Wat je moet weten over de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)

Wat betekent het?
Een CAO is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan.

Door wie?
Een CAO wordt afgesloten tussen één of meer werkgevers (of werkgeversorganisaties) en één of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden).

Voor wie?
Sommige CAO’s gelden maar voor één bedrijf (ondernemings-CAO) en andere CAO’s gelden voor meer werkgevers in één bepaalde bedrijfstak (bedrijfstak-CAO). In een CAO staat altijd welke werkgevers, bedrijfstakken of soorten werk onder de CAO vallen. In Nederland valt zo'n 85% Van alle werknemers onder één of andere CAO.

Voor mij?
Als je voor een werkgever of in een bedrijfstak werkt waarop een CAO van toepassing is, dan geldt die CAO voor jou. Je werkgever is verplicht om een CAO toe te passen als:
• je werkgever zelf een CAO heeft afgesloten (ondernemings-CAO);
• je werkgever lid is van een werkgeversorganisatie waarvoor een CAO geldt (bedrijfstak-CAO);
• er in zijn branche een bedrijfstak-CAO is, die algemeen verbindend verklaard (AVV) is door de minister van SZW. Die CAO geldt dan voor alle werkgevers in die bedrijfstak.

Iedere werknemer?
Als een CAO van toepassing op je werkgever, dan geldt die in principe voor alle werknemers binnen het bedrijf. Soms zijn bepaalde groepen van de CAO uitgesloten, zoals hoger personeel. Dit moet blijken uit de CAO zelf. Uitzendkrachten vallen meestal niet onder de CAO van de inlener, maar onder een uitzend-CAO.

Wat staat er in?
In een CAO kunnen verschillende afspraken staan, dat is per CAO anders. Denk daarbij aan afspraken betreffende:

• Loon
• Toeslagen
• Betaling van overwerk
• Werktijden
• Proeftijd
• Opzegtermijn
• Pensioen / vervroegd pensioen
• Auto, mobiel, laptop van de zaak
• Reiskostenvergoeding
• Scholing en opleiding
• Kinderopvang

En de wet dan?
In een CAO staan meestal de belangrijkste afspraken die gelden tussen jou en je werkgever. Die afspraken wijken vaak af van de desbetreffende wetsbepalingen en zijn meestal gunstiger. Zo wordt in een CAO vaak een hoger loon afgesproken dan het minimumloon of meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. De afspraken in een CAO mogen natuurlijk niet in strijd zijn met dwingendrechtelijke wetsbepalingen. Is dat wel het geval, dan geldt de wet.

Staat alles in een CAO?
Het is lastig om alle afspraken en regels die gelden tussen jou en je werkgever op te nemen in een CAO. Als er in een CAO of arbeidscontract bepaalde zaken niet geregeld zijn, dan wordt dat ingevuld door de wet.

Wet? Welke wet?
De belangrijkste wetten in het arbeidsrecht zijn:

• het Burgerlijk Wetboek (regels over bv. proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag);
• de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (regels over loon en verlof);
• de Arbeidstijdenwet (regels over werktijden en rusttijden);
• de Arbeidsomstandighedenwet (regels over veiligheid en gezondheid binnen bedrijven);
• de Wet arbeid en zorg (regels over uiteenlopende verlofregelingen);
• de Algemene gelijke behandeling (regels die arbeidsgerelateerde discriminatie tegengaan).

En mijn arbeidscontract dan?
In je arbeidscontract kunnen afspraken staan die expliciet op jou van toepassing zijn, in tegenstelling tot je collega’s (bijvoorbeeld loon of auto van de zaak). De afspraken in je contract mogen niet afwijken van een toepasselijke CAO. Is dat wel het geval, dan gaat de CAO voor je arbeidscontract.

Geen CAO?
Als er geen CAO op je werkgever van toepassing is, zul je samen met je werkgever afspraken moeten maken over de arbeidsvoorwaarden. Je dient je dus bij het maken van deze afspraken te houden aan de arbeidswetgeving (zie boven). Het is verstandig om deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een arbeidscontract, maar het is niet verplicht.

Lees ook:

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (3)

els
Thu, 11/18/2010 - 22:56

Kan de werkgever een CAO hanteren zonder lid te zijn van een werkgeversorganisatie en met werknemer een salaris overeenkomen welke schriftelijk wordt vastgeld, afwijkend van het gehanteerde CAO?

elisa
Thu, 03/15/2012 - 23:44

Sory maar ik snap het nog steeedss niet wat CAO betekend????

Wasvrouwtje
Tue, 06/30/2015 - 22:54

CAO dat is een afkorting van Collectieve arbeidsovereenkomst! Dat betekend dat je recht heb op een loonsverhoging! Helaas gaat het in de werkplaats niet even makkelijk! Meeste keren gaat het om de schuld die dit bedrijf heeft veroorzaakt, waardoor de gemeente niet mee willen werken door de nieuwe CAO te geven aan de werknemers! We hadden getekend voor een nieuwe CAO,maar nog steeds word er niet naar gehandeld! CAO word dikwijls genoeg afgeweken door de werkgevers en zeker als de werknemers onder druk hun arbeid moeten verrichten!

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur