main image

Wat gebeurt er met mijn onderneming als ik overlijd?

Geschreven door mr. Chantal van Ninhuijs

Je houdt je hier natuurlijk liever niet mee bezig. Toch is dit een vraag waar je zeker eens goed over na moet denken. Want wat gebeurt er eigenlijk met je onderneming als jij er niet meer bent? Stopt deze dan automatisch of wordt dit een onderdeel van je erfenis? Kan je bedrijf gewoon gezond voortgezet worden? In dit artikel worden de belangrijkste dingen voor je uiteengezet. Lees ook ons artikel over wat de mogelijkheden zijn als je kind of een andere erfgenaam de zaak wil overnemen.

Wat heb jij geregeld?
Bij het oprichten van je bedrijf heb jij het nodige papierwerk moeten verrichten, bijvoorbeeld het opstellen van een oprichtingsakte. Deze documenten kunnen samen met een testament al veel informatie bevatten over de voortzetting van je bedrijf. Het wordt natuurlijk lastiger als je geen testament hebt opgemaakt of als je testament onvoldoende duidelijkheid geeft over je bedrijf. Als jij in je testament geen regeling treft voor de voortzetting van je bedrijf, is het wettelijke versterferfrecht van toepassing.

Op basis van het versterferfrecht wordt je bedrijf een onderdeel van je nalatenschap. Dit betekent dus dat iedere erfgenaam recht heeft op een deel van je bedrijf. Accepteren je erfgenamen de erfenis, dan nemen zij, afhankelijk van de bedrijfsvorm, alle openstaande vorderingen over, maar ook eventuele schulden.

Mocht je getrouwd zijn ten tijde van je overlijden en heb je minimaal één kind als erfgenaam? Dan verkrijgt je partner alle goederen van je nalatenschap en krijgt je kind een vordering ter grootte van zijn erfdeel op je partner. Je partner krijgt dus op basis van de wettelijke verdeling je gehele onderneming.

Wat regel je in je testament?
Het is belangrijk een testament op te maken, zo bespaar jij je erfgenamen een behoorlijke aanslag erfbelasting. Als je erfgenamen je onderneming gaan voortzetten, kunnen ze in aanmerking komen voor een aantal fiscale vrijstellingen voor erfbelasting. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden! Jij en je erfgenamen moeten zich hierover dus goed laten voorlichten door bijvoorbeeld een notaris die hierin is gespecialiseerd. Vraag daarbij naar ‘bedrijfsopvolgingsfaciliteiten’.

Maakt de bedrijfsvorm nog enig verschil?
Voor de afhandeling van je erfenis speelt je bedrijfsvorm een belangrijke rol. Sommige bedrijfsvormen stoppen namelijk als de ondernemer overlijdt. Het kan ook zo zijn dat je erfgenamen aansprakelijk worden voor je onderneming en daarmee ook voor eventuele schulden. Dit hangt ervan af of je onderneming rechtspersoonlijkheid heeft of niet.  

Wat gebeurt er met je bv als je overlijdt?
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid. Je bv heeft namelijk bezittingen en schulden. Jij bent niet persoonlijk de schulden aangegaan als ondernemer, je hebt gehandeld namens de bv.

Als jij komt te overlijden en je bv is een onderdeel van je erfenis, verkrijgen je erfgenamen een onderneming met rechtspersoonlijkheid. Deze rechtspersoonlijkheid beschermt je erfgenamen. Ze zijn dan niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden die zijn ontstaan tijdens de bedrijfsvoering. Je erfgenamen verkrijgen alleen je aandelen in de bv.

Je hebt een eenmanszaak of vof en komt te overlijden
Je kunt ook een eenmanszaak, vennootschap onder firma of een maatschap hebben. Dit zijn ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid, wat inhoudt dat je hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schulden die je bedrijf maakt. Je bedrijf kan deze schulden dus niet zelfstandig dragen. Daarom zijn de gevolgen bij overlijden net even anders dan bij een bv.

  • Eenmanszaak

Als jij een eenmanszaak hebt en je komt te overlijden, stopt je onderneming, tenzij je bedrijf wordt overgenomen door iemand anders. Je erfgenamen nemen je onderneming dus niet zomaar over. Hoe dit precies werkt leggen we je in een volgend artikel uit. Je kunt ons hiervoor natuurlijk ook bellen. Als dit niet het geval is, moet je bedrijf gestaakt worden. Dit houdt in dat je bedrijf wordt stopgezet en dat er afgerekend moet worden. Als je bedrijf schulden heeft, moeten je erfgenamen ervoor zorgen dat deze schulden betaald worden. Hiervoor moet je bedrijf natuurlijk wel voldoende financiële middelen hebben. Als blijkt dat je bedrijf deze schulden niet kan betalen, kunnen je erfgenamen aansprakelijk worden voor deze schulden. Mocht het bedrijf nog vermogen over hebben, dan moeten de erfgenamen over de (stakings)winst belasting betalen.

  • Vennootschap onder firma/maatschap

Voer jij je bedrijf in de vorm van een vof of een maatschap? Dan is het van belang om te weten wat er in je vennootschapscontract of je maatschapscontract staat. In deze overeenkomst staat vaak opgenomen dat bij het overlijden van een vennoot of een maat de vof of maatschap wordt ontbonden. Maar je kunt er ook voor kiezen om in het contract een beding op te nemen dat ervoor zorgt dat je onderneming wordt voortgezet. Je andere compagnons kunnen er dan voor zorgen dat jouw deel in de vof of in de maatschap wordt voortgezet. Je deel kan namelijk worden verdeeld over de overige vennoten of maten.

Een beding in een maatschapscontract of vennootschapscontract dat de voortzetting van een vof of een maatschap regelt, wordt vaak aangeduid als een voortzettingsbeding, verblijvingsbeding, toescheidingsbeding of een overnamebeding. Met zo’n beding kun jij bijvoorbeeld regelen dat je compagnons de onderneming voortzetten en hoe dit moet gebeuren.

 

Hoe wordt mijn bedrijf gewaardeerd?
Je erfgenamen zullen over de waarde van hun erfdeel, als ze de erfenis aanvaarden, erfbelasting moeten betalen. Je bedrijf zal hiervoor gewaardeerd moeten worden, doorgaans door een accountant. We vertellen je hier alvast waar je aan moet denken.  

 

Voor de erfbelasting over je eenmanszaak wordt er gekeken naar de totale waarde van het bedrijf. Voor een vof of een maatschap wordt er daarnaast gekeken naar de waarde van jouw aandeel in dat bedrijf. De erfenis van een bv bestaat uit aandelen, die verdeeld worden onder de erfgenamen. Voor de erfbelasting wordt er gekeken naar de waarde van deze aandelen.

Regel het goed
Wil jij graag weten hoe je onderneming wordt voortgezet als je komt te overlijden? Worden je erfgenamen niet onnodig belast met de schulden uit je onderneming? Wil jij graag weten of je vennoten of maten de onderneming voort kunnen zetten? Bel dan met een van onze juristen op 088 1411 011 (lokaal tarief), WhatsApp ons op 06 40 81 22 14 of chat met ons via Facebook Messenger. Onze juristen kunnen je uitleggen hoe het zit in jouw geval en wat de gevolgen zijn voor jouw bedrijf. Ook adviseren wij je hoe je ervoor zorgt dat je de zaken goed geregeld hebt.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Lees meer juridisch nieuws

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur