main image

Wie betaalt de juridische kosten als ik een rechtszaak win?

Wat valt er onder proceskosten
De kosten die gemaakt worden voor juridische aangelegenheden worden vaak proceskosten genoemd. Hieronder vallen diverse kosten zoals kosten voor het inschakelen van een advocaat, griffiekosten, deurwaarderskosten en kosten voor deskundigen of getuigen die je tijdens een procedure wilt gaan inschakelen. In beginsel moet elke partij gedurende een juridisch geschil zelf zijn eigen proceskosten betalen ofwel “voorschieten”.  Het is aan de rechter om te bepalen wie uiteindelijk de kosten zal dragen.

Proceskosten altijd voor de verliezende partij?
In civiele zaken, rechtszaken tussen burgers onderling, kan een rechter de verliezende partij veroordelen de proceskosten van de winnende partij te betalen. Dit wordt ook wel een proceskostenveroordeling genoemd. Ook kan de rechter, indien hij van oordeel is dat geen van partijen volledig gelijk heeft, beslissen dat beide partijen ieder hun eigen proceskosten betalen. Het kan dus per rechtszaak verschillen wie voor de gemaakte proceskosten zal opdraaien.
Ben je als verliezende partij in de proceskosten veroordeeld en heb je zelf een advocaat op basis van toevoeging, dan moet je alsnog de (begrootte) advocaatkosten van de wederpartij betalen. De toevoeging geldt alleen voor je eigen advocaat. 

Niet alle kosten vergoed
Houd er rekening mee dat niet alle werkelijk gemaakte kosten vergoed zullen worden. Er zijn standaard modellen die gebruikt worden om dit te begroten. Hoewel rechters in principe vrij zijn om te bepalen wie voor welk deel de proceskosten zal moeten dragen, volgen zij veelal deze standaard modellen.
Voorbeeld: het salaris van de advocaat wordt begroot aan de hand van het liquidatietarief. Hierbij wordt gekeken naar de door de advocaat verrichte werkzaamheden en het financieel belang van de zaak. Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een aantal punten toegekend en elk punt staat weer voor een bepaald bedrag. Wanneer al deze bedragen worden opgeteld, kom je uit op een (fictief) salaris van de advocaat die voor vergoeding door de in de proceskosten veroordeelde partij in aanmerking komt.
Een proceskostenveroordeling kan variëren van enkele honderden euro’s tot enkele duizenden euro’s afhankelijk van de grootte van de zaak en de werkzaamheden die zijn verricht. Maar het is dus niet zo dat jij als winnende partij het bonnetje kunt overleggen en dat alle werkelijk gemaakte kosten vergoed zullen worden. Het kan dus zo zijn dat je een deel van je proceskosten toch zelf moet betalen. Vergeet dit niet wanneer je een procedure bij de rechter wil starten!

Heb je nog vragen over proceskosten of de veroordeling van proceskosten, neem dan contact op met een van onze juristen.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (21)

Hannelore
Tue, 06/21/2016 - 11:38

Wij waren inderdaad meer dan 60.000 kwijt ondanks dat we de zaak hadden gewonnen. Helaas is het in Nederland ook zo dat je een rechtszaak aan kunt spannen tegen wie je dan ook dwars zou willen zitten met de meest grote onzin die je kunt bedenken, deze partij zal hoe dan ook kosten moeten maken om zichzelf te verdedigen.

Osseforth
Tue, 06/21/2016 - 11:42

In Nederland komt het voor dat bij een civiele vordering dat een rechter de eisende partij in dit geval een woningco?peratie gevestigd te Meppel in het gelijk stelt, terwijl in de motivatie
van het vonnis te lezen valt citaat; aannemelijk is dat enz ,einde citaat bij een tweede veroordeling ,dezelfde rechter, valt te lezen nu in de motivatie ,citaat;aan te nemen valt dat ,de verrekening door de eiseres {verhuurster] correct zal zijn ,einde citaat.
Let wel nergens staat , het bewijs is hierbij geleverd geworden.
Deze rechter ging voorbij aan alle te controleren feitelijkheden aangebracht door de aangeklaagde.

Rb
Tue, 06/21/2016 - 12:02

€ 60.000 betalen terwijl je heb gewonnen Hannelore???
Fijn rechtssysteem dan hoe ga je dat bedrag in hemelsnaam neer leggen, ik heb dat niet in mijn binnenzak zitten ondanks dat ik een zaak gewonnen zou hebben

Christina
Tue, 06/21/2016 - 12:05

Iedereen in Nederland mag een ander dagvaarden. De advocaten mogen afgaan op de informatie die hun client hen verschaft en hoeven dat niet te controleren! Daar begint het al. Zeker met de hoge griffierechten ligt de ellende van het pesten en treiteren middels rechtszaken op de loer, zeker als degene die dagvaardt dat ook nog eens op een toevoeging kan doen. Het is dan maar te hopen dat een rechter daar doorheen kijkt, waar ik al lang niet meer van overtuigd ben. Kostenveroordelingen betreffen vaak alleen proceskosten, zijnde griffierecht ed. niet de advocaatkosten. Ook slachtoffers draaien voor hun de kosten die zij verplicht zelf moeten maken op, ook al winnen ze de zaak. En dan nog de uitvoering. Wij kennen in Nederland in het civiele recht geen dwangmiddelen. Oftewel, je hebt een mooi vonnis, maar je kunt er niets mee, als de wederpartij geen verhaal biedt of geen zin heeft te betalen en de bankrekening op nul zet. Een deurwaarder is een commercieel bedrijf, verwacht daar niet te veel van. Alleen met eerlijke mensen functioneert de rechtzaak en met eerlijke mensen heb je nauwelijks een rechtstaat nodig.
Slechteriken hebben hier ten lande vrij spel met een hoop lol voor uitsluitend een laag bedrag aan griffierechten. Deze hufters betalen € 79,--, terwijl het slachtoffer € 885,-- kan betalen bij voor een belang tot € 100.000,--. Een vordering is snel verzonnen.

Hannelore
Tue, 06/21/2016 - 12:29

Rb: Dit betrof ook niet een korte rechtszaak maar een rechtszaak van ongeveer 2 a 3 jaar. Dit bedrag leggen wij ook niet zomaar even neer echter komen de bedragen in delen. Zo hebben wij afspraken met de advocaat gemaakt over betalingen in termijnen zodat er iets meer lucht was. Feit blijft dat het totaalbedrag bizar is.. en de tegenpartij kan en mag alles blijven roepen om de rechtszaak te vertragen en te rekken.
Christina: Je woorden zijn helemaal juist. Dit hebben wij dus ook meegemaakt. Winnen maar de proceskosten werden verdeelt waarbij de ander dus een toevoeging had en kon maar zeker ook bleef procederen en wij het volledige bedrag iedere keer moesten neerleggen. Andere bedragen waarvan de rechter heeft uitgesproken dat de tegenpartij jouw moet betalen kun je naar fluiten.

Kees22
Tue, 06/21/2016 - 13:58

Uiteindelijk bepaald de rechter????????????

begrootte advocaatkosten ??????????

een salaris die voor vergoeding ??????????????

james
Tue, 06/21/2016 - 14:01

alleen in familiezaken wordt standaard de proceskosten verdeeld, komt bijna niet voor dat de verliezende partij moet betalen , een enkele uitzondering maar. Ondanks dat we er expliciet om gevraagd hadden en ondanks dat we de zaak gewonnen hadden mochten we toch onze eigen kosten betalen, terwijl tegenpartij op toevoeging procedeerde.

Arie
Tue, 06/21/2016 - 14:16

Ik ben als gevolg van mijn echtscheiding inmiddels meer dan 140.000 Euro kwijt aan 10-tallen rechtzaken welke mijn ex allemaal tegen mij heeft aangespannen. Keer op keer heeft zij ongelijk gekregen! Er zijn inmiddels zelfs uitspraken waardoor zij nu meer dan 50.000 Euro aan mij dient te betalen (teveel ingevorderde alimentatie en terugbetaling conform de huwelijkse voorwaarden). Om dat dan te krijgen moet je een deurwaarde inschakelen. Kosten ongeveer 1000 Euro per uitspraak. Inmiddels heeft mijn ex al haar geld al lang naar het buitenland weggesluisd. Als gevolg valt er door de deurwaarde niets meer bij mijn ex in te vorderen, ben inmiddels enkele duizenden euros kwijt aan deurwaardekosten, en 140.000 Euro aan proceskosten omdat ik al mijn proceskosten zelf moet betalen. Een keer heeft de rechter mijn ex veroordeeld waardoor zij 1.300 Euro proceskosten aan mij diende te betalen. Alle andere keren "worden de proceskosten onderling gecompenseerd zodat ieder zijn eigen kosten dient te betalen", hetgeen in familirechtzaken bijna altijd zo wordt uitgesproken). En dan tracht met te beweren dat ons rechtssysteem in Nederland zo goed is. Belachelijk natuurlijk. Ons rechtsysteem deugt helemaal niets van en heeft als gevolg dat een partij (zonder enige schade) alsmaar misbruik van dat rechtsysteem kan maken en maar lukraak aan kan procederen. Dat hele liquidatietarief dient te worden afgeschaft, evenals dat in familiezaken ieder zijn eigen kosten dient te betalen. Gewoon: de verliezende partij betaald de werkelijke kosten aan de andere zijde. Had men maar geen proces moeten aanspannen. Alle andere regelingen veroorzaakt alleen maar onrecht. Met de huidige regeling maakt ons rechtstelsel dus onderdeel uit van "een criminele organisatie", zodat de huidige proceskostenregeling dus so spoedig mogelijk verboden dient te worden.

Bart
Tue, 06/21/2016 - 15:11

Ik word er verdrietig van als ik al jullie berichten lees. En het ergste is, jullie hebben het ook nog volledig bij het rechte eind. Het is één grote show , heeft niets meer met eerlijkheid te maken. een ander voorbeeld: Een rechter legt vast hoeveel kinder alimentatie iemand aan zijn ex moet betalen. betreffende persoon betaalt niet altijd, en de achterstand loopt al gauw in de duizenden euros. Niemand kan mij , met welk verhaal dan ook , wijs maken dat de ontvangende partij ook maar 1 cent moet betalen avn de kosten die ontstaan om alsnog die alimentatie te krijgen. Maar volgens het rechts systeem kan dat dus zelfs heel makkelijk. Het zit helemaal fout. Enige reden die ik kan bedenken dat men dit door en door zieke systeem in stand houdt is "Zelfverrijking op grote schaal".

Arie
Tue, 06/21/2016 - 15:28

Nog beter: Laat, indien eenppartij een procedure start en verliest, de advocaat van de verliezende partij de werkelijke proceskosten aan de andere zijde betalen. Alle advocaatkosten worden immers toch door beide advocaten gemaakt die deze ksoten op een der beide clienten moet zien te verhalen en dan moet de verliezende advocaat deze kosten dus maar op zijn client zien te verhalen, met een ventuele betalingsregeling als gevolg. Totaal komt er dan bij de advocaten (in principe) evenveel binnen, wordt bij de winnende partij geen schade veroorzaakt en denkt een advocaat wel twee keer na alvorens een kansloze procedure te starten.

Jud
Tue, 06/21/2016 - 15:44

Ik loop hier ook tegenaan. Mijn ex (geld zat) gaat een verzoek indienen bij de rechtbank. Het verzamelinkomen van mij en mijn partner zit net boven de grens voor een toevoeging.. moet het dus zelf bekostigen, maar ik kom nu al net rond. In familierecht ben je dus verplicht een advocaat te nemen als je je verweert. Hier geldt dus: geld is macht!... oneerlijk dit....

Durk Kamminga
Tue, 06/21/2016 - 17:20

Het is totaal zinloos om advocaten en juristen in te schakelen, want recht bestaat niet meer, nu de rechters niet meer van de waarheid uit gaan en justitie alles seponeert. Onze rechtspraak is een grootte dwaling want het is op fictie gebaseerd en aannemelijkheid. feiten doen er niet meer toe, want er bestaat toch niemand die de feiten boven water haalt. ook hier helpt je niet op weg in dit oerwoud van regelgeving.

joop Moscafiets
Tue, 06/21/2016 - 17:39

Christina , jij ziet het helder. Goed idee van Arie. Jammer dat hier in het inleidende artikel niet wordt gesproken over de hoogte van die puntentoekenning. En wat als je een Juridische adviseur hebt i.p.v. een advocaat. Wat zou het verschil zijn in € als deze ieder bijvoorbeeld 8 uren aan de zaak werken. Wat als je een zaak hebt dat een a-sociale bovenbuurvrouw lekker met haar naaldhakjes op haar laminaat danst en hele harde Elvis Presley draait. Je spant een rechtszaak aan. Zij op toevoeging, jij als hardwerkende ondernemer, dus verplicht met advocaat €€€€ die je niet neemt. Je werkt zelf de eis uit en dient m in bij het Kanton. Zelf 6 uren aan gewerkt. Wie betaald dit? Niemand want de rechter zegt nu dat je het zelf hebt gedaan, dus geen punten! Echt dit alles moet eens in de Tweede kamer besproken worden. En oh ja, van de week op tv. de rechtbanken hebben het te druk, blijven teveel zaken liggen. Heb ik ook een gedeeltelijk oplossend idee voor. Neem net zoals in Belgie "vredesrechters. dat zijn lieden waar je van tevoren naar toekan gaan met de gedaagde partij. praten zonder rechtszaak maar wel oplossing en vastlegging uitspraak.

Robert van der Waal
Tue, 06/21/2016 - 18:17

Ik heb enkele maanden een (zieke) dakloze in huis gehad, met een officieel huurcontract, ik doe niets illegaal. De bewindvoerder, één van de vele slechte, "vergat" Bijstand aan te vragen voor hun klant, wél vroegen ze bijzondere bijstand aan voor hun eigen salaris, ook betaalden ze de eerste maand huur van nog aanwezig geld. Ik vroeg hem voor haar aan (ze heeft een tia gehad, kan dat zelf niet) te laat natuurlijk, ik wist het pas na twee maanden en na ruim drie maanden kwam de uitkering eindelijk, €4000. Vooruitlopend op haar weekgeld, €40 per week, heb ik haar dat geld geleend, ze had niets. Toen het geld echter op de rekening van de bewindvoerder werd gestort weigerde deze die achterstallige niet uitbetaalde weekgelden uit te betalen want "ze had toch genoeg geld gehad om te leven" en zij hadden geen toestemming gegeven om een lening aan te gaan, ook stopten ze met het betalen van de kamerhuur, op kostgeldbasis, zodat ze ook regelmatig te eten krijgt, want ze moesten een reserve voor zichzelf houden. Het huurcontract is 100% waterdicht, door Vvng uitgegeven, die lening niet, maar elke rechter zal dat rechtvaardigen en toewijzen. Men weet echter dat de klant geen geld heeft om de vooruit te betalen proceskosten te voldoen. De klant heeft nu strikt genomen een schuld aan mij voor 10 weken leefgeld dat ik haar voorgeschoten had, plus nog wat andere kosten, maandverband b.v., nieuwe BH, die zij dus nu niet aan mij kan terugbetalen. Deze hulpvaardigheid heeft mij dus een dikke duizend Euro gekost. Ondanks de schriftelijke volmacht die deze dame mij gegeven heeft, wil de bewindvoerder niets met mij te maken hebben, ik ben namelijk wél mondig. Zelfs op een door mij gestarte klachten procedure wordt niet gereageerd omdat hij niet door hun klant, die dit helemaal niet kan, ge?nitieerd wordt.

uil
Tue, 06/21/2016 - 18:19

Helemaal gelijk Durk idd de rechtspraak is alleen maar gebaseerd op zgn aannemelijkheid vaak ook nog ingegeven door de Officier bij grote zaken. Stelselmatig worden eisen gewoon overgenomen zonder hard bewijs. Is het zo verbazend dat Nederland verhard, als burgers op deze manier regelmatig ten onrechte worden aangepakt in een drang naar scoren ? Word tijd dat er een partij is die hier echt naar durft te kijken en niet wegkijkt .

RHL
Wed, 06/22/2016 - 12:04

Aanvulling op de opmerkingen van Kees22:
HelloLaw legt je deze week uit waarom dit níet altijd het geval is en waarom. ??????????

jhon
Thu, 06/23/2016 - 17:40

Zo snel mogelijk de SHARIA wetgeving invoeren huidig systeem doet niet aan waarheidsbevinding !

EN
Sat, 06/25/2016 - 21:14

Al die horror reacties zijn juist, want door schade en schande eerder wijzer geworden, hebben mijn man en ik afgesproken: wij gaan NOOIT meer naar een rechter, hoe erg het onrecht ook is wat ons is of wordt aangedaan. Ik zeg altijd: start in ieder geval nooit een juridische procedure als het om geld gaat, want de enige die er financieel beter van wordt is je advocaat, jijzelf nooit, zeker niet als je geen toevoeging kunt krijgen. Advocaten kijken ook gewoon hoe hoog het financieel belang is in een zaak - en als het om veel geld gaat (en er ook voldoende inkomen bij hun cli?nt aanwezig is), dan hebben ze geen haast en weten ze mekaar, zeker in echtscheidingszaken, leuk steeds weer de bal toe te spelen (wie weet kennen ze mekaar nog van de opleiding of hebben ze eerder op hetzelfde kantoor gewerkt), ieder elke maand een brief met een hoop geschreeuw maar weinig wol, plus een paar telefoongesprekken om die onbegrijpelijke taal en onduidelijke zinnen te kunnen toelichten, kassa! En dat zo lang mogelijk volhouden, dat is toch een leuk maandelijks vast inkomen, nietwaar? Conclusie: in deze zgn. rechtsstaat is het in de meeste gevallen onmogelijk om nog je recht te kunnen halen bij de rechter, dus blijf daar bij uit de buurt (en ook bij advocaten) is mijn advies als helaas ervaringsdeskundige, laat ze maar werkeloos worden!

james
Sun, 06/26/2016 - 12:22

En, helaas heb je die keuze niet altijd en wordt dit je opgedrongen. zelfs bemiddelen staat niet in hun woordenboek. Voor hun is het dan alles of niks. In mijn geval is het in hun geval niks geworden

roze
Tue, 10/25/2016 - 16:08

heb een rechtzaak gewonnen de tegenpartij is veroordeeld tot betalen van de gerechtkosten maar heeft dit nog steeds na 1 maand niet gedaan de tegenpartij is vermogend genoeg zijn vermogen loopt in de miljoenen maar we zien nog steeds niets onze kant op komen we moeten nog een tweede zaak opstarten omdat we veel schade hebben geleden abest in woning woning volledig verloederd ongedierte etc ook terug vordering van de huur dit gaat niet via een kantonrechter zoals de eerste zaak maar via de lange weg ik denk nu wat als we nog langer op ons geld moeten gaan wachten is een eis van meerdere nullen de andere zaak bij de kantonrechter was nog geen 500 euro dat de tegenpartij die verloren heeft ons moet gaan betalen weet het niet meer zo goed maar wel dat de dader er niet mag mee weg komen

Appie
Thu, 08/16/2018 - 07:26

Goede morgen.
Mijn advocaat heeft 3 zaken afgehandeld in een keer bij de rechte
Moet ik ook 3 keer eigen bijdragen betalen ????

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur