Werknemer vals beschuldigd van fraude

Er kunnen zich op het werk omstandigheden voordoen, waardoor niet langer van een werknemer verlangd kan worden dat hij zijn werkzaamheden blijft uitvoeren. Een valse beschuldiging van fraude of diefstal is zo’n situatie. Een werknemer kan natuurlijk ontslag nemen, maar dit heeft verstrekkende gevolgen. Hij is dan doorgaans verwijtbaar werkloos en verliest daardoor zijn recht op een WW-uitkering.

Werknemer wil ontbinding
Om dit te voorkomen – het zou per slot van rekening niet fair zijn naar de werknemer toe – heeft ook een werknemer de mogelijkheid om naar de kantonrechter te stappen en ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken. De rechter kan dan overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, waardoor de werknemer niet verwijtbaar werkloos wordt. Is er sprake van verwijtbaarheid aan de kant van de werkgever, dan heeft de werknemer bovendien recht op een ontslagvergoeding.

Praktijkvoorbeeld
William (41 jaar) werkte sinds 2006 als senior account manager bij een onderneming die zich bezig houdt met training en advies, gericht op de bouwbranche. Hij verrichtte zijn werkzaamheden voornamelijk vanuit huis. Vorig jaar kreeg William van zijn werkgever kort na elkaar twee slechte beoordelingen.

Na het tweede oordeel werd hij uitgenodigd op kantoor en kreeg hij te horen dat hij zou worden ontslagen en dat hij zijn telefoon, auto en laptop zo snel mogelijk moest inleveren. Zijn werkgever zou een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV en totdat die werd afgegeven, was William op non-actief gesteld.

Een paar dagen later verzocht de werkgever of William op kantoor wilde verschijnen om het een en ander af te handelen. De werkgever wist dat William’s advocaat niet daarbij aanwezig kon zijn. Nadat William niet verscheen, werd hij op staande voet ontslagen wegens frauduleus handelen ter zake van klantencontacten. William was onaangenaam verrast en stapte naar de rechter. Hij verzocht daarbij ontbinding van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een ontslagvergoeding.

De rechter had geen goed woord over voor de handelswijze van de werkgever; deze had zich niet als een goed werkgever gedragen. De opgevoerde dringende reden voor het ontslag op staande voet (fraude) kon de werkgever niet aannemelijk maken. Ook het verwijt aan William dat hij had gedisfunctioneerd, kon de werkgever onvoldoende onderbouwen.

Bovendien had het bedrijf William in een slecht daglicht gesteld door meteen zijn bedrijfseigendommen op te eisen. Ook de handelwijze rond het ontslag op staande voet was niet zoals van een goed werkgever verwacht mag worden.

Op verzoek van William ontbond de rechter de arbeidsovereenkomst, met toekenning van een ontslagvergoeding van ruim 61.000 euro (correctiefactor = 2).

Voor geïnteresseerden staat hier de hele uitspraak.

Heb jij wel eens te maken gehad met een valse beschuldiging door je werkgever? En had dit nog negatieve gevolgen voor je? Geef dit aan in de poll! 

Deze poll is inmiddels gesloten. Je vindt de uitslag hier.


Als je bent ontslagen of je wil zelf ontslag nemen, neem dan contact op met een van onze juristen.

Lees ook: Ontslag na 6 jaar door YouTube-filmpjes
Lees ook: Schending relatiebeding door gebruik Twitter

Bron: Rechtbank Haarlem, sector kanton, 5 januari 2012, LJN BW4155

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (14)

Nien
Tue, 05/22/2012 - 17:23

Gelukkig dat de werkgever hiermee niet weg is gekomen. Dat er eerherstel en een goede ontslagvergoeding is gekomen.
Toch is het te hopen dat de werknemer snel een nieuwe baan heeft, in deze tijden niet gemakkelijk.

sterredag
Tue, 05/22/2012 - 19:51

Als je een vaste overeenkomst heb, dan kan je nog wat, maar als je een tijdelijke overeenkomst hebt die toevallig net afloopt of via een uitzendbureau dan is zon waardeloze beschuldiging toch funest en zit je gewoon zonder baan.

tata1966
Wed, 05/23/2012 - 00:06

Ben ooit valselijk beschuldigd van diefstal uit de portemonnee van een collega, een hoop gezeik, frustratie, boosheid en verdriet later bleek dat haar man geld uit haar portemonnee had "geleend"en dit niet had gemeld. Ik ben daarna onmiddelijk opgestapt ondanks dat mijn baas zijn excuses had gemaakt. Mijn vertrouwen in iedereen waar ik mee werkte was weg. Ik zou NOOIT iets stelen en mijn collegae wisten dat ook wel maar ja....opstokers heb je overal vooral als jij je werk goed doet, veel fooi krijgt en deze, mij van diefstalbeschuldigende collega, niet ...pure kinesine. Gelukkig kreeg ik er een fantastische baan en nog fantastischere collegae voor terug bij een nieuwe fijne baas.

Zonnetje
Wed, 05/23/2012 - 01:34

Ja, mijn collega stal uit mijn kassa..Mijn percentage klopte al een paar weken niet, ik was de enige die met mijn kassa werkte...(horeca) Snapte er niks van..Totdat ik op vakantie ging..toen heeft werkgever het geld gemarkeerd en bleek diegene bij wie ik de kassa ophaalde aan het begin vd dienst, 1 á 2 briefjes van 25 gld dagelijks in haar zak te stoppen. Heb gehuild toen ze het vertelden..

Parker
Wed, 05/23/2012 - 11:29

Ja heb dit zeker meegemaakt en zit nog in de ellende door leugens van een chef bij een Rotterdams openbaarvervoer bedrijf.
Het is triest dat een chef zomaar gelooft wordt en dat in een telefoongesprek,mijn woord tegen zijn woord.Heb advokaat genomen die vervolgens de verkeerde dingen doet,nu hogerberoep met andere advokaat die wel voor elkaar krijg wat had moeten gebeuren door eerste advokaat maar nu is het ergste leed al geleden.

Edgar
Thu, 05/24/2012 - 14:43

Ik ben nu werkloos door een narcistische directeur die altijd gelijk had. Relaties met collegas, bewust te laat komen, niet naar hem luisteren, etc. Alles kwam voorbij... Ik heb alles kunnen weerleggen maar daar had hij geen oren naar. Ik kreeg een (kleine) ontslagvergoeding mee en op advies van een advocaat (via HelloLaw) moest ik het daar maar bij laten. De kosten van een rechtzaak zouden niet opwegen tegen een eventuele aanvullende vergoeding. Als ik toen had geweten dat ik nu nog zonder werk zou zitten dan had ik het risico graag genomen...

chocos
Thu, 05/24/2012 - 15:00

Dit is heel herkenbaar. Is mij persoonlijk niet overkomen maar mijn moeder. Na bijna 10 jaar gedetacheerd in de zorg werd ze na een dag werken op kantoor geroepen met de mededeling dat ze ontslagen werd. Bleek dat ze beschuldigd werd van diefstal . Hier was geen enkel bewijs voor. Later bleek dat een collega dit had gemeld bij haar manager. Ongeloof is wat er heerste bij mijn moeder en toen ze vroeg naar hoe en wat ging de dame v/d P&O helemaal tekeer tegen haar. Ze kon na een maand of twee gelukkig weer ergens anders aan de slag, maar het zit me nog steeds niet lekker.
Ik heb haar toen geadviseerd om een advocaat te nemen, maar ze wilde het niet. Ze was er behoorlijk van ontdaan en wilde rust zei ze. Nu is het al meer dan 1 jaar geleden en vraag me nog af wat als....

Alles

Niek
Thu, 05/24/2012 - 15:47

Deze praktijken gaan pas anders als degene die in de fout gegaan is, ontslagen of disciplinair gestraft wordt in plaats dat de onterecht beschuldigde het veld moet ruimen. Voor die persoon is maar een maatregel en dat is rehabilitatie in woord, geschrift en houding. En de werkgever is ook fout en dus strafbaar wanneer die een situatie heeft laten ontstaan waarin dit valselijk beschuldigen mogelijk is c.q. ongecontroleerd zijn gang kan gaan.

Denise
Thu, 05/24/2012 - 18:37

Natuurlijk het overkomt een ieder wel eens dat er op het werk enige frictie ontstaat.
Er is een oud gezegde: "Je kan niet de hele wereld tevreden houden".
Maar wat gebeurt er tegenwoordig er bestaan zwarte lijsten die er dan voor zorgen dat je nergens meer aan de bak komt.
De werknemer is zich hier meestal niet van bewust.
Wat er voorheen over bepaalde advocaten geschreven wordt is ook waar, enkele advocaten zien een kwestie als deze als een soort van reclame. Als deze zich te erg tegen de werkgever keert denken ze over het algemeen dat ze geen opdrachten meer kunnen krijgen. Werkt dit zo of bestaat er ook een zwarte lijst van advocaten die geregistreerd worden door bedrijven als ze niet volgzaam zijn.
Ik kan mij daar toch wel het e.e.a. bij indenken.

Saskia
Fri, 05/25/2012 - 11:43

Tja, herkenbaar....Ben onterecht met een vaste baan als makelaar na 4 jaar ontslagen. Binnen 10 dagen had ik de brief van de advocaat binnen dat ik op non-actief werd gesteld en moest tekenen voor ontslag op staande voet met dringende en gewichtige redenen. Tevens moest ik per direct mijn auto, tankpas en telefoon inleveren. Je komt in een achtbaan terecht die je niet begrijpt. Uiteraard ben ik niet op de afspraak ingegegaan en werd mijn ontslag aangevraagd. De kantonrechter gaf geen toestemming voor ontslag en had geen goed woord over voor mijn werkgever en zei dat we er beter nu uit konden komen, anders zou hij het direct doorverwijzen naar de gewone rechter met factor 2. Tevens vroeg hij wat ik wilde....wel of niet bij hem blijven werken....ik zei nee, het vertrouwen was geschaad. De volgende dag leverde ik netjes mijn auto en spullen in.......had ik dat maar niet gedaan !
Mijn werkgever kwam zijn afspraken niet na. Hij had al per direct mijn salaris stop gezet op 19 oktober 2009 en de uitspraak van de rechter was 16 december 2009 en mijn ontslag zou per 01 februari 2010 zijn. Er kwam geen salaris en geen ontslagvergoeding. Toen heb ik dus weer een rechtzaak tegen mijn werkgever aan moeten spannen en ook de tweede uitspraak op 24 september 2010 won ik op papier. Papier is geduldig, maar van winnen wil ik niet spreken. Ik ben een hartstikke leuke baan kwijt en ben sindsdien al werkloos. Op 28 oktober 2010 maakte mijn ex-werkgever eindelijk het geld over op de derde rekening van mijn jurist uit susteren. De afspraak dat mijn jurist alle kosten op mijn werkgever moest verhalen kwam hij niet na en na aftrek van zijn kosten stortte de jurist zonder specificatie een luttele 1.923,-- euro op mijn rekening. U begrijpt dat ik daar geen jaar rechtzaken voor had gevoerd. Ontdaan dat zelfs een jurist niet te vertrouwen is, bleef ik achter. Als hij advocaat was geweest, had ik naar de orde van advocaten gegegaan, maar voor een jurist kan ik daar niet terecht. Moe van al het strijden heb ik het los gelaten. Onrecht ik heb er zon hekel aan, maar het gebeurd helaas nog iedere dag.

Marie
Fri, 05/25/2012 - 17:57

Is mij overkomen!! En hoe!!
Jaren graag en goed gewerkt bij werkgever. Plotseling uit het niets een beschuldiging van diefstal en vervalsing van bep.gegevens. Ik werd direkt buiten gezet, ontslag werd door werkgever geeist, maar.........dit moest op alle mogelijke manieren tot stand komen buiten het UWV en de kantonrechter om !!!!
Er werd een ontslag met wederzijds goedvinden voorgesteld, daarbij een (veel te lage) ontslagvergoeding, maar uitsluitend als ik goed meewerkte aan de eisen van werkgever.
Ontslag kon niet uitgevoerd worden, ik was ziek. (aantoonbaar en ziekenhuisopname)
Wat volgde was een zeer lange periode van ziekte, welke op het moment van beschuldiging niet was te voorzien) Mijn werkgever weigerde elke vorm van zelfs maar een poging tot reintegratie en heeft zelfs formulieren met vervalste info aan UWV verstrekt daarover. Hoewel zeer ernstig ziek, werd ik al die tijd zwaar onder druk gezet om te tekenen voor een ontslag met wederzijds goedvinden.
Heel belangrijk daarbij is misschien dat ik moet vermelden, dat van de zijde van werkgever mij steeds opnieuw werd voorgehouden en opgedrongen: de stelling dat een onstslag in deze vorm nooit een belemmering zou vormen voor een evt. aanvraag WW of, indien van toepassing ZW.
En dát is uitgelopen op een heel groot drama !!
Op enig moment was ik psychisch op geen enkele wijze meer bestand tegen de situatie (ernstig ziek en druk van werkgever) en heb ik de papieren wel ondertekend.
Aanvraag WW, daar kon geen sprake van zijn, ik werd keer op keer gelijk al bij de balie weggestuurd. Ik kon/mocht geen aanvraag doen, ik was immers arbeids-ongeschikt. (zeer duidelijk waarneembaar!)
Aanvraag ZW mocht ik ook niet doen, werd daarvoor ook steeds bij de balie weggestuurd. Heb die uiteindelijk wél gedaan, met een melding "ziek uit dienst "en een aanvraag met terugwerkende kracht. Bij die aanvraag heb ik UWV ook ruim voorzien van alle mogelijke bewijsstukken en dus ook stukken waarmee werd aangegeven dat verklaringen van de werkgever niet deugden. UWV is daar volledig aan voorbij gegaan en heeft dit nooit onderzocht. De medische keuring voor de ZW was de aanfluiting van de eeuw en de rapportage van de keuringsarts onvolledig en vooral tegenstrijdig. De arbeidsdeskundige deed daar nog een schepje bovenop, er is nooit met werkgever gesproken en ook niet met mij. Er werd gewoon, glashard een uitspraak gedaan voor toepassing van artikel 45 en aan mij werd een sanctie van 100% opgelegd (volledig weigeren van ZW-uitkering) omdat, en zo staat het letterlijk in de rapportage, geen sanctie aan werkgever opgelegd kon worden.
Daarnaast zijn er bij de beoordeling aanvraag ZW door UWV nog veel meer fouten gemaakt en de meest lastige daarvan was een forse termijnoverschrijding t.a.v. de beslissing. Ik heb wel keer op keer en aangetekend aangedrongen daarop.
Intussen zat ik dan wel volledig zonder inkomen. Ik raakte mijn huis (huur) kwijt, heb mijn inboedel verkocht om maar zo lang mogelijk aan mijn financiele verplichtingen te kunnen voldoen. Uiteindelijk lukte dat dan ook niet meer, dus er ontstonden grote betalingsachterstanden en schulden.
Natuurlijk (na advies) heb ik geprobeerd om intussen als voorlopige voorziening een WWB-uitk aan te vragen. Dát kon dan weer niet, er moest eerst een afwijzing ZW overlegd kunnen worden. Na maanden van diepe en doffe ellende kon ik dan eindelijk wel WWB aanvragen en......ook daarin werd de beslistermijn overschreden én werd mij een voorschot ontzegd.(nadat het mij wel mondeling was toegezegd).
Het werd nóg moeilijker toen eindelijk de beschikking op de WWB-aanvraag gegeven werd en daarbij bleek, dat aan mij (alwéér) een maatregel werd opgelegd, waardoor er een volledige maand recht op uitkering werd afgenomen. Deze "misstap" is middels een bezwaar-procedure door mij aangevochten en die maatregel was onterecht en er is aangekondigd dat die hersteld zal worden. (die maand krijg ik dus alsnog uitgekeerd).
Uiteindelijk is aan mij een WIA-uitkering toegekend door UWV, met terugwerkende kracht (wegens enorme termijnoverschrijding bij de beslissing op mijn aanvraag) en daardoor moest de uitkering WWB weer verrekend worden met die uitkering. En ja hoor.....dat is ook niet goed verlopen. Wordt nu nog uitgezocht, want ze weten het nu zelf niet meer bij de gemeente.
Situatie is nog aardig wat ingewikkelder, omdat UWV, die mijn ZW weigerde (loopt nu beroep) tegelijkertijd op zeer agressieve en intimiderende wijze betaling van een invordering eistte. Een invordering waarvan de schuldvraag (aan wie is het ontstaan daarvan te verwijten?) nooit is vastgesteld en de hoogte van het invorderingsbedrag ook niet duidelijk is. Er worden (ruim 3 1/2 jaar na aankondiging van invordering) nog steeds twee verschillende bedragen gehanteerd. Ondanks meerdere verzoeken om een specificatie van het bedrag is die nooit gegeven. UWV zet de invordering door. Ontzegd mij dus ZW, eist invordering (al of niet terecht) én heeft dan nu ook beslag gelgd op mijn WIA-uitkering. Ik heb UWV een uitgebreid overzicht gegeven van al mijn normale vaste lasten en de bedragen van afbetaling waaraan ik moet voldoen. Door dan af te zien van de noodzakelijke zorg, waarvoor ik wel een positieve CIZ-indicatie had, bleef er nog net een bedrag van €167,00 per maand over. UWV heeft nu beslag gelgd voor €237,00.
Komt het er nu dus op neer, dat ik niet eens meer eten kan kopen én nog verder in de schulden kom te zitten.
Uiteraard heb ik al lang geleden (toen er helemaal geen inkomen was) gevraagd om geheel of gedeeltelijk kwijtschelding van die invordering. Is afgewezen. Ik moest bezwaar indienen en was daar niet toe bekwaam binnen de gestelde termijn. Ook niet, omdat UWV kopie van mijn dossier weigert af te geven. Uiteindelijk heb ik een brief gestuurd met verzoek tot verlenging van de bezwaartermijn. Het antwoord was: "beslissing op uw bezwaar". Wat ik dus niet eens had ingediend!!!! Daartegen weer bezwaar gemaakt, maar dat was niet ontvankelijk, want mijn bezwaar (die brief verlenging bezwaartermijn) was één dag te laat binnen. Dan maar beroep ingesteld. Waar ik ook niet toe in staat was.(ziek, psychisch overbelast, al geforceerd in beslag genomen door andere bezwaar en beroepsprocedure) Dit beroep is dan daardoor ook weer één dag te laat ingediend. Rechtbank vroeg redenen daarvoor op en die heb ik gegeven. Beroep is niet-ontvankelijk verklaard, omdat ik bij indienen niet heb bewezen/aangetoond dat ik ziek was.
Zijn we klaar?
Vergeet het maar............
UWV heeft bij de afwijzing op mijn bezwaar alvast bij voorbaat aangekondigd dat en hoe zij bij verplichting tot herbeoordeling van mijn aanvraag ZW deze opnieuw zullen afwijzen.(werkgever was eigenrisicodrager WIA) In dat geval zal ook de betaalbaarstelling van mijn huidige (door beslaglegging gekortte) uitkering opgeschort kunnen worden.
Intussen ben ik onverminderd en (vergis je even niet: levensbedreigend!!) ziek, is er geen geld om van te leven, is er wegens wachtlijstproblemen bij GGZ nog steeds geen hulp voor psychische problemen en daar kan ik het voorlopig mee doen.
Mensen hebben minder nodig om zelfmoord te plegen !!
Mijn huidige inkomen (op papier) laat geen toevoeging van een advocaat toe en praktisch is het volslagen onmogelijk er zelf een in te huren. Wel geprobeerd, maar wegens de geringe kans van slagen (UWV is sowieso al moeilijk, bij al deze complicaties helemaal) en de grote hoeveelheid werk en tijd die er dan in gestoken moet worden niet haalbaar. Advocaten beginnen er niet aan, het is onmogelijk alle kosten bij mij te declareren, dus ze zien er geen brood in.
Zonder kennis van de zeer uitgebreide, soms tegenstrijdige en zeker niet op elkaar aansluitende wet-en regelgeving heb ik de klus maar in mijn eentje te klaren.
Hoef ik niet meer uit te leggen hoe wanhopig ik ben ????
En.... ik heb nooit iets gestolen, nooit valsheid in geschrifte gepleegd. Er is geen enkele mogelijkheid waarmee ex-werkgever zijn beschuldiging kan aantonen én werkgever heeft daarbij nooit de bij hen speciaal daarvoor in dienst zijnde ambtenaar ingeschakeld en heeft ook nooit bv. de politie ingeschakeld.
Ik ga volslagen ten onder aan burocratisch optreden ten gevolge van een valse beschuldiging en mijn stelling in dit hele verhaal is: als het tot zelfmoord komt (ik verzet mij zo goed ik kan) dan is er eerder sprake van moord !!!! Ik wil het mijn familie niet aandoen.
Wie mij een duidelijk en uitvoerbaar advies kan geven: graag !!!!!!!!!! Hulp: nog beter.
Ik zal me telefonisch melden bij HelloLaw en daar mijn gegevens achterlaten met de vraag of evt. adviezen of aanbiedingen dan via hen naar mij gezonden kunnen worden.

Roy
Mon, 05/28/2012 - 12:54

Zo zie je maar dat je altijd aan t kortste eind trekt
Dus gewoon blijfen werken en niet altijd de werkgever opzadelen met je problemen.
Alhoewel ik zeker weet dat de werkgever ook nadelige gevolgen heeft ondervonden is het kiezen van een gulde middenweg voor beide partijen een goede oplossing ( moet er wel gepraat kunnen worden ) om toch tot een uitkering te verkrijgen zonder veel ophef en niet elkaar de kop proberen in te drukken ; dan heb je allebei baat

patty
Fri, 06/01/2012 - 11:31

ik ben ook ooit beschuldigd van diefstal door een collega.
ben helemaal overstuur geraakt daarvan.
het gebeurde in een teamvergadering. iedereen wist het al inclusief mijn manager behalve ik dat ik gestolen zou hebben.
ik heb eerst eens flink uitgehuild toen ik thuis kwam. daarna alles opgevraagd bij het hoofdkantoor om mijn onschuld te bewijzen.
manager liet niets horen en collegas deden geheimzinnig en wantrouwend naar mij.
van onstlag was geen sprake maar ze lieten mij wel lopen.
ik zit in de psychiatrische zorg en ik was nog hard nodig.
na aangetoond te hebben dat het niet waar was is mijn collega na een halfjaar zelf opgenomen geworden wegens psychische problemen. en ja zo zie je maar weer er hoeft maar 1 gek rond te lopen en iets te verzinnen en alles kan kapot gaan.
nu werk ik nog steeds bij deze werkgever alleen op een andere groep.
ik heb het naar mijn zin gelukkig. en als je niets gedaan heb dan zou ik dus niet weggaan.
en zelf aantonen dat je onschuldig ben.

Anoniem
Mon, 06/11/2012 - 17:10

Ik zit nu dus in zon situatie..
Ik word verdacht van diefstal op mijn werk, Ben een poosje terug verhoord door recherche vh hoofdkantoor op een manier waar je echt ziek van word!! Ben nog nooit zo vreselijk vernederd! Klanten en collegas konden overigens alles horen in de winkel..lekker proffesioneel ook!
Er werd meteen met een vinger naar me gewezen dat ik het had gedaan..hoe ze eraan kwamen?
Financieel liep het niet lekker en daar had ik het wel eens over met mijn baas..die wilde ook aan gaan kaarten dat ik een dag meer kon gaan werken (zei hij, achteraf was het dus WEER een smoes)
Maar goed..wie van de 10 mensen heeft het op dit moment niet financieel krap eind vd maand denk ik dan?!
Ik werd ook misselijk bij de gedachte dat er zowiezo aan me gevraagd werd waarom ik het had gedaan! Echt pardon...waarom ik het had gedaan!? Ik heb NIKS gedaan, sta wanneer ze me vragen in de zaak..werk hard door, mn werk laat ik netjes achter, ik werk zelfs over als ze me dat vragen.
Heb die "vriendelijke" man ook gevraagd om anders mijn huis te komen controleren op het gestolen geld, ik heb niks te verbergen!
Elke avond tassencontrole, doe mn werk zoals het moet met afsluiten etc..en dan nu dit gezeik!
Heb ondertussen wel een advocaat in de arm genomen..ik laat me niet zomaar vals beschuldigen, gisteren weer op verhoor geweest bij de politie.
Hoor ook achteraf dat de andere 3 verdachten het continu op mij gooien, op mn burnout verleden (waar ik overigens bijna een jaar van beter ben maar goed..ze hebben wat om mee te roddelen) en mn financiele prive leven wat overigens hier niks mee te maken heb want ik heb 0,0 schulden.
Ze babbelen ook over me op het werk, via een collega met wie ik bevriend ben hoor ik dat ze over me praten..ik was ook van de 1 op de andere dag weg, ben afgekocht met mn vakantiedagen.
En daar ben ik ook enorm kwaad over..zoiets als dit hoort binnen de leiding te blijven en niet aan jan en alleman verteld te worden tot in detail! Helemaal niet met een beschuldigende toon!
Er is ook geen bewijs, het zijn alleen speculaties en de 1 zegt dit de ander zegt dat.
Maar ik ben wel mooi mn baan kwijt (onder dwang) en die andere 3 werken er nog! Zit nu in de ziektewet, overspannen door de hele situatie..dus kan ook weer door de molen vh uwv, arbo arts etc.
Hoop dat deze nachtmerrie snel ophoudt want meer tegenslagen trek ik ook niet op het moment..psychisch en emotioneel zit ik er compleet doorheen.
Ik wil dat mn naam gezuiverd word en degene die dit gedaan heeft zn bek open trekt..
Ik had een leuke baan, opleiding etc..dat is nu allemaal verklooit omdat 1 iemand zn handen niet thuis kon houden.
Ik ben ook verschrikkelijk kwaad, teleurgesteld in mn leidinggevenden en mentaal gesloopt.
Dit gun je niemand....

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur