Verplicht ouderschapsplan bij echtscheiding

Controleerbare afspraken
Het voorstel gaat ervan uit dat beide ouders na de scheiding gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de kinderen. Als zij samen het gezag houden, zijn goede, controleerbare afspraken belangrijk om problemen in de toekomst te voorkomen. Die ouder die de dagelijkse zorg heeft, is verplicht ervoor te zorgen dat een kind ook met de andere ouder blijft omgaan. Het is in het belang van het kind dat het contact heeft met beide ouders. Op dit moment mogen volgens de Stichting Dwaze Vaders circa 300.000 kinderen na een scheiding een van hun ouders niet meer zien. Als ouders ruzie maken over hun scheiding, kan de rechter ze naar een bemiddelaar verwijzen. Dit gebeurt alleen als hij voor partijen mogelijkheden ziet om tot afspraken te komen.

Het ouderschapsplan gaat onderdeel uitmaken van het verzoek tot echtscheiding. Goede, controleerbare afspraken kunnen dan problemen in de toekomst voorkomen. Het ouderschapsplan regelt ook de verplichting voor de verzorgende ouder om de ontwikkeling van de band met de andere ouder te bevorderen. 

Inschakelen van een mediator
Wanneer het ouders niet lukt om onderling tot afspraken te komen, kan een rechter hen doorverwijzen naar een bemiddelaar of mediator. Dit gebeurt alleen als de rechter voor beide partijen voldoende ruimte ziet om tot een oplossing te komen.

Uit experimenten met scheidings- en omgangsbemiddeling is gebleken dat bemiddeling een positieve invloed heeft op zowel de afhandeling van de scheiding als op het vinden van een oplossing voor een omgangsregeling.

De kosten voor bemiddeling zijn voor rekening van de echtgenoten. Voor mensen met een laag inkomen wordt op basis van de Wet op de rechtsbijstand een eigen bijdrage ingesteld. Wanneer een bemiddelaar op last van de rechter wordt ingeschakeld, kunnen partijen een aanspraak maken op een vergoeding van 200 euro. Deze regeling geldt voor een periode van maximaal vijf jaar.

Einde aan flitsscheiding
Het nieuwe wetsvoorstel maakt ook een einde aan de zogeheten 'flitsscheidingen'. Bij flitsscheidingen wordt een huwelijk eerst via de burgerlijke stand omgezet in een geregistreerd partnerschap. Vervolgens kan dit partnerschap buiten de rechter om worden beëindigd. Donner had al eerder aangegeven deze mogelijkheid te willen stoppen, omdat scheidingen volgens deze procedure in het buitenland vaak niet worden erkend. Maar een kamermeerderheid van PvdA, VVD, GroenLinks en D66 liet al eerder weten juist vast te willen houden aan de mogelijkheid van flitsscheiding.

 

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (19)

Zorgplan gaat niet zonder geli
Sat, 01/29/2005 - 06:19

Het zorgplan werd al jaren geleden voorgesteld door partijrechtenkind.
Het is een must,maar die must werkt enkel in combinatie met Co-ouderschap!
Het doel is dat er een wettelijk verplicht co-ouderschap komt. Dat de rechten dus 50/50 zijn gelijke rechten fiftyfifty en dat er met dat als basis een ‘zorgplan’ kan worden opgesteld, waarin per geval afspraken kunnen worden gemaakt. Als één der partijen zich hier dan niet aan houdt zijn er wettelijke sancties mogelijk. Maar die moeten dan ook onmiddelijk ten uitvoer worden gebracht bij het frusteren van deze!
Want nu bestaan er ook sancties maar zoals gijzeling is nog noit mee geschermd laat staan uitgevoerd. De wet zat nog niet zo verkeerd in elkaar,maar als die wetten /straffen niet worden opgelegt zal het allemaal geen nut hebben! Dus stel eerst het Co-ouderschap verplicht! gr jos aalders kinderombudsman

AdVader
Mon, 01/31/2005 - 14:48

Eerst gelijke rechten !!!
Ontneem kinderen niet gelijke kansen !!!

MET MAN & MACHT WERKEN AAN:

Vanuit het primaire belang van kinderen, namelijk de zorg en opvoeding door beide biologische ouders en beide familielevens, het herstellen van de Nederlandse rechtsorde voor wat betreft gelijkwaardigheid en het voorkomen van discriminatie, zodoende het naleven van EVRM, IVRK, grondrechten en democratische beginselen vanuit dat biologisch ouderschap, het in de praktijk bevorderen van evenwichtigheid (co-ouderschap) en het tegengaan van escalaties, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords

Donner 14 april 2004

Het is in het belang van het kind dat het door beide ouders wordt verzorgd en opgevoed
De ouderlijke verantwoordelijkheid brengt dit met zich mee

Stichting Zijweg
Wed, 03/09/2005 - 01:27

Wij verwachten dat dit ouderschapsplan tot gevolg heeft dat vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld met nog meer vertraging uit de mishandelingsituatie zullen vluchten, uit angst voor de mediation en omgangsregeling. De situatie kan zelfs ontstaan dat het slachtoffer de gewelddadige situatie niet durft te ontvluchten en jarenlang mishandeld wordt, uit angst dat de partner via de omgangsregeling wraak zal nemen indien ze een scheiding aanvraagt. Een situatie die o.i. in strijd is met de rechten van de mens. Kortom: wij zijn dus sterk gekant tegen het voorgestelde plan, tenzij de regelingen voor mishandelde vrouwen versoepeld worden en duidelijk vastgesteld op welke manier er met deze situaties om gegaan wordt.
Meer hierover is te vinden op onze website.

Met vriendelijke groet, Stichting Zijweg

vera
Fri, 03/18/2005 - 23:32

leuk die nieuwe wetten, maar uiteindelijk is het hetzelfde, ouders met gezamelijk ouderlijk gezag hebben deze rechten en plichten nu ook en er komt nu al niks van terecht. ik ben misschien bevooroordeeld ben zelf kind van gescheiden ouders en ben getrouwd met een man die kinderen heeft bij zijn ex, en zoals zovelen ook geen contact omdat dat gewoon onmogelijk wordt gemaakt. ik denk dat et veel meer nut heeft om de moeders van het voetstuk "onaantastbaar want zij heeft de kinderen gebaard" af te halen (ja ik ben een vrouw die dat zegt), uiteindelijk was de man ook goed genoeg om een kind mee te maken dus waarom kan hij dan na de scheiding aan de kant gezet worden gezet?
sorry maar ik kan hier niet over uit verander die wet dat een moeder gewoon verplicht wordt de naam van de vader op te geven, desnoods via een vaderschapstest. en stel bij wet vast dat beide verwekkers van het kind ieder hetzelfde deel van de verzorging voor hun rekening nemen en leg dat vast bij de geboorte of tijdens de erkenning. en dat er sancties op staan als een van de ouders zich hier niet aan houdt of het de ander onmogelijk maakt en stop niet een omgang op verhalen van de tegenpartij zonder bewijs of constatering van waarheid.

Monique
Thu, 03/24/2005 - 10:06

Ik sluit me aan bij de mening van Vera, het zijn weer prachtige plannen, maar de vrouw heeft in een scheidingsprocedure zon enorme beschermde positie, als zij niet wil, is het contact tussen vader en kind onmogelijk. Het blijft een utopie zolang de vrouw op dit voetstuk blijft staan.
Helaas, mijn vriend heeft 1 dochter al 1 jaar niet gezien, en de andere slechts 1 keer per 3 maanden. Het is verdrietig om te zien dat de vrouw de kinderen zo op kan zetten tegen de man.

ton dekker
Mon, 05/09/2005 - 14:38

Vera je hebt gelijk, ik heb een zoon van 7 jaar teminste ik heb hem niet.
geboorte niet meegemaakt en mijn ex vriendin wilde niets van mij hebben.
Al het kontakt wat ik zocht werd af geketst.
Nu na 7 jaar willen ze alimentatie, ja maar liefst 170 euro.
ik ben inmiddels getrouwd en heb een dochter van bijna 3.
ja het is maar 170 euro zeggen ze.
ik kan het niet missen, en die 7 jaar ben ik kwijt.
ze willen alles officieel van de alimentatie dan, maar omgangs regeling en ouderlijk gezag dood leuk op een a4.
Ik wil alles bij de advocaat maar dat willen hun niet.
erkennen heb ik ook al niet kunnen doen bij de geboorte.
ja vrouw staat sterk in de maatschapij.
en het doet mij pijn eerst ben ik niet nodig en nu ze geld willen ben ik wel goed.
Ze heeft inmiddels een nieuwe vriend en verdienen allebij, en dan nog 170 euro vragen.
Het is in Nederland kortom heel slecht gesteld met de vaders.
En ben ik wel zeker van dat ik die jongen krijg te zien als ik betaal.
En wat geeft het recht aan een moeder om haar zoon pas na 7 jaar te vertellen wie zijn vader is.
Vaders hebben alleen betalings recht.
ik vraag me af of het ook in de wet staat geschreven dat je een kind bij de vader weg mag houden.
kan de man ook smartegeld eisen omdat hij ze kind niet mag zien????

Nou ik hoop op een reactie

S
Fri, 12/30/2005 - 09:53

Verlaten worden door je "echtgenoot", man waarvan je denkt gelukkig mee getrouwd te zijn. Reden? Ik hou al jaren niet van je en heb de kinderen verwerkt om de relatie te redden. Jongste kindje net paar maanden oud en een briefje op de tafel vinden. Dit is mijn vriendin overkomen en zij is kapot, helemaal kapot! HIJ was het belangrijkste in haar leven en hij heeft haar kapot gemaakt. Eh...en nou co-ouderschap voor hem? Zodat hij de kindjes lekker kan blijven zien? Ondertussen is hij "actief" met allerlei vrouwen, en zij zit elke dag met de problemen. Wat mij betreft mag hij zijn kinderen voorlopig helemaal niet meer zien! Ik geef mijn vriendin groot gelijk dat ze zo veel mogelijk de boot af houdt. Co-ouderschap? Een nachtmerrie!!!

h s
Wed, 02/22/2006 - 22:41

sorry dat ik mijn naam niet bekent maak maar weet dat mijn ex ook hier kan kijken.
he ton ik vind dat je gelijk hebt hoor mijn ex ook weg met een ander en nu ineens zijn het zijn kids terwijl toen we nog samen waren hij weinig tot niks van ze moest hebben en nu betalen voor zijn kids ook dat is een ramp ophalen om ze te zien hij zegt dat hij wil maar komt gewoon niet opdagen kinderen gelijk weer uit hun doen wie moet de stukken weer oprapen wel ik de moeder.

Roger
Tue, 03/14/2006 - 14:34

Zo, en nu het tegenovergestelde :
Hoe krijg ik de vader van een kind zover om zijn gedeelde ouderschap ook feitelijk op zich te nemen zodat de moeder ook aan haar maatschappelijke positie kan werken....

Iemand tips of ervaringen ?

Zorro-familie4justice
Sat, 04/08/2006 - 15:40

40000 nog 21413 te gaan! TEKEN NU !

PRINT HET UIT EN STUUR HET OP!

Aan Dhr J.Aalders

Ter attentie van Familie4justice :

Burgerinitiatief voor Gelijk Gezag Co-ouderschap
Rietgansplein 23
6883-DT

Velp-Gelderland

Wij eisen :

1- Gelijk gezag bij geboorte !
EVRM en IVRK waaronder ook de reeds voorhanden jurisprudentie bij het Europese Hof, veronderstelt en bevestigt ons standpunt; gelijk gezag bij geboorte

2- Gelijkwaardigheid fiftyfifty Co-ouderschap dan kun je zorgplan pas echt waarborgen!

3- Dat De Raad voor de Kinderbescherming niet meer bij (echt)scheidingen betrokken worden. Die is en moet worden ingeschakeld bij strafbare feiten als Kindermishandeling Incest Ontvoering en Verwaarlozing."

4- Een Parlementaire Enquête: Een parlementaire enquête dient duidelijk te maken hoe het zo schandalig ver heeft kunnen komen. Erkenning en genoegdoening is noodzakelijk, eerlijk herstel zal het gedane leed en de ellende verzachten, ontzette families dienen herenigd te worden!

Ben jij het ook met ons eens, stuur dan je handtekening inclusief de vier eisen eronder met vermelding van jou naam,adres en afzender !

Naam: ……………………….

Geboortedatum:..................

Adres:........................……….

Postcode:..................……….

Woonplaats:.................…….

Handtekening

Datum:…………………………

SVP-Alles met pen invullen ,dus niet digitaal !

En dan per post verzenden aan mijn adres anders zijn ze niet geldig!

Aan Dhr J.Aalders

Ter attentie van Familie4justice :

Burgerinitiatief voor Gelijk Gezag Co-ouderschap
Rietgansplein 23
6883-DT

Velp-Gelderland

Aan welke regels moet een burgerinitiatief voldoen?

Uw voorstel moet vergezeld gaan van tenminste: 40.000 handtekeningen mét naam, adres en geboortedatum van personen ouder dan 18 jaar en met de Nederlandse nationaliteit.

MightyMike
Mon, 10/02/2006 - 02:28

ben het ven mevr "vera" eens de moeders van het voetstuk onaanstastbaar" halen.

"het EVRM (Europees Verdrag Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden), het IVRK, BW Art.300"

ff opzoeken bij google.

h&m
Sat, 04/21/2007 - 14:13

Vreselijk dat moeders nog steeds kinderen hun vader kunnen ontnemen (en evt. hun broertje en zusjes in ons geval). Ik (partner van een vader) vind dat kinderen moeten wonen bij degene die het belang van de kinderen het meest voorop stelt! Degene die vindt dat kinderen RECHT hebben op hun vader en op hun moeder!!!!

T
Fri, 08/17/2007 - 10:56

Ik vind dat alle scheidingen gewoon goed geregeld dienen te worden. Een fatsoenlijk ouderschapsplan MOET verplicht worden.
Ik ben pas geleden voor een scheidingsbureau begonnen www.scheidenmoetbeter.nl wij hebben daar als doelstelling dat mensen echt geholpen moeten worden en niet zo snel mogelijk van elkaar af dienen te zijn. Een goed ouderschapsplan wat eerlijk is voor alle partijen (DUS OOK KINDEREN!) is bij ons de norm. ik vind gewoon dat alles zo zou moeten werken, zoals je het nu ziet op internet is het gewoon niet meer normaal. je moet ongelooflijk moeilijke dingen (convenant financiele planning) allemaal zelf uitzoeken en laten bekrachtigen! terwijl als je het fout doet en je komt er achter nadat alles al door het systeem is heb je echt een groot probleem.. Ik denk dan ook dat de voornaamste reden waarom mensen zo slecht uit elkaar gaan is het feit dat je slecht geadviseerd wordt en je alles eenzijdig kan laten vaststellen bij sommige instanties...

mr dj
Wed, 02/13/2008 - 17:52

Eigenlijk moet al dit gedonder toch eens afgelopen zijn en moet de handhaving van de naleving van een omgangsregeling uit het privaatrecht verdwijnen en onder het strafrecht geplaatst worden.
Een wettelijke plicht tot naleving van omgangsregelingen zou gecodificeerd moeten worden, gekoppeld aan gebruikelijke strafrechtelijke middelen.

De familierechter stelt een omgangsregeling en hiermee het recht op omgang vast, de strafrechter handhaaft deze met alle normale strafrechtelijke middelen.

Dat gedoe met omgangsregelingen is namelijk niet alleen een zaak tussen de ouders onderling, maar vooral ook een zaak van groot publiekrechtelijk belang. Bovendien blijkt te vaak dat ouders niet in staat zijn hun eigen frustraties ondergeschikt te maken aan de belangen van hun kinderen en dan zou de strafrechter een handje kunnen helpen.

Dus, versneld het navolgende wetsvoorstel door de kamers en op het bureau van de koningin:

lid 1 "diegene die zijn minderjarige kinderen hun door de rechter vastgestelde recht op omgang met de andere ouder onthoudt, bemoeilijkt of onmogelijk maakt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar of een geldboete van de ?? catagorie".
lid 2 "Herhaling van dit misdrijf kan wijziging of beperking van het ouderlijk gezag en wijziging van de de woonplaats van de minderjarigen tot gevolg hebben".

Simpel, doeltreffend en duidelijk voor allen die dit in de toekomst overwegen: u maakt zich dan schuldig aan een strafbaar feit en dat heeft consequenties.

Deze wet is een ramp!
Fri, 05/01/2009 - 15:53

Deze nieuwe wet is een ramp en dr moeten zeker geen meer rechten voor vaders komen. Ik ben een moeder waarvan de vader tijdens de zwangerschap weg is gegaan. Hij heeft geen enkele verantwoordelijkheid getoont, heeft mij financieel en emotioneel kaalgeplukt en heeft me absoluut niet gesteund (Plus drugs en alcohol verslaving). Het verschrikkelijk zijn als hij nu rechten heeft. Gelukkig geldt dit gebeuren niet met terugwerkende kracht toch? Vrouwen en mannen op deze site...bekijk het niet alleen maar van 1 kant. Het is verschrikkelijk dat welwillende vaders hun kinderen niet meer mogen zien...dat vind ik ook. Maar wat als het hebben van een vader een bedreiging is voor het leven van het kind? Mensen denk niet alleen zwart-wit elke medaille heeft een keerzijde. En vrouwen van die mannen die hun kids niet mogen zien...hebben jullie ooit wel eens goed doorgevraagd wat er allemaal gebeurd is? Hebben zij ook misschien dingen gedaan die niet konden? Er is altijd tijd om excuses te maken maar het dwingen door wetten tot omgang is niet nodig.

B van www.alleenmaarzwanger.nl
Fri, 05/01/2009 - 16:33

Quote: Kinderen hebben na een echtscheiding het recht allebei hun ouders te blijven zien.

Te BLIJVEN zien.

Als een vader al weg is vóór de geboorte van het kind, geldt deze wet dan ook?

Mutsie
Fri, 05/01/2009 - 18:39

Dat vrouwen uit wraak hun kinderen bij hun ex weghouden vind ik vreselijk. Ik ben namelijk stinkend jaloers dat hun ex wel voor hun kinderen kunnen zorgen. Want wat als de vader niet capabel is om voor zijn kind(eren) te zorgen, maar dit wel eist? Bijv. psychiaterische ziekte of mishandeling. Iedereen roept dan dat je dan uitstel van deze recht kan krijgen, maar denk je nou echt dat dit makkelijk is? Nu dat iedereen zich alleen maar blind staart op de "vrouwen die de omgang frustreren". Want als je als moeder WEL het recht heb om je kind te beschermen tegen hun vader, dan ben je alsnog nergens.

Deze wet is inderdaad gemaakt door naar 1 kant te kijken. Kijk niet zwart-wit!!

En hoe zit het inderdaad bij moeders die in de steek zijn gelaten tijdens de zwangerschap? De vader steekt geen poot uit, steunt de vrouw in geen wegen en komt dan na de bevalling ineens zijn kind "opeisen" aan de hand van deze wet? Vrouwen zijn geen broedmachines!
Zelfde geldt voor vaders die tijdens de huwelijk nergens te bekennen waren, de zogenaamde "man die zondags het vlees komt snijden". En dan moet er ineens gelijke verdeling komen, omdat ze zijn gescheiden? 50/50 na de huwelijk, dan ook 50/50 binnen de huwelijk!!

dennis van manen
Mon, 07/19/2010 - 01:17

22-06-2010 heeft het hof amsterdam, zitting houdend in arnhem, in een hogerberoep zaak met betrekking tot wijzigingverblijfplaats van 2 kinderen ,de vader, die de kinderen misbruikt in een macht en haat strijd tegen zijn ex, de moeder, carte blanche gegeven.

de vader heeft op uiterst manipulative wijze beide kinderen onder het gezag van de moeder ontrokken.
tijdens de zitting rechtbank utrecht d.d.30-10-2009 heeft de rechter aangegeven dat de ouders een ouderschapsplan moeten cre?eren.
de moeder heeft de appéltermijn gebruikt om te ervaren hoe de vader omging met de regels zoals deze in het concept opgemaakt waren.
de vader heeft totaal nagelaten het concept ouderschapsplan na te leven.
alle contact met de moeder is sinds de beschikking d.d. 25-11-2009 gefrustreerd en sinds verstrijken van appéltermijn geheel afgesloten, als dwang maatregel om de moeder af te laten zien van indienen appél.

wel is er in deze termijn een vorm van mediation geweest wat eenmalig is gebleven, conclusie van mediators is dat de situatie uiterst zorgwekkend is.

het hof heeft ter zitting geconstateerd dat er blijkbaar een loyaliteits conflict ( lees loyaliteitsmisbruik, strafbaar gedrag art.300 Wb v Str.) is bij de kinderen, maar heeft het verzoek van de moeder , die aanwijsbare reden heeft tot een ouderschapsonderzoek, naast zich neer gelegd.

het hof heeft geconstateerd dat door de kinderen ,13 en 16, woorden gebruikt zijn die niet kind eigen zijn (o.a. het woord pleegouderadoptie).

ook heeft het hof de problematiek versimplificeerd door in de uitspraak te vermelden dat het een communicatie probleem betreft tussen de ouders en dat als de ouders tot dialoog zouden komen de kinderen wellicht weer contact met de moeder zouden willen.

er aan voorbijgaand dat de vader alle contact compleet frustreerd, en dat er al een poging is geweest hiertoe.

het hof heeft ook nagelaten te zorgen voor hernieuwde mediation in deze.

met andere woorden.

de vader mag doorgaan de kinderen te misbruiken in zijn doel hun moeder het leven zo moeilijk mogelijk te maken.

het kweken van een PAS syndroom is bij deze in nederland toegestaan.

ik kan alleen nog maar constateren dat het hof in deze uitermate nalatig is geweest gezien de ernst in deze zaak.
het hof heeft nog geen 3 weken de tijd genomen tot het vormen van een uitspraak.
datum beschikking 13-07-2010

John
Thu, 08/14/2014 - 18:50

Mijn ouders bleven met elkaar getrouwd onder een dak wonen, allebei kinderen van gescheiden ouders. In mijn familie ben ik de enige van generatie kleinkinderen die niet gescheiden is. Mijn huwelijkspartner komt uit gezin waar ouders gescheiden waren, wij begrijpen niet waarom mensen zo gemakkelijk kunnen trouwen, een of meer kinderen hebben en daarna zo snel gaan scheiden, wel of niet hertrouwen, nog meer ellende vaak daarna hetzelfde liedje als men weer kinderen heeft bij relaties daarna, veel te veel ruzie overal.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur