Wetsvoorstel versterkt positie partner en familie bij ongeval


Laatste nieuws: op 10 april 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel affectieschade aangenomen. Lees er alles over in onze blog Vergoeding van affectieschade komt er toch!

 

In tegenstelling tot België, Frankrijk en andere landen, hebben in Nederland partner of familieleden van een slachtoffer van een ongeval geen recht op vergoeding van immateriële schade. Materiële schade van nabestaanden, zoals de kosten voor de begrafenis en kosten voor levensonderhoud, komt wel voor vergoeding in aanmerking. 

Uitspraak shockschade
In 2002 deed de Hoge Raad in een uitzonderlijke zaak uitspraak en erkende voor het eerst het recht op immateriële schadevergoeding voor naasten wegens "shockschade". Het ging om een verkeersongeval waarbij een taxibusje een klein meisje had overreden. Voor de moeder, die na het ongeval ter plaatse kwam, was de confrontatie met de gruwelijke gevolgen  een zeer traumatische gebeurtenis en liep daarbij psychisch letsel (shockschade) op.

Onderscheid affectieschade en shockschade

Wat is shockschade?
Immateriële schade in de vorm van psychisch letsel, veroorzaakt door de confrontatie met een geestelijk traumatiserende gebeurtenis. Bijvoorbeeld: iemand is getuige van een verkeersongeval.

Wat is affectieschade?
Immateriële schade in de vorm van verdriet om verlies of letsel van een partner of naast familielid van een slachtoffer van een ongeval. Affectieschade is het verdriet dat naasten hebben om het overlijden of het ernstig letsel van het slachtoffer. Op dit moment kunnen naasten deze affectieschade níet verhalen op de veroorzaker van het ongeval.

Wetsvoorstel
Momenteel wordt gewerkt aan een wijziging van art 6:107 en 6:108 van het Burgerlijk Wetboek die vergoeding van affectieschade mogelijk maakt. Het wetsvoorstel noemt een bedrag van €10.000,- als vergoeding voor het leed en verdriet van personen die behoren tot een beperkte groep van gerechtigden. Onder bijzondere omstandigheden hebben ook anderen recht op vergoeding van affectieschade. Hierbij moet worden gedacht aan lat-relaties, niet meer thuis wonende meerderjarige studerende kinderen en een broer of zus of twee broers of zussen die langdurig samenwonen. Daarnaast geeft het wetsontwerp de mogelijkheden de volledige inkomensschade te vorderen die een verwante lijdt doordat hij de verzorging en verpleging op zich heeft genomen van een naaste. 

Recht op vergoeding van affectieschade krijgen:

a. De ten tijde van de gebeurtenis niet van tafel en bed gescheiden zijnde echtgenoot of geregistreerde partner van de gekwetste.
b. De levensgezel van de gekwetste, die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam met deze een gemeenschappelijke huishouding voert.
c. De ouder of adoptiefouder van een ten tijde van de gebeurtenis minderjarige of met die ouder of adoptiefouder in gezinsverband wonende meerderjarig gekwetste.
d. Een ten tijde van de gebeurtenis minderjarig kind of minderjarig geadopteerde of met de gekwetste in gezinsverband wonend meerderjarig kind of meerjarig geadopteerde van de gekwetste.
e. Degene die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg voor de gekwetste heeft.
f. Degene voor wie de gekwetste ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg heeft.
g. een andere persoon die ten tijde van de gebeurtenis in een zodanige nauwe persoonlijke relatie tot de overledene staat, dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hij als naaste wordt aangemerkt.<?xml:namespace prefix = o />  

Deze wetswijziging ligt nu bij de Tweede Kamer, en het kan dus nog enige tijd duren voor de nieuwe regels in werking treden.

Links:

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (4)

heilijgers
Wed, 02/23/2005 - 22:13

graag wil ik vragen als zo,n wetsvoorstel er zou komen..of het recht dan nog zou gelden..mijn dochtertje kwam om in 1997...augustus...nu jaren later nog veel verdriet..zou de regering een regeling gaan treffen..met bijv verjaring..?

Marten (JuroFoon)
Thu, 02/24/2005 - 19:56

Helaas zal de regeling alleen gaan gelden voor gebeurtenissen na inwerkingtreding van de wet. Geen terugwerkende kracht dus. Zie ook de Memorie van Toelichting bij de wet onder punt 8.

Ingrid
Wed, 01/09/2008 - 16:59

Hoe ver is het inmiddels gevorderd met dit wetsvoorstel?

Caroline
Thu, 03/31/2011 - 13:34

Dit wetsvoorstel is een jaar geleden, in maart 2010 verworpen door de fractie VVD en CDA in de Eerste Kamer. Er zal dus (nog) geen wijziging komen van de wetsartikelen 6:107 BW en 6:108 BW.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur