main image

Wat is verjaring?

Stel dat een bedrijf lange tijd na het leveren van een dienst of product laat weten dat er nog een bedrag openstaat. Hoewel je pas na lange tijd met deze rekeningen geconfronteerd wordt, betkent dit niet dat je deze rekening niet meer hoeft te betalen. Belangrijk hierbij is hoeveel tijd het heeft gekost voordat de wederpartij de rekening alsnog verstuurd heeft. Door het verloop van een bepaalde tijd kan men immers bevrijd worden van een betalingsverplichting. Dit heet verjaring. 

Hoor jij ook vaker "zet maar op de rekening"? Lees hoe je wanbetalers toch aan het betalen krijgt in ons nieuwer artikel: Zet maar op de rekening.

Algemene verjaringstermijn: 20 jaar
Een rechtsvordering verjaart na 20 jaar, tenzij de wet anders bepaalt. Dit wil zeggen dat in beginsel door verloop van 20 jaar de wettelijke verplichting vervalt om een rekening te betalen. De termijn van verjaring begint op de dag, volgend op die waarop onmiddellijke nakoming kan worden gevorderd, tenzij de wet anders bepaalt. 

Verjaring bij contractuele vorderingen: 5 jaar
Naast de algemene verjaringstermijn heeft de wet voor een aantal rechtsvorderingen de verjaringstermijn ingekort naar vijf jaar. Een vordering die uit een overeenkomst voortvloeit (een geldvordering of een huurvordering) verjaart na vijf jaar. Vijf jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden, kan betaling dus niet meer worden afgedwongen. 

Verjaring bij consumentenkoop: 2 jaar
Is er sprake van een consumentenkoop, dat wil zeggen een overeenkomst waarbij de koper een particulier is en de verkoper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt er zelfs een verjaringstermijn van twee jaren. Na twee jaar kan de verkoper dan ook geen betaling meer afdwingen. 

Bijzondere verjaringstermijnen
Verder kent de wet enkele bijzondere verjaringstermijnen, zoals:

 • schadevergoeding wegens milieuverontreiniging (30 jaar)
 • belastingschulden (5 jaar)
 • ontslagrecht
 • boetes

Verjaring en verkrijgende verjaring
Wie te goeder trouw een bepaalde zaak van iemand anders in bezit heeft, wordt na drie jaar eigenaar. Bij onroerende goederen (bv. een huis) en register-goederen (bv. een vliegtuig) bedraagt de termijn tien jaar. Een bezitter te kwader trouw (bv. een dief) wordt na twintig jaar vanzelf eigenaar.

Stuiting en verlenging van de verjaring
Om te voorkomen dat een vordering verjaart, zal de wederpartij veelal door middel van aanmaningen laten weten nog een vordering te hebben. Door het versturen van deze aanmaningen, kan men een lopende verjaringstermijn stoppen. Dat heet stuiting. Hiervoor is dan wel vereist dat de wederpartij kan aantonen dat deze aanmaningen binnen de verjaringstermijn verstuurd zijn, bijvoorbeeld door een aangetekende brief

Door stuiting van de verjaring, begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen op de dag volgend op de stuiting. Deze nieuwe termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijn, maar niet langer dan vijf jaar.

Heb je vragen over verjaring of de regels daarvoor, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook:  ‘Ben ik nu eigenaar van het stuk grond door verjaring?’

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (84)

Sem Fidel
Thu, 03/23/2006 - 11:28

Hoe zou dat dat zitten met een nederlands koppel en een nederlandse projectontwikkelaar, die een woning in belgie oplevert, waar dat nederlandse koppel dan ook intrekt en zich formeel laat inschrijven, terwijl de projectontwikkelaar en zijn onderaannemers (aannemer, installateurs etc.) de laatste contractuele termijn bij oplevering maar niet invorderen omdat er nog werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, maar deze voortdurend maar niet uitgevoerd worden? Beide partijen ondernemen reeds meer dan een jaar geen enkele actie om deze situatie te veranderen. Er vindt over en weer geen enkele correspondentie of andere vorm van communicatie plaats.

Deductie vanuit het artikel:
Het gaat om contractueel rechten -> verjaringstermijn = 2 jaar.

doet het er nog iets toe dat het onroerend goed in belgie gelegen is?

eventuele pm op elmecky at hotmail.com

Sem Fidel
Thu, 03/23/2006 - 11:32

In aanvulling op mijn vorige reactie onder het kopje "deductie uit het artikel":

Ik was iets te kort door de bocht.

Moet zijn:
Contractuele verplichting -> verjaringstermijn 5 jaar én consumentenkoop -> verjaringstermijn 2 jaar én registergoederen -> verkrijgende verjaringstermijn 10 jaar.

G. Verbraak
Thu, 04/13/2006 - 13:43

Hoe zit het met verjaring als je een stuk gemeentegrond in gebruik hebt genomen (te goeder trouw)? Wat is het onderscheid met te kwader trouw?

\`mr F. Kaan
Thu, 04/13/2006 - 22:40

het door u terzake van consumentenkoop genoemde wetsartikel betreffende verjaring is niet juist; moet zijn 7:28!

JuroFoon
Fri, 04/14/2006 - 11:40

Geachte heer/mevrouw Kaan,

Bedankt voor uw opmerking. We hebben het artikelnummer aangepast.

Guill. C
Sat, 04/15/2006 - 12:43

Bestaan er, gelet op artikel BW6: 2.2, wettelijke uitzonderingen op de algemene en bijzondere verjaringstermijnen?

M. de Louw
Sun, 04/16/2006 - 15:39

Een bezitter te kwader trouw (bijvoorbeeld een dief) wordt na twintig jaar vanzelf eigenaar. Deze mogelijkheid bestaat pas sinds 1 januari 1993, een bezitter te kwader trouw kan dus op zijn vroegst in 2013 eigenaar worden.
Hoe zit het met dit soort zaken van voor 1 januari 1993 ?

mohamed
Mon, 04/24/2006 - 00:02

hallo.ik heb een rekening van kpn gekregen van 5 jaar geleden is die verjaart?

Kim
Mon, 04/24/2006 - 14:52

wanneer is de vordering opeisbaar?

mohamed
Mon, 04/24/2006 - 16:11

wat bedoel je precies?Opeisbaar)

het is een Rekening van Kpn(huistelefoon)

het zit zo ik heb een aanvraag voor een Telefoonaansluiting aangevraagd,en toen kreeg ik een brief terug dat er een bedrag openstaat(voor de inmmidels opgeheven adres)dus op mijn vorige huisadres.

In hun brief os als het volgt:(ik wijs u erop dat u betalingsverplichting onverkort blijft bestaan Kpn behoudt zich het recht voor om de invordering over te dragen aan een incassobureau,waarbij de kosten vollidog voor u rekening komen!))

Ze willen het bedrag op uiyerlijk 28 april op hun rekening hebben

dus wat moet ik doen?

mohamed
Mon, 04/24/2006 - 17:53

Laten we het kort houden wat is de verjaringstermijn,voor een rekening van kpn??dat is wat ik wil weten,

Merci!

ChrsMst
Tue, 04/25/2006 - 11:40

Is er bij het leveren van diensten voortkomend uit een onderhoudsabonnement sprake van consumentenkoop?

kim
Wed, 04/26/2006 - 18:45

ja maar ik heb het over het algemeen, na vijf jaar is de vordering verjaart als het opeisbaar is? maar wanneer is het opeisbaar? bij een tekortkoming in een nakoming

KIM
Wed, 04/26/2006 - 18:46

IK WIL EEN REACTIE VAN JUROFOON

a
Mon, 05/08/2006 - 13:06

aa

Jan
Thu, 05/18/2006 - 11:06

Ik heb een vraag over verkrijgende verjaring van een stuk grond. Ik heb een perceel grond waarvoor de gemeente een stoep wil aanleggen. Daar ben ik niet op tegen maar volgens een grove kaart van het kadaster licht de grens 1 meter op ons grond. Wij hebben dus een stuk tuin op gemeente grond liggen. Deze situatie is al jaren zo. Ik ben daar rond 1980 gekomen en toen stond de haag er al. Wij hebben deze ook altijd onderhouden. Er is nooit een brief of iets vanuit de gemeente gekomen dat het hun grond is. ook onderhoud is vanuit de gemeente nooit gedaan.
Kan dit onder verkrijgende verjaring vallen?

bets
Mon, 06/05/2006 - 14:15

Vraag
Belasting schuld wanneer verjaart deze

Kan
Fri, 06/23/2006 - 15:54

Als een steeg tussen 2 huizen er al ligt sinds 1973. 1 van de buren wil de steeg nu verplaatsen omdat het in 1973 scheef is aangelegd. De andere buren willen geen grond afstaan. Valt dit onder verjaring?

Peters H
Thu, 06/29/2006 - 19:44

bij keuekenconcurent in 2000 een keuken besteld, bij telefonicsche contact blijkt de keuken 1500€ duurder te zijn. koopcontract werd ontbonden, maar keukenconcurent heeft wel een order geplaatst bij de leverancier. nu vordert keukenconcurent een annuleringsbedrag van 1800€(5,5 jaar later), moet ik deze betalen?

gerrit
Fri, 06/30/2006 - 22:32

Ik heb door weru kozijnen laten plaatsen op 6-10-2003 eerste aanbetaling van 40 procent voldaan, en op 29-6 2006 komen ze aanzetten met de overige 60 procent. bijna 3 jaar later moet ik deze betalen?

Frans Eilering
Thu, 07/06/2006 - 19:52

Op 27 dec 2005 heb ik blijkbaar verkeerd geparkeerd op een plek in Deventer. 1,40 euro te weinig en 45 euro boete.
Nu (op 3 july 2006) na bijna een half jaar, komt de bekeuring pas binnen, wegens een computerstoring bij de gemeente. Ze hadden het dus ook met de hand kunnen doen. Of ik inderdaad verkeerd geparkeerd stond, weet ik niet meer. daarvoor is de termijn veeeeeel te lang. Dus verdedigen, ho maar. En er is toch ook nog iets als behoorlijk bestuur? Als de gemeente niet binnen een bepaalde tijd reageert voor mijn bouwvergunning, hebben zij pech. En volgens mij is dat nu ook zo.

Rudi
Sun, 08/06/2006 - 22:19

Ik heb in 2004 een advertentie laten plaatsen in een regionale krant(die overigs niet naar mijn zin geplaatst is). ik heb nooit een aanmaning gehad en nu na 2 jaar krijg ik ineens een incassobureau op mn dak. is dit wettelijk toegestaan?

lidie
Mon, 09/04/2006 - 11:40

Rodom mijn huis ligt een tuin die volgens het kadaster van onze buren is. De tuin is al ruim 70 jaar in gebruik door de bwoners van het huis. Nooit is er huur of iets voor gevraagd. Nu willem wij ons huis verkopen maar vragen onze buren opeens een absurd hoog bedrag voor de grond. Is hier ook sprake van verharing?

Murat
Wed, 10/04/2006 - 20:22

ik heb in het jaar 1998-1999 huursubsidie gehad, krijg nu ineens brieven dat ik 2185 euro moet terugbetalen, kan dat??

sarita
Thu, 10/12/2006 - 13:30

als je schuld (uitkering) heb de gemeente na hoeveel jaar is het verjaart?

Klaas
Sun, 10/29/2006 - 17:31

Kan iemand mij vertelen wat de verjaringstermijn is van een geldboete opgelegd door de strafrechter?

jesse
Mon, 10/30/2006 - 15:01

Heb een keuken order dacht ik laten maken bij keuken max getekend bleek een bestelling te zijn niet opgemeten maar wel dat we moeten bestellen bij hun.Nu gezegt dat we 3500 euro moeten betalen annuleringsk terwijl de keuken niet gemaakt is.Kon ook niet want maten waren niet compleet. Moet ik betalen?

Manon
Tue, 10/31/2006 - 22:40

Is er ook sprake van consumentenkoop tussen een onderwijsinstelling en een student? Bijvoorbeeld bij het betalen van een schoolreis of reader?

Vedran
Fri, 11/10/2006 - 12:38

Is er ook sprake van consumentenkoop tussen een onderwijsinstelling en een student? Bijvoorbeeld bij het betalen van een schoolreis of reader?

Manon

31.10.06 21:40

Daar ben ik ook benieuwd naar...

Rick
Sun, 11/12/2006 - 17:27

Bij het aanvragen van een hypotheek kwam er plots een BKR registratie boven water, deze dateert uit 1997, en het gaat om een A2 codering, het bedrag is €188,-
Dit is een consumenten aankoop geweest via een postorderbedrijf, mijn vraag is : Het is verjaart, maar zijn ze dan ook verplicht om af te melden vanaf het moment dat het verjaart is? Dat zou namelijk betekenen dat het in 1999 al afgemeld had moeten worden, en ik dus geen BKR registratie heb, wat mijn minstens 2% aan hypotheek gaat schelen.
Ik wil die €188,- best betalen, dat had ik ook gedaan indien ik rekeningen gezien zou hebben, het gaat mij om de codering.

Fred
Mon, 11/13/2006 - 23:33

Na 16 jaar komt mijn Italiaanse advokaat er achter dat er volgens hem nog een factuur openstaat van 1700 euro ,mijn laatste eind betaling was in 1990 .
Is deze zaak nu niet verjaard?????

mirella
Wed, 11/15/2006 - 00:32

Ik heb in 2004 een jaar een bedrijf gehad. Heb toen ook een bedrijf apks laten doen. hier zijn rekeningen van gemaakt en naar mij gestuurd. Bedrijf bestaat niet meer en we hadden een mondelinge afspraak over de betaling van de rek. Nu heb ik 2,5 jaar niks gehoord en krijg dus vandaag een brief van een deurwaarder. Mag dit en is dit dan niet verjaard?

h. groothedde
Wed, 02/28/2007 - 16:06

weet iemand dat een rekening van de dierenarts gekregen uit 1998. 1999 moet ik die alsnog betalen of niet??

bob van bemmel
Tue, 03/20/2007 - 17:48

goededag ik heb nog een openstaande huistelefoon rekening openstaan bij kpn sinds 2001.verjaart een rekening bij KPN of niet zoja wat is de termijn.

Sakine Bayka
Mon, 04/02/2007 - 23:27

Ik heb een correctie nota ontvangen van ENECO. Ze hebben namelijk een fout ontdekt, dat niet aan mij is te verwijten. Het gaat om de periode van 2002 t/m 2006. Moet ik het betalen??

mr F.Kaan te Amsterdam
Sat, 04/07/2007 - 01:15

uw uitleg van bevrijdende verjaring is onjuist: wie een schuld heeft behoudt die schuld totdat is betaald ofwel meer algemeen tot dat de verbintenis is nagekomen of anderszins is teniet gegaan -bijv. door kwijtschelding- en overigens blijft de schuld bestaan in beginsel tot over de dood van de debiteur heen! ( erfgenamen zijn rechtsopvolgers onder algemene titel , cf 3:80 BW )
ingeval van een voltooide verjaringstermijn is vanuit de crediteur bezien de rechtsvordering "er af", maar het vorderingsrecht blijft bestaan, zij het dat de nakoming -dus- niet meer in rechte kan worden gevorderd. dat is heel iets anders dan "dat de debiteur in het algemeen niet meer zou behoeven te betalen. ( betalen in de ruime civielrechtelijke zin van nakomen van de verbintenis )
Ik constateer dat nogal wat vragenstellers van onjuiste gedachten uitgaan, wellicht (her)plaatst u over dit onderwerp nog eens een tekst die inzichtelijker en genuanceerder is?

Nico van Ammers
Thu, 04/19/2007 - 23:06

Mijn vader heeft in 1981 een verbouwing uitgevoerd. Aan het eind van de klus kon men niet betalen en dit monde uit in een rechtzaak, die mijn vader heeft gewonnen. Deze uitspraak was op 4 januari 1983. Dit vonnis is op 8 april 1987 door de arrondisements rechtbank Den Haag, bekrachtigd. We zijn nu 20 jaar verder en de klapper oud leed is weer eens uit de kast gehaald. Heeft het nog zin om actie te ondernemen of is deze zaak inmiddels verjaart

Emie
Sun, 05/13/2007 - 19:25

Ik krijg hier opeens een factuur binnen van een Dierenartsrekening over een behandeling in nov/dec. 2004. Ruim 2,5 jaar geleden dus.
Is deze factuur nu verjaard?

henricus
Wed, 10/10/2007 - 16:42

na hoeveel jaren verjaart een lening bij een bank

goodperson
Tue, 11/20/2007 - 22:43

goede dag,

ik heb een schuld bij de belastingdienst die schulden zijn van 2003,04 en 05 pas in 2006 hebben we tehoren gekregen dat wij gehad hebben waar wij geen recht op hebben nu 2007 moeten we het bedrag in een keer over maken kan dit????? het is een bedrag van ruim 6000 euro kunnen ze dit van ons vragen?

gerrits johannes
Thu, 02/14/2008 - 18:45

hallo
ik heb sinds1985 een stuk grond ingebruik genomen van de gemeente hilversum en hun dat ook gezegd ik heb daar een paardenstal op gebouwd
de gemeente heeft hier nooit op gereageerd
ik heb zelfs een bouw vergunning hiervoor aangevraagt
die werdt afgewezen omdat het niet in het bestemmingsplan paste
dat is al 12 jaar geleden
nu komt de gemeente haar grond op eisen naar 23 jaar
mijn vraag is wat is mijn verkregen recht naar zoveel tijd

John
Tue, 02/19/2008 - 16:08

Wat kunnen gronden zijn voor verlenging van een verjaringstermijn voor contractuele vorderingen?

Noelle
Wed, 03/12/2008 - 14:36

Hoi, Ik heb een libertelrekeing uit het jaar2000, ik heb hier 2 aanmaningen over gehad, daarna nooit iets meer, kunnen ze me nu nog wat maken of is dit verjaard? En wat voor provider is libertel tegenwoordig, ik ben op zoek naar een nieuw abonnement maar vrees een beetje voor het bovenstaande. Gr Noelle

Krisztina
Wed, 03/12/2008 - 20:04

Hoi, ik heb een vraagje ik heb om juridisch hulp gevraagd 4 jaar geleden,en vervolgens na een brief en paar telefonisch contact niets meer van vernomen. Vervolgens na 4 jaar krijg ik nu de rekening gepresenteerd, zonder eenig correspodentie. Moet ik nog hier aan voldoen?
Gr. Krisztina

Jan Gerlofsma
Fri, 05/30/2008 - 16:24

Hallo, ik heb ook een vraag. Wij zijn 6 jaar geleden in ons huidige huis komen wonen. Tijdens de oplevering is er een restpunten lijst gemaakt, maar deze zijn nooit opgelost door de aannemer. Het nog openstaand bedrag is door ons nooit betaald. Nu, min. 6 jaar na dato, komt dit bedrijf, welke volgens ons officieel failliet is, met deze factuur. Moeten wij deze nu wel of niet betalen ? Weet iemand of dit misschien is verjaard ?

Gr. Jan

Bas
Fri, 07/25/2008 - 03:02

Er zijn blijkbaar veel vragen maar weinig antwoorden. Misschien zou de wet eens in normaal (simpel) Nederlands op de markt gebracht kunnen worden, zodat we allemaal kunnen nalezen wat we wel en niet mogen en kunnne. Een bestseller lijkt me!

robin
Mon, 02/02/2009 - 13:12

hallo me ex en ik hadden een lening maar zij heb niet betaald al die jaren aan de lening en ik wel maar na 7 jaar komen ze pas weer met een deurwaarder SHUMAN bij mij aankloppen of ik het restante schuld wil afbetalen nou is mijn vraag is het nou na 5 jaar niet verjaart want papieren heb ik er niet meer
van is het zo dat art.3:307 bw van de wetboek dat ze na 5 jaar niet meer kunnen afdwingen ook al staat er in de brief van de deurwaarder van voor het treffen van executiemaatregeling wat moet ik nu doen mvg robin

roger
Mon, 03/30/2009 - 21:37

ik heb een vraagje kreeg een brief van een vordering dat ik nog een opstaande bedrag zou hebben staan van 124 ,90 gulden uit 2001 bij wehkamp nu krijg ik een brief dat dat bedrag opgelopen is na 808,66 euro na bijna 8 jaar niets gehoord te hebben ben ik dan verplicht dat bedrag nog te betalen ?? vriendelijke groet roger

Mirjam
Wed, 04/15/2009 - 00:20

Ik had een tele2 abonnement in 2002. Ik heb toenertijd alles aan hun en intrum justitia afgebetaald. Nu komt intrum justitia in 2009 met een brief dat ik nog 272 moet betalen.

Is de termijn verjaard?

verjaaring vordering lease auto
Tue, 06/30/2009 - 18:56

hallo,

enig idee na hoeveel jaar een vordering verjaard van een lease maatschappij waar we een auto hadden ?

Marjan
Tue, 09/08/2009 - 21:15

Ik heb een rekening gekregen via een incassobureau van een openstaande rekening van T-mobile. Het gaat om een rekening uit 2002. Mijn vraag is of dit niet al is verjaard na 7 jaar?

BVD

Marleen
Fri, 11/20/2009 - 19:19

Hier staan zoveel vragen maar weinig antwoorden.

Advocaat
Sun, 12/06/2009 - 11:32

Alle verjaarde vorderingen (lees: rekeningen) hoeven niet betaald te worden zolang er in tussentijd geen herinneringen zijn verzonden (anders begint de termijn opnieuw te lopen). Deze vorderingen blijven altijd wel bestaan, maar zijn dan niet meer afdwingbaar.
Schrijf wel een brief aan je debiteur en BKR en probeer het recht te zetten door die rekening te betalen!

mar
Sun, 01/03/2010 - 12:26

Ik heb een rekening gekregen via een incassobureau van een openstaande rekening van T-mobile. Het gaat om een rekening uit 2002. Mijn vraag is of dit niet al is verjaard na 7 jaar

annaatje100
Thu, 02/04/2010 - 12:00

ik woon in Belgie.Was in 2000 gescheiden van mijn ex.In 1998 heeft mijn ex een mobille gekocht maar schijnbaar nooit betaald.Want de deurwaarder uit Nederland stuurde mij een aanmaning dat ze dat geld ook van mij kunnen terugvorderen ook al is het meer dan 12 jaar geleden.Maar stond eerst op naam van mijn ex,en die weigerde het te betalen en nu moet ik er voor opdraaien.Kan dat,want de deurwaarder schreef dat ze ook de grens over mogen om het in te vorderen.Wat moe tik nu doen.Ik dacht mijn ex had die allang betaald en kunnen ze dat aan mij vorderen want ik ben inmiddels ook gehuwd en heb geen inkomsten.

Harry
Thu, 03/11/2010 - 17:38

Ik woon heel erg lekker idealistisch. Dwz ik heb slechts aan 1 kant buren, een grasveldje voor een groenstrook achter en aan de andere kant, als van onze buren, is een soort boerenerf (boer is in ruste)
Nou heb ik het voornemen, om een coniferenheg te roeien en een schutting hier tussen te gaan plaatsen. Al sinds wij hier wonen, 10 jaar is deze situatie al zo. Om dat ik wel eens met de gedachte heb gespeeld, om de boer buurman te benaderen om mij evt een paar meter van dei grond te verkopen, heb ik een kaartje online opgevraagd bij het kadaster. Wat blijkt! Er zou tussen ons in, nog een gemiddelde strook van 7 meter gemeente grond zitten. met als bestemming groen.
Mijn vraag is; Wie moet ik nu benaderen, om daar evt een strook van te kopen. Is die grond inmiddels van mijn buurman? Hij heeft het misschien al wel 20/30 jaar in gebruik. Of is het nogsteeds gemeente grond. Stel dat het verjaard is. En dat dus mijn buurman formeel eigenaar is geworden van die strook grond. Ca 160 m2. En hij zou me daar wat van willen afstaan/verkopen, hoe zit dat dan juridisch??

johan
Thu, 03/25/2010 - 01:14

ik heb een stukje grond tegen over mijn schuur 4 bij 4 meter
en mijn buurman heeft dat in gebruik nou hoorde ik laatst van iemand dat hij dat stukje grond na een aantal jaar op kan eisen klopt dat groetjes johan

Jacqueline
Sat, 05/08/2010 - 18:55

Ik heb in 2004 een abonnement gehad van kpn nu komen ze 6jaar later dat ik 1900euro moet betalen maar dit is toch verjaard???
Graag een reactie want heb geen zin in problemen.
Groetjes, Jacqueline

Naci
Fri, 05/21/2010 - 13:35

Goedzo mevrouw Kaan.

Bent u een Turk?
Je klinkt zo slim als een Turk.

Burak
Wed, 09/29/2010 - 02:05

Ik heb 5 jaar geleden een restaurant gehad die inmiddels failliet is. Destijds had de incassobureau mij ge?nformeerd over de stand van zaken en wilde het openstaande bedrag innen. Ik heb gezegt dat er op dit moment geen mogelijkheid is voor aflossing. Na 5 jaar komt het incassobureau weer terug met het zelfde verhaal. Is deze verjaart of moet ik dit alsnog betalen?

tony
Sun, 10/10/2010 - 03:06

ik kreeg op 6 augustes 2010 een rekening van wehkamp van 1998 ik kan me niks meer van herrineren dus ik weet niet als ik wat had besteld ik heb nooit een rekening van gehad en in die stukken van de deurwaarder staat ook niet welke sullen ik gekocht had maar ze dreigen met beslag binnen een week hoe kan ik dit aanvechten?

hans
Sat, 06/11/2011 - 03:46

Zit me de volgende vraag nu we het over verjaring hebben heb ik het volgende probleem ik heb bij bkr een uitdraai gevraagt over mijn situatie heb 3 stukken gekregen ten eerste staat er kredietsoort van Abn Amro ingangsdatum 24/09/2002 werkelijke einddatum 30/01/2009 maar bij het bedrag staat nul maar ook staat er een a2 codering is dit nu verjaard of is dit al betaald
Ten tweede heb ik een schuld bij de rabobank het gaat hierbij om een bedrag van 13700
ingangsdatum 30/01/2002 registratieweek 50/2001 werkelijke einddatum nog niet bekend maar heb van deze mensen nooit een brief ontvangen ook niet van een deurwaarder is bijna al tien jaar voorbij is dit dan ook verjaard

H Crolla
Fri, 09/02/2011 - 18:33

na hoeveel jaar kan ik teveel betaalde service kosten terug vorderen

Uhh???
Wed, 01/11/2012 - 20:34

Ik snap niet dat mensen hier nog blijven vragen stellen. Je ziet toch dat niemand antwoord krijgt?

Ahh!!!!
Tue, 04/24/2012 - 16:32

Uhhh??? je bericht was duidelijk Het is meteen gestopt met plaatsen van onzin postings... Behalve mijn posting dan ;-)

aow
Sat, 05/05/2012 - 18:18

Als ik geen adres in NL heb en in het buitenland mijn aow krijg kan iemand die meent geld van mij te krijgen dan beslag leggen op mijn aow zonder dat mij dat wordt meegedeeld?

Guido
Sat, 05/05/2012 - 20:19

Krijg je hier reacties op je vragen ??

Werkt dit forum nog ?

carola
Sat, 12/08/2012 - 17:20

hallo krijg vandaag een brief van deurwaarder
over een openstaande schuld van een vonnis van 1997,is deze schuld nog opeisbaar of verjaard?

Fien den Drijver
Wed, 05/15/2013 - 19:38

EEN BEDRIJF HEEFT 3 JAAR GELEDEN voor ons als particulier autos vervoerd we krijgen nu pas een rekening is die verjaard?

marokaans
Fri, 05/17/2013 - 00:20

schulden moet je betalen

Boy Benton
Fri, 06/14/2013 - 21:55

Hallo,
hopenlijk kan iemand mij 1 duidelijk antwoord geven op het volgende. Bij mijn schoonvader is er in 1986 via een vonnis loonbeslag gelegt, hij heeft in de tussentijd elke maand betaald en dit betrof heel veel rente en nauwelijks aflossing. Hij is al die tijd nog steeds werkzaam bij dezelfde werkgever. Dus eigenlijk is dit vonnis al in 2006 verjaart toch? Nu is mijn vraag, zorgt die maandelijkse betaling er nu voor dat de verjaring na 20 jaar niet is ingetreden?

Mijn schoonvader gaat over precies 2 jaar met pensioen en zal het loonbeslag ophouden te bestaan bij zijn huidige werkgever en zal dan een andere bron van inkomsten hebben. Is het dan zo dat de schuldeiser een geldig vonnis nodig hebben om beslag te kunnen leggen op zijn pensioen? Is dit dan een geldig vonnis of is dit vonnis verjaart en kan de schuldeiser die zijn geld dubbel en dwars al heeft verdient juridisch geen stappen ondernemen tegen mijn schoonvader?

Graag een duidelijke reactie in deze aangezien we niet in de situatie willen belanden dat er ook nog beslag wordt gelegt op het pensioen. Als de schuldeiser geen recht van spreken meer heeft dan hoeven we ook geen afkoopregeling te treffen waaraan we momenteel zitten te denken.

alvast bedankt voor de reacties!
Mvgr,
Boy

Jayan Nijenhuis
Mon, 10/14/2013 - 22:59

Hallo,

In November 2006 heeft een rechter uitspraak gedaan voor loon etc uit te betalen. Dit is door de curator toen afgewezen omdat er geen geld was om ons te betalen. Nu zijn we benaderd door Opgelicht omdat deze mensen nadat ze hebben vast gezeten nog steeds oplichten. En daardoor hebben wij de gegevens opgezocht. Kunnen we dit geld nog opeisen??

Groetjes Jayan Nijenhuis van den Steenhoven

richard
Sat, 08/30/2014 - 16:31

kreeg een brief van deurwaarder van een afrekening 2010 en laatste contakt 31-05-2011 of ik ff in 1 keer het bedrag wilt betalen komen ze mee na 3 jaar kan dat ?

# Redactie JuroFoon
Mon, 09/01/2014 - 12:33

Tav richard: Of dat kan, ligt aan de vorm van schuld e.d. Neem even contact op met een van onze juristen, zij helpen je graag verder.

Hennij
Mon, 01/26/2015 - 21:09

ik sta al sinds 2003 bij bkr met code a1
van Wehkamp nooit wat van hun gehoord ik zelf ook nooit besteld wel me ex maar mag dat nog na 12 jaar

geboers vivianne
Mon, 02/02/2015 - 13:40

de centrale dienst voor sociale en culture actie na

geboers vivianne
Mon, 02/02/2015 - 13:59

na 12j centrale dienst voor sociale en culturele actie .

Jaco lobee
Sat, 03/07/2015 - 22:13

Heb een pand gehuurd bij de raad in Katwijk echter vanaf eind 2012 na 2 jaar besloten wij om de huur op te zeggen ruim op tijd huur op zegging van 4 maanden 16 december 2012 ingang huurcontract,dus stel netjes brief op medio juli 2014 ruim op tijd dus netjes verstuurd .
Augustus is gaan bellen of de opzegging ontvangen was ,u kunt het al raden niet dus ,was op vakantie bij thuis komst gelijk naar Katwijk om het persoonlijk af te geven ik daar heen brief opgesteld en in geleverd op 15 augustus (let op)
Zeg nog tegen de dame achter de balie datum is dus vandaag ja hoor uiteraard ( niet dus) datum van opzegging begin september klote zooi nu nog 1 jaar pand aan me broek werkwijze van De Raad.
Slim als we zijn mij buurman daar waar wij huurden wilden ons pand ook wij dat zelf geregeld met hun alleen de firma de raad wilden hier niet in mee na heel veel moeite gelukt we zitten nu in maart 2015 bijna rond
Van de week nog de sleutel overdracht ,de nieuwe huurder heeft de sleutel al een half jaar maar de firma de raad heeft blijkbaar tijd zat
Nu komt echter nog het mooiste van het verhaal ,De raad heeft echter alleen eind 2012 bij mij afgeschreven aan huur en de borg daarna 2 jaar geen euro meer ( heel raar ) nu bij de opzegging zijn ze tot deze ontdekking gekomen nu sturen ze de rekening 12500,- daar hebben ze recht op
Maar wat doen ze ,ze zetten er rente bij terwijl zij ingebreken blijven die zijn niet goed blij dat ik er bijna van af ben
en tip huur hier niks een grote tering bende

a blaazer
Wed, 10/14/2015 - 11:46

Deze sity werkt voor geen meter..Bijna niemand krijgt antwoord op zijn.haar vraag.

Katia Geeraerts
Mon, 07/24/2017 - 14:02

Beste

Als je een brief van de notaris krijgt in het jaar 2017, ivm het overlijden van een familielid in 1995, met de mededeling dat het aangeraden is om deze erfenis te verwerpen omdat er schulden zijn, is dit dan correcte informatie? Of zijn deze schulden na 22 jaar verjaard? Hoe kan ik nagaan of er geen misbruik wordt gemaakt van mijn volmacht en of deze schulden inderdaad nog gevorderd worden bij acceptatie.

Mvg Katia

Pieter Dieleman
Thu, 11/16/2017 - 18:48

Heb net een facktuur ontvangen van onze architect voor werken van 4 jaar geleden,hierop heb ik dus geen controle meer wat nu

Jolanda
Fri, 07/06/2018 - 00:59

Mijn broer heeft een geldlening van mijn moeder op een levering woning ouders moeder eist dit op weigerd te betalen ook na 2 jaar hij heeft juridische brief gekregen maar zegt niet te betalen en nu kan de koop ontbonden worden na 22 jaar.
En verder welke stappen kan ze nemen

Jolanda
Fri, 07/06/2018 - 01:04

Binnen de verjaringstermijn is de brief verstuurd geldlening op levering woning ouders willen niet betalen kunnen ze koop omtbinden

HelloLaw
Fri, 07/06/2018 - 11:09

Hoi Jolanda, bedankt voor je reactie. Wat een vervelende situatie! Ik heb je een mail gestuurd om te kijken hoe we je het beste kunnen helpen. ^Lisanne van HelloLaw

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur