Verplicht deskundigenoordeel UWV nu gratis


Op 1 juli 2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. In onze serie Nieuw ontslagrecht besteden we uitvoerig aandacht aan de verschillende onderdelen ervan, zoals de nieuwe ontslagprocedures, het hoger beroep, de vervaltermijn van de transitievergoeding, de ketenregeling voor tijdelijke contracten en het overgangsrecht.

Deze keer besteden we aandacht aan de procedure die een werkgever moet volgen als een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie of vaak ziek is geweest.

Redelijke grond voor ontslag
Onder het nieuwe ontslagrecht dient een werkgever een redelijke grond te hebben om een werknemer te ontslaan. Frequent ziekteverzuim en het niet nakomen van re-integratieverplichtingen leveren zo’n redelijke grond op.

Niet-nakomen re-integratieverplicht
Als een werknemer zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt (zonder dat hij daar goede redenen voor heeft), dan dient de werkgever hem eerst schriftelijk te waarschuwen.

Ook kan de werkgever dan de loonbetaling stopzetten. Als de werknemer daarna nog niet zijn verplichtingen nakomt, kan de werkgever de rechtbank verzoeken om zijn arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Frequent ziekteverzuim
Van frequent ziekteverzuim is sprake als een werknemer regelmatig niet komt werken omdat hij ziek is (zonder dat er sprake is van langdurig ziekteverzuim), en dit onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering heeft.

Het ziekteverzuim mag hierbij niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden. Daarnaast is niet te verwachten dat binnen 26 weken herstel optreedt of de werknemer zijn werk in aangepaste vorm kan uitvoeren. Is dat het geval, dan kan de werkgever een ontslagverzoek richten aan de rechtbank.

Deskundigenoordeel verplicht
De werkgever dient bij bovenstaande ontbindingsverzoeken een deskundigenoordeel van het UWV te overleggen. Als een werkgever dat niet doet, dan zal de rechtbank het verzoek afwijzen. Alleen als het niet aan de werkgever te wijten is dat hij zo'n oordeel niet overlegt, bijvoorbeeld omdat de werknemer niet daaraan meewerkt, kan de rechtbank toch de arbeidsovereenkomst ontbinden.

Gratis
In tegenstelling tot het oude ontslagrecht is onder het nieuwe ontslagrecht de aanvraag door een werkgever van een deskundigenoordeel bij het UWV gratis.

Dit is alleen het geval bij een ontslagaanvraag wegens frequent ziekteverzuim of als de zieke werknemer niet heeft meegewerkt aan de re-integratieplicht. Een aanvraag deskundigenoordeel UWV op andere gronden kost daarentegen 400 euro.

Wil je meer weten over het nieuwe ontslagrecht, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees meer: Gebonden aan vaststellingsovereenkomst?
Lees meer: Geen transitievergoeding bij faillissement
Lees meer: Transitievergoeding bij bovenwettelijke WW?
Lees meer: 10 aspecten van het nieuwe ontslagrecht
Lees meer: Transitievergoeding ook voor ambtenaren?
Lees meer: Nieuw ontslagrecht (8): vergoeding in MKB
Lees meer: Nieuw ontslagrecht (7): beroep bij ontslag
Lees meer: Geen transitievergoeding na 3 maanden
Lees meer: Nieuw ontslagrecht (5): overgangsrecht

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur