Wie heeft mij aangemeld bij het AMK?

Het Advies- Meldpunt Kindermishandeling (AMK) geeft advies en onderzoekt vermoedelijke situaties van kindermishandeling en brengt zo nodig hulp aan kind of ouder(s) op gang. Vanuit het oogpunt van kinderbescherming is deze organisatie onmisbaar. Toch zal niet iedereen die met het AMK in aanraking is gekomen deze mening delen.

Melding is anoniem
De grootste valkuil in de meldprocedure bij het AMK is de gewaarborgde anonimiteit van de melder. Iedereen kan een melding doen bij het AMK en dat kan gewoon anoniem. Het positieve hiervan is dat de drempel om een melding te doen erg laag is, maar dit heeft tegelijkertijd een keerzijde. Kwaadwillenden kunnen het leven van ouders vrij lastig maken door een anonieme valse melding bij het AMK te doen. Dit kan voor de ouders én de kinderen enorm schadelijk zijn. Veel mensen geloven immers nog steeds in 'waar rook is, is vuur'.

Nauwelijks waarborgen
Dat er behoefte is aan een organisatie als het AMK behoeft geen betoog. Maar de gehanteerde meldprocedure kent nauwelijks waarborgen voor ouders waarvan een valse melding is gemaakt. De ouders krijgen namelijk niet te weten wie de melder is. Hoewel juridisch gezien een valse melding een onrechtmatige daad kan zijn of zelfs smaad of laster, zijn er nauwelijks mogelijkheden om de dader te pakken. Het AMK waarborgt de anonimiteit van de melder en de wet onderschrijft dit. Zelfs de rechter heeft hiertoe geen mogelijkheden.

Geen eerherstel, geen vergoeding
Er zijn ouders die hebben geprobeerd via de rechter de naam van de melder te achterhalen. Dat was geen succes. In een enkel geval waarin het AMK door een fout wel de naam van de melder aan de ouders had doorgegeven, vingen de ouders eveneens bot bij de rechter.

Het bleek de buurman te zijn geweest die de melding had gedaan en de ouders zagen hierin een onrechtmatige daad en eisten een schadevergoeding. De rechter bepaalde dat het doen van een melding bij het AMK geen onrechtmatige daad opleverde en dat een vergoeding dus niet op zijn plaats was.

Wil je meer weten over ouderlijk gezag of het AMK, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook:  God heeft geen plaats bij ouderlijk gezag

Bron: Rechtbank Leeuwarden, 26 oktober 2011, LJN BU1894 (o.a.)

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (85)

Justme
Tue, 11/01/2011 - 13:32

Daarmee heeft de rechtbank een precedent gezet dat valse meldingen en het beschadigen van iemands goede naam en eer onder burgers geen gevolgen hebben. Niet echt slim van de rechtbank.

Mijn advies is, als je kinderen hebt en je komt in aanraking met het AMK of kinderbescherming dan kun je op grond daarvan om politiek asiel vragen in landen als Canada. Op de website van de Canadese imigratie dienst kun je lezen hoe een Duits gezin op een zelfde manier politiek asiel heeft gekregen in Canada. Het is daar allemaal wat menselijker dan in Nederland. Mensen zijn daar ook minder haatdragend naar elkaar toe. Je kunt er je mening over hebben, maar als je in het buitenland woont, dan zie je pas hoe haatdragend Nederlanders naar elkaar toe zijn, en hoe incapabel het recht systeem is. Maar als je in Nederland woont dan zie je het waarschijnlijk niet omdat de massa roept dat ze het zo goed hebben en vinden. Maar zonder je te vergewissen van vergelijkings materiaal is het moeilijk objectief oordelen naar mijn mening. In het land waar ik nu woon zijn mensen niet rijk, maar ze behandellen elkaar wel met respect, en dat is een rijkdom.

janneke
Wed, 11/02/2011 - 15:20

Mijn dochter en ik hebben daar ook mee te maken gehad. Zij was toen 13 jaar en zij kreeg een brief dat er een dame van het AMK langs zou komen omdat haar vader dacht dat ik haar mishandelde. Enig idee wat een schok dat was voor mij, maar vooral ook voor mijn dochter? Toen deze dame dan ook kwam en op de deur klopte deed mijn dochter niet open, die dacht bekijk het maar. Gelukkig had ik dat korte tijd later in de gaten en liet de dame toch maar binnen. Mijn dochter is toen geconfronteerd met allerlei leugens van haar vader over haar ( en mij). Dat was echt afschuwelijk. Ik heb toen zelf om een onderzoek van de Raad van Kinderbescherming gevraagd. Die contsteerde dat mijn dochter het prima had bij mij, maar het slachtoffer was van stalking en bedreigingspraktijken van haar vader. Vervolgens hebben wij van de Raad geweldige steun ondervonden, dat moet gezegd. Maar, het was een moedwillig ongeggronde melding/pesterij, dader is bekend, maar wat moet je ermee? In de tijd dat het AMK met ons bezig was hadden ze ook wat mensen van de wachtlijst kunnen helpen die het wel nodig hadden.

johanna
Wed, 11/02/2011 - 19:12

O, wat een leuke tip als je iemand een loer wil draaien.
verschrikkelijk dat dat in nederland mogelijk is.

A.A.A.
Thu, 11/03/2011 - 13:14

Wij hebben ook hiermee te maken gehad. De ex van mijn vrouw had ten onrechte aangifte van kindermishandeling van onze gezamenlijke dochter gedaan bij het AMK en die stonden dus opeens bij ons op de stoep.

Uiteindelijk verder niets van gehoord. De persoon van het AMK heeft vrijwel direct geconcludeerd dat het om een valse melding ging. Maar in eerste instantie sta je wel vreemd te kijken!

Ondanks dat begrijp ik wel dat aangevers zo beschermd worden. Het kan namelijk best zijn dat iemand te goeder trouw aangifte doet omdat er aanwijzingen van kindermishandeling zijn, maar die blijken later toch ongegrond. Het zou slecht zijn als die persoon, die gewoon zijn burgerplicht deed door signalen van mogelijke kindermishandeling door te geven, daarvoor op enigerlei wijze voor gestraft zou worden. Keerzijde is inderdaad dat kwaadwillenden ongestraft valse meldingen kunnen doen, maar al met al is dat een minder kwaad dan dat onterechte aangifte wel strafbaar zou zijn, want dan zouden veel mensen die een vermoeden van kindermishandeling hebben dat niet meer melden uit angst voor mogelijke bestraffing als de vermoedens ongegrond blijken te zijn!

Peggy Lesquillier, advokaat
Thu, 11/03/2011 - 19:09

Sinds Savannah etc. is het probleem dat het AMK en de Raad voor de Kinderbescherming veel meldingen onderzoeken die helemaal geen kindermishandeling zijn. Hiervoor moet sprake zijn van gedrag van ouders/verzorgers die bedreigend zijn voor een kind/jongere of gewelddadig. En die ook ernstige schade berokkenen, bijv. lichamelijk of psychisch letsel.
Maar ouders met kinderen die thuis zitten bij gebrek aan passend onderwijs, worden ook geconfronteerd met het AMK wegens kindermishandeling. Maar geen hulp voor een goede school. Jammer, daar zou juist meer tijd en geld aan besteed moeten worden.

john
Fri, 11/04/2011 - 03:00

ook ik heb ervaring met een melding bij het AMK, meer dan tien jaar geleden in een onwaarschijnlijk verhaal maar het betrof hier mijn jongste dochter, met probleemgedrag op 3 HAVO. De school heeft achter mijn rug om het AMK ingeschakeld, althans ik heb niemand anders kunnen opsporen die hierin een rol zou kunnen hebben gespeeld. Mijn dochter werd midden onder een proefwerk uit de les gehaald voor een gesprek, nadat al eerder druk op haar was uitgeoefend om toch maar een gesprek met deze AMK persoon te voeren. Zij had mij daarop verteld dat er iemand zou komen om met haar te praten omdat er zeker thuis wel dingen waren die zij niet leuk vond (!). Ik heb haar op het hart gedrukt de druk te weerstaan en vol te houden dat zij een gesprek zonder mij niet wilde omdat de gevolgen niet te overzien zouden zijn geweest. Daarna is er niets meer van vernomen. Zeer kwalijk was hier de rol van de school, die ook de ruimte voor dit gesprek ter beschikking stelde. Ook het feit dat de personen van het AMK zich voordoen als (vertrouwens)arts terwijl ze maatschappelijk werker zijn, en daarom onvoldoende geschoold voor hun adviesbevoegdheid is een kwalijke zaak. In casu weigerde de rector van de school het drugsgebruik op school aan te pakken wat volgens mij een belangrijke oorzaak was van het gedrag van mijn dochter. Hij hoopte nog slechts in gesprek te blijven met zijn eigen afglijdende kind. "Meneer ze staan voor de school te dealen maar de politie komt gewoon niet. Nee, naar de ouderraad gaan is niet wijs". Het probleem van onware meldingen linkt sterk aan het grotere probleem van inbreuken op privacy en andere rechten, door diverse instanties, ook politie kan betrokken zijn. Regionale patientendossiers kunnen hier een bron van onheil zijn. Waar rook is is inderdaad vuur, dat is niet vreemd, het is alleen zo dat het vuur vaak verkeerd wordt gelokaliseerd. Soms is het bv een eenvoudige type-fout die als etiket door de gemakkelijke toegang tot deze dossiers snel kan worden overgenomen en dan op andere plaatsen gaat groeien en een lang eigen leven gaat leiden, door valse melders. Probeer dat nog maar eens recht te zetten. Integriteit, beroepsgeheim moeten meer inhoud krijgen zodat onze privacy beter beschermd wordt. Als men een kind wil helpen moeten de ouders in hun gezag worden ondersteund, en moeten zij worden geholpen. Ook die ouders waarvan de kinderen zgn geen problemen hebben, want deze ouders helpen mee aan het in stand houden van allerlei op de opvoeding slecht uitwerkende zaken in onze samenleving, waar juist kwetsbare kinderen en hun ouders de dupe van zijn. De overheid kan en dus moet hier sturend optreden in het belang van onze kinderen.

sandra
Fri, 11/04/2011 - 09:20

ik heb een autistisch zoontje en de buren maken hierom elke keer meldingen bij het amk. ze zijn hier al diverse malen geweest en hebben gezien dat er niks aan de hand is.
ik vraag mij af hoevaak je valse meldingen mag doen voordat ze het eindelijk door hebben

Inge
Sat, 11/05/2011 - 17:41

Mijns inziens gaat AMK pas tot actie over als er meerdere klachten zijn over een gezin. Ik heb zelf eens melding gedaan van een gezin waarvan de hele buurt dagelijks getuige was van de mishandeling, maar AMK meldde dat ze nog niet tot actie over gingen omdat er nog te weinig aangifte was gedaan. Het lijkt me sterk dat er voor mij nog maar 1 of geen persoon was die dit gemeld was.

x - uit zeeland
Sun, 11/06/2011 - 17:27

wat Inge zegt, klopt idd. zoheb ik zelf een melding van mishandeling bij het AMK gedaan, omdat mijn kinderen uit eigen mond en de plekken hebben laten zien van mishandeling door hun eigen moeder. Toen ik een melding deed was de reactie van het AMK dat ik wellicht uit einge belang deze melding deed. ongelooflijk, nadat ook de buren van mijn ex een melding hebben deden kwamen ze pas in actie. Ze gingen een gesprek aan met de kinderen - waar moeder bij zat - als dat integer en goed is, wat denk je zelf. mijn kids waren doodsbang voor mijn ex, dus die haalden het wel uit hun hoofd om de waarheid te zeggen. uiteindelijk, na 2 jaar wonen mijn kinderen eindelijk bij mij, maar dat heeft heel wat bloed zweet en tranen gekost, zonder hulp van AMK

mees
Mon, 11/07/2011 - 18:24

ook door instanties worden er valse meldingen gedaan die niet op waarhied berusten. ik vraag me idd ook af wanneer hier een eind aan komt aan die bergen valse meldingen dat kost toch ook bergen geld voor de overhied!

willem
Tue, 11/15/2011 - 12:51

Uit al deze reacties blijkt ,dat het A.M.K. zelf toe is aan een grondige doorlichting.

jos
Fri, 11/18/2011 - 00:44

Je zult maar geadopteerd zijn tijdens je jeugd en door privacy bescherming is 100 jaar voor buitenstaanders alles geheim wie je bent. Fijn dat iedereen zo goed wordt beschermd door A.M.K.; misschien wordt vergeten dat dossiers veel te snel worden vernietigd en dat minderjarigen later om allerlei redenen wat meer over zichzelf zouden willen weten. Wie naamswijziging heeft ondergaan tijdens jeugd, die vooral. Langs deze weg allemaal sterkte toegewenst indien u gedupeerd bent.

sandra
Thu, 11/24/2011 - 02:48

even reageren op "De rechter bepaalde dat het doen van een melding bij het AMK geen onrechtmatige daad opleverde en dat een vergoeding dus niet op zijn plaats was"

Hoeveel afgunstige / jaloerse mede mensen heb je wel niet in de maatschappij, om maar even een voorbeeld te benoemen mensen die zelf geen kinderen kunnen krijgen en andere happy families zien om even een valse melding te kunnen maken bij AMK. Kijk dat AMK een onderzoek insteld prima daar ben ik helemaal voor dat ze dan ook iedere melding serieus nemen, maar als het onterecht is zon melding vindt ik dat er toch de schade of kosten verhaald moet worden op degene die een valse melding gemaakt heeft. Voor een jaloerse melder had AMK een serieus mishandeld kind kunnen helpen. Misschien dat het dan ook afgelopen is met de valse meldingen of tipgevers uit pure jalozie. In mijn omgeving kan ik niet één maar enkele ouders die zeer goed zijn voor hen kinderen maar dit verhaal wel meegemaakt hebben, het beschadigd toch hen leven helaas vertrouwen zij de maatschappij daardoor al niet meer. Letten teveel op hen tellen wat ze nu wel goed of fout doen want je zal het maar weer eens meemaken zon uithoring over je gezin en dat door valse "anonieme=heet niet voor niets zo "ter bescherming of wegens misbruik van jaloezie melding te kunnen maken. Dan moeten zij ook voor de onnodige gemaakte kosten opdraaien. Of werkt AMK gratis. Ik lees pardoes de verhalen van mensen die onterecht onderzoeken hebben gehad vanwege valse meldingen en het brengt wel degelijk schade met zich mee. Mijn motto: ouders sla de handen ineen en vecht een eerlijk rechtsysteem aan door een valse melder ook aan te kunnen pakken. Misschien worden de meldingen die AMK dan binnen krijgt ook wat serieuzer kunnen ze met dat tijd de kindjes helpen die het ECHT nodig hebben. Heel veel sterkte toegewenst voor de goede ouders die helaas zo ontzettend het maatschappelijk vertrouwen daardoor kwijtraken.

moeder 25-1-2012
Wed, 01/25/2012 - 05:54

Reactie mijn dochter en ik waren ook slachtoffer van valse meldingen door de buren[meneer is zelf notabene alcohollist] en de vader van mijn dochter ik ben bij de kinderbescherming geweest jeugdzorg yulius de hele mikmak eigenlijk zou ik de vader van mijn dochter aan moeten melden want tot vorig jaar nog heeft hij onze dochter geestelijk en lichamelijk mishandeld de buren die de valse aanmelding deden scholden mijn dochter de tiun uit met 4 jaar oud onze tijd komt nog!

Naam
Sat, 02/04/2012 - 17:42

krijg gister een brief in de bus iemand heeft een anonieme melding gedaan dat dat zo maar kan echt erg doe alles voor me kindren ben gebroken

Naam
Sat, 02/04/2012 - 17:51

heeft iemand een hekel aa n je buren ruzie nauw echt erg

valisia
Mon, 02/06/2012 - 08:33

kaot geslagen van verdriet wie doet zoiets gemeen

c.c.c
Mon, 02/27/2012 - 15:23

Lang leve nederland,

Je zou bijna geen kinderen meer te krijgen met deze maatschappij, waar dit allemaal maar zo kan.

Ik ben zelf een alleenstaande ouder/vader met een zoon van 9 heb in anderhalf jaar tijd 6x het AMK hier gehad 5x door een anonieme melder en 1x kon het niet anoniem omdat het AMk dan geen onderzoek kon instellen.
Het incident wat er een half jaar geleden gebeurt is ging over grensoverschrijdendgedrag
waar 5 kinderen bij betrokken waren maar waar mijn zoon dus van werd beschuldigd en als dader werd daar gesteld
mijn zoon moest allerlei onderzoeken ondergaan wegens dat grensoverschrijdend gedrag maar met die andere 4 kinderen is niks gedaan omdat het AMK zich over die kinderen geen zorgen maakte dus ik samen met mijn zoontje door die hele molen van onderzoeken en kreeg daar 10 januari jongst leden de uitslag van.
uit dat onderzoek is dus nu gebleken dat mijn zoontje zelf het slachtoffer is van het incident
17 februari jongst leden eind gesprek bij AMK/BJZ gehad.
daar ook gezegd kijk nu hebben jullie het zwart op wit dat mijn zoon het slachtoffer is wat gaan jullie hier mee doen ik wil dat het verder word onderzocht en wel bij die andere kinderen.
En wat denk je krijg ik als antwoord nee meneer dat doen we niet en het is ook niet meer relevant het is een half jaar geleden gebeurt
en dat terwijl ik al van het eerste moment loop te roepen ze waren met 5 kinderen dus alle 5 door de molen en anders geen nee meneer was toen het antwoord uw zoon heeft het gedaan dus hij moet onderzocht worden die andere kinderen niet
bij dat laatste gesprek zeiden ze dan ook nog even leuk tegen mij als u zich zorgen maakt over die andere kinderen kunt u natuurlijk altijd telefonisch een melding doen ik heb gezegd tegen ze nou ik maak wel een afspraak met 1 van jullie ga geen duur 0900 nummer bellen waar ik minstens 10 minuten aan de lijn hang voor ik geholpen word.
Vandaag 27-02-12 ben ik naar het politieloket geweest en daar kreeg ik dus ook te horen dat ik er niks tegen kan doen.
maar ik laat het hier dus niet bij zitten ik wil gerechtigheid en dat zowel de naam van mijn zoon als die van mij zelf gezuiverd word

c.c.c
Mon, 02/27/2012 - 15:32

Oja na dat het AMk hier dus toen zo heel onverwachts op de stoep stond heb ik met mijn zoontje er over gepraat en over hoe het is gebeurd en wat er is gebeurd mijn zoontje zei toen tegen mij dat hij er toe is gedwongen omdat als hij het niet deed die andere kinderen niet meer met hem wilden spelen
ook dat heb ik toen allemaal bij het AMk gemeld maar daar werd gewoon niks mee gedaan en het verhaal werd ook steeds door het AMK veranderd.
en het is gewoon zo als ouder sta je gewoon machteloos tegen instantie als het AMK/BJZ
dus lieve mensen leef heel erg met jullie mee omdat ik zelf weet hoe het voelt

c.c.c
Mon, 02/27/2012 - 15:43

En ik vind dus ook dat ze dat met het anonieme melden weer moeten afschaffen zodat de gedupeerde stappen kan ondernemen tegen de melder
Want zelfs toen ik vroeg hoeveel meldingen ze nog moesten krijgen van die melder voor ze daar dan eens een keer gaan kijken of er niks in dat gezin mis is zeiden ze oh dan moeten we zeker nog tig meldingen over u binnen krijgen voor we daar gaan kijken ik zei dan kan het al te laat zijn en ook zie ik misschien is het wel een hulpkreet van die melder maar durven ze zelf niet om hulp te vragen en maken ze maar een ander gezin waar het wel goed gaat kapot
Dus het A.M.K/B.J.Z is een instantie die hun werk niet goed doet maar goed dat is mijn mening

silvia
Fri, 04/13/2012 - 04:29

Ik moest mij met mijn dochter melden bij het AMK. Ik werd meegenomen en aan een 1 uur durende verhoring blootgesteld. Mijn dochter heeft terwijl meer dan 1 uur alleen moeten zitten wachten bij de receptie. Ze wist niet in welke kamer wij zaten, want dat heeft ze niet kunnen zien. Ze is een paar keer naar buiten gelopen. Heeft nog gevraagd bij de receptie wanneer zij mag. Ze moest gewoon maar wachten. Tijdens dat gesprek dacht ik nog wel dat duurt wel erg lang. Maar ze bleven maar overhoren. De volgende dag heb ik ze gebeld met de mededeling dat ik deze gang van zaken niet goed vond, dat mijn dochter zo lang moest wachten. Waarom ik toen niks gezegd heb. Waarom niet? Ik was helemaal overstuur en kon toen niet helder nadenken. Ik word van iets vaselijks beschuldigd. Je kind is toch geen kleuter meer zeiden ze toen tegen mij. Nou ze is pas 11 jaar en ze is in een vreemde stad, vreemd gebouw, vreemde mensen en net zo goed zenuwachtig wat er komen gaat. Waarom laten ze een kind zo lang onbeheerd achter. Ik vind het zelf nu vreselijk dat ik er toen ter plekke niks aan heb gedaan, maar zoals gezegd maken ze me helemaal gek met al die valse beschuldigingen. En hoe kom ik er nu van af???

Anoniem
Sun, 04/22/2012 - 00:25

Omdat ik nog niet uit de procedure ben durf ik mijn naam niet eens te noemen. Wij worden ook belasterd door het AMK omdat een officiele instantie een AMK melding tegen ons heeft gedaan. Bij ons is er sprake van een onzorgvuldige procedure en van letsel waarvan -volgens het AMK- niet kan worden bepaald of dit is toegedaan of niet. Alleen juridisch kan dit worden vastgesteld maar dan moeten ze eerst ons kind uit huis plaatsen. Hoe machtig is het AMK! En dan lees ik dat een hele buurt dagelijks ooggetuige is van mishandeling en dan doet het AMK er niets aan! Zo houden ze dus de geldkranen open wat een ... tja als ik nu begin te schelden dan ben ik straks de pineut! Ik ben wel blij dat je zelf onderzoek kunt laten uitvoeren door de raad van kinderbescherming, kan iemand daar meer over vertellen? En hebben jullie deze al: polikindermishandeling.nl
Bij ons simpel weg overgeslagen omdat drie woorden van slechts één arts genoeg zijn...

anoniem
Sat, 05/12/2012 - 21:18

in mijn huwlijk een relatie gehad met een andere vrouw ik heb het uitgemaakt omdat het niet werkte heb ales opgebiecht aan me vrouw we wilden er samen voor gaan maar toen begonnen de pesterijen med meldingen naar politie en amk en het uitschelden van de kinderen door de volwassenen zo zie je maar weer hoe krom nederland is ze beschermen de daders en niet de slachtoffers

anoniem 18 mei 2012
Sat, 05/19/2012 - 03:04

Helaas na valse melding, en geen wwarheidsgetrouwe rapportage doorgestuurd bnaar de Raad. Erg sneu voor mijn kinderenm die dit zo bewust meemaken. Hier is het goed.
Wij willen gezellig leven. Worden al 7 maanden beroofd van huisvrede en normaal gezllig leven door AMK. Nu hopen dat de Raad verder kijken kan en wil!

anoniem 18 mei 2012
Sat, 05/19/2012 - 03:05

Helaas na valse melding, en geen wwarheidsgetrouwe rapportage doorgestuurd bnaar de Raad. Erg sneu voor mijn kinderenm die dit zo bewust meemaken. Hier is het goed.
Wij willen gezellig leven. Worden al 7 maanden beroofd van huisvrede en normaal gezllig leven door AMK. Nu hopen dat de Raad verder kijken kan en wil!

Mama
Fri, 06/22/2012 - 11:31

Ook ik heb met een valse melding te maken gehad. Omdat ik gestalked werd was het al snel duidelijk waar deze valse melding vandaan kwam.
Toch zouden deze meldingen niet meer anoniem mogen zijn! En er wel degelijk juridische stappen ondernomen mogen worden, indien het om valse meldingen gaat.
Je kan hiermee het leven van iemand en ook van de kinderen enorm kunnen schaden.
Gelukkig zag die man die bij mijn gezin kwam al na 2 minuten dat hij voor niets kwam. Helaas is dit voor anderen soms niet het geval..

anoniem 29
Sat, 06/30/2012 - 10:30

Op dit ogenblik loopt er een melding bij het AMK. Deze melding is gedaan door de school van mijn dochter. Mijn dochter is aan het begin van dit jaar gestalkt door haar vader, mijn ex, nadat zij het contact met hem verbroken heeft. Dit heeft heel veel stress met zich meegebracht. Op dit moment heeft ze haast elke week een behandeling bij een instelling. Heb voor de meivakantie een gesprek met haar mentor en een locatiedirecteur gehad ook omdat ze toen weer thuis was. In de gesprek kwam naar voren dat de school mijn dochter niet geloofde en zei dat ze het zich verbeelde. Ook vroeg de directeur of ze ook door de hulpverlening op de hoogte mochten worden gehouden. We hebben hier geen toestemming voor verleend. Na de meivakantie heb ik de mensen van school een e-mail gestuurd dat ik wilde dat elke gesprek wat mijn dochter had met haar mentor, stagebegeleidster en directeur door haar werd op genomen op de telefoon, zodat het voor mij ook duidelijk werd wat er telkens tegen haar werd gezegd. En zij hoefde het hele gesprek niet de hele dag onthouden. Directeur gaf wel toestemming maar het mocht helaas niet van de andere mensen.
Op 13 juni jl. kreeg ik een sms-je van haar dat klasgenoten haar bedreigd hadden. Ze is samen met een aantal andere kinderen naar de directeur gegaan om dit te melden. Later werd ze door dezelfde klasgenoten nog erger bedreigd zodat ik tegen haar gezegd heb dat ze thuis moest komen. Toen ze eenmaal thuis was heb ik de school gebeld dat ik dit alles serieus nam en dat ze voorlopig niet meer op school zou komen en ik heb gemeld dat ik de leerplichtambtenaar op de hoogte zou brengen van de situatie. Heb ik gedaan eerst via de telefoon, maar de persoon die ik nodig had was er niet dus toen maar via de e-mail. Heb van deze persoon op19 juni jl een e-mail gekregen dat ze de feiten op een rijtje zou zetten en ook contact met school op zou nemen en dat we dan rond 27 juni een gesprek zouden hebben. Op zaterdagmiddag 23 juni jl kregen wij op eens de politie over de vloer. De mentor van mijn dochter had ons verschillende keren gebeld maar kreeg geen gehoor dus ze had de politie ingeschakeld. En dit was vreemd want mijn dochter was de vrijdagen na het incident gewoon op stage gegaan en had op vrijdag 22 juni jl gewoon nog met iemand van school via de telefoon op haar stageplaats gepraat. Dit is ook tegen de agenten gezegd. Die vonden het ook vreemd. Op woensdag 27 juni kreeg ik een telefoontje van de leerplichtambtenaar dat ze donderdag langs zou komen. In dit gesprek kregen wij onder meer te horen dat ze vond dat ze te laat was ingelicht over de situatie en dat mijn dochter gewoon naar school moest. Ik heb gezegd dat IK gelijk contact met haar had opgenomen maar dat zij een aantal dagen niet aanwezig was. Verder hebben we toen afgesproken dat mijn dochter via de telefoon contact met school zou opnemen over haar toetsen en andere dingen die ze nog moest doen voordat ik naar een andere school zou kunnen zoeken en voordat haar huidige school een positief advies kan afgeven want anders is mijn dochter een risico kind die niet meer op andere school zou worden aangenomen. In antwoord op een e-mail van de directeur heb ik toen terug geschreven dat mijn dochter aankomende week haar toetsen enz wil inhalen. Kreeg een positief mailtje terug afgelopen donderdagmiddag. Later die middag heb ik weer een e-mail van de directeur gehad dat hij ons vanwege de problematiek met mijn dochter, een melding bij het AMK heeft gedaan. Ik heb het e-mailtje doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Maar weet zelf niet meer wat ik moet doen.
Dat een schooldirecteur zomaar het recht heeft om dit te doen. Ik zelf ben heel kwaad en hoop dat ik iemand ontmoet of iets dergelijks die mij hiermee kan helpen.

R.M W
Wed, 08/15/2012 - 15:46

Zoals ik hierboven lees zijn er vele die zich gekwetst en niet gehoord voelen als het om een verkeerde inschatting gaat via het AMK. Met al deze mensen heb ik het zeker te doen. Ik wil heel graag gezinnen helpen en ook het inschakelen van een organisatie zal ik niet onbetwist laten. Uiteindelijk gaat het om het welzijn van het kind en het gezin. Men zou bij de melding vele vragen moeten stellen en tot je zeker weet dat er daadwerkelijk hulp geboden kan worden de annonimiteit van he gezin voorop moeten stellen. Ik ga dus uit van een ander uitgangspunt. (tja veel meegemaakt vroeger met jeugdzorg en instanties die het goed willen doen maar uiteindelijk de ene trauma tot de andere trauma veroorzaakte) Het AMK zou niet als een bestraffende instantie moeten zijn maar meer een instantie die tracht na te gaan of er daadwerkelijk problemen zijn (dat elk gezin kent) (maar niet ieder gezin bij machte is om hier goed mee om te gaan door diversen situaties.) en hulp zou kunnen bieden in de ondersteuning van het oplossen van het probleem.

nifri
Thu, 09/27/2012 - 13:35

Ook mijn dochter heeft hier mee te maken gehad ten onrechte. Een buurvrouw die jaloers op haar was heeft dit geflikt, terwijl bij haar zelf de kinderen af genomen waren, dat wist het AMK. Ik ben hier voor zelfs naar den Haag geweest om het recht te zetten met mijn schoonzoon. Mijn dochter was hier door gaan drinken omdat zij het niet meer zag zitten .Ze werd helemaal gek gemaakt door het AMK ,er kwam zelfs iemand in huis ééns per week om te kijken, en ze moest hele lange gesprekken onder gaan. Vlak voor kerst kreeg ze toen een telefoontje van het AMK dat ze misschien maatregelen zouden nemen voor uit huis plaatsing, en dit hoorde mijn kleindochter en was toen huilend weggelopen. Toen ben ik zo kwaad geworden en ben naar het kantoor van het AMK gegaan om te zeggen waar ze mee bezig waren alleen om een buurvrouw die zelf niet voor haar kinderen kon zorgen ,hebben jullie haar hele kerst en de rest van haar leven verwoest voor mijn kleindochter en dochter,mijn dochter werkt in het Klooster en kon zo haar werk niet meer doen. Ik zei ook tegen ze als er iets niet klopte bij mij dochter zou ik als oma of als moeder wel ingrijpen. Maar daar wilden ze niets van horen, terwijl ik zelf les had gegeven op een school voor moeilijk opvoedbare kinderen,werd ik niet gelooft.Er kwamen op een gegeven moment twee mensen om te praten van het AMK. waar ik en mijn kleindochter bij zaten.Dingen die zij niet mochten zeggen vind ik ,waar mijn kleindochter bij was. daar sprak ik ze ook op aan .Maar ik moest me mond houden dit ging alleen de moeder en vader aan,nou dat deed ik dus niet ik was weer boos geworden op die mensen. Toen ze weg waren ging mijn kleindochter naar boven om te spelen, het was nog al stil dus wij gingen boven kijken wat ze aan het doen was. We zijn toen zo geschrokken ,want ze had plakband om de nek gedaan en stikte bijna. door een bezoekje van het AMK. omdat ze bang was dat ze bij de moeder weg moest .Alleen als ik nu het woord jeugdzorg al ziet staan gaan me haren overeind. De naam zegt het al jeugdzorg ,maar geen jeugdverdriet en moeder verdriet.Als ik dit schrijft ben ik zo kwaad en verdrietig dat ik er zo weer naar toe zou willen gaan,maar gelukkig is dit voorbij voor ons we hebben genoeg mee gemaakt. Het ergste was in die periode dat mijn kleinkind hiervoor een ongeval heeft gehad en in coma heeft gelegen .Dus mijn dochter en keindochter en de zus en broer die waren 21/24 jr. plus de rest van de familie waren al door een hel gegaan met heel veel verdriet of ze het zou redden komt jeugdzorg ook nog even de boel gek maken, en hield hier totaal geen rekening mee. Nou ik stop maar want als ik verder moet schrijven hier over dan ben ik wel een week bezig.

Bezorgde moeder
Fri, 09/28/2012 - 12:42

Als ik alle verhalen lees, ongelooflijk. En de regering????? Het wordt tijd dat zaken als het AMK, OTS, Jeugdzorg etc. eens serieus worden bekeken. Ik lees zoveel negatieve berichten, iets waar de regering iets mee moet gaan doen. Er worden naar mijn idee te veel mensen juist meer slachtoffer dan dat er goede hulp wordt geboden. Het klinkt raar, maar ik heb het idee dat iedereen vanaf jongs af aan al waarden/normen zouden moeten worden bijgebracht. Waar ligt een grens? Moet dit educatief gebeuren? Duidelijk is wel dat de maatschappij steeds meer aan het veranderen is ook door de social media. De regering moet er iets aan doen, maar hoe, wat, waar en wie?????

Een hele verdrietige moeder
Fri, 09/28/2012 - 16:18

Ook ik kan vreselijke verhalen schrijven over het AMK, maar we zijn nog met een zaak bezig dus wil geen schade aanrichten. Je weet nooit wat het AMK allemaal opzoekt op internet en tegen je gebruikt. Kan alleen maar zeggen steek je energie in gezinnen waar echt zorg nodig is en val niet mensen lastig die het al zwaar genoeg hebben. Want het is alsof ze nog eens zout in de wonden willen wrijven.

ziekte
Thu, 10/11/2012 - 16:44

Wie weet hoe snel het AMK reageert op een melding? kan dat al na ruzie in het weekend dan dezelfde dag/week gebeuren? Die ruzie was namelijk niet bij ons maar bij de buren...maar aangezien mijn man problemen heeft met ziekte en alcohol zijn er denk ik genoeg vooroordelen...zucht

Buurvrouw
Fri, 10/19/2012 - 19:47

Ook ik heb een jaar geleden een melding gekregen, was er heel snel achter welke mensen dat deden, mijn buurman jutte de hele handel tegen mij op, ik had de mazzel dat ik al hulp kreeg van een wijkverpleegkundige en de logopediste dus ze dropen heel snel af, voor de zekerheid hou ik nu heel goed contact met de juffen van school en de wijkverpleging.
Vind het schandalig hoe je word behandeld ook de melding was gewoon shockerend.

Ben blij dat ik er goed vanaf ben gekomen die buurman is nu verhuisd en de andere buren gaan nu gelukkig ook, ik zeg elke keer al, ik hoop dat er mensen in komen met 6 adhd kinderen die de hele dag gillen schreeuwen en een paar blaffende honden, dan hebben ze het druk genoeg om op hun eigen dingen te letten inplaats te gaan bellen omdat ik een keer mijn stem verhef

sjaak
Sat, 12/08/2012 - 21:41

als je weet wie er een valse melding tegen je heeft gedaan, kun je jezelf hier dan tegen verweren? bijv. een aanklacht van laster of smaad. Weet iemand dit? Of is het echt zo in Nederland dat slachtoffers alleen maar pech hebben?

N.
Sun, 01/13/2013 - 16:09

Helaas heb ik zelf ook met een annonieme melding te maken gehad. Uit onderzoek is natuurlijk gebleken dat er niets aan de hand was. Zelf zijn wij er achter gekomen dat het drie buren zijn geweest die deze melding hebben gedaan om ons een loer te draaien. Maar door deze hele toestand staat mijn gezin op zijn kop! Maar de buren winnen het niet van ons, ook al blijft het knagen.
Ik vindt het te triest voor woorden, dat je in Nederland zomaar een valse melding mag doen. Zonder ervoor gestraft te worden!

Even_zo
Mon, 01/28/2013 - 17:04

Ik zit er nu helaas ook middenin.
Eerst had mijn ex man melding gedaan omdat die al 4 jaar probeerd de kinderen bij hem te krijgen.
Mijn dochter is helaas misbruikt tijdens het buitenspelen door haar neef van 15 (zij was toen 9), ex dacht daardoor een reden te hebben dat het hier niet veilig zou zijn, helaas voor hem zagen wij dat zelf ook in en waren we al druk met verhuizen enzo.
Jeugdzorg toen over de vloer gehad, niks aan de hand, en het werd afgesloten, ik kreeg daar ook netjes een brief over.
Koud 2 weken later weer een brief in de bus: een anonieme melding bij het AMK.
Echt, de grond zakt dan onder je voeten weg, bah bah, weer die lui over de vloer.
Er waren een hoop leugens geuit, en ik weet ook 100 procent zeker wie erachter zit, namelijk, de ouders en oma van die neef, die willen mij een loer draaien omdat ik hun zoon heb aangegeven wegens misbruik.
Maar hoe ik ook probeer, ik krijg de naam van de melder niet door, en ik vind dat erg kwalijk, het is duidelijk een valse melding, dus ik vind dat bij een valse melding de naam zeker doorgegeven moet kunnen worden.
Als je dus ruzie hebt met iemand en je wil diegene een loer draaien, is het AMK bellen zeer makkelijk, moet toch niet mogen zo in nederland.
En niet te vergeten mijn naam die te grabbel word gegooid, 2 keer jeugdzorg en de hele mikmak, er zijn kortzichtige mensen die dan ook denken: nou, daar zal zeker iets aan de hand zijn.
Weet je, ik ben er zelf totaal door veranderd, ik vertrouw geen mens meer, want iedere gek kan zo n melding doen.
En echt, mijn kindjes zijn mijn alles, ik zou mijn leven voor ze geven, en dat maakt alles juist zo pijnlijk, omdat je weet dat je je kinderen nooit iets zou aandoen, maar andere er even voor zorgen dat je hiervan wel verdacht word.
Woensdag komt de poppenkast weer: iemand van jeugdzorg en iemand van AMK, ze geloven mij overigens wel, heeft de mevrouw van AMK mij gezegd tijdens het eerste bezoek, dus het zal wel een standaard bezoekje zijn, maar ik ben nu al stik zenuwachtig enzo.
Die tijd die ze aan mijn gezin besteden, kunnen ze beter besteden aan ouders die hun kinderen slaan enzo, en niet het leven van een goedbedoelende ouder op de kop zetten.

Even_zo
Mon, 01/28/2013 - 17:19

Mijn moeder heeft hetzelfde gereageerd overigens als nifri: ze werd woedend, en zat hier ook toen die vrouw van de AMK er was.
Mevrouw van de AMK gaf alleen maar hooghartige antwoorden naar mijn moeder, ze voelen zichzelf echt enormmmmmmm machtig.
Mijn moeder zei dus ook: als er iets niet goed zou zitten, zou ik als oma de eerste zijn die aan de bel trekt.
En zo is het ook, mijn moeder heeft zelf 7 kinderen met succes opgevoed, en die ziet snel of er wat aan de hand is of niet hoor.
Maar ook zij word knettergek van dat gezeur van jeugdzorg en AMK iedere keer, ook omdat zij ziet hoe goed ik voor de kinderen ben, soms zelfs te goed, maar dat mag je ook weer niet zeggen, want dan heb je al snel het stempeltje labiele moeder op je gedrukt door die instanties :-s
Het enigste wat ik wil is rust, rust voor mezelf en mn gezin, en dat jeugdzorg en AMK eindelijk eens buiten mn deur blijft.

moeder
Tue, 02/05/2013 - 13:16

Reactie: Afsluiting onderzoek AMK. Onderzoek is afgesloten en zal weer heropend worden indien mevrouw en de kinderen weer in ederland opduiken.
Aanklacht: Pedagogische verwaarlozing.

Geachte heer, mevrouw,

Zoals u weet ben ik vorig jaar naar Zweden gegaan. Zoals u weet was ik dit al meer dan 4 jaar of langer van plan. De kinderen staan vanaf 1 december ingeschreven op de school in Zweden waar ze vanaf 3 december heen zijn gegaan. De kinderen en ik zijn hier met open armen ontvangen. Ze kunnen rustig integreren en op hun gemak de taal leren terwijl ze alle tijd krijgen om te spelen en zich te ontwikkelen. Ondertussen heb ik ook de tijd om de taal te leren en te integreren.

Er is, van mij uit, geen enkele sprake van pedagogische verwaarlozing in welke vorm dan ook. De kinderen gaan naar school, ze sporten en krijgen extra hulp en begeleiding. Daar heb ik in Nederland en hier in Zweden voor gezorgd.

De situatie in Nederland, met de slechte sociale status van kinderen met een plus, de enorme bezuinigingen in de zorg en psychische begeleiding en de medicalisering van de hulp aan zulke kinderen heeft me genoodzaakt uit Nederland weg te gaan.

In Nederland zouden de kinderen in verschillende klassen worden geplaatst, op een gewone school, omdat dit het beleid is. Klassen van 30-35 kinderen wordt in Nederland heel gewoon gevonden. Dat dit leidt tot een gebrek aan pedagogische begeleiding, wordt vanwege de economische omstandigheden van scholen stelselmatig ontkend.

Op deze school, waar de kinderen nu naartoe gan, zijn 3 leerkrachten op 20 kinderen, verdeeld over 6 ruimtes. De kinderen hebben alle ruimte om zich te ontwikkelen.

Ik hoop hiermee voldoende informatie te hebben gegeven, zodat alle, door het AMK, betrokkenen hun verantwoordelijkheid zullen nemen. Namelijk de kinderen en mij alle ruimte en rust te geven, zodat de kinderen zich, emotioneel, sociaal, fysiek en pedagogisch, in een gezonde en veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

vriendelijke groet,

Hendrik
Fri, 02/08/2013 - 16:42

Wij hebben inderdaad meegemaakt dat de gezinsvoogd die betrokken is in ons gezin zelf anonime melding maakt bij AMK om op deze manier haar zin door te drijven op de kinderen langer uithuis te kunnen houden en tevens de noodzaak aan te tonen dat de moeder uit de ouderlijke macht gezet moet worden. Men noemt dit een verderstrekkende maatregel !
Wie verstandig doet vraagd af en toe de contactjournaals op bij jeugd zorg. Daarin lees je meer over wat gezinsvoogden regelen buiten jouw om. Jeugdzorg id verplicht deze contactjournaals te geven. Moet wel schriftelijk gebeuren. Jeugdzorg maakt meer kapot dan je lief is !!! Jeugdzorg heeft veelte veel alleen recht/macht. BRRRRRRRRRRRRRR

Monique
Wed, 02/20/2013 - 08:46

Hier de kinderbescherming geweest.. Die vrouw die kwam was jonger als ik.. Ik toen 26 jaar en had zij ook geen kinderen.. Dus weet ze er weinig van ja alleen uit studie boeken .. Maar theorie en praktijk is toch heel anders elk kind heeft een eigen studie boek zeg maar.. Mijn kind heeft een achterstand en mijn ex dacht dat ik hem daar niet in begeleiden en zorgde voor een betere school . Daar was ik mee bezig maar heb 2 jaar moeten wachten voor alles zwart op wit stond dat hij wel degelijk een achterstand had.. En hij heeft alleen maar een achterstand doordat hij zijn rechter handje mist bij geboorte maar hij wel rechts was aangelegd dus moet hij alles links leren waardoor hij bij geboorte al een motorische achterstand had.. Gelukkig stond alles zwart op wit dat ik er al een ruime tijd mee bezig was.. Ook de school had dat gezegd tegen de raad.. En mijn zoon kwam een keer met blauw oog thuis en juist dat weekend ging hij naar zijn papa conclusie meteen moeder mishandeld hem.. Ik had al gezegd dat het op school was gebeurt en mijn zoon zelf had dat ook gezegd maar blijkbaar liegt een kind van 5 jaar .. Dus zijn er fotos van gemaakt van dichtbij en naar de rechter advocaten en kinderbescherming gestuurd .. Gelukkig kon school beamen dat het daar gebeurt was maat soms denk ik van stel je voor dat het thuis was gebeurt en dan? Werd ik bestempeld als een mishandelde moeder en was ik mijn kind kwijt ..
Het was echt een vreselijke tijd.. Je moet get. Maar kunnen bewijzen anders heb je gewoon pech.. Ook was er gezegd dat mijn huis te vies was enzo het rapport was overigs wel positief ... Mijn ex zijn zin niet gehad.. Hij wilde gewoon dat me zoon bij hem kwam wonen en wilt die op de dag van vandaag nog steeds... Bah misselijk zooitje de kinderbescherming AMK en jeugdzorg en OTS slaat ook nergens op...

Louis
Wed, 02/20/2013 - 13:44

geeft enkel maar aan hoe crimineel de werknemers bij her AMK zijn

berend
Thu, 02/21/2013 - 13:43

ik heb zelf aan melding gedaan bij het AMK.ze konden niets doen omdat ik mijn zoon te weinig zag. het kind is 8 maanden later uit huis gehaald hij kwam met diverse womdjes op school.resultaat:mijn zoon woont al meer dan 8 jaar niet meer thuis, wij hebben geen gezag meer en ik zie hem maar 2 uur per 6 weken . schandalig gewoon hoe er dan met ouders word omgegaan.

Wesley
Thu, 02/28/2013 - 11:16

Wat een vreselijke verhalen allemaal!
Ik ben bezig om een tv-item te maken over het AMK en of het anoniem melden wel echt een oplossing is.

Als ik het hier zo allemaal lees hebben de meesten van jullie alleen maar slechte ervaringen met het AMK.

Ik zoek voor mijn item nog een ouder/gezin die ten onrechte zijn aangegeven bij het AMK en die voor een camera hun verhaal willen doen.
Als je interesse hebt laat het dan in een reactie weten en dan zal ik contact met je opnemen.

Het item zal worden getoond op U-stad, dat is het digitale kanaal van RTV-Utrecht.

Met vriendelijke groet,

Wesley Scholte
3de jaars student journalistiek

Moeder van 2
Fri, 03/01/2013 - 11:48

Gisteren lag er een brief op de mat, van het AMK. Onverwachts huisbezoek. Ik was boven stofzuigen of met mijn ouders bellen want voor de rest ben ik alleen beneden geweest. In de brief zegt men dat ik niet thuis was. Ik belde vandaag, meneer is niet aanwezig. Kreeg een collega aan de lijn. Er zou een anonieme melding zijn gemaakt. Hoe halen mensen het in hun hoofd om anoniem een melding te maken ? En welke melding gemaakt is, dat hoor ik van die meneer wanneer we een afspraak maken. Het bloed wordt onder mijn nagels vandaan gehaald, ik begrijp nl. niet dat AMK zo DOM kan zijn dat wanneer er een anonieme melding gemaakt wordt, ze er klakkeloos intuinen. Ik heb nu een advocaat gecontacteerd, want dit PIK ik gewoon NIET. Ik sta op het punt naar het AMK Lelystad te rijden en inzage dossier te vragen, want dat recht heb je ! Het AMK is een slechte organisatie, die legitieme meldingen NEGEERT en onrechtvaardige meldingen (ANONIEM ?!) als legitem aanvaard. Het is be-la-che-lijk. Ik vind dat het hele anoniem verhaal moet vervallen. Als ik zie dat een kind mishandeld wordt, sloop ik je zelf wel ff. Niets anoniem. Bullshit Nederland. Ik ben er klaar mee.

Moeder van 2
Fri, 03/01/2013 - 12:16

Wesley, ik wi l wel verhaal doen voor de camera. Het wordt tijd dat AMK zijn werk GOED gaat doen. Net een jurist gesproken, ik heb recht op inzage dossier en kopie?n. Advocaat ingeschakeld en kom maar op meneer ***** met uw gesprek n.a.v. een anonieme melding. Ik ben er klaar voor. NIEMAND maar dan ook NIEMAND doet mijn kinderen onrecht aan, dat garandeer ik. En al moet ik het nieuws halen of de politiek aanschrijven, van mij zijn ze nog niet af.

Wesley
Mon, 03/04/2013 - 14:09

moeder van 2, geweldig dat u uw verhaal wilt doen.
Hoe kom ik met u in contact?

Groet,

Wesley

Chrisje
Wed, 04/03/2013 - 13:38

Ik heb wel eens een melding gedaan bij het AMK. Op het moment dat ik belde, was de onderbuurman weer eens bezig met een tirade die door het hele huizenblok trok. Boven, in onze woning, hoorde je de meubels door hun huis vliegen. Even later stond de onderbuurman met zijn kind op de arm buiten, te schreeuwen tegen zijn vriendin en hun vaders (die denk ik waren gebeld door de vriendin voor hulp). Het kind schudde door elkaar omdat de man zo heftig tekeer ging. Bovendien zag ik beide ouders vaak in de zomer buiten zitten en joints roken, met het kind op de arm, een baby van acht maanden. Dit was niet de eerste keer dat er zoiets gebeurde daar. Ik heb het AMK gebeld, s avonds. De volgende dag stonden mijn onderburen aan mijn deur, of ik wellicht de kinderbescherming had gebeld. Natuurlijk ontkende ik (die buurman had al eens het raam uit mijn voordeur geslagen). Weken later zijn ze verhuisd. Ik heb van bekenden begrepen dat ze nu door maatschappelijk werk geholpen worden met hun drugs-, financi?le-, relationele- en pedagogische problemen. Ik hoop dat ik werkelijk iets goeds heb gedaan voor dat kindje. Die ouders zullen me een worst zijn, zolang zij het kunnen opbrengen een betere omgeving voor hun kind te scheppen ben ik blij met mijn melding.

Anne
Sat, 04/06/2013 - 19:22

Wat ik een kwalijke zaak vindt is dat het AMK ingezet wordt voor thuiszitters in het onderwijs. Er wordt niet gekeken naar de reden van het thuiszitten. Nee,AMK mag het oplossen. Slechte zaak als kindermishandeling op een hoop gegooid wordt ,wanneer er in een gezinssituatie geen enkele sprake is van kindermishandeling omdat je kind thuis zit b.v. door pesten of somberheidsklachten. Je wordt hiermee als gezin dubbel gestraft. Dit zijn 1 van de zaken waarmee de overheid geld royaal over de balk smijt. Mijn dochter is niet serieus genomen door de school en heeft de school het afgerekend met een zorgmelding. Voor je het weet raak je verstrikt in de web van hulpverleners. In 2 maanden tijd hebben wij zoveel hulpverleners gesproken en hebben zijn niets gedaan. Mijn dochter kon naar een particuliere school. Echter wou de oude school geen medewerking verlenen.En wordt je door de leerplicht afgerekend met een AMK melding. Het probleem ligt bij de overheid. Er is geen controle bij deze instanties. Ze hebben niets geleerd van commissie Samson. De wereld onderste boven en Nederland werkt er hard aan mee.

Bibi
Thu, 04/11/2013 - 00:40

Stel: het AMK krijgt een melding binnen. Hoe weet het AMK dan dat het om een valse melding gaat? Moeten ze dit door de telefoon ruiken? Natuurlijk wordt er dan actie ondernomen want voor hetzelfde geld is er wél sprake van een terechte melding. En helaas, de cijfers van kindermishandeling zijn hoog dames en heren!

En waarom anoniem? Nou, de meeste mensen in gezinnen waar sprake is van kindermishandeling, reageren vaak erg agressief. Diegene die dan de aanmelding heeft gedaan, is dan niet meer veilig.

En ja, de meeste mensen ONTKENNEN dat er sprake is van kindermishandeling binnen het eigen gezin. Probeer maar, vraag maar eens: mishandelt u uw kind? Wat denk je wat het antwoord zal zijn? Ja, mevrouw van het AMK? Nee dus, IEDEREEN ONTKENT.
Het AMK zal dus eerst onderzoek moeten doen voordat er vastgesteld kan worden of er inderdaad sprake is van kindermishandeling.

En natuurlijk begrijp ik dan het zeer ingrijpend is wanneer het AMK lang komt. Maar dit is nog geen beschulding!
Voor mensen die dit hebben meegemaakt: veel sterkte.

Gezin
Sun, 04/28/2013 - 16:34

Wij zijn in ons dagelijks normaal bestaan opeens geconfronteerd met een overheidsorgaan die door een ander burger op je afgestuurd word. En dat dan terwijl er niets aan de hand is. Dat is zeer ingrijpend voor een gezin. Wij zijn als gezin ook aangemeld door een anonieme melder. Helaas is het hele gezin nu aangetast in zijn vertrouwen in de medemens door deze melder. En dat is een kwalijke zaak die het gevolg is van het misbruik maken van een heel belangrijk orgaan.
Ik start nu een aangifte tegen de melder en zal gaan proberen de onderste steen boven te krijgen.
Ik lees heel veel erover dat dit heel moeilijk is dan wel onbegonnen werk.
Uit een voorbeeld zaak die door de voorzieningenrechter als volg werd afgesloten:

5.5. Hierbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat de bescherming van de rechten van kinderen een zeer groot belang vertegenwoordigt, hetgeen zowel op nationaal als internationaal niveau in vele wetten en verdragen is vastgelegd, vanuit de perceptie dat kinderen een kwetsbare groep mensen vormen die extra bescherming verdient. Zo is de overheid verplicht om maatregelen te treffen die kinderen beschermen tegen mishandeling. De overheid doet dat onder meer door burgers in de gelegenheid te stellen om (desgewenst ook anoniem) melding te maken van (het vermoeden van) kindermishandeling. Het doen van zon melding is niet onrechtmatig, ook niet als achteraf blijkt dat van mishandeling geen sprake was. Van een onrechtmatige melding van kindermishandeling is pas sprake indien blijkt dat er opzettelijk een valse beschuldiging van kindermishandeling is gedaan. Zelfs indien het zo zou zijn dat [gedaagde sub 1] c.s. een onjuiste melding van kindermishandeling zouden hebben gedaan, dan is niet gesteld of gebleken dat zij zulks opzettelijk hebben gedaan.

Hieruit blijkt dat de anonieme melder zelfs word beschermd ook al is de melding vals.
Er moet dus eerst nog aangetoond worden dat de melder geen goede bedoelingen had met zijn melding alvorens er een veroordeling plaats kan vinden van de melder.
Dit gaat echt te ver nu in Nederland. Dit past niet in de democratie. Op deze manier kan men mensen die gelukkig zijn dus rechtsmatig kapot maken.
Ik zal er alles aan gaan doen om het gelijk te krijgen en dit desnoods tot bij de Hoge Raad. Of met Kamer vragen helder te krijgen wat er hierover scheef in de wet is opgenomen.

Gezin
Sun, 04/28/2013 - 21:26

Ik loop nu al tegen een muur aan.
De aangifte word niet opgenomen.
De enige die wat kan doen is AMK zelf zegt het bevoegd gezag.
Dan moet de melder herhaaldelijk dit melden.
En steeds moet blijken dat het ten onrechte was.
Nu heeft de melder dus bereikt dat wij in een dossier staan voor tien jaar of totdat de jongste 18 is geworden.
Dit is echt heel kwalijk in Nederland.
Dat dit mag is gewoon niet normaal.
Wie kan ons helpen om hierover ofwel Rechtspraak te halen dan wel Kamer vragen te opperen????

Moeder
Tue, 06/25/2013 - 16:08

In het kader van Wbp kan iedereen zijn dossier opvragen bij het AMK. Doen! Opvragen en doorsturen naar de Kinderombudsman. Die is nu bezig met een onderzoek over de werkwijze van jeugdzorg, AMK is hier onderdeel van.

Isabel
Wed, 06/26/2013 - 10:45

Ik wil u allen het advies geven om niet allen te vechten tegen het AMK en of kinderbescherming.Er is 1 man die ze al jaren schuwen en die bijna elke rechtzaak wint tegen deze maffia bende en zijn naam is Jan Hop .Hij is echt een top man en ik beloof u noem zijn naam en AMK en kinderbescherming weten genoeg.Volg mijn raad op en u zult zien dat hij u gaat helpen als er onterecht meldingen zijn gedaan. Mvg Isabel. p.s u kunt zijn naam vinden op het internet.

isabel
Wed, 06/26/2013 - 10:58

stichting kog !! ik mag geen link neerzetten maar zo komt u er ook. Bezoek deze website eens en u zult zien dat er wel degelijk iets te doen is tegen die maffia bende van het AMK..

Opgezet door de heer Jan Hop.

Iemand uit de nette buurt die het compleet gehad heeft.
Sun, 07/21/2013 - 05:18

Ja het spijt me enorm, alle onterecht gemelde vaders en moeders, ik erken dat dit een giga-probleem is, maar ik ga naar 4 jaar dubben toch eindelijk de stap wagen. Ik heb er echt schoon genoeg van, die mensen zetten onze hele buurt op stelten met hun eeuwige ruzies en gegil! Ze vitten met 2 volwassenen urenlang op discosterkte op een kind van 4 te vitten!!! Uhm, gaat het nog? Ik heb die mensen al zo vaak de voordeel van de twijfel gegeven, het houdt het gewoon een keertje op. De jongste hangt alleen maar in een stoeltje, kan niet lopen of praten, en de oudste? Dat is een drama! Dat kind krijgt alleen maar negatieve aandacht of geen aandacht. Ze doen nooit iets met die kinderen, het is gewoon een triest, naar gezinnetje wat het bij een stel goudvissen had moeten houden. (De verhalen gaan gewoon te ver en zijn me wat te specifiek om helemaal hier uiteen te zetten.) Ik heb het allemaal vergeven, 4 lange jaren heb ik er een draai aan gegeven- ik heb het gesust. Ik heb spijt, echt spijt dat ik mijn kop in het zand heb gestoken. En wat mij opvalt is dat deze ouders, ONDANKS de vele mensen die al opmerkingen hebben gemaakt, BLIJVEN geloven dat ze alles goed doen! Als (objectieve) buitenstaander is het echt om te gillen! Waarom denken mensen dat 2-3 uur lang ruziemaken met hun 4-jarige kind, dag in dag uit, constructief en normaal is? Sorry als het volgende lullig klinkt, maar sommige mensen hebben die wake up call echt nodig. Het moet gewoon een keer stoppen met al het (verbale) huiselijke geweld, alle verwaarlozing en alle complete onoprecht toneelspel wat de ouders spelen ten opzichte van anderen! Vooral van dat laatste word ik onpasselijk, omdat het voor mij bewijst dat ze dondersgoed weten dat ze falen!!!

Op dit moment gaat het ten koste van hun kinderen! De hele buurt kijkt de andere kant op. Ik niet. Dan ben ik maar even onpopulair. Ik ben het schijnheilige gehuichel compleet zat: vooral de buren aan hun vast; teiltje! Dat komt daar langs om handjes vast te houden en mama en papa te betuttelen. Echt, ik heb er geen woorden voor. Ik ben op dit moment in dubio over wat ik erger vind: de manier waarop ma en pa hun kinderen behandelen, of de wijze waarop de buurt de ogen sluit.

Ik ben kwaad.

Mammor
Wed, 07/24/2013 - 10:04

Melden bij het AMK, daar bewijs je de kinderen geen dienst mee. Je kunt ze aanspreken, anoniem als je wilt, dat je je zorgen maakt. BJZ is alleen maar bezig met zichzelf in het zadel houden. Ze worden in 2015 gesloten en de gemeente neemt het over. Door kinderen uit huis te plaatsen laten ze zien dat ze bestaansrecht hebben, ze krijgen betaald per uithuisplaatsing. Ze bieden geen hulp. Hulp die zou kunnen helpen, heeft ellenlange wachtlijsten.

simone
Mon, 08/26/2013 - 02:38

Wij zijn een normaal gezin met 3 kinderen. Wij hebben 2 huizen verderop buren die complete rust willen. Wij zijn erop aan gesproken door deze buren dat de kinderen stiller moeten zijn. Kinderen maken nou eenmaal geluid en lachen en huilen nou eenmaal. De buren waren het zat omdat zij in de zomer van smorgenvroeg tot de middag buiten zitten en vervolgens buiten een middagdutje gaan doen. Omdat hun rust wordt verstoord zijn ze boos. De buurman heeft mij even mede gedeeld dat hij een melding heeft gemaakt bij AMK. Ik heb zelf contact opgenomen en deze hebben dat bevestigd er komt een onderzoek. Ik en mijn man worden beschuldigd van schoppen knijpen slaan uitschelden en vernederen. Onze wereld staat op zijn kop! Ik heb de ogen uit me kop gejankt! Ik ben zelf als kind zwaar mishandeld en weet hoe het is om zoiets mee te maken. Het is afschuwlijk ik zou het mijn kinderen nooit aandoen. Alles komt weer boven alle pijn en verdriet. Hoe kunnen ze ons dit aandoen? Wij zijn als ouders erg betrokken bij onze kinderen en zij staan voorop boven alles zij zijn ons leven. Het is heel goed dat AMK er is en dat er onderzoek wordt gedaan maar valse melding moet in mijn ogen zeer zeker worden gestraft! Niet alleen vanwege het feit dat het geld kost maar ook emotionele schade bij valse melding want onze werled staat echt op zn kop.

Patries
Fri, 09/20/2013 - 22:29

Ook ik heb net op vrijdag middag kwart over 5 een brief gekregen dat er een melding is gemaakt. Nooit heb ik me zo ellendig gevoelt als nu het is vrijdag avond ik kan nergens heen bellen ik heb een datum en Thats it. Iemand in mijn omg heeft me een loer gedraait Ik als moeder weet echt wel dat er hier niks aan de hand is, Tuurlijk hebben we onze dingen 2 zoons mijn nieuwe vriend en ik samen in een klein flatje.
Mijn zoontje heeft nog eens dyspraxie waardoor hij anders reageert etc en dan krijg ik dit Een bom op vrijdag avond en het AMK is niet te bereiken. Mijn hart huilt, ze mogen alles van me zeggen alles afnemen maar niet over mijn kinderen !!!!! of mijn kinderen.

VRESELIJK dit ik wacht af de 26 komen ze hier kijken,.....maar de gene die die melding heeft gemaakt en als ik het goed heb dan is dit om mij een LOER te draaien, Die mag branden in HEL

patries
Fri, 09/20/2013 - 22:32

Simone ook bij mij moet dat de reden zijn wij wonen in een flat en stil zijn kinderen nu eenmaal niet, eerst al een anonieme brief dat mijn kinderen zich moesten gaan gedragen etc en nu dit !!! en ze nemen het nog serieus ook
MIJN WERELD IS ECHT INGESTORT

Een bezorgde ouder
Sun, 09/22/2013 - 18:48

Helaas heb ik negatieve ervaringen met de raad en met het AMK. Wij hebben melding gemaakt bij het AMK over 2 kleine meisjes destijds 1.5 en 3/4 jaar, zij werden letterlijk in elkaar gemept, er werd/wordt geschreeuwd geslagen, afgesnauwd, armen omgedraaid, en de kindjes krijgen nog steeds alleen maar patat te eten of ander vastvoedsel, dit gaat soms wel zo tot 4 weken of langer zo dat de kinderen niet willen eten, dus wordt er patat gehaald. De hulpverlening zoals maatschappelijk werk, huishoudelijke hulp die bij mij kwam, raadde ons aan het AMK te bellen want dat was ook mijn burgerlijke plicht. Daar hebben ik, mijn zoon, mijn HH hulp, en andere instanties melding van gemaakt bij het AMK, we wilden het anoniem melden maar dat kon niet. De situatie is "onderzocht" Ik kreeg een telefoontje terug dat ze eraan werkte en dat ze de melding zouden sluiten. We dachten nu is het goed voor de kinderen, maar wat gebeurde er? ... Helemaal niets, na heel gesprekken gebeurde er alleen dat de oudste naar een speciaal schooltje ging omdat ze het zo zwaar hadden, de jongste daar was niets mee aan de hand, nu kon kon de moeder zich weer lekker botvieren op de jongste. Er werd hulp ingeschakeld voor het gezin, we hebben geen idee wat dat voor iemand is, een dame die iedere week op gesprek komt, misschien een Orthopedagogisch medewerkster en/of maatschappelijk werkster, maar als zij langskomt, dan gedragen zij zich zoals met alles, want het zijn hele asociale mensen, zich heel anders, dan zijn ze lief en aardig en zoet, de kindjes gedragen zich ook anders, alsof ze bedreigd zijn of omgekocht zijn met speelgoed. Zodra zij of wie er dan ook op dat moment langskomt, of bij ons langskomt, als deze mensen dan weg zijn, dan draait vooral die moeder om als een blad aan een boom! Ze gilt dan direct, blaffen, schreeuwen en wat nog meer. We hebben er zelfs opnamen van gemaakt, geluidopnamen, het is zo erg voor die kindjes en ze doen er niets aan, nee het is nog erger geworden, mijn hulpen die komen die zeggen bel alsjeblieft de kinderbescherming, of bellen zelf maar dan moet je naar AMK bellen en die doen niets. Het jongste kindje kijkt ook zo zielig, en wordt ook steeds door die oudste in elkaar geslagen, ze maken elkaar gewoon af. Als we de oudste horen praten en schreeuwen, want gewoon praten doen ze niet, dan hoor je gewoon die moeder "praten"
We weten niet meer wat te doen, ze horen en zien alles, hebben ze (de ouders) het in de gaten dat er iemand aankomt, of bij hun thuis komt is er ineens een grote stilte, maar zodra die weg zijn......
Daarna heb ik omdat o.a ik de melding heb gedaan, zelf heel veel problemen gekregen met de Kinderbescherming vanwege mijn kinderen, zo erg dat kan ik niet zo hier vertellen :( Ze (die ouders dus van die meisjes) wisten gewoon dat wij het waren die ze aangegeven hadden, andere mensen hadden ook aangifte gedaan, maar die werden gewoon door die moeder uitgekafferd.
Mijn jongste kind had problemen door heel erg pesten op school, die durfde niets meer, ik heb zelf hulp gezocht, mijn kind moest zelfs naar een soort van onbetaalde werkplaats, er werd geen gehoor gegeven aan het feit dat ze kapot gepest werd, er werd naar mij als één van de ouders gewezen, dat het aan mij lag, het ROC melde het bij de leerplicht, en die melde het bij de Raad van de Kinderbescherming, en dit allemaal omdat mijn kind 2 dagen volgens het ROC zich onterecht ziek had gemeld.We moesten allemaal opkomen draven bij de rechter, als ze niet op kwam dagen, wij allemaal niet werd er gedreigd dat we met een politiewagen opgehaald moesten worden, en dat ik voor haar 1 maand in de gevangenis moest zitten, of ik moest een boete betalen van €3800,- Want zo zeiden ze, ze stelde zich aan, ze mankeerde niets.Niet lichamelijk, en niet geestelijk. Maar niets is minder waar, er is nu uit testen gebleken dat mijn kind zoals ik al zo vaak had aangegeven en ik ben daarbij arts, heel veel mankeert, door geboorteschade, lichamelijk en geestelijk, mijn kind krijgt nu therapie. Maar wat ik zo erg vind, is het feit dat ze naar de verkeerde gezinnen kijken, je hoort het vaker, dit is zo erg omdat de kindjes van deze mensen er heel erg onder lijden. Ze krijgen niet genoeg hulp, en de hulpverlening die er is, is niet voldoende. Zo weten we dat de vader alcoholist is, ze hebben schulden en geld problemen en huwelijksproblemen, en daar lijden de kinderen onder. Ze gingen wel ons gezin de vernieling in helpen, maar laten de mensen die ECHT hulp nodig hebben lopen, of ze kijken er niet goed genoeg naar. Ik wil er iets mee gaan doen, wat weet ik niet, want we komen niet verder dan het AMK, niemand komt verder dan het AMK, als het AMK het niet nodig vindt om er melding van te maken, dan doen ze er niets mee! Ook de Raad kan je niet om hulp vragen, ze verwijzen weer terug naar het AMK. Tot zover ons beknopte verhaal.

Leen
Wed, 10/23/2013 - 23:59

Ik heb een vraag: ik kreeg net vandaag ook een brief van het AMK . Ze komen as dinsdag langs voor een gesprek. Iemand heeft anoniem melding gemaakt! Dr is helemaal niets aan de hand. Ik word er helemaal kapot van. Als het een anonieme melding is, kan het dan ook huisarts school of zo zijn? of wordt dat dan wel vermeld?Ik hoop dat er iemand meer hierover weet.

# Redactie JuroFoon
Thu, 10/24/2013 - 12:32

Tav Leen: de melding is anoniem, zodat je niet te weten kunt komen wie de melding heeft gedaan.

M v E
Tue, 01/21/2014 - 20:21

Ook ik heb met jeugdzorg en de kinderbescherming te maken gehad, maar voor mij is het mijn redding geweest
Een ex die aangaf dat ik niet voor de kinderen kon zorgen, Ik werk al 25 jaar in de zorg met verstandelijk gehandicapten met zware gedragsproblematiek dus ben aardig wat gewent Mijn 2 zonen alle bij hoogbegaafd van 18 en 14 jaar willen niets meer met hun vader te maken willen hebben, Mijn ex deed er alles aan om de kinderen uit huis te laten plaatsen, Ik heb toen zelf jeugdzorg ingeschakeld, en heb hun hulp gevraagd, omdat ik al zag dat mijn jongste zoon veel psychische klachten begon te krijgen. Deze mensen zijn nou betrokken geweest met de hulp voor mijn kids en ook met het onderzoek van de kinderbescherming.
Ik ben een traject gestart van ruim 1 1/2 jaar waar ik wekelijks gesprekken had om zo proberen de kinderen op de rails te krijgen en dat is gelukt Kinderen die alle bij weer het leven zien zitten en weer goed in hun vel zitten
De kinderbescherming die goed naar de kinderen naar de leerkrachten en naar mij hebben geluisterd, en dat resulteerde dat ze geen contact meer met vader hoeven te hebben

Moest het even kwijt
Tue, 02/11/2014 - 21:04

Ook ik heb een anonieme melding gehad 3jaar geleden het amk kwam thuis en ze waren ook zo weer weg ze dachten een hoopje ellende aan te treffen ze kwamen met punten dat ik vroeg komt daar de kinderen bescherming voor , toen vroeg de mevrouw van het amk zou het jaloezie of afgunst kunnen zijn dat er gebeld is ben er inmiddels achter gekomen wie er anoniem gebeld heeft , en het mooie van het verhaal is dat de geen die gebeld heeft haar eigen kind niet onder controle heeft dus mevrouw reageert haar eigen problemen op een ander af ze heeft nog nooit niet 1 woord met me gesproken en praat alleen maar slecht over mij hoor ik van andere , het is goed dat het amk er is maar dat er misbruik van woord gemaakt door mensen die zelf niet alles op de rit hebben is triest

Een vader
Wed, 02/26/2014 - 19:39

Helaas heb ook ik te maken met het AMK en ben er net achter dat mijn ex het dossier heeft opgevraagd en gekregen ! Dat een vader bij het AMK geen recht van spreken heeft en dat de moeder altijd gelijk krijgt was bij mij allang bekent. Maar dat mijn ex zomaar een dossier krijgt incl. de aantekeningen die gemaakt zijn tussen gesprekken tussen mij en het AMK vind ik echt ronduit belachelijk. Ik ging er vanuit dat dit vertrouwelijke gesprekken waren en als ik van te voren had geweten dat mijn ex alles zou lezen, had ik echt andere dingen gezegd. Ik voel me hierdoor zwaar aangetast in mijn privacy en heb door deze actie van het AMK gelijk weer een aangifte aan mijn broek hangen. Dus vaders kijk uit wat je zegt tijdens gesprekken met het AMK want alles is openbaar en kan tegen je gebruikt worden.

mama uit Zeeland
Fri, 03/07/2014 - 11:47

Ook wij hebben te maken met een valse melding bij het AMK.
Buren die ons weg willen hebben. Tientallen klachten neerleggen bij de woningstichting en als dat niet lukt eentje bij AMK gedaan.
Die buurman die 2 huizen verder woont vertelde het gewoon doodleuk midden in mijn gezicht. Ik ben woest geweest dagen lang. Ons leven stond op zn kop. Ik heb de ogen uit me kop gejankt ik voelde mij zo verraden.
Die buren hebben wel een open melding gedaan dus ik kreeg van AMK ook nog eens te horen wie de melding had gedaan. De omvang en de ongeloofwaardigheid in deze melding was zo groot dat AMK ook pas na 5 maanden actie heeft ondernomen.
We zijn wel door de hele mallemolen gegaan.
Gesprekken bij ons thuis ..school consultatieburea kinderarts peuterspeelzaal buurtbewoners huisarts en maatschappelijkwerk en de politie iedereen was er bij betrokken. Door de inhoud van melding was groot onderzoek nodig. Nu is het afgerond en AMK heeft gezegt dat het een lastermelding is geweest en dat ik het er niet bij moet laten zitten. Omdat deze mensen tot alles in staat zijn en dit volgens hun bij evt nieuwe buren weer zullen doen. In de brief van AMK staat letterlijk dat het een lastermelding is geweest van de familie....
Maar hoe nu verder? IK heb maanden aan de medicijnen gezeten en slapeloze nachten gehad. Het koste veel tijd en energie. Nergens lees ik hier dat er iemand is die een open melding heeft gehad. Ik weet niet wat ik moet doen. Nu wordt ik ondertussen beschuldigd van laster omdat ik de buren zou hebben beschuldigd van valse melding.

Jan
Wed, 03/26/2014 - 15:06

Beste mensen wij hadden vandaag een brief in de bus dat er een zorgmelding is gedaan!! Wij hebben direct het A.M.K Gebeld want we schokken ons werkelijk dood! In de brief staat dat er op 5 maart een anoniemen melding is gepleegd wij hebben heel erg veel verdriet we doen zo ons best met 6 kinderen de kinderen gaan allemaal naar school en doen het erg goed!! Wie kan zo iets nu doen?? Aan te telefoon zeiden ze dat ze morgen langs kwamen met een vertrouwens arts om hulp te bieden wat de zorg in houd konden ze niet zeggen!! Wat moeten wij doen ??

steef
Sat, 03/29/2014 - 15:11

Ik heb melding gedaan bij het Amk , ik vond het niet leuk, eigenlijk zelfs vreselijk.. wat ik nog erger vond was de verwaarlozing van hun 3 kinderen. Zelf heb ik ook een zoon en ben zeker niet de perfecte moeder en ervaar het ouderschap dan ook als lastig en zwaar. De dingen die ik zag waren voor mij na 6 maanden hulp geboden te hebben zo zwaar, situaties als kleine kinderen langs de water kant laten spelen zonder toezicht ( bijna 3 en bijna 4 jaar) ook alleen over straat zonder schoenen, aan een weg waar auto s rijden, kinderen uren alleen thuis laten als ze ziek zijn, kids tot snachts nog op laten zitten omdat ze niet naar bed worden gebracht en cola light aan ze werd geschonken omdat ze het zo gezellig hadden met een potje bier buiten.. kind van 3 laten huilen die smekend in de gang om hulp vroeg ivm ecxeem, vaak geen ontbijt of fatsoenliijk eten, maar koekjes en snoep. Vette ruzie maken deuren slaan en vloeken naar elkaar,, en ik kan gewoon door gaan,, helaas zijn ze er achter dat ik de melding gedaan heb,, ik heb het gezin in alle macht altijd willen steunen en gesteund ,, ze op hun gedrag aangesproken,, en ze alternatieve straf laten zien,, ze laten schrikken door bijv de jongste gewoon eens op te pakken van straat ,, ik deed hem in bad en maakte er foto s van na 25 a 30 minuten was ze hem aan het zoeken en zei ik uiteraard dat hij bij mij was maar dat wat ik kon een ander ook kon doen,, any way ,, nu weten ze het dat ik het gedaan heb en ben ik in hun ogen de duivel een slang,, ze maken me zwart bij de hele buurt,, mijn intenties waren goed , niet om ze uit huis te plaatsen of zp maar o hulp te geven zodat ik er minder zorg over zou hebben en het dan misschien wel effecties was,, helaas is het niet zo dat die buurt die altijd liep te klagen mij steund ,, nee ze lijken hem te steunen.. tis vreselijk ,, we waren goede vrienden en ik heb het echt niet gedaan om ze kapot te maken... amk zei mij dat alle partijen die ze hadden gesproken ernstige zorgen maakte en het echt goed is geweest dat ik gebekd heb toch voel ik me vreselijk hier over! Ik hoop dat ze ooit zien dat ik het beste met ze voor heb gehad,,, maar met mijn verhaal wilde ik aangeven dat het juist beter is geweest als ik wel anoniem was gebleven ,, dat dit niet gebeurd is ismtrouwens mijn eigen fout! Amk rond over 1,5 week het gesprek af... ze krijgen hoop ik de hulp die nodig is ,, ik zit alleen met de gebakken peren,,

Vriendin van
Mon, 04/21/2014 - 04:29

Herken zelfmishandeling vroegtijdig bij kinderen. Retweet en strijd mee tegen kindermishandeling pic.twitter.com/xefMDMP99r
Een vriendin van me heeft een dochter van 14 die hulp nodig heeft. Je hebt van die vrouwen die er altijd tot in de puntjes verzorgd uitzien en alles volledig onder controle lijken te hebben. Maar toch zit ze zelf ook nu bij de psycholoog.
Gelukkig is er dan de school en het AMK die het goed begeleiden.

Veroordeelde zelf
Fri, 05/09/2014 - 23:10

ík ben zelf tot drie maal aan toe beschuldigt , bij het meld punt kindermishandeling.
de eerste keer was het omdat ik geen kindje had dat huilde , want een kindje dat veel huilt is toch veel beter volgens de melders , mijn kindje lachte alleen maar , het kon wel jarloersie wezen , toen ik midden in een verhuizing zat als alleenstaande , toen werd er gemeld door een ander , die ik een beetje kende , dat ik mijn kind niet zou stimuleren in de ondtwikkeling , maar als je weinig mensen hebt en alles zonder familie doet , en dan je huis moet gaan doen , zonder oppas , dan word dat lastig ,er werd mij gastouder gezin aan geboden , maar aangezien , nogal veel wantrouwende gebeurtenissen , kan ik gewoon niemand vertrouwen , ook mede dankzij die onterechte meldingen , maar de laatste melding , gebeurde op straat , midden in de stad , ik zou mijn kind een bloed neus volgens anderen hebben geslagen , maar wat zij zagen van afstand , was een korst van een ongelukje omdat er een velletje was geschaaft , omdat zij een rare val maakte waarbij het neusje dus een velletje kreeg met bloed er onder , dat werd een korst , ik verzocht al van te voren , die meid niet zo gaan te gaan staren met haar vriend(vrienden) want het enige wat er was gebeurd , dat was dat me kindje zich verzette , die wou niet meer mee lopen , en een hoop gekrijs kwam er aan te pas , waar door ik en me vriend alleen hoog uit een moeilijk gezicht trokken , tijdens dat mij vriend me kindje op tilde , even later , liep me kindje weer gewoon mee , en ik draaide mij weer om en zag dat die meid , die zo keek , allemaal mensen naar haar toe liet komen , en allemaal mensen keken me aan , de meid schreeuwde iets , ik vroeg tegen wie ze het had , vanaf een afstand , toen wees zij met haar vinger , en zij ik heb het over jou , en ik rende verondtwaardigt weg , ik begreep het allemaal niet zo , me hart ging te keer , verder nam ik me kindje even appart mee naar een rustig hoekje , om even te praten , waarom het zo moeilijk ging allemaal , op een geven moment , wou ik terug lopen naar mijn vriend , toen had die meid , een man op me afgestuurd , zittend op zijn fiets wou die me half onder rijden en schreeuwde , jij moet goed voor je kind zorgen mishandelaar!,ik barste midden in de stad in tranen uit , ik wou ook nog daar voor , naar die meid toe , uitboosheid , maar al gauw rende zij weg , nog geen 3 minuten later stond de politie , in de volgende straat waar wij liepen , terwijl ik net mijn tranen had gedroogd ,kwam de politie, waarop ik in 1 keer weer in tranen uitbarsten , de politie verzocht ons mee te gaan wegens een melding van openbare kindermishandeling op de straat , mijn hoofd begon te tollen alle flashbacks van de vorige valse meldingen spookte weer door mijn hoofd , ik zij tegen de politie , ik heb niks gedaan , ik ga niet mee voor iets wat ik niet heb gedaan , en toch moest het , ondertussen had ik al de hele tijd iemand aan mijn telefoon hangen , die ik had gebeld om het feit van aantijgingen op straat naar mij toe , de politie vroeg of ik hulp kreeg , waar op ik antwoorde ja, en er ontfermen zich genoeg over mij .twee dagen later , kreeg een contact persoon van mij , die ons helpt , omdat ik weinig mensen prive heb die mij willen of kunnen helpen , en toen ik dit vertelde aan mijn contact persoon , werd me contactpersoon meteen gebeld door jeugdzorg , dat zij een crisis meldingen hadden gekregen , via de politie , ik ben onterecht mee genomen geweest , voor iets wat ik niet heb gedaan of ooit gedaan heb , zij vroegen mijn kindje ook of dat korstje op de neus van de zelfde dag waren , ik werd witheet van binnen , mijn kindje van bijna drie en half moet onterecht mee naar het bureau dat zijn geen plekken om heen te gaan met een kind van bijna drie en half , ik voel me verslagen machteloos , iedereen kan zomaar je gezin verwoesten , door 1 simpel telefoontje , en de volgende dag gaan zij weer hun ding doen of stoer praten , over een kindje dat zij gered hebben , dat niet gered hoefde te worden , een ouder kent zijn kind beter , dan een wildvreemde van de straat , dat dit mogelijk is in nederland is gewoon ronduit bespottelijk , sins dit huil ik veel , als iemand mij nu aan kijkt op straat , wil ik weg vluchten , als mijn kindje de jas niet wil uit trekken , en koppig reageert , dan durf ik niet zelf de jas uit de toen , alle mensen die betrokken bij mijn kindje zijn , worden binnenkort ondervraagt , want er staat me weer een onderzoek te wachten , ik heb geen vertrouwen meer in de mensheid , en door anderen hun toedoen , moet keihard zoveel vechten voor alles , ik vind het belachelijk , dat ik nog zoveel mensen lees die onterecht , behandeld zijn geweest of worden , ik mag hopen , dat de ministers in de tweede kamer , of wie dan ook , zich eens gaat ontfermen , over de mensen die onterecht behandeld zijn , en daar net als mij een trauma aan hebben over gehouden ,en een bult onzekerheid .

anoniem
Sun, 09/21/2014 - 18:25

Mijn schoonbroer en zn vrouw zijn ouders van 2 kinderen welke al van heel jongs af aan worden mishandeld, lichamelijk en geestelijk. Groeien op in situatie waarin ontzettend veel gescholden wordt met onbetamelijk taalgebruik jegens kinderen. Er is sprake van fors alcoholgebruik zoniet sprake van alcoholverslaving. Mooi huis, goed verzorgd, kinderen lopen rond in de duurste kleding, warm bed en een bord met eten. Alleen kinderen niet handelbaar, ontspoord, spijbelen, leerproblemen, liegen/bedriegen, stelen, drugs.......

Zijn al vele meldingen geweest bij het AMK omdat er vele zorgen zijn / waren vanuit de familie, vanuit het onderwijs, consultatie bureau, de buren / vrienden etc. al dan niet anoniem.

Toch is er nooit is er ingegrepen, altijd werd een onderzoek gesloten met de woorden er zijn geen bewijzen, de situatie is niet zorgwekkend. Het AMK beseft niet dat, als er veel meldingen komen over één bepaald gezin, er toch wel iets aan de hand moet zijn.
Toch wordt de andere kant opgekeken, onder mat geveegd.

Inmiddels jaren later kunnen we zeggen dat neefjes / nichtjes voor galg en rad opgroeiden. AMK is het te verwijten dat zij hun verantwoordelijkheid niet namen door te weigeren om daadwerkelijk te luisteren.

Anoniem
Tue, 10/28/2014 - 14:35

Waarom mag het tot nu toe anno 2014 zomaar out of the bleu een valse melding gedaan worden.
Waarom worden melders hier niet voor gestraft of op aangesproken. Waarom worden deze melders beschermd ja als die terecht is maar niet wanneer het onterecht is. Het ministerie van VWS moet eens met de billen bloot en hier aandacht en actie in ondernemen want zo worden veel ouders en kinderen kapot gemaakt. Ik vind het te schandelijk voor woorden...

Buurtjes
Thu, 11/06/2014 - 16:20

Amk is niet altijd mooi bezig
Als ik namelijk meerdere malen bel over t feit dat elke dag de kinderen t huis houden doen
Zelf na school moeten zelf eten moeten maken
Elke dag geschreeuw van mama aan horen tegen een of meerdere kinderen
Kinderen na schooltijd voor de deur laten staan nu is er continu rooster maar vorig twee schooljaren niet
Mama was tussen middag of niet thuis of deed de deur niet open
Met meerdere buren over gepraat dat ik dat schandalig vond
Kinderen krijgen tussen de middag geen eten konden hun gymspullen niet ophalen
Of t regent maar meerdere keren en meerdere mensen geklaagd hier over
School heeft ze aan gesproken.
Moeder slaat kinderen ook naast t ook wel s nachts en in weekend s avonds weg te zijn
Ook aan amk gemeld

Krijg je de reaktie we gaan overleggen of t serieus genoeg is.

Heel apart jah ik vroeg en als er iets gebeurt dan ?

Jah dat zal dan heel vervelend zijn zei ze.

Er moet in sommige gevallen echt maatregelen genomen kunnen worden
Is toch niet normaal in nederland

Oh had er eerlijk bij gezecht dat ze al 11jaar in nl woont uit haitie kwam
En gebrekkig nl sprak en niet alles begreep
En geloofde in god

Misschien als je dus buitenlander bent en in god geloofd mag je zo dus wel met kinderen omgaan.

Ons gezinnetje..
Fri, 12/19/2014 - 14:13

Beste mensen,

Ik hou niet van zomaar te oordelen.
Toch word ik al jaren getreiterd en gestalkt door een bekende die leugens over ons verspreid daarbij nu bezoek van de jeugdzorg.Ben er heel verdrietig over dat mensen die je niet mogen dit zomaar kunnen aanrichten.Je bent machteloos vraagt je af hoe is dit mogelijk.Ik ga gewoon verder met mijn leven met mijn gezin ondanks mijn verdriet en hopelijk komt de dag dat er word gezegd onze excuses we hebben u ten onrechte beschuldigd, want daar komt het op neer. Dat is mijn enigste wens voor het nieuwe jaar.

Marjan
Tue, 02/10/2015 - 19:44

Beste gedupeerden,

In 2010 ben ik door mijn ex en zijn vriendin bij het AMK aangemeld. Ik heb hier heel veel problemen door ondervonden, vooral emotionele problemen. Ik ben mijn baan er zelfs door kwijtgeraakt.
Vijf jaar later heb ik pas de smadelijke mail die mijn ex en zijn vriendin hadden verstuurd naar het AMK, onder ogen gekregen. Waarom hebben ze mij deze niet eerder laten lezen.
Ik ga nu via mijn advocaat een schadevergoeding eisen. Mijn ex en zijn vriendin zijn de boosdoeners, ze willen mijn drie kinderen van me afpakken, de vriendin van mijn ex is jaloers!!
Willen jullie mij helpen in de strijd tegen "anonieme"melding bij het AMK?!
mijn telnr is 0341-842001

Ik
Sun, 12/06/2015 - 23:29

Tot 4x toe valse melding.
4x uit zelfde dorp (dorpje 300 inwoners).
Tot 4x toe kwam er niets uit maar namen geven ho maar.
Me gezin is hier totaal aan kapot gegaan tot aan depressie aan toe.
Vind schandalig dat een dorp of dit des betreffende persoon van wie ik een vermoeden heb een heel gezin naar de klote ken helpen door meldingen te doen.
Dit persoon kon zelf geen melding maken ivm zijn eigen kinderen die hier dus ook aan onder door gingen.
Me vrouw der nieuwe baan kwijt in kinder opvang ik zwaaar depressief.
Nu na 4 x zitten we allebei thuis in uitkering geen uitzicht op verbeteri g ten opzichte van gezondheid en werk.
Waarom kunnen we zulke mensen niet aan pakken. Loop verdomme ff een paar jaar inkomsten mis.
Vind dat de wet daarin verranderd moet worden zulke mensen die een gezin en je eigen bloed je eigen kinderen kapot maakt over de rug van de nieuwe vriend van moeders of de haat tegen moeder dat die aangepakt moeten worden.
Gvd sorry maat zit al 4 jaar in de elende door dit gezeik.
Gr ik

Tessa
Thu, 09/01/2016 - 16:26

Ook wij zijn lastig gevallen door een geesten zieke vrouw, uit het dorp die ons heeft aangemeld bij het amk. Jammer dat als ze straks weer een kronkel in der kop krijgt weer een melding kan maken, en maar door en door kan gaan, ben er achter dat haar dochter liegt en bedriegt neem haar dus ook niet meer mee naar huis om te spelen, kijk wel beter uit.
Jammer dat mensen waarvan je denkt die kan ik vertrouwen, dus weer niet het geval is.

ikke
Sun, 10/09/2016 - 12:44

Hier zelfde. Wij zijn er achter gekomen wie het was geweest omdat diegene altijd naam van ons kind verkeerd schreef en dus ook bij AMK zo door had gegeven. Bleken mijn eigen ouders te zijn omdat ik hen even daarvoor huis uit had gezet. Toen ik erachter kwam dat zij het waren, heb ik ze meteen gezegd dat ze hier nooit meer welkom waren. Er was hier nl. helemaal niks aan de hand. Mijn moeder denkt nl. als wij ze niet mogen zien, dan jullie ook niet. Ze hebben mij vroeger ook geestelijk en lichamelijk mishandeld en dan zo'n valse aangifte doen. Nee dank je. Blijf dan maar voorgoed voortaan weg. Is al weer bijna 10 jaar geleden. Met zo'n anonieme aangifte vind ik juist dat zij geholpen worden; moest niet kunnen. Zo'n mensen moeten juist boeten niet over wie de valse melding gjng

Anoniem
Sat, 10/15/2016 - 19:19

De 3 kinderen van mijn buren huilen en schreeuwen vaak. Hier een voorbeeld van een paar maanden terug tijdens de zomer. De buurvrouw zit binnen en de kinders achter in de tuin in hun zwembad. Opeens weer gehuil en geschreeuw. Mijn vriendin ging op een stoel staan en zei dat ze rustig moesten doen. De een was de ander aan het bijten. Waar is jullie moeder vroeg mn vriendin, waarop een van de drie antwoorde: "binnen.."
Net ook weer ineens een hoop geschreeuw en gehuil van de kinderen. De vader horen we ook schreeuwen. Dit heeft 20 minuten geduurd.
Over de overlast hebben we meerdere keren geklaagd maar dit was vooral over hun hond. Die meteen begint te blaffen zodra er niemand thuis is. Een keer waren ze de hele avond weg. Om half 2 snachts kwamen ze pas thuis.

Door het geschreeuw van net heb ik een melding gedaan.
Ik denk namelijk dat er geslagen wordt en dat ze het gezin niet onder controle heeft.

Heb ik hier goed aan gedaan?

maurice
Thu, 11/03/2016 - 06:52

Afgelopen dinsdag is mijn vrouw gebeld door veilig thuis. Iemand heeft een anonieme melding gemaakt dat ons zoontje van 14 weken regelmatig flauwvalt, bijna stikt, veel huilt en geregeld afgevoerd word met de ambulance dat de thuis situatie niet goed is en nog vele andere dingen. De wereld zakte onder mijn voeten vandaan. Met mijn kleine jongen is helemaal niets aan de hand. Het gaat juist super goed momenteel nadat de kinderarts in het ziekenhuis hem op nutramigen heeft gezet. Vandaag (donderdag) krijgen we dus een gesprek met veilig thuis. In de afgelopen 2 dagen hebben we diverse mensen afgebeld ( artsen cb ) Deze zeggen ook allemaal dat er niets aan de hand is met hem en dat het goed gaat. (Het cb heeft zelf gelijk veilig thuis gebeld om na te vragen wat voor onzin dit is). Hopelijk zien ze vandaag nog dat het om een valse melding gaat en is het hiermee afgelopen. Maar ik ben bang dat dit niet gaat gebeuren aangezien het zogenaamde vermoeden dan nog bestaat. Het is gewoon belachelijk dat iemand zomaar ongestraft een melding kan doen waardoor mensen de grootste problemen kunnen krijgen. Vanavond zal ik een update plaatsen met hoe het nu verder gaat.

maurice

Cristo
Wed, 11/16/2016 - 15:00

Aan Anoniem, 15 okt 2016

Je denkt dat er geslagen word?! En ipv gelijk een melding te maken had je ook eerst eens een goed gesprek aan kunnen gaan.
Wat ik voornamelijk lees is dat je last hebt van geluidsoverlast, ook vervelend maar dat is nog geen kindermishandeling! Weet je wel wat voor impact zo'n melding op een gezin kan hebben? O.a. Bij de school en de dokter word hier navraag naar gedaan, hoppa ongevraagd gelijk een stempel op je voorhoofd!
En wellicht dat de kids een stoornis hebben en hier al hulp voor krijgen?
Gewoon een gesprek aangaan had al veel duidelijkheid kunnen geven!
Echt onbegrijpelijk dat je dit hebt kunnen doen

E h
Fri, 12/30/2016 - 03:37

Het probleme is dat amk weet dat somige gescheiden vrouwen vooral buitenlandse kindermishandelen op alle kanten zelf sexuelle en zij doen niets jamer genoeg vinden de goede ouders ,,,,vaders,,,!!!!????

truusje
Tue, 02/21/2017 - 23:33

anoniem ; je hebt wel juist gehandeld, ik heb hetzelfde gedaan, bij mij gaat de moeder haar bed in of op visite en laat haar autistische kind alleen in de huiskamer en die moet zichzelf dan maar vermaken en gaat herrie schoppen, bepaalt zijn eigen bedtijd en voorheen kon dat om 01.00/01.30 pas zijn, het word echter ook als overlast afgedaan, de kinderen hebben geen struktuur en hebben teveel energie, dat weet ze na 3 kinderen nog steeds niet. de vader is vaak weg. Uiteraard heb je er overlast van maar dat is het gevolg. Het AMK werkt soms gewoon niet. De cooporatie staat aan hun kant, hun kinderen hebben wat daar moet ik rekening mee houden ondanks dat ze door mijn oordoppen heenkomen en mijn dag en struktuur daar in en energie bepalen. Als dank heb ik enkele dreigende brieven van de verhuurder gehad waarin de huurders zeggen dat ik overlast veroorzaak notabene. De AMK medewerker was zo duidelijk geweest de klacht te omschrijven aan de coorporattie zogenaamd in proffesioneel overleg dat ze mijn naam of genoemd hebben of door de omschrijving konden weten. Dus er wordt zeker niet zorgvuldig met je gegevens omgegaan. Het derde kind huilt heel veel, ook bij thuiskomst, ook in konact met haar familie en lijkt zich het best bij haar vader te voelen als ie er is. Ondertussen moet ik dus naar hun gegil en geschreeuw luisteren.

Lina
Sat, 06/03/2017 - 15:44

In mijn omgeving is een vrouw die enorm veel scheld, vooral als mijn vriend voorbij loopt dan begint ze spontaan te schelden uit het raam met de meest vreemde woorden. Tevens stalkt deze vrouw ons via FB (inmiddels geblokkeerd) en heeft ze ons bedrijf belachelijk gemaakt via FB. Zodra je een beetje een weerwoord tegen haar gebruikt trekt ze haar kinderen naar de deur toe en zegt ze: Ik heb Kinderen hoor! Waarop ik duidelijk zeg: Jij bent niet geschikt om kinderen op te voedden als jij zo scheldt en je zo misdraagt voor het ogen van je kinderen.

Moet ik hier melding van maken ja of nee en via welke manier? Ik vrees dat als we een melding maken er nog meer scheldpartijen komen.

Groet,

Lina

jean pierre van ineveld
Fri, 11/23/2018 - 20:19

ik was in 2011 getrouwd had een huis auto tuin alles vrouw kind werk ons zoontje vico was toen 5 werd door misselijke buren melding bij het amk gemaakt dat ik zogenaamd mn zoontje geen aandacht gaf wel dus en hem verwaarloosde en zogenaamd sloeg niks van waar ik heb door mijn zangtalent een harde stem als hij niet luisterde zei ik er wat en dat hoorde ze mijn ex vrouw toen nog mijn echtgenote zat in het complot en ik was iedere vrijdag blij thuis met mijn lief manneke stookte de buurvrouw op zo van luister jp morgen is af zo van of ik mn kind sloeg of misbruikte ook niks van waar mijn zoon is mijn engeltje . en nu komt het deze etterburen die ook dachten dat ze meer als ik waren ik tuinman vakman vochten elkaar het kot uit om de 2 weken hard schreewen hebben voor het grootse gedeelte 6 jaar geleden mijn gezin en huwelijk vergiftigd ook ex schoonouders maar ja die leegde niet naast ons zagen we amper zit nu in vrederust trauma opgelopen manisch depressief dwangstoornis en angststoornis en autisme zeer zware vooral slaapmedicatie mijn toekomst is verwoest alles verloren zie mijn zoon onder toezicht 1 uur in de maand de beste stuurlui staan aan wal en de beste liefste vaders als ik worden door je eigen vrouw buren en schoonouders uitgekots 2 zelmoordpogingen in 2013 achter de rug gek hoe zou dat nu komen werd in mn huwelijk bij ggz plus medicatie behandeld maar ja dan zeg je toch gewoon jij bent ziek alles ligt aan jou zou ook voor mn zoon mezelf nooit meer iets aandoen blij dat ik leef en geniet van mn vrije dagen duurzaam afgekeurd

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur