Wie betaalt: stiefvader of biologische vader?

25-10-2012 Geldzaken en Sociale zekerheid ParticulierenSamengestelde gezinnen komen in onze maatschappij steeds meer voor en soms is onduidelijk wie nu eigenlijk onderhoudsplichtig is naar de kinderen toe. Het kan zelfs voorkomen dat er meerdere onderhoudsplichtigen zijn. Vaak gaat het in dergelijke situaties om de biologische vader en de nieuwe huwelijkspartner van de moeder (stiefvader) die beide onderhoudsplichtig naar het kind toe zijn. Hoe werkt dit in de praktijk?

Uitgangspunt kinderalimentatie
Het uitgangspunt in dit soort zaken is dat in de behoefte van de kinderen wordt voorzien door alle onderhoudsplichtigen samen. Als je trouwt met een ouder en zijn of haar kinderen gaan deel uitmaken van je gezin, dan ben je onderhoudsplichtig naar zijn of haar kinderen. Het is niet relevant of de stiefouder het kind heeft erkend of er ouderlijk gezag over heeft.

Wanneer de onderhoudsverplichting van de stiefouder samenvalt met die van de biologische vader, dan zijn hun onderhoudsverplichtingen in principe van gelijke rang. Indien de draagkracht van beiden het betalen van een bijdrage toelaat, dan moet vervolgens bij het vaststellen van de hoogte van kinderalimentatie niet alleen met de draagkracht maar ook met ieders omstandigheden rekening gehouden worden. 

Relevante omstandigheden
Hierbij gelden als belangrijke factoren het gegeven dat tussen de biologische vader en het kind in het algemeen een nauwere verwantschap bestaat dan tussen de stiefouder en het kind, en de feitelijke verhouding van elk van de onderhoudsplichtigen tot het kind.

Indien er niet van bijzondere omstandigheden sprake is, er een goede relatie is tussen de biologische vader en kind die tot uiting komt in een goed lopende omgangsregeling én het kind in gezinsverband met de stiefvader leeft (die ook een goede band met het kind heeft), dan geldt er een 50%-50% Verdeling. Zowel de biologische vader als de stiefvader dient dan voor de helft in te staan voor de kinderalimentatie.

Vind je het redelijk dat een stiefouder ook alimentatie moet bijdragen voor een kind dat niet van hem of haar is? Geef nu je mening in de poll!

Deze poll is inmiddels gesloten. Je vindt de uitslag hier.

Wil je meer weten over alimentatie, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook: Geen kinderalimentatie na faillissement 
Lees ook: Meer alimentatie voor kind met aandoening?

Lees meer: Hoe controleer ik of alimentatie naar de kinderen gaat?
Lees meer: Alimentatie (37): advocaat kan fiscale aftrekpost zijn
Lees meer: Betaalt een stiefvader kinderalimentatie na echtscheiding?

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 11 oktober 2012, LJN BY1150 (o.a.)

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (61)

sterredag
Tue, 10/30/2012 - 17:09

Als stiefouder kies je voor je partner MET haar kinderen, indien je daar de financi?n voor hebt, vind ik zeker dat deze stiefouder een onderhoudsplicht heeft naar deze kinderen gedurende de relatie met hun biologische ouder. Het zou toch wat als moeder huismoeder is en biologische vader bijvoorbeeld moeilijk doet met allimentatie dat deze stiefouder kan zeggen: ja maar ik HOEF helemaal geen kleding en eten voor deze kinderen te betalen. Stiefouder deelt dus wel degelijk mee in deze kosten als deze een relatie heeft en samen woont met de biologische ouder van deze kinderen.

Peter
Tue, 10/30/2012 - 17:42

Nee onzin, de stiefouder kan ook nog een onderhoudsplicht naar zijn eigen kinderen hebben. Een biologische vader heeft gewoon de( morele) plicht voor zijn kinderen te zorgen en daar alles voor in het werk te stellen ongeacht of er een stiefouder bij komt die ook voor de kinderen kan zorgen.Of hij moet afstand doen van zijn rechten over het kind en de stiefouder dan ook het recht geven om over zijn kind te kunnen ( mee) beslissen over de opvoeding en ga zo maar door. Volgens mij moet het als vader niet eens in je op komen om een ander voor jou kind te laten betalen voor het levensonderhoud, ik heb medelijden met degene die zo in het leven staat. Wettelijk verplichten ....slechte zaak.

Breda
Tue, 10/30/2012 - 18:54

Wanneer ben je dan eigenlijk stiefvader, als je gehuwd bent of als je samenwoont en samen een huis hebt gekocht? Wanneer ben je voor de wet nu eigenlijk een stiefvader?

kalien
Tue, 10/30/2012 - 18:57

Ben t met de reaktie van Peter eens.Het wordt anders wel een moeilijk verhaal.Nog meer berekeningen ed.

Willie
Tue, 10/30/2012 - 20:52

Advader,
Bent u zo teleurgesteld dat u dit met zon taalgebruik ons dit laat weten.
U moest zich schamen hopelijk gaat het met u in de toekomst wat beter zodat zon taalgebruik niet meer van u laat horen.

ja ja
Tue, 10/30/2012 - 20:55

Ik moet er eerlijk gezegt niet aan denken.Een scheiding is voor kinderen al ingrijpend genoeg. Op het financi?le vlak zou een kind moeten kunnnen krijgen wat hij nodig heeft. Daarnaast is het ook prettig als er geld is om het leven te veraangenamen. Naast kinderalimentatie is er nog veel meer geld nodig om een kind op te voeden. Om maar te zwijgen over aandacht en betrokkenheid waar veel tijd en energie in gestopt moet worden. Dus ik ben het met Peter eens. Tot mijn stomme verbazing kreeg ik van mijn expartner ook opmerkingen in de trant van. Nu jij ook een relatie heb kan ik wel minder betalen want jullie hebben het nu lekker breed. Jullie gaan op vakantie van de kinderalimentatie enz enz. Daar zakt mijn broek van af hoor. Mogen gescheiden mensen dan geen nieuw leven opbouwen. Hij heeft mij tenslotte achter gelaten met de kinderen voor zijn nieuwe lief.

jac
Tue, 10/30/2012 - 22:53

Kan iemand die reactie van deze gefrustreerde persoon niet verwijderen. Je zal zon vader hebben. Als reacties inhoudelijk relevant moeten zijn, hoort deze hier niet thuis. Voor je kinderen zorg je met of zonder nieuwe partner. Biologische ouders zijn daarvoor eerste verantwoordelijk.

El
Wed, 10/31/2012 - 11:59

Advader, als je het niet met zaken eens bent dan kan en mag dat, maar heb een constructieve bijdrage in plaats van jouw frustratie op deze site te bodvieren!
Het is voor alle partijen en zeker voor de kinderen al erg genoeg dat er een scheiding heeft plaatsgevonden, dat er helaas vaak nog ruzie gemaakt wordt over geld. Er belangrijk natuurlijk, maar liefde en aandacht en een gezellig thuis is met geen geld te betalen. Mijn mening is dat de wettelijk te betalen allimentatie een zaak tussen de natuurlijke ouders is en blijft. Wat een mogelijke stiefouder toevoegd, in de vorm van dagjes uit vakanties sfeer in huis etc is dan zijn/ haar bij te dragen deel. laten we het overzichtelijk houden!!

G Hegedus
Wed, 10/31/2012 - 12:10

belachelijk en onredelijk dat een stiefvader zou moeten opdraaien voor de kosten van het kind van een ander na een breuk met de moeder van het kind.
De stiefvader heeft gekozen voor de moeder en zolang deze relatie bestaat, de zorgplicht voor eventuele kinderen op zich genomen. Maar als deze relatie verbroken word heeft hij zeker financieel niets meer met zijn stiefkinderen te maken enkel de natuurlijke vader!

verbaan
Wed, 10/31/2012 - 12:11

Ik ben getrouwd geweest en ben achter gekomen dat het kind niet van mij is maar wel erkent omdat ik het niet wist,nu betaal ik gewoon voor het kind alimentatie en nu heeft mijn ex een andere vriend en wonen samen moet deze dan mijn alimentatie delen ??

Carl de Munck
Wed, 10/31/2012 - 12:16

Ik vind alimentatie een zaak is tussen de biologische ouders en de stiefvader verzorgt sowieso zijn stiefkinderen al is het maar met voedsel, een warm huis, kortom onderdak.
Moet deze stiefvader dan ook nog de biologische vader voor een deel onderhouden door een gedeelte van de alimentatie mee te betalen?
Nee ik vind dat volstrekt onaanvaardbaar en vind dat de biologische vader volledig de alimentatie aan zijn kinderen moet voldoen.

Jara
Wed, 10/31/2012 - 12:30

Alimentatie door stiefvader nee, maar wel onderhoudsplicht. Het kind zit immers in het gezin met de stiefvader. Stiefvader kan dan het kind dat in zijn gezin verblijft niet uitsluiten van onderhoud.
Ik zit zelf in zon situatie. Ik betaal overigens alle kosten voor mijn kinderen zelf, maar mijn man heeft succesvol de partneralimentatie kunnen verlagen omdat hij onderhoudsverplichting heeft jegens mijn kinderen. Het brengt ook meer gelijkheid tussen stiefbroers/zussen.

Joyce
Wed, 10/31/2012 - 12:50

De bijdrage van een stiefouder moet niet verplicht worden.Het is al vervelend genoeg het nest van een ander op te moeten voeden. Zeker als de biologische ouders met ruzie uiteen zijn gegaan. Dat de stiefouder cq. vader/moeder er toch aan wil en kan bijdragen is een meevallertje voor de kinderen. Het kan toch niet zo zijn dat na een korte tijd stiefouder te zijn geweest en de relatie wordt verbroken dat de biologische ouders aanspraak op jouw financi?le bijdrage mogen rekenen.

Carl de Munck
Wed, 10/31/2012 - 12:53

Het onderhoud van de kinderen word al door de stiefvader gedaan want ik kan moeilijk tegen mijn (stief)kinderen zeggen we gaan nu eten maar jullie krijgen niks, bovendien wonen ze in mijn huis wat door mij betaald word, aanschaf kleding, een nieuwe fiets word door mij of het beetje kinderbijslag betaald, mag ik dan aub verlangen dat de biologische vader volledig voor de alimentatie opdraaid en niet dat ik daar ook nog de helft van mag betalen omdat de biopapa eigenlijk liever niks betaald.

Janvier
Wed, 10/31/2012 - 13:10

Das kassa AdVader! Daar kunnen velen niet tegen hypocriet als ze zijn. Ik vind wel dat je gelijk hebt. Het is een puinhoop.

Lodivic
Wed, 10/31/2012 - 13:11

Wij zijn al 15 jaar een samengesteld gezin elk met eigen kinderen. Wij betalen niets voor elkaars kinderen, niet voor studie maar ook niet voor het levensonderhoud van de kinderen van de partner. Afhankelijk van welke kinderen er het meest zijn, wordt er naar verhouding in de huishoudpot geld gestort. We vinden dit een prima systeem. We vinden elkaars kinderen leuk, maar voelen en willen geen enkele financiele verplichting naar die kinderen. Daarvoor zijn de biologische ouders. Een wilde in het verleden niet betalen, daar hebben wij toen het LBIO (landelijke buro voor inning van onderhoudsbijdragen) opgezet.

Petra Kuipers
Wed, 10/31/2012 - 13:20

En wat als de ex samenwoont met de nieuwe partner?
Juist, dan is nieuwe partner niet onderhoudsplichtig, ik vind dit krom.
De ex van mijn man gaat express niet trouwen (heeft ze zelf gezegd) en blijft samenwonen met haar vriend om maar van ons te kunnen plukken.
Ik ben daarintegen WEL onderhoudsplichtig schijnbaar, omdat wij getrouwd zijn.
Ik vind, als het dan zo is dat nieuwe partners onderhoudsplichtig zijn naar de kinderen toe, dan ook de samenwonende partners, 1 lijn trekken, klaar.
Het is dus niet zo dat wij niet willen betalen, we betalen trouw per maand, maar, hij moet dan net zo goed onderhoudsplichtig geacht worden, woont al geruime tijd samen met moeder en haar kind, en heeft een rianter inkomen dan wij.

stiefmoeder
Wed, 10/31/2012 - 13:51

Ik ben stiefmoeder van 2 kinderen en 2 eigenkinderen. Alle kinderen wonen bij ons. Uiteraard betaal ik dan automatisch ook voor mijn stiefkinderen. Het is alleen jammer dat het bijna altijd over (stief)vaders gaat terwijl er zat vrouwen/moeders zijn die er een potje van maken en overal mee weg komen. Deze moeder heeft nooit een cent betaald in de onderhoud van de kinderen, sterker nog zij kost ons bakken vol met geld.

Jo
Wed, 10/31/2012 - 14:10

Andersom is dit niet het geval. Met andere woorden de nieuwe partner van mijn ex man hoeft op geen enkele wijze mee te betalen aan de kinderen. Prima zou je zeggen, tot daar twee kinderen zijn gekomen en de bestaande kinderen daardoor minder kinderalimentatie krijgen. Dit omdat er alleen naar het inkomen van de man word gekeken. Ik vind dit. Zo krom! Waarom zou mijn partner als we gaan samen wonen wel voor onze kinderen financieel op moeten draaien terwijl deze ook voor zijn eigen kinderen moet zorgen. Wetgeving zit werkelijk niet goed in elkaar. Zeker op dit gebied.

Leonarda
Wed, 10/31/2012 - 14:22

Belachelijk, een alimentatieverplichting voor andermans kind! Het pensioen van mijn overleden man maakt deel uit van de gezinsinkomsten van mij en mijn huidige man. Dit betekent in onze praktijk dat het pensioen van mijn overleden man mede bepalend is voor de hoogte van de kinderalimentatie die mijn huidige man aan zijn ex betaald voor hun kind!!!
leuker kan het beslist niet!!!

Ingrid Hes
Wed, 10/31/2012 - 15:42

Stiefouder mag in ons geval meebetalen, de omgangsregeling wordt niet nageleefd in jaren. Bovendien willen de kinderen de achternaam van de stiefvader. Rechtzaak loopt nog. Van mij mogen ze alles betalen we zien ze niet meer maar wel betalen en waarom zij is weggegaan. Als we geld hadden spanden we een rechtzaak aan voor dat mijn partner zijn kinderen niet heeft zien opgroeien. Gek he al die familiedramas

kes
Wed, 10/31/2012 - 16:10

De wet is zo krom. Voor mij is de discussie al niks meer waard. Mijn eerste zoon heeft geen contact met zijn moeder.
Ik heb ook het volledige gezag van de rechter toegewezen gekregen omdat moeder niet kwam opdagen. Hoger beroep was ook niet aan de orde.

Maar op het moment dat de rechter 174eu per maand had opgelegd komt er wel een hoger beroep.
Moeder zegt dat ze onderhand al 20000eu schuld op dr naam heb staan. Om haar kind op te voeden.
Desondanks het kind in kwestie bij mij woont en er nooit echt een constante bezoeksregeling is geweest word er toch de enorme schuld meegenomen in de berekening.
En iedereen weet natuurlijk 20.000 euro voor inrichting van je huurhuis als alleenstaande ouder, terwijl kind bij vader woont natuurlijk ook niet redelijk is.
Er word uit gesproken dat er een maandelijkse vergoeding niet aan de orde komt.
Moeder heeft hier het spelletje goed gespeelt door de baan kwijt te raken op moment van hoger beroep allimentatie. En weer werk te zoeken na de uitspraak.
Inmiddels werkt moeder als taxi chafeusse en word aan elke kant door gemeentelijk instantie geholpen aan opleiding en baan.
En ik moet aantonen dat zij wel in staat is om te betalen.

Het is nu al 6jaar verder en heb mn geluk inmiddels ergens anders getroffen. En samen dragen wij nu de af gelopen 3jaar zorg voor de inmiddels meerdere kids. En wij hebben het ook niet breed maar zijn wel gelukkig.
Naar mijn mening heb je niks aan dat juridische getouwtrek maar je moet je zaken wel goed op orde hebben.
Erkenning. Gezamenlijk gezag . Etc.
Mijn familie en vrienden hebben mij veel meer geholpen dan de nederlandse wetgeving.
En ben hun ook bijzonder dankbaar.

En wens iedereen sterkte die zich in de steek voelt gelaten door de wetgeving.
En bedankt he leeuwarden gerechtshof.
Lelystad gerechthof heeft toch ies meer inbeelding van dagelijkse gaan van zaken in de randstad.

Naam
Wed, 10/31/2012 - 18:44

Krom, krom,krom, dat is onze rechtsstaat. Ik woon samen met een man met twee kinderen. De kinderen wonen bij hun moeder en komen om het weekend en in de vakanties bij ons. Vanwege een ernstige ziekte ben ik mijn baan kwijt geraakt en heb nu een uitkering. Ik ben er 500 euro erop achteruit gegaan per maand. Nu wilde zijn ex meer kinderalimentatie omdat wij zijn gaan samen wonen. We hebben 2 1/2 jaar geleden een huis gekocht en ons oude huis staat nog steeds te koop, dat inhoudt, ook nog twee hypotheken iedere maand. Maar Mevrouw de rechter besluit gewoon dat ik van mijn uitkering 300 euro moet betalen (aan zijn gezonde ex-vrouw) voor zijn kinderen moet betalen omdat mijn vriend niet meer als wat hij nu per maand betaald kan missen.Ze kan toch ook meer gaan werken? De kinderen zijn 16 en 19 jaar, dus daar hoeft ze niet meer voor thuis te blijven, ze gaan hun eigen gang. De kinderen hebben zelfs al een bijbaantjes. Als moeder moet zijn ex vrouw zich schamen, dat ze een vrouw met kanker aan haar kinderen laat bijdragen. En de rechter moet zich nog meer schamen omdat zij er nog in mee gaat. KROM, KROM, KROM!!!!!!!!

Nina
Thu, 11/01/2012 - 08:03

Dat is wat....ik zou zelf niet voor kinderen kiezen.
Mijn partner heeft die, ik vind dat best, ik zorg zonodig voor ze maar ze zijn van hem.

Ik vind dit een bizarre en erg ingewikkelde regel, helemaal omdat er tegenwoordig samengestelde gezinnen zijn die erg complex in elkaar zitten.

Als iedereen nou gewoon voor zijn eigen kinderen zorgt, dat lijkt me verreweg het simpelste.

chiara
Thu, 11/01/2012 - 09:22

mijn ex speelde t slim. eerst jaren wachten voor hij iets wou betalen , en toen t juridisch eindelijk voor elkaar was en hij 300 euro per maand voor mijn dochter moest betalen de wsnp in. wettelijke schuldhulp. wat ik zo vreemd vind is dat exen dan een nihilstelling krijgen en ik van een minimum met mijn dochter leef. net ofdat mijn dochter minder rechten heeft dan een of andere bank of zo. van de en op andere dag kreeg ze geen kinderallimentatie meer. de advocate zei dat t geen zin had hier tegein te gaan. eigenlijk heel krom vind ik.dat dat juridich mag

chiara
Thu, 11/01/2012 - 09:23

mijn ex speelde t slim. eerst jaren wachten voor hij iets wou betalen , en toen t juridisch eindelijk voor elkaar was en hij 300 euro per maand voor mijn dochter moest betalen de wsnp in. wettelijke schuldhulp. wat ik zo vreemd vind is dat exen dan een nihilstelling krijgen en ik van een minimum met mijn dochter leef. net ofdat mijn dochter minder rechten heeft dan een of andere bank of zo. van de en op andere dag kreeg ze geen kinderallimentatie meer. de advocate zei dat t geen zin had hier tegein te gaan. eigenlijk heel krom vind ik.dat dat juridich mag

chiara2
Thu, 11/01/2012 - 09:24

mijn ex speelde t slim. eerst jaren wachten voor hij iets wou betalen , en toen t juridisch eindelijk voor elkaar was en hij 300 euro per maand voor mijn dochter moest betalen de wsnp in. wettelijke schuldhulp. wat ik zo vreemd vind is dat exen dan een nihilstelling krijgen en ik van een minimum met mijn dochter leef. net ofdat mijn dochter minder rechten heeft dan een of andere bank of zo. van de en op andere dag kreeg ze geen kinderallimentatie meer. de advocate zei dat t geen zin had hier tegein te gaan. eigenlijk heel krom vind ik.dat dat juridich mag

Faab
Thu, 11/01/2012 - 09:25

Begrijp ik t nu goed? Kun je als single beter uit de buurt blijven van alleenstaande ouders? Zodra het serieus gaat worden ben je als single gelijk wettelijk verplicht te betalen voor andermans verantwoordelijkheden? Is dit eigenlijk niet een soort van discriminatie ten opzichte van de alleenstaande ouder? Is er niet ergens een jurist die hiermee iets kan doen? Ik ga voorlopig even goed oppassen als ik zou gaan daten om weer geluk te vinden......

Moeder zonder grenzen
Thu, 11/01/2012 - 12:20

Ik vind dat elke biologische ouder word te zorgen voor onderhoud van zijn eigen kind te dragen .
Hellaas moet dit wel het haalbaarzijn. Stiefouder op moment dat in de nieuwe relatie gaat optreden is bewust van zaken waar hij er aan gaat beginnen. Beste is om in begin all alles te gaan bespreken hoe en wat en op papier zeten.
In veel gevallen biologische ouder wil graag bijdragen voor zijn kind maar inderdaad op moment dat hij/zij een nieuwe gezin gaat stichten komt niet altijd voor elkaar.
Dat komt omdat wij hebben geen vaste rechten in Nederland .
Bij een ouder word toegezegd jij gaat onderhouden allebeide kinderen , van oude en nieuwe relatie , en bij ander stief ouder word opgelegd maximale onderhoud bijdragen aan zijn biologische kind/kinderen.
Dat betekend dat voor het nieuwe gezin geen ruimte is om dagelijkse kosten afdragen , kosten voor onderhoud van kinderen thuis worden vaak vergeten in de rechtbanken.
Op moment dat alimentatieplichtig word opgelegd voor biologische kind ,in veel gevallen hebben de ouder van nieuwe gezin geen bedraag om voor zijn kinderen op normale maneer te onderhouden . Kom wel voor dat kinderen met ontvangen alimentatie hebben veel meer dan de kinderen in het nieuwe gezin thuis.
Stiefouder kan niet verplicht worden om onderhouden van zijn kinderen van nieuwe relatie op moment dat zijn ex partner forse alimentatie heeft aangevochten. Wij kunnen niet plichten nieuwe partners om ze tot laatste druppel keihard gaan werken voor onderhoud van twee gezinnen.
Wij moeten voor zorgen dat of biologische vader draag de zorg of stiefvader gaat het dragen , op basis van deze uitspraak moet de recht in nederland beslissen , wat het woord.Geen van beiden kan overaal belaast mee worden dat is echter onmenselijk.Op moment dat bij de ene rechtuitsprak de stiefvader word gezin als onderhouder van een kind , moet er bij de ander ingekort worden . Op moment dat ouders gaan uitelkaar ,moeten zelf beheersen wat ze mee bezig zijn.
Ik zelf denk dat nieuwe gezin , nieuwe onderhoud .
Ex Partners zouden alltijd proberen van twee pannen pluken.
Gelukkig zijn wij niet alle maal dezelfde ,maar hellaas het zijn er veel ex partners ,wat denken anders over ,als maar om geld gaat.
Vortaan moet rechter eerdere beschikking goed lezen voor nieuwe beoordeling van een nieuw gezin. Deze willen echter ook normaal kunen leven. ook de ex partner welke is nog steeds allen door de verdriet geeft recht om normal kunen rond komen... dat telt voor elke ouder en stiefouder... ik zelf ben een moeder van aantal kindren .....eet van een pan niet van twee..de andere willen ook eten!!!!!!!!!

Juspol
Thu, 11/01/2012 - 12:44

Alles afschaffen. Aangezien de geachte Politiek weer eens geen sodem..ter rekening wenst te houden met Kinderrechten op beide eigen ouders en bij lesbiennes geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd om juridisch ouder te worden, m.a.w. kinderrechten 0,000 dus let wel hoe ziekteverwekkend Nederland al jaren bezig is op dit terrein ook inzake vervreemding en letterlijk Valsheid in geschrifte nota bene,
gewoonweg die alimentatieregelingen helemaal afschaffen. Ze laten al die jaren al zonder controle op verweerschriften door vrouwen afgelegd met borderline zelfs, kenmerken o.a. bedrog en liegen toe dat vele duizenden kindertjes hierdoor de klos zijn waarvan velen nu de Jeugdzorg en GGZ bevolken ook nog eens met ernstige stoornissen. (Gardner). Kinderbescherming reduceren ze hier tot niks. Kinderrechyten bestaan niet in die zaken en Verduistering van Staat tiert welig, ernstig misdrijf tegen individu hier kinderen. Schande.

Rob
Thu, 11/01/2012 - 13:34

Mooie bedacht, voor de kinderen, aan me hoella.
Veel gescheiden moeders zitten al snel in de bijstand. Alimentatie wordt volgens mij door gemeenten misbruikt om te verrekenen met het minimum loon. Alimentatie is leuk bedacht, maar komt veelal niet bij de kinderen terecht.

gescheiden mams
Thu, 11/01/2012 - 13:40

Een stiefvader die gaat samenwonen met zijn partner en kinderen zal hoe dan ook al bijdragen aan het onderhoud van die kinderen. Maar alimentatie of onderhoudsplicht vind ik weer veel te ver gaan.
Hoe vaak komt het nu al niet voor dat een biologische vader probeert onder de alimentatie voor zijn kinderen uit te komen? En hoe vaak lukt dit ook? Veel te vaak is mijn mening! En nu geef je ze een extra mogelijkheid om onder hun plicht uit te komen.
Hierbij vind ik het overigens wel van belang of er een goede omgangsregeling is. Zijn ook vele moeders die alles doen om de biologische vader weg te houden bij zijn kinderen. In dat geval mag de vader ook van de onderhoudsplicht ontheven worden.
Heb het niet over vaders die hun kind echt niet bij zich kunnen hebben, omdat een kind dan niet veilig is.

Nee geen plicht voor stiefouders, ik als gescheiden moeder zal never nooit de vriendin van de vader van mijn kinderen voor de kosten op willen laten draaien. Dat ze wat kosten op zich neemt uit vrije wil is anders.

Edwin Lauxen
Thu, 11/01/2012 - 13:47

Ik vind dat de overheid 1 grote pedofiele bende, en hun eigen misdaden legaliseren.

Joris Demmink, je bent wereldnieuws.

Juspol
Thu, 11/01/2012 - 14:02

ed Lauxen Dat heft geen moer te maken met het onderwerp van deze vraagstelling. Ook al zou u wellicht gelijk hebben dan zeg ik: Ga dan daarover schrijven naar kranten -journalisten als u dat zeker weet. Die weg bewandelt u niet en gaat scheldend hier over die figuur tekeer. In plaats van de media bijvoorbeeld. Of de 2e Kamer bijvoorbeeld. Etc.

ikke
Thu, 11/01/2012 - 14:43

Zolang men samen is en er zijn kinderen uit een ander huwelijk zijn, natuurlijk betaal je dan gewoon voor hen mee, ik denk dat dat niet het probleem is bij deze vraag,
Maar als partijen uit elkaar gaan vind ik zeker niet dat men dan nog voor kinderen die niet van jezelf zijn alimentatie moet betalen, ik vind gewoon dat de biologische vader hierin zijn verantwoording moet nemen.
Ik zie het al gebeuren, dat ik voor kinderen zou moeten blijven betalen terwijl ze niet van mezelf zijn, dan lacht de ander zich toch een ei.
Ik denk dat men op deze manier nog meer "oorlog" krijgt tussen partijen, met alle gevolgen van dien, en hier krijgen de kinderen ook wat van mee, denk daar maar eens aan.
Het is gewoon zo krom als krom maar kan zijn, en er velen zullen zijn die nog niet eens meer aan een relatie beginnen met mensen die al kinderen hebben, ze kijken wel uit, toch!
Nee kom, in alle eerlijkheid dit kan toch gewoon niet.

henk
Thu, 11/01/2012 - 15:03

Ik ben stiefvader van 1 zoon die nu sinds 2009 bij zijn biologische vader woont. Deze heeft gedurende 12 jaar nooit een cent bijgedragen in het onderhoud van het kind, heeft hem pas sinds kort erkent maar wil niet het gezag hebben over het kind. Ik wordt verplicht om een onderhoudsbijdrage te betalen, ondanks dat ik minimale inkomsten heb.Kinderbijslag die de moeder voorheen ontving is stopgezet, het LBIO verplicht ons om de onderhoudsbijdrage te voldoen en heeft ons min of meer gedwongen om een lening af te sluiten bij de gem sociale dienst!
Heeft iemand ook zulke ervaringen?
Wij staan met de rug tegen de muur, en de biologische "vader"komt er gewoon mee weg.

Diana
Thu, 11/01/2012 - 23:12

Persoonlijk zou ik het fijn vinden als van iedereen dna wordt genoteerd. In belang van de kinderen.

Naam
Fri, 11/02/2012 - 09:39

Hier word je echt triest van. Ik kinderen zijn 4 en 5 jaar en was zwanger van de 2e toen hun vader besloot zijn verantwoording toch maar niet te nemen. Hij betaald tot de dag van vandaag niets en komt hiermee weg! Omgang ja, dat wilt hij nu wel, nu ze groter zijn. Te triest hoor dit alles. Hij heeft de RVK op mij afgestuurd en nu word ik afgeschilderd als de moeder die haar kinderen niet goed opvoed, dat terwijl hij er geen kaas van heeft gegeten en niet weet wat hij zijn kinderen hiermee aandoet. Want daar gaat het om: het belang van de kinderen! De RVK staat op een omgang van 2 uur per mnd. Hij wil meer... betalen doet hij nog steeds niet, alleen maar stress hierdoor, terwijl het goed ging met de kinderen, moet ik van de RVK in therapie. Nou, het moet niet gekker worden! Het wachten is nu op de zitting. En ja, mee eens; de biologische ouders zijn verantwoordelijk voor onderhoud de rest is moi meegenomen, maar toch zeker niet verplicht! Krom? Daar zijn niet eens woorden voor joh, waar gaat dit nog over? Sterkte allemaal, heb ik ook nodig.

Kees
Fri, 11/02/2012 - 11:13

In alle reacties mis ik toch echt de belangen van de kinderen versus de belangen van de volwassenen. Wat maakt deze samenleving dat we ruzie?n over geld, als dat geld er wel zou zijn. Wie wil er nu in één relatie zitten en/of in één huis wonen en zelf ruim geld hebben, maar niks aan de stiefkinderen geven. Moeten die in armoe opgroeien, niet naar school, geen leuke kleren en zo. Laten we het belang van de stiefkinderen nu eens voorop stellen. Volgens mij kan dat ook, omdat de draagkrachtberekening en zo voldoende ruimte laat voor de volwassene om zijn (of haar) eigen zaken van de betalen.

Ikke
Fri, 11/02/2012 - 11:26

Ik ben van mening, dat belang van kinderen niet bij de stiefouders ligt bij een relatiebreuk maar bij de biologische ouders, welke voor deze kinderen samen gekozen hebben.
Kom op zeg het kan niet zo zijn dat stiefouders na een relatie breuk het voor diegene moeten gaan oplossen die hierin te laks zijn, nee sorry.

Henk wellicht kun je eens bij een advocaat navragen hoe dat zit, vragen kost niets.
sterkte

Belang van het kind?
Fri, 11/02/2012 - 11:33

Welk belang van het kind? Het belang van het kind bestaat niet, en wordt slechts gebruikt om juridisch toe te staan dat kinderen onttrokken worden aan de zorg- opvoeding- en omgang van het kind. En als je de wet niet handhaafd, en ouders niet in hun waarde laat om betrokken te blijven bij de zorg- opvoeding- en omgang met de kinderen, wat is de wet dan nog waard in het belang van het kind?

Alimentatie is in de plaats gekomen van zorgplicht, en zolang de Raad voor de Kinderbescherming, Rechtbanken, Jeugdzorg, etc dit geen enkel probleem vinden, moet je als niet zorgende ouder je vooral niet bij hun melden.

Vrouwen weten dit al jaren, komen nagenoeg altijd weg met kindontvoering, en vaders hebben het nakijken.

Andersom komen vrouwen in het verdomhoekje als zij niet meewerken aan instanties die er een geheel eigen mening op na houden.

Alimentatie is gewoon sponsorgeld voor je ex, die met volledige medewerking van onze overheid je zorgplicht reduceert tot bezoekrecht in het belang van het kind. Men noemt dat voortgezet ouderschap bij bovengenoemde instanties...

Laat ze lekker barsten, en die egoistische (h)exen er bij. Je wou de kinderen voor jezelf, werdt in alles gesteund, zorg er nu ook maar voor nu de niet zorgende ouder na jaren de strijd opgegeven heeft en zich niet meer betrokken voelt bij de kinderen.... suc 6

Betalen van kinderalimentatie belachelijk
Fri, 11/02/2012 - 14:15

Hallo allemaal,

Ik vind het middel kinderalimentatie een belachelijk verschijnsel. Wanneer je samen met je partner besluit een kind te nemen, ben je daar volgen mijn simpele geest volledig verantwoordelijk voor. Dus beiden moeten bijdragen. Zo stort mijn partner maandelijks een behoorlijk bedrag op de rekening van de biologische moeder van zijn kind. Hij heeft verder geen enkel recht (of weet iemand van wel?) of inzage in wat er met dat geld gebeurt. Wij zien dat het geld besteed wordt aan dure merkkleding en schoenen, etc. Maar of er daadwerkelijk verantwoordelijk mee omgegaan wordt, is voor ons duidelijk genoeg. Vervolgens woont zijn ex samen met een nieuwe partner (al heel wat jaren) en hij is zeer vermogend, terwijl mijn partner van een uitkering leeft. Ik zou zeggen, man en vrouw neem beiden je verantwoording en ga als moeder dan wat meer werken en verdeel de tijd die je met je kind door brengt. Dus ieder 50/ 50

Stiefmoeder
Fri, 11/02/2012 - 16:26

Ik ben blij dat er inmiddels ook wat stiefmoeders hebben gereageerd.Want niet alle kinderen gaan altijd naar de moeder. Zo voed ik samen met mijn man zijn zoon en onze 2 kinderen op. En betalen we ook nog alimentatie voor zijn dochter die wel full-time bij haar moeder woont. Wij hadden een herberekening aangevraagd voor de kinderalimentatie omdat er 2 kindjes bijgekomen waren, Stom was mijn verbazing dat we zelfs meer moesten gaan betalen. In de vorige berekening was er alleen vanuit gegaan dat ik de helft van de woon- en leefkosten zou delen. Nu moest ik ook de helft van de overige kosten gaan meebetalen (kleding, studiekosten, etc.) En heb ik voor mijn eigen kinderen zelfs minder te besteden in de maand. Hun biologische moeder heeft inmiddels samen met haar nieuwe partner een huis gekocht. Zijn inkomsten worden in het geheel niet meegenomen in de berekening, omdat ze niet getrouwd zijn. Belachelijk vind ik dat. Dat is niet meer van deze tijd. Tevens woont mijn stiefdochter niet eens bij mij, ik heb niks over het opvoeding te zeggen, maar mag wel maandelijks 200 euro betalen uit eigen zak. Hun biologische moeder heeft nog nooit een cent betaald en als we een berekening laten doen, zit ze ook net weer even zonder werk....grrr. Heel frustrerend.

In het belang van de kinderen
Fri, 11/02/2012 - 16:45

Het is goed dat er een vorm van kinderalimentatie is. Zodat beide ouders aan hun onderhoudsplicht blijven voldoen. De kinderen zouden niet moeten lijden onder een scheiding en zo is gesteld dat de kinderen er financieel niet op achteruit zouden moeten gaan. Kennelijk is materie belangrijker dan een prettige omgang tussen beide ouders. Want natuurlijk gaan beide ouders er financieel op achteruit, zij moeten de dagelijkse lasten opeens alleen betalen. Een kind loopt echt geen trauma op door het feit dat hij wat goedkopere broeken moet gaan dragen. Ik vind de berekende alimentatie plicht soms wel erg hoog. Maar dat is nog niet het ergste. Ik vind het van de zotte, dat je een advocaat in de arm kan nemen en vervolgens nog meer kinderalimentatie kan gaan vragen. Negen van de 10x hoeft de alimentatiegerechtigde de kosten van een advocaat niet te betalen en de alimentatieplichtige wel. Is dat in het belang van het kind? Dat ouders juridisch gaan lopen touwtrekken? Kan een berekening bij het LBIO niet gewoon rechtsgeldig zijn?
Als er vervolgens een stiefouder in beeld komt, is het fijn dat er weer wat ruimte is voor iets extra\`s en ik vind het terecht dat de stiefouder de helft van de dagelijkse kosten mee betaald. Maar niet voor de andere zaken. Als hij/zij dat doet is dat heel fijn voor het stiefkind. Maar het zou niet een wettelijke verplichting moeten zijn. Ik merk bij mezelf dat ik regelmatig ergernis voel naar mijn stiefkinderen toe, omdat ik voor mijn gevoel wel mag dokken, maar verder niet de aandacht/liefde ontvang die zij voor hun biologische ouders hebben.

peter
Sat, 11/03/2012 - 10:05

vreemd dat er in het artikel alleen gesproken wordt over: "... Wanneer de onderhoudsverplichting van de stiefouder samenvalt met die van de biologische vader, dan zijn hun onderhoudsverplichtingen in principe van gelijke rang..."
Geldt zulks ook niet voor biologische moeders als zij hoofdkostwinner zijn en haar kinderen bij de vader wonen?

dlj
Sat, 11/03/2012 - 10:49

kes .Bij mij een soort gelijk verhaal. Pa heeft tonnen schuld ,dakloos ,verslaafd krijgt alle hulp en ik moest maar zorgen dat ik over kon werken als de kids nieuwe schoenen nodig hadden.
Nu jaren later heb ik een nieuwe relatie en de kids wilden graag de naam van hun stiefvader.
We hebben toen besloten om meteen stiefouder adoptie aan te vragen. Pa had 10 jaar niks van zich laten horen maar op het verzoek tot naamswijziging was meneer er om kwijtschelding van de alimentatieschuld te eisen.Hij kreeg alle kosten vergoed en ik moest zelf opdraaien voor de gerechtskosten. Wij hebben besloten alles kwijt te schelden en voor onze (en onze kinderen ) rust te kiezen we zijn gelukkig dan maar wat minder geld. Toch vervalt ondanks de stiefouderadoptie niet de alimentatieplicht voor de biologische vader. raar want wij kozen ervoor dar stiefpappa echt pappa zou worden en op deze manier gebeurd dat nog niet. En blijft mijn ex op de achtergrond aanwezig.

Naam
Mon, 11/05/2012 - 18:25

Niet te geloven.
Een aantal jaren geleden ben ik gescheiden, nu inmiddels 7 jaar. De jaarlijkse indexering wordt netjes opgevolgd. Nu zijn mijn kinderen ouder en volgen MBO onderwijs, kortom de kosten reizen de pan uit. Toch maar weer eens naar een advocaat gestapt. Daar krijg je de mededeling dat de alimentatie inmiddels verdubbeld zou moeten zijn. Fijn denk je dan een beetje verlichting, maar niets daarvan blijkt waar te zijn er is namelijk een stiefkind in het spel en daar moet de stiefvader ook voor zorgdragen. Het komt er op neer dat ik de verzorgende ouder meer kosten ga maken voor mijn kinderen. Het stiefkind in deze heeft ook een vader die voor hem betaald en dat bedrag is niet mis. Maar ik laat me niet uit het veld slaan, verzorg mijn kinderen en probeer te zorgen dat het hun aan niets ontbreekt. Verder wacht ik geduldig af wat de rechtbank hier van te zeggen heeft.

FY
Mon, 11/12/2012 - 07:06

Die (KZ) die deze wetten heeft bedacht ,die is ziek van geest.die moet een (B) zijn.....de vrouwen die gaan (N) en de mannen moeten betalen voor die (Bs)..dan is die rechter toch ziek,kloote land met (K) wetten.

mama van 2
Mon, 11/12/2012 - 12:59

Nou ik vind in iedergeval dat als er al een stiefouder in betrokken gaat worden dat er dan ook gekeken word naar alles dus zijn of haar inkomen maar ook de schulden van hem of haar en heeft hij of zij ook kinderen en ec, want dat gebeurt helaas niet .

Geertje
Wed, 11/14/2012 - 13:53

De nieuwe partner van moeder heeft de kinderen dagelijks om zich heen,de werkelijke vader niet.Dat is al een voorrecht voor de stiefouder.De meeste biologische vaders willen hun kinderen maar wat graag vaker zien.

mark
Fri, 11/30/2012 - 22:18

ik vind dat dit afhankelijk moet zijn van de situatie.
Wanneer de biologische vader weinig tot niks meer met het kind te maken heeft, vind k niet dat hij de alimentatie moet betalen mits de stiefvader WEL regelmatig/vaak contact heeft met het kind of er zelfs mee in 1 huis woont. het moet dus eigenlijk aan de situatie liggen. Verder vindt ik ook dat het moet afhangen van de financiele situatie van de moeder en de relationere sfeer tussen biologische vader en moeder, ook als zij gescheiden zijn.

peter
Mon, 03/04/2013 - 19:54

Hoe zit het eigelijk als je je kind na 12 jaar gaat erkennen
en de moeder heeft al die tijd een relatie gehad (getrouwd) met een ander die ook toen der tijd het kind heeft erkend en nu 2 jaar uit mekaar zijn en hij betaald niks.
en vraag nu een vernietegings verklaring aan zodat ik het kind kan erkennen
moet ik dan ook alimentatie betalen????

# Redactie JuroFoon
Tue, 03/05/2013 - 11:06

Tav Peter: aangezien jij dan biologisch én juridisch vader zou zijn, dien je inderdaad alimentatie voor je kind te betalen.

Cees van Tuil
Sat, 08/31/2013 - 04:42

Als je gaat scheiden en moeder krijgt een relatie met een andere man heeft hij de verplichting ook voor die kinderen te zorgen. Wil hij dat niet moet deze man een relatie aangaan met een vrouw zonder kinderen.
Het is toch te zot voor woorden dat als je gescheiden bent, je kinderen eens in de twee weken een weekend mag zien dat je wel voor hun kosten op mag draaien en de stiefvader de leuke dingen en de opvoeding ( die jij je kind eigenlijk wil meegeven) op zich neemt zonder daarvoor in de buidel te tasten. Dit zou strafbaar moeten worden. Hij kiest hiervoor en moet zijn verplichting nakomen.

Yvonne
Tue, 12/17/2013 - 16:03

aan Cees van Tuil:
Een stiefouder heeft geen gezag over de kinderen, dus van opvoeden is daarom nauwelijks sprake. Natuurlijk betaalt een stiefouder mee aan kost en inwoning voor de tijd dat het kind bij de stiefouder woont, maar dat is niet het onderwerp van discussie. Kleding en schoolboeken behoren door de echte (biologische) ouders te worden bekostigd.

Gien
Mon, 02/10/2014 - 22:06

Ik vind het heel krom allemaal, mijn vriend heeft een zoon van 4 jaar met zijn ex, die al vanaf het begin heel erg dwars ligt en het kind maandenlang heeft weggehouden vorig jaar en we uiteindelijk naar de rechtbank zijn moeten gaan om haar te dwingen zich aan de afspraken te houden, mijn vriend heeft schulden en zit in schuld hulp verlening hij staat ingeschreven bij zijn ouders omdat hij niet bij mij kan komen wonen omdat ik dan mijn huurtoeslag kwijt ben en hij dat niet kan compenseren dus hij slaapt paar dagen in de week bij me en in de weekenden dat hij zn zoon heet slaapt hij met hem bij mij omdat met de kleine bij zn ouders slapen geen optie is, dus ik heb gezorgd dat de kleine hier een eigen kamer heeft, heb ikz elf voor gezorgd en mooie cras/planes kamer voor hem gemaakt zodat hij ziet dat hij erbij hoort, en ik zorg ook voor hem koop eten koop kleren mijn vriend krijgt maar leefgeld elke week en wij werken samen dus hij moet mij ook benzine geld geven dus er blijft maar weinig over maar de kleine moet wel gevoed en gekleed worden dit doe ik meestal, heb ik ook geen problemen mee ik ben gek op mijn stiefzoon en wil ook dat hij er fatsoenlijk bij loopt, waar zijn moeder overigens niet naar kijkt, bij haar draagt hij vieze uitgelemmelde kleren die stinken naar rook rot schoenen met veters van een halve meter die hij niet fijn vind onderbroeken met remsporen en plas vlekken erin sokken die hij dagenlang aanheeft en aan zn voeten plakken en stinken, maar mevrouw zelf loopt er altijd tiptop bij, kun je zien waar het kindergeld voor gebruikt word, terwijl de kleine bij ons altijd heel netjes en mooi gekleed is met leuke hippe kleding weliswaar vaak van marktplaats maar dat maakt niks uit, en nu zij weet dat de kleine hier twee weekenden per maand slaapt wil ze alimentatie van mij want wij wonen samen volgens haar en moet ik ook maar betalen terwijl wij niet samen wonen en officieel geen partners zijn, mijn vriend verdient 825 euro per maand en zij denkt 150 euro alimentatie te kunnen ontvangen, en dus binnenkort weer een rechtszaak, hoe durft ze aan te komen dat ik ook maar alimentatie moet betalen terwijl ik degene ben die het kind voed en kleed en wij hem veel liefde en aandacht geven terwijl zij er nauwelijks naar omkijkt en alleen maar met zichzelf en mannen bezig is, ik vind het grote onzin dat een stiefouder onderhoudsplichtig moet zijn, ik betaal al mijn rekeningen betaal meeste van de boodschappen en kleding voor de kleine, wat kan nou nog meer van mij verwacht worden, mijn vriend betaalt geen alimentatie omdat hij te weinig verdient en in de schuld hulp verlening zit, en zij heeft het kind fulltime en is aan eten enzo natuurlijk meer kwijt dan ons, maar zij krijgt wel kindergeld kind gebonden budget eenouder korting en mijn vriend krijgt niks, maar wel zielig doen tegen anderen en verzoekschrift indienen bij de rechter om hem te laten betalen, grote bullshit!!! Stiefouders betalen vaak al veel mee aan de verzorging enzo van de kinderen, ik ga me niks laten verplichten dat ik van mijn geld waar ik elke dag voor werk haar alimentatie moet betalen zodat zij nog meer voor zichzelf kan gaan shoppen

Lina
Tue, 05/27/2014 - 09:22

Andermans kinderen in huis is al niet eenvoudig. Financiele verantwoordelijkheid is iets dat groeit.
Biologische vader en moeder zijn verantwoordelijk. Waarbij de alimentatiedruk niet bij verzorgende ouder zou moeten liggen als beide partijen niet voldoende draagkracht hebben. Waardoor nog een grotere druk op de schouders van de verzorgende ouder komt.

GeenMoeder
Tue, 05/27/2014 - 13:58

Ik ben stiefmoeder van een jongen van inmiddels 18 jaar. Omdat ik een goede baan heb, vindt de biologische moeder, dat ik zijn levensonderhoud moet betalen. Zij heeft vermogen, maar daar mag ze -van de stemmen in haar hoofd- niet aankomen, want dan gebeurt er iets ergs.
Dat wij een dubbele hypotheek hebben omdat mijn huis na 7 jaar nog altijd niet verkocht is, ik mijn ex flink alimentatie moet betalen en we ook nog gewoon een huishouden hebben, daar kijkt niemand naar.
Het kind in kwestie heeft me zo ernstig bedreigd dat hij niet meer thuis mag wonen (van vader en hulpverleners), maar moeder vindt dat ik wel moet betalen.
Hoezo?? Je krijgt samen een kind... Dan moet je er toch ook samen voor zorgen? Dat hoeft een ander toch niet te doen?
Wij gaan nu naar de rechter; het ziet ernaar uit dat we moeten scheiden om niet verplicht te worden het kleine beetje dát we nog over hebben om te kunnen leven af te geven...
Overigens: Kindlief woont op kamers maar weigert ook maar een uur te werken... Hij wil paardrijden, gitaarspelen en gamen; alles op onze kosten...
Bizarre wetgeving in Nederland!

p frensch
Thu, 03/03/2016 - 15:25

ik vind dat er nadat jij als man zijnde rechten moet krijgen om voor het opvoeden als stiefvader van andermans kinderen financieel verhaal moet zijn en zeker als je als man zijnde nadat de kinderen op hun stekkie zijn terecht gekomen met behulp van jou jij aan de kant gezet wordt

Stef
Thu, 10/13/2016 - 08:49

Wie is verantwoordelijk voor welk deel. Het blijft een eeuwige discussie. Je word verliefd en de persoon in kwestie blijkt een kind te hebben. Daar ga je met frisse moed mee aan de slag, want de nieuwe partner is helemaal geweldig. Hoe moeilijk kan het zijn een goed contact met een kind te creëren?
Dat lijkt vaak in het begin prima te lopen. Helaas komen er vaak scheuren in het nieuwe behang. Het kind doet iets vervelends, je mag er niets van zeggen. Je irriteert je. Confrontatie word opgezocht, jouw partner neemt het op voor het kind en niet voor jou.
De ex-partner begint moeilijk te doen in jouw en jouw partners ogen. Het kind gaat lastig doen... noem maar op.
En dan valt die rekening op de mat. Schoolboeken, kinderopvang, verzin het.
En ja. Die mag jij (direct of indirect) betalen. Misschien ben je als stiefouder niet verantwoordelijk, maar de natuurlijke ouder wel. En raad eens welke portemonnee het ook raakt? Juist. De jouwe.

Ik heb de keuze gemaakt te bekijken of mijn stiefzoon alles krijgt wat hij nodig heeft. Natuurlijke vader doet helemaal niets voor het jongetje. Dat is al sneu genoeg. Dus ja, dan voel ik mij verantwoordelijk. De wettelijke discussie zou een morele moeten worden.

Voor de webmaster: I'm not a robot reCATCHA is Engelstalig en niet voor iedereen begrijpelijk.

Marijke
Mon, 10/24/2016 - 15:09

Ik vind het te zot voor woorden dat een stiefvader moet betalen en geen rechten heeft als ouder.

Wie betaalt: stiefvader of biologische vader?

Wij staan voor je klaar. Bel ons of sluit nu een abonnement af en maak direct gebruik van ons juridisch advies. Je kunt onbeperkt bellen met onze juristen, wij geven je snel en deskundig advies voor al je juridische problemen. Daarbij kun je gebruikmaken van onze voorbeeldbrieven en krijg je korting op onze diensten en op de advocaten uit ons bestand.

Registreer nu
Direct advies: ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur
za: 10.00 tot 18.00 uur