Voorwaarden WW-uitkering
Om voor een werkloosheidsuitkering (WW) in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

1. Werknemerschap

Een werknemer is degene die nog geen 65 jaar is en in een dienstbetrekking staat. Daarmee wordt bedoeld:

 • dat er sprake van een werkgever is;
 • dat tussen werkgever en werknemer een gezagsverhouding bestaat;
 • dat de werknemer persoonlijke arbeid verricht tegen een bepaald loon;
 • dat de dienstbetrekking privaatrechtelijk of publiekrechtelijk van aard is. De werknemer heeft dus een arbeidsovereenkomst of is in overheidsdienst.

2. Werkloosheid

Wil er sprake zijn van werkloosheid, dan moet er sprake zijn van een relevant urenverlies Dat wil zeggen: (een deel) van het normale aantal uren dat wordt gewerkt komt te vervallen en er bestaat geen recht meer op loonbetaling over het aantal uren dat is komen te vervallen. De regeling van het verlies van uren geldt voor een ontslag van minimaal 5 uur per week, Of, als er minder dan 10 uur per week arbeid wordt verricht, voor de helft van uw werkuren of meer. Hierop bestaat een uitzondering: bij het tijdelijk meer uren werken dan in het arbeidscontract staat, kan men voor het verlies van deze "extra" uren in het algemeen geen WW-uitkering aanvragen.Bovendien dient men beschikbaar en bereid te zijn om nieuw werk te aanvaarden. Dit houdt in dat de werkloze werknemer ingeschreven dient te zijn bij het CWI als werkzoekende. Hij is verplicht om te solliciteren en hij mag aangeboden passend werk niet weigeren. De sollicitatieplicht begint al te lopen vanaf het moment dat de werknemer wist dat hij werkloos zou worden.

3. Wekeneis

Om te beoordelen of iemand voldoet aan de wekeneis, is de zogenaamde referteperiode van belang. Dit is de periode van 39 kalenderweken onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van werkloosheid. Geen werkweek dus, maar een periode van 7 kalenderdagen. In de referteperiode dient tenminste 26 weken arbeid te zijn verricht. Elke week waarin op een dag arbeid is verricht, al is het maar één uur, telt mee voor die 26 weken.


4. Geldige ontslagreden

Bij de aanvraag van een WW-uitkering wordt gevraagd naar de reden van het ontslag. Om na te gaan of het ontslag aan de werknemer zelf heeft gelegen, wordt eveneens bij de werkgever informatie opgevraagd. De werkgever ontvangt het werkgeversdeel van de aanvraag WW.

Als blijkt dat er sprake is van verwijtbare werkloosheid, zal de uitkering worden geweigerd. De werknemer is verwijtbaar werkloos indien hij zich zo heeft gedragen dat hij redelijkerwijs heeft moeten begrijpen dat dit gedrag de beëindiging van zijn dienstbetrekking tot gevolg zou kunnen hebben. Heeft de werknemer het er met andere woorden zelf naar gemaakt dat zijn dienstbetrekking niet verlengd c.q. beëindigd wordt, dan heeft hij geen recht op een WW-uitkering.

Maar ontslaat een werkgever zijn werknemer bijvoorbeeld om bedrijfseconomische redenen (de financiele positie van het bedrijf is slecht), dan is er geen sprake van verwijtbare werkloosheid.

Let op: wanneer een werknemer een baan opzegt voor een andere baan, is er op het moment van opzegging in de zin van de Werkloosheidswet sprake van verwijtbare werkloosheid. Om een nieuw recht op WW te doen ontstaan, dient de werknemer opnieuw 26 weken te hebben gewerkt. Bij verandering van baan is het dus van belang dat de werknemer ervoor oppast dat hij zijn recht op een WW-uitkering niet verspeelt door bijvoorbeeld een vaste baan op te zeggen voor een tijdelijke baan van 3 maanden. Wordt het tijdelijk contract namelijk niet verlengd, dan bestaat er géén recht op WW.


5. Afwezigheid van een uitsluitingsgrond

Er kunnen omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat er géén recht op een WW-uitkering bestaat. De belangrijkste zijn:

 • Ziekte
 • WAO-uitkering van 80-100%
 • Woonachtig zijn buiten Nederland anders dan wegens vakantie, met uitzondering van grensarbeiders
 • Detentie
 • Vakantie
 • Het bereiken van de 65-jarige leeftijd 

   

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (6)

Dirk van Zanten
Sun, 12/18/2005 - 18:09

Hoe zit het met mij als ik als ID-er nog 24 maanden mag blijven bij mijn huiduge werkgever. Moet ik nu al gaan solliciteren om over 2 jaar in aanmerking te komen voor een ww-uitkering? Of krijg ik vanzelf een ww-uitkering en hoef ik een jaartje niet te solliciteren? Dat laatste heb ik gehoord dat dat het geval is.

Stuur email-info naar: dvanzanten@novacollege-lmc.nl

Henk Meijer
Wed, 05/03/2006 - 12:01

Ik wordt op 31 juli werkloos. dezelfde dag ga ik op vakantie (al in januari besproken)Nu lees ik op de website van de uvw dat mijn uitkering pas in kan gaan nadat ik terug ben met vakantie. Is dit juist? volgens sommigen is dit per december 2005 veranderd en zou mijn uitkering wel op 31 juli kunnen aanvangen. weet u wat waar is?

sanae
Mon, 06/26/2006 - 12:51

ik heb een vraagje ik ben tijdens mijn proefperiode ontslagen terwijl ik opgenomen zat in het ziekenhuis heb een maand arbeid verricht op wat voor soort uitkering heb ik daar recht op en daar voor was ik student.

Jose
Mon, 06/26/2006 - 23:55

Mijn man moet voor zijn werk minimaal 2 jaar naar Australie. Als gezin moeten wij met hem mee. Ik heb mijn baan van 40 uur op moeten zeggen. Bestaat er voor mij nog iets als vergoeding??

Galo Croes
Sat, 07/16/2011 - 18:22

Ik heb een IDbaan en die eindigen per begin 2013. heb tegen die tijd 9 jaar in de ID gewerkt.
vraag; heb ik hiernaa recht op WW en hoelang?
en moet daarna nog 2 jaar voor mijn pensioen. Is er hier voor een overbruggings regeling?

micheal
Tue, 12/27/2011 - 13:59

vandaag loopt mijn contract af dan ga ik over in fase C..vast contract dus,maar nu weigert de uitzendbureau mij in vaste dienst te nemen...wat nu? wat zijn mijn rechten?

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur