Wordt de ontslagvergoeding verrekend met de WW-uitkering?

Dit geldt voor:

 • een ontslagvergoeding ineens; 
 • een periodieke aanvulling bovenop de WW-uitkering;
 • vergoedingen in natura worden verrekend;
 • vergoedingen die niet als ontslagvergoeding worden uitbetaald, maar wel als zodanig kunnen worden beschouwd. Het gaat dan bijvoorbeeld om bonussen die direct voorafgaande aan het ontslag zijn uitgekeerd.

De volgende vergoedingen worden niet verrekend met de WW:

 • scholings- of bemiddelingskosten die de werkgever betaalt om mensen weer aan werk te helpen;
 • voortzetten van de pensioenopbouw van de ontslagen werknemer.

Voor wie gelden de nieuwe regels?
De verrekening van ontslagvergoedingen geldt voor werknemers die ontslag krijgen op of na de datum van inwerkingtreding van de wet. Mensen die voor die tijd zijn ontslagen, vallen niet onder de nieuwe wet.

Wat is het doel?
Het kabinet wil zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk uit de WW te halen en te houden. Het wetsvoorstel moet ook het oneigenlijk gebruik van de WW tegengaan als middel om vervroegd te stoppen met werken.

Gaat het plan door?
Het gaat hier om een beleidsvoornemen. Daarwerkelijke invoering is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. Verschillende kamerfracties (inclusief de regeringspartijen) hebben grote bezwaren tegen de plannen van het kabinet. Ook vakbonden en werkgeversorganisaties zijn tegen het voorstel. Invoering is daarmee nog lang niet zeker.

Update 10-10-2004
Inmiddels is bekend geworden dat de ontslagvergoeding tot 1 jaarsalaris niet voor de WW-uitkering zal meetellen.

Update 20-12-2004: Plan verrekening ontslagvergoeding met WW voorlopig van de baan
Het kabinetsplan om ontslagvergoedingen met de werkloosheidsuitkering te verrekenen lijkt voorlopig van de baan. In het sociaal akkoord dat in november 2004 werd gesloten, is afgesproken dat eerst alternatieven zullen worden bekeken.

Link:

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (1)

Binnenkort
Tue, 10/12/2004 - 13:46

Vanaf wanneer gaat de aangepaste regeling (meer dan 1 jaar ontslagvergoeding verrekening met WW)gelden? En hoe wordt deze dan verrekend? Wordt deze dan volledig afgetrokken van de WW?

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur