissen bij de overheid en met de ontwikkeling van de salarissen in andere sectoren.

De alimentatieverhoging wordt berekend over het uitkeringsbedrag zoals het op 31 december 2004 vaststond, was vastgesteld of was gewijzigd. In dat bedrag zijn dan ook begrepen de indexeringen die in vorige jaren, vanaf 1 januari 1974, hebben plaatsgevonden.

Uitzonderingen op de regel :
In één geval geldt de wettelijke indexering in het geheel niet.
Als namelijk vóór 1 januari 1973 de hoogte van de bedragen in de rechterlijke uitspraak of in de overeenkomst mede afhankelijk is gesteld van de ontwikkeling van het peil van het inkomen, de lonen of de prijzen, worden deze bedragen niet van rechtswege verhoogd met de vastgestelde percentages. Voor deze alimentatiebedragen blijft dan van kracht wat de rechter heeft bepaald of wat partijen zijn overeengekomen.

Uitsluiting van de indexering :
Bij alimentaties die zijn vastgesteld na 1 januari 1973 kan men afwijken van de algemene indexeringsregeling.

Enkele voorbeelden:
Er kunnen redenen zijn om niet mee te doen aan de aanpassing van rechtswege van de alimentatie. Men houdt dan liever vaste bedragen aan;

 • Als de alimentatieplichtigen bijvoorbeeld moet leven van een vast inkomen dat niet meegaat met het loon- en prijspeil, kan automatische
  stijging van de alimentatie voor hem bezwaarlijk zijn. Men kan ook bij overeenkomst de indexering van rechtswege uitsluiten. Ook kan elk van de partijen de rechter vragen de indexering uit te sluiten; 
 • Men kan de wettelijke indexering ook voor een bepaalde tijd uitsluiten, bijvoorbeeld voor een jaar. Als de alimentatie bijvoorbeeld aan het eind van het jaar werd vastgesteld en de alimentatieplichtigen niet op korte termijn op inkomensverhoging kan rekenen;
 • Men geeft de voorkeur aan een andere vorm van automatische aanpassing van de alimentatie, bijvoorbeeld door die te koppelen aan wijzigingen in het salaris van de alimentatieplichtigen, of aan een prijsindexcijfer.

In artikel 402a Boek 1 BW is uitdrukkelijk vastgelegd dat de rechter die de wettelijke indexering uitsluit daarbij tevens kan bepalen dat de alimentatie op een andere wijze dan door de wettelijke indexering zal worden aangepast. De rechter kan hiertoe overgaan op verzoek van de onderhoudsplichtige of de onderhoudsgerechtigde, maar ook 'ambtshalve', d.w.z. zonder dat er een verzoek ligt.

Zo kan de rechter de wijziging van de alimentatie bijvoorbeeld koppelen aan de ontwikkelingen van het inkomen van de alimentatieplichtigen, dus een zogenaamde 'aanpassing op maat' bewerkstelligen. Het is echter ook mogelijk dat de alimentatieplichtigen en de alimentatiegerechtigde een overeenkomst sluiten waarbij zij de wettelijke indexering uitsluiten. In plaats daarvan kunnen zij dan zo'n speciaal aanpassingscriterium opnemen. De gang naar de rechter is dan niet nodig.

Als de rechter een 'aanpassing op maat' geeft, kan hij op verzoek ook een regeling vaststellen over de tijdstippen waarop de onderhoudsplichtige aan de onderhoudsgerechtigde gegevens dient te verschaffen ten behoeve van de aanpassing.

Zo'n regeling kan eventueel ook later nog aan de rechter worden gevraagd. Ook kan een door de rechter vastgestelde 'informatieregeling' op verzoek alsnog door de rechter worden gewijzigd.

Mocht uitsluiting van de wettelijke indexering, bijvoorbeeld na verloop van tijd, onbillijk zijn, dan kan men de rechter verzoeken de uitsluiting ongedaan te maken. Daarna is de algemene regel van toepassing.

Als men de verhoging onbillijk vindt :
Zoals gezegd vindt de verhoging van 1,1% Van rechtswege plaats. Een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst tussen partijen is daarvoor niet nodig.

Als men de verhoging onbillijk vindt, zijn er twee mogelijkheden:

1. Partijen treffen zelf een andere regeling. Het staat hun vrij om overeen te komen dat niet de totale verhoging, maar een deel daarvan of helemaal geen verhoging betaald hoeft te worden;

2. Is dat niet mogelijk, dan kan men aan de rechter vragen een andere regeling te treffen. Daarbij is de hulp van een advocaat onontbeerlijk. De rechter zal, voordat hij een beslissing neemt, ook de andere partij horen.
Maakt men van beide mogelijkheden geen gebruik, dan wordt dus de alimentatie per 1 januari 2005 verhoogd met 1,1%.

Percentages vanaf de invoering van de indexering :
Al naar gelang het jaar van vaststelling (1973, 1972, 1971, 1970 of eerder), bedroeg het percentage van de op 1 januari 1974 ingegane verhoging: resp. 12, 23, 40 en 54%.

Percentage per
01-01-1975    16 %
01-01-1976    13 %
01-01-1977    7 %
01-01-1978    8 %
01-01-1979    6 %
01-01-1980    6 %
01-01-1981    4 %
01-01-1982    3 %
01-04-1983    6,4%
01-01-1984    geen percentage vastgesteld
01-01-1985    0,5%
01-01-1986    1,1%
01-01-1987    1,3%
01-01-1988    0,5%
01-01-1989    1 %
01-01-1990    1,6%
01-01-1991    3,2%
01-01-1992    3,7%
01-01-1993    4,2%
01-01-1994    2,5%
01-01-1995    1,3%
01-01-1996    1,1%
01-01-1997    1,7%
01-01-1998    2,3%
01-01-1999    3,3%
01-01-2000    2,5%
01-01-2001    3,3%
01-01-2002    4,6%
01-01-2003    3,9%
01-01-2004    2,5%
01-01-2005    1,1%

Links:

Zie ook:

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (41)

Liv
Mon, 10/25/2004 - 19:32

Hoe kan de indexering nou 1,1 procent zijn voor 2005? De lonen zijn toch bevroren? Dus, niet meer verdienen, wel meer betalen? Lijkt me niet helemaal eerlijk.

liv

JuroFoon
Tue, 10/26/2004 - 12:31

Ik heb dit naar het Ministerie van Justitie gemaild: Naar aanleiding van het nieuwsbericht over de verhoging van de alimentaties dat op 22 oktober verscheen op de site van Justitie heb ik een vraag. Er staat dat de alimentatie afhankelijk is van de stijging van de lonen in CAO, bedrijfsleven en overheid. Maar hoe kan de alimentatie nou verhoogd worden terwijl de (minimum-)lonen al tijden bevroren zijn? Heel veel mensen die alimentatie betalen, hebben al jaren geen cent extra gehad omdat die voor het minimumloon werken. Daar had rekening mee gehouden moeten worden.

Sonja
Wed, 10/27/2004 - 01:47

Het feit dat er in deze tijd nog alimentatie bestaat is al erg genoeg, waarom moet dit dan ook nog eens jaarlijks worden verhoogd. Ik doel hierbij op partner-alimentatie. De heren rechters houden alleen maar rekening met de levensstandaard van de ex, ten tijde van het huwelijk, maar de levensstandaard van de man doet niet ter zake. Dat door de vastgestelde alimentatie de man geen recht heeft om een nieuw leven op te bouwen en werkelijk op de grens van de armoede moet leven met zijn nieuwe gezin, daar wordt totaal geen rekening mee gehouden. Hij mag alleen maar werken en houdt zelf niets over om van te leven.
Is dat eerlijk? Nee! Is pure discriminatie.
En nu wordt de alimentatie weer verhoogd, maar ons salaris niet. Ra,ra hoe kan dat?

Marnix
Mon, 11/01/2004 - 11:22

precies ja! op de brandstapel met al die overspeligen maar wel de centen van je willen hebben (WALG)

JuroFoon
Thu, 11/04/2004 - 15:25

Antwoord van het Ministerie van Justitie: De indexering is gebaseerd op de loonontwikkeling in de periode september 2003-september 2004. Blijkens het CBS zijn de lonen in die periode
gemiddeld 1,1% gestegen. Bij de vaststelling van het indexeringspercentage wordt derhalve uitgegaan van de reeds gerealiseerde
loonontwikkeling en niet van de te verwachten loonontwikkeling met een eventuele correctie achteraf. Er is met andere woorden sprake van een
naijleffect. Zoals in het persbericht staat aangegeven, kan een alimentatieplichtige -als de indexering in zijn geval niet wenselijk is- in onderlingo
verleg met de alimentatiegerechtigde andere afspraken maken of eventueel de rechter verzoeken om iets anders te bepalen.

Dees
Mon, 11/08/2004 - 10:07

Ik begrijp er echt niets meer van. Als de lonen worden bevroren zijn gaat de alimentatie toch omhoog.In 2004 loonstijging 0; alimentatie omhoog : 2,5!! Als je het ministerie belt krijg je een reactie toegestuurd met daarin een verwijzing naar de berekeningsmethode. Niemand haalt het in het hoofd om die bij te stellen. Dus... lonen niet omhoog, dan ook de alimentatie niet omhoog. Te simpele vraag waar ze kennelijk niets mee aankunnen. Zo groeit de zaak al jaren scheef!!!! Moet er geen grote actie opgezet worden om er wat beweging in te krijgen? In ieder geval politieke partijen benaderen is het minste denk ik als de minister doof blijft.

Dees
Mon, 11/08/2004 - 10:09

Ik begrijp er echt niets meer van. Als de lonen worden bevroren zijn gaat de alimentatie toch omhoog.In 2004 loonstijging 0; alimentatie omhoog : 2,5!! Als je het ministerie belt krijg je een reactie toegestuurd met daarin een verwijzing naar de berekeningsmethode. Niemand haalt het in het hoofd om die bij te stellen. Dus... lonen niet omhoog, dan ook de alimentatie niet omhoog. Te simpele vraag waar ze kennelijk niets mee aankunnen. Zo groeit de zaak al jaren scheef!!!! Moet er geen grote actie opgezet worden om er wat beweging in te krijgen? In ieder geval politieke partijen benaderen is het minste denk ik als de minister doof blijft. Dan naijleffect waarover wordt gepraat ijlt wel altijd in negatieve door. Nooit wordt de alimentatie eens verlaagd!

Dees
Mon, 11/08/2004 - 10:13

natuurlijk kan je altijd naar de rechter stappen om de onredelijkheid aan de kaak te stellen. Wel vreemd dat het ministerie dit zegt. Als de regeling goed is zou het altijd goed moeten uitwerken. Ze weten ook wel dat je niet voor 1500 EURO advocaatkosten betaalt als je daarvoor de winst van de alimentatiebijstelling voor jaren kwijt bent!!! Bovendien onredelijk is. Die advocaatkosten kan ik als betaler niet van de belasting aftrekken. Mijn ex wel!!! Het kost mij dus meer mijn recht te zoeken dan het haar kost om haar recht te verdedigen. Ook weer zo iets onredelijks.

Sjaak
Tue, 11/09/2004 - 08:01

Het gekke aan een alimentatieverhoging (bij kinderalimentatie) als deze is, dat men uitgaat van een stijging van de brutolonen. Iedereen in dit land is er netto op achteruitgegaan, behalve dus de alimentatie ontvangers. Zij zijn in dit land verzekerd van een netto stijging. De betaler heeft netto al minder door allerlei lastenstijgingen en houdt op deze manier nog minder over.

wanhopig
Thu, 11/25/2004 - 00:47

doodziek word ik er van vraagt zelf een scheiding aan om dat ze meer vrijheid wil en het niet meer ziet zitten met mij maar wel haar hand ophouden voor 2 kinderen waarvan ik er maar 1 verwekt heb en 1 erkend ( omdat ze dan de zelfde achternaam krijgen )bloedzuiger en onder tussen al jaren illegaal samen wonen met alle voordelen van die lees huursubsidie en belasting voordeel een oudergezin aasgieren zijn het het is net of je een hoop strond onder je schoenzool hebt zitten waar je niet van af komt !!

Aron
Mon, 11/29/2004 - 01:08

Ik wordt strontziek van al die mensen die zeiken over het betalen van allimentatie maar het vertikken om aan hun kinderen te denken. Denk liever aan je kinderen. Je hebt ze zelf verwekt. moet het kind de dupe worden van jou gezeik over geld. Denk is na of is dat in deze wereld ook al niet meer mogelijk. Mensen kijken in deze tijd toch al te veel naar zichzelf. Als afsluiting WORDT WAKKER!!!!

Hakan Bakay
Mon, 11/29/2004 - 18:01

Ik word strontziek van mensen die altijd zitten te klagen !

De maatschappij is behoorlijk egoistisch geworden en verhardt !

jan gelderblom
Fri, 12/03/2004 - 22:19

ik ben nu acht jaar gescheiden en zie ook geen kans een nieuw leven op te bouwen
de laatste drie jaar ben ik er netto bijna 100 euro op achteruitgegaan vanwege verhogingen van ziektekosten verzekering en pensioenpremie
de alimentatie is met 11% omhoog gegaan, in mijn geval zo,n 70 euro
ik ben wachtgelder van een gemeente

bob dekker
Wed, 12/08/2004 - 02:29

je kan beter na de hoeren gaan.dan ben je goed koper klaar,en dan heb je nog eens wat nieuws in je nest liggen.en nu betaal je jaren allmentatie.jongens zet hem op en laat ze de kleren krijgen allemaal.en naai je lekker rot.en een goede jaarwisseling voor 2005 toegewenst.en gebruik die wijfe maar.

rene woudeberg
Wed, 12/08/2004 - 22:35

ben zelf al 9 jaar gescheiden.betaal me scheel aan alimentatie.voor 4 kinderen.leef zelf van 25 euro in de week.moet met me oude fiets te werk.en zei gaat met een nieuwe volvo van de nieuwe vriend,winkelen. ja als ze nou een dikke boom tegen komt,met de kids.dan ben je gelijk in 1 klap van je alimentatie af.dat voelt aan net als de staatsloterij winnen.

Xenon
Sun, 12/12/2004 - 15:29

Ach, waar zou de overheid zich druk om maken? Het kost ze toch geen geld? En als het ze wel geld kost, dan leggen ze gelijk een sollicitatieplicht op. Maar die reikt niet verder dan het overheid-uitkeringsdeel. Als de ex persé zelfstandig verder wil, leg dan niet een deel van de financiele verantwoordelijkheid ettelijke jaren bij de ander, maar zet dan je eigen schouders eronder en zorg binnen de kortste tijd dan ook volledig voor jezelf.
Het moge duidelijk zijn dat ik hier alleen maar spreek over de partneralimentatie.

Ik zou het op prijs stellen als Den Haag zich eens over deze hoogbejaarde alimentatieconstructie zou buigen en zou bijstellen naar de 21e eeuw. Onderdeel daarvan zou wat mij betreft weer de "schuldvraag" mogen zijn. Want waarom mag ik jaaaaren bloeden voor iets waar ik geen schuld aan heb, of (zoals Justitie beredeneert) evenveel schuld dan mn ex? Blijft mn ex haar leven lang soms minderjarig ofzo? Comfortabel regelingetje zo, Den Haag. Bravo!

richard
Tue, 12/21/2004 - 18:31

ik ben nu twee jaar gescheiden, dat ik voor mijn kinderen moet betalen vind ik niet meer dan normaal. (heb ze tenslotte ook zelf op de wereld gezet)
Waar ik van baal is van al die kut wijfen die het in hun vuile gore kut kop halen om het alleen recht op je gabbers te claimen

Peter
Mon, 12/27/2004 - 22:23

We moeten af van gelijke indexatie voor iedereen. Veel redelijker is de indexatie te koppelen aan de verandering in het salaris. In veel gevallen is dat uitstekend af te leiden, uit het loonstrookje. Voor die gevallen waar het salaris lastig is te achterhalen, zou het huidige systeem van uniforme indexatie kunnen blijven bestaan. Het toepasssen van dit systeem op iedereen, zoals nu gebeurt, is echter nodeloos onredelijk.

Loerakker
Mon, 01/03/2005 - 14:57

Ik ben bijna 3 jaar gescheiden waarbij ik ruim 650 euro aan allimentatie moet dokken, omdat mijn ex doodgewoon weigert om zelf eens te gaan werken. Zij zit zogenaamd in de WAO maar steekt heel veel energie in bejaarden vrijwilligers werk, ook fysiek. ik dacht dat de president van de rechtbank er rekening mee zou houden dat de partner, zoveel als mogelijk, zelf in haar eigen levensbehoefte moet kunnen voorzien. M.a.w. gewoon gaan werken, doe ik al 40 jaar, waarvan 26 jaar in onregelmatige diensten. Even nog dit! Kinderen vallen hiervan buiten, zij mogen hier niet onder lijden.
Ton Loerakker

Henri
Fri, 01/07/2005 - 21:04

Ik ben inmiddels ook al dik 3 jaar gescheiden. Met de scheiding bepaalde de advokaat dat ze ook niet hoefde te gaan werken, want dat hoefde ze, toen we nog samen waren ook niet. Terwijl zij degene was die er geen zin meer in had. De teef nam wel uit de verkoop van het oude huis nog 50.000 eur. mee Resultaat : na een jaar van extreem profiteren heeft ze een deeltijd-baantje met onduidelijke vaste inkomsten.
Als ik dit wil aantonen om de allimentatie aan te vechten, mag ik zelf naar een advokaat, die ikzelf moet betalen, omdat we het zo geweldig en rechtvaardig in Nederland geregeld hebben.
Als we dan toch ouderwetse regels willen toepassen : ik dacht dat heksen en trollen verbrand werden ?
Over Den haag hoef je je helemaal geen zorgen te maken : sinds wanneer denken ze daar na over wat er met de bevolking gebeurt ?
Inflatie staat al jaren loodrecht op indexering, dus..... ?
Al met al, gerechtigheid en emancipatie zijn hier ook niet te rijmen, dat blijkt wel weer.
Adios amigos.

Elly
Mon, 01/10/2005 - 15:05

Na alle verwijten hier te hebben gelezen nu eens iets serieuzers: Ik ben 7 jaar geleden gescheiden omdat mijn ex een nieuw leven wilde. Hij had een nieuwe vriendin en was verliefd. Ik had niet een kans gehad om carriere te maken en had alleen parttime baantjes gehad. Mijn twee kinderen zijn de dupe van een uitspraak in hoger beroep: alleen 50 gulden per maand voor de oudste....
Nu leef ik van een aanvulling van sociale zaken en restinkomsten van mijn parttime baan. Elk jaar wordt er een bedrag voor alimentatie ingehouden incl. de index. Ik moet zelf voor de incasso zorgen en dat verloopt niet optimaal. De index wordt namelijk niet door mijn ex betaald. Mijn ex leeft van een WAO-uitkering en zegt dat hij eigenlijk niets hoeft te betalen. Kortom dit is wel een vervelend dilemma, want nu ben ik verplicht om elke keer het LBIO in te schakelen en die werkt alleen voor de laatste zes maanden.....
Het bedrag is te klein om dit via advocaten te laten lopen. Bovendien is er al voor jaren onenigheid tussen ons over de verdeling van de inboedel en daar komt volgens mij geen einde aan. Je kunt dan wel begrijpen dat ik hier al helemaal geen gat in zie. Desondanks is het wel zuur dat ik nu gestraft wordt voor een uitspraak die in hoger beroep is gedaan, want had ik geen alimentatie aangevraagd voor mijn kinderen dan had ik nu meer inkomen gehad. Lees: alle kleine beetjes helpen als je niets meer hebt ! graag verneem ik u reacties.
groeten van Elly

Carmen
Wed, 01/19/2005 - 14:01

Ik vindt het nog steeds heel erg krom dat vader alimentatie moet betalen terwijl hij zonder aanwijsbare reden zijn kids niet mag zien. In Nederland willen we toch waar voor ons geld? Waarom dan niet bij alimentatie. Ik wil wel eens zien waar dat geld door al die moeders aan besteed wordt. In 99% Niet aan de kinderen, geloof mij! Wordt wakker, alimentatiebetalende vaders!!!!!!!!!!

ton dekker
Mon, 05/09/2005 - 15:24

ja jullie hebben allemaal gelijk.
7 jaar je kind niet zien.
we willen niks van je hebben.
geboorte niet meegemaakt.
niet erkend, of laten we zeggen niet kunnen erkennen.
en wel na 7 jaar komen van ik krijg alimentatie van je en het liefst nog met terug werkende kracht.
Wat een wereld leven wij.
Waar halen ze de gore moet vandaan om nog die 7 jaar te eisen.
Waar moet ik dat geld vandaan halen.
moet ik mijn huis verkopen of moet ik 24 uur gaan werken.
ik ben niet eens met haar getrouwd geweest.
eerst zwanger worden en dan weg gaan zonder reden.
wel zelf twee inkomens hebben en een volvo v40 onder hun reet en dan zeggen we hebben het krap.
lazer op met die onzin.
wij willen 170 euro plus dit en dat.
Ik heb zelf ook nog een vrouw en kind waar ik voor moet zorgen.
en heb zeker geen geld boom in de tuin.
Den Haag word eens wakker.
Waar zijn de rechten van de man.
alimentatie wat een onzin.
Krijg ik ook nog smartegeld voor die 7 jaar leed en psygologen waar ik ben geweest en voor de eerste leuke jaren die ik heb gemist.
Ja, ja het is allemaal wat.
Dat kind is al gevormd door zijn moeder.
en weet pas na zeven jaar dat ik zijn vader ben.
Belachelik voor worden toch.
je kind zolang in de maling nemen.
en nu met rechten dreigen.
Waar halen die vrouwen hun recht vandaan.
Ja wie zijn billen brand moet op de blaren zitten.

Carmen je hebt wel gelijk.
even een nieuwe parfum en een extra wintersport.
Pa betaald toch alimentatie en wij hebben lekker twee inkomens en nog eens kinderbijslag.
Ja dat loopt lekker op heerlijk zoveel geld.
En wij als man op een houtje bijten om de maand door te komen.
Vaders laat je niet gek maken kom op voor je recht.
groetjes ton

Wim
Mon, 05/23/2005 - 14:24

is het mogelijk als je je kind niet erkend hebt dat men nog alimentatie kan aanvragen?

Herman
Thu, 05/26/2005 - 16:11

op reactie van Wim,

is het mogelijk als je je kind niet erkend hebt dat men nog alimentatie kan aanvragen?

Dat verschilt volgens mij, ben je getrouwd geweest? Heb je een geregistreerd partnerschap gehad? Samen gewoond, en hoeveel jaar?

Ik mijn geval loopt mijn exvriendin te trekken aan me om alimentatie te gaan betalen, alleen ze wil niet dat we het ouderlijk gezag regelen, als er geen ouderlijk gezag is, ben je volgens mij ook niet financieel aansprakelijk voor het kind, en natuurlijk betaal ik nu geld voor onderhoudt van mijn kind, ik betaal nu 250,- per maand, terwijl mijn vriendin een normale 40 uur werkt, en 1650 euro verdient, te veel? geen idee .. maar goed, ik hoop dat je er iets mee kan, succes

Henk
Wed, 06/29/2005 - 17:23

Helaas.

Als verwekker van het kind heb je op grond van het Burgerlijk Wetboek een onderhoudsplicht voor je kind. Deze loopt tot de 18e verjaardag van het kind of eventueel tot de 21e verjaardag.
Het maakt hierbij niet uit of je het ouderlijk gezag hebt, het kind hebt erkend of wat dan ook.

En, na het lezen van alle (overwegend negatieve) reacties kan ik alleen maar zeggen dat ik blij ben dat ik een goede regeling met mijn ex heb. Ik betaal ook alimentatie, zowel voor haar als mijn kind. En niet weinig

No problem, ik zie mijn kind ook gemiddeld drie tot vier dagen per week.

Sandra
Tue, 07/05/2005 - 12:23

Alimentatie voor je kind, prima. Partner alimentatie: laat ze zelf maar gaan werken zodra mogelijk. De ex van mijn vriend woont al 3 jaar samen. Zijn niet op hetzelfde adres ingeschreven. Ze heeft een baan maar verdient niet genoeg. Werkt ook nog eens zwart.Ze kan full-time legaal werken want de jongste is al 14. Teren op de centjes van je ex.

Een moeder met een uitkering moet ook werken als haar kind 5 is. Waarom een ex-partner die alimentatie ontvangt niet. Is dit niet krom?

Over normen en waarden gesproken?

Trouwens, wat geef je, je kind als frauderende ouder mee?

Wim
Tue, 08/09/2005 - 14:01

mijn ex waarmee k niet getrouwd was, niet samengewoond en ook geen geregistreerde partnerschap had,eist nu alimentatie en dat na 5 jaar is dit eigenlijk nu nog wel mogelijk ondanks dat ik dat kind geeneens erkend hebt en nooit gezien heb. Omdat wij geen relatie meer hadden tijdens haar zwangerschap.

Peter
Thu, 09/29/2005 - 11:54

Wij zijn niet getrouwd (wel een samenlevingscontract, niet in gemeenschap van goederen) en geen kinderen. Werken allebei. We zitten nog in het beginstadium van de scheiding, maar moet ik straks ook vor haar alimentatie gaan betalen? Lijkt me toch niet, maar als ik de andere verhalen lees zijn er nog veel onrechtvaardigeheden. Gaarne eenreactie.

pietje post
Tue, 02/07/2006 - 22:57

ja allemaal het zelfde laken en pak en wie doet er wat aan //....////// NIEMAND
OOK DE POLITIEK NIET

Koos
Thu, 02/09/2006 - 20:16

Altijd netjes partner- en kinderalimentatie betaald. Na 6 jaar komt er een brief: indexering betalen. Gegevens aangedragen bij het LBIO en een gerechtsdeurwaarder. Beiden leggen beslag, de gerechtsdeurwaarder zelfs na een schriftelijk overeengekomen betalingsregeling. De zielige ex zwijgt in alle talen. Komt ook niet met gegevens bij haar opdrachtnemers, LBIO en GGN. Dan kun je beide instanties voorliegen, die hoeven immers niet de gegevens te controleren op juistheid of waarheid. Die verantwoordelijkheid wordt door onze wetgeving slinks neergelegd bij de opdrachtgever. De overheid verschuilt zich achter artikel 5: niet toerekenbare omstandigheden.

M
Fri, 02/10/2006 - 12:34

Jezus lekker dan! 10.000 euro binnen 2 dagen betalen of beslag leggen!!! Omdat ik verhuist ben konden ze me niet vinden terwijl ik al drie jaar ingeschreven staat.Kinderalimintatie terwijl ik al 4 jaar geen contact meer heb met moeder of kind. niet getrouwd geweest niks geen samenlevings contract. Dat eist de socialedienst van me + 500 permaand. Gebaseerd op mijn inkomen?? nee maximaal omdat ze me niet konden vinden!! Mijn vraag als ik betaal heb ik dan recht op een omgangsregeling??

arnold
Thu, 02/16/2006 - 11:04

ik heb al twee jaar geen kinder allimentatie betaalt voor mijn 2 kinderen de een heb ik erkend en de ander niet ik ben wel de vader en ik zie ze ook regelmatig nu wil mijn ex waar ik niet mee getrouwd ben geweest en ook geen samenlevingscontract mee had , kinderalimentatie met terugwerkende kracht over de afgelopen jaar .
kan ze dit maken ?

Marco
Sat, 05/13/2006 - 22:19

Ik zit in de situatie dat mijn vrouw (ik ben nog getrouwd)bij het minste geringste loopt te zeiken dat ze weg wil.We hebben een eigen huis 2 kinderen. Ze heeft mij volledig in haar macht. Ze wil niet praten ze wil niks alleen maar hatelijk doen en de boel verzieken.
9 jaar getrouwd en 2 kids van 3 en 7 jaar, een eigen huis die ik naast mijn baan zelf volledig gebouwd heb. Dit betekent het huis verkopen en veel allimentatie
Ik kan geen kant op en alleen maar hopen dat zij besluit nog jaren getrouwd te willen blijven simpelweg omdat ik een scheiding niet kan betalen.
Kortom zij klaagt, zij wil weg, zij verpest mijn leven en dat van de kids, en dan moet ik gaan betalen voor haar onderhoud.Dit is toch niet te bevatten

Yuna
Mon, 08/14/2006 - 18:07

Beste mensen,

Ook ik ben een gedupeerde van de hoge alimentatie die mijn man moet betalen. Mijn man heeft maar 1 kind van 14 jaar met zijn ex-partner en moest in eerste instantie voor zijn kind 250 euro en voor zijn ex-partner 484 euro betalen met een netto-inkomen van 1480 per maand. Dit kwam dus neer dat mijn man precies de helft van zijn inkomen moest betalen aan zijn ex en kind terwijl hij op dat moment al samenwoonde met mij en ik geen inkomen had! De rechter heeft hier geen rekening mee gehouden en hem alsnog als alleenstaande aangemerkt.

Hier zet ik hele grote vraagtekens bij:

Zijn ex kan aanspraak maken op een bijstandsuitkering en ontvangt tevens de helft van zijn inkomen aan alimentatie. Mijn man(inmiddels echtgenoot) hield zelf maar de helft van zijn inkomen ad 746 euro en moest ook in mijn levensonderhoud voorzien omdat ik geen baan had, omdat ik een voltijdse opleiding volgde. Het bespottelijke van alles is nog wel dat mijn man dus niet in staat werd gesteld om voor mij te zorgen terwijl hij wel de huwelijkse plicht had om in mijn levensonderhoud te voorzien. Tevens kon ik geen bijstand aanvragen omdat mijn man inkomen had. Wat moest ik dan? Hoe moest ik dan rondkomen? Wie zorgt er voor mij. De staat zorgt voor zijn ex d.m.v. bijstand. Mijn man zorgt voor zijn ex d.m.v. alimentatie. Maar wie zorgt er voor mij als ik geen werk heb??? Niemand. Ik heb bijzondere bijstand aangevraagd maar werd afgewezen. Ik heb Postbus 51 opgebeld en gevraagd waar ik mij toe moest wenden: Ja, mevrouw, ik kan u niet helpen, u zult maar moeten gaan werken. Ben al ruim een half jaar aan het sollicteren, kan geen werk vinden. Moet ik in de tussentijd dan maar verhongeren?

Mijn man en ik zijn naar een advocaat gestapt en hebben een vermindering gevraagd. De rechter heeft toen de partner alimentatie verlaagd naar 155. De kinderalimentatie is nog steeds 250 gebleven. Maar de rechter heeft mijn man alsnog als alleenstaande beschouwd en in de uitspraak gezegd dat ik maar moest gaan werken. (en dat terwijl ik heel graag verder wilde gaan studeren en me ook al had aangemeld voor een nieuwe opleiding). Ik vraag me af waarom de rechters in nederland het recht hebben om iemand anders leven te bepalen. Ik ben 22 en mag dus van de rechter niet verder gaan studeren. Doodleuk zegt de rechter in de uitspraak dat ik gewoon moet gaan werken. En zijn ex dan? die heeft een kind van 14 en een kind van 18 uit een ander huwelijk thuis wonen. Beiden hebben dus geen behoefte aan oppas. Die van 18 kan mogelijkerwijs zelfs kostgeld betalen waardoor zijn ex minder behoeftig wordt naar alimentatie. Maar zij kan zelf toch ook gaan werken??? Waarom zegt de rechter dat wel tegen mij, maar niet tegen haar??? Terwijl zij degene is die de staat geld kost op dit moment? Waarvoor heeft zij eigenlijk recht op alimentatie??? Ik ben degene die behoeftig is. Ik kan me tot geen enkele instatie keren voor een uitkering. Zij wel. Waarom moet ik gewoon verhongeren?

Ik ben het zat. Wij gaan alsnog in hoger beroep. Ik vind dat alle vrouwen die in zo een situatie als ik beland zijn samen een vuist moeten vormen en dit probleem openbaar moeten maken. Anders blijft het een probleem waar iedereen stilzwijgend onder lijdt. Iedereen spreekt in de media altijd van zielige bijstandsmoeders die de alimentatie nooit betaald krijgen van hun ex. Maar er wordt nooit gesproken van zielige mannen (en hun nieuwe niet werkende partners) die de alimentatie niet kunnen opbrengen en voor 12 jaar vastzitten aan een inkomen lager dan de bijstand terwijl ze er 40 uur in de week voor moeten zwoegen en zwichten. Die bijstandsmoeders zitten allemaal lekker lui op de reet en krijgen het geld lekker voorgeschoteld van de staat en ex-man zonder er iets voor te hoeven doen.

Mijn man ziet zijn kind nooit meer en mag wel voor haar betalen. Daarnaast heeft zijn ex hem opgezadeld met een heleboel schulden van in totaal bijna 20.000 euro waar mijn man op moet aflossen, terwijl zij hem al die jaren bestolen heeft door de gemeentelijke belastingen, energiekosten, ziekenfondsverzekeringen niet te betalen en dan ook nog eens vlak voor de scheiding een schuld van 10.000 aan te gaan bij een financieringsmaatschappij zodat mijn man voor de helft zou moeten opdraaien. Dit alles heeft ze in haar eentje klaargespeeld en en door alle aanmaningen en brieven van incassobureaus telkens uit de post te vissen zodat mijn man er nooit achter zou komen tijdens het huwelijk. Nu zitten wij af te lossen op haar schulden en betalen wij ook nog eens een hele smak alimentatie.

Rechtvaardigheid? Dat kennen ze hier klaarblijkelijk niet in Nederland.

wendy
Wed, 09/20/2006 - 22:08

ik ben inmiddels bijna 3 jaar gescheiden..en heb met mijn exman 4 kinderen!!
hij betaalt voor die 4 kids 150 euro per maand ..ik heb zelf een wao uitkering door een autoongeluk dus heb een uitkering van 800 euro..nu ben ik terug gezet van 80%-100% Naar 65%-80%...en moet een aanvullende uitkering aanvragen het eerste wat ze zeggen is dat ze het gaan verhalen op mijn exman ...ik heb nooit geen partenerallimentatie gewild alleen maar voor de kids om hun toch een beetje een leven te bieden..!!ik kan er niet mee rond komen ..zit elke maand met mijn boodschappen...we hebben coouderschap maar het grootste deel komt op mij neer hij heeftz e in de weekenden en ik door deweeks want dan kan meneer er niks mee doen want hij moet werken ..!!nu moet ik van de gemeente een advolkaat in de arm nemen om dat ze die 150 euro voor 4 kids ook niet acceptabel vinden !! wie heeft er voor mije en advies???

kniertje
Tue, 11/07/2006 - 21:51

mensen, het is heel simpel. de kinderen zijn verwekt en moeten ook leven.
wie daar niet voor wil betalen had het met condoom om moeten doen.
het leven is voor iedereen duur en kinderen kosten nou eenmaal geld. sommige mensen doen of 250 euro per maand per kind veel is.
kunnen die niet rekenen of zo?
doe eens normaal, kinderen zijn toch al de dupe van een scheiding.
kinderen hebben geen boodschap aan hoe jij een puinhoop van je leven gemaakt hebt. en terecht.
en ze hebben recht op een goede verzorging. ook terecht.
wat lullen jullie nou. egoisten.stel jezelf eens in plaats van dat kind.

kniertje
Tue, 11/07/2006 - 21:58

en die kerel die niet wil betalen voor zijn kinderen is voor mij een GROTE DWEIL. ben jij nou een vent.
wel kinderen maken en dan zeggen stik maar ik voel me niet verantwoordelijk.
waarom dan kinderen maken? zodat je als ouwe man niet alleen zit op je verjaardag in het bejaardentehuis? om te laten zien dat dat wormvormig aanhangsel van je het doet? je moet je diep schamen, je bent een man zonder enig eergevoel.

Rob
Tue, 09/04/2007 - 00:42

Partneralimentatie = Onrecht

Mo
Wed, 09/19/2007 - 12:00

Ik snap het niet die vrouwen echt niet..ben zelf gescheiden maar gelukkig alles in goed overleg...we zorgen nog steeds samen voor de kinderen maar ik zorg voor mezelf en hij ook..
Mijn nieuwe partner heeft geen ex maar een Hex...zij is alleen op geld uit dat is duidelijk..werkt zelf ook verdient net zo veel en toch eist ze veel alimentatie ook voor haarzelf..wat ik meer dan zielig vind...gelukkig betaal je alimentatie naar draagkracht dus mensen die 1400 verdienen en 600 alimentatie betalen dat klopt niet...ga naar een advocaat en ga ervoor, vraag een prodeo advocaat aan...tis van de zotte om zoveel te betalen!!!
Ik vind die vrouwen zoals HEX misdadig...en het geld...dat verdwijnt naar een spaarrekening de kinderen zien we om de week een weekend in altijd dezelfde kledig...wat ze krijgen van vriendinnen van mama...
mama vedient ongeveer 1500 netto..krijgt 250 alimentatie...heeft een spaarrekening van ongeveer 40000 (huis is verkocht) krijgt om de 3 maanden kinderbijslag voor 3 kinderen...krigjt van de belasting kortingen terug omdat ze alleenstaande moeder is..heeft een huur van ongeveer 400 euro..kortom ze heeft het prima, maar de kinderen krijgen dag in dag uit te horen dat ze arm zijn omdat papa niet meer WIL betalen schandalig..maar 1 ding..wij zijn gelukkig..zij nu na 3 jaar nog steeds verbitterd op wraak uit en op geld belust....

dayimin yeri
Thu, 05/20/2010 - 11:21

Tijdens je huwelijk moet je elkaar steunen in voorspoed en tegenspoed, maar vooral in tegenspoed. En dat gebeurt niet door de Nederlandse vrouwen. Zolang ze geld krijgen van de man des huizes om elke dag te shoppen buiten is het goed, maar zodra men in financiele problemen komt en de druk op de ketel hoog is, kan de vrouw het niet meer aanzien en vraagt ze echtscheiding aan. Zolang je vrouwen verwent is er niets aan de hand. Alimentatieplicht moet afgeschaft worden. Je trouwt ook in gemeenschap van goederen, dan moet de alimentatieplicht gedeeld worden. Vrouwen moet je nooit aan beginnen. Ze zijn net stront. Als het eenmaal aan je zool kleeft kom je er nooit meer vanaf. Laten ze maar gaan werken om hun kinderen te onderhouden. Scheidingszaken kosten de gemeenschap al heel veel geld. Vrouw = stront

Lees meer juridisch nieuws

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur