Zeggen wat je maar wil?

De vrijheid van meningsuiting houdt in dat je zonder voorafgaande toestemming gedachten en gevoelens in de openbaarheid mag brengen. Veel mensen menen dat vrijheid van meningsuiting onbegrensd is, dus dat je alles mag zeggen wat je denkt of vindt. Dat is echter niet zo.

Dat je geen toestemming vooraf nodig hebt om je hart te luchten, betekent niet dat je zomaar alles mag zeggen wat je wil. Je moet rekening houden met de belangen van anderen, denk bijvoorbeeld aan de bescherming van iemands privé-leven. En uiteraard is discriminatie niet toegestaan. Daarnaast dien je rekening te houden met wettelijke bepalingen die iemands goede naam beschermen. 

We geven een paar voorbeelden uit de praktijk.

Hetze website tegen Vodafone-medewerkster 
Weblogger Peter Breedveld beschrijft op zijn website Frontaal Naakt zijn dagelijkse belevenissen. Zo schreef hij uitvoerig over zijn conflict met Vodafone waarbij hij klant was. Hij had een slechte ervaring gehad met een medewerkster van de klantenservice. Om Breedveld te compenseren voor de gebrekkige dienstverlening, bood het telecombedrijf hem een nieuw abonnement aan. Echter, voordat Breedveld zijn nieuwe telefoon kreeg, werd zijn oude toestel onklaar gemaakt. Breedveld was hier niet blij mee.

In zijn blogposting noemde Breedveld vervolgens de naam van een medewerkster van het telecombedrijf die verantwoordelijk zou zijn geweest voor de problemen. Zij had hem immers persoonlijk beloofd de problemen op te lossen. Vodafone heeft Breedveld verscheidene malen verzocht om die naam te verwijderen maar de weblogger weigerde gehoor te geven. Na dreiging met een procedure werd de naam van de site verwijderd. Vodafone zette de rechtszaak echter door om duidelijkheid te krijgen over de onrechtmatigheid van het gedrag van de weblogger.

De rechter was het met Vodafone eens en veroordeelde Breedveld tot betaling van 500 euro aan de medewerkster die hij op zijn weblog ter verantwoording had geroepen. Bovendien mag hij haar naam niet meer op zijn weblog noemen. 

De blogger had wel het recht om zijn ongenoegen over Vodafone via een weblog te uiten omdat maatschappelijke misstanden, meer of minder ernstig, in de openbaarheid moeten kunnen worden gebracht. Ook dat valt volgens de rechter onder de vrijheid van meningsuiting. Maar dit recht is echter niet absoluut. In dit geval is het recht op vrije meningsuiting volgens de rechtbank ondergeschikt aan het recht op privacy van de medewerkster. 

[LJN BB8427]

Hyves-profiel leidt tot schorsing
Uit de vorige zaak blijkt dat je op internet niet alles kan zeggen wat je wil, ook al geef je gewoon de feiten weer. De wijze echter waarop de blogger zijn onvrede uitte, kon volgens de rechter niet door beugel. 

Dat laatste gold ook voor een werkneemster van een zorginstelling die in privé-tijd op vriendennetwerk Hyves opmerkingen had gemaakt over haar werk. Het waren geen uitlatingen over de werkgever zelf maar over de werkzaamheden die zij uitvoerde. De medewerkster had op Hyves haar werk met verstandelijk gehandicapten vergeleken met dat van een oppasser in een dierentuin.

De tekst stond al een klein jaar op de site. Toen de ouders van een gehandicapte jongen lazen wat de medewerkster had geschreven, waren ze diep beledigd en spraken de zorginstelling hierop aan. Vervolgens werd de vrouw door haar werkgever geschorst vanwege de verstoorde arbeidsrelatie. 

De zaak is nog niet aan de rechter voorgelegd. De kans bestaat echter dat de rechter bij een afweging van de belangen van de werknemer en de werkgever, deze met name in het voordeel van de werkgever zal uitvallen. De belangrijkste factor hierbij is dat de verstoorde arbeidsrelatie het gevolg is van het handelen van de werknemer. Als de rechter meent dat het handelen van de werknemer verwijtbaar genoeg is, zal hij de werkgever grotendeels in het gelijk stellen. 

De volgende zaak gaat niet over de vrijheid van zeggen maar om de vrijheid van doen, in dit geval de vrijheid om een foto op internet te plaatsen die niet van jou is. De zaak heeft veel bekendheid in de media gekregen aangezien het Koningshuis er bij betrokken was. 

Plaatsen foto op forum
De vereniging Martijn, een vereniging die het verspreiden van bepaalde ideeën over en acceptatie van pedofilie tot doel heeft, heeft een forum op haar website. Op dit forum had een lid een foto geplaatst van Prinses Amalia, die was gemaakt door de vader. De Prins en Prinses stapten daarom naar de rechter. 

In kort geding verzocht het echtpaar om een verbod tot openbaarmaking van foto’s van hun minderjarig kind op de website. De basis voor dit verbod is een inbreuk van de auteursrechten en een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en portretrecht.

De rechtbank heeft vervolgens aan de vereniging de verplichting opgelegd om bijdragen op het forum van haar website te controleren op privacy-inbreuk, voordat de bijdrage daadwerkelijk op de website geplaatst wordt. De vereniging hoeft niet elk bericht eerst te controleren op auteursrechtinbreuk. Dat betekent dat er niet vooraf gechecked hoeft te worden of dat plaatsing een inbreuk zou opleveren op de rechten van de verantwoordelijke fotograaf.

Wel moet het materiaal van de website gehaald worden, nadat de websitebeheerder is aangesproken op de schending van auteursrecht op zijn site. Aan dit verzoek van het echtpaar had de vereniging overigens al eerder voldaan. 

Over de gestelde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van het kind oordeelt de rechtbank echter dat er wél een verplichting geldt voor de website om te voorkomen dat het recht op privacy of het portretrecht wordt geschonden. De belangrijkste reden hiervoor lag volgens de rechter in de aard van de vereniging. 

Reeds door het tonen van een foto van het kind op een website als die van de vereniging, wordt het kind door de bezoekers van dergelijke pagina’s in verband gebracht met pedofiele wensen en gedragingen. De rechter ziet dit als een ontoelaatbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van dat kind en zijn ouders en in strijd met het portretrecht van dat kind. Ook het plaatsen van een onschuldige foto kan onder omstandigheden tot juridische problemen leiden. 

[LJN BB6926]

Conclusie 
De vrijheid om te zeggen en te plaatsen wat je wil, is niet onbeperkt. Zowel op publieke sites als forums als op persoonlijke sites als weblogs moet je rekening houden met de belangen van anderen en de wet. Doe je dit niet, dan kan je door de rechter op het matje worden geroepen.

Dit artikel is een bijdrage van HelloLaw aan PC Consument.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (5)

John
Tue, 05/10/2011 - 14:52

In het geval van vodafone vind ik de veroordeling niet terecht, omdat de blogger een weergave geeft van de feiten, en mensen moeten in hun werk ook beseffen dat ze verantwoordelijkheid dragen waar ze op afgerekend kunnen worden, zeker op internet kun je dan jezelf nog wel eens tegen komen op gemene dingen die je gedaan hebt. Als je daar niet op afgerekend wilt worden is het misschien toch een beter idee om gewoon mensen met respect te behandellen ook in je werk. Als je gewoon eerlijk bent, en respect hebt voor anderen en normen en waarden hanteerd dan kan niemand iets negatiefs over je schrijven. De rechter heeft in deze dan ook de ruimte gegeven om mensen die respectloos of andere mensen gemeen behandellen de vrije hand te geven. Een betere uitspraak zou zijn geweest als hij de medewerkster op haar verantwoordelijkheid had gewezen van haar eigen handellen.

Marius
Wed, 05/11/2011 - 18:51

De link van Breedveld leid naar het vonnis van de pedofielenvereniging martijn?

RRV
Tue, 08/30/2011 - 12:48

(a) John: Mensen bij een helpdesk krijgen een paar honderd mensen per week aan de lijn. Wanneer iedere fout die iemand in zijn/haar werk uitgebreid op internet moet komen te staan wordt het werken onmogelijk gemaakt. Om nog maar te zwijgen van alle mafkezen die ergens een klok horen luiden en meteen de klepel willen wurgen. Mensen die tevreden zijn over de diensten van die medewerker weiden er geen complete websites aan. Je krijgt dan dus een heel scheef beeld en een enkele fout kan je zo je hele verdere carrière blijven achtervolgen.

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Als je dat niet kan accepteren moet je vooral zo afgelegen mogelijk gaan wonen in je eigen zelf zelfvoorzienende wereld.

Roy Smit, arts
Thu, 03/08/2012 - 21:25

Nou, als ieder fout van mij op inetrnet komt, kan ik praktijk wel sluiten. Niemand is volmaakt zeg!

Rita
Fri, 09/27/2013 - 03:43

Veel via internet kan later worden gevonden. Zowel goed als kwaad wordt zo verspreid. Men kan de reputatie van fatsoenlijke burgers verpesten in haatgroepen forums blogs twitter. Op TV Engels programma is kortgeleden twitter genoemd als plan van aanpak door politiek strafwet. Op de radio tijdens kort verblijf in Belgi? gehoord, dat men daar ook internet wil aanpakken haatgroepen sociale media. Wanneer ik TV kijk dan zie ik dat niet zo vaak als op TV zenders andere landen. Zelf weet ik van een aantal mannen dat ze via of in sociale werkplaatsen werken, zwakbegaafd maar wel sexueel afwijkend extreme berichten plaatsen zo welbekende presentatrices van Nederlandse TV en beroemde zangers, zangeressen, lastig vallen en die verweren zich niet of nauwelijks, twitter verwijdert die berichten ook niet zelfs niet antisemitisch en dat heb ik wel gemeld bij CIDI te Den Haag. Het is echt onvoldoende zoals het nu is. Wanneer iemand toevallig dezelfde achternaam heeft en te ver in de familie zit, dan lijkt het toch bij zeldzame Nederlandse achternamen alsof ik dat doe of aan mee doe. Lijkt wel achternaam Jut op die manier waarvan de dader en diens familie werden ontzien naamsverandering en anderen die geen familie nakomeling was van de beruchte meneer Jut die onschuldige personen kennen dat probleem wel, daar laat ik het dus bij, lijkt niet actueel te zijn bij personen van veel voorkomende nietszeggende gewone achternamen waar ik ook wel hinder van heb ondervonden in forums Nederlanders in het buitenland die in de Nederlandse taal ons in Nederland pesten, haatgroepen stambomen forums.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur